d'n Hadeejer december 2012

maandblad voor Heeswijk en Dinther Jaargang 9 december 2012 Een verwachtingsvol 2013

Voor al uw Verbouwingen, Onderhoud en Reparaties Timmerwerken, Metselwerken, Tegelwerken, CV installaties, Schilderwerken, Stukadoorswerken, Loodgieterswerken, Electrische installaties, Bouwkundige advisering, Bouwkundig tekenen, Bouwkundige beveiligingen, Tuinaanleg en Bestratingen. Tel. 0413 29 24 37 www.vandennieuwenhuijzen.nl VAN DEN B.V. vuurwerk assortiment verdubbeld ZONDAG 30 DEC GEOPEND 0413 - 22 91 45 0413 - 22 91 45 06 - 53 93 80 21 info@vdburgt.org T F M E Kastanjedreef 63 5473 SG Heeswijk-Dinther www.vdburgt.org Zijlstraat 1 5473 CJ Heeswijk Telefoon: 0413 29 81 00 e-mail: clientenservicebureau@bernezorg.nl www.bernezorg.nl Telefax: 0413 29 81 01 een welkom thuis Voor zorg en ondersteuning Thuis en in Cunera/De Bongerd

d’n HaDeejer. | 3 voorwoord redactie Hartverwarmend. Andere woorden schieten ons niet zo snel te binnen om het gevoel te beschrijven dat we kregen bij de positieve reacties op het 100ste nummer van D’n HaDeejer. Via de mail of gewoon ‘live’ hebben vele HaDeejers ons laten weten hoe mooi ze het jubileumnummer vonden. Dank daarvoor. Helaas hadden we niet veel tijd gehad om lekker op een roze wolk te genieten van al die complimenten. Er moest namelijk een kerstnummer gemaakt worden, traditiegetrouw altijd een HaDeejer die net wat mooier is dan die andere elf van het jaar. En honderdste of niet, daar wilden we dit jaar niet van afwijken. Vier jonge meiden waren bereid dit keer het kerstmenu samen te stellen (de Chique de Frique is het proberen zeker waard!), gastschrijver Berry van de Wetering maakte een bijzonder kerstverhaal en zeker in deze donkere dagen is het goed eens stil te staan bij de minderbedeelden in de samenleving. José van der Heijden werkt met deze groep mensen en doet in het grote interview haar verhaal. Helaas moeten we het vanaf dit nummer ook zonder enkele vaste medewerkers doen. Fotografen Trudy van de Wetering, Astrid van den Broek en vormgeefster Antje van Deursen vonden het 100ste nummer een mooie aanleiding te stoppen, evenals redacteur en bestuurslid Jacques van der Meijden. Jacques is vanaf het prille begin zeer betrokken geweest bij d’n HaDeejer en vooral iemand die achter de schermen enorm veel werk verrichtte. We zullen het viertal missen. Wie gelukkig wel blijft is Henk Habraken. Je zou zo zeggen dat hij na de sluiting van zijn winkel alle tijd heeft voor een column, maar niets blijkt minder waar. In het 101ste nummer moeten we het voor het eerst doen zonder column van Henk. Geen tijd had ie. Zegt ie. Hoe dat komt? Dat is dan weer wél te lezen… De redactie Redactie Annemieke van der Aa (hoofdredacteur), René Kuijs, Jacques van der Meijden Harry Mikkers, Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer Robert Deckers, Thea van der Doelen, Henk Habraken, Marko Konings, Toon Konings, Liseth Kuijs, Matthijs van Lierop, Cathelijn van der Meijden, Jeroen de Mol, Marijke van Oorschot, Rene van der Pas, Bart van Schijndel, Jan Schuurmans, Wim Smits, Michel van de Wetering. Vormgeving Corina Gloudemans, Carlijn van der Steijn, Monique van de Ven, Henny Wijgergangs Fotografie Lianne Gabriëls, Jacques Worms, Eefje Voets, Piet van Zutphen Kopij/informatie Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@HaDeejer.eu Advertenties Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@HaDeejer.eu Vragen over bezorging Bel Toon Konings 06-53584742 E-mail: bezorging@HaDeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners € 36,00 incl. verzendkosten Druk Drukkerij Wihabo, Geffen Oplage 3300 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. fotografie René Kuijs maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther 101 34 10

4 | d’n HaDeejer. 1 De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen. VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie. STEUNTJE IN DE RUG Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds. COÖPERATIE PROJECTEN FONDS Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen. COÖPERATIEF DIVIDEND Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland. MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Bernheze Maasland

d’n HaDeejer. | 5 Jaargang 9 Nummer 101 december 2012 3 Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Actie Actief Burgerschap 10 Interview José van der Heijden 13 Feestje 100ste HaDeejer 13 Henk zonder column 15 Kerstverhaal Berry van de Wetering 17 Optimisd en column Toon 19 Ingezonden 20 Terugblikken op 2012 23 Afscheid Ronnie Meulenbroek 25 Zoeken maar! De Kerstpuzzel 28 In beeld Loos Corswarem 31 Vrienden van HDL 33 Zakelijk Bekeken: Alette 34 Mmmmmm. Koken met kids 37 Brug Terug 38 Agenda 28 d’n HaDeejer. | 11 10 | d’n HaDeejer. Het prachtige vak van José van der Heijden ‘De maatschappij is ingewikkeld geworden’ Vanuit haar opleiding liep zij stage in de Graafsewijk en kreeg van daaruit meteen een vaste aanstelling bij stichting Juvans in Den Bosch. Daarna werd ze overgeplaatst naar Schijndel , kwam zeven jaar later in Vught terecht en bleef intussen groepswerk doen in Den Bosch. “Het hoofdkantoor van Juvans is in Den Bosch,” zegt ze, “maar de diverse regio,s binnen het werkgebied hebben hun eigen kantoren, in totaal 13. In ieder team zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd. Los daarvan zijn er nog andere gespecialiseerde teams, zoals voor aanmelding, interventie huiselijk geweld, crisisdienst, hulp aan dak- en thuislozen enz. Het fijne binnen onze instelling is dat we met z’n allen mee mogen denken over de toekomst en dat we ook continu geschoold worden om bij alle nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen sluiten. In Vught werken we met zeven mensen. Samen met een stagiaire doe ik hier individuele hulpverlening en met mijn collega Joris de bemoeizorg. In Den Bosch doe ik groepswerk.” Gesprekken Haar werk bestaat vooral uit relatiegesprekken, coachen van gezinnen, opvoedondersteuning, rouwverwerking, ondersteunen van Multi Problem Huishoudens en bemoeizorg. José: “Ik heb ook veel te maken met zogenaamde samengestelde gezinnen, waar ouders na een scheiding weer een relatie krijgen en waar dan de kinderen uit twee gezinnen bij elkaar komen wonen. ‘Hoe moet dat nou onder één dak?’ We gaan dan samen met alle betrokkenen in gesprek.” BemoeizorG Bemoeizorg is specifiek voor mensen die geen hulp willen, maar van wie de omgeving vindt dat ze het wel nodig hebben. Dat kan aangegeven zijn door andere instanties, buren, familie, de gemeente enz., bijvoorbeeld omdat ze vervuilen, dakloos zijn, of overlast bezorgen.“De kunst is om contact te leggen,” vertelt José. “Mensen moeten zich veilig voelen, dat duurt soms maanden. Je moet respect hebben voor alle typen mensen. Als het contact goed gelegd is, weten ze waar ze je kunnen vinden, maar dan nog blijft het hun eigen keus, zolang ze geen gevaar voor zichzelf of voor de omgeving vormen. Vorig jaar hadden we in Vught elf daklozen, we zochten hun op en nadien wisten ze ons te vinden. Ik heb indertijd een scriptie geschreven over gevoelens van mensen in achterstandswijken. Die hebben iets andere normen en waarden dan de ‘gewone’ burger. Je moet ze in hun waarde laten.” mpH Volgens José komen Multi Problem Huishoudens (MPH) wat meer voor in deze tijd, onder andere door de slechte economie. “De maatschappij is heel ingewikkeld geworden, de mensen weten de weg niet meer en maken bijvoorbeeld de post niet meer open. Simpele formulieren invullen is voor sommigen niet meer te doen. Ook zitten nogal wat mensen in de schuldsanering. Gelukkig weten wij de weg. We krijgen veel verwijzingen van huisartsen, woningbouwverenigingen en andere hulpverlenende instanties. We gaan duidelijk van een verzorgende maatschappij naar een participatie maatschappij. D.w.z. je moet vanuit de kracht van jezelf een oplossing zoeken. Toch zal er altijd een groep mensen blijven voor wie dat heel lastig zal zijn. Vooral bij Multi Problem Huishoudens is een goede samenwerking dan heel belangrijk. Wij als maatschappelijk werk hebben dan vaak een helikopterfunctie.” overleG José van der Heijden geeft enkele voorbeelden van schrijnende gevallen. Er wordt een huis leeggehaald, er is allang huurachterstand en hulp heeft niet gebaat. Er volgt overleg met diverse instanties, een gesprek met de deurwaarder enz. “Als mensen laten zien dat ze mee willen werken, staan instanties vaak ook open voor mee denken. Er wordt dan samen met de cliënt gekeken naar een oplossing. Vaak mogen ze blijven wonen en volgt er een schuldhulpverlening. Een ander geval: een moeder met vijf kinderen. Ze konden na een uit huis zetting nergens samen terecht. Dan moet je blijven vragen, niet loslaten. Uiteindelijk konden ze toch bij elkaar blijven in het crisiscentrum. Samenwerken met instanties blijft super belangrijk. Indien nodig gaan we in overleg met de burgemeester die daar ook zijn verantwoordelijkheid in heeft.” Daklozen Soms zijn mensen door verlies van werk, het niet meer kunnen betalen van hun huur, familieproblemen of verslaving dakloos geworden. Het komt ook voor dat mensen de regels van de maatschappij beu zijn en zich niet op een vaste plek vestigen. Voor daklozen is deze kersttijd niet altijd een pretje. Ze bivakkeren meestal op vaste plekken in een park, bij een loods of soms in een container. “Ik vind het fijn om met ze te werken,” zegt José. “Soms worden ze gesignaleerd door de gemeente, dan zoeken we ze op. Als het vriest, dan is er opvangplicht en zit vaak alles vol.” zorGen José maakt zich vaak zorgen om de groep voor wie de maatschappij veel te snel gaat en verstandelijk niet bij te benen is. “Het is mooi als ze toch opkrabbelen, maar sommigen blijven ondersteuning nodig hebben.” Ze blijft optimistisch, alhoewel de toename van het huiselijk geweld haar wel zorgen baart. “Hoe dat te voorkomen? Vooral voor de kinderen blijft het een niet uit te wissen ervaring. We proberen ook in samenwerking met andere disciplines zo goed mogelijk hulp te bieden. Er komt vaak veel machteloosheid van de ouders aan te pas. Juvans werkt met slachtoffer en dader.” Maatschappelijk werkster bij Juvans, José van der Heijden, kan het werk goed van zich afzetten, “al is er op maandagmorgen zoveel ellende dat het soms schrikken is. Het is dichtbij. Vught is een zalige plaats, er is aandacht voor arm en rijk. En nogmaals: je moet alle mensen in hun waarde laten en open staan voor hun oplossingen. Dan is het een prachtig vak! In het algemeen delen wij als het ware vishengels uit, zodat ze zelf de vis kunnen vangen.” tekst Ad van Schijndel fotografie Jacques Worms inTervieW d’n HaDeejer José van der Heijden werkt al 12 ½ jaar bij Juvans. Ze heeft dat een paar maanden geleden gevierd. Juvans is een instelling voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in de driehoek Rosmalen, Aalburg en Hilvarenbeek. José heeft als standplaats Vught maar doet ook groepswerk in Den Bosch. Bernheze valt hier dus niet onder, dat is ingedeeld bij de regio Oss, Uden, Veghel met als naam Aanzet. Maar het werk is natuurlijk vergelijkbaar. Een gesprek met José over huiselijk geweld, relatieproblemen, daklozen, bemoeizorg, schuldsanering enz. Zeker in deze lastige onzekere tijd, zijn er veel problemen in onze maatschappij. “Maar ondanks dat is het een prachtig vak, dat veel voldoening geeft,” zegt ze zelf. 10 31 Rein van Moorselaar “De gemeente Bernheze heeft een sterk sociaal gezicht, en wij willen dat graag zo houden” 17 33 22 d’n HaDeejer. | 23 22 | d’n HaDeejer. Oudjaar vier ik altijd thuis met mijn kinderen en kleinkinderen. Dat is een traditie in onze familie. We doen spelletjes en kijken naar de televisie. We doen niets met vuurwerk, daar zijn mijn kleinkinderen nog te klein voor. Vuurwerk is ook nauwelijks te zien bij ons op het HoogBeugt. Ik kijk natuurlijk wel uit naar 2013, want ieder jaar is weer een verassing. Ik heb nog geen plannen voor oudjaar. Meestal vier ik dit met vrienden op de straat, de Schuurakker een gezellige straat. Dit jaar ga ik oudjaar denk ik bij mijn ouders vieren. Mijn dochter is er dit jaar niet bij, want die blijft bij haar vader. Ik heb veel zin in 2013 en ik ga zeker toosten op een mooi nieuw jaar. De zon vind ik prettiger, maar december is een gezellige maand om gezellig met zijn allen te eten. Oudejaarsavond vier ik de laatste jaren met mijn zus. Dan spelen we een spelletje kaart en eten we lekkere dingen. Op nieuwjaarsdag komen de kinderen en kleinkinderen langs. Mijn man woont op Cunera en beleeft daar Nieuwjaar, maar ik vind dat daar te weinig wordt gedaan met Nieuwjaar en Kerst. Voorheen vierde ik oud en nieuw altijd met de buren in onze straat, waar ik nog altijd een goede band mee heb. Ik heb nog geen plannen, daar kan ik nog niets over zeggen. Het kan alle kanten nog op. Oud en nieuw is bij mij ook ieder jaar weer anders. Misschien vier ik oud en nieuw in mijn eentje, maar misschien nodig ik nog wel wat mensen uit. Oliebollen zijn aan mij niet besteed. Ik ga wel de oudejaarsconference van Guido Weijers kijken. Ik zag hem al eens eerder een voorstelling van hem en deze was erg amusant. Ik denk dat ik dit jaar voor het eerst samen met mijn man Nieuwjaar vier. Bij mijn kinderen is café De Toren erg in trek en mijn zoon gaat op oudejaarsavond eten met vrienden. Ik kijk met oudjaar naar de televisie en bak oliebollen. Na twaalf uur ga ik de straat op om de buurt een gelukkig Nieuwjaar te wensen. We hebben ook wel eens oud en nieuw gevierd bij familie in Utrecht, maar dan was het vervelend om ’s nachts weer naar huis te rijden. Ik weet nog niet wat ik ga doen met oudjaar, ik heb nog geen plannen. Ik denk dat ik wat ga doen met familie, maar misschien ga ik wel uit met mijn vrienden. Mijn vrienden weten ook nog niet wat zij gaan doen. Eerdere jaren vierden wij oudjaar met vrienden van mijn ouders. We keken naar de televisie en aten zelfgemaakte hapjes. Ik vind oud en nieuw leuk en Kerst ook, omdat we dan met familie lekker gaan eten. Dorpspraat wat doet HaDee met oud en nieuw? Gemma van KaatHoven (52) sanDra teulinGs (33) Huib Cremers (65) tHomas van Der ven (15) ria voets (68) DirK van Den aKKer (69) tekst Matthijs van Lierop foto’s Piet van Zutphen Donderdagavond 2 augustus werd louisvanDeburGt (68) aangereden door een groep wielrenners en belandde met hersenletsel in het ziekenhuis. “We hadden leuke vakantieplannen en ik was juist hersteld van een valpartij waarbij ik mijn bovenarm brak, maar al die mooie plannen vielen op 2 augustus in duigen. Het was een mooie zomeravond toen ik op de fiets terugkwam vanuit Den Bosch en werd aangereden door een groep wielrenners. Vanaf dat moment weet ik eigenlijk niets meer, maar het schijnt dat ik naar het ziekenhuis in Veghel ben gebracht en daarna nog een paar dagen op Intensive Care in Tilburg heb gelegen met serieuze hersenkneuzingen. Na twee weken ziekenhuis ben ik bijna vijf weken opgenomen geweest in de Tolbrug in Den Bosch om te revalideren. Je zou kunnen zeggen dat mijn geheugen weer opnieuw ‘gereset’ moest worden. Ik heb er hard aan moeten werken samen met mijn vrouw Thea en ik ben er nog niet helemaal, maar het gaat zeker de goede kant op. Ook de wielrenner die het ongeluk veroorzaakte heeft nog regelmatig geïnformeerd hoe het ging en is zelfs een keer op bezoek geweest. Verder hebben de vele kaarten en warme reacties uit het dorp mij ontzettend goed gedaan en ga ik 2013 vol vertrouwen tegemoet”. Wilson bosCH (44) werd in 2012 gekozen tot beste bernhezer van 2011 en werd dit jaar ook nog eens prins carnaval, een druk maar leuk jaar. “begin dit jaar ben ik verkozen tot beste bernhezer van vorig jaar. Dat is een prijs waarin je door een aantal mensen wordt voorgedragen, omdat zij vinden dat jij iets belangrijks hebt gedaan voor de gemeenschap van bernheze. Ik zit in een gehandicaptenplatform en ben daarin een project gestart om bij winkels in Bernheze hun toegankelijkheid te toetsen. Dit kan variëren van een deur die automatisch opent of dat je makkelijk mobiel kan pinnen, maar ook in de zin van gastvrijheid, bijvoorbeeld als een winkelier de deur voor jou openhoudt. Toen ik begin dit jaar werd gekozen, wist ik zelf al dat ik ook nog eens prins werd. Toen dacht ik wel: dit wordt een heftig jaar. Het prins zijn tijdens carnaval heb ik als zeer leuk ervaren en nog steeds, want ik ben het nog tot aan de volgende carnaval. Je hebt een druk programma en je komt op veel leuke plaatsen, maar je merkt wel dat iedereen het zeer op prijs stelt dat je er bent en dat geeft een speciaal gevoel. Prins zijn kun je eigenlijk niet uitleggen; dat moet je ervaren”. EllEn van DE GEijn (34) emigreerde in 2006 na een stageperiode van een half jaar naar spanje, maar dit jaar kwam zij terug puur om economische redenen. “In 2006 was ik klaar met mijn studie op de vertaalacademie en besloot ik om naar Spanje te gaan voor een stage om zodoende de taal nog beter onder de knie te krijgen. Dat beviel uiteindelijk zo goed dat ik besloot om daar te blijven. Uiteindelijk zat ik daar wel in een streek waar niet zoveel buitenlanders woonden en lag het werk als tolk/vertaler daar niet op straat. Om in mijn levensonderhoud te voorzien werkte ik vijf dagen in de week in een bar. Maar omdat de crisis in Spanje toesloeg, werd ook daar het werk minder en besloot ik dit jaar om weer terug te keren naar Nederland. Het was met pijn in het hart, want ik had het daar heel goed naar mijn zin. De mensen en de cultuur spraken mij erg aan en ook heb ik daar mijn vriend ontmoet. Nu ik terug ben in Nederland werk ik tijdelijk in een magazijn maar ik ben sinds kort ook beëdigd bij de rechtbank als tolk/vertaler. Ook wil ik een eigen website gaan opzetten voor mijn vertaalwerkzaamheden, die ik ook verder uit wil breiden met een simultaancursus.” toos Dortmans (60) kreeg in september te horen dat ze kanker had. inmiddels heeft ze een zware operatie en een serie bestralingen achter de rug. “19 September kreeg ik te horen dat ik schaamlipkanker had. Omdat de kwaadaardige tumor zo snel groeide, moest er ook snel geopereerd worden. Dat gebeurde al op 9 oktober, een heel zware ingreep waarbij veel verwijderd is. Daarna ben ik wekenlang, preventief, bestraald. Ik ben er nuchter onder gebleven, net alsof ik uit mijn lichaam ben getreden. Bovendien kan ik er gelukkig goed over praten, ik ben niet zielig en zo wil ik niet gezien worden. Toen ik geopereerd was, was een van de eerste dingen waarom ik vroeg mijn make-up en een spiegel. Ik zei tegen de verpleegster ‘Ik mag dan wel ziek zijn, dat wil nog niet zeggen dat ik er ziek uit moet zien.’ 2013 Moet voor mij een nieuw jaar zonder kanker worden. Ik blijf onder controle, maar alles is weg. Ik ben nog meer gaan beseffen hoe belangrijk leven is. Je wordt bewuster. Ik wil mijn verhaal graag vertellen om mensen er van op de hoogte te brengen dat er ook iets als schaamlipkanker bestaat. Gemiddeld krijgen het maar zo’n 300 vrouwen per jaar. Er is te weinig over bekend.” TerugblikkenVoor sommige HaDeejers was 2012 een bijzonder jaar. Vier van hen vertellen waarom. tekst Michel van de Wetering/Annemieke van der Aa foto`s Jacques Worms Louis van de Burgt Wilson Bosch Ellen van de Geijn Toos Dortmans

HANS VAN DER DOELEN www. doe l enkeukens . n l BOXTEL Deurtechniek Garage en bedrijfsdeuren William van Grinsven T 06-46098409 Hommelsedijk 37a 5473 RE Dinther www.vgdeurtechniek.nl info@vgdeurtechniek.nl

d’n HaDeejer. | 7 Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther Eindelijk actie op lege plek ter Weer Ook gaat Stichting Actief Burgerschap regelmatig de samenwerking opzoeken met Stichting Dorpsnieuws (het bestuur van maandblad d’n HaDeejer en website www.hadeejer.nl). Beide stichtingen willen immers de communicatie tussen de inwoners van Heeswijk-Dinther bevorderen. Hun samenwerking krijgt voor het eerst vorm met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie op 7 januari in het cultureel centrum Servaes. Nu de gemeente vanwege bezuinigingen geen nieuwjaarsreceptie meer houdt is dat een uitgelezen mogelijkheid voor de beide stichtingen om zichzelf te presenteren. Maar het is vooral een mooie gelegenheid om onder het genot van een drankje met de inwoners van Heeswijk-Dinther van >> De werkgroep IDOP gaat met een nieuwe naam het nieuwe jaar in. Na het maken van een Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) is het nu namelijk tijd geworden voor het verder uitwerken en uitvoeren van de plannen. De voorzitters van de drie werkgroepen vertellen wat ze doen En willen vooral ook van jou horen wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld met het braakliggende terrein van Ter Weer. Goede ideeën zijn altijd welkom, want nu Bernezorg mee wil werken aan een tijdelijke invulling van het terrein lijkt er eindelijk een eind te komen aan de troosteloze plek in het centrum. tekst Marko Konings fotografie Eefje Voets ‘Het is maatschappelijk niet langer verantwoord om nog langer te blijven wachten’ Het terein waar ooit huize Ter Weer stond

MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V. Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V. Adviesburo Jan van Gerwen B.V. De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer_BPA AJG_kleur.indd 1 19-10-2011 21:52:29 Kinderopvang goed geregeld. Gastouderopvang: vertrouwd, flexibel èn voordelig Het combineren van werk en de zorg voor je kinderen is niet altijd makkelijk. Gastouders, bijvoorbeeld opa en oma of iemand anders uit je vertrouwde omgeving, kunnen uitkomst bieden. En wist je dat je daar een vergoeding voor kan krijgen? Ontdek je financiële voordeel op www.viaviela.nl Altijd bij je in de buurt ViaViela is een landelijk opererend gastouderbureau. Met ruim 65 vestigingen door heel Nederland is er altijd een vestiging bij je in de buurt. Wil je ook voordelige en vertrouwde opvang? ViaViela helpt je daarbij. Neem voor meer informatie contact op met ViaViela Uden, 06-33035843 / 0413-230001, uden@viaviela.nl Of kijk op www.viaviela.nl Wat beweegt jou? H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T (Fitness) 0413-22 84 21 T (Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl • Fitness • Bedrijfsfitness • Spinning • Fitkids • Afslanken • Lymfedrainage • Fysiotherapie • Manuele therapie • Sportrevalidatie Uw speciaalzaak voor huishoudelijke artikelen en speelgoed www.marskramerhd.nl

d’n HaDeejer. | 9 gedachten te wisselen over de zaken die spelen in onze prachtige dorpen. Iedereen is van harte welkom op deze receptie. Noteer alvast deze datum in uw agenda! Accommodaties Jan van den Broek is voorzitter van de werkgroep accommodaties en vrijwilligers. “We willen in beeld brengen welke accommodaties en voorzieningen we nu hebben, maar ook kijken wat we over vijf, tien of vijftien jaar nodig hebben. Hoe komen we aan voldoende vrijwilligers, hebben alle verenigingen een goed onderdak, wat hebben we en wat willen we? Nu hebben we de zaken goed voor elkaar, maar onze dorpen moeten de komende jaren ook leefbaar blijven. De sociale cohesie die er nu is moeten we behouden. De stichting heet niet voor niets actief burgerschap, de mensen moeten zelf meedenken over de toekomst. En onze stem wordt gehoord want de gemeente Bernheze wil ons op dezelfde wijze betrekken in het overleg als de dorpsraden in Vorstenbosch en Nistelrode en de kerncommissie in Loosbroek.” Verkeer Voorzitter Will Groothuysen van de werkgroep verkeer geeft alvast een voorbeeld van actief zijn: “In de discussie over de nieuwe ontsluitingsweg van ’t Retsel naar het kanaal hebben wij duidelijk onze mening gegeven. We hebben politieke partijen benaderd en ingesproken tijdens de commissievergadering. Wij zijn van mening dat een rotonde op Laag Beugt de beste en vooral ook veiligste oplossing is. Een kruising, zoals wordt voorgesteld door het college, waar zowel vrachtverkeer als fietsende schooljeugd druk gebruik van maakt, is vooral voor de laatste groep een groot gevaar. Mede dank zij ons wordt de mogelijkheid voor een rotonde nu nogmaals door de gemeente onderzocht. Maar verder hebben natuurlijk ook de doorgaande route door het dorp en de kruising Abdijstraat-Hoofdstraat-Mgr. Van Oorschotstraat onze aandacht.” Centrum De werkgroep centrum is al vanaf 2011 druk bezig met een plan om Plein 1969 en directe omgeving aantrekkelijker te maken. Uit drie ontwerpen is één model naar voren gekomen dat men graag uit wil voeren. Voorzitter Antoon Verhaak: “met het verleggen van de Irenestraat richting het terrein van Ter Weer ontstaat ruimte om het plein aantrekkelijker te maken. Maar alles staat of valt met de ontwikkeling van het terrein van Ter Weer. Eigenaar Bernezorg wil de grond verkopen aan een partij die het vervolgens gaat ontwikkelen en bebouwen. Er zijn echter momenteel niet veel gegadigden, en de prijs die Bernezorg wil is in deze tijd niet meer realistisch. Wij vinden dat Bernezorg meer moeite zou moeten doen om tot een oplossing te komen. Het is maatschappelijk niet langer verantwoord omnog langer te blijvenwachten. De inwoners van HeeswijkDinther willen al lang van deze lelijke lege plek af. Het terrein is bestemd voor een maatschappelijk doel, zoals ouderenzorg en huisvesting voor groepen die onder begeleiding zelfstandig willen wonen. Het is de plicht van Bernezorg om dit op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken. De huidige situatie heeft al veel te lang geduurd, dat mag Bernezorg zichzelf aanrekenen.” Kiosk Maar ook wanneer de grond morgen verkocht zou worden, duurt het toch nog een paar jaar voor er werkelijk gebouwd wordt. Daarom wil men nu dit terrein tijdelijk in gaan vullen. Antoon Verhaak: “Bernezorg heeft ons toestemming gegeven om het terrein tijdelijk te gebruiken. Als eigenaar houden ze wel een vinger in de pap omdat zij aansprakelijk blijven. Daarnaast stelt de gemeente Bernheze een bedrag beschikbaar voor de invulling. Maar nu willen we dus goede ideeën om de lelijke plek tijdelijk om te vormen. Dat kan een ijsbaan zijn in de winter, een mooie kerstboom of een bankje met wat verharding er omheen, een voetbalveldje of misschien een paar bloembakken met een mooie aansluiting naar het dierenparkje. Iets waar we al druk mee bezig zijn is een mobiele kiosk. Deze kan gebruikt worden tijdens Koninginnedag, of voor een concert van de fanfare of de harmonie. Door hem mobiel te maken is hij ook op andere plekken te gebruiken en kun je het plein weer compleet gebruiken voor diverse activiteiten. Ongetwijfeld hebben de lezers van d’n HaDeejer ook ideeën. Sponsoring door bijvoorbeeld een stuk invulling door een hoveniersbedrijf is ook een mogelijkheid. We willen graag vóór Koninginnedag de boel heringericht hebben, zodat het er dan feestelijk en mooi uit ziet.” Verkeersituatie Laag Beugt Ontsierende bouwhekken rond het plein

10 | d’n HaDeejer. Het prachtige vak van José van der Heijden ‘De maatschappij is ingewikkeld geworden’ tekst Ad van Schijndel fotografie Jacques Worms

d’n HaDeejer. | 11 Vanuit haar opleiding liep zij stage in de Graafsewijk en kreeg van daaruit meteen een vaste aanstelling bij stichting Juvans in Den Bosch. Daarna werd ze overgeplaatst naar Schijndel , kwam zeven jaar later in Vught terecht en bleef intussen groepswerk doen in Den Bosch. “Het hoofdkantoor van Juvans is in Den Bosch,” zegt ze, “maar de diverse regio,s binnen het werkgebied hebben hun eigen kantoren, in totaal 13. In ieder team zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd. Los daarvan zijn er nog andere gespecialiseerde teams, zoals voor aanmelding, interventie huiselijk geweld, crisisdienst, hulp aan dak- en thuislozen enz. Het fijne binnen onze instelling is dat we met z’n allen mee mogen denken over de toekomst en dat we ook continu geschoold worden om bij alle nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen sluiten. In Vught werken we met zeven mensen. Samen met een stagiaire doe ik hier individuele hulpverlening en met mijn collega Joris de bemoeizorg. In Den Bosch doe ik groepswerk.” Gesprekken Haar werk bestaat vooral uit relatiegesprekken, coachen van gezinnen, opvoedondersteuning, rouwverwerking, ondersteunen van Multi Problem Huishoudens en bemoeizorg. José: “Ik heb ook veel te maken met zogenaamde samengestelde gezinnen, waar ouders na een scheiding weer een relatie krijgen en waar dan de kinderen uit twee gezinnen bij elkaar komen wonen. ‘Hoe moet dat nou onder één dak?’ We gaan dan samen met alle betrokkenen in gesprek.” Bemoeizorg Bemoeizorg is specifiek voor mensen die geen hulp willen, maar van wie de omgeving vindt dat ze het wel nodig hebben. Dat kan aangegeven zijn door andere instanties, buren, familie, de gemeente enz., bijvoorbeeld omdat ze vervuilen, dakloos zijn, of overlast bezorgen.“De kunst is om contact te leggen,” vertelt José. “Mensen moeten zich veilig voelen, dat duurt soms maanden. Je moet respect hebben voor alle typen mensen. Als het contact goed gelegd is, weten ze waar ze je kunnen vinden, maar dan nog blijft het hun eigen keus, zolang ze geen gevaar voor zichzelf of voor de omgeving vormen. Vorig jaar hadden we in Vught elf daklozen, we zochten hun op en nadien wisten ze ons te vinden. Ik heb indertijd een scriptie geschreven over gevoelens van mensen in achterstandswijken. Die hebben iets andere normen en waarden dan de ‘gewone’ burger. Je moet ze in hun waarde laten.” MPH Volgens José komen Multi Problem Huishoudens (MPH) wat meer voor in deze tijd, onder andere door de slechte economie. “De maatschappij is heel ingewikkeld geworden, de mensen weten de weg niet meer en maken bijvoorbeeld de post niet meer open. Simpele formulieren invullen is voor sommigen niet meer te doen. Ook zitten nogal wat mensen in de schuldsanering. Gelukkig weten wij de weg. We krijgen veel verwijzingen van huisartsen, woningbouwverenigingen en andere hulpverlenende instanties. We gaan duidelijk van een verzorgende maatschappij naar een participatie maatschappij. D.w.z. je moet vanuit de kracht van jezelf een oplossing zoeken. Toch zal er altijd een groep mensen blijven voor wie dat heel lastig zal zijn. Vooral bij Multi Problem Huishoudens is een goede samenwerking dan heel belangrijk. Wij als maatschappelijk werk hebben dan vaak een helikopterfunctie.” Overleg José van der Heijden geeft enkele voorbeelden van schrijnende gevallen. Er wordt een huis leeggehaald, er is allang huurachterstand en hulp heeft niet gebaat. Er volgt overleg met diverse instanties, een gesprek met de deurwaarder enz. “Als mensen laten zien dat ze mee willen werken, staan instanties vaak ook open voor mee denken. Er wordt dan samen met de cliënt gekeken naar een oplossing. Vaak mogen ze blijven wonen en volgt er een schuldhulpverlening. Een ander geval: een moeder met vijf kinderen. Ze konden na een uit huis zetting nergens samen terecht. Dan moet je blijven vragen, niet loslaten. Uiteindelijk konden ze toch bij elkaar blijven in het crisiscentrum. Samenwerken met instanties blijft super belangrijk. Indien nodig gaan we in overleg met de burgemeester die daar ook zijn verantwoordelijkheid in heeft.” Daklozen Soms zijn mensen door verlies van werk, het niet meer kunnen betalen van hun huur, familieproblemen of verslaving dakloos geworden. Het komt ook voor dat mensen de regels van de maatschappij beu zijn en zich niet op een vaste plek vestigen. Voor daklozen is deze kersttijd niet altijd een pretje. Ze bivakkeren meestal op vaste plekken in een park, bij een loods of soms in een container. “Ik vind het fijn om met ze te werken,” zegt José. “Soms worden ze gesignaleerd door de gemeente, dan zoeken we ze op. Als het vriest, dan is er opvangplicht en zit vaak alles vol.” Zorgen José maakt zich vaak zorgen om de groep voor wie de maatschappij veel te snel gaat en verstandelijk niet bij te benen is. “Het is mooi als ze toch opkrabbelen, maar sommigen blijven ondersteuning nodig hebben.” Ze blijft optimistisch, alhoewel de toename van het huiselijk geweld haar wel zorgen baart. “Hoe dat te voorkomen? Vooral voor de kinderen blijft het een niet uit te wissen ervaring. We proberen ook in samenwerking met andere disciplines zo goed mogelijk hulp te bieden. Er komt vaak veel machteloosheid van de ouders aan te pas. Juvans werkt met slachtoffer en dader.” Maatschappelijk werkster bij Juvans, José van der Heijden, kan het werk goed van zich afzetten, “al is er op maandagmorgen zoveel ellende dat het soms schrikken is. Het is dichtbij. Vught is een zalige plaats, er is aandacht voor arm en rijk. En nogmaals: je moet alle mensen in hun waarde laten en open staan voor hun oplossingen. Dan is het een prachtig vak! In het algemeen delen wij als het ware vishengels uit, zodat ze zelf de vis kunnen vangen.” INTERVIEW d’n HaDeejer José van der Heijden werkt al 12 ½ jaar bij Juvans. Ze heeft dat een paar maanden geleden gevierd. Juvans is een instelling voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in de driehoek Rosmalen, Aalburg en Hilvarenbeek. José heeft als standplaats Vught maar doet ook groepswerk in Den Bosch. Bernheze valt hier dus niet onder, dat is ingedeeld bij de regio Oss, Uden, Veghel met als naam Aanzet. Maar het werk is natuurlijk vergelijkbaar. Een gesprek met José over huiselijk geweld, relatieproblemen, daklozen, bemoeizorg, schuldsanering enz. Zeker in deze lastige onzekere tijd, zijn er veel problemen in onze maatschappij. “Maar ondanks dat is het een prachtig vak, dat veel voldoening geeft,” zegt ze zelf.

Heeswi jk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl Allround en veelzijdig in elektro Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw Bouwen zonder zorgen verbouwen - nieuwbouw - renovatie onderhoud - bouwkundig tekenen Van Aarle’s Bouwbedrijf De Morgenstond 11, Heeswijk Dinther Tel (0413) 29 19 21, info@vanaarlesbouw.nl www.vanaarlesbouw.nl

d’n HaDeejer. | 13 Sorry, maar ik had deze keer geen tijd om een column te schrijven. Nee, ik wilde de jubileumuitgave, de honderdste editie van d’n HaDeejer helemaal lezen. Omdat dat blad zo ontzettend dik is, bleef er geen tijd over voor een column voor deze HaDeejer. Nee, ik heb hem nog steeds niet helemaal gelezen, maar ik doe mijn best. Een feestelijk, kleurrijk blad met onder andere een terugblik op de afgelopen acht jaar. Velen denken dat er niet veel gebeurd is in HaDee, maar toch zie je in dit blad, dat er nogal wat plaatsvond en veranderde in die jaren. Het blad werd, onder grote belangstelling, ten doop gehouden op 24 november in Aquarest. “Het honderdste nummer wordt officieel overhandigd aan een bijzonder persoon uit HaDee”, stond in de uitnodiging. Dat bleek oud burgemeester Reuver te zijn. Zelf beweerde hij geen bijzondere persoon te zijn, wat wij eigenlijk al heel lang weten. Daar ontving ik ook het feestnummer waar ik nu nog steeds in lees. Een blad ook met ontelbare mooie foto’s van bijna alle inwoners van HaDee. Ik heb horen zeggen dat degenen die er niet in staan, zich moeten melden bij de redactie, zodat hun foto zeker wordt geplaatst in het volgende jubileumnummer. Zo’n honderdste nummer lijkt een afronding, een einde te zijn en nummer 101 is dus een nieuw begin. Maar nee, dit nummer is ook een einde, de afsluiting van 2012. Omdat ik dus geen tijd had om een column te schrijven, kan ik u helaas geen prettige feestdagen toewensen en leest u nu niet, dat Heesch bij Oss moet… Volgende keer beter. Henk Habraken Geen Column column Henk Feestelijke doop 100ste HaDeejer Redactieleden, fotografen, opmakers, bezorgers, schrijvers, adverteerders en andere betrokkenen: ze waren allemaal massaal aanwezig tijdens de overhandiging van de 100ste HaDeejer op zaterdag 24 november in AquaRest. De avond werd geopend door Camiel Bissels, vice-voorzitter van de Stichting Dorpsnieuws waar d’n HaDeejer onder valt. Kort en krachtig heette hij het publiek welkom en wenste hij iedereen veel plezier bij het lezen van de honderdste editie van het blad. Ook vaste columnist Toon had speciaal voor deze avond een column geschreven over het ‘linkse en rechtse’ in onze levens. Iedereen heeft wel moeten toegeven dat het makkelijker luisteren dan lezen is, dat Brabantse dialect. De avond werd ondersteund door muziek van Dreamfield: een groep mannen uit Bernheze en Maasdonk met muziek gebaseerd op ‘mistige Ierse velden en stomende loc’s uit het wilde westen’. Ook vond op de avond een interview plaats met hoofdredacteur Annemieke van der Aa, hoofd fotograaf Rene Kuijs en hoofd vormgeving Monique van de Ven. Het interview werd gehouden door wethouder Ad Donkers. Zo kwamen we te weten wat er achter de schermen allemaal gebeurt bij d’n HaDeejer. Henk Habraken was weer aanwezig met een erg geestig lied over het 100ste nummer, met ondersteuning van twee leden van Dreamfield. Toen kwam het ‘moment suprême’. Ondersteund door tromgeroffel en met een glas Prosecco in de hand werd het 100ste nummer onthuld. Oudburgemeester Joop Reuver was uitgenodigd om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Hij was blij verrast dat hij werd uitgenodigd als ‘bijzondere Hadeejer’, hoewel hij zichzelf niet bijzonder noemt maar ‘gewoon’. Als laatste nam Ad van Schijndel het woord om de avond mooi af te sluiten. De laatste burgemeester van HeeswijkDinther, Joop Reuver, nam tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste 100ste nummer van D’n HaDeejer in ontvangst. Verslag van een echt ‘HaDeejerfeestje’. tekst Maartje Sperber fotografie Jacques Worms Oud-burgemeester Joop Reuver bladert door de 100ste HaDeejer

kaartjEs voor joEp, jintE of jan? Wij regelen het voor u. Geffen • Heesch • 073 534 07 00 • www.wihabo.nl R est feestzalen pannenkoekenhuis over dekt zwembad bistr o/ RETSELSEWEG 2 I 5473 HC HEESWIJK-DINTHER TEL. 0413 296 290 I FAX. 0413 296 291 INFO@BEUGT.NL I WWW.BEUGT.NL Beugt. Máákt uw vloer. Alle vloeren die hier worden verkocht komen uit eigen fabriek. Door strenge eisen aan houtselectie en houtbewerking, leveren wij uitsluitend kwaliteitsvloeren en panelen.

In de wijk Rosengård, in het Zweedse Malmö woont het Kroatische meisje Jurka. Sefik is haar vriend. Ze wonen nog niet samen. Graag willen ze met elkaar trouwen. Op een dag verschijnt de engel Gabriël aan Jurka. Gabriël zegt: ‘Jurka, je zult een zoon krijgen. Hij zal Zlatan heten. Het wordt een bijzonder kind. De zoon van God. Een kind van voetbalvreugde.’ ‘Maar dat kan toch helemaal niet’ zegt Jurka verbaasd. ‘Ik ben nog niet getrouwd, dus hoe kan ik dan een kind krijgen?’ ‘Wacht maar af’, zegt Gabriël. En Jurka is inderdaad zwanger. Ze vertelt aan Sefik dat ze een kind krijgt. Sefik schrikt. Toch wil Sefik nog steeds met haar trouwen. Hij hoort bij Jurka en het kind. Het kind wordt geboren en groeit op met een bal, in de Zweedse Bijlmer. Op een dag komt er een clubman van de Grieksgenaamde topclub naar Malmö. De man heeft belangrijk nieuws. Zlatan moet zich in laten schrijven bij de voetbalclub in hun hoofdstad. Zlatan gaat op reis naar Amsterdam. Gelukkig laten Jurka en Sefik hun zoon – die in zijn jeugd vaak zo koppig is als een ezel - gaan. Nu hoeft Jurka niet meer voor hem te zorgen. Voor Jurka was de opvoedingstocht zwaar. Ze was gescheiden van Sefik en droeg de zorg voor Zlatan vaak alleen. Als Zlatan eindelijk in Amsterdam aankomt, is hij erg goed. Te goed. Hij gaat op zoek naar een vervolgclub. Zlatan klopt aan op de deur van Juventus. De baas zegt al na twee jaar: ‘Ik heb geen plaats meer voor je. Er zijn vandaag zoveel topspelers bij gekomen. Ik heb alleen nog eenplekje vrij opde bank.’ Zlatan zoekt naar ander onderdak, bij Inter, Barcelona en AC Milan. Hij wordt even vaak opgehemeld als afgekraakt en is uiteindelijk blij met de warme plek in de stal van Paris Saint-Germain. Nu kan hij eindelijk uitrusten van de lange reis. Spoedig wordt hij weer de zelfverzekerde Zlatan, die ‘voor niemand bang is, behalve voor God’. Midden in de oefeninterland van Zweden tegen Engeland wordt Zlatan herboren; het kind waarvan de engel Gabriël heeft gesproken. Een bijzonder kind: ‘Ibrahimagique’. Zijn wonderlijke omhaal is om in een doekje te wikkelen. In de buurt van de koffieautomaat houden leerkrachten de volgende dag de wacht bij hun schaapjes. Opeens is er fel licht te zien in de hemel boven de leerkrachten. Het is een engel. ‘Wees niet bang, zegt de engel. Ik heb goed nieuws voor jullie. Er is een heel bijzonder kind herboren. Een kind van voetbalvreugde.’ Plotseling verschijnen er nog veel meer engelen. Ze zingen over het herboren kind. Het mooie lied van de engelen klinkt over de velden: ‘Daar hoorden zij Engelen zingen: Zlatan! Zlatan!’ Als de engelen weer weg zijn, gaan de leerkrachten op weg naar de klas. Ze knielen voor het digibord neer en bekijken via You Tube naar de bijbehorende beelden van de omhaal. Ze vertellen de klas over de engelen en Godszoon. Iedereen die het hoort wordt er helemaal stil en blij van. Dit is een heel bijzonder kind. Zlatan, een kind van voetbalvreugde. Hij geeft ons hoop in donkere dagen. Hij is de reden waarom we bijeenkomen in Gods verlichte tempel op zondag! Berry van de Wetering illustratieCecile Verleg KERSTVERHAAL Godszoon, in opleiding d’n HaDeejer. | 15

tekst Rene van der Pas fotografie Piet van Zutphen 0413-293706

d’n HaDeejer. | 17 ’t Is wir zowijt. D’r zen wir verkiezinge. Um d’n haverklap zender alterhante verkiezinge zo ès de verkiezing van ’t skônste reklamespotje, van de best geklede mens of van ’t leukste liedje. Nog efkes en dan krége we de verkiezing van de leukste verkiezing. Mar zo òn ’t èind van ’t joor is ’t vort bekant trediesie dè de Dikke van Dale kùmt mè de verkiezing van ’t woord van ’t joor. Dees joor kunne we stemme op bevurbild: Bangalijst, facebookmoord, project X-feest of religiestress. Nie veul soeps kwa woorde. Liever ha ik dinger gezien ès Bert –en Erniepolitiek, botte bijlakkoord, Sinterklaasethiek of Griljard. ’t Leste is ’n samestelling van Griekeland en miljard want ze bléve door mar miljarde nar toe skùive. Langs ’n haffel Brabantse woorde kwaam ik dees joor ’n woord tege wè ik echt op nummer één zô wille zette, nameluk: oorlellift. Jawel, noa de ‘facelift’ kunde ôk oew oorlelle loate lifte. Miskien dè di al langer kon, mar ik kwaam ’t di joor tege. Ik heb munèige nog nojt bezig gehauwe mè hoe iemes z’n oorlelle d’r ùtzien. Mar ellek oor, of oorskellep is uniek. Eve uniek ès ’n vingerafdruk, alleen is ’t wè onhendig om oew orre in d’n inkt te dope en dan plat op ’n stukske pepier te legge. En zo is ôk elleke lel uniek. Ik bender de lesten tet is wè meer op gòn lette en zie noggal wè verskil in lelle. Sommigte hebbe groate hangende lelle en aander zen bekant lelloos. Kweet nog nie krek hoe ’t kùmt, mar over ’t algemeen vèin ik vrouweluke lelle mojjer dan die vant maansvolk. Mar over de vùrm van ’n lel kunde netuurluk stèggele. D’n inne houwt nou immol van gróte en daander van klèin. Mar ès ge nou nie tevreje bent over oew lelle, dan kunde ze dus loate lifte. Dan spuite ze d’r wè grèij in vur ongeveer 300 euro per lel. Mar irluk gezeet vèin ik ’t mar ’n bietje vrimd ùm zo over lelle te proate. Ik heb ôk nog nojt iemes heure proate over zunèige lelle en heb zellef ôk gin zin ùm over men lelle te lulle. Bovendien, ervaring leert men dè ge dè ôk mar bitter nie kunt doen. Pas waar ik op ’n fisje en zaat neve ’n skôn vrouwke en ik wies nie goewd wè te zegge. Ik bekeek heur goewd en zin toen: “Zo, zo! Gè het skôn lelle!” Nou en ik kreeg me toch ’n lel. ToKo De één lel is daander nie column Toon Uniek project gemeente Bernheze Naast bestaande uitkeringen zoals bijstand en bijzondere bijstand heeft de gemeente Bernheze een nieuw vangnet gecreëerd voor mensen die op welke manier dan ook in de financiële problemen geraken en voor een bestaande uitkering niet in aanmerking komen. Wethouder Rein van Moorselaar licht het een en ander toe. “De gemeente Bernheze heeft een sterk sociaal gezicht, en wij willen dat graag zo houden. Ons voornemen is dan ook om niet te bezuinigen op sociale voorzieningen. Tot voor een paar jaar geleden was er het Solidariteitsfonds. Ieder gezin van Bernheze kreeg jaarlijks vijftig euro uit deze pot, of je nu wel of niet draagkrachtig was. We denken dat we nu een betere manier gevonden hebben om dit geld te besteden. Namelijk voor mensen die in de knel komen. Landelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen maken het voor de minima steeds moeilijker om mee te blijven doen. Ondanks de bestaande regelingen zijn er nog altijd mensen die dreigen tussen wal en schip te raken. De verwerking van een aanvraag gebeurt bij Optimisd (gezamenlijke Sociale Dienst van Veghel, St. Michielsgestel, Schijndel en Bernheze, red). Een eenmalige bijdrage voor noodsituaties tot een maximum van 3000 euro.” Er bestaat nog altijd drempelvrees bij mensen. Hoe krijg je deze mensen bij Optimisd? “Door goed te communiceren, veel publiciteit en door veel mensen erbij te betrekken. Het maatschappelijk middenkader noemen we het. Vanuit de kerk Stichting Lichtpunt, Vivaan, Berne Zorg, ouderenorganisaties. We hebben een infoavond georganiseerd voor dit middenkader. Op deze avond hebben ook een aantal mensen zich aangemeld als ambassadeur. Deze organisaties en deze ambassadeurs zijn de oren en ogen van het fonds. Hulp aan mensen om naar Optimisd te gaan, om hun recht te krijgen. Een extra bijkomstigheid is dat wanneer iemand door eigen falen in de problemen is gekomen, Optimisd de kennis in huis heeft deze te verwijzen naar een professionele hulpinstantie. Het mes snijdt dan aan twee kanten.” Wil je ook ambassadeur worden voor het Maatschappelijk Ondersteuningsfonds? wethouder.van.moorselaar@bernheze.org info@optimisd.nl 0413750391 tekst Rene van der Pas fotografie Piet van Zutphen

Lieke Schuts Totaal Techniek b.v. Heeswijk T: 0413-292765 www.vanschijndeltotaaltechniek.nl •verwarming •loodgieterswerk •dakbedekking •sanitair •elektra •meet en regeltechniek •klimaatbeheer 45922271

d’n HaDeejer. | 19 Een wens in vervulling Ik heb geen last van het verkeer dat door ons dorp vanuit Den Bosch naar Veghel gaat. Maar blijkbaar sommige mensen wel en die hebben de gemeente overtuigd dat hun ergernis een hoop gemeentegeld waard is. Voor de verandering maakt me dat deze keer niets uit. Ik bejubel het zelfs. Er komt op Beugt namelijk een aansluiting naar het kanaal en die aansluiting gebeurt via een rotonde. Dat vind ik super want ik had er een op mijn surpriselijstje staan. En het wordt niet zomaar een rotonde. Het wordt zo’n hypermoderne dubbelbaans turborotonde. (Niet zo een als die plantenbak op de kruising Irenestraat-Bernhardstraat in 2003). Ik krijg echt al zin in het eerste rondje. Het werd ook hoog tijd. Want elk zichzelf respecterend dorp kan niet zonder de status die een rotonde uitstraalt. Omdat de weg nog even op zich laat wachten heeft men zelfs besloten om te beginnen met een mobiele rotonde. Die verandert om de zoveel tijd van locatie. Een beetje te vergelijken met die dolende snelheidssmiley. Het enige minuscule puntje dat nog speelt in de politiek is de rijrichting op de rotonde. Ons linkse gemeentebestuur kan prima leven met linksom, maar onze VVD burgemeester wil dat we rechtsom gaan. Ik ben dus bang dat we op rechtdoor uitkomen. We zullen het zien. Tot die tijd neem ik nog een rondje. Harrie Droesen wenst u een dolle 2013 De Engel van Ter Weer heeft zijn werk gedaan. Als symbool van vergankelijkheid, transformatie en overgang heeft hij HeeswijkDinther geroerd. In de week voor Kerst 2012 zal de Engel zijn eigen transformatie naar het Licht ondergaan. Het terrein van Ter Weer is klaar voor een volgende fase. Kunstenares Hilde Mestrom is iedereen dankbaar voor alle reacties, betrokkenheid en steun die ze heeft mogen ontvangen bij het realiseren van het projekt “De Engel van Ter Weer”. Hilde Mestrom, december 2012 Ingezonden mededeling De Engel van het Licht HEB JE IETS LEUKS TE MELDEN OF WIL JE JE MENING KWijT OVER EEN VAN ONZE ARTIKELEN. schrijf een brief of mail dan naar d’n hadeejer SPREUK VAN DE MAAND Wie al te veel terugKijKt, HeeFt weinig perspectieF Ingezonden RECTIFICATIE In het 100ste nummer van d’n HaDeejer zijn twee storende foutjes geslopen. In de rubriek Brug Terug is te lezen dat ‘Johannes Sigmans, 25 jaar en Maria de Mol, 27 jaar’ overleden zijn. Abusievelijk is hier het kopje ‘Gehuwd’ blijkbaar weggelaten. Jo en Maria waren in november 50 jaar getrouwd. En in de serie De jongste en de oudste van VV Heeswijk staat Maurice van Roosmalen, dit moet Marcel zijn. Onze excuses. De redactie ‘Onze’ Henk Habraken sloot op 6 december definitief de deuren van zijn winkel aan de Schoolstraat. Hiermee kwam een einde aan een bijna 88-jarige familietraditie van ondernemen. Henk vond het ‘mooi gewist’. Popkoor Iddus bracht haar erelid een klinkende aubade tijdens het afscheid. Daarna was het tijd voor een afscheidsborrel. Proost Henk en geniet van je vrije tijd! De redactie Mooi gewist Harrij HanegraaF. “Blijf optimistisch en in beweging” hadeekupke

20 | d’n HaDeejer. Oudjaar vier ik altijd thuis met mijn kinderen en kleinkinderen. Dat is een traditie in onze familie. We doen spelletjes en kijken naar de televisie. We doen niets met vuurwerk, daar zijn mijn kleinkinderen nog te klein voor. Vuurwerk is ook nauwelijks te zien bij ons op het HoogBeugt. Ik kijk natuurlijk wel uit naar 2013, want ieder jaar is weer een verassing. Oudejaarsavond vier ik de laatste jaren met mijn zus. Dan spelen we een spelletje kaart en eten we lekkere dingen. Op nieuwjaarsdag komen de kinderen en kleinkinderen langs. Mijn man woont op Cunera en beleeft daar Nieuwjaar, maar ik vind dat daar te weinig wordt gedaan met Nieuwjaar en Kerst. Voorheen vierde ik oud en nieuw altijd met de buren in onze straat, waar ik nog altijd een goede band mee heb. Ik denk dat ik dit jaar voor het eerst samen met mijn man Nieuwjaar vier. Bij mijn kinderen is café De Toren erg in trek en mijn zoon gaat op oudejaarsavond eten met vrienden. Ik kijk met oudjaar naar de televisie en bak oliebollen. Na twaalf uur ga ik de straat op om de buurt een gelukkig Nieuwjaar te wensen. We hebben ook wel eens oud en nieuw gevierd bij familie in Utrecht, maar dan was het vervelend om ’s nachts weer naar huis te rijden. Dorpspraat wat doet HaDee met ou Gemma van Kaathoven (52) Ria Voets (68) Dirk van den Akker (69) tekst Matthijs van Lierop foto’s Piet van Zutphen Donderdagavond 2 augustus werd LouisvandeBurgt (68) aangereden door een groep wielrenners en belandde met hersenletsel in het ziekenhuis. “We hadden leuke vakantieplannen en ik was juist hersteld van een valpartij waarbij ik mijn bovenarm brak, maar al die mooie plannen vielen op 2 augustus in duigen. Het was een mooie zomeravond toen ik op de fiets terugkwam vanuit Den Bosch en werd aangereden door een groep wielrenners. Vanaf dat moment weet ik eigenlijk niets meer, maar het schijnt dat ik naar het ziekenhuis in Veghel ben gebracht en daarna nog een paar dagen op Intensive Care in Tilburg heb gelegen met serieuze hersenkneuzingen. Na twee weken ziekenhuis ben ik bijna vijf weken opgenomen geweest in de Tolbrug in Den Bosch om te revalideren. Je zou kunnen zeggen dat mijn geheugen weer opnieuw ‘gereset’ moest worden. Ik heb er hard aan moeten werken samen met mijn vrouw Thea en ik ben er nog niet helemaal, maar het gaat zeker de goede kant op. Ook de wielrenner die het ongeluk veroorzaakte heeft nog regelmatig geïnformeerd hoe het ging en is zelfs een keer op bezoek geweest. Verder hebben de vele kaarten en warme reacties uit het dorp mij ontzettend goed gedaan en ga ik 2013 vol vertrouwen tegemoet”. Wilson Bosch (44) werd in 2012 gekozen tot beste Bernhezer van 2011 en werd dit jaar ook nog eens prins carnaval, een druk maar leuk jaar. “Begin dit jaar ben ik verkozen tot beste Bernhezer van vorig jaar. Dat is een prijs waarin je door een aantal mensen wordt voorgedragen, omdat zij vinden dat jij iets belangrijks hebt gedaan voor de gemeenschap van Bernheze. Ik zit in een gehandicaptenplatform en ben daarin een project gestart om bij winkels in Bernheze hun toegankelijkheid te toetsen. Dit kan variëren van een deur die automatisch opent of dat je makkelijk mobiel kan pinnen, maar ook in de zin van gastvrijheid, bijvoorbeeld als een winkelier de deur voor jou openhoudt. Toen ik begin dit jaar werd gekozen, wist ik zelf al dat ik ook nog eens prins werd. Toen dacht ik wel: dit wordt een heftig jaar. Het prins zijn tijdens carnaval heb ik als zeer leuk ervaren en nog TerugblikkenVoor sommige HaDeejers was 2012 een bijzonder jaar. Vier van hen vertellen waarom. tekst Michel van de Wetering/Annemieke van der Aa foto`s Jacques Worms Louis van de Burgt Wilson Bosch

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=