d'n Hadeejer december 2012

d’n HaDeejer. | 31 Vroeger trad je als ex-Prins Carnaval automatisch toe tot de Hoge Raad, het bestuur van de Stichting HDL. In 1983, toen Martien van Zutphen geregeerd had over Snevelbokkenland, was de Hoge Raad echter op volle sterkte en bestond er dus geen behoefte aan uitbreiding. Martien vond het jammer dat hij daardoor niet meer betrokken kon blijven bij de activiteiten van de Stichting HDL. Ook Cees de Been had dit gevoel toen hij zijn prinsenkostuum had ingeleverd. En zo ontstond het idee om een “Vriendenkring” op te richten. In eerste instantie dus een club van oud-prinsen. Wel al met dezelfde doelstelling als tegenwoordig: het bieden van financiële ondersteuning aan het sociale carnavalsgebeuren in HDL. Doel De Vriendenkring HDL staat los van de Stichting HDL maar biedt wel financiële ondersteuning aan een gedeelte van hun activiteiten. Het gaat dan met name om de activiteiten die erop gericht zijn om mensen die carnaval niet op dezelfde manier kunnen beleven zoals wij, er toch bij te betrekken. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de ouderen en de zieken. De bewoners en personeelsleden van Bernezorg kunnen bijvoorbeeld elke carnavalsdinsdag rekenen op een lekker gebakje bij de koffie, eveneens bekostigd door de Vriendenkring. En verder worden elk jaar ongeveer 65 fruitmandjes bezorgd bij de ernstig en langdurig zieken van HDL. De Prins en zijn gevolg gaan deze persoonlijk overhandigen aan de betreffende mensen. Er worden huisbezoeken afgelegd maar ook zieken die verblijven in de Watersteeg of bij Bernezorg, worden met een bezoekje vereerd. Het zorgt vaak voor hele bijzondere momenten, zowel voor de zieken als voor het bezoek. Naast de zieken en de ouderen, kan ook de jeugd van HDL rekenen op aandacht vanuit de Vriendenkring. Men probeert de jongeren te stimuleren om deel te nemen aan carnavalsactiviteiten, bijvoorbeeld door de medailles voor de jeugdoptocht te bekostigen. uitbreiDing Op dit moment bestaat de Vriendenkring uit ongeveer 245 personen. “We hebben een kleine terugloop gehad en hoewel er nog geen sprake is van paniek, zien we natuurlijk graag dat de Vriendenkring zich verder uitbreidt,” zegt Léon. “We willen namelijk dat de sociale activiteiten ook in de toekomst uitgevoerd kunnen blijven worden en daar is nu eenmaal geld voor nodig.” Overigens benadrukken de heren dat het geld echt volledig ten goede komt van bovengenoemde doelgroepen. “Bij sommige mensen bestaat het idee dat het geld uitgegeven wordt aan drank en feesten voor de Vrienden en/of de leden van Stichting HDL, maar dat is absoluut niet het geval,” zegt Piet. Zoals eerder aangegeven, bestaat de Vriendenkring allang niet meer uit alleen “oud-prinsen”. Iedereen die het sociale carnaval een warm hart toedraagt, kan zich aansluiten. “De laatste jaren hebben we redelijk “jeugdige” Prinsen gekend en die brengen dan vaak ook weer jonge vrienden in. En dat is goed. Want het is belangrijk dat juist de jeugd zich ervan bewust wordt dat dit initiatief moet blijven bestaan en het te zijner tijd overneemt van de oudere garde,” zegt Léon. voorDelen Naast een goed gevoel, omdat je een bijdrage levert aan het sociale carnavalsgebeuren in HDL, krijg je als lid van de Vriendenkring een aantal “cadeautjes”. En dat alles voor slechts 30 euro per jaar. Lid worden van de Vriendenkring HDL kan door contact op te nemen met Fons Otjens (fonsotjens@home.nl) of één van de andere oud-prinsen. Alaaf! De oplettende toeschouwer heeft ze vast wel eens gezien in de Carnavalsoptocht. Elk jaar doen ze daar met een fietskar, snoepjes uitdelend, aan mee. Maar wie hoort er nu eigenlijk bij die Vriendenkring HDL? Waar staan ze voor? En kan iedereen ’vriend’ worden of moet er dan adellijk (carnavals)bloed door je aderen stromen? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer komt van Wilson Bosch, Léon Dijkhoff, Piet Jacobs en Fons Otjens. Een sociaal carnaval met bijzondere momenten vrienDenKring HDl: MEER DAN FINANCIëLE ONDERSTEUNING VLNR piet JACOBS, FONS OTJENS, LEON DijKHOFF EN Wilson BOSCH tekst Liseth Kuijs fotografie Eefje Voets

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=