d'n Hadeejer september 2009

Heijmans, weer 6 jaar eerste burger Jaargang 6 Nummer 9 september 2009 En óók: Stamppot - Ingezonden - Hoofdstraat - EK zijspan - Drieling in HaDee - Marieke Linders - Agenda - en nog veel meer

Welkom Bankieren bij de meest persoonlijke bank van Nederland! Als intermediair van SNS Regio Bank verzorgt Van Grunsven & Haerkens een compleet pakket bankproducten op het gebied van: • Sparen • Betalen • Beleggen • Hypotheken • Lenen • Internet Bankieren Kom binnenlopen of kijk op snsregiobank.nl. *) Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Van Grunsven-Haerkens C.V. Hoofdstraat 100a 5473 AT Heeswijk-Dinther T 0413 - 29 19 80 E info@vangrunsvenhaerkens.nl I www.vangrunsvenhaerkens.nl Alléén als u voor klasse kiest!!! Neem vrijblijvend voor offerte contact met mij op Mobiel: 06 - 20906006 Tel.: 0413 - 291044 E-mail: dortmans@home.nl De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38

D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Robert Deckers Jos Dortmans Noor Dohmen-Loeffen Henk Habraken Anita Jacobs Marko Konings Toon Konings Hans Manders Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol Rene van der Pas Bart van Schijndel Noortje van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina Gloudemans Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Henny Wijgergangs Fotografie: Astrid van den Broek Marlies Dortmans Kirsten van der Heijden Anna Steijger Trudy van de Wetering Jacques Worms Piet van Zutphen Kopij/informatie: Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Kastanjedreef 3, 5473 SE Dinther Redactieadres: Kastanjedreef 3 5473 SE Heeswijk-Dinther Advertenties: Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Jacques van der Meijden: 06-11472441 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 bezorging@hadeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3250 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Colofon Voorwoord September Op naar een mooie herfst Inhoudsopgave De herfst is begonnen en nog een paar weken en de klok wordt verzet. En dan is het vroeg donker en zit men weer binnen te koekeloeren voor de tv. Zo niet de eerste weken van september. Wat was het prachtig. En overal van alles te doen. Onze verslaggevers togen naar Jos Heijmans, die per 1 oktober aan zijn volgende termijn begint als burgemeester. Hij moest per weekend wel op vier of vijf plaatsen zijn. Hij vindt het overigens goed wonen in onze dorpen, al is het net Loosbroek. Over Loosbroek gesproken, we hebben als redactie wat commentaar gehad over het feit dat er twee keer een Loosbroekenaar op de voorpagina heeft gestaan. En nu dus de derde keer. Wees gerust, we houden dat in de gaten. Het gebeurt alleen als er een bijzondere relatie is met HaDee! HaDee blijkt toch te klein te zijn voor sommige organisaties. Zo moet Vivace voor haar jubileumconcert uitwijken naar Berlicum en houdt Vogelvriend Heeswijk haar tentoonstelling in, jawel, Loosbroek. Ook de tiende ZinvanBernheze vindt daar plaats. Kosten en ruimte spelen hierbij een rol. Jammer, maar men moet soms ‘buitendurps’. Wel in HaDee blijven de bikers en de zijspannencrossers. Op de bekende locatie. Een speciale plaats in dit nummer heeft Mevrouw De Vries. Na een kleine vijftig jaar in Noord- en Zuid-Holland woont ze nu al ruim vijftig jaar in Heeswijk en heeft het er goed naar haar zin. Ze wordt in oktober 100 jaar. Het is doordeweeks, dus kan burgemeester Heijmans zonder extra belasting haar onder werktijd mooi gaan feliciteren. Mevrouw De Vries, proficiat. Hopelijk krijgen we een mooie herfst. De blaadjes vallen vanzelf en laat ze maar een tijdje liggen, dat geeft een heerlijk najaarsgevoel. Het is wel te hopen dat de gemeente de platanen op Plein 1969 dit jaar niet gaat knotten. Het is in die omgeving al kaal genoeg. Laat de bomen maar groter groeien. Tegen elke crisis in. Veel leesplezier. De redactie 3 Voorwoord Op naar een mooie herfst 5 De Hoofdstraat Hoe, wanneer en wat? 7 Nico Dijkshoorn in HaDee en Henk in de HaDeejer 9 De kernen in een magazine Met Ha en Dee apart 11 Een eeuw jong Mevrouw De Vries wordt 100 13 BovenToon met Stamppot Toon kiest voor de camping 15 Ronkende motoren Het EK zijspancross in HaDee 17 Ingezonden De groeten vanuit Suriname 18 Interview De burgemeester aan het woord 21 Tien jaar zingen Koor Vivace viert een feestje 22 Dorpspraat ‘Geen bonus over zes jaar’ 25 Over de grens How are you in Engeland 27 Vogels vliegen uit Naar Loosbroek! 28 Fotoreportage Mountainbikers in HaDee 31 Zakelijk Bekeken Marieke maakt veel moois 33 Een Brug Terug 50 jaar geleden in het nieuws 34 Agenda Schaakmat En óók: Vivace 10 jaar 3 | september 2009

Advertorial Medewerkers Rabobank Bernheze Maasland zetten zich actief in voor Logeerhuis Stichting Kleur. In het kader van het project Actief Betrokken! organiseert Rabobank Bernheze Maasland diverse vrijwilligersactiviteiten in haar werkgebied. Zaterdag 12 september organiseerden de medewerkers van het Team op Inloop een knutsel- en klusdag voor logeerhuis Stichting Kleur in Heeswijk-Dinther. De medewerkers van het team Inloop hebben de logés van logeerhuis stichting Kleur getrakteerd op een actieve ochtend. Samen knutselen, koekjes bakken en de tuin opvrolijken. Daarnaast gaf het team de twee woonkamers van de woonhuizen aan de Beukendreef in Heeswijk-Dinther een frisse nieuwe kleur. De ochtend werd met een gezamenlijk kopje koffie afgesloten om nog even na te genieten van het gedane werk. Kom naar de Rabobank Spaardag! & & Heeswijk Dinther uw bank Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Bernheze Maasland Bankwinkel Heeswijk-Dinther Plein 1969, 1 5473 CA Heeswijk-Dinther www.rabobank.nl/bernhezemaasland Medewerkers Vrijwilligerswerk Rabobank Bernheze Maasland staat midden in de samenleving en vindt dat belangrijk. In dat kader organiseren de teams van de Rabobank dit jaar een vrijwilligersactiviteit. De coöperatieve kracht, de kracht van samenwerking staat hierbij centraal. De activiteiten gebeuren onder de noemer Actief Betrokken, want dat is Rabobank Bernheze Maasland. Actief Betrokken! Op zaterdag 17 oktober ben je van harte welkom om je spaarpot te komen legen op onze jaarlijkse spaardag. Deze spaardag, met het thema sport, is speciaal bedoeld voor alle jeugdige spaarders tot en met 12 jaar. Om 09.00 uur geven wij het startsein en om 15.00 uur fluiten we deze leuke dag af. Je bent van harte welkom op één van onze kantoren in Heesch, Geffen, Heeswijk-Dinther, Lith, Nistelrode & Nuland. Wij vinden het leuk als je in sportkleding komt. En niet vergeten: als jij je spaargeld meeneemt zorgen wij voor snoep, ballonnen en natuurlijk een leuk cadeautje! Graag tot dan!

Maatregelen De vernieuwingen zullen bestaan uit: • De kruisingen bij Asperia en de Zwaan worden gelijkwaardige kruisingen. Dus geen voorrang meer vanuit de Hoofdstraat; • Deze twee kruisingen worden verhoogde plateaus; • De bochten naar links en rechts worden ronder gemaakt, zodat er een zogenaamde “slinger” ontstaat; • Door het materiaalgebruik (hetzelfde als in de Abdijstraat) wordt benadrukt dat de weg Abdijstraat – Hoofdstraat – Mgr. van Oorschotstraat de doorgaande route is; • Er worden tegelijk (omdat de weg toch open ligt) werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering. De regenwater- en vuilwaterriolering worden gescheiden. De bewoners kunnen aangeven dat ze hun regenwaterriolering willen afkoppelen. Planning De bedoeling is, zoals gezegd, dat de werkzaamheden zo snel mogelijk na 1 januari 2010 beginnen en dat ze beëindigd kunnen worden in maart 2010. Op de vraag van een van de omwonenden of de kruisingen één voor één worden afgesloten of allebei tegelijk kon de gemeente nog geen antwoord geven. Dat ligt aan de planning van de aannemer. Omleiding Gedurende de werkzaamheden zal het verkeer van en naar Schijndel worden omgeleid door de Balledonk. Maar een klein stuk De renovatie van de Mgr. van Oorschotstraat zal maar een klein stukje omvatten. Tot aan het restaurant Negen. De rest en de Baron van den Bogaerdelaan blijven buiten schot, terwijl dat volgens de bewoners ook hard nodig is. Het antwoord van de gemeente was dat er op dit moment geen geld voor beschikbaar was, maar dat er alsnog gekeken zou worden of de hele straat, tot aan het verkeerssluisje, in één keer zou kunnen worden aangepakt. Het zou de omwonenden minstens een keer overlast besparen. Werkzaamheden Noord-Zuidverbinding starten na Nieuwjaar Snelheid uit de Hoofdstraat halen is het doel De werkzaamheden aan de Abdijstraat zijn voltooid. Die straat kan er weer jaren tegen. Binnenkort is er een ander deel van Heeswijk aan de beurt voor straatrenovatie. Zo snel mogelijk na 1 januari 2010 zal een begin worden gemaakt met de zogenaamde NoordZuid verbinding: de weg vanaf het Kanaal naar de Abdijstraat. Dat zal weer voor een aantal maanden overlast zorgen. Maar dat brengt een vernieuwing van straten nu eenmaal mee: je kunt een straat niet verbouwen en er overheen rijden tegelijk. De gemeente hield op 17 september een bijeenkomst in De Zwaan voor belangstellenden om een en ander toe te lichten. Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: René Kuijs Abdijstraat Mgr. van Oorschotstraat Hoofdstraat Hoofdstraat straks geen voorrang meer. 5 | september 2009

Brouwersstraat 13 5473 HB Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-228555 Fax. 0413-294260 jandewaaltransport@hetnet.nl Website www.jandewaaltransport.nl Jan de Waal JAN DE WAAL groente- en fruittransport bv H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T(Fitness) 0413-22 84 21 T(Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl Blijf in beweging • Fitness • Bedrijfsfitness • Arbeidsreïntegratie • Preventie • Sportrevalidatie • 0413 29 15 90 www.heerkensinterieurs.nl Laag Beugt 1 Heeswijk-Dinther NAVARONE leverbaar in diverse maten: 204 cm, 234 cm en... maar liefst 279 cm lang. Stukadoorsbedrijf Jos van der Pas Heilarensestraat 62 5473 RB Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291096 E-mail: josstukadoor@home.nl Postbus 105 5473 ZJ Heeswijk-Dinther Tel. 0413-29 60 95 Viking Entertainment B.V.

column Henk Oosterse wijsheid Een op de drie huwelijken loopt uit op een scheiding, las ik laatst ergens. Het lijkt er nu bijna op, dat als je niet gescheiden bent, je er niet echt bij hoort en dat je dan ontzettend ouderwets bent. Ja scheiden schijnt tegenwoordig heel erg in en modern te zijn. Zelfs de overheid en dus ook de gemeente Bernheze stimuleert het scheiden. Zo moeten we al jarenlang het afval scheiden in een groene en een grijze afvalbak. En sinds een aantal weken hebben we van de gemeente zakken gekregen om het plastic te scheiden van de rest van de rommel. Door op deze manier te scheiden worden wij nu, ook in HaDee, allemaal zakkenvullers. Begin september ontvingen we, huis aan huis, ook de folder van de gemeente: ‘Traverse Heeswijk-Dinther. De doorgaande weg deel 3.’ Het gaat over de reconstructie van de Hoofdstraat tussen Abdijstraat en de Mgr. Van Oorschotstraat. Natuurlijk brengt die reconstructie weer de nodige omleidingen en overlast met zich mee. Maar een breed lachende wethouder Frans v.d. Ven schijnt dat leuk te vinden, dacht ik toen ik zijn foto in die folder zag. Als hij het, in die folder, over Heeswijk heeft schrijft wethouder Frans ‘Heeswijk-Dinther Noord’ en Dinther noemt hij ‘Heeswijk-Dinther Zuid’. Hoewel Heeswijk iets noordelijker ligt dan Dinther is de aanduiding ‘Heeswijk-Dinther West’ voor Heeswijk en ‘Heeswijk-Dinther Oost’ voor Dinther geografisch juister en correcter. En u weet het; de wijzen kwamen altijd uit het oosten. Daarom is het verheugend te vernemen dat, in navolging van Houthandel Jacobs, ook de Varpo het licht heeft gezien en naar Dinther verhuist. Henk Habraken Ooit overwogen lid te worden van een bestuur? De Wereldwinkel en het Jongerencentrum van Heeswijk-Dinther zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. In het Jongerencentrum I Meet is men zelfs op zoek naar een volledig nieuw bestuur. In de Wereldwinkel heeft men behoefte aan een bestuurslid met als aandachtsgebied PR-werkzaamheden. Mede daarom houdt Steunpunt Bernheze op dinsdagavond 13 oktober om 20.00 uur een informatie-avond zodat iedereen kan kennismaken met de organisaties en het Steunpunt Vrijwilligerswerk. De samenkomst vindt plaats in het Jongerencentrum I Meet aan het Raadhuisplein 21a te Dinther (steeg 75 meter links naast de kerk). Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zal informatie geven over het aanbod van diensten. De medewerkers van de Wereldwinkel en het Jongerencentrum I Meet zijn aanwezig om meer te vertellen over hun organisatie en hun bestuur. Opgeven is niet nodig. Meer over deze en andere vacatures zijn te vinden op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk bij “vacatures Bernheze” op www.portaalmaasland.nl. Naast de website kan men sinds kort ook in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther terecht om de vacatures van het Steunpunt Vrijwilligerswerk te bekijken. Niet alleen zichtbaar achter het raam maar ook binnen, gebundeld in een map, om rustig in te zien. Contactpersoon is Petra Mennes: 0412-474851 of mail naar petra.mennes@vivaan.nl De BKK houdt vrijdag 9 oktober voor de tiende keer Zin van Bernheze in Café Kerkzicht in Loosbroek. Met als vaste titel: ‘Poëzie en…er mag gelachen worden!’ Volgens voorzitter Mathieu Bosch pakt de Bernhezer KunstKring (BKK) in samenwerking met de Bibliotheken van Bernheze weer flink uit met de toppers die niet alleen het publiek aan zich weten te binden maar ook de kunst van het vermaken verstaan. Ad van Schijndel zal Bernheze vertegenwoordigen en de avond openen met een kort optreden in het kader van zijn nieuwe bundel. En dan komen nog vier bijzondere dichters aan het woord. Nico Dijkshoorn Een wel zeer bijzondere gast is Nico Dijkshoorn. Hij is schrijver, dichter en columnist van Voetbal International. Hij schrijft teksten voor Draadstaal en Dit was het nieuws en is huisdichter van De wereld draait door. Onder het pseudoniem P. Kouwes schreef hij de uiterst succesvolle dichtbundel Daar schrik je toch van. De eerste 1000 gedichten. De tranen van Kuif den Dolder is zijn romandebuut. ‘Kouwes is de P.C. Hooft van onze tijd. Hij schrijft over het problemen van het heden in voor iedereen begrijpelijke taal. Relevant. Opwindend. Prachtig.’ Frits Criens De BKK heeft ook een vader en een zoon weten te contracteren. Ze heten allebei Frits Criens, maar de zoon noemt zich Quirien van Haelen. Vader Frits Criens, geboren in Haelen in 1949, is docent Nederlands en stadsdichter van de gemeente Leudal. Frits Criens treedt regelmatig op tijdens poëzieavonden en festivals alleen of met zijn zoon. Quirien van Haelen Zoon Quirien van Haelen (1981) is de dichter van de zapgeneratie. Een performer die op swingende wijze zijn publiek van de ene climax naar de andere leidt. Quirien schrijft en publiceert pas in 2001 zijn eerste gedicht, maar staat binnen twee jaar op elk Nederlands podium. Hij schreef voor literaire bladen, maar ook voor BNN en MTV. En hij is Nederlands eerste en enige dichter met een kledingsponsor. Het meest bijzonder is echter de samenwerking met zijn vader Frits Criens, die in de bundel Vader & Zoon resulteerde. Carolien Borgers Carolien Borgers is groot in kleinkunst.. Jong, fris, vilein, venijnig, roekeloos, mooi, sexy, bruisend, energiek, wervelend, ontwapenend, krachtig, weerzinwekkend, trots, gepassioneerd, lekker, schaamteloos, frivool, bescheiden, arrogant en onomwonden. Met een piano en een stem wisselt ze cynische, optimistische en indringende teksten over het hier en nu in sneltreinvaart af. Vrijwilligersgezocht www.portaalmaasland.nl. Aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro, studenten 2,50 euro. Meer info: www.debkk.nl, reserveren via info@debkk.nl. Vijf dichters tijdens tiende Zin van Bernheze Nico Dijkshoorn te gast in Loosbroek 7 | september 2009

AMBACHTSBAKKER VAN DOORN Ambachtsbakker van Doorn alweer 1 jaar gevestigd in Heeswijk Dinther 1 Oktober 2008 openden wij onze nieuwe Ambachtsbakkerwinkel in Heeswijk Dinther. Daarom vieren we nu ons 1-jarig bestaan. Alleen bakkerijen die voldoen aan strenge kwaliteits- en serviceeisen mogen het keurmerk Ambachtsbakker ontvangen. De Ambachtsbakker is een bakker met liefde voor het vak. Die zijn producten met zorg bereid, de beste grondstoffen gebruikt en een unieke kwaliteit garandeert. U herkent de Ambachtsbakker aan de warme donkerrode huisstijl en de slogan: Gewoon ’t lekkerst! Wij nodigen u van harte uit om met ons deze mijlpaal te vieren. Daarnaast profiteert u uiteraard direct van onze spectaculaire tassenactie. Tot snel! Rien, Hanneke, Maikel, Mark & Medewerkers Heeswijk-Dinther: Hoofdstraat 74, tel. 0413 - 292 118 Feest bij Ambachtsbakker van Doorn, alweer 1 jaar in Heeswijk-Dinther! geldig van 1 t/m 10 oktober 2009 - 1 brood naar keuze - 6 zachte broodjes - 1 bernebol - 4 appelflappen - 1 waardebon let op de tas in uw brievenbus en laat deze vullen met: van € 12,15 VOOR MAAR € 7,50

Boekwerk over alle kernen van ‘jarig’ Bernheze De ziel van het dorp in een magazine “De BKK kon het 15-jarig bestaan van Bernheze niet onopgemerkt voorbij laten gaan.”Aan het woord is Marcel van Herpen: “We wilden dat alle kernen zich erbij betrokken voelden, maar ook dat de verscheidenheid van de kernen tot zijn recht kwam.” Er werd een avond belegd met enthousiastelingen en van daaruit werden zes redacties samengesteld. Bij zowel het Heeswijk- als het Dinthermagazine is Bart van Schijndel verantwoordelijk voor de historisch getinte stukken. Monique van de Ven, bekend als een van de vormgevers van d’n HaDeejer, nam voor alle zes de magazines de vormgeving op zich. “Het zijn mooie magazines geworden met portretjes van mensen, gebeurtenissen en illustratieve dingen voor het dorp. Het verschil met d’n HaDeejer is dat er geen reclame en geen actualiteit in staat. Het heeft geen nieuwswaarde en is daardoor tijdloos. Alle magazines hebben een vergelijkbare kaft, indeling en een aantal gelijke rubrieken. Per magazine wordt de ziel van het dorp blootgelegd. Ons doel was de verscheidenheid van de dorpen te laten zien, maar wel in eenheid.” Het Bernhezegevoel volgens Marcel: “Iets met elkaar hebben, begint in ieder geval met elkaar (her)kennen.” Heeswijk Magazine Annemieke van der Aa vormde samen met Bart van Schijndel, Ad van Schijndel, Rene van der Pas, Noortje van Schijndel en René Kuijs (fotografie), de redactie voor Heeswijk. “Wij zijn een paar avonden bij elkaar gaan zitten en ik heb iedereen gevraagd een lijst te maken met daarop trefwoorden van mensen en gebeurtenissen die Heeswijk typeren”, vertelt Annemieke. “Dat leverde stof voor wel vier dikke boekwerken op, dus hebben we flink moeten selecteren. Ik wilde vooral een divers beeld geven van Heeswijk. Natuurlijk ontkom je niet aan het kasteel en de abdij, maar vooral ook de gewone mens wilde ik centraal stellen.” In het Heeswijk Magazine staan onder meer interviews met Norbertijn Maarten van de Weijer, Simon en zoon Coert van Steenbergen, Anne-Marie Rakhorst, Frits van Eerd, Harrie de Kapper en Toon Verbakel, maar ook met eigenaren van bedrijven die oer-Heeswijks zijn. “Persoonlijk vind ik de reportage bij BerneZorg, de grootste werkgever in Heeswijk, erg leuk. En ook de foto’s van karakteristieke Heeswijkenaren zoals Leo van Padua, Heleen van de Veerdonk en Joke van Lieshout.” Dinther Magazine Marcel vormde samen met Hieke Stek, Peter van der Steen, Berry van de Wetering en Bob Barten (fotografie) de Dintherredactie. Louis van de Burgt en Hanni van Herpen zorgden voor de correctie van de artikelen. Marcel: ”Met de redactie zijn we gaan brainstormen; wat is nu Dinther? Aan welke bedrijven, mensen, gebouwen, kunstwerken en verhalen, denken we dan? Waar we steeds op uit kwamen is dat de mensen in Dinther zo ‘hèndig’ zijn. Daar gaan de verhalen dan ook over. Uit alle interviews blijkt dat de Dinternaar vindt dat we niet snel moeite met elkaar hebben. Misschien zijn we met voetbal ook wel te hèndig; daarom komen we nooit een klasse hoger. In Heeswijk zijn de ‘invloeden van het kasteel’ nog voelbaar. Daar zetten de mensen zich van oudsher meer in voor cultuur en natuur. De chic van bijvoorbeeld de carnaval lijkt dan ook wat meer Heeswijks, terwijl de Gerard Bartens, de flauwekul, de Piet Jacobsen, de gebakken eieren en de Henk Habraken wat meer uit Dinther lijken te komen.” In de Dintherse variant staan onder meer interviews met Jan Nelissen, BNer Irene van der Laar, Marco V.(erkuijlen) en Marjon Heesakkers. Ook staat er een column van Toon Konings in. Toon woont weliswaar in Heeswijk, maar is toch echt in Dinther geboren. De magazines zijn te koop vanaf november 2009 bij Paperpoint. Ze worden per sets van zes verkocht in een mooie map voor 25 euro per set. In het kader van het 15-jarig bestaan van Bernheze geeft de Bernhezer Kunstkring (BKK) in november zes magazines uit. Over elke kern van Bernheze één. Heeswijk en Dinther worden daarbij uiteraard als twee verschillende kernen gezien. Marcel van Herpen stond aan het roer van de redactie in Dinther en Annemieke van der Aa in Heeswijk. Annemieke van der Aa Marcel van Herpen Foto’s: Trudy van de Wetering Tekst: Noortje van Schijndel 9 | september 2009

Elisabeth de Vries-van Dijk wordt 23 oktober honderd jaar Een eeuw jong en nog steeds een onrustige geest Lies van Dijk is op 23 oktober 1909 geboren in Ooltgensplaat op Overflakkee. “In 1911 zijn we verhuisd naar Amsterdam, vervolgens naar Almelo en toen naar Rotterdam waar ik woonde tot in 1928”, vertelt ze. Ik ben jong getrouwd met Marten de Vries. Die was bij de marine, dus gingen we in Den Helder wonen. Na mijn Mulo had ik twee jaar op kantoor gewerkt, want andere pleziertjes had je niet in die tijd. En als je trouwde, was je je baan kwijt. Verder was ik ‘goed rooms’ en had na twee jaar al twee kinderen. En bleef uiteraard moeder en huisvrouw zolang als mijn man leefde.” Lies is wel met haar man mee naar NederlandsIndië gevaren. “Je bleef vier weken op zo’n boot en je werd heerlijk verwend. Als ik bedenk hoe men daar nu in één dag naar toe vliegt, besef ik hoeveel er na mijn eerste jeugd is veranderd. Mijn vader was bij de krant. Zo heb ik bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog helemaal meebeleefd. Ik las ook altijd ontzettend veel boeken. Vader was ook fotograaf. Hij had zo’n kastje met een zwart doek. Dat is nu onvoorstelbaar.” En vol bewondering bekijkt ze de foto’s die Trudy van de Wetering zonet van haar gemaakt heeft. “Prachtig”, zegt ze. Kinderen Mevrouw De Vries kreeg vijf zonen die het allemaal ‘goed gemaakt’ hebben: Gosselink (nu 80 jaar en woonachtig in Ecuador), Jacobus (79 jaar, Canada), Marten (75 jaar, Canada), Stephan (71 jaar, Deventer) en Hugo (69 jaar, Rosmalen). Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, had het gezin De Vries dus vijf kinderen. “Die tijd en met name de hongerwinter was de hel op aarde”, zegt Liesbeth. “Ik heb alles geruild voor mijn sieraden, want je kreeg bij de boeren niks voor niks. Zelfs mijn gouden horloge heb ik geruild voor varkensvoer. Ik leef nog mee met hongergebieden, want kinderen gaan altijd voor.” In 1956 werd Marten de Vries gepensioneerd en kwam het gezin in Heeswijk terecht in de Meerstraat in het huis met de naam Stella Maris. “Maar Marten stierf te vroeg, in 1961. We hebben maar kort van de luxe kunnen genieten. Mijn kinderen zeggen altijd dat ik toen een tweede leven ben begonnen. Ik heb namelijk twintig jaar op Regina Coeli, het taleninstituut in Vught, Nederlands gegeven aan allerlei mensen. Ik heb altijd een onrustige geest gehad. Zo heb ik tussendoor helemaal alleen nog een reis om de wereld gemaakt: Australië, Zuid-Amerika en weer terug naar Nederland. En ik ben ook nog een paar jaar getrouwd geweest met een vroegere jeugdvriend.” Bernezorg Tot drie jaar geleden heeft ze op Stella Maris gewoond. “Maar BerneZorg is een ideaal oord”, vertelt ze. “Je hebt hier prima verzorgsters en die hebben altijd een goed humeur. Maar het organisatieteam deugt van geen kanten. Er komen soms wel vijf verschillende mensen op een ochtend. Teveel mensen zien je in je blote kont. Waarom niet anders? Waarom niet vaker dezelfde voor een tijd? Nee dat klopt niet. Vroeger hebben mijn kinderen me niet eens in mijn onderjurk gezien.” Mevrouw De Vries vindt deze tijd niet ideaal. “De vrouwen moeten allemaal werken én het huishouden doen. En dat voor die paar centen. Laat ze het toch wat gemakkelijker krijgen!” Verder vindt ze het feit dat je honderd wordt vreselijk. “Kijk”, zegt ze. “Ik lees geen krant meer, ik zie en hoor niet optimaal en heb nog veel meer prijs moeten geven, terwijl ik dat allemaal goed weet. De kinderen maken een hoop drukte voor een feest, maar ik heb al tegen de burgemeester gezegd dat het allemaal flauwekul is.” Toch gaat het feest op 23 oktober gewoon door. Op 23 oktober aanstaande wordt mevrouw Elisabeth de Vries-van Dijk honderd jaar. Ze woont nu sinds een paar jaar in een kamer van Bernezorg. Ze zit graag bij het raam en vult haar tijd vooral met luisterboeken. Volgens mevrouw De Vries is haar honderdjarig bestaan helemaal geen reden om te feesten: “Het is natuurlijk heerlijk dat al mijn kinderen hierheen komen, maar verder is het gewoon een ramp.” Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Trudy van de Wetering Gelukkig heb ik mijn luisterboeken. ‘Ik heb alles geruild voor mijn sieraden, want je kreeg bij de boeren niks voor niks’ 11 | september 2009

OktoberAktie: Onze nieuwe reuzenspies! Ter kennismaking € 7,50 *heerlijk gemarineerde saté van de haas (250 gr) met ananas, frites, salade en sausjes Tevens zoeken wij nog enthousiaste medewerkers v.a 17 jaar Torenstraat 28. Telefoon: 0413- 29 27 11 Al 15 jaar het adres voor schotels, friet en snacks berloo@hetnet.nl De Dageraad 15 annemersbedrijf (0413) 291696 Heeswijk-Dinther erhoeven BV Hommelsedijk 21 5473 RE Heeswijk-Dinther

Tekst: Toon Konings Foto’s: Astrid van den Broek Tsrohdliw Nou munne vekansie zit er wir op. ’t Waar al weke vur de vekansie dek mè munèige ginne rood wis. Want ik wô mè de vekansie efkes lekker weg gòn, mar ik wies nie wor nar toe. Mooi un por weke dertussenùt, lekker nar ’t buiteland. Mar ik vèin twee dinge minder òn ’t op vekansie zen. ’t Uurste is dè ze buitelands ete hebbe. En ik eet al zò dik buitelands. Regelmatig eet ik Swarma, spegettie of maak ik unne pietza burgemister. In de winkel worde doodgegojt mè dinger die ze nermaal gesproke int buiteland eete. En dan vroag ik munèige af: “Es ik hier Sjienees ùt ’n pak eet “zoals de Chinezen het eten”, zitte ze dan in Sjiena mè hun stùkskes ònmaakpetòzzie en vùrgekòkte gehaktballe te rure? Kortùm; apart eete is men vort te gewoon. Punt twee is dè ge nerges ter wirreld kunt komme of vruger of lotter komde wel iemes tege die ge op deen of daander menier kent. Of die gewoon Nederlands sprikt en begint te mèlleke over ’t weer in Nederland terwijl ie men de Nederlanse krant loat zien. Of men dè wè kan skille ès ik honderde kilemeter van huis af ben. Zò docht ik nor Frankrijk te gòn mar noa ’t leze van de kollum van Harrie Droese vùrrige keer zaag ik doar mar wir van af. ’t Zal hèndig unne goeie mens zen diejen Harrie, mar ik hoef ‘m nie perseej te zien ès ik op vekansie ben. Suriname viel òk af want doar zit René Pas mè z’n fietse te winkele. Marlies Dortmans zit in Australië dus dè viel ôkkal af. Dankzij de rubriek ‘over de grens’ wies ik ’n dil HaDeejers te zitte in verskillende lande dus doar wòk ôkkal nie nartoe. Op haajfs zaag ik de bestemminge van al m’n haajfs vriende, en vanùit tienalle buitelandse lande wier d’r getwittert. Al die lande viele dus ôk af. Zo hebbik hil munne vekansie dùrgebrocht mè ’t zuke nar ’n land wor gin Nederlanders zòn zen. Ik heb gekeke bè alle reisburoos nar welleke lande ze de mense sture. Ik heb gin land kunne vèine wor ze gin Nederlanders nar toe sture. Dus noodgedwonge bleef ik tuis. En nou munne vekansie vùrbè is krég ik opins ’n ingeving. Opins docht ik òn ’n plòts wor ge gin Nederlanders vent èn ’t mojste is dè ’t nog nie ins wijt eweg is ôk nog ôk. Ik heb alvast geboekt vùr volgend joar: ik go kampere in Tsrohdliw! ToKo Wie zitten er in Stamppot? Frank van Venrooij: 36 jaar, schreeuwen en gitaar, tekstschrijver. Mark Ketelaars: 38 jaar, drums, projectleider timmerfabriek. Maik van Eerd: 35 jaar, blèr en basgitaar, bedrijfswagentechnicus. Hoe is Stamppot ontstaan? “Zeven jaar geleden bij Mark op de slaapkamer werd er wat geëxperimenteerd met muziek maken. Daarop ontstond het idee om een band te formeren. Toen nog twee personen. De tweede persoon verliet de band en Maik en Frank traden toe. Destijds repeteerden we in Keldonk en nu sinds een jaar of vier aan de Boterweg.” Welk genre spelen jullie? “We spelen eigen nummers. Een flinke bak herrie in de richting van Brabantstalige punkrock ’n roll waar je flink op kunt stampen.” Hoeveel optredens hebben jullie per jaar? “Te weinig. Momenteel zo’n zes á zeven keer per jaar maar dat kan best meer. We zoeken nog een goede manager die voor een paar potten bier ons van meer optredens kan voorzien.” Wat maakt Stamppot tot Stamppot? “Was boerenkool en kook het met een snufje zout. Schil en was aardappelen en kook deze. Doe de aardappelen en de boerenkool bij elkaar, voeg melk en reuzel toe en dan flink stampen! Snufje nootmuskaat erover, rookworst erbij en voila: stamppot.” Hoe gaat Stamppot verder? Wij stampen lekker door. Begin volgend jaar gaan wij onze tweede cd opnemen. Daarvoor hebben we een leuke prijsvraag. Wie het mooiste scheld –of vloekwoord kent mag dat aan ons kenbaar maken en de winnaar mag het komen inschreeuwen op onze cd. Mail dan naar dekkelul@stamppotpunkrock.nl Favoriete band/voorbeeld? “Yellow Biafra, Motorhead, The Exploited, Buddy Holly. Wij zijn geïnspireerd door een band als de Raggende mannen. Bands die hun eigen stijl hebben en zich verder nergens wat van aantrekken. Zo klinken wij erg boos, maar eigenlijk zijn we gewoon heel tevreden.” column Toon Stamppot met Frank, Maik, en Mark 13 | september 2009 De Boventoon In deze rubriek een introductie van bands uit HaDee. Deze keer Stamppot, een trio dat van stampen weet met een snoeiharde sound en dat zijn muziek omschrijft als “lomp en onbezonnen.”

 Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl www. oxi -ar t . n l Ki nderkamerkuns t Meube ldecorat i es Geboor t ekaar t en en hee l vee l l euks voor de ki nderkamer

Plaatselijke Motor Club Heeswijk organisator van EK zijspancross Europese zijspantop te gast in Heeswijk De organisatie is in handen van Motor Club Heeswijk, een club die is opgericht in 1974 en zo’n 120 leden telt. Voorzitter sinds 1994 is Lambert van de Donk uit Heeswijk. “Deze wedstrijd verloopt natuurlijk volgens een vast draaiboek aldus”, Lambert, “maar dit neemt niet weg dat er ontzettend veel bij komt kijken. Om een idee te geven: wij slaan zo`n slordige 400 palen in de grond en plaatsen ongeveer 120 strobalen om de bomen en de rijders te beschermen. Voor de afzetting van het circuit gebruiken we meer dan 200 meter bouwhekken en een paar kilometer afzetlint, al met al een hele klus. Buiten alle voorbereidingen met verschillende leden van de club zijn er op de wedstrijddag zelf zo’n 70 à 75 vrijwilligers nodig van catering tot vlaggers. Ook na de wedstrijd zijn we nog een week bezig om alles weer op orde te krijgen.” Volksliederen Op de wedstrijddag komen zo`n 30 tal zijspannen aan de start uit verschillende landen als Zwitserland, Duitsland, Italië, Engeland, België, Tsjechië, Rusland en Nederland. De teams zullen rond 12.00 uur worden voorgesteld aan het publiek waarbij de Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk het volkslied van ieder deelnemend land zal spelen. Deze wedstrijd in Heeswijk is de laatste van de in totaal zes E.K.-wedstrijden en sommige plaatsen in de ranglijst zullen op deze dag ook beslist worden, dus er zal flink gestreden worden op het zware zandcircuit. Op deze dag rijden de E.K. zijspannen 3 manches en tussendoor staan er ook andere wedstrijden op het programma, zoals de MX2 (125cc) junioren, de MX2 inters voor het N.K. en de nationale zijspannen. Om half tien beginnen de trainingen tot een uur of elf en dan rijden de E.K. zijspannen al hun eerste manche. Daarna de rijders voorstelling en dan de hele middag aan een stuk door de wedstrijden. Spektakel Volgens Lambert is het spectaculaire aan deze sport dat deze zware machines van zo`n 170 à 180 kilo zo hard over bulten en door diepe kuilen gaan. “Heeswijk is in vergelijking met andere landen een zeer zwaar circuit door het vaak losse zand wat ook een superconditie en concentratie van de rijders eist; andere landen hebben vaak banen met harde ondergronden.” De organisatie verwacht plusminus 700 betalende bezoekers, maar is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit kan zo maar een paar honderd mensen schelen. “Aan het evenement zelf zal het niet liggen”, aldus Van de Donk. “Cross is vaak een gezinsuitje. Wij vragen voor deze internationale topwedstrijd maar 10 euro entree en op 17 oktober hebben we zelfs een jeugdcross waarbij de entree gratis is.” Einde verhaal in 2012 “Met de gemeente hebben we in Heeswijk al jaren een goede verstandhouding wat cross betreft; ook met de buurt is alles goed geregeld en proberen we voor zo min mogelijk overlast te zorgen Toch wil de Provincie veel circuits in de regio weg hebben en staat ook ons circuit dat we gebruiken van Stanserhorn op de lijst om te verdwijnen.” Een paar dagen na dit interview kreeg ik van Lambert te horen dat besloten was bij de gemeente dat in 2012 voor MC Heeswijk het doek valt i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan als gevolg van recreatieuitbreiding. Jammer voor de crossliefhebbers en ook voor de organisatie; hoe het verder gaat weet men nog niet. Tekst: Michel van de Wetering Foto’s: René Kuijs Op zondag 11 oktober organiseert M.C. Heeswijk alweer voor de zevende keer het Europese kampioenschap zijspancross op het circuit bij Cafe Stanserhorn in Heeswijk. Dit evenement dat onder auspiciën valt van de M.O.N. (Motorsport Organisatie Nederland) is een leuke manier om nader kennis te maken met de wereld van de internationale zijspancrossers. De leiding in het Europees Kampioenschap is momenteel in handen van het Nederlands team Jarno v.d. Boomen (Gemert) met bakkenist Henry v.d. Wiel (Berlicum) en de derde plaats wordt nu bezet door onze plaatsgenoot Ton van Keulen (Dinther) en bakkenist Marcel van Wanrooy (Heeze). ‘Deze wedstijd verloopt natuurlijk volgens een vast draaiboek’ 15 | september 2009

Will Janssen Heeswijk-Dinther www.heesakkersbeton.nl In onze moderne betonfabriek staat vakmanschap nog altijd garant voor kwaliteitsproducten. Of u nu zoekt naar een standaard prefabelement of een speciaal element op maat. Heesakkers Beton verzorgt de complete productie van uw betonelement. Wij staan garant voor praktische oplossingen die perfect aansluiten op uw wensen! v o e d e r s t u i n & h o b b y huisje, boompje, beestje! C. van Lieshout & Zn. B.V. - Agrarisch warenhuis Meerstraat 32, 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291403, Fax 0413-293401, www.cvanlieshout.nl Elke vrijdag op de markt in Heeswijk De Dageraad 12 5473 HD Heeswijk-Dinther Telefoon 0413 - 296023

Ingezonden Ook deze herfst gaat voorbij Ongetwijfeld zal ook dit najaar ons pad bruin verkleuren in de herfst van de tijd en zullen paddestoelen stiekem ondergronds onontkoombaar lijnen trekken langs de spijt, langs de spijt dat we niet vaker en meer met onze handen de zomerbloemen kusten, de blauwe luchten zochten of ons verfristen aan het zoete water dat de hitte bluste. En dat je zomerjurkje drie maanden lang niet meer op zal waaien door speelse wind dat spijt me nog het meest, want oh wat was je toch mijn heerlijk zomers kind. Twee seizoenen lang zijn voor ons allebei bureau, bank en binnenboel het dagpatroon jij daar, ik hier in het donker ritme van het jaar en zoeken wij bij baas en juf ons gretig loon. Maar daarna, mijn lieve, kleine meisje, zingen wij andermaal ons eigen vrolijk wijsje. Ad van Schijndel, 12 sept. ‘09 Na een lange warme tocht door Afrika ben ik in Zuid-Afrika aangekomen. Een van de elf officiële talen hier is het Afrikaans. Het lijkt meer op Nederlands dan bijvoorbeeld Fries, Limburgs of Heziks. Ze kunnen hier mij dan ook prima verstaan. Het bekendste Afrikaanse woord is apartheid en is bijna in alle talen letterlijk overgenomen. Het door Nederlanders ingevoerde apartheidsysteem bestaat officieel niet meer, maar is nog overal te proeven. Het bevestigt mijn beeld van de Nederlander die tolerant is behalve als het zijn eigen achtertuin betreft. Daarbij komt nog dat hier hun achtertuin nogal asociaal ruim afgebakend is. Niet echt iets om trots op te zijn. Ik heb wat Suid-Afrikanen verteld over HaDee. Dat er vijf kroegen zijn en vijf peuselkroegen waar ze aartappelskyfies en peuselhappies bakken. Toen ik zei dat er wel honderd vaartboggels zijn die voor veel geraasbesoedeling zorgen, begon men hard te lachten. Hier zitten namelijk gewoon nog gaten in de weg – als er die überhaupt ligt – om het verkeer te remmen. Toch kun je als toerist beter niet remmen. Zelfs niet bij een spoedlokval. ZuidAfrika is na Colombia het land met de meeste moorden. Mijn excuses voor deze minder luchtige beschouwing. Misschien krijg ik een beetje heimwee en mis ik het om met een slakkengangetje door HaDee te sukkelen. Groeten uit Bloemfontein Harrie Droesen Beste redactie, op de eerste plaats wil ik jullie groeten vanuit Suriname. Het is voor mij nog altijd een eer om voor d’n HaDeejer te schrijven. Maar nu ben ik in mijn eer aangetast. Een foutje, onzorgvuldigheid, slordigheidje, we maken ze allemaal wel eens. Dit fenomeen is mij zelfs niet vreemd. Maar nu hebben we de plank misgeslagen. Ik ben mar unne eenvoudige mens, dus houden wut hèndig. De ‘Ha’ is van Hezik, en de ‘Dee’ van Dinther. De ‘jer’ van zowel alle mannelijke als vrouwelijke ingezetenen van Hezik en Dinther. Of van Heeswijk-Dinther. Dès nog nie krek duidelijk. Maar dit terzijde. What’s in a name, of zoiets. Voordat ik verder ga met mijn betoog wil ik eerst voor alle duidelijkheid melden dat ik, voor zover ik daar zelf over kan oordelen, een vredelievende en tolerante mens ben. Ik ben ook een vrouwvriendelijk mens. De vrouw heeft voor mij zelfs de voorkeur boven de man. Ongeziens. Ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot. Ook van Loosbroekse vrouwen. Loosbroekse boerinnekes, huisvrouwen, tandartsassistentes, marketingcommunicatieadviseuses, de poetswèfkes van De Lunenburg, Loosbroekse korfbalsters, ik heb ze allemaal even lief. Ok Losbroekse kunstenaars, bevurbilt dè vrouwke dè de vurpagina van d’n HaDeejer siert in juli. Dè moet toch wèl wa biezonders zen dè wefke. Ut Losbroek komme, en kunstenaar zen is op zich al bizunder. En un vrouw mè un neptang is ondanks de emancipatie ok nog nie alledaags. En dan kumt dè Losbroeks durske ok nog op de vurpagina van d’n HaDeejer, mè un vet interview ok nog ok nog. Dès ok nog bizonder. Ut waar nou nie ‘Hadeejers over de grens’, mar ‘d’n Hadeejer over de grens’. En er zijn grenzen, zelfs aan mijn vrouwvriendelijke tolerantie voor Loosbroekse misterieuze kunstenaars. Ik wens jullie alle goeds voor het komend jaar, een zalig kerstfeest, een goede jaarwisseling, en een gelukkig 2010. En bij deze zijn jullie tevens uitgenodigd als deze Surinaamse fietsverhuurder Abraham ziet dd 29-03-2010. Adres: Lemmetjestraat 53 Clevia Suriname. Kadotip: Breng mar wè HaDeejers mee. TAN BUN, SO SO LOBI!! Rene van der Pas Vaartboggels Hadeeloër? Spreuk van de maand Met op tijd een kop koffie kun je heel oud worden Heb je iets leuks te melden of wil je je mening kwijt over een van onze artikelen. Schrijf een brief of mail dan naar de HaDeejer... Cornel Snels, portrettekenaar van HD beeldhouwer en schilder van landschappen. HaDeekupke Foto: Anna Steijger door Harrie Droesen 17 | september 2009

18 | april 2009 De burger Jos Heijmans Hij is geboren op 21-10-1953 en bij de aanvaarding van zijn tweede periode is hij dus bijna 56 jaar oud. Zijn schoolcarrière omvatte de lange weg van diploma’s stapelen via MAVO – HAVO naar MBO en HBO om te eindigen bij de MO-studie Sociale Pedagogiek. Daarna heeft hij veel gewerkt met moeilijke jongeren: met moeilijk opvoedbare jongens van 12 jaar en ouder, bij een Boddaertcentrum en als Pedagogisch afdelingshoofd in de jeugdgevangenis van Breda. Hij heeft in dat werk veel gezien en meegemaakt. “Zowel heel erge dingen als heel mooie dingen. De ervaringen daar hebben mij veel geleerd over wat de maatschappij kan doen met de mens en wat de mens kan aanrichten in de maatschappij. Het blijft een zeer bijzondere periode in mijn leven.” De politicus Jos Heijmans Als kind werd Jos al geconfronteerd met de politiek: “Mijn vader vormde 19 jaar lang een eenmansfractie in de raad van Steenbergen. Dus politiek was thuis heel gewoon. Toen mijn vader in 1989 overleed, was dat een jaar voor de verkiezingen van 1990 en ik volgde hem voor dat ene jaar als invaller op. Enerzijds uit een soort piëteit voor hem, anderzijds omdat het me toch wel aantrok. In 1990 deed ik mee aan de verkiezingen en haalde met mijn club 2 zetels en werd zelfs wethouder.” Onder de naam Dorpsbelangen/D66 deed hij het als wethouder blijkbaar niet slecht, want bij de volgende verkiezingen in 1994 haalde zijn partij 5 van de 15 zetels. Door dit politieke succes werd Jos op het idee gebracht om te solliciteren als burgemeester. En in 1995 werd hij als zodanig benoemd in Haelen. “Na 8 jaar solliciteerde ik in 2003 naar de functie van burgemeester in Bernheze en in St. Michielsgestel”, vertelt Jos. “En achteraf ben ik zeer tevreden dat het Bernheze is geworden. Het werken in Bernheze is fantastisch en mijn gezin en ikzelf wonen er heel graag.” De erkenning die hij voor zijn werk krijgt doet hem goed. Daarom was hij ook zeer content met de unanieme voordracht van de gemeenteraad om hem te herbenoemen. “De identiteit van de kernen behouden en versterken is een belangrijke taak voor de komende zes jaar” Jos Heijmans vindt werken in Bernheze heerlijk Burgemeester Jos Heijmans wordt binnenkort voor zes jaar herbenoemd als burgemeester van Bernheze. Op 23 september vindt de beëdiging plaats en als hij op 1 oktober een raadsvergadering voorzit, is dat tevens de eerste dag van zijn nieuwe periode. Ter gelegenheid van die herbenoeming is d’n HaDeejer op bezoek geweest om hem te vragen naar verleden, heden en toekomst van Bernheze en naar zijn plaats in die geschiedenis. Tekst: Ad en Bart van Schijndel Foto’s: Jacques Worms HaDeeinterview september 2009

19 | april 2009 De burgemeester Jos Heijmans Hij ziet als zijn drie voornaamste taken in Bernheze: • De representatie. De burgemeester vormt het persoonlijke contact tussen het gemeentebestuur en de burger. Hij toont belangstelling voor wat er reilt en zeilt binnen de gemeente en blijft daardoor ook op de hoogte van wat er speelt. Niet alleen van de grote structurele problemen en belangen, maar ook van de alledaagse, persoonlijke. Jos Heijmans: “Dit onderdeel is erg leuk en inspirerend, maar ook erg belastend. Er gaat letterlijk geen weekend voorbij dat er niets te doen is. Meestal staan er elk weekend 2 tot 5 activiteiten in mijn agenda. En dan reken ik de onvoorziene, zoals een ongeluk of een brand nog niet mee.” • Het runnen van de gemeentelijke organisatie. Dat heeft twee aspecten. Het ambtelijke apparaat moet zodanig functioneren dat de burger goed geholpen wordt of goed in het gareel wordt gehouden, zodat de gemeenschap er wel bij vaart. Hierbij wordt hij natuurlijk bijgestaan door het personeel, maar hij is er wel eindverantwoordelijk voor. Bij het politieke aspect heeft de burgemeester een taak om te zorgen dat de raad en de wethouders goed kunnen functioneren in hun besluitvorming. Jos: “Hierbij is mijn formele invloed geringer, té gering vind ik wel eens, maar informeel is die invloed er natuurlijk wel degelijk. Het is maar hoe je met die positie omgaat.” • De openbare orde en veiligheid. De burgemeester is belast met het handhaven van de openbare orde en met de veiligheid van de burger. Dat vindt Jos wel eens moeilijk, omdat hij vaak afhankelijk is van anderen. “Zo ben ik verantwoordelijk voor het goed functioneren van de brandweer, maar beslist de raad bijvoorbeeld over het al of niet aanschaffen van goed materiaal. Daar heb ik niets over te zeggen. Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de politie, waar ook de besluiten vaak op andere plaatsen worden genomen, maar ondanks dat blijf je als burgemeester eindverantwoordelijke. Gelukkig heb ik er in de dagelijkse praktijk niet zoveel last van, want de andere partijen gedragen zich heel verantwoordelijk.” De komende zes jaar in Bernheze Bij de vraag van de belangrijkste punten voor de komende “regeringsperiode” springen er 4 dingen sterk uit volgens onze burgemeester: • De regio Noordoost Brabant (21 gemeentes met als belangrijkste plaats Den Bosch) moet sterker van de grond komen. Zowel economisch als recreatief moeten hier nog veel dingen gebeuren, anders zullen de andere Brabantse regio’s (West Brabant met Breda, Midden Brabant met Tilburg en Zuidoost Brabant met Eindhoven en Helmond) een steeds groter stuk van de koek voor zich opeisen en komen wij er maar bekaaid af. • Er moet een goed besluit worden genomen over het regionale industrieterrein. Welke besluit is nog niet duidelijk, maar er moet de komende jaren wel helderheid komen, zodat toekomstige plannen daarop kunnen worden afgestemd. • De Maashorst moet verder ontwikkeld en uitgebouwd worden. Daar blijven op dit moment nog veel teveel kansen liggen. • De eigen identiteit van de kernen van Bernheze moet worden benadrukt en versterkt. Jos Heijmans ziet niets in een verstedelijking: “Het dorpse karakter moet worden gehandhaafd. Maar het is wel mijn overtuiging dat die dorpen alleen in een groter geheel (40.000 tot 60.000 inwoners) kunnen overleven. Alleen op die manier is het mogelijk om voldoende deskundigheid en professionaliteit in huis te halen om de burger optimaal te kunnen bedienen. Dat een gemeente dan bestaat uit meerdere dorpen is een gegeven, dat kan niet anders. Die dorpen moeten dan enerzijds hun eigen karakter onderstrepen en anderzijds zorgen dat er een betrokkenheid op elkaar ontstaat, waarbij er vanuit de gemeente voldoende aandacht moet zijn voor de behoefte van élk dorp.” De komende zes jaar in HaDee Er valt nog genoeg te doen volgens Jos Heijmans: “Over zes jaar moet er in ieder geval een fantastisch verzorgingshuis staan op de plaats van Ter Weer en moet de hele omgeving zijn aangepast en opgeknapt, zodat het er weer minstens 50 jaar tegen kan. Verder moeten de “open” plekken (d’n Tol, de Cuneraschool) worden ingevuld en moet het verkeer door de dorpen veiliger en het zware verkeer minder worden. En verder doet Heeswijk-Dinther natuurlijk mee met versterkte pogingen om een eigen gezicht te behouden binnen het geheel van Bernheze.” Conclusie: Jos Heijmans ziet de komende zes jaar als burgemeester wel zitten. ‘Achteraf ben ik blij dat het Bernheze is geworden’ In de werkkamer van Jos Heijmans. 19 | september

Wij zoeken enthousiaste kandidaten voor de volgende vacatures: Verzorgende IG Verzorgende niveau 3 Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Huishoudelijk medewerker afroep, locatie Cunera/De bongerd en BerneZorg Thuis Oproepmedewerkers zorg (diverse niveaus) Wat u bij BerneZorg kunt verwachten: Een collegiale en aangename werkomgeving, waarbij veel aandacht uitgaat naar scholing en arbeidsomstandigheden. De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Informatie en sollicitatie: Voor uitgebreide informatie over deze vacatures verwijzen wij u naar www.bernezorg.nl Telefonisch informatie kan tijdens kantooruren opgevraagd worden bij de afdeling PO&O, 0413-298100. Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u richten aan BerneZorg, t.a.v. afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen, Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk. U kunt ook een e-mail met CV versturen naar pz@bernezorg.nl BerneZorg bestaat uit Verpleeghuis Cunera, Verzorgingshuis De Bongerd en BerneZorg Thuis. een welkom thuis

Plezier hebben en dat overbrengen Jubileumconcert 10-jarig bestaan koor Vivace Hubertine Voets, voorzitter van Vivace, was destijds een van de initiatiefneemsters om een koor op te richten. “We hadden onze eerste repetitie op 9 juni 1999 met 27 leden. We hebben mensen gewoon persoonlijk benaderd om lid te worden, dat werkt toch het beste.” Als naam werd Vivace gekozen, wat ‘levendig’ betekent. Ze begonnen als parochieel koor onder leiding van Dan Loredan, maar deze stopte na drie jaar. Daarna gooide het koor het over een andere boeg. De repetitieavond wijzigde in verband met de komst van de nieuwe dirigent Rein Boeijen, die ook in de meeste weekenden al bezet was. Hierdoor besloot Vivace geen parochieel koor te blijven maar kreeg men eigen statuten en werd het een stichting. Bestuurslid Helna van de Boom is zeer lovend over de dirigent, “Hij weet de mensen echt te inspireren. Hij zegt ook altijd dat je plezier moet hebben in het zingen en dit vervolgens ook over moet zien te brengen op het publiek.” Jubileum In de afgelopen 10 jaar heeft Vivace al verschillende muzikale hoogtepunten mogen beleven. Zo was er in 2001 de concertmis Sancta Corona die men samen met het gelijknamige koor uit Zijtaart in de kerken van Heeswijk en Veghel heeft opgevoerd. Maar ook de jaarlijkse kerstconcerten en de optredens bij bijvoorbeeld het open podium en Ravenstein bij kaarslicht zijn “ontzettend leuk om te doen”, aldus Hubertine. “We zijn vanwege ons jubileum in juni met het hele koor en aanhang een weekend naar Valkenburg geweest. Daar hebben we onder andere een viering opgeluisterd, maar ook in de grotten hebben we uit volle borst gezongen!” Ook heeft men een feestavond achter de rug waarop het jubileum nogmaals werd gevierd. “Maar het klapstuk moet het concert in d’n Durpsherd worden”, volgens Helna. “Het is een echte uitdaging voor ons. We moeten alles uit het hoofd leren van regisseur Mano van Venrooij; geen mappen op het podium.” De koorleden, maar ook de sponsors, vinden het alleen jammer dat het concert niet in eigen dorp gehouden kan worden. Hubertine: “De huur voor De Zaert is sowieso veel te hoog.” Maar ook de zaal van Bernrode bleek geen haalbare kaart. “Het is een hele mooie zaal, maar er zijn alleen geen faciliteiten aanwezig voor zo’n concert. Het podium is te klein, en licht- en geluidsinstallaties moeten allemaal ingehuurd worden. Jammer dat hier bij de bouw van dit nieuwe pand niet aan gedacht is. Nu brengt dat zoveel kosten met zich mee dat het financieel niet haalbaar is.” Vivace and Friends Het jubileumconcert wordt een muzikale reis door de tijd, waarbij verschillende highlights van de afgelopen 10 jaar voorbij komen. Naast Vivace zelf zijn er optredens van de solisten Marie-José van der Pas en George Blanken. Maar bijvoorbeeld ook van jeugdkoor “Op Maat” en smartlappenkoor De Borrelnoten. Weer iets totaal anders is het optreden van de slagwerkgroep van fanfare Sint Willibrord, en wat te denken van rockband Burn Out. “Er gebeurt echt iets op het podium, lichteffecten en kleding maken het helemaal af. Alles komt voorbij, van stropdas tot keurslijf”, vertelt Hubertine. Ook Helna is al bij voorbaat enthousiast: “Ik heb er al echt zin in, en zal blij zijn als het zover is!” Aanvang van het concert is 20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro (inclusief 1 consumptie) en zijn te bestellen bij de leden van het koor en bij d’n Durpsherd in Berlicum. Ze leven er al een tijd naar toe, de 40 leden van Vivace. Hoewel ze al een aantal festiviteiten achter de rug hebben moet het jubileumconcert op 17 oktober in d’n Durpsherd in Berlicum toch wel het hoogtepunt worden van het 10-jarig bestaan. Ze hadden het graag in HaDee gevierd, maar helaas bleek dat financieel niet mogelijk. Maar de feestvreugde zal er niet minder om zijn. Het belooft een avond vol afwisselende muziek te worden, niet alleen van het jubilerende koor zelf maar van verschillende muzikale vrienden van Vivace. Als titel heeft de avond dan ook ‘Vivace and Friends’meegekregen. Tekst: Marko Konings Foto’s: Piet van Zutphen Hubertine Voets en Helna van de Boom 21 | september 2009

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=