d'n Hadeejer september 2014

16 | d’n HaDeejer Gebroeders Dijkhoff willen graag hun visie ten uitvoer brengen weloverwogen keuzes Al ruim voor 2000 was men op zoek naar een geschikte mogelijkheid om het bedrijf uit te breiden. Er is toen in diverse gemeentes gekeken naar verschillende mogelijkheden en locaties. Uiteindelijk kocht men een terrein erbij aan de Lariestraat, dat al vrij snel volledig in gebruik was. Toine zegt: “Vervolgens kwamen er al voor 2010 plannen voor de ontwikkeling van een dynamisch beekdal bij de Aa. Aan de oevers wilde men de ecologie terug brengen, maar daar had men een gedeelte van ons bedrijfsterrein voor nodig. Ook voor de verbreding van de N279 was dat het geval, waardoor we volledig ingekapseld kwamen te zitten.” Léon vult aan: “Dan ga je nadenken hoe hier een goede invulling aan te geven, want op deze locatie aan de rand van het dorp zit je prima, als het gaat om het ontlasten van de verkeersdrukte in Heeswijk.” Toine: “We zagen een mooie oplossing in een uitbreiding van ons terrein aan de Heeswijkseweg 5. Uit gesprekken die we hadden, bleek dat de gelden van het waterschap op waren om dit gedeelte van de Aa nieuw in te richten. Wij wilden er graag aan meewerken om er een mooi gebied van te maken. Zo blijkt uit onlangs uitgevoerd archeologisch onderzoek dat er, op de aan de overzijde van de Aa gelegen akkers, een watermolen heeft gestaan. Wellicht kun je dat straks ook terugbrengen in het gebied.” “Ook zijn er mooie ideeën om het ommetje achter de Dintherse kerk aan te sluiten op het nieuwe natuurgebied,” zegt Léon. “En voor het verleggen van een gedeelte van de Aa hebben wij bijvoorbeeld de machines. Zo ontstaat er een win-win situatie.” open blik naar De toekoMst Op het terrein aan de Lariestraat wordt de huidige schuur asbestvrij gemaakt en omgebouwd voor de cultuurtechnische tak van het bedrijf. “Hier staan straks een twintigtal machines in de winterstalling,” legt Léon uit. Het terrein aan de Heeswijkseweg is er voor de civiele techniek en recycling. In de nieuwe bedrijfsplannen komt er ook een menginstallatie voor het maken van ‘groen beton’. Toine geeft aan waarom: “We gaan naar een circulaire economie, waarin steeds meer materialen hergebruikt worden. Ook van de vrijgekomen materialen bij sloop kun je tegenwoordig al 20 - 30% bijvoegen in het maakproces van nieuw beton. Hiermee kunnen wij straks puinmaterialen op een hoogwaardigere manier hergebruiken.” “Het is nu eigenlijk zonde dat zo’n kwaliteitsproduct onder het wegdek gestopt wordt, terwijl je het prima kunt hergebruiken in ‘groen beton’. We streven er dan ook naar een compacte, lage installatie te realiseren,” vult Léon aan. De neven Dijkhoff vinden het vervelend te horen dat er ook mensen kritiek hebben op de gemeenschappelijke plannen. “We hebben daar wel begrip voor, maar het doet me ook wel zeer, daar heb ik last van. Wij willen alles openlijk doen. Als er behoefte is aan extra informatie of er zijn onduidelijkheden, dan lichten we dat graag toe. De plannen van diverse partijen moeten democratisch onderbouwd tot stand komen. Anders kan het niet goedkomen,” vertelt Léon. Zo is er kritiek op de huidige wijze van verneveling. Toine: “We vernevelen nu met sproeiers. Een vernevelingsinstallatie moet passend zijn bij de schaalgrootte. Een boer met tien varkens zal ook niet snel een complete luchtwasinstallatie plaatsen in zijn stal.” Léon: “Er komt in de nieuwe bedrijfsinrichting een passende vernevelingsvoorziening, zoals de wet die voorschrijft. Als mensen ooit klachten hebben over ons, hoop ik dat ze gewoon hier binnen lopen. Dan kunnen ze kijken hoe wij het hier doen.” De neven zijn blij dat er ook vele positieve reacties zijn op de ontwikkelingsplannen voor het beekdal. “Wij zijn trots dat we hieraan kunnen bijdragen!” ‘Wie het verleden kent, heeft grip op de toekomst’ tekst Berry van de Wetering fotografie Lianne Gabriëls Bijna 100 jaar geleden vervaardigde opa Dijkhoff op de huidige locatie aan de Heeswijkseweg bouwmaterialen. Daarnaast handelde hij in brandstoffen en runde er een café. Het café verdween en door de generaties heen groeide er een aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, dat ook gespecialiseerd is in sloop-, recycling- en cultuurtechnische werken. Aan het roer staan de neven Léon en Toine Dijkhoff, inmiddels al zo’n 35 De neven Toine en Léon Dijkhoff

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=