d'n Hadeejer september 2014

d’n HaDeejer | 17 De eerste informatie In het voorjaar van 2014 werd een beperkte groep omwonenden uitgenodigd voor een bijeenkomst op het bedrijf van de firma Dijkhoff om te praten over een uitbreiding van het bedrijf en de gevolgen die dat zou kunnen hebben op de inrichting van de omgeving. Op eigen initiatief sloten ook enkele andere inwoners zich aan, om zich te laten informeren over de plannen in het agrarisch gebied rondom de Aa, ter hoogte van Dijkhoff. “Er werd flink de loftrompet gestoken over de ontwikkeling van het natuurgebied. Maar de explosieve groei van het bedrijf, waardoor er een flinke toename komt van zwaar industriële activiteit, kwam nauwelijks aan bod,” vertelt een van de bezoekers van die avond. “Van de avond is ook een verslag opgesteld, maar dat vond ik erg eenzijdig. Ik heb vragen over het verslag gesteld, maar daar krijg ik geen reactie op”, vult een ander aan. Gedoogbeleid gemeente Aan tafel zitten vijf inwoners van ons dorp. Zij hebben vele vragen bij het gelopen traject tot nu toe, maar vooral ook grote zorgen bij de toekomstige ontwikkelingen. Er verschijnt een map op tafel, met allerlei feitelijke gegevens die aan hun vragen ten grondslag liggen. “Als je kijkt naar de groei van het bedrijf sinds 2010, dan is dat uitzonderlijk. Tot die tijd was Dijkhoff niet veel meer dan een loonwerker. Sindsdien werden er, zonder milieuvergunning, grote hoeveelheden puin verwerkt. Dit is een periode lang gedoogd door de gemeente. Hoe moet ik de verhouding zien tussen dit tolereren en wél handhaven bij een boer die tien koeien teveel heeft? Het is voor ons niet te begrijpen dat de gemeente niets gedaan heeft.” Binnen HaDee is algemeen bekend dat Dijkhoff een actieve lokale ondernemer is, die op een maatschappelijk verantwoorde manier, duurzaam bezig is. De groep kijkt daar anders naar: “Wanneer straks het bestemmingsplan wijzigt, krijgt Dijkhoff 35.000 m2 ter beschikking voor o.a. puinbrekers, maar ook de komst van een betoncentrale. Daarmee komen ze in de één na hoogste milieucategorie 5. We praten dan over de aan- en afvoer van 700.000 ton. Wij vrezen voor een grote overlast van niet alleen al de verkeersstroom die dat met zich meebrengt, maar ook van het lawaai en het vele fijnstof, dat nu al veel van het puin afkomt door de wind. Een omwonende stelt zich de vraag: “Als je nu al weet dat er geen verneveling plaatsvindt zoals de Milieuvergunning 2013 voorschrijft, en daar door de Provincie niet tegen opgetreden wordt, wie geeft mij dan de waarborg dat dergelijk gedrag straks ook niet gedoogd gaat worden?” In gesprek De groep buurtbewoners heeft al met diverse partijen gesproken over de ontwikkelingen. “Raadsleden bleken nauwelijks op de hoogte over wat er speelt.” Ook gesprekken met een wethouder en iemand van de Provincie gaven weinig positieve respons. “Als je te horen krijgt dat je als alternatief te maken kunt krijgen met intensieve veehouderij, dan voel ik mij niet serieus genomen.” Er kwam ook een gesprek met dhr. Put van Enviro Challenge uit Eindhoven. Uit metingen bleek dat het allemaal binnen de normen valt. “Maar als je vervolgens hoort dat 35 dagen op jaarbasis de stof- en geluidsnorm overschreden mag worden, dan vraag ik mij ernstig af wie dit gaat controleren”, aldus een bewoner. Met de gesprekken die er geweest zijn, nemen de vragen en zorgen van de bewoners eigenlijk alleen maar toe. Maar hoe het verder moet weet men eigenlijk ook niet. “Er is weinig beweging in te krijgen.” Mede door hun verhaal te doen hoopt men de inwoners van HaDee op de hoogte te brengen. “Ik heb de indruk dat veel mensen in het dorp niet weten welke ontwikkelingen er bij Dijkhoff op de rol staan, en ook dat baart ons zorgen. Dit gaat namelijk niet alleen ons aan, als omwonenden.” Industrieterrein in het AA-dal?! Buurtbewoners hebben flinke zorgen bij de geplande ontwikkelingen van de firma Dijkhoff tekst Berry van de Wetering Situatieschets gemaakt door bewoners

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=