d'n Hadeejer januari 2014

maandblad voor Heeswijk en Dinther Jaargang 10 januari 2014 Verse kwasten bij de harmonie

TE HUUR: Kantoorruimte Opslagruimte Ruimte voor ZZP-ers De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 06 21 66 61 28 info@pakhuys35.nl www.pakhuys35.nl Boekt u nog handmatig uw bankafschriften? Rabobank en ABN-Amro hebben nu een automatische koppeling met Twinfield anders S Adviseurs Administratie Belasting MKB-advies www.sandersadviseurs.nl Eikenhoek 7, Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291242 info@sandersadviseurs.nl Uw administratie ook eenvoudiger? Neem vrijblijvend contact met ons op. S Gecertificeerd Twinfield partner

d’n HaDeejer | 3 voorwoord redactie We gaan deze maand de tiende jaargang in met d’n HaDeejer. In juni 2004 verscheen het eerste proefnummer. En we mogen met trots zeggen dat er intussen veel veranderd is. Telden de eerste nummers meestal 28 bladzijden, dat is al jaren uitgebreid tot 36 (soms zelfs 40) en het blad verschijnt nu volledig in kleur. We keken nog eens even terug naar dat eerste nummer en dan blijkt er ook in heel HaDee veel veranderd te zijn. Cunera aan de Abdijstraat is in dat jaar afgebroken en de Mariuspoort was bezig met zijn ondergrondse parkeergarage. En burgemeester Jos Heijmans kwam net in Dinther wonen en is nu al drie keer weg. Wat? Is dat pas tien jaar geleden? Ja, de tijd gaat snel. Enkele vaste rubrieken hebben het tien jaar volgehouden, zoals ‘Import’ en de ‘Dorpspraat’. De eerste keer vroegen wij: “Wat zijn uw grootste ergernissen?” Dat bleken de vele drempels te zijn, het slordige parkeren en het slechte onderhoud van de trottoirs. Ook Henk Habraken, Toon Konings en ‘De Brug terug’ dateren al vanaf het begin. Toon schreef toen nog gewoon Nederlands en Henk was nog vrijwel nooit in Heeswijk geweest, maar kreeg dat jaar wel een lintje. Allebei hebben ze veel bijgeleerd en Henk gaat binnenkort Heesch verkennen. Tien jaar lang hebben we een fantastische groep medewerkers gehad voor ons maandblad, en nog steeds, met slechts enkele wisselingen. We zoeken wel versterking voor de redactie. En de adverteerders bleven ons trouw. Houden zo! In dit nummer natuurlijk een uitgebreide analyse van de OPG-perikelen, hoewel de tijd ons hierin snel kan achterhalen. Verder o.a. de uitslag van de kerstpuzzel met een groot aantal deelnemers. En: HaDee blijft in beweging, gezien de restauratie binnen kasteel Heeswijk, de 64e revue van De Lachspiegel, de mogelijke bouw op terrein Ter Weer en de definitieve vestiging van de Harmonie van Dinther bij de abdij van Heeswijk. Veel leesplezier, De redactie Redactie Annemieke van der Aa (hoofdredacteur), René Kuijs, Ardith Manders, Harry Mikkers, Ad van Schijndel Medewerkers Robert Deckers, Thea van der Doelen, Henk Habraken, Marko Konings, Toon Konings, Liseth Kuijs, Matthijs van Lierop, Cathelijn van der Meijden, Jacques van der Meijden, Jeroen de Mol, Marijke van Oorschot, Rene van der Pas, Noortje van Schijndel, Bart van Schijndel, Jan Schuurmans, Wim Smits, Michel van de Wetering. Vormgeving Corina Gloudemans, Eveline van Rijbroek, Carlijn van der Steijn, Monique van de Ven, Henny Wijgergangs Fotografie Lianne Gabriëls, Jacques Worms, Eefje Voets, Piet van Zutphen Kopij/informatie Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@HaDeejer.eu Advertenties Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@HaDeejer.eu Vragen over bezorging Bel Toon Konings 06-53584742 E-mail: bezorging@HaDeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners € 36,00 incl. verzendkosten Druk Drukkerij Wihabo, Geffen Oplage 3300 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. fotografie voorpagina Sanne van Roozendaal maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Tiende jaargang 21 18

Gelukkige kinderen grootbrengen doen we samen! Wat is er nu heerlijker dan je kinderen gelukkig zien? Ook terwijl je werkt, wil je dat ze in goede handen zijn. Zou het niet fantastisch zijn: een erkende gastouder in Heeswijk-Dinther waarbij je kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Viaviela.nl ontzorgt op allerlei vlakken. Ga naar de website en lees meer over kinderopvang in Heeswijk-Dinther en omstreken of neem contact op met Ton en Lisette van Lieshout. uden@viaviela.nl / 0413 - 23 00 01 www.viaviela.nl/uden altijd open om kinderen gelukkig te maken Uden VIA_Uden_adv_A4_staand.indd 1 22-11-13 14:01

d’n HaDeejer | 5 JAARGANG 10 NUMMER 114 januari 2013 3 Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 bouwen op Ter Weer 8 kerstpuzzel De uitslag 11 ouDe glorie 15 toon Grijpgrage haand 17 ingezonDen Parasetamolletje 18 interView Aart van Eupen 21 iMport Op de Schans 22 oH oH opg 25 wojstap 2500 jaar bewoning 27 oVer De grens Cambodja 28 VerHuizing van Dee naar Ha 31 ZaKelijK beKeKen Van Soest 35 brug terug 36 agenDa Echt wel! ‘‘Wat er gebeurt vind ik niet echt kunnen, want het is politiek en het gaat niet om henzelf maar over de mensen hier in Heeswijk-Dinther’’ (pagina 22/23) 28 27 8

Laat het ons weten of dit je nieuwe stek wordt. Schrijf je in! Droom je van je eigen nieuwbouw appartement in het hart van Heeswijk-Dinther. Schrijf je nu in op www.terweer-nieuwbouw.nl Deurtechniek Garage en bedrijfsdeuren William van Grinsven T 06-46098409 Hommelsedijk 37a 5473 RE Dinther www.vgdeurtechniek.nl info@vgdeurtechniek.nl HANS VAN DER DOELEN www. doe l enkeukens . n l BOXTEL Zorg en ondersteuning bij u thuis of bij ons thuis Voor al uw vragen over zorg- en dienstverlening kunt u contact opnemenmet het cliëntservicebureau, maandag t/mvrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Tel.: 0413 - 29 81 13, e-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl. www.laverhof.nl

d’n HaDeejer | 7 Er komt een grote winkel, waar de COOP uitbreidingsmogelijkheden krijgt. Daarnaast is een mogelijkheid voor ruimte voor ZORG. Van Grunsven is in onderhandeling met kandidaten en hoopt die eerdaags af te ronden. Van Grunsven verhuurt zelf geen woningen. Marcel Hoogendorp, directeur van Van Grunsven Ontwikkeling zegt: “Ik ben alle woningstichtingen die in aanmerking zouden komen om in Heeswijk-Dinther huurwoningen te bouwen afgeweest. Maar niemand wil in (goedkope) huurwoningen investeren.” Van Grunsven wil graag aan de wens van de bewoners tegemoet komen om goedkope huizen te bouwen. Maar dat zullen dan koopwoningen moeten worden. Betaalbaar Daarom is boven de toekomstige COOP en boven de toekomstige ZORG-faciliteit de mogelijkheid geschapen om appartementen te verwezenlijken. Afhankelijk van de vraag kunnen dat 6 tot 15 appartementen worden. Ook weer afhankelijk van het aantal in 1 of 2 lagen boven het hoofdgebouw. En ook al weer afhankelijk van de behoefte kunnen dat 2- of 3-kamerappartementen worden. Van Grunsven begrijpt de behoefte van de inwoners en gaat proberen om de prijzen inderdaad geschikt te maken voor starters. Bovendien heeft de gemeente een regeling voor starters die een huis willen kopen. Samen moet het dan mogelijk zijn om een aantal inwoners aan een goed begin te helpen. De prijzen zijn nu nog niet bekend. Die hebben natuurlijk ook alles te maken met de hoeveelheid appartementen die gebouwd kunnen worden. Het aantal geïnteresseerden is hoopgevend. Tot dusver hebben veertien inwoners te kennen gegeven dat ze wel belangstelling hebben. Van Grunsven heeft een website geopend, www.terweer-nieuwbouw.nl, waar plattegronden te zien zijn van de mogelijke woningen en waar mensen die interesse hebben zich kunnen aanmelden voor meer informatie. Pleinwand Een van de wensen van de insprekers was dat de markt aan de kant van Ter Weer een afsluiting zou krijgen. Met een lage winkel geeft dat geen beeld van een knus afgesloten plein. Daarom zal de nieuwbouw in ieder geval meerdere lagen hoog worden, of er nu appartementen komen of niet. Dat wordt dan een soort decor. Er kunnen weinig of veel appartementen achter de gevel komen en zelfs geen. Maar die afsluiting van de markt komt er in ieder geval. “Als alles naar wens verloopt zijn alle vergunningen rond voor de bouwvakvakantie,” zegt Marcel Hoogendorp. “Dan kan na de bouwvak de eerste spade de grond in. We hopen dat er in het voorjaar van 2015 dan zoveel mogelijk inwoners gaan verhuizen.” Van Grunsven Ontwikkeling bv heeft samen met Actief Burgerschap en de gemeente zijn plannen gepresenteerd aan alle belangstellenden. En gelukkig bleek het plan alle elementen te bevatten, die inwoners eerder al als wens hadden aangegeven. Winkelen, zorg en wonen “De druppel holt de steen uit, niet door kracht, maar door gestadig te vallen,” beweerde Ovidius eens. Jazeker, dat ik alsmaar herhaal, dat Heesch bij Oss hoort, druppelt daarom ook door buiten HaDee. Zo werd ik laatst gebeld door het Brabants Dagblad, dat mij vroeg hierover een stuk te schrijven. Dat heb ik gedaan en u hebt het kunnen lezen. Ik dacht daarvoor misschien wel een aardigheidje te krijgen, zoals een krentenmik of een peperkoek. Maar nee, ook het Brabants Dagblad moet het zuinig aan doen. “Waarom heb jij zo’n hekel aan Heesch?” wordt mij regelmatig gevraagd. Ik heb helemaal geen hekel aan Heesch maar, hoewel het nu bij Bernheze hoort, heb ik er totaal niets mee. Wie wel een hekel aan Heesch heeft, is blijkbaar de redactie van d’n HaDeejer. Zelfs ik schrok mij wezenloos, toen ik in het kerstnummer die uitklapfoto zag van medewerkers. Met een brede glimlach zaten ze, in de stijl van Charles Dickens, of misschien wel Pieter Breugel rond een tafel. Op die tafel lag een varkenskop! Het toppunt van meedogenloze bruutheid, want om voor zo’n foto iemand uit Heesch te onthoofden en die kop dan zo tentoon te stellen is beneden alle peil. Ik schrok van die barbaarsheid en prees mij gelukkig niet op die foto te staan. Ik weet wel, zoals Heeswijkse Snevelkruiken en Dintherse Bokken, is Heesche Varkens een aloude zegswijze. Maar dat de redactie zijn afkeer van Heesch uitdrukt met zo’n varkenskop, gaat mij zelfs te ver. Van de andere kant; die foto was, voor het schrijven van deze column, een inkoppertje (om in deze beeldspraak te blijven). Henk Habraken Varkenskop columnHenk tekst Bart van Schijndel fotografie Eefje Voets Zes tot vijftien starterswoningen op plek Ter Weer

8 | d’n HaDeejer Veel inzendingen voor HaDeejer Kerstpuzzel Makkelijke tuinen, lastige cryptogrammen De drie winnaars Er moest dus geloot worden. Bij kapsalon Haardrome kwamen we bij elkaar. Ter plekke werd pas bekend gemaakt wie welke prijs had. De derde prijs is gewonnen door Sharon van Hemmen die van Ardith Manders een vleesbon kreeg overhandigd van 50 euro, te besteden bij Horecaslagerij Manders in Den Bosch. “En ik ben echt geen vegetariër,” zei ze. “Lekker!” De tweede prijs ging naar Astrid van den Broek en van Jehan Langenhuijsen kreeg ze namens de Toren een tegoedbon van 100 euro om daar te gaan dineren en na te borrelen. “Het was erg leuk om met zijn allen bezig te zijn. Heel inspirerend!” zei de dankbare Astrid. Enkele familieleden hadden ook ingestuurd. Kunnen ze mooi samen gaan eten. De eerste prijs, een pakket met haarverzorgingshulpmiddelen en een bon voor een behandeling, samen 150 euro waard, werd door Mirjam van Haardrome Kappers overhandigd aan Riek van der Heijden uit de Willebrordstraat. Ze was diep onder de indruk. “Nooit hebben we ook maar ergens ooit een prijs gewonnen,” vertelde ze. “En dan nu dit! Volgend jaar doen we weer mee.” Ze had enkele familieleden meegenomen. Na de prijsuitreiking dronken we samen nog een heerlijke prosecco in de kapsalon en werden foto’s gemaakt van de winnaars. Allemaal proficiat en iedereen bedankt namens d’n HaDeejer voor het meedoen. Hopelijk tot volgend jaar. Was het ‘t vorig jaar wat minder, deze keer waren er vele tientallen inzendingen voor de jaarlijkse kerstpuzzel. En vrijwel niemand heeft hem alleen ingevuld maar met een vriendengroep of in familieverband, zo blijkt uit de reacties. Ook werden vrouw, man of kinderen erop uit gestuurd om het vermoeden van een bepaalde tuin en het huisnummer te controleren. Zo zijn de twaalf tuinen nu algemeen bekend en zullen de bewoners er beslist komend voorjaar extra zorg aan besteden. Velen hadden alle tuinen goed, de cryptogrammen bleken lastiger. Van de inzenders hadden tien personen alles goed. Bij de cryptogrammen werden diverse keren bij nr. 9 t/m 12 Kerkzicht, Laverhof, Kerkhof en Slotenmaker ingevuld. Aardig gevonden, maar niet goed. Ook had een enkeling wel alle straten goed, maar nergens een huisnummer ingevuld. Tekst Ad van Schijndel fotografie Lianne Gabriëls Ardith Manders overhandigt vleesbon aan Sharon van Hemmen Jehan Langenhuijsen geeft dinerbon aan Astrid van den Broek Riek van der Heijden krijgt kapperscadeau van Mirjam

d’n HaDeejer | 9 Voortuinen in HaDee 1. Emmastraat 8 2. Groenstraat 3 3. Meerstraat 22 4. Hoog Beugt 4 5. Antoon Coolenstraat 1 6. St. Servatiusstraat 5 7. Balledonk 23 9. Clemens van de Bergstraat 1 12. Heilarensestraat 19 11. Nobisweg 13 Oplossing van de cryptogrammen 1. Wijdeven 2. Lokaal 3. Heeswijk 4. Boterweg 5. Fokkershoek 6. Lachspiegel 7. De Dageraad 8. Moorman 9. Kasteelzicht 10. Sine Cura 11. Pandhof 12. Vullingsweg 10. Bernhardstraat 23 8. Gouverneursweg 1

Deurtechniek Garage en bedrijfsdeuren William van Grinsven T 06-46098409 Hommelsedijk 37a 5473 RE Dinther www.vgdeurtechniek.nl info@vgdeurtechniek.nl HANS VAN DER DOELEN www. doe l enkeukens . n l BOXTEL Zorg en ondersteuning bij u thuis of bij ons thuis Voor al uw vragen over zorg- en dienstverlening kunt u contact opnemenmet het cliëntservicebureau, maandag t/mvrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Tel.: 0413 - 29 81 13, e-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl. www.laverhof.nl Heerlijk, die muesli’s, crunchy’s en graanvlokken van De Halm. Lekker veel keuze en helemaal bio! www.dehalm.nl Lekker van mij! Meerstraat 42, 5473 VX Heeswijk | Gemeente Bernheze | www.vanboxtelgroep.nl Sterk in uitzonderlijk werk TransporT Grond- en sloopwerken Containers Zand- en Grindhandel Bal ledonk 37, 5473 BD Heeswi jk-Dinther Telefoon: (0413) 29 18 66 E-mai l: info@haardromekappers.nl www.haardromekappers.nl Uw uiterlijk is onze creatieve bron van pure passie! Haar Drôme Kappers is een allround kapsalon voor dames en heren, maar heeft nog veel meer in huis. In onze salon kunt u namelijk tevens terecht voor behandelingen zoals: • Haarwerken • Bruidsarrangementen • Hoofdhuid- en haarproblemen • Extensions • Nagelstyling • Visagie • Sieraden van den berg en zn. tegelwerken & tegel andel Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig plaatsen en leveren van tegels en natuursteen! www.tegelzetbedrijfvdberg.nl Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952 Doctor Heijmanstraat 4 5473 DA Heeswijk-Dinther Stefan Hoedemakers T 0413 - 28 09 56 M 06 - 41 39 54 65 Kleuradvies Decoratie Behang Droom je van je eigen nieuwbouw appartement in het hart van Heeswijk-Dinther. Schrijf je nu in op www.terweer-nieuwbouw.nl Laat het ons weten of dit je nieuwe stek wordt. Schrijf je in! Droom je van je eigen nieuwbouw appartement in het hart van Heeswijk-Dinther. Schrijf je nu in op www.terweer-nieuwbouw.nl

d’n HaDeejer | 11 Drie kamers in oude glorie hersteld Restauratie Kasteel Heeswijk bijna afgerond Met de laatste grote restauratie van Kasteel Heeswijk, in de periode 1996– 2000, werd vooral de buitenkant onder handen genomen. Na afronding hiervan waren er geen financiële middelen om ook het interieur van het kasteel te reconstrueren. Het monument werd daarom ingericht met de middelen die er op dat moment waren. Sommige vertrekken waren in een hele slechte conditie. tekst Liseth Kuijs fotografie Rene Kuijs Het geld dat het Rijk en de Provincie in 2013 beschikbaar stelden, was dan ook zeer welkom. Vlak vóór de zomervakantie werd gestart met restauratiewerkzaamheden in de Tin- kamer, het slaapappartement van Jonker Louis en de Chinese Torenkamer. Jacqueline Kerkhoff (directeur Stichting Kasteel Heeswijk) en Elly Verkuijlen (collectiebeheerder) vertellen wat er allemaal gebeurde. “Tussen het moment van goedkeuring door Rijk en Provincie en de uiteindelijke afronding zit ongeveer een jaar,” vertelt Jacqueline. Aan een subsidie zijn natuurlijk strenge voorwaarden verbonden. Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, door wie ze worden uitgevoerd en over de deadline. Uiterlijk 1 april 2014 moeten alle werkzaamheden afgerond zijn. Er worden regelmatig visitaties uitgevoerd door medewerkers van de gemeente. Zij hebben een controlerende functie. “De samenwerking met de gemeente verloopt heel prettig,” zegt Jacqueline. “Zij vinden het interessant om te komen kijken en wij vinden het leuk om het te laten zien.” De restauratie ligt op schema en er worden dan ook geen problemen verwacht m.b.t. de deadline. tinkamer Hoewel het kasteel tegenwoordig niet meer beschikt over een uitgebreide tinverzameling (o.a. vanwege tinrot), is de Tinkamer toch een heel interessant vertrek. “Zo weten we dat Lodewijk de 14e enkele dagen in deze kamer logeerde en dat het ‘Traktaat van Heeswijk’ hier ondertekend werd”, vertelt de directeur van het kasteel. De lambrisering in de Tinkamer was in slechte staat; het ebbenhout was helemaal droog en op sommige plaatsen zelfs vergaan. Het herstel van de wandpanelen is deels ter plekke en deels op locatie bij de restaurator uitgevoerd. “Al het inlegwerk is eruit gehaald, schoon gemaakt en weer terug gelegd. “Dat was een hele puzzel,” zegt Elly Verkuijlen. “Elk paneel heeft namelijk een ander patroon.” Velours behang Naast de wandpanelen werd ook het Trijpbehang, een soort velours, tijdelijk verwijderd. Het behang is gereinigd en daarna op een steunweefsel genaaid, zodat de gaten kunnen worden onderlegd met een gekleurde stof. Het is een enorme klus, waar op dit moment nog hard aan gewerkt wordt. Als het klaar is, wordt het behang d.m.v. nietjes weer terug aan de muur bevestigd. “Het is nog best spannend of het straks ook allemaal precies weer past,” zegt Elly. Een mooie bijkomstigheid van de restauratie is dat het weer nieuwe informatie heeft opgeleverd over de datering van de inrichting. Doordat alle wandbekleding tijdelijk verwijderd was, werden voor het eerst sinds hele lange tijd, de muren weer zichtbaar. Er werden kranten ge- vonden van 1874 en 1875 en boven een raamwerd een latje ontdekt waarop de tekst: “Gemaeckt 1619, verwerkt anno 1881”, is ingekerfd. Hierdoor weten we dus dat de panelen dateren uit 1619 en in de Tinkamer verwerkt zijn in 1881. Ook werd nog een ‘oude bewoner’ aangetroffen: een verdroogde rat. Vervol pagina 13 ‘ Verdroogde rat’ Restaurateurs aan het werk

Heerlijk, die muesli’s, crunchy’s en graanvlokken van De Halm. Lekker veel keuze en helemaal bio! www.dehalm.nl Lekker van mij! Meerstraat 42, 5473 VX Heeswijk | Gemeente Bernheze | www.vanboxtelgroep.nl Sterk in uitzonderlijk werk TransporT Grond- en sloopwerken Containers Zand- en Grindhandel Bal ledonk 37, 5473 BD Heeswi jk-Dinther Telefoon: (0413) 29 18 66 E-mai l: info@haardromekappers.nl www.haardromekappers.nl Uw uiterlijk is onze creatieve bron van pure passie! Haar Drôme Kappers is een allround kapsalon voor dames en heren, maar heeft nog veel meer in huis. In onze salon kunt u namelijk tevens terecht voor behandelingen zoals: • Haarwerken • Bruidsarrangementen • Hoofdhuid- en haarproblemen • Extensions • Nagelstyling • Visagie • Sieraden van den berg en zn. tegelwerken & tegelhandel Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig plaatsen en leveren van tegels en natuursteen! www.tegelzetbedrijfvdberg.nl Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952 Doctor Heijmanstraat 4 5473 DA Heeswijk-Dinther Stefan Hoedemakers T 0413 - 28 09 56 M 06 - 41 39 54 65 Kleuradvies Decoratie Behang Laat het ons weten of dit je nieuwe stek wordt. Schrijf je in! Droom je van je eigen nieuwbouw appartement in het hart van Heeswijk-Dinther. Schrijf je nu in op www.terweer-nieuwbouw.nl

d’n HaDeejer | 13 Jonker Louis Het goudleer behang waarmee de slaapkamer van Jonker Louis was bekleed, werd na de grote buitenrestauratie niet teruggeplaatst. Het was helemaal verdroogd, op sommige plaatsen vergaan en er was geen geld voor restauratie. Door de financiële middelen die nu beschikbaar zijn gesteld, werd het wel mogelijk de wandbekleding en andere onderdelen van de kamer, in ere te herstellen. De restauratie van het behang heeft extern plaatsgevonden. Inmiddels is het weer terug en bevestigd. De hoeveelheid goudleer behang was niet voldoende om de hele ruimte mee te bekleden. Daarom is besloten het irisée behang, dat onder het goudleer behang werd aangetroffen, achter het bed te hergebruiken. “Op deze manier kunnen we ook heel mooi laten zien hoe de kamer er door de jaren heen heeft uitgezien,” zegt Jacqueline. Sjiek Het plafond, bestaande uit houten cassetten waarin 6 beschilderde stucwerkpanelen met familiewapens zijn verwerkt, is ook meegenomen in de restauratie. “De complexiteit hier is om de juiste lijm te vinden, zodat de gebruikte originele verf gefixeerd wordt en niet verder afbladdert,” vertelt Elly. Behalve het fixeren wordt ook al het vuil van de schilderingen verwijderd. De gordijnen van ramen en bed zijn handmatig gereinigd en zullen ook weer worden teruggeplaatst. “Het wordt echt een hele sjieke kamer,” vertellen de dames enthousiast. Chinese Torenkamer Ook de Chinese Torenkamer is volledig ontmanteld en wordt gereconstrueerd. De wandpanelen, voorzien van imitatie lakwerk uit de 19e eeuw, worden hersteld. De Chinese bordjes, die jaren in een hoek van de kamer hebben gestaan, zijn weer bevestigd waar ze hoorden: in het plafond. Na reconstructie van wand en plafond zal de kamer worden ingericht met Chinees porselein, schilderijtjes en waaiers. Bezoekers Mede door de restauratie hoopt men nog meer bezoekers naar het kasteel te trekken. “Het afgelopen jaar waren het er 20.000; we streven ernaar om dat aantal te verdubbelen,” zegt Jacqueline. Er wordt gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie. Het is de bedoeling dat de verhalen van het kasteel op de voorgrond komen en dat de omgeving daarbij betrokken wordt. Naast de rondleidingen zoals die nu plaatsvinden (met een gids), zullen mensen voortaan ook in de gelegenheid gesteld worden om vrij rond te lopen door het kasteel. “Deze nieuwe manier van bezichtigen brengt weer enkele vraagstukken met zich mee, met name op het gebied van veiligheid, maar we zijn aan het onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren,” vertelt de directeur. Welkom Jacqueline vond het jammer dat voorheen de toegangspoort altijd dicht was. “Ik heb meteen gezegd: die poort moet open,” vertelt ze. De gesloten poort wekte de indruk dat het kasteel alleen voor bepaalde personen toegankelijk was. En dat is zeker niet de bedoeling. “We horen bij de 4 topmonumenten van Brabant en daar zijn we trots op.” Het kasteel is voor iedereen open. Bij deze dan ook een hartelijke uitnodiging aan eenieder om het kasteel te bezoeken. Bijvoorbeeld om de resultaten van de restauratie te bekijken of om één van de activiteiten in het kader van het Chinees jaar bij te wonen. Daar zal de Chinese Torenkamer vanzelfsprekend een belangrijke rol in spelen. De Chinese toonkamer Komt dat zien!

Wat beweegt jou? H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T (Fitness) 0413-22 84 21 T (Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl • Fitness • Bedrijfsfitness • Spinning • Fitkids • Afslanken • Lymfedrainage • Fysiotherapie • Manuele therapie • Sportrevalidatie Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen. Dealer van RIEJU, KEEWAY, BENELLI, SACHS en GENERIC Bromfietsen en Scooters. ZA. EN MA. DE HELE DAG OPEN - DI. EN VR. NA 13.30 UUR - GRAAG VOORAF BELLEN RETSELSEWEG 5, HEESWIJK-DINTHER Lekker in je vel met de Nora VPL Een stralende, jonge huid zonder ongewenste haargroei, couperose, acné of rimpels? DAT KAN! Het unieke lichtflitssysteem van de Nora zorgt voor definitieve haarverwijdering, huidverjonging en verbetering. Kom voor een GRATIS intakegesprek naar huidverzorgingssalon Marja! Gouverneursweg 6A Heeswijk-Dinther - T. (0413) 293 278 - www.huidverzorgingssalonmarja.nl

d’n HaDeejer | 15 Graaie is skôn. Dè vonnik vruger teminste. Op de kermis en fisjes waar d’r alted wel unnen grabbelton. Doar konde dan lekker ùt graaie en wè ik ôk ha, ik waar alted blèj. Mense zen nou immol graaiers. ’t Is nie anders. Pasgeléje nog op ’n bijeenkomst. Ik ging bè ’n dil vrimde òn toffel zitte en int midde van de toffel ston ’n bekske mè penne. Lotter krége we allemol ’n pepier en dè moesse we invulle. Iedereen viejt netjes één pen um d’r pepier in te vulle en toen we kloor ware, zette iedereen netjes z’n pen trug int bèkske. Mar ònt eind van d’n oavend zin dè mens mè de mikrefoon, dè we die pen móchte hauwe. Nou dè hoefde ie gin twee kirres te zegge. Grijpgrage haand graaiden in de bekskes en binne ’n por telle ware alle penne verdwene in binnetesse. Ik ha efkes bedenktijd nòdig. Efkes docht ik dè ik tuis al penne zat ha en dè dees penne lilluk ware. M’n bedenktijd duurde mar ’n seconde mar dè waar lang zat ùm alle penne te zien verdwijne. Sommige mense han dus twee penne, en sommige zô ès ik ginéén. Al waart mar ’n stom pen, ik baalde gruweluk. Bè de super hebbe ze ’n koffieautemaat. Doar kunde dan ’n bekske koffie vatte en soms ligter ’n skaaltje bè mè lekker dinger derin. Nojt zie ik iemes doar koffie drinke, mar ’t skaaltje is aaltet leeg. Soms ligge d’r nog wè krummelkes van banket of sjokela. Graaie is alleen skôn ès ge vlug bent. Wie ’t uurst kùmt, wie ’t uurst graait. Gelukkig ist ôk ojt anders. Dan wurt er toch wè meer òn mekare gedocht. Nie in de winkel trouwes, want verléje week waar ’t skaaltje gewoon wir leeg. Mar ik zag unne pliesieagent die geel pepierkes ont ùtdele waar. Unne mens waar druk tege dieje mens int blauw ònt buurte; hij waar ’t er nie mè ins. Ik liejp nor munnen auto en hurde de twee steggele. Hij von dettie goewd geparkeerd ston, en de pliesieagent von van nie. Hij kreeg ’n pepierke van diejen pliesie, en ’t leek offie d’r nie blèj mè waar. Ik ston langs dieje mens geparkeerd. Sosjaal ès dieje mens waar, dochtie ôk òn men en zin tege de pliesie “Es ik verkeerd geparkeerd sto, dan sti hij ’t ôk.” De pliesieagent begos te skréve en ik kreeg ôk netjes zo’n skôn geel pepierke. ToKo En bedankt wanne column Toon 2500 jaar bewoning in Dinther De geboren Heeswijkenaar Mark van de Veerdonk en plaatsgenoot Bart van Schijndel hebben zich nog dieper in de materie ingegraven en hebben nog spectaculairder vondsten gedaan, die tot de conclusie hebben geleid: “De eerste Dinthernaar kwam wellicht misschien precies ongeveer in 486 voor Christus in Dinther wonen”. Mijlpaal Het bestuur van de Wojstap sprong ogenblikkelijk in de actiefste stand, toen het dat hoorde. Besloten werd deze grootse gebeurtenis te vieren. Precies 2.500 jaar bewoning is een geweldige mijlpaal. En dat geldt niet alleen voor De Wojstap. Dat geldt voor alle bewoners van Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Twee avonden Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 2014 nodigt het bestuur van De Wojstap iedere inwoner van HDL uit om in De Toren deze mijlpaal met hen mee te vieren. Tevens ziet het bestuur misschien kans in deze roerige bezuinigings- en subsidieloze tijden de kas van de Heemkundekring enigszins te spekken. Reserveer een van die dagen alvast in de agenda. Over de precieze inhoud van de avonden en de wijze van kaartjes kopen/ bestellen en deelname zullen nog nadere mededelingen worden gedaan. In 2009 heeft er op ‘t Retsel een opgraving plaatsgevonden. Daar zijn bijzondere vondsten gedaan. Zodanig zelfs dat er in het historisch tijdschrift voor Heeswijk-Dinther en Loosbroek, De Wojstap Kroniek, een artikel verscheen met als een van de koppen ‘‘t Retsel ontraadseld’. Mark (rechts) en Bart (links) hebben op tot dusver onverklaarbare wijze beslag weten te leggen op een foto van henzelf plus wat misschien (waarschijnlijk?) wel de allereerste inwoner van Dinther is (in het midden). tekst Bart van Schijndel foto Ingezonden

RETSELSEWEG 2 I 5473 HC HEESWIJK-DINTHER TEL. 0413 296 290 I FAX. 0413 296 291 INFO@BEUGT.NL I WWW.BEUGT.NL Beugt. Máákt uw vloer. Alle vloeren die hier worden verkocht komen uit eigen fabriek. Door strenge eisen aan houtselectie en houtbewerking, leveren wij uitsluitend kwaliteitsvloeren en panelen. www.humssjl.nl Uw speciaalzaak voor huishoudelijke artikelen en speelgoed www.marskramerhd.nl

d’n HaDeejer | 17 Beterschap HaDee kwis HEB JE IETS LEUKS TE MELDEN OF WIL JE JE MENING KWljT OVER EEN VAN ONZE ARTIKELEN. Schrijf een brief of mail dan naar d’n HaDeejer SPREUK VAN DE MAAND ooK in De abDij van berne is De Harmonie beHoorlijK toegenoMen Ingezonden Eerste editie HaDee-kwis Het gaat goed met het aantal inschrijvingen voor de HaDee-kwis op vrijdag 28 maart. De magische grens van vijftig deelnemende teams is inmiddels bereikt. Maar er kunnen er nog meer bij! In veel dorpen is het al een groot succes: de jaarlijkse dorpsquiz. Ook in HaDee heeft een groep inwoners het initiatief genomen voor een eigen quiz. De HaDee-kwis beslaat twee avonden: op vrijdag 28 maart worden de vragen beantwoord en ingeleverd. De quizboekjes kunnen die avond vanaf 18.00 uur opgehaald worden bij café-zaal de Toren, tussen 23.30 en middernacht kunnen ze worden ingeleverd. Vervolgens is er op zaterdag 12 april de uitslagenavond met prijsuitreiking in de Toren. De hoofdprijs is de HaDee-trofee en een geldprijs van 250 euro. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per team. De organisatie van de HaDee-kwis bestaat uit Bob Verhoeven, Wilson Bosch, Henri van Zandbeek, Monique van de Ven, Toon Konings, Annemieke van der Aa, Jeroen van den Broek en Michel van de Wetering. HaDeekupke Faes rolink Ridder in opleiding Hij is niet op mijn verjaardag geweest, onze Harrie. Hij was ziek: grieperig en het kwam er boven en onder uit. Hij was daags tevoren even wezen stappen en nou niet gaan werken en lag de hele dag op de bank. Dus voor mij geen bloemen en een saai telefoontje. En, er waren veel mensen in het dorp ziek, wist hij nog te vertellen. Dat smoesje kennen we: schuif het maar op een ander. Tja, onze Harrie… Hij zal in die kroeg wel ergens te kort bij hebben gestaan, hem kennende. Niks kunnen ze hebben die mannen. Bij het minste of geringste zijn ze ongesteld en beginnen ze te klagen. Moesten wij zo eens doen elke maand. Niet gaan werken? Niet poetsen? Geen eten koken? Ik zie mijn kerel al aankomen om zes uur dertig met de hond in de pot. Of ik gek ben geworden, zal hij zeggen. Onze oudste zoon is al precies hetzelfde. Als hij niet lekker is, is hij ook te lam om naar Veghel te fietsen en blijft op zijn nest liggen tot twaalf uur. Ik heb een keer om half tien de dekens van ‘m afgetrokken. En daar lag hij, pontificaal. Ziek? Aan mijn hoela! Of ik dat nooit, maar dan ook nooit meer wou doen. Ik heb nog meer familie en die waren er wel. Allemaal. Toen ik het vertelde van onze Harrie, hebben ze de patiënt wel vijf sms-jes gestuurd. En die logen er niet om. Paracetamolletje, jongen, en niet zeuren! Maar desalniettemin, och Harrie, tot volgende keer en beterschap. Hannie Droesen, zus van Harrie Fotografie: René Kuijs Voor meer informatie: www.hadeekwis.nl

18 | d’n HaDeejer Wie kent Aart van Eupen (67) nu niet van naam, gezicht of allebei? Al meer dan veertig jaar voert hij zijn passie uit; werken als fysiotherapeut. Hij behandelde honderden patiënten. Van Eupen kijkt niet alleen naar de klacht op zich. “Ik wil betrokken zijn bij mijn patiënt als mens in z’n geheel. Lichaam en geest gaan voor mij altijd samen.” Een mooie uitspraak van de inmiddels overleden jeugdpsychiater Ana Terruwe past hier volgens Aart prima: ‘Maximale betrokkenheid met de patiënt, met behoud van distantie.’ Nog ruim een jaar, dan gooit Van Eupen de handdoek in de ring. Op zijn 69e is het welletjes. Aart: “Ik ken nog steeds veel patiënten in de wachtkamer. De kinderen van toen, zijn de ouders van nu. Ik ken vaak hun geschiedenis en thuissituatie. Dat maakt de behandeling ook makkelijker. Er komt geen knieklacht bij je op bezoek, maar een méns met knieklachten.” Lichaam en geest Na de middelbare school studeerde Aart Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dit hield hij echter na twee jaar voor gezien: “Ik wilde direct betrokken zijn bij de mens als totaal, en niet alleen zijn geest. Daarom ben ik Fysiotherapie gaan studeren in de Sint Maartenskliniek. Vijf dagen les van 16.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdagochtend. Daarnaast werkte ik ook nog als werkstudent in Joachim en Anna, tehuis voor dementerende ouderen, in het Radboud Ziekenhuis op de Aart van Eupen, veertig jaar fysiotherapeut in Heeswijk-Dinther Nog iedere dag met volle teugen genieten ‘Als mijn zus de zoom van je jas aan mag raken, knapt ze vast snel weer op’ tekst Noortje van Schijndel foto’s Eefje Voets V.l.n.r.: Marit, Aart, Paul en Marcel

d’n HaDeejer | 19 afdeling fysiotherapie en op zaterdag op de expeditie van de Gelderlander. Dat waren zeer intensieve tijden, maar je wist niet beter.” Aart vervolgt: “Via via kwam ik op 1 januari 1968 in dienst bij het Radboud Ziekenhuis waar ik tot 1 februari 1974 vrijwel alle afdelingen heb doorlopen. Ik heb een unieke leerschool genoten en kreeg alle ruimte om overal ervaring op te doen!” HaDee Terugblikkend zegt Aart van Eupen: “In februari 1974 belandde ik in Heeswijk-Dinther. Verpleeghuis Cunera zocht een fysiotherapeut, die een nieuwe afdeling op poten kon zetten. Met mijn ziekenhuiservaring was die functie mij op het lijf geschreven. Ik begon daarnaast een particuliere praktijk. De patiënten uit het dorp kwamen naar Cunera voor hun behandeling.” In 1981 verliet hij Cunera en verplaatste zijn particuliere praktijk naar de Hoofdstraat, waar hij tot enkele jaren geleden zijn eigen praktijk had. Toen de Baron nog leefde, kwam Van Eupen wel eens op het Kasteel. Als de Baron en Barones dan iets wilden bespreken dat niet voor de oren van de fysiotherapeut bestemd was, spraken ze in het Frans. ““Ze dachten dat zo’n boerenknul als ik dat niet begreep!”” Ook vertelt hij over twee vrijgezelle dames uit de Hoofdstraat: “De één belde me een keer op en vroeg; ‘Kun je niet even langskomen. Als mijn zus maar even de zoom van je jas aan mag raken, knapt ze vast snel weer op’.” Opvallend aan HaDee? “De mensen zeuren niet. Als ze langskomen in de praktijk, mankeren ze ook echt wat. Het zijn harde werkers. Dat heb ik in de stad wel anders meegemaakt.” FysioMaatwerk Er zijn volgens Aart de laatste jaren veel specialisaties in het vak bijgekomen. Zo zijn ze bij FysioMaatwerk bijvoorbeeld gespecialiseerd in behandeling van diabetes-, parkinson- en oncologiepatiënten. Ook hebben ze twee echografisten in dienst. Zij diagnosticeren op basis van ultra geluidsgolven. Een uitstekende aanvulling voor het stellen van een diagnose. FysioMaatwerk Heeswijk-Dinther heeft negen fysiotherapeuten en twee administratieve medewerksters in dienst. ”FysioMaatwerk moet je zien als een formule voor fysiotherapeuten, waar in deze regio nog een aantal andere fysiotherapiepraktijken onder vallen. Vier jaar geleden heb ik mijn praktijk overgedragen aan mijn drie collega’s: Marcel Heijmans, Paul Hoevenaars en Marit Borsje. Zij vroegen me in de overgangsfase van de vestiging aan de Hoofdstraat naar de nieuwe praktijk aan de Heilarensestraat nog even te blijven. Dus sindsdien ben ik ZZp-er. Heerlijk! Geen administratieve rompslomp voor de praktijk en zorgen over de bedrijfsvoering… gewoon lekker werken!” Wetenschap “Al een kleine veertig jaar is mijn inzet ‘als je het goed wilt doen als praktijk voor fysiotherapie en in de top mee wilt draaien, moet je ‘verwetenschappelijken’. Vier collega’s in de praktijk hebben naast hun opleiding voor fysiotherapie een universitaire kopstudie gevolgd, gerelateerd aan het vak. Ik sta hier nog steeds achter, want je merkt echt het verschil in manier van denken en behandelen.” Trots vertelt Aart: “Hoogleraar Fysiotherapie, Rob Oostendorp, werkte bij mij in de praktijk. Toen hij werd aangesteld aan de Vrije Universiteit van Brussel, wilde hij voeling blijven houden met de praktijk en belde mij of er plaats was. Ik twijfelde geen moment en zei ‘de doos sigaren staat klaar, de bloemen zijn gekocht en de rode loper ligt uit’. Dit was de perfecte winwin-situatie. Wij hebben veel aan hem te danken. Waar een ander voor op cursus moest, hoorden wij van hem in de koffiepauze.” Vogelvlucht Patiënten kunnen al sinds een aantal jaren rechtstreeks naar de fysiotherapeut, zonder tussenkomst van hun huisarts. “Maar,” legt Aart uit, “de huisarts blijft de spin in het web en wordt altijd over de behandelingen geïnformeerd. Bij ‘complexe casussen’ hebben we onderling overleg met de huisarts en zo nodig met de thuiszorg. Onze relatie met de plaatselijke huisartsen is prima. Het resultaat van veertig jaar samenwerken op basis van wederzijds respect voor elkaars kennen en kunnen.” Van Eupen: “Het is jammer dat het patiëntencontact minder gemoedelijk is dan voorheen. Mensen zijn gehaaster en veeleisender. Ook aan internet kleven voor- en nadelen. Het is niet altijd handig als patiënten zelf al de verkeerde diagnose hebben gesteld.“ Aart geeft aan dat de beroepsgroep in zwaar weer verkeert, wegens de aanhoudende bezuinigingen in de zorg: “Onder andere door de crisis zijn mensen niet of onvoldoende verzekerd, stellen behandeling uit of stoppen voortijdig met hun behandeling. De kans op herhaling van de klachten is daardoor groter. Veel bedrijven en instellingen doen de laatste tijd dan ook rechtstreeks een beroep op ons om het verzuimpercentage door ziekte omlaag te brengen.” “De toenemende vergrijzing zorgt ook voor een groter vraag naar fysiotherapie,” vervolgt Aart. “De grootste verandering die nog plaats moet vinden is een gedragsverandering. Ik bedoel daarmee dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot hun gezondheid. Een gezonde voeding en voldoende beweging. Ik heb patiënten van ruim tachtig jaar die zeggen ‘Da kon ik vrûger hendig’. Ze vergeten daarbij hun leeftijd en dat ze tot op de draad versleten zijn. Mensen schatten hun lichaam vaak te hoog in en respecteren het niet altijd.” Overpeinzing Van Eupen: “De macht van de zorgverzekeraars is te groot geworden. 97% van de fysiotherapeuten vindt de administratieve druk te hoog, 35% denkt hun pensioen op deze manier niet te halen en maar liefst 61% geeft aan te weinig tijd te hebben voor de feitelijke behandeling door extreem hoge eisen op administratief gebied (bron: Alarmfase rood, fysiotherapie in nood). De intake van een ‘simpele’ tenniselleboog kost al één uur. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze administratieve druk niet leidt tot kwalitatief beter behandelen. Dat zijn duidelijke signalen naar de overheid. Hopelijk komt hier spoedig verandering in!” Ondanks deze overpeinzing, stelt Aart: “Ik geniet nog elke dag met volle teugen en hoop zo nog ruim een jaar door te mogen gaan!”

60 kopiEtjEs in 60 sEConDEn? Wij regelen het voor u. Geffen • Heesch • 073 534 07 00 • www.wihabo.nl Totaal Techniek b.v. Heeswijk T: 0413-292765 www.vanschijndeltotaaltechniek.nl •verwarming •loodgieterswerk •dakbedekking •sanitair •elektra •meet en regeltechniek •klimaatbeheer MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien

d’n HaDeejer | 21 “Toen ik twee jaar geleden hier voorbij kwam tijdens de jeugd- en gezinsvierdaagse sprak me dit huis, dat toen al te koop stond, door zijn ligging en architectuur direct aan. Ik heb een foto gemaakt en aan mijn vriend Teus van der Stelt laten zien. Een jaar geleden besloten we om samen te gaan wonen, en dit huis kwam in het woningaanbod nog steeds voorbij. De keuze was niet moeilijk. Temeer omdat deze woningen energieneutraal zijn gebouwd en Teus vanuit zijn functie als onderzoeksmedewerker aan de universiteit van Delft dagelijks met energie technische vraagstukken bezig is”. Kofferbak In augustus 2013 is het huis gekocht. Beiden hebben tot voor kort alle weekenden besteed aan het opknappen van de woning. Begin december zijn ze definitief ingetrokken.“We vinden elkaar gemakkelijk in design en inrichting. Daarover hebben we dezelfde opvattingen. Niet vanzelfsprekend, want dit is de eerste keer dat we samenwonen. De Schans brengt ons dus samen”, glimlacht Karin. En Teus vult aan: “We leefden al jaren vanuit de kofferbak. We zagen elkaar vooral in de weekenden. Karin woonde in Schijndel en ik in Sleeuwijk, een dorp nog net in Brabant, op de grens met Zuid-Holland en vooral op de Randstad gericht. Natuurlijk had ik via Karin over de animositeit tussen Heeswijk en Dinther gehoord. Ik wilde, gezien de verhalen van Karin wel weten, waar ik nu precies was geland. Op internet heb ik een kaart gevonden uit 1860 van de eerste gemeentelijke herindeling in Nederland. Daarop heb ik uitgezocht waar wij wonen: in Dinther dus, op het randje, dat wel!” D’n aard “Wat ik hier ontmoet is wat wij in het westen als typische Brabantse gemoedelijkheid bestempelen,” vervolgt Teus. “De mensen zien elkaar echt, spreken elkaar aan. En als Karin in de supermarkt hoort: “Woonde gij nu hier?” en er ook vol belangstelling wordt gevraagd: “En hedde ge ook al d’n aard hier?” dan is dat precies, die menselijke warmte, die mij zo aanspreekt. In Sleeuwijk is het klimaat wat killer.” De omgeving ervaren beiden als zeer aantrekkelijk. Veel rust, geen doorgaand verkeer en een prachtig uitzicht. Het is een nog jonge wijk. Veel spelende kinderen en iedereen schijnt een hond te bezitten. Van kennismaken met de buurt en op onderzoek uitgaan naar sportclubs is nog niets terechtgekomen. Karin blijft wel in Schijndel tennissen. Daar ontmoet ze haar familie en vrienden. Momenteel zijn beiden nog te veel gefocust op het eigen erf. Maar dat de beroemde Marco V ook in deze straat woont is hen niet ontgaan. “Hopelijk zullen we elkaar nog eens ontmoeten op de Schans en ja, ik heb d’n aard hier”, besluit Teus. Sinds twee maanden woont Karin van Kraay in Heeswijk-Dinther. Karin is bij velen in het dorp bekend als de vrijwilligerscoördinator bij Laverhof. In een nog maar pas ingericht huis aan de Schans vertelt ze hoe het zo is gekomen, dat ze zich in HaDee heeft gevestigd. Import tekst & fotografie Jacques Worms Wat ik hier ontmoet is wat wij in het westen als typische Brabantse gemoedelijkheid bestempelen,”

22 | d’n HaDeejer Harrie van den Boom (79) “Ik heb er geen verstand van. Ik heb wel ooit van de OPG gehoord, want ik heb erover gelezen. Lachen om wat er binnen de partij gebeurt doe ik niet, want om politiek hoef je niet te lachen. Het zal ook wel geen onzin zijn wat er gebeurt, maar ik weet het verder ook allemaal niet joh. Met de gemeenteraadsverkiezingen ben ik niet zo bezig. Ik ga wel stemmen, maar op welke partij weet ik niet. Misschien wel op de OPG.” Koen van Doore (15) “Wat er gebeurt vind ik niet echt kunnen, want het is politiek en het gaat niet om henzelf maar over de mensen hier in Heeswijk-Dinther. Als je elkaar dan gaat bedreigen, dan vind ik dat kinderachtig. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat wanneer zij hebben ingestemd met een fusie, maar toch niet iedereen er mee eens is, zij het moeten oplossen zodat iedereen het er mee eens is.” Linda van Uden (29) “Ik heb iets over de OPG gehoord, want ik weet dat Ad Donkers in die partij zit. Maar ik weet het allemaal niet precies, want ik heb het niet heel erg gevolgd. Die fusie gaat door toch? Van die bedreiging, dat weet ik allemaal niet. Ik vind het wel een beetje kinderachtig. Lachend sta ik langs de zijkant, want van gemeentelijke politiek weet ik helemaal niets. Dit heeft geen invloed op mijn stem, want stemmen doe ik toch niet. Ook nooit gedaan.” Maar het ene bericht was nog niet verschenen of het andere sprak dit al weer tegen. Wat was en is er toch aan de hand in de OPG? De nieuwsfeiten zijn voldoende besproken en onder de aandacht gebracht. Hierbij een poging om (met de kennis van nu) de OPG-kwestie te reconstrueren. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Het begin In het voorjaar van 2013 werd ergens in de wandelgangen geopperd dat een fusie van de lokale politieke krachten wellicht wederzijdse voordelen zou kunnen hebben. Vanuit de OPG kwam daar bovendien nog bij dat de interne organisatie niet écht rooskleurig was: • er waren maar een beperkt aantal leden (ongeveer 24) • bij vergaderingen, commissies e.d. waren altijd maar enkele mensen aanwezig (en nog altijd dezelfde ook) • zelfs het bestuur was al gereduceerd tot twee personen (i.p.v. de vijf, genoemd in de statuten). Enkele leden, waaronder wethouder Ad Donkers, stonden huiverig tegenover zo’n samenwerking, maar stemden er toch mee in. Ze besefIn 2010 vierde de OPG haar 25ste verjaardag. Of ze volgend jaar de 30 halen is maar helemaal de vraag. Een opsplitsing in twee kampen die rollebollen over de straat en in achterkamertjes en in het openbaar elkaar naar het leven staan. Het Brabants Dagblad besteedde er ruimschoots aandacht aan, de streekbladen publiceerden (tegenstrijdige) berichten en ook de HaDeejer deed een duit in het publiciteitszakje. tekst Matthijs van Lierop fotografie Jacques Worms Reconstructie van de OPG-soap Dorpspolitiek in optima forma Ad Donkers Dorpspraat tekst Bart van Schijndel fotografie Jacques Worms Illustratie Bas Linders

d’n HaDeejer | 23 Tonny Jacobs (64) “Ik denk dat men de ruzie ziet als een komedie. De leden van de OPG communiceren via de krant en maken elkaar zwart. Dat is natuurlijk nooit goed, hè. Er zijn geen winnaars, want de partij is zo beschadigd dat zij politiek dood is. Met die partij komt het niet meer goed. Dat vind ik jammer voor Gerard Barten. Deze ruzie beïnvloedt mijn stem, want ik ga altijd stemmen. Andere partijen zullen er garen bij spinnen, want stemmers zullen naar een andere partij lopen.” Peter Plouvier (55) “Ik vind als je kijkt naar de OPG, dat mensen meer met zichzelf bezig zijn dan met dingen waarmee ze voor ons bezig zouden moeten zijn. Je hoort de partij nooit, maar nu hebben zij een intern probleem en gaan ze alle stemmers zoeken. Ik vind het zo klein, ik wil er ook helemaal niets mee te maken hebben. Ik schaam me diep. Mijn stem voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet beïnvloed. Ik stem altijd op D66.” Sjaan Pruimboom (61) “Wat er gebeurt lijkt natuurlijk nergens op. Het is apart dat zoiets gebeurt in een kleine gemeente. Dat de partij ruzie maakt vind ik belachelijk. Ik vind het heel moeilijk om een kant te kiezen, want iedereen praat toch een beetje voor zijn eigen. Je weet nooit voor welke partij je moet kiezen. De ruzie heeft zeker invloed op mijn stem. Ik ben er nog niet over uit op wie ik ga stemmen. Ik ben ook niet zo thuis in gemeentelijke politiek.” ten op dat moment waarschijnlijk niet ten volle dat zo’n fusie uiteindelijk de opheffing van de OPG zou gaan betekenen. Ze gaven in ieder geval niet genoeg tegengas. Ze lieten het gebeuren, mede uit democratische overwegingen: de meerderheid was voor. Zo werd er, met goedkeuring van de ledenvergadering, een commissie opgericht uit de drie partijen ter voorbereiding van de samenvoeging. Namens OPG waren Hieke Stek en Michel van der Linden de vertegenwoordigers. Onderhandelingen De onderhandelingen gingen niet alleen over het juridisch opgaan van drie partijen in één partij, maar ook over een toekomstig verkiezingsprogramma en zelfs over een gezamenlijke lijst en de daarop te hanteren volgorde. Uiteraard is er veel vergaderd, over en weer gemaild, gebeld, teruggekoppeld, goed- en afgekeurd en alles wat bij dergelijke onderhandelingen hoort. Maar ergens eind september lag er een gezamenlijk voorstel. Toen zijn er volgens mij enkele dingen gebeurd die het verdere verloop ernstig hebben beïnvloed: • Ad Donkers en zijn medestanders begonnen te beseffen dat het toch wel erg definitief was, wat er stond te gebeuren. Hun twijfels over fusie met de andere twee en opheffing van de OPG waren niet afgenomen, ja zelfs gegroeid. En daarmee ook het gevoel dat de OPG zelfstandig moest doorgaan en haar 25ste verjaardag zeker moest vieren. • BS (=Nistelrode) kwam telkens met nieuwe eisen, nadat ze in de stuurgroep al ingestemd hadden. De eisen werden na protest van OPG’ers wel weer ingetrokken, maar kwamen dan in een later stadium weer terug op tafel. Dat kwam op zijn zachtst gezegd niet erg stabiel en betrouwbaar over. Vóór de ledenvergadering, die de fusieplannen moest goedkeuren, kwamen er 6 personen bij elkaar (door Hieke Stek de kerngroep genoemd). Hieke zelf (voorzitter), Ad Donkers (wethouder), Michel van der Linden (lid van de fusie-stuurgroep), Jan Bouwman (fractievoorzitter), Marko Konings (raadslid) en Joop Akkermans (raadslid). Deze groep besloot unaniem om een negatief stemadvies over het fusievoorstel uit te brengen aan de leden. >> Hieke Stek Wat vindt HaDee van de ruzie binnen de OPG?

Schoolstraat 6b | 5473 GE Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291695 | www.traabv.nl Ook voor uw onderhoud en reparatie • Leefstijlcoaching • Timemanagement en stressbeheersing • E-coaching De Streepen 2 5473 PE Heeswijk-Dinther 06 44 74 60 74 info@moniquebarten.nu www.moniquebarten.nu Ben jij uit evenwicht? Vind je balans terug met: • Wandelcoaching • Biografie maken van jezelf • Gewichtsbeheersing op maat Toon van den Hurk Engelenstede 3 5382 JG Vinkel Mob. 06-10 89 30 86 www.gvbouwservicebrandbeveiliging.nl info@gvbouwservicebrandbeveiliging.nl keuren en onderhouden van kleine blusmiddelen, noodverlichting & elektrisch handgereedschap

d’n HaDeejer | 25 tekst Bart van Schijndel De Algemene ledenvergadering van 14 oktober 2013 Op deze vergadering waren in totaal 11 leden van de OPG aanwezig. Van de zes bovengenoemde kerngroepleden waren er vijf aanwezig. Alleen Ad Donkers was er niet. Bij stemming over de fusieplannen stemden 7 personen voor en 4 tegen. De stemming was schriftelijk en geheim. In de volgende dagen bleek dat de tegenstemmers Jan Bouwman, Joop Akkermans, Marko Konings en Nick Hopstaken waren. Hieke Stek en Michel van der Linden hadden voorgestemd, ondanks hun negatief stemadvies. Bij ABB (=Heesch) en BS (=Nistelrode) waren er diezelfde avond vergaderingen over hetzelfde onderwerp. Daar was bij beide partijen unaniem voor de fusie gestemd, hoewel BS (=Nistelrode) aanvullende eisen had gesteld, hetgeen niet conform de afspraak was. De strijd ontbrandt In de dagen en weken daarna gebeurt er van alles: • Ad Donkers, Joop Akkermans en Marko Konings geven aan niet verder te willen met LOKAAL (onder welke naam de fusiepartij in de raad zou gaan optreden); • Michel van der Linden stopt als commissielid, als voorzitter van de stuurgroep LOKAAL en als OPG-lid; • Jan Bouwman (die op de tweede plaats stond op de fusielijst) geeft te kennen door te willen met de lijst LOKAAL; • Hieke Stek geeft aan dat zij het besluit van de vergadering van 14 oktober uit wil voeren. Jan Bouwman steunt haar daarin; • Victor Sanders treedt af als penningmeester en voorzitter Hieke Stek blijft over als enig bestuurslid; • ‘Kamp Donkers’ zoekt mensen in Heeswijk, Dinther en Loosbroek die een zelfstandige voortzetting van de OPG wel zien zitten. Ze slagen erin om 22 potentiële leden te werven, slapende leden te activeren en oud-leden nieuw OPG-vuur in te blazen. Het ‘kamp Stek’ betwist op juridische gronden dat dit echte leden zijn; • maar ook het ‘kamp Stek’ laat zich niet onbetuigd en probeert aanhang te activeren. Zij doen dat echter door volmachten te werven. Niet duidelijk is of die volmachten van geldige leden zijn; • er wordt een machtiging getekend op het stembureau voor een registratie van een lijst ‘ABB-Bernheze Solidair-OPG’. De ondertekenaars zijn Hieke Stek, Jan Dop en Gerard Barten. Deze laatste twee staan weliswaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar zijn volgens ‘kamp Donkers’ al jaren geen bestuurslid meer; • een poging tot verzoening mislukt omdat de standpunten blijken onverenigbaar te zijn. En wat er altijd gebeurt in dit soort omstandigheden: de loopgraven worden betrokken, de statuten en huishoudelijke reglementen (die normaal in geen jaren door iemand ingezien worden) worden uitgeplozen en op allerlei verschillende manieren geïnterpreteerd, er worden juristen geraadpleegd en er worden wederzijds steeds meer redenen gezocht (en gevonden) om aan te tonen dat de tegenpartij ongelijk heeft. De standpunten verharden zich, de argumenten worden persoonlijker, er wordt meer op de man/vrouw gespeeld dan op de bal, de kloof wordt groter. De Algemene ledenvergadering van 6 januari 2014 Alles werd daarna toegespitst op de Algemene Ledenvergadering van 6 januari 2014. Het werd een puinhoop! De door ‘kamp Donkers’ aangevoerde nieuwe leden werden door ‘kamp Stek’ niet geaccepteerd. Anderzijds had ‘kamp Stek’ volgens de zeggen van de voorzitter een dertigtal volmachten op zak van nieuwe leden. Dat werd door de tegenpartij natuurlijk niet goed gevonden. En voordat de vergadering toekwam aan punt 5 van de agenda: Bestuursbeleid, werd de vergadering twee keer geschorst, gesloten, heropend en uiteindelijk weer gesloten. Er werd dus niets besloten en afgerond. Hoe nu verder? De volgende Algemene Ledenvergadering is vastgesteld door het bestuur (=Hieke Stek als enig overgebleven bestuurslid) op 4 februari 2014. Dat is daags nadat de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zijn ingediend. Feiten: • LOKAAL heeft zich niet laten registreren als nieuwe partij • er heeft een registratie plaatsgevonden onder de naam “ABB-Bernheze Solidair-OPG” • een aantal OPG’ers, waaronder in ieder geval Donkers en Konings doet mee aan de verkiezingen onder de naam Blanco Vraag: • wie blijven de “oude” OPG (=Blanco) trouw, wie gaan er mee naar de fusiepartij? En tenslotte de belangrijkste vraag Hoe beoordelen de kiezers in maart deze oorlog en de deelnemers aan de krijgshandelingen? Het was in ieder geval slecht voor de krijgsheren/dames zelf, het was niet goed voor de inwoners van Heeswijk, Dinther en Loosbroek en het was zeker belabberd voor het aanzien van de politiek. De resultaten van de OPG sinds de stichting van Bernheze Jaar Stemmen % Zetels 1993 697 5,6 % 1 1998 583 4,2 % 1 2002 1.007 7,7 % 2 2006 1.492 11,4 % 2 2010 1.541 13,3 % 3 Cartoon Bas Linders

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=