d'n Hadeejer april 2013

maandblad voor Heeswijk en Dinther Jaargang 9 april 2013 Een kiosk op het plein!

Gasflessen & meer... Emgas De Steenbok 20 5215 ME 's-Hertogenbosch Tel. 073 - 691 03 03 www.emgas.nl BerneZorg - Heeswijk en ZorggroepDorus - Schijndel werken sinds 1 januari 2013 samen als Stichting Laverhof. Stichting Laverhof Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk, Telefoon 0413 - 29 81 00, www.laverhof.nl Zorg en ondersteuning bij u thuis of bij ons thuis

d’n HaDeejer | 3 voorwoord redactie ‘Het is me wel een religieuze HaDeejer deze keer’, zo verzuchtte een van de redacteuren tijdens de laatste redactievergadering. Een blik op de inhoud kan niet anders dan hem gelijk geven. Een interview met de nieuwe abt, een Voorbij de Voordeur met Tony de Meulder die is aangesloten bij de oecumenische katholieke kerkgemeenschap en een ingezonden brief van Joost Jansen die in de pen klom om zijn visie te geven op de reacties in de Dorpspraat in de vorige HaDeejer. Hierin vroegen we inwoners naar de betekenis die Pasen voor hen heeft. Joost maakt hierbij een klein foutje: hij suggereert dat de geïnterviewde mensen voor de Dorpspraat geselecteerd worden. Dat is dus absoluut niet het geval. We stappen willekeurig op zes mensen af en vragen naar hun mening. De meesten willen die geven, een enkeling liever niet. Zo simpel is het. Al meer dan honderd HaDeejers lang. Reacties zijn er ook gekomen het artikel op het CPO-project in de vorige HaDeejer. Wethouder Hans van der Pas nam het initiatief om met de buurtbewoners van de voormalige Cuneraschool en de toekomstige bewoners van het CPO-project rond de tafel te gaan zitten. Vorige week zijn de eerste stappen gezet om er samen uit te komen. Dus met een beetje geluk kan de eerste schop alsnog snel de grond in! In deze HaDeejer, naast de genoemde ‘religieuze bijdragen’, ook een update over de situatie op de Wildhorst. Want hoe staat het er eigenlijk voor met het vakantiepark? Ans van Nuland vertelt over het bijzondere vrijwilligerswerk dat ze doet en Hans van Uden over zijn verzameling over de Tweede Wereldoorlog. En uiteraard in deze weken voor de troonswisseling ook een vleugje Oranje. De redactie Redactie Annemieke van der Aa (hoofdredacteur), René Kuijs, Ardith Manders, Harry Mikkers, Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer Robert Deckers, Thea van der Doelen, Henk Habraken, Marko Konings, Toon Konings, Liseth Kuijs, Matthijs van Lierop, Cathelijn van der Meijden, Jacques van der Meijden, Jeroen de Mol, Marijke van Oorschot, Rene van der Pas, Noortje van Schijndel, Bart van Schijndel, Jan Schuurmans, Wim Smits, Michel van de Wetering. Vormgeving Corina Gloudemans, Eveline van Rijbroek, Carlijn van der Steijn, Monique van de Ven, Henny Wijgergangs Fotografie Lianne Gabriëls, Jacques Worms, Eefje Voets, Piet van Zutphen Kopij/informatie Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@HaDeejer.eu Advertenties Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@HaDeejer.eu Vragen over bezorging Bel Toon Konings 06-53584742 E-mail: bezorging@HaDeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners € 36,00 incl. verzendkosten Druk Drukkerij Wihabo, Geffen Oplage 3300 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. fotografie voorpagina Lianne Gabriels maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Religieus 28 27

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen. VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie. STEUNTJE IN DE RUG Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds. COÖPERATIE PROJECTEN FONDS Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen. COÖPERATIEF DIVIDEND Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland. MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Bernheze Maasland

d’n HaDeejer | 5 Jaargang 9 Nummer 105 april 2013 3 Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Import en Henk’s column 9 Een groen hart als centrum 10 Geïnstalleerd de nieuwe abt 13 Wildhorst Rust op het park 17 Bevrijding@HaDee en Toon 19 Ingezonden Meer is minder 20 Dorpspraat Oranje Boven? 23 Gerichte pijlen 27 Oorlog Henk’s verzameling 28 Voorbij de voordeur Goede herder 31 Joost over Pasen 33 Over de grens Kenia 35 Zakelijk Bekeken Bikers de Mol 37 Brug Terug 38 Agenda Oranje Boven! 10 ‘Dat de mensheid zover kan gaan om fabrieksmatig mensen te vermoorden, dat is toch niet te bevatten’ (pagina 27) 13 7 23

HANS VAN DER DOELEN www. doe l enkeukens . n l BOXTEL Deurtechniek Garage en bedrijfsdeuren William van Grinsven T 06-46098409 Hommelsedijk 37a 5473 RE Dinther www.vgdeurtechniek.nl info@vgdeurtechniek.nl

d’n HaDeejer | 7 Anja woonde in Haarlem, St-Oedenrode, Uden, Erp, Veghel en nu hier. “Ik heb dus een hele ronde gemaakt. We leerden elkaar kennen in St-Oedenrode op de jazzdagen: ik wilde na het stappen een lift naar huis en bij Marco achterop de fiets was nog plaats,” vertelt Anja.“Het heeft zo moeten zijn,” zegt Marco, “want normaal ging ik nooit met de fiets”. Marco woonde zijn hele leven in Schijndel en dit is eigenlijk zijn eerste huis samen met Anja. Eigen paard Marco is accountmanager bij een bank in Veghel en in zijn vrije tijd tennist hij graag bij tennisvereniging de Balledonk waar hij ook lid is van de jeugdcommissie. Anja werkt als activiteitenbegeleidster bij Atrium in Veghel, een soort dagbesteding voor ouderen. Ook valt ze soms in bij Huize Barbara in Schijndel op de activiteitenbegeleiding. “En nu we wat meer ruimte hebben is er natuurlijk een eigen paard waar ik regelmatig op rijd,” vertelt Anja. “Ook Koen tennist bij de Balledonk en Bente leeft zich graag uit bij de dansmariekes. Onze zoon Jorik is vaak te vinden bij Jong Nederland en Milan zit op het ogenblik in de leeftijd dat hij graag dingen stuk maakt,” aldus Marco. Waarom Heeswijk-Dinther? “We zochten niet speciaal naar een huis hier in Dinther maar wel een huis met ruimte voor de kinderen. Die ruimte is wel iets meer geworden, dus toen paste mijn wens van een paard ook in het plaatje,” zegt Anja. “We hadden van te voren de afspraak gemaakt dat Anja binnenshuis alles zou bijhouden en ik de buitenboel, daar ben ik toch op teruggekomen want een hoop grond is mooi, maar het vergt ook veel onderhoud,” aldus Marco. “Gelukkig maait de buurman ons gras, dat doet hij graag,” zegt Anja. Nieuwe weg “We vinden het een mooi dorp, het was niet helemaal vreemd, want ik ging vroeger wel eens stappen in de Zwaan. Toch vind ik dat het jammer dat ze hier niet zo`n mooi plein hebben als in St-Oedenrode; dat is toch iets wat de meeste mensen hier missen, maar verder is het hier leuk wonen,” zegt Anja. “En als over een tijdje de nieuwe weg klaar is langs het kanaal, dan wordt het verkeer hier stukken minder, want zoals ik heb begrepen sluiten ze deze weg dan af voor ons huis. Dat zou een hele verbetering zijn en dan kunnen de kinderen weer rustig fietsen.” Marco Sep (33) en Anja Willems (39) wonen sinds vijf jaar in de Laverdonk in Dinther samen met hun vier kinderen Koen (11), Bente (9), Jorik (5) en Milan (2). Ze wonen er lekker landelijk met genoeg ruimte voor een paard en al zijn er nog wel wat wensen, voorlopig hebben ze het hier goed naar hun zin. Import Dertig april; troonswisseling en voorlopig de laatste Koninginnedag. Willem Alexander wordt onze nieuwe koning. Vroeger hadden de meeste vorsten ook een bijnaam. Zo had je niet alleen Alexander “de Grote” en de pausen Leo en Gregorius “de Grote”, maar ook Otto en natuurlijk Karel “de Grote”. Andere Karels waren Karel “de Kale”, “de Stoute” en Karel III “de Dikke”. Verder Jan “Zonder Land”, Ivan “de Verschrikkelijke”, Hendrik “de Vogelaar”, Lodewijk “de Vrome” en Filips “de Goede”, “de Schone” en “de Lange”, enz. enz. Willem van Oranje, ofwel Willem “de Zwijger” was een zoon van Willem “de Rijke”. Nu wil Maxima misschien ook wel dat de nieuwe koning Willem “de Zwijger” wordt, zodat Alex nooit meer “een beetje dom” kan zijn. Vroeger had bijna iedereen een bijnaam en dat wil ik in HaDee ook weer invoeren. Gelukkig hebben we nog Pietje en Harrie “de Kapper”. Onze gemeentedichter wil ik Hans “Bredero” Manders noemen. Oud wethouder en schoolhoofd Barten, nog steeds actief, noemen we “Gerard de Taaie”, en pastoor Jansen “Joost de Vrome”. Nadat Bart van Schijndel zo ongezouten te keer ging in de laatste twee HaDeejers willen sommigen hem al “Bart de Verschrikkelijke” noemen. Maar oud “mister” Rien van Hooren noemen we “Rien de Wijze”. Jammer dat hij de enige Heeswijkse is. En dan onze wethouders; Donkers, wethouder voor de bejaarden noemen we “Rollator Adje”. Wethouder van Moorselaar wordt “Rein de Rakker”. Sommige zullen voor Rakker een kleur invullen; dat kan. Wethouder financiën Wijdeven is, door de crisis, verworden tot “Rien Rupsje Nooitgenoeg” en wethouder van der Pas wordt “Hans d’n Bouwer”, hoewel hij in Heesch meer schijnt te bouwen dan in HaDee. Maar als Heesch bij Oss komt, wordt hij uiteindelijk “Hans Zonder Land”. Bijnamen column Henk tekst Michel van de Wetering fotografie Piet van Zutphen Henk Habraken

Geef uw nagels kleur met Gelcolor van OPI! Balledonk 37, 5473 BD Heeswijk-Dinther Telefoon: (0413) 29 18 66 E-mail: info@haardromekappers.nl www.haardromekappers.nl Like ons op: Facebook.com/haardromekappers Haar Drôme Kappers introduceert het nieuwe revolutionaire nagelproduct van OPI: Gelcolor. Ter introductie van dit product geven wij u diverse voordelen, dus kom gerust langs in onze salon voor meer informatie of kijk op onze website! • Wordt bliksemsnel aangebracht door één van onze professionals • Draagt als een gel, voelt en ziet eruit als nagellak • Na aanbrengen direct droog, dus géén wachttijd • Blijft 2 weken perfect glanzend zitten • Is eenvoudig zelf te verwijderen • Zeer geschikt voor vakanties en speciale gelegenheden • Voor handen én voeten • Ruime keuze uit de OPI bestsellerskleuren • Kortom: ideaal voor de vrouw die er altijd perfect uit wil zien Alle voordelen van Gelcolor op een rij: De Morgenstond 27 5473 HE Heeswijk-Dinther Tel: 0413 – 22 41 41 tweewielerservicedinther@kpnmail.nl Gazelle - Sparta - Rih - Cortina maandags gesloten / vrijdag koopavond 0413 - 22 91 45 0413 - 22 91 45 06 - 53 93 80 21 info@vdburgt.org T F M E Kastanjedreef 63 5473 SG Heeswijk-Dinther www.vdburgt.org MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien

d’n HaDeejer | 9 Succesvolle samenwerking Actief Burgerschap en D’n HaDeejer krijgt vervolg Centrum HaDee wordt een Groen Hart “De al jaren saaie, verpauperde ruimte van het voormalige Ter Weer zal spoedig opgeknapt worden en zodanig worden ingericht dat het een lust voor het oog zal zijn”, aldus Harry Mikkers en Ardith Manders van Stichting Dorpsnieuws. Ook wordt het Plein 1969 verfraaid doordat er een muziekkiosk wordt gebouwd. Harry: “Er zijn twee plannen, want het wordt hoog tijd dat het centrum wordt opgeknapt. Ten eerste moet de kale plek waar voorheen Ter Weer heeft gestaan een flinke opknapbeurt hebben. Op de nu nog omheinde vlakte van Ter Weer komt een park met banken, wandelpaden, veel gras en groen, struikgewas en wat speelgelegenheid voor kinderen. Als mensen een dorpswandeling hebben gemaakt dan moet dit een mooie plek zijn om even uit te rusten. De ontwerptekening ziet er prachtig uit.” Kiosk Ten tweede komt er een kiosk op het Plein 1969 waar nu een stenen verhoging is. Ardith: “De kiosk die er gaat komen moet voldoende ruimte hebben om bijvoorbeeld de hele fanfare of harmonie erin te kunnen plaatsen. We hebben al een technische tekening en uitvoering van een kiosk zoals je kunt zien in dit artikel. Hij wordt dus mooi groot met een doorsnede van elf meter. Het liefst zien we iedere zondagmiddag een dorpsgebeuren op het plein in de vorm van muziek, een evenement van het oranjecomité, koren, dweilorkest of wat dan ook. De kiosk is van hufterproef materiaal wat wil zeggen dat het bestand is tegen vandalisme. Het fundament wordt gebouwd door jongeren van Revabo, een vakopleiding voor jeugdige schoolverlaters in de beroepsbegeleidende leerweg. Normaal moeten zij op school een muurtje metselen of iets in elkaar timmeren en vervolgens weer afbreken, nu maken zij de fundering voor de kiosk en het straatwerk. Zo hebben we een win-win situatie. Verder zou het plein in de toekomst aangekleed kunnen worden met bijvoorbeeld wat bloembakken, zodat het op termijn een gezellige sfeer krijgt.” “We zijn heel blij met deze tijdelijke invulling van terrein Ter Weer en het herinrichten van Plein 1969. We hopen dat we op deze manier bij kunnen dragen aan de leefbaarheid van het dorp. De gemeente heeft al toestemming gegeven voor de beide plannen. We hebben bij beide projecten een volledige medewerking gekregen van de gemeente. Een complimentje daarvoor is zeker op zijn plaats”, aldus Harry en Ardith. tekst Marijke van Oorschot foto’s Lianne Gabriels Een mooi leefbaar centrum. Dat is wat Actief Burgerschap, onder voorzitterschap van Anton Verhaak, met Jan van den Broek als grote animator, en Stichting Dorpsnieuws willen. Ze hebben de handen ineen geslagen om dit zo snel mogelijk, liefst deze zomer, te realiseren. V.l.n.r. Jan van den Broek, Harry Mikkers, Gerard Barten, Ardith Manders, Lambert van de Ven en Anton Verhaak

Denis Hendrickx is de nieuwe abt van de Norbertijnen Een activist die geen eiland wil zijn Denis Hendrickx is in mei 1949 geboren in Alphen, onder de rook van Tilburg. Hij is dus 63 jaar jong. Na drie jaar gymnasium in Heeswijk ging hij naar de havo in Arnhem en vervolgde zijn studies aan de opleiding voor Middelbare Sociale Arbeid in Tilburg en de Sociale Academie in Den Haag richting opbouwwerk. Intussen had hij zich al aangesloten bij het studiehuis van de Norbertijnen in Tilburg, dat onder leiding stond van Wim Manders. “Waarom ik priester geworden ben? Ik was altijd al geïnteresseerd in religieuze gebeurtenissen,” vertelt abt Denis. “Misdienaar vond ik ook leuk en via een Norbertijn uit Tongerlo kwam ik hier terecht. Ik werkte in Tilburg, en wilde verder, wilde bij de gemeenschap horen. Ik vond de sfeer op het internaat best leuk en voelde me thuis bij de groep. Eigenlijk is het toeval dat ik Norbertijn ben geworden; de uitgangspunten vond ik positief: je leeft in een gemeenschap en tegelijk ben je naar buiten gericht.” wijkgebeuren In Tilburg-Noord was Denis Hendrickx zeer betrokken bij het wijkgebeuren en kwam politiek gezien in contact met de toenmalige PPR. In 1974 werd hij gekozen in de gemeenteraad en had daar twee perioden zitting. “In 1982 nam ik afscheid van de raad en besloot in te treden bij de Norbertijnen van Berne”, vertelt hij. “En in 1988 werd ik in Tilburg tot priester gewijd.” Hij bleef werken op part time basis op het pastoraat in Tilburg gecombineerd met interne functies binnen de abdij. Hij was en is vooral verantwoordelijk voor beheer en financiën binnen het abdijbestuur. Stemmingen Voor de functie van abt is er geen echte sollicitatie. Denis: “Je hebt capaciteiten en kwaliteiten en daar mag je je niet achter verbergen. Je moet je verantwoordelijkheid dragen en dus keuzes maken, je kunt je niet verschuilen achter God dit en God dat. In feite is iedereen kandidaat en door gesprekken komen namen boven. Er is een profielschets. Er zijn twee stemmingen: kiezen we iemand voor het leven of voor een periode én welke leeftijd willen we maximaal. Dat werd nu: een periode van 6 jaar en leeftijd maximaal 75. En toen werd ik in één stemming gekozen. In die zin is er wel overeenkomst met de pausverkiezing.” veel overleg Denis Hendrickx is een van de veertig Norbertijner abten, want er zijn 40 abdijen en elke abdij heeft een eigen abt. Aan het hoofd van het kapittel staat de abt-generaal in Rome, waar overigens geen eigen abdij is. In feite moet de nieuwe abt zijn mensen (39) opnieuw benoemen en daarvoor is er in oktober een algemene ledenvergadering. “Er is veel te doen,” zegt de abt, “Ik ken mijn mensen wel, maar er zijn veel overlegsituaties. Je moet in de gemeenschap staan, je mag geen eiland zijn. Ik moet ook kennis maken met de mensen uit het dorp. We hebben vijf eigen parochies: HDL, Bokhoven, Engelen, Heikant (Tilburg) en Berlicum/Middelrode. We komen binnenkort bijeen o.a. met de kerkbesturen. Ik blijf een vaste dag naar Tilburg gaan en hoef dus gelukkig nog niet helemaal afscheid te nemen van Wim Manders en Harrie Berg met wie ik zolang samengewerkt heb. Ook ga ik een vaste dag per maand naar de Essenburg.” Hoeksteen van Pater van den Elsen Op zondag 7 april is Denis Hendrickx in de abdij van Berne officieel geïnstalleerd als abt. Ondergetekende had ruim een week eerder een gesprek met hem in zijn werkkamer. Daar lag op een bijzettafel een toepasselijke ‘Loesje’ met als tekst ‘Samenleving, oftewel een kans om hele goede buren te zijn met heel veel mensen’. Toevallig, maar dit motto lijkt de nieuwe abt op het lijf geschreven, zo blijkt uit het gesprek. Hij is abt over 39 Norbertijnen, maar “ik geloof in verbreding”, zegt hij zelf, “en wil de mensen die sociaal en/of religieus verbonden zijn, participanten, betrekken in onze gemeenschap.” tekst Ad van Schijndel fotografie Lianne Gabriëls

d’n HaDeejer | 11 open en eerlijk Abt Denis is een activist en houdt van gezelligheid en familiegeest. Met zijn Vlaamse boerenafkomst houdt hij wel van een lekker stukje vlees en kookte zelf vaak in Tilburg. Zijn politieke kleur is nog steeds Groen Links: “Ik houd niet van partijpolitiek, maar als kerk ben je in de samenleving aanwezig en dus raak je elkaar. Ojee, als mensen hun afspraken niet na komen of te laat komen. Dat irriteert me verschrikkelijk. En wie zich niet goed voorbereidt, kan beter gaan fietsen. Ook religieuzen moeten laten horen waar ze voor zijn, op straat, open en eerlijk.” Ook over het celibaat heeft hij zijn eigen visie: “Waarom zou het celibaat gekoppeld moeten zijn aan pastoraal werk en waarom zou een priester niet mogen trouwen? Het is wel traditie.” toekomst abdij De nieuwe abt ziet de toekomst van ‘ons’ abdij wel zitten. “We hebben 21 vaste bewoners,” vertelt hij. “Allemaal mensen die het evangelie handen en voeten willen geven. De vorm kan anders, moet zich ontwikkelen. Gasten kunnen hier verblijven, we kunnen ideeën met elkaar delen, elkaar onze diensten aanbieden. De inkomsten zijn voor de abdij wel een punt van zorg. We moeten opletten. Zo was de drukkerij niet meer te handhaven. Er zijn mogelijkheden via de uitgeverij Berne Media. Eventueel is de boekhandel uit te breiden tot een abdijwinkel.” Met India heeft de abdij een bijzondere relatie. “Het is een dochter stichting met veel banden met de abdij. Denk ook aan de Stichting Solidair met India. Eventueel komt een groep Indiërs definitief naar Nederland. De abt van India komt hier ook bij mijn inwijding.” ‘Onze’ nieuwe abt ziet de toekomst wel zitten en heeft geleerd een open oog te hebben voor andere culturen. In het verleden maakte hij o.a. rondreizen in Amerika en de Oostbloklanden. Nu is er genoeg te doen in Heeswijk. “Ik beweeg te weinig,” zegt hij tenslotte, “gun mezelf de tijd niet. Ik moet aan de gang, gaan lopen en fietsen. Dan leer ik Heeswijk en Dinther ook snel beter kennen.” Hij zal dat echter niet doen als zogenaamde witheer, want zijn habijt draagt hij alleen bij gebedsmomenten, eventueel gevolgd door de maaltijd en bij officiële gebeurtenissen. “Want dan ben je in functie.” Abt Denis Hendrickx pontificaal voor zijn abdij.

alle soorten perkgoed! grote getale scherpe prijzen Brouwersstraat 13, 5473 HB Heeswijk-Dinther T 06-43602037 J. deWaal handelsonderneming bv 0413-293706 Wat beweegt jou? H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T (Fitness) 0413-22 84 21 T (Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl • Fitness • Bedrijfsfitness • Spinning • Fitkids • Afslanken • Lymfedrainage • Fysiotherapie • Manuele therapie • Sportrevalidatie Uw speciaalzaak voor huishoudelijke artikelen en speelgoed www.marskramerhd.nl

d’n HaDeejer | 13 Voor het eerst in vele jaren lijkt het er nu op dat De Wildhorst terugkeert naar wat het oorspronkelijk beoogde te zijn: een rustig recreatiepark in een mooie omgeving, waar Nederlanders hun ontspanning zoeken en vinden. Samen met de voorzitter, Maartje de Koning, maken we de stand van zaken op. voorgescHieDenis De Wildhorst is opgericht in 1956 door de Stichting De Wildhorst; later, toen er ook een zwembad bij kwam, opgevolgd door de Stichting Recreatieoord Heeswijk-Dinther. Deze Stichting verkocht het hele park inclusief het zwembad in 1988 aan De Been BV, opgericht door de toenmalige beheerder Kees de Been. Deze verkocht zijn bezit later weer aan een investeerder, Van Amelsvoort bv. Deze investeerder bleek met een wirwar van BV’s De Wildhorst te gebruiken als speculatieobject door het in zijn geheel of gedeeltelijk te verkopen en weer terug te kopen, bijvoorbeeld aan BV’s waar hijzelf ook weer 100% eigenaar van was. Soms zelfs in dezelfde week of maand. Het is niet duidelijk waar de winsten bleven en wat ermee gedaan werd, maar dat het niet ging om het welzijn van het park was wel duidelijk. De beHeerscoÖperatie In 2000 richtte van Amelsvoort een Beheerscoöperatie op. Hij had namelijk de bedoeling om zijn bezit in kleinere kavels te verkopen. De eigenaren zouden dan in die coöperatie een plaats vinden. Om lid te zijn moesten de eigenaren wel een soort contributie betalen. De Beheerscoöperatie functioneerde echter niet. Er was nooit vergadering, er werd geen verantwoording afgelegd, de eigenaren betaalden wel, maar dat was dan ook het enige. In 2004 bleek dat de contributies waren verdwenen in de zakken van Van Amelsvoort, dat er geen jaarstukken waren gemaakt en dat er kortom sprake was van wanbeleid. Dat de zorg van Van Amelsvoort niet uitging naar een goed park, blijkt o.a. ook uit een gigantische achterstand in het groot en klein onderhoud. Een aantal eigenaren heeft toen een soort coupe gepleegd en het bestuur van de coöperatie overgenomen. Sindsdien is de dagelijkse leiding van Landgoed de Wildhorst, zoals het ondertussen was gaan heten, in handen van Beheerscoöperatie de Wildhorst. De leden van de coöperatie hebben middels de ledenvergaderingen inspraak in het beleid. Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit: • Voorzitter: Maartje de Koning- Schoenmaker • Secretaris: Marion Sala-Lammers • Penningmeester: Harrie van der Vorst De Beheerscoöperatie De Wildhorst is ondermeer verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van de faciliteiten op het recreatiepark. Daarnaast verzorgen zij namens en voor de eigenaren die dat willen, de verhuur van chalets. van wie is De wilDHorst nu eigenlijK? In potentie kunnen er op De Wildhorst ongeveer 350 kavels worden uitgegeven, waar chalets/caravans op geplaatst kunnen worden. Er zijn er nu zo’n kleine 250 in gebruik. Al 57 jaar, sinds 1956, is De Wildhorst een Heeswijks gegeven. Eerst nog klein en bescheiden. Later groter gegroeid en volwassen. Maar altijd, en nu nog, wel een voorwerp van aanhoudende zorg voor de gemeente. Weer later het onderwerp van speculatie door min of meer louche investeerders. Tenslotte kwam De Wildhorst voornamelijk in het nieuws door ruzie met de gemeente Bernheze, dreigende sluitingen, onveilige gasleidingen, branden en onwettige permanente bewoning. tekst Bart van Schijndel fotografie Jacques Worms Toekomst van het vakantiepark onder de loep De Wildhorst in rustiger vaarwater Vervolg op pagina 15

60 kopiEtjEs in 60 sEConDEn? Wij regelen het voor u. Geffen • Heesch • 073 534 07 00 • www.wihabo.nl RETSELSEWEG 2 I 5473 HC HEESWIJK-DINTHER TEL. 0413 296 290 I FAX. 0413 296 291 INFO@BEUGT.NL I WWW.BEUGT.NL Beugt. Máákt uw vloer. Alle vloeren die hier worden verkocht komen uit eigen fabriek. Door strenge eisen aan houtselectie en houtbewerking, leveren wij uitsluitend kwaliteitsvloeren en panelen. Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V. Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V. Adviesburo Jan van Gerwen B.V. De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer_BPA AJG_kleur.indd 1 19-10-2011 21:52:29

d’n HaDeejer | 15 Vervolg van pagina 13 Op dit moment zijn de volgende eigenaren verenigd in de Beheerscoöperatie: • een aantal particulieren. Die bezitten samen 104 kavels, al of niet bebouwd, op het terrein; • een beleggingsmaatschappij, Jusoma BV. Zij zijn eigenaar van ‘Vuurvink’, het gedeelte van het landgoed waar de bungalows staan. Daarnaast bezitten zij een groot aantal kavels, waarvan ze de chalets verhuren; • een beleggingsmaatschappij, Mooi Weer BV. Zij bezitten ook kavels dieze verhuren; • Stichting Recreanders. Zij zijn de eigenaar van 4 kavels met chalets; • Beheerscoöperatie De Wildhorst UA. Zij zijn eigenaar van de infrastructuur, zoals paden, entree, receptie, etc.; • Bemax Energy BV. Deze BV is eigenaar van de infrastructuur van gas, licht en water en is verantwoordelijk voor de levering van de energie. Bemax is een van de BV’s, opgericht door Van Amelsvoort, maar door hem weer verkocht. Vanaf 2009 pacht de Beheerscoöperatie de energievoorziening van Bemax. Er is een verhuurovereenkomst tot 2070. De erfpacht De gemeente Bernheze is eigenaar van 21 hectare ondergrond van het Landgoed. Dat geeft zij in erfpacht aan de eigenaren/gebruikers. Over die erfpacht is veel onenigheid, tot rechtszaken toe. Van Amelsvoort heeft namelijk de kavels verkocht, waarbij de nieuwe eigenaren € 15.000 tot € 45.000,-- betaald hebben om de erfpacht af te kopen. De gemeente heeft echter nooit een cent ontvangen en brengt nu erfpacht in rekening, terwijl de eigenaren zeggen dat ze dat hebben afgekocht. De rechter zal hier uitspraak over moeten doen. Toekomst De voorzitter van de Beheerscoöperatie, Maartje de Koning, heeft een duidelijke kijk op de toekomst van het park. Er is in het kader van het bestemmingsplan buitengebied door de Beheerscoöperatie een lange termijn visie gemaakt, “Visie 2020”, onder het motto “Landgoed De Wildhorst voor rust, ruimte en natuur”. De Beheerscoöperatie wil voor de komende jaren het volgende realiseren: • de mogelijkheid scheppen tot recreëren voor individuen, kleinere en grotere groepen; • het park goed toegankelijk maken voor mindervalide recreanten; • het park bevolken in een evenwichtige verdeling van recreanten die lang blijven en recreanten die kort verblijven, bijvoorbeeld enkele weken; • het park ruim van opzet houden met kavels van minimaal 250 m2; • tussen de bebouwde kavels percelen behouden of aanleggen met bijzondere beplanting zodat de natuur de kans krijgt zich verder te ontplooien; • in samenwerking met landschapsbeheer een grote diversiteit aan flora en fauna realiseren, waarbij het park een verlengstuk is van de Heeswijkse bossen; • zoveel mogelijk chalets realiseren van duurzaam materiaal, schoon, goed onderhouden en gerieflijk, maximaal 75 m2; • zoveel mogelijk chalets realiseren, die van duurzame energie voorzien worden; • een service van 7 dagen per week met een geopend receptiegebouw waarin zich een kleine supermarkt bevindt; Ook binnen de gemeenschap van HeeswijkDinther wil het Landgoed een functie vervullen. Men wil: • meewerken aan het realiseren van voorzieningen en onderdeel uitmaken van de recreatieve netwerkstructuur van het gebied; • een veilig, vertrouwd, schoon en prettig onderkomen aanbieden en daardoor een belangrijk onderdeel uitmaken van een verscheidenheid aan arrangementen en een fors aandeel leveren in de (recreatie)promotie van het gebied; • ruimte en grond bieden voor een lage prijs aan mensen die bijzondere dingen kunnen toevoegen; gedacht wordt bijvoorbeeld aan kunst, tuinbouw en architectuur. Hiermee wordt cultuurtoerisme gestimuleerd; • zomeractiviteiten voor kinderen van alle leeftijden realiseren. Deze activiteiten zijn natuurlijk ook toegankelijk voor kinderen die in de omgeving wonen; • een informatiepunt zijn voor toeristen- en verblijfsaccommodaties in de regio. Mevrouw Maartje de Koning, de voorzitter van Beheerscoöperatie De Wildhorst

v o e d e r s t u i n & h o b b y huisje, boompje, beestje! C. van Lieshout & Zn. B.V. - Agrarisch warenhuis Meerstraat 32, 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291403, Fax 0413-293401, www.cvanlieshout.nl Heerlijk, die muesli’s, crunchy’s en graanvlokken van De Halm. Lekker veel keuze en helemaal bio! www.dehalm.nl Lekker van mij!

d’n HaDeejer | 17 Ik verbaas munèige d’r wel is over. ’t Lekt soms alsof de mense tegeworrig wel heel erg dom moete zen. De mense wete zellef niks mer en moete overal vur gewaarskuwd worre. Want èster ôk mar één vlùkske snuw durft te valle dan worre we via de radiejo en tv gewaarskuwd dè ’t wel is glad kan zen. Nou wete de miste mense zellef heus wel dè ’t glad kan zen ès ’t gesnuwd hè. Mar ùmdè de mense skijnbaar zellef niemèr noa kunne denke zallik ullie ôk nog efkes waarskuwe. Roke en drinke is slecht vur de gezondheid, hard rèje is gevorluk, ès ge teveul it dan worde dik, ès ’t kauw is, dan moette nie buite sloape, ès oew vrouw wè zi dan bedoeld ze iets anders, èster net gedwèild is dan kunde ùtglije, en ès ge oew veters nie strikt mar knèupt dan kunde soaves ouw skoewn niemèr ùtkrège. Tja mense, iedereen moet te pas en te onpas overal vur gewaarschuwd worre, de maatschappij is òn ’t debieliesere. De winter hi ’n hil wèil geduurd mar nou wurt ’t zuutjesòn toch vurjoor. Dus let op wanne, oew winterbaand moete deraf, en skei ùt mè dè gekrab over die autoruite. Strooi gin zout mer op oewe misse en ge meugt gerust wir buite sloape. Mar kikt goewd ùt, ik waarskuw allinnig mar. ’t Ston vendaag nog in de krant mè groate letters: pas op; de zon gi skéne. Dan hebbe we te make mè zonkracht. Nog nét gin weeralarm of kode oranje mar ’t skilt nie alles. Vur ’t uurs di joor ’n flink zonnige dag, mar goewd dè ik gewaarskuwd wor. Want ik kan berekene mè de zonkracht en men huidwaarde hoelang ik dan in de zon mag. Poeh, net op tijd kom ik eraachter dè ik mar twintig minute in de zon mag. Gelukkig dè ik gewaarskuwd ben, want ik mènde mèrge op de fiets nar ’t wèrek te gòn, en dè is ’n hallef uur fietse. Debieliesere zeggik want soms dan lektet alsof ze denke dè wij ollemol ’n stel gapers zen. Pas ston ik bè ’n loket en d’r laag ’n belacheluk groate bel. En ’n nog veul idojooter bordje derbè mè: ‘HIER BELLEN’. Noa ’n halfuur waachte kùmter ’n pronte tante en die zi “Waarom heeft u niet gebeld, meneer?” En ze wees streng nar ’t bordje. Ik zeg: “ Ik wô dè wel doen, mar ik wis oew nummer nie”. ToKo Ikke nie wete column toon Herdenkingsweek bevrijding in september 2014 In september 2014 is het zeventig jaar geleden dat Heeswijk, Dinther en Loosbroek werden bevrijd. Om precies te zijn, op 17 september om 13.01 uur landden de eerste Amerikaanse parachutisten rond het kasteel, daarna werd er nog wekenlang strijd gevoerd met de Duitsers. Toch wordt die 17de september als startdatum van de bevrijding in deze regio aangehouden en staat die dag in 2014 ook centraal tijdens de herdenking in HaDee. Een week lang zal er een scala aan activiteiten worden georganiseerd. Vertegenwoordigers van verenigingen, clubs en stichtingen werden vorige week tijdens een presentatie ingelicht over de plannen die er zijn. Die plannen staan overigens nog in de kinderschoenen, het is de bedoeling dat juist mensen van verenigingen in HDL zelf actie gaan ondernemen door ideeën aan te dragen. In D’n HaDeejer zal de komende tijd meer informatie worden gegeven over de voortgang van de voorbereidingen. Ideeën of tips? Laat het weten via bevrijding@hadee.info Het zo breed mogelijk herdenken en vieren dat het zeventig jaar geleden is dat Heeswijk, Dinther en Loosbroek werden bevrijd. Dat is de doelstelling van de werkgroep Bevrijding@HaDee die daarvoor een bevrijdingsweek wil gaan organiseren. Met de hulp van alle inwoners. tekst Annemieke van der Aa fotografie René Kuijs

op donderdag 2 en dinsdag 7 mei van 18.30 tot 21.30 uur Riverdale • Clair & Eef • Lampe Berger • Lief! • Blond Amsterdam • Scentchips Ladies night Woonaccessoires, gifts and more Brouwerstraat 17 5473 HB Heeswijk-Dinther T 0413 - 294899 www.kleinigheidje.eu Met o.a. huidadvies nagelstyliste sieraden Maak kans op een make-over! Of win een cadeaubon! Vul hieronder je gegevens in, knip hem uit en lever hem in voor 1 mei in de winkel, alleen dan maak je kans! De winnaar wordt tijdens de Ladies Night bekend gemaakt. Naam Adres E-mail

d’n HaDeejer | 19 Jeugd krijgt kans op 24-uurs Solexrace De 24-uurs Solexrace wordt dit jaar gehouden op 2, 3 en 4 augustus. Het evenement krijgt er deze editie een klasse bij: een Brommerrace waaraan ook de jeugd kan deelnemen. Afgelopen jaar (st)reden meer dan 100 teams uit binnen- en buitenland voor KiKa (kinderen kankervrij). De formule is simpel doch rechtvaardig: een team bestaat uit 3 rijders en 1 monteur, en het team dat in 24 uur de meeste kilometers op de Solex aflegt wint De Eeuwige Roem. Vorig jaar werd, naast de 24-uurs Solexrace, als experiment een 2-uurs Brommerrace georganiseerd. De organisatie gelooft er heilig in dat de jeugd de toekomst heeft, dus komt er dit jaar een vernieuwde én uitgebreide Brommerrace, zodat ook de jeugd al op jonge leeftijd de kans krijgt om deel te nemen aan dit spectaculaire evenement. De klasse-indeling is als volgt: Luierklasse - 5 t/m 10 jaar, Snotneuzenklasse - 10 t/m 15 jaar, Funklasse en Wedstrijdklasse – vanaf 16 jaar. De brommerrace wordt gehouden op een speciaal aangelegde onverharde baan op hetzelfde festivalterrein en de inschrijving is inmiddels van start gegaan. Voor info: www.24uurssolexrace.nl Beatrix, ‘zij die gelukkig maakt’ In ’38 kwam je bij ons aan en kreeg Beatrix als naam, ‘zij die gelukkig maakt’ en daar achteraan zette Bernhard en moeder Juliaan nog Wilhelmina en Armgard ter ere van hun beider moeders faam. Toen wij onder Duitse adem zuchtten, besloot je familie te vluchten naar veiliger Canadese luchten. Omdat je ouders bleven klussen, kreeg je daar intussen nog drie schone zussen en mocht vijf jaar later toch weer vrijelijk Hollandse bodem kussen. Bouwde jij voort op koninklijke leest? Je bent scout en waterpadvinder geweest, kreeg De Groene Draek op een verjaardagsfeest, studeerde parlementaire geschiedenis, staatkunde en rechten nog het meest en toonde zo je ware prinsessengeest. Als oudste dochter was je voorbestemd, want kende alleen maar zussenpret. Lang niet alles was echter kroontje met, want lichte beroering waren strijk en zet: je vader had niet altijd goed opgelet en ook al kende je je lieve Claus pas net, de rookbommen sierden meteen je huwelijksbed en toen je moeder in ’80 haar afstand had uitgezet, kraakte ons land in heftige Amsterdamse antiwet. HEB JE IETS LEUKS TE MELDEN OF WIL JE JE MENING KWljT OVER EEN VAN ONZE ARTIKELEN. Schrijf een brief of mail dan naar d’n HaDeejer SPREUK VAN DE MAAND ooK plein 1969 Krijgt met koninginneDag een Heel nieuw gezicHt Ingezonden Meer is minder Mijn sollicitatie naar de functie van burgemeester heeft jammer genoeg geen vervolg gekregen. Jammer voor de HaDeejers. Mede daarom zit ik nu op een hotelkamer in Zoetermeer. Ik moet morgenochtend in Den Haag zijn, omdat ik een vak gekozen heb waarvoor ik regelmatig in de bewoonde wereld moet zijn. Aangezien ik geen ochtendmens ben, sta ik liever wat later op om ook niet ellendig lang in de spits te vertoeven. Ik heb hier net een wandelingetje gemaakt en dan vallen er toch wel een paar overeenkomsten en verschillen met HaDee op. Ik word vreemd en zelfs angstig aangekeken, als ik vriendelijk hallo zeg op straat. De onbeschoftheid in het verkeer en de afstandelijkheid is bij de varkens af. De flatgebouwen waarin de mensen op elkaar gepropt zitten, vertonen ook veel gelijkenissen met de megastallen bij ons tussen de weilanden. Het is hier net zo grijs als het bij ons groen is. Nu zou je zeggen dat het hier ’s avonds drukker is op straat met zoveel darmen op een kluit. Maar dat is helemaal niet. Het is hier net zo verlaten als in HaDee. Iedereen zit binnen, en buiten hier en daar een verdwaalde ziel, al dan niet met hond. Het is hier kil en mijn liefje is ver weg. Zoetermeer is zondermeer minder dan HaDee. Harrie Droesen trees Driessen-bouwMan De bezige bij van cc Servaes foto van Piet van Zutphen HaDeekupke Ook je zus bespeelde een vreemd sextet, maar jij behield je kroon en Claus zijn pet. Ooit spontaan door een Amsterdammer gekust, was ‘majesteit’ voor jou toch een must. Stijlvol en bijzonder modebewust was je steeds met hoeden toegerust en schonk zo ministers én publiek een lust voor het oog, die op koninginnedag in heel het land met menig fust werd geblust. In heel je toch eenzame koninginnesituatie sprak jij in bij elke formatie, kenden je staatsbezoeken geen stagnatie, 54 in getal, en altijd met gratie. Je schiep je eigen kunst als recreatie en had maar een paar miljoen als declaratie. Zelfs de felste republikein kwam door zijn appreciatie tot een zekere acceptatie en is geneigd tot vriendelijke dispensatie.. Na een grondige zelfevaluatie besloot je tot abdicatie ten gunste van je zoon. Als een soort postkoninklijk loon word je nu veelvuldig uitgebeeld, met en zonder majesteitskroon, op ’t Loo, maar ook hier in Bernheze. O Beatrix, kom gerust: je hoeft niets te vrezen want elk portret mag er kunstig wezen! Ad van Schijndel, 28 febr. ’13

20 | d’n HaDeejer jacQueline van Der Molen (50) “Ik houd wel van tradities. Ik vind het ook mooi dat ons staatshoofd steeds uit dezelfde familie komt. Met een president is dat toch heel anders. Het kost alleen wel veel geld. Zo’n kroning bijvoorbeeld, al die pracht en praal. Het zou Willem Alexander sieren als hij dat geld zou schenken aan bijvoorbeeld de Voedselbank. Ik kijk wel even naar de kroning, maar niet de hele tijd. Waarschijnlijk zal het oneindig vaak herhaald gaan worden.” Dirk verHoeven (47) “Ik heb niks voor maar ook niks tegen het Koningshuis. Als anderen er plezier aan beleven dan vind ik het prima. Dat we voor het eerst sinds jaren een koning krijgen, zegt me ook niet zoveel. Ik zal wel een stukje van de kroning kijken, maar zeker niet helemaal; dat duurt me veel te lang. Normaal gesproken moet ik werken op Koninginnedag; dit jaar ben ik vrij. Kan ik mooi op verjaardag bij mijn schoonzus; die zegt altijd dat ze de koningin is.” annie van Der pas (68) “Ik heb zeker wel iets met het Koningshuis, maar ik ga niet helemaal in het oranje verkleed, hoor. Hoe Willem Alexander het gaat doen, is afwachten. Hij heeft veel steun aan Maxima en hij is er ook veel op vooruit gegaan sinds hij met haar is. Ik weet niet hoelang de hele kroning duurt, maar ik kijk er zeker even naar. Wat ik verder op Koninginnedag ga doen, geen idee. Ik weet eigenlijk nog niet wat er in het dorp te doen is.” Dorpspraat Het Koningshuis, w Ans is getrouwd met varkensboer Geert en samen hebben ze drie kinderen: Freek, Stef en Aniek. Ze wonen bij de varkensstallen aan het Rukven. Ans houdt van tennissen, kaarten, zingen hij het koor Vivace en af en toe een weekendje weg om te fietsen. Naast deze bezigheden had Ans nog wat tijd over en zocht naar een vrijwilligersbaan, waar ze genoegdoening uit kon halen. Ans: “Ik had twee advertenties uitgeknipt. Eentje van uitvaartbegeleider bij DELA en die van vrijwilliger bij VPTZ. De laatste stond me het meeste aan en ik werd gelukkig ‘aangenomen’.” Ans waakt ’s nachts bij terminale zieken in hun laatste levensdagen Ans van Nuland (52) werkt vrijwillig voor stichting VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, regio Uden-Veghel. Daarvoor waakt zij, meestal één nacht per week, aan het sterfbed van terminale patiënten in o.a. Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, Uden en Veghel. In gesprek met Ans over een bijzondere, onbaatzuchtige vrijwilligersbaan. tekst Noortje van Schijndel fotografie Eefje Voets tekst Liseth Kuijs fotografie Piet van Zutphen Doodgewoon vrijwilligerswerk

d’n HaDeejer | 21 Birgit Barten (19) “Ik vind het Koningshuis heel erg leuk. Het lijkt me ook gunstig voor ons land, dus het moet zeker niet worden afgeschaft. Ik denk dat de staatsbezoeken van koningin Beatrix gewaardeerd worden en dat die ook zeker bijdragen aan goede relaties met andere landen. Op Koninginnedag ga ik waarschijnlijk naar Eindhoven of Den Bosch. Ik wil wel een stukje van de kroning zien maar ga het niet helemaal kijken..” Jo Dortmans (74) “Ik ben een fan van het Koningshuis. We hangen ook altijd de vlag uit, als er iets te vieren is. Het is goed dat Willem Alexander nu koning wordt; de jeugd heeft de toekomst. Ik denk wel dat hij en Maxima er klaar voor zijn; ze hebben een goede voorbereiding gehad. De kroning gaan we helemaal kijken. Verder doen we niks bijzonders op Koninginnedag; dat is toch meer voor de jeugd. “ (Prinses Carnaval) Marianne van Berloo (34) met Jip (8) en Maud (6) “Ik vind het heel leuk dat we een Koningshuis hebben. Het is verbindend, net als carnaval. Mensen komen hun huis uit om samen iets te vieren. Ik zou het dan ook heel jammer vinden als het er niet meer zou zijn. Met een republiek is het toch allemaal heel anders. En volgens mij kost dat ook nog meer geld. Ik vind het vooral prachtig dat Maxima koningin wordt. Zij maakt met haar charme ons land nog een beetje leuker.” Waken Ans gaat één nacht per week van 23.00 uur tot 7.00 uur waken bij mensen, die thuis willen sterven. Ans: “Dit doen we om de mantelzorgers te ontlasten. Zo kunnen zij een keer goed slapen en even bijtanken. ’s Ochtends word ik weer afgelost door familie of een betaalde kracht.” “We moeten zelf inschatten wanneer het tijd is om de familie er bij te roepen of professionele zorgkrachten te raadplegen. Ik voel steeds beter aan wanneer iemands einde nadert. Gelukkig heb ik dit nog niet zo vaak meegemaakt. Wij hebben altijd een lijstje met nummers, die we in geval van nood kunnen bellen. Onze coördinator heeft dit van tevoren allemaal doorgesproken met de naaste familie.” Ans heeft geen verpleegkundige achtergrond en mag dan ook geen medische handelingen verrichten. “Ik geef alleen medicijnen, die van tevoren al klaargelegd zijn. ”De belangrijkste taak is ’er zijn’.” Wakker blijven “De jongste, waar ik bij waakte, was eind 40. Bij jongere mensen is er vaak nog heel veel familie omheen en worden wij niet zo snel ingezet. De familie wil er op het einde vaak wel graag bij zijn. Daar worden dan afspraken over gemaakt,” vertelt Ans. ”Wij zijn er niet om ouderen uit een verpleeg- of verzorgingstehuis te houden. Het gaat vaak ook over een tijdsbestek van maximaal drie weken en niet over een periode van enkele maanden. Als ik wat vaker bij iemand thuis kom, bouw ik wel een band met deze patiënt op. Is iemand niet meer aanspreekbaar door bijvoorbeeld morfine of slaappillen, dan ben ik er echt om te waken. Ik probeer meestal wakker te blijven door spelletjes op mijn tablet te spelen of wat te lezen. Ik slaap dan, voordat ik ga waken, thuis een paar uur en kruip de volgende ochtend weer onder de wol.” Ans is er ’s nachts om een oogje in het zeil te houden, mensen wat te laten drinken, te helpen met naar het toilet gaan of om de kussens even op te schudden. Patiënten kunnen ook wel eens niet slapen en willen een praatje maken. Ans zegt daarover: “Mensen vragen zich toch af wat er staat te gebeuren, wat doodgaan is. Als het eenmaal bijna zover is, is dat voor hen vaak een opluchting.” Voldoening “Ik haal hier veel voldoening uit,” vertelt Ans. “Het is fijn dat je de familie kan ontlasten in zo’n heftige tijd. Je bent van nut, als is het alleen maar vanwege je aanwezigheid.” Ans doet dit nu zo’ n drie-en-een-half jaar. Ze begon met een basiscursus van elf dagdelen. Per jaar zijn er twee landelijke bijscholingsdagen met overnachting en lekker eten. Eens in de twee maanden is er een bijeenkomst voor de pakweg 22 vrijwilligers in deze regio. Dan worden de inzetten besproken en wordt er van elkaar geleerd. Verder zijn er jaarlijks een aantal regionale bijscholingen van het palliatief netwerk Oss-Uden-Veghel. Elke dag na een inzet belt de coördinator van VPTZ met de vrijwilliger om te vragen hoe de nacht verlopen is. Dit geeft de coördinator de mogelijkheid om emotionele ondersteuning te bieden en het ziekteproces van de cliënt en zijn mantelzorger volgen. Ans glundert als ik vraag of ze ooit overwogen heeft om ermee te stoppen: “Of ik hiermee wil stoppen? Echt niet!” ‘Mensen vragen zich toch af wat er staat te gebeuren, wat doodgaan is’ Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase biedende VPTZ-vrijwilligers ondersteuning, zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. Heeft u ook interesse in het VPTZ vrijwilligerswerk? In september start er weer een basiscursus. Voor nadere informatie kunt u mailen naar: info@svptz. nl of bellen met 06-12 114606. Lees meer op:www.vptz-uden-veghel.nl wat zegt dat jou?

R est feestzalen pannenkoekenhuis over dekt zwembad bistr o/ Totaal Techniek b.v. Heeswijk T: 0413-292765 www.vanschijndeltotaaltechniek.nl •verwarming •loodgieterswerk •dakbedekking •sanitair •elektra •meet en regeltechniek •klimaatbeheer

d’n HaDeejer | 23 “Mijn drie zoons tegelijkertijd bij elkaar krijgen, dat is nog een hele klus. Die hebben hun eigen overvolle agenda,” antwoordt Jos van den Berg (51) op de vraag naar een mogelijk interview. Een paar weken naderhand mailt de pater familias van de succesvolle handboogsport familie dat het is gelukt: zaterdag 30 maart om half elf is ieder aanwezig in het ouderlijk huis aan Abdijstraat 6. Keukentafel Rond de keukentafel groeperen zich Toon, Sjef, Piet, moeder Agnes en Jos. Een luchtig, amusant gesprek over de passioneel beleden handboogsport volgt. Dochter Anna, ook in huis, zet ondertussen, boven ons, de doucheknop wat te onstuimig open, want een straaltje water druppelt door het houten plafond op tafel. “Normaal gebeurt dat niet, maar waarschijnlijk moet er wat kit op de bovenste doucherand,” laat Jos gelaten weten. “Ze kwam midden in de nacht terug van Paaspop”, vertelt Agnes. De vermoeidheid wordt er extra hard afgespoeld, vermoed ik.” Een handdoek op tafel, naast de koffie en de koekjes, absorbeert even later het overdadige douchegespetter. Anna is de enige in huis die niets met handboogschieten heeft. Zij richt haar pijlen op een studie Spaanse taal en cultuur aan de universiteit van Groningen. Gejank Vader Jos was 30, toen hij via een vriend met de sport in aanraking kwam. “Ik had pas twee kleine kinderen en zocht eigenlijk wat ontspanning buiten huis. Eigenlijk heeft de oudste, onze Toon, me uit huis gejankt”, vertelt hij glimlachend. “Ik ben in Nistelrode begonnen en daarna overgestapt naar de club in Sint Oedenrode om daar aan de recreanten competitie deel te nemen. Sjef ging met me mee en schoot zijn eerste Vervolg op pagina 25 Familie Van den Berg: een echt handboogsportgezelschap Gezin richt pijlen op Olympische Spelen tekst en fotografie Jacques Worms vlnr Piet, Agnes, Toon, Jos en Sjef Agnes Vissers

www.kersouwe.nl www.twitter.com/kersouwe www.facebook.com/kersouwe Kaarten zijn te koop via www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en UitPunt Veghel. rowwen heze. wende. wolfert brederode. woodstock tribute band. hotelgasten. frank boeijen. rockin’wood. di-rect. june noa. racoon. navarone. dance event. open podium. drie dikke dames van antibes. youp van 't hek. javier guzman. mark van de veerdonk. the godmother. aladdin. de kleine prins. jeugdvoorstelling. roodkapje. robin hood. arthur en de strijd om camelot. Natuurtheater Kersouwe 2013 theater.muziek. cabaret. In de bossen van Heeswijk ligt een bijzonder theater. Gedragen door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en artiesten. Waar bekend en onbekend tot grote hoogte stijgen. Zon en maan een toevoeging zijn. Waar een optreden meer dan een show is. Muziek, cabaret en theater puur beleefd en gebracht worden. Niet te vatten in woorden. Je moet het ervaren. Genieten. Met dank aan onze culturele promotors

d’n HaDeejer | 25 Vervolg van pagina 23 pijlen toen hij 4 was. Op zijn 7e is hij lid geworden. Eigenlijk veel te jong. Vanaf je tiende jaar mag je officieel meedoen, maar ja, ik was jeugdleider en Sjefke was er gewoon bij. Ik weet nog dat hij met Sinterklaas een eigen boog kreeg. Zo’n blij oogje had ik nog nooit eerder bij hem gezien.” Scheidrechter Moeder Agnes (52) zorgt voor het vervoer en de catering van haar zoons. “Topsporters in huis, dat heeft nogal consequenties voor het gezinsleven. Dat we nu hier samen bij elkaar zitten is eigenlijk uniek. Het is ietsjes rustiger, want Sjef zit dan wel in Papendal en regelt zijn reizen al meer zelfstandig, maar nu vraagt onze Piet veel begeleiding. Naar Purmerend, Almere, halen en brengen op Schiphol en weet ik veel waar ik naar toe rijd. Het draait allemaal om boogschieten. Ik raakte er zo sterk bij betrokken dat ik maar een cursus wedstrijdleiding ben gaan volgen. Dan kan ik me als scheidsrechter nuttig maken en zo leer ik ook het wereldje wat beter kennen.” Da Vinci Toon (20) studeert in Eindhoven aan de T.U. en is lid van de studentenschietvereniging Da Vinci.“Pas enkele jaren geleden ben ik heel serieus gaan schieten,” vertelt hij. “Een late roeping zul je bedoelen,” onderbreekt vader Jos. Toon laat zich niet van de wijs brengen en vervolgt: “Ik doe het recreatief en ontmoet zo in een ontspannen sfeer mijn medestudenten. Bij de studenten schieten is ook makkelijker te bekostigen. Maar 80 euro. In de Randstad betaal je al dik 300 euro voor een jaarlijks lidmaatschap. Ook de prijzen van een boog lopen sterk uiteen. Vanaf 200 euro heb je een goede handboog. Maar er zijn er ook van 3000 euro. Onze Sjef gebruikt zo’n ding.” Fingerspitzengefühl “Dat moet ook wel,” reageert Sjef, “want je moet er achteraf geen spijt van krijgen dat je op een tiende mm je doel hebt gemist en dat het dan aan je materiaal is te wijten. En wat denk je van het zelfvertrouwen dat je opbouwt om met een dergelijk geavanceerde en uitgebalanceerde boog te schieten. Dat telt op top niveau allemaal mee.” Toon valt zijn jongere broer in de rede en is van mening dat het materiaal toch secundair is. Er ontspint zich een levendige discussie over materiaal en kunde. “Dat gesteggel kennen we maar al te goed,” zegt Agnes. “Dan gaat het over de voordelen van carbon materiaal ten opzichte van aluminium, over het elimineren van trillingen, over stabiel afschieten en over ’fingerspitzengefühl’. Voor Jos en mij gaat het er simpel om, dat je met een pijl het blazoen in het hart raakt. Maar die twee kunnen blijven zeuren over technische details. Jos en ik haken dan af en vluchten de kamer uit”. Claire Dan verschijnt plots een frisse jongedame in deuropening. “Dat is nu Claire,” verduidelijkt Jos. “Sjefs nieuwe vriendinnetje.” En ja het kan niet anders; Claire uit Middelbeers heeft, behalve dat ze haar hart verloren heeft aan de middelste zoon van het geslacht Van den Berg, ook een sterke band met de handboogsport. Ze maakt deel uit van de Nederlandse dameselectie en neemt binnenkort in het Franse Riom deel aan Grand Prix wedstrijden. Op de vraag hoe en wanneer hij zijn Claire heeft ontmoet, antwoordt Sjef even zelfbewust als onbevangen: “Wat denk je, bij het handboogschieten natuurlijk. Ik hield haar al veel langer in het oog maar heb haar hart pas een paar maanden geleden kunnen raken.” Piet De jongste van het stel, Piet (14), verkeert wat in de luwte van zijn twee dominerende broers. Ook al heel vroeg begonnen: op 8-jarige leeftijd. Zijn vader is zijn coach. Piet zat eerst op Bernrode maar heeft ook aspiraties om de top te bereiken. “Ik ben bewust overgestapt naar de topsporttalent school in Rosmalen. Nu wordt studie en topsport op elkaar afgestemd. Ik speel op landelijk niveau en zit voor mijn leeftijdscategorie bij de top tien van Nederland. Uiteindelijk wil ik in de voetsporen van onze Sjef treden. Stap voor stap nog, maar de O.S. van 2020 houd ik in het vizier.” Rio 2016 Sjef (18) is de meest succesvolle van de drie broers. Na het gymnasium en topsportschool Rodenborch in Rosmalen verblijft Sjef sinds eind 2012 op het Centrum voor Topsport en Onderwijs op Papendal, studeert 20 uur, en traint 7 dagen per week. Als hij al niet op reis is met de kernploeg. Want in de nationale senioren selectie neemt hij, ondanks zijn jeugdige leeftijd, een prominente plaats in. Sjef is Europees teamkampioen, won een bronzen individuele plak bij hetzelfde toernooi, behaalde een zilveren medaille bij het junioren W.K. in Las Vegas en is op Papendal verkozen tot topsport talent van het jaar 2012. Sjef heeft een heldere ambitie, en dat spreekt hij ook duidelijk uit. “Het ultieme doel zijn de Olympische Spelen in Rio 2016,” onderstreept hij zijn intenties. “In 2015 bij de W.K. kan ik me kwalificeren. Daarvoor gaat alles aan de kant.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=