d'n Hadeejer april 2013

d’n HaDeejer | 13 Voor het eerst in vele jaren lijkt het er nu op dat De Wildhorst terugkeert naar wat het oorspronkelijk beoogde te zijn: een rustig recreatiepark in een mooie omgeving, waar Nederlanders hun ontspanning zoeken en vinden. Samen met de voorzitter, Maartje de Koning, maken we de stand van zaken op. voorgescHieDenis De Wildhorst is opgericht in 1956 door de Stichting De Wildhorst; later, toen er ook een zwembad bij kwam, opgevolgd door de Stichting Recreatieoord Heeswijk-Dinther. Deze Stichting verkocht het hele park inclusief het zwembad in 1988 aan De Been BV, opgericht door de toenmalige beheerder Kees de Been. Deze verkocht zijn bezit later weer aan een investeerder, Van Amelsvoort bv. Deze investeerder bleek met een wirwar van BV’s De Wildhorst te gebruiken als speculatieobject door het in zijn geheel of gedeeltelijk te verkopen en weer terug te kopen, bijvoorbeeld aan BV’s waar hijzelf ook weer 100% eigenaar van was. Soms zelfs in dezelfde week of maand. Het is niet duidelijk waar de winsten bleven en wat ermee gedaan werd, maar dat het niet ging om het welzijn van het park was wel duidelijk. De beHeerscoÖperatie In 2000 richtte van Amelsvoort een Beheerscoöperatie op. Hij had namelijk de bedoeling om zijn bezit in kleinere kavels te verkopen. De eigenaren zouden dan in die coöperatie een plaats vinden. Om lid te zijn moesten de eigenaren wel een soort contributie betalen. De Beheerscoöperatie functioneerde echter niet. Er was nooit vergadering, er werd geen verantwoording afgelegd, de eigenaren betaalden wel, maar dat was dan ook het enige. In 2004 bleek dat de contributies waren verdwenen in de zakken van Van Amelsvoort, dat er geen jaarstukken waren gemaakt en dat er kortom sprake was van wanbeleid. Dat de zorg van Van Amelsvoort niet uitging naar een goed park, blijkt o.a. ook uit een gigantische achterstand in het groot en klein onderhoud. Een aantal eigenaren heeft toen een soort coupe gepleegd en het bestuur van de coöperatie overgenomen. Sindsdien is de dagelijkse leiding van Landgoed de Wildhorst, zoals het ondertussen was gaan heten, in handen van Beheerscoöperatie de Wildhorst. De leden van de coöperatie hebben middels de ledenvergaderingen inspraak in het beleid. Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit: • Voorzitter: Maartje de Koning- Schoenmaker • Secretaris: Marion Sala-Lammers • Penningmeester: Harrie van der Vorst De Beheerscoöperatie De Wildhorst is ondermeer verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van de faciliteiten op het recreatiepark. Daarnaast verzorgen zij namens en voor de eigenaren die dat willen, de verhuur van chalets. van wie is De wilDHorst nu eigenlijK? In potentie kunnen er op De Wildhorst ongeveer 350 kavels worden uitgegeven, waar chalets/caravans op geplaatst kunnen worden. Er zijn er nu zo’n kleine 250 in gebruik. Al 57 jaar, sinds 1956, is De Wildhorst een Heeswijks gegeven. Eerst nog klein en bescheiden. Later groter gegroeid en volwassen. Maar altijd, en nu nog, wel een voorwerp van aanhoudende zorg voor de gemeente. Weer later het onderwerp van speculatie door min of meer louche investeerders. Tenslotte kwam De Wildhorst voornamelijk in het nieuws door ruzie met de gemeente Bernheze, dreigende sluitingen, onveilige gasleidingen, branden en onwettige permanente bewoning. tekst Bart van Schijndel fotografie Jacques Worms Toekomst van het vakantiepark onder de loep De Wildhorst in rustiger vaarwater Vervolg op pagina 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=