d'n Hadeejer september 2012

Jaargang 9 Nummer 9 september 2012 En óók: Metamorfose abdijtuin - Slopen en bouwen - Kunstenaar Cornel Snels - Jubileum Marja Maas - En nog veel meer Het verhaal van Sylvia

Voor meer informatie en aanbiedingen: www.beugt.nl Showroom: Retselseweg 2 Heeswijk-Dinther Tel: (0413) 29 62 90 Er zit wel degelijk verschil in houten vloeren Fabricage uit eigen fabriek Bovenlaag 8, 6 of 4 mm massief hout met een onderlaag van 12 mm berkenmultiplex. • Fabricage uit eigen fabriek: naar eigen wens, op maat gemaakt • Houtsoorten: meer dan 25 soorten • Behandeling: olie/was/hardwax/lakken • Extra opties: verouderen/borstelen/roken Nova-Vloer® Werkingsvrije vloer Showroom open: ma t/m vrij 09.00-17.00 uur za 10.00-16.00 uur Schoolstraat 6b | 5473 GE Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291695 | www.traabv.nl Ook voor uw onderhoud en reparatie www.debutantje.nl geboortekaartjes kinderkamerkunst fotografie geboorteborden geboortekaartjes

Inhouds opgave 3 Voorwoord 5 Metamorfose abdijtuin Twee hectare vlinders 7 Dinthers mooiste plekje En de column van Henk 9 Slopen en bouwen Aldus Toon van den Boom 13 Hoofklasse-efjes Plus de hoar van Toon 15 Toonkamer aan huis Kunstenaar Cornel Snels 17 Ingezonden Wijnproeverij Wereldwinkel 18 Groot interview Transgender Sylvia Kuijpers 21 Brugperikelen Wie verlost de brug? 22 Verkiezingen 2012 CDA in HaDee op dieptepunt 25 Spookachtige kunst The Phantom op kunstbeurs 27 HaDeejers over de grens Roxanne en Magda in Kenia 28 Voorbij de voordeur Bij Hans de Laat 31 Jubileum Marja Maas En leefbaarheid in HaDee 33 Een brug terug 50 jaar geleden in het nieuws 34 Agenda Heksenketel bij Kantlijn D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie Annemieke van der Aa (hoofdredacteur) René Kuijs Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers Robert Deckers Thea van der Doelen Henk Habraken Marko Konings Toon Konings Liseth Kuijs Matthijs van Lierop Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol Marijke van Oorschot Rene van der Pas Bart van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving Antje van Deursen Corina Gloudemans Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Henny Wijgergangs Fotografie Astrid van den Broek Lianne Gabriëls Trudy van de Wetering Jacques Worms Piet van Zutphen Kopij/informatie Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Advertenties Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Vragen over bezorging Bel Toon Konings 06-53584742 E-mail: bezorging@hadeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners € 36,00 incl. verzendkosten Druk Drukkerij Wihabo, Geffen Oplage 3300 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto voorpagina: Jacques Worms Colofon Voorwoord Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij d’n HaDeejer is dat wel eens het geval. Soms zijn deze fouten ronduit pijnlijk (zie rectificatie hieronder), een andere keer bijna grappig. Zoals in het interview met voetbaltrainer Mike van Driel in de vorige HaDeejer. Wij werden gewezen op een zinsnede in het artikel die niets met Mike of met voetbal te maken had, maar met de afgeketste samenvoeging tussen Bernheze en Maasdonk. Hoe dit erin is geslopen is een technisch verhaal, maar dat mag geen excuus zijn. Iedere HaDeejer wordt door minstens drie mensen helemaal nagekeken en dan toch sluipt er zo’n flater doorheen. Sorry Mike. Voor ons reden om weer eens extra alert te zijn wat de correcties betreft. Op de voorpagina van deze HaDeejer prijkt Sylvia Kuijpers. Een vrouw met een bijzonder verhaal. Sylvia werd als jongen geboren, maar voelde zich van jongs af aan niet happy in haar lichaam. Uiteindelijk nam zij de ingrijpende beslissing volledig als vrouw door het leven te gaan. In deze HaDeejer vertelt zij over haar leven en het proces van man tot vrouw. Een verhaal dat volgens Sylvia verteld moet worden. ‘Transgenderisme is vandaag de dag geen groot taboe meer, maar er is nog wel veel onwetendheid’, stelt zij in een interview op de pagina’s 18 en 19. Uiteraard ook aandacht voor luchtiger zaken. Waarom bijvoorbeeld ligt er in HaDee een brug die niet gebruikt mag worden? Rene van der Pas ging op onderzoek uit. Twee pagina’s zijn er gereserveerd voor Toon van den Boom die een geheel eigen visie heeft op het sloop- en bouwbeleid in HaDee en de 80-jarige kunstenaar Cornel Snels vertelt over zijn pas geopende toonkamer. Dit, en nog veel meer, in deze HaDeejer. Hopelijk zonder fouten… De redactie 18 27 Rectificatie In het artikel ‘Kennis die niet vastligt, gaat verloren’ in d’n HaDeejer van augustus wordt gemeld dat Jan van der Leest in 2005 is overleden. Dit is onjuist, de heer Van der Leest overleed in 2009. Aangezien dit gevoelig kan zijn voor de nabestaanden, biedt de redactie haar oprechte excuses aan voor deze storende fout. De redactie 3 | september 2012

Tekst en Fotografie: Jacques Worms Kijk oma, foto’s uit jouw jeugd! Kijk jongen, zo was het vroeger… Leuke decembercadeaus! Oude films opnieuw beschikbaar “Goh, is dat nie Harrie van ome Mies?” “Hoezo had onze kerk vroeger een andere spits?” “Och kijk nou, dat is ons oma als jong durske!” Dit zal u ook overkomen als u door de historische beelden van Heeswijk-Dinther en Loosbroek bladert. Dit boekje heet dan ook “Terugbladeren”. Een boek vol foto’s over het leven van vroeger. • 48 mooi vormgegeven pagina’s, • gebonden in een harde band • prijs € 14,95. VERKRIJGBAAR BIJ: • in Heeswijk-Dinther bij Paperpoint, de VVV en Henk Habraken • in de Heemkamer van De Wojstap. Een lm van de Harmonie, gerestaureerd en opgeknapt, voorzien van namen en ondertitels en passende muziek. Prijs: € 10,- Een lm gemaakt in opdracht van het koor Symphonia, met de originele muziek van het koor zelf. Prijs: € 10,- BESTELWIJZE Stuur een mail naar Jan van den Bosch: j.vandenbosch@hetnet.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en de gewenste DVD. Dit is een advertentie van Heemkundekring De Wojstap.

Waar ligt de kiem voor deze vlindertuin? “Jan van Broek van de I.V.N. heeft me gevraagd om eens een ontwerptekening te maken voor het geval de gebouwen zouden worden afgebroken. Jan is nogal overtuigend en toen ben ik maar aan de slag gegaan. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt en weet wel iets van het tekenen van plattegronden.” Waarom juist een vlindertuin? “Eigenlijk is dat toeval. In 2005 was ik al eens hier om vlinders te monitoren. Jan sprak me daarover aan en zo is het contact tot stand gekomen. Als manneke van een jaar of acht zat ik al op mijn knietjes voor een ligusterheg om vlinders te spotten. Dat is altijd een passie gebleven.” Wat is er veranderd ? “Op de plaats waar dus de beide gebouwen stonden is een nieuwe tuin ontstaan. En de bomen die rondom de beide gebouwen stonden hebben plaats gemaakt voor vlinderlokkende planten. Aan de abdijtuin is ongeveer twee hectare nieuwe natuur toegevoegd. Ook de vroegere moestuin is nu bij de vlindertuin getrokken. Er zijn hagen en gazons aangelegd. Acht bomen omlijsten het terrein en er zijn lantaarns geplaatst.” Wat voor functie heeft het berghok? “Dat is het pomphuis. Daarin staat dus een pomp waar we grondwater mee naar boven halen om de bloemen water te geven. Het gebouw is helemaal opgetrokken uit materialen die hier op het terrein aanwezig waren. De planken zijn van de eikenbomen die een achttal jaren geleden zijn omgewaaid. De bestrating is van de jeu de boules baan en de dakpannen komen van het voormalige fruithuis. Alles hergebruikt; duurzaam dus. Piet Mulders en Willy van Daal hebben het pomphuis geconstrueerd. Het gebouw heeft een strakke vormgeving die geraffineerd contrasteert met de natuurlijke omgeving.” Het lijkt net of het terrein groter is geworden. “Dat is natuurlijk niet zo, maar door de aanleg van de ruime gazons wordt de weidsheid sterk benadrukt. Aan de vlindertuin grenst de pluktuin met 32 gevarieerde percelen. Op een bord staan de bloemsoorten per perceel vermeld. Die tuin wordt door de Norbertijnen gebruikt om bloemen te plukken waarmee de kapel en de abdij worden opgeluisterd. Daarnaast is er nog een boomgaard en ook nog de vijver met daar omheen de wilde plantentuin.” Dat vraagt nogal wat onderhoud. “Ja dat klopt. We zijn nu met 6 vrijwilligers om de tuinen bij te houden. Dat is eigenlijk te weinig. Meestal zijn we er ieder donderdagochtend met zijn drietjes van 09.00 tot 13.00 uur. We kunnen zeker hulp gebruiken. We zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die met hun handen in de grond willen wroeten.” En wat krijg je terug voor die inspanningen? “Een kopje koffie om 10.30 uur met een stevige babbel. Een maal per jaar een barbecue en met kerst schuif je met alle vrijwilligers aan bij het kerstdiner. Maar veel belangrijker nog; rust in je hoofd, afleiding van de dagelijkse sleur, ontspanning. Het genot van geuren en kleuren. Natuur geeft meerwaarde aan je leven…." Tekst en Fotografie: Jacques Worms Twee hectare nieuwe natuur toegevoegd aan tuin van de abdij De abdijtuin is een vlindertuin rijker WIlly van Daal en Piet Mulders Fons Jacobs Fons Jacobs Het Fruithuis en de Uithof op het terrein van de abdij zijn afgebroken en de vrijgekomen ruimte is opnieuw ingedeeld. De twee vervallen gebouwen hadden geen functie meer. Een grote vlindertuin is er voor in de plaats gekomen. En wie nu de moeite neemt voorbij de boekhandel een honderdtal meters verder te wandelen ontwaart aan zijn rechterhand een uitgestrekt gazon met een pomphuis met daar achter de nieuwe vlindertuin. Fons Jacobs is verantwoordelijk voor deze metamorfose. Aanmelden kan bij Fons Jacobs. Tel. 0413-292738 5 | september 2012

Tekst: Thea van der Doelen Foto: Piet van Zutphen  Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl HANS VAN DER DOELEN www. doe l enkeukens . n l BOXTEL

column Henk En mooi is het. Een prachtige sier- en moestuin en kippen die ’s avonds op stok moeten, want ook de vos houdt van dit gebied. na zoveel jaar nog verhuizen? Ben doet het woord: “We wilden én zelf nog een keer bouwen én graag buiten wonen. Zo’n 5 jaar geleden kwam ik al fietsend hierlangs en zag hier het huis te koop staan”. Besloten werd om het pand te slopen en hier een woonhuis te bouwen voor hun dochter Benita en man en voor hunzelf. Ben en Rita zijn officieel inwonend. bouwproject van 5 jaar Ben (lang gewerkt als timmerman en uitvoerder in de bouw) vertelt: “De eerste jaren kon er alleen gebouwd worden na werktijd. Sinds 2½ jaar ben ik thuis, dus kon ik vrijwel constant doorwerken. Vrijwel, want tussendoor heb ik nog twee nieuwe knieën gekregen”. Ben moet daarom goed in beweging blijven! en rita? Rita is huisvrouw en sociaal bewogen. In het verleden heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan bij de ziekenactie ‘ Het Open Venster’ en het Martinushuis (zorgcentrum) in Nuland. Op het moment is ze nog lid van de gitaarclub ‘De Bandola’s in Geffen. is er al een band met heeswijk-dinther? Rita: “Nee, nog niet echt, want de aandacht ging uit naar het bouwen, maar het is er fijn wonen. We zijn wel lid geworden van buurtvereniging ‘De Schoolstraat’ en de KBO”. Dus dat komt wel goed”. Jammer voor Ben dat er geen postduivenvereniging is in HaDee, daarom is hij nog steeds lid in Maasdonk. Ze vinden niet dat er iets ontbreekt in het dorp. oog voor de natuur Dat hebben ze en daardoor ook de kleinkinderen Ilsa, Rion, Marlou en Isabel, die veel leren over wat groeit en bloeit in de tuin, als ze bij opa en oma komen. Snijbonen door de snijbonenmolen, tuinbonen doppen, helpen met wecken van groenten en fruit, jam maken. Ze vinden het allemaal leuk. Ook dieren komen graag aan de Laverdonk. Patrijzen, hazen, reeën, zwaluwen en vlinders die afkomen op speciaal daarvoor geplante struiken. En is er nog tijd over dan bouwt Ben verder. Geen woonhuis, maar een boomhut, kippenhok enz. Er is toch een minpuntje. Rita en Ben storen zich aan al het zwerfvuil dat her en der in de weilanden en sloten wordt gegooid. Onbegrijpelijk vinden ze dat. Laverdonk 3, ‘Het mooiste plekje van Dinther’. Dat vindt Ben Bijveld. Hij woont hier samen met zijn vrouw Rita BijveldSchuurmans. Respectievelijk 63 en 60 jaar oud. Ben is geboren in Nuland en Rita in Geffen. Dus samen komen ze uit Maasdonk. En ze hebben daar 36 jaar gewoond. Tekst: Thea van der Doelen Foto: Piet van Zutphen import over Hadee “Wij hebben nog altijd onze dromen om het onbereikbare aan te raken”, schreef J. Vandeloo eens. Maar dat dromen niet altijd onbereikbaar zijn, blijkt uit de droom, waarvan ik melding maakte in de voorlaatste HaDeejer, en die ging over de teloorgang van Maasdonk en Bernheze. Eigenlijk was mijn droom meer een visioen, meer een droom van profetische aard. En, memoreer ik maar weer; zoals de Romeinse Cato tijdens de Punische Oorlogen iedere redevoering eindigde met de noodzaak van de verwoesting van Carthago, wat uiteindelijk ook gebeurde, zo blijf ik zeggen dat Heesch bij Oss moet. Ik merk nu, dat vele inwoners van HaDee er nu ook van overtuigd zijn dat het zeker ooit gebeuren zal. Het is nu eind september. De zomervakanties zijn voorbij. Het is herfst en we merken dat eikels ook nog steeds van bomen vallen. Bij de Kersouwe is de rust teruggekeerd en het theater begint langzaam weer aan zijn winterslaap. In het vorige nummer las ik dat in november de honderdste HaDeejer uitkomt. Omdat ik er vanaf het begin bij betrokken ben, betekent dat dan ook dat mijn honderdste column daarin zal staan. Ruim acht jaar geleden, in 2004, verscheen de eerste HaDeejer. Heijmans was net de nieuwe burgemeester van Bernheze en nu vertrekt zijn opvolger Boelhouwer ook al weer. Ja, ja, burgemeesters hebben het hier wel naar hun zin. “Wat vind jij niet zo leuk in die acht jaar HaDeejer?” vroeg mij onlangs iemand. “Nou,” antwoordde ik, “ik vind het niet zo leuk dat Ter Weer verdwenen is en die plek nog steeds leeg blijft, en jammer vind ik ook dat hoofdredacteur Annemieke van der Aa nu acht jaar ouder is. Henk Habraken 98 7 | september 2012

Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Trudy van de Wetering Uw speciaalzaak voor huishoudelijke artikelen en speelgoed www.marskramerhd.nl TE HUUR: Kantoorruimte Opslagruimte Ruimte voor ZZP-ers De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 06 21 66 61 28 info@pakhuys35.nl

Toon van den Boom (1957) heeft MTS bouwkunde gedaan in Den Bosch en in 1980 zijn aannemersdiploma gehaald. Eind 1982 is hij bij de gemeente Heeswijk-Dinther gaan werken als medewerker ruimtelijke ordening en openbare werken tot in 1995. Al vanaf 1985 had hij ook een eigen bureau; bij de gemeente was het een parttime functie. Hij houdt zich nu vooral bezig met de woningbouw in de particuliere sector, o.a. veel agrarische bedrijfsgebouwen. Het huis van Marco V is ook door hem ontworpen, vandaar de foto. Sloop Volgens Toon is er te veel en te snel gesloopt in Heeswijk en Dinther: “Men heeft bijvoorbeeld toegestaan dat hotel Kuijpers in Heeswijk en het nonnenklooster in Dinther zijn afgebroken. Zo houd je geen karakteristieke huizen en gebouwen meer over. Ook het Cuneragesticht in 2005. Erg jammer want het was een bijzondere gevel aan de Abdijstraat. Nu zit er geen beleving in. Men had daar als uitdaging een stuk inventiever mee om kunnen gaan. De invulling zoals die nu is, is niet slim. Gymnasium Bernrode heeft men beter aangepakt.” En Toon laat voorbeelden zien hoe men elders gebouwen heeft gerenoveerd of aangepast aan de moderne tijd. “Ook de sloop van Den Tol en Ter Weer was voorbarig. Den Tol had als multifunctionele ruimte allerlei mogelijkheden en in Ter Weer hadden veel jonge snuiters kunnen wonen. Een voorgevel is gemakkelijk aan te passen. In 2008 had men wel ideeën, maar niet concreet genoeg. Het is en blijft een ideale plek voor ouderenvoorzieningen.” woningbouw We surfen langs de plannen zoals die gerealiseerd zijn in Heilaren-Noord 1e en 2e fase. “De 2e fase met o.a. stijl jaren ’30 en het groene eiland is redelijk vernieuwend aangepakt,” zegt Toon. “Het probleem met de Windberg zijn de banken en de gestegen bouwkosten de laatste acht jaren. Voor jonge mensen is een woonruimte van 75 m2 mooi om te beginnen. Daar kunnen alle noodzakelijke woonvoorzieningen in. We zijn teveel luxe gewend. Op de plek van de voormalige Den Tol en aan de Abdijstraat op de locatie LHNO kan dat best met modulaire of kleinschalige bouw. Ook de locatie AaDee in de Veldstraat biedt mogelijkheden. Maar men moet wel af van de prijs van 350 euro per vierkante meter. Er zijn ook diverse ruimte-voorruimte locaties, 10 in Heeswijk en 4 in Dinther, maar die zijn onbetaalbaar voor een particulier.” industrie Rond Het Retsel ziet Toon een goede vooruitgang. “Het heeft wat tijd gekost wegens een stankcirkel. Men wilde de bewoner eerst niet wegkopen. Er moet niet te zware industrie komen. Intussen zijn er ook wat kleinere ondernemers en dat is een goede ontwikkeling. Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Trudy van de Wetering Toon van den Boom heeft een eigen visie op HaDee ‘veel sloop in Hadee was voorbarig’ Toon van den Boom heeft een eigen ontwerp- en adviesbureau aan de Beukendreef in Dinther en een eigen visie op hoe men in Heeswijk-Dinther omgegaan is met slopen en bouwen. We zitten op zijn kantoor dat vol ligt met mappen, folders, tijdschriften en plattegronden en maken wat ruimte tussen drie computers voor koffie en mijn schrijfblok. Tijdens het gesprek zoekt Toon tussendoor regelmatig bestemmingsplannen, energiebronnen en gemeentelijke verordeningen op. Hij is daar goed in thuis. ‘een cpo project is Mooi, Maar bij een grondprijs Van 350 euro, tJa wat wil je dan?’ Lees verder op pagina 11 9 | september 2012

v o e d e r s t u i n & h o b b y huisje, boompje, beestje! C. van Lieshout & Zn. B.V. - Agrarisch warenhuis Meerstraat 32, 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291403, Fax 0413-293401, www.cvanlieshout.nl MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien

Ook de detailhandel is gelukkig toegestaan. De ontsluitingsweg moet er gewoon komen. Wat de winkels betreft, ik denk dat we voor onze twee dorpen redelijke voorzieningen hebben. Winkels buiten het centrum blijft wel lastig.” infrastructuur Toon stipt verschillende punten aan. Zo vindt hij de oplossing bij de Heeswijkse kerk onduidelijk. “Eigenlijk moet het verkeer uit de Hoofdstraat vlot weg zijn. Abdijstraat en Torenstraat hebben hetzelfde probleem, hoge verkeersintensiteit, maar ‘verboden te parkeren’ is geen oplossing. Er zijn wel erg veel drempels overal en elke drempelpassage levert 27 gram CO2 op. Dus als je 5 keer per week over 25 drempels op en neer naar Heesch moet, tel uit je winst. De A50 heeft wel veel opgelost. Nu dus de ontsluitingsweg nog, hoewel de gevolgen niet helemaal te overzien zijn.” Zorg en onderwijs “We hebben een erg goed verzorgingstehuis Cunera De Bongerd. Alleen voor de bejaarden moet er echt wat komen,” is de eerste reactie van Toon van den Boom. “Er is echt te weinig plek voor de eigen bewoners; de huidige locatie moet snel vervangen worden en Ter Weer geeft veel meer betrokkenheid. Er gebeurt maar steeds niks!” De sloop van de vleugel van Bernrode meteen na de verbouwing vindt Toon onbegrijpelijk. “Een CPO project is mooi, maar bij een grondprijs van 350 euro, tja wat wil je dan? In tien jaar tijd is de grondprijs verdubbeld: in 2002 was dat nog 170 euro.” En hij laat oude tabellen zien van toen. toekomst Toon haalt er eerst een stukje geschiedenis bij. “In 1990 zei men al op een les van de academie: in 2012 komt er een einde aan het woningtekort. De kwaliteit van de huizen moet verbeteren, maar in feite zijn er al voldoende huizen. Per huis zijn er nu minder mensen, maar dat zal wel veranderen. De prijzen zijn overdreven; een makelaar, een projectontwikkelaar, de gemeente, een architect, allemaal moeten ze eraan verdienen en vaak flink. Men moet ook toe naar ecologisch bouwen.” Tenslotte houdt Toon nog een pleidooi voor meer groen binnen de kom. Dat dan wel goed onderhouden moet worden. En aan het begin van Heeswijk en Dinther zou hij graag aan weerskanten een grote beukenpoort willen zien, ruim en dwars over de weg. Al met al is het duidelijk wat hij graag wil: niets meer slopen en inventief bouwen. Ruimte is er genoeg. Vervolg pagina 9 Het huis van Marco V Cunera 11 | september 2012

Tekst en foto: Jacques Worms BBQ’s, patioheaters & sfeerfakkels Emgas De Steenbok 20 5215 ME 's-Hertogenbosch Tel. 073 - 691 03 03 www.emgas.nl De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther Tel (0413) 291458 Fax (0413) 293495 info@cranen.nl www.cranen.nl V I E R J AAR GARANTIE! Bij Cranen Autoschade nemen wij ons werk serieus. Uit liefde voor het vak, waardoor we met niets minder dan topprestaties genoegen nemen. Niet voor niets verzorgen wij als Schadenet lid en FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel voor gerenommeerde verzekerings- en leasemaatschappijen. Wij geven dan ook vier jaar garantie op het uitgevoerde schadeherstel en stellen gratis vervangend vervoer ter beschikking. Al 40 jaar gespecialiseerd in schadeherstel DIENSTVERLENING OP MAAT Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer van uw financiële administratie. U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele jaarrekening en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming alsook privé. Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. Het team van Van Schayk adviseert u graag. Brouwersstraat 29 5473 HB Heeswijk-Dinther Telefoon 0413 29 28 94 WWW.VANSCHAYKVOF.NL Zijlstraat 1 5473 CJ Heeswijk Telefoon: 0413 29 81 00 e-mail: clientenservicebureau@bernezorg.nl www.bernezorg.nl Telefax: 0413 29 81 01 een welkom thuis Voor zorg en ondersteuning Thuis en in Cunera/De Bongerd

column toon Voor het eerst in de geschiedenis van de Dintherse voetbalclub Avesteyn speelt dit seizoen een F team in de hoofdklasse Zuid 2. “Ik heb het nagekeken in de boeken,” vertelt Meindert van der Heijden, als trainer aan de zijlijn, waar de 9 spelers onder leiding van hoofdtrainer Theo van Delst hun balvaardigheidsoefeningen afwerken. “Het is dan wel niet de verdienste van deze groep 7 en 8 jarigen”, vervolgt hij, “maar van het vorige team. Dat zijn nu allemaal D spelers geworden. Ronnie Meulenbroek is de leider van het team en fluit ook de thuiswedstrijden. Fridthjof Leerdam begeleidt op maandag de circuittraining. De eerste wedstrijd tegen Olympia Boxmeer is boven verwachting goed verlopen; we wonnen met 5 -1. Dat geeft veel vertrouwen.” Hoar dè is eigeluk ’n arig iets. Verskillende sorte hoar ston op menselijve. Hoar worvan de feiteluke funksie d’r eigeluk niemèr toe dù. Hoar die bedoeld zen um oew lijf wèrum te hauwe, zitte d’r nou nog vurslès vur de sier. Nim nou de hoar op oewe kop. Op lottere leeftet dan valle ze ùt. Mar dè makt niks ùt, alléén vur de mojjigheid miskien. Vrouwe hebbe trouwes nie zo veul laast van hoarùtval. Mar vrouwehoar zen dan ok anders ès mannehoar. Zelde ziede unne maanskerel mè ’n permenentje of ’n wottergulfke. En al zon ze ’t hebbe, dan nog ziede verskil. Op oew oge zit ok hoar: oew wimpers. Bè maanskerels zitte die doar gewoon te zitte, mar bè vrouwe kan ’t funksjoneel zen; ’n verleijeluke blik. Maanskerels hebbe hoar op d’r kin en onder d’r neus. Be sommigte komme de flosse hoar zellefs ùt d’r neus. Mar baard en snorhoar worre de misten tèt weggeskóre. Van sommigte vrouwe wurt gezeet dè ze hoar op d’r taand hebbe, doar hebbe de maanskerels dan wir gin laast van. Onder oew èrem zit hoar. Die ‘zweetkussentjes’ worre bè de vrouwe durgoans verwijdert. De maanskerels loate die onskuldige hurkes gewoon mè rust. ’t Maansvollek hi wel hoar op d’r borstkas. De vrouwe zen doar koal, mar die hebbe doar dan wir iets anders zitte. Wè wijer nar ondere hebbe beij de sôrte hoar. Prakties dezellefde, mar toch ist anders. Vùrnameluk de vrouwe skère dees hoar weg. Soms gelijk; soms loate ze ’n striepke zitte. Dan de been, ôk doar vur beij de sekse hoar. Bè de vrouwe wè minder, mar zellefs dè bietje moet eraf geharst, geskôre of geëpieleert. Mar ’t eigenarigste stukske hoar dè zen wel de wenkbrauwe. Wè die doar zitte te doen dè mag Joost wete. En die hoar zen vur alleman precies ’t zellefde. Ze worre ôk nie langer of korter, nee opins zitte die wenkbroawhoar doar, en doar moette ’t mè doen.’t Is nie alleen eigenarig dè doar hoar zit, mar dan ôk nog hoe dè ze d’r zitte. Wenkbrouwhoar zèn noggal eigewijze hoar want die groeie anders dan alle aander hoar. Die groeie nameluk overdwèrs. Gin hoar op oewe kop die d’r on denkt ùm overdwèrs te groeie, behalve die éigewijze wenkbrauwe. Waarskijnluk wete die hoar dè ze overbodig zen, en ùm te vurkomme dè ze afgeskóre worre, zen ze overdwèrs gôn groeie. Zô ziede mar hoe dè ge mè dwèrsligge toch iets kunt bereike. ToKo Hoar Theo van Delst geeft aanwijzigingen: “Dadelijk bij het partijtje moet je breed lopen” ‘eFJes’ van Avesteyn in de HooFDkLAsse Tekst en foto: Jacques Worms 13 | september 2012

Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Lianne Gabriëls Doctor Heijmanstraat 4 5473 DA Heeswijk-Dinther Stefan Hoedemakers T 0413 - 28 09 56 M 06 - 41 39 54 65 Kleuradvies Decoratie Behang Lieke Schuts

Geboren in Dongen in 1932 zat Cornel Snels op kostschool in Oudenbosch, de HBS in Tilburg en volgde een dagopleiding voor notaris in een café in Breda. Na zijn dienstplicht heeft hij tot 1959 in Utrecht verder gestudeerd. “Het notariaat trok me al jong aan,” vertelt Cornel. “Daarmee kun je mensen helpen. Ik heb een paar jaar in Eindhoven gewerkt, maar wilde naar een dorp. Dat werd Hilvarenbeek tot 1974. Toen ben ik benoemd in Drunen. Ik heb het altijd een geweldig fijn beroep gevonden: je hebt vooral met familieaangelegenheden te maken, o.a. de mensen helder maken hoe erfrecht werkt. Zo heb ik veel met de boerenpraktijk te maken gehad. Tot 1990 zat ik in Drunen en ik ben gestopt toen ik door een ongeluk een hersenprobleem heb gehad.” eigenwijs De kinderen van notaris Snels, vier zonen en twee dochters, woonden allemaal in de buurt van Den Bosch en zo kwam hij in zijn zoektocht naar een nieuwe woning vooral door zijn vrouw in de Zandstraat terecht waar hij een nieuw huis heeft gebouwd. Een atelier aan huis heeft Cornel altijd gehad. “Vanaf mijn vierde jaar was ik al bezig met potlood en papier, ik denk als erfenis van moeders kant, en tekende strips na. In mijn HBS-tijd hing mijn kamer vol met tekeningen, ik knutselde wat af en ben al vroeg begonnen met klei en met houtsnijden en steenhakken. Ik heb mijn hele leven geboetseerd. Ik volgde geen opleiding, was daar te eigenwijs voor. Als jongeman wilde ik wel naar Parijs, maar mijn vader hield me tegen. Achteraf heeft hij groot gelijk, ik heb mezelf ontwikkeld.” inspiratie “Van ’98 tot 2005 ben ik heel depressief geweest door een infarct,” vertelt Cornel verder. “Dat moest gebeuren in mijn leven. Ik was nogal een driftig mannetje; het was nodig. Van nature ben ik linkshandig. Je kunt gelukkig alles positief uitleggen, dingen moeten gebeuren. Je moet erachter komen en leren accepteren, toeval bestaat niet.” Die tijd is geweest. De kunstenaar is allang weer de hele dag volop bezig. Vanaf negen uur werkt hij in het atelier met allerlei technieken: papier maché, klei, was, steen, hout, tekenen, potlood en aquarel, olieverf. En elke week schildert hij samen met Lies van Boven een portret naar model, met pastel. In het verleden heeft hij veel inspiratie in Frankrijk en Vlaanderen gevonden en daar landschappen en mensen op het terras getekend, die hij thuis dan uitwerkte tot schilderijen. Zijn favoriete schilders en beeldhouwers zijn Van Gogh, Frans Hals, Rik Wouters en Maillol. toonkamer Begin september heeft Cornel Snels nu zijn toonkamer geopend aan huis in de Zandstraat 1a. “Ik moest toch naar buiten. Ik heb enkele exposities gehad en altijd de drang om met kunst bezig te zijn, maar eigenlijk nooit om dat te tonen. Drie maanden geleden kwam de drang naar boven, dus…. . De originele werken zijn niet te koop. Alleen kopieën, die kan ik namelijk goedkoper aanbieden. Zowel de beelden als de schilderijen en tegenwoordig heb je daarvoor prachtige technieken. Ik werk samen met Tenax in Veghel voor de beelden en de schilderijen laat ik doen in Berlicum. Waarom ver weg wat je dichtbij kunt halen?” Cornel Snels zegt dat hij door blijft gaan met beeldhouwen en schilderen tot hij 104 is, ook samen met dochter Jannemeis, en laat nog een stel schetsboeken zien met tekeningen van Vlaanderen en Brabants landschap. Zijn toonkamer is open op zaterdag en zondag, voor info: 0413-293858 of www.cornelsnelskunst.nl. Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Lianne Gabriëls Kunstenaar Cornel Snels (80) opent toonkamer aan huis ‘beeldhouwen en ScHilderen tot mijn 104de’ Cornel Snels is in april 1932 geboren en intussen dus mooi 80 jaar. Hij woont in de Zandstraat inDinther en heeft op 2 september daar na een intensieve verbouwing een toonkamer geopend. Hoe komt deze voormalige notaris en kunstenaar daarbij op deze leeftijd? En wat voor kunst stelt hij ten toon? Een gesprek met een bijzondere man. 15 | september 2012

Totaal Techniek b.v. Heeswijk T: 0413-292765 www.vanschijndeltotaaltechniek.nl •verwarming •loodgieterswerk •dakbedekking •sanitair •elektra •meet en regeltechniek •klimaatbeheer Heideweg 3, 5472 LC Loosbroek Telefoon +31(0)413 - 22 41 00 • Fax +31(0)413 22 87 07 info@vanweertrondhout.nl • www.vanweertrondhout.nl Als u kwaliteit belangrijk vindt u k i vindt Vakmensen op elk gebied! Van Weert Rondhout B.V. is een veelzijdig bedrijf wat zich richt op zowel de overheid, zakelijke als particuliere markt en is voor alle partijen een prima partner. We werken landelijk voor opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen, provincie, Rijkswaterstaat, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, bosgroepen, particulieren landgoedeigenaren en wegenbouwbedrijven. Vakkundig, kwaliteit, meedenkend, servicegericht en prijs-concurrerend zijn onze kernwaarden. Van Weert Rondhout B.V. is ook voor de particulier een betrouwbare partner in:

Heb je iets leuks te melden of wil je je mening kwijt over een van onze artikelen. Schrijf een brief of mail dan naar de HaDeejer... Audicien Arianne van Houtum van Trend Zien en Horen komt donderdag 27 september met de bezoekers van ’t Onderonsje in Dinther praten over het belang van goed horen. Het Onderonsje vindt plaats in cultureel centrum Servaes van 10.00 tot 11.00 uur en is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerde 55+-ers uit HaDee. Als mensen de wereld om hen heen als steeds stiller ervaren, dan hebben zij waarschijnlijk gehoorverlies. Dat gebeurt niet ineens, het sluipt erin. Arianne van Houtum legt in het Onderonsje uit hoe gehoorverlies zich op verschillende manieren kan uiten. Zij vertelt door middel van een presentatie ook stapsgewijs meer over de hoortest die mensen gratis kunnen laten uitvoeren bij de audicien. Ingezonden oNDeRoNsJe oVeR GoeD HoReN Alpaca Beste redactie, Ik heb zojuist een artikel gelezen in de HaDeejer waar ik van vind dat ik toch even op moest reageren om een en ander even recht te zetten. Het betreffende artikel is dier en tuinweide. Daar wordt in gezegd door de heer Van Boxmeer dat alle dieren vrij toegankelijk zijn behalve dat van de alpaca. Daar heeft de heer Van Boxmeer gelijk in , maar dat ligt niet aan de alpaca maar aan de koper dat die situatie zo is gecreëerd. Hij haalt eigenlijk de alpaca naar beneden terwijl het de baas zijn schuld is. Het beest heeft nota bene al ooit een kind willen bijten, en dat is juist en alleen om die reden dat die alleen staat zonder soortgenote. Een alpaca is nl een kuddedier en kan en mag nooit of te nimmer alleen lopen. Eigenlijk is dit dierenkwelling. Als een alpaca en in dit geval ook nog een mannetje alleen loopt dan vraag je om moeilijkheden. Ik zou eigenlijk willen zeggen doe die alpaca weg, is beter voor het dier, vraag subsidie aan, en koop dan een setje of 2 merrietjes, en dan kunnen de mensen er zo bij in!! Aangezien wijzelf al meer dan 25 jaar zulke dieren in bezit hebben weet ik precies waar ik over spreek, vandaar even mijn reactie in deze. Mvg Riky De Wereldwinkel houdt op zondag 7 oktober een wijnproeverij in natuurtheater De Kersouwe. In 2010 organiseerde de Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther voor de eerste keer een wijnproeverij. Doel van deze proeverij was inwoners uit Bernheze kennis te laten maken met (h)eerlijke wijnen. Ruim 250 belangstellenden bezochten de wijnproeverij en de Wereldwinkel is dan ook erg blij dat velen de weg gevonden hebben naar de Wereldwinkel voor een lekker flesje wijn. De vrijwilligers van de Wereldwinkel gaan op 7 oktober wederom een Wijnproeverij organiseren. Thema rond deze gratis proeverij is ‘Uw smaak bepaalt’. Op de proeftafel staan wijnen die nog niet te koop zijn in de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther. Bezoekers aan de proeverij kunnen aangeven welke wijn zij het lekkerst vinden. De wijn die het meest gekozen wordt komt uiteindelijk ook in de winkel te liggen. Bezoekers van de proeverij maken bovendien ook nog kans op een Fairtrade pakket t.w.v. € 50,00. De proeverij in de Kersouwe duurt van 12.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Nu al nieuwsgierig naar het assortiment (h)eerlijke wijnen van de Wereldwinkel? Loop dan eens binnen in de Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther aan de Jonker Speelmanstraat 10. annie van den broek 'dees keer un KBO- kupke HaDee kupke Foto: Astrid van den Broek WljNPROEVERlj WERELDWINKEL SPREUK VAN De MAAND wie Zijn Vis niet Zelf wil bakken, moet ook niet gaan liggen kakken. MONUMENTJE KljKEN Ha, heerlijk zo’n weekend als van 9 september. Overal wat te doen: nationale monumentendag! Alles is open en lekker tegelijk. Ik regel dan een paar vriendinnen en pomp mijn banden op. Kasteel, museumboerderij, abdijtuin, landgoed De Berkt, Zwanenburg, Kilsdonkse molen. En overal koffie met iets lekkers. Want ze pakken allemaal uit. Samen monumentje kijken, net of we er nog nooit geweest zijn. Ik had onze Harrie ook gevraagd, want het is een ideale dag om je familiebanden weer eens wat strakker aan te halen. Maar die ziet zoiets niet zitten. “Allemaal oude toei,” zei hij aan de telefoon. “Bovendien, een beetje oud huis komt niet eens op de monumentenlijst bij de gemeente of ze laten het gewoon afbreken, en nou ineens willen ze pronken met andermans veren, één dag per jaar.” Hij begint zelf een monument te worden, onze Harrie. Hij ging zwemmen en op een feestje. Nee, ik heb heerlijk gebabbeld met mijn vriendinnen. ljsje op een terras en wat fotootjes geschoten van een hoop kennissen. Het was ook nog Veldslag, zijn we ook eventjes geweest. Het feest in Heesch en in Rosmalen op diezelfde dag hebben we niet meer gehaald. Te vroeg gestrand bij een cafetaria. Maar het blijft mooi, zo alles op één dag. Hebben we voorlopig weer rust in het weekend, kunnen de kinderen weer eens langs komen. Met monumentale groeten, Hannie Droesen, zus van Harrie 17 | september 2012

Sylvia Kuijpers werd geboren als man, maar is nu een vrouw HaDeeinterview Het besluit nemen om niet meer als man maar als vrouw verder te gaan. Voor de meesten onder ons een onbegrijpelijk gegeven . Niet voor de 47-jarige Sylvia Kuijpers uit HaDee. Zij werd als jongen geboren maar gaat sinds enkele jaren volledig als vrouw door het leven. Een enorm ingrijpend proces voor haarzelf en de directe omgeving. ‘Je besluit niet na een avondje ‘Goh ik ga voortaan verder als vrouw’.’ 18 | september 2012

Elegant, verzorgd, mooi gekleed en subtiel opgemaakt. Sylvia Kuijpers is op-en-top vrouw. Met zachte stem vertelt de Dint-herse haar verhaal. Het bijzondere verhaal van een man die vrouw werd. Hoewel de kiem van deze beslissing al in haar jeugdjaren werd gelegd, wil Sylvia daar weinig over vertellen. “Ik was geen happy kind, veel ziek, een grijze muis, werd veel gepest. Vooral natuurlijk omdat kinderen aanvoelden dat ik anders was. Achteraf is het allemaal verklaarbaar geweest, maar als kind weet je natuurlijk niet dat je gevoelens aan het onderdrukken bent.” Met het ouder worden, voelde Sylvia zich steeds ongemakkelijker als man. Ze trouwde met Willeke, nu nog steeds haar vrouw, die begripvol met de gevoelens van Sylvia om ging. “Ik was geen macho man, daar viel Willeke ook niet op. Af en toe ging ik als vrouw samen met haar uit of winkelen. Ja, allemaal in het geheim. Op mijn werk, voor vrienden en familie was ik gewoon een man.” Belasting “Maar juist door me soms vrouwelijk te kleden voelde ik me steeds somberder. Ik was van buiten dan wel vrouw, maar van binnen niet. Dat werd steeds meer een belasting”, zegt Sylvia, die haar gevoelens niet langer kon onderdrukken en zo’n dertien jaar geleden op zoek ging naar gelijkgezinden. Via het internet kwam ze in contact met de Stichting Transgendergroep Eindhoven (zie kader). “Er ging een wereld voor me open, ik zag dat ik niet de enige was.” Mede hierdoor kreeg het ‘in deeltijd’ als vrouw door het leven gaan voor Sylvia een acceptabel karakter. “Als vrouw voelde ik me goed, maar ik speelde wel een rol. Dat is een paar jaar goed gegaan. Toen begon het idee van een geslachtsveranderende operatie steeds meer te spelen. Telkens drukte ik die gedachten weg, tot ik een week lang iedere dag huilend naar mijn werk reed. Toen wist ik dat ik verder moest. Voor Willeke was het natuurlijk ook ontzettend moeilijk. Ze heeft altijd alle begrip getoond, maar het is niet niks als je man besluit vrouw te worden. We hebben er lang en veel over gesproken en ons laten voorlichten. Je besluit niet na een avondje ‘Goh, ik ga voortaan verder als vrouw’. De impact is enorm groot. Uiteindelijk hebben we besloten ervoor te gaan.” Afwijzend “De reacties van familie en vrienden op ons besluit, waren divers. Sommigen gingen ver in hun afwijzing. Er was voor Willeke zelfs al opvang geregeld, omdat ze toch wel bij me weg zou gaan. En ik? Ach, ik zou mezelf wel redden. De afwijzende houding heeft ons enorm teleurgesteld. Mijn ouders daarentegen zijn altijd voor honderd procent achter me blijven staan. Hoewel het voor hen ook moeilijk is.” “Op het werk, ik werkte destijds als technisch ontwerper, werd in samenwerking met personeelszaken het introductietraject ‘Sylvia’ uitgestippeld. Ook hier waren de reacties divers. Omdat de transformatie geleidelijk ging, ik was bijvoorbeeld al gestart met definitieve ontharing van het gezicht, kwam het voor velen niet als een complete verrassing. Ik was voor veel collega’s altijd al een vrouwelijke man.” Genderteam Zoals gesteld is de beslissing om permanent van geslacht te veranderen er niet eentje die van de ene op de andere dag gemaakt wordt. Dat kan praktisch gezien al niet. Voorafgaand aan een operatie moeten er minstens zes gesprekken met een genderteam plaatsvinden. Dit is een team van medisch specialisten dat mensen (in het VU Medisch Centrum) onderzoekt voor genderdysforie. Ook begeleidt dit team mensen in het proces van lichamelijke geslachtsaanpassing. “Een traject dat erg vertragend werkt”, aldus Sylvia. De wachtlijsten zijn erg lang, voor de gesprekken met de psycholoog waren bijvoorbeeld al wachtlijsten van één jaar, het hele traject kon dan wel vijf jaar duren. Dat wilde ik niet, ik had de beslissing genomen en wilde nu vooruit. Ik besloot zelf het initiatief te nemen. Voor de adamsappelreductie vond ik zelf een chirurg die de operatie sneller kon uitvoeren, en voor de hormoonbehandeling kon ik in het UZ Gent terecht waar ook de geslachtsoperatie in 2006 is uitgevoerd. In België ging het vlotter dan in Nederland.” Sylvia lacht als ze vertelt over de nieuwsgierigheid bij, vooral, mannen over ‘die’ operatie: “Als ze er naar vragen leg ik het gewoon in details uit.” Hormonengel In 2006 was het fysieke veranderingsproces ten einde. Al snel merkte Sylvia, die haar hele leven vrouwelijke hormonengel moet blijven gebruiken, dat ze beter in haar vel kwam te zitten. “Ook innerlijk transformeerde ik; van grijze, verdrietige muis werd ik een vrolijk, opgewekt mens. En nooit meer ziek! Vroeger had ik een muur om me heen gebouwd waar geen enkele emotie doorheen kwam. Na de behandeling met de hormonen vielen veel dingen al op hun plek: ik kon opeens janken van blijdschap.” Voor Sylvia is het niet de eerste keer dat zij haar verhaal vertelt. Maar als het aan haar ligt wel de laatste. Anderen moeten het stokje gaan overnemen, zo vindt zij: “Ik ga me nu meer storten op het geven van voorlichting. Het is genoeg geweest, ik ben op Omroep Brabant geweest, Willeke en ik hebben in de Viva gestaan en in enkele andere media. Het is nu de beurt aan anderen, want het verhaal moet verteld worden. Transgenderisme is vandaag de dag geen groot taboe meer, maar er is nog veel onwetendheid. Of ik het niet moeilijk vind om juist voor een blad in mijn eigen dorp mijn verhaal uitvoerig te vertellen? Nee, iedereen mag weten wat mijn verhaal is. Ik had het ook kunnen verbergen, of ergens anders te gaan wonen, zoals transseksuelen wel doen. Waarom zou ik? Ik heb het naar mijn zin in Heeswijk-Dinther en lang tegen mezelf gelogen, nu ben ik eerlijk en open.” Tuttedingen Na de operatie bleef Sylvia haar technische beroep als technisch ontwerper uitvoeren. Daarnaast heeft ze sinds 2008 haar eigen schoonheidssalon, waar ze sinds kort fulltime voor actief is. Ze kan genieten van die typische vrouwelijke ‘tuttedingen’. “En op sommige vlakken heeft mijn verleden ook voordelen: als er een nieuw apparaat geïntroduceerd wordt, snap ik meestal hoe het technisch gezien in elkaar steekt. Daar hebben veel vrouwen vaak toch moeite mee!” ‘Iedereen mag mijn verhaal horen’ Sylvia is voorzitter van de Stichting Transgendergroep Eindhoven. Deze organisatie houdt zich bezig met de emancipatie van transgenders en het organiseren van zelfhulpgroepen voor transgenders. Bij Transgendergroep Eindhoven is iedereen welkom die iets met travestie of transseksualiteit van doen heeft, daar sympathie of belangstelling voor heeft. Veel transgenders komen regelmatig met hun partner (echtgenote, vriendin), of ze nemen een keer vrienden, buren, kennissen of collega’s mee. De bijeenkomst telde in het begin 10 aanwezigen maar is inmiddels opgelopen tot gemiddeld 60 aanwezigen per avond. Sylvia begeleidt hier ook jongerengroepen waarin verschillende thema’s besproken worden. Voor info: www.tggeindhoven.nl. Tekst: Annemieke van der Aa Foto: Jacques Worms 19 | september 2012

Tekst: Rene van der Pas Foto: René Kuijs Tekst: Annemieke van der Aa 0413-293706 OKTOBER Bouwen zonder zorgen verbouwen - nieuwbouw - renovatie onderhoud - bouwkundig tekenen Van Aarle’s Bouwbedrijf De Morgenstond 11, Heeswijk Dinther Tel (0413) 29 19 21, info@vanaarlesbouw.nl www.vanaarlesbouw.nl Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen. Dealer van RIEJU, KEEWAY, BENELLI, SACHS en GENERIC Bromfietsen en Scooters. ZA. EN MA. DE HELE DAG OPEN - DI. EN VR. NA 13.30 UUR - GRAAG VOORAF BELLEN RETSELSEWEG 5, HEESWIJK-DINTHER

Een eigen karakter zeker, zoals het er op dit moment bij ligt. D’n HaDeejer kan zich nog niet geheel in deze mooie reclameboodschap herkennen. Planning uitgesteld dus, door de stagnerende woningmarkt. Kan gebeuren. Maar hoe zit het nou met de ‘tijdelijke bouwweg’ en het bruggetje dat zit te smachten om haar taak uit te gaan voeren. Gevangen door bouwhekken ligt ze er verveeld en verdrietig bij. Even bellen naar Hans van der Pas, wethouder Volkshuisvesting ,Ruimtelijke Ordening en Vergeten Bruggetjes. Zijn relaas biedt uitkomst: “Ik noem die brug gekscherend de Belgische Brug. Hij begint nergens en eindigt nergens. Binnen een maand moet de besluitvorming rondkomen om het oorspronkelijk plan van de openbare ruimte rond De Windberg af te ronden. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden. Nieuwe weg, beplanting en verlichting. En is het bruggetje geen Belgische brug meer. Het is nu ook vervelend voor de mensen die er wonen. Voor het bouwverkeer dat er hierna nog komt zoeken we wel een oplossing. Ook de aansluiting van de waterafvoer richting Leygraaf wordt onder de loep genomen.” Goed nieuws dus voor het bruggetje. Bevrijd van haar harnas. Ga haar meteen de blijde boodschap brengen. ‘belgisch bruggetje’ binnenkort bevrijd van harnas? Van de site van woningstichting De Kleine Meijerij haalden wij de volgende tekst: “Wij realiseren Plan Windberg in de wijk Heilaren aan de noordkant van Heeswijk-Dinther. Een unieke locatie met prachtig uitzicht over het mooie waterrijke natuurgebied. De traditionele architectuur in de jaren ’30 stijl en de markante, wisselende kappen gecombineerd met eigentijdse elementen geven De Windberg een geheel eigen karakter” Tekst: Rene van der Pas Foto: René Kuijs De lachspieren zullen ongetwijfeld op de proef worden gesteld tijdens een avondvullend programma in de grote zaal. Bijzondere artiesten verzorgen een lach- dans en muziekshow. Vijf buutreedners, komische groepen en ‘van alles en nog wa’ treden 13 oktober op. Na een fantastische Koninginnedag in Rhenen en Veenendaal, zal prins Willem Alexander de 13de een bezoek brengen aan Heeswijk. Berry Knapen kruipt weer in de huid van onze kroonprins waarbij hij de lachers weer op zijn hand zal krijgen. Na een muzikaal intermezzo is het de beurt aan Kitty Goverde (Bertha van de Meuleperd) die na een lange tijd van afwezigheid weer een optreden zal verzorgen. Rob Scheepers kruipt in de huid van Advocaat Dick, een typetje waarmee hij eerder al veel succes boekte. Na een optreden van ‘De Two Petjes’ kruipt Jan Strik in de buutton als hoogleraar Lodewijk van Avezaath. De kletser van de eeuw, Frans Bevers, mag als de gemèntewerker natuurlijk niet ontbreken in HaDee. De avond zal worden opgeluisterd door de energieke blaaskapel ‘De Kornuiten’ uit HaDee. Voor wie zeker wil zijn van een mooie plaats in de zaal, is er de mogelijkheid om te reserveren voor een warm/koud buffet vanaf 18.00 uur. Na het dessertbuffet worden deze bezoekers naar gereserveerde plaatsen gebracht. Een combinatie-reservering kost 35 euro,- incl. 3 consumpties p.p. Overige kaarten (13 euro) zijn te reserveren via AquaREST, 0413 291800 of www.aquarest.nl. Tekst: Annemieke van der Aa Lachen geblazen tijdens Bonte Avond AqauREST Onder het motto ‘T’is lachen geblazen’ wordt op zaterdag 13 oktober bij AquaREST voor de tweede keer een ouderwetse kletsavond gehouden met onder anderen de vijf beste tonproaters van Zuid-Nederland. 20.00 uur: muziek van de Kornuiten 20.25 uur: opening door presentator Joris 20.30 uur: Berry Knapen 20.50 uur: muzikaal intermezzo De Kornuiten 21.15 uur: Kitty Goverde 21.35 uur: pauze 22.00 uur: Rob Scheepers 22.20 uur: muzikaal intermezzo De Kornuiten 22.30 uur: De Two Petjes 22.55 uur: pauze 23.10 uur: Jan Strik 23.30 uur: Frans Bevers 23.50 uur: finale met De Kornuiten HET PROGRAMMA 21 | september 2012

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer die onlangs werden gehouden, vertonen de kiezers uit Bernheze en Heeswijk-Dinther weinig verschil met de gemiddelde Nederlandse kiezer. De uitslag laat zien dat ook in onze gemeente en in onze dorpen de VVD de grootste partij is, dat de PvdA en de SP goed standhouden op de 2e en 3e plaats en dat ook het CDA (eens was Heeswijk-Dinther een bolwerk voor deze partij) hier de neerwaartse spiraal van de laatste jaren niet kan keren. Verkiezingen 2012: CDA op dieptepunt, VVD de grootste HaDee volgt landelijke politieke trends Duurzaam is iets van deze tijd en ook iets voor de toekomst. Mensen moeten voor zichzelf kiezen of het duurzamer moet. Ikzelf vind van wel, want we moeten ook denken aan de volgende generaties en aan onze kinderen. Het is positief dat de gemeente het initiatief neemt, maar het moet eigenlijk van de burgers uitgaan. Zij moeten bepalen of het duurzamer moet. Het moet duurzamer en dat de gemeente naast zonnepanelen ook goedkoper groene stroom aan gaat bieden vind ik een goed initiatief. Ik heb gehoord dat de gemeente overweegt zonnepanelen te plaatsen op varkensstallen of ergens in een weiland, want wie zegt dat het per se op onze daken moet? Groene stroom is onduidelijk, want mensen gaan er vanuit dat de stroom die zij krijgen groene stroom is. Toch denk ik dat dit initiatief van de gemeente zou kunnen werken. Het kan altijd duurzamer, maar de gemeente heeft al goede stappen gemaakt. Ik ben tevreden over het initiatief van de gemeente. Ik ben een voorstander van duurzaamheid. Zonnepanelen op daken vind ik wel lelijk en daarom is het beter als men zonnepanelen direct meeneemt in bouwprojecten. Nu komen zonnepanelen achteraf pas en dan ziet het er niet uit. Groene stroom is voor mij nog onduidelijk. dorpSPRAAT Onze gemeente wordt duurzam Tekst: Bart van Schijndel: Lianne Gabriëls JOKE VAN ZUTPHEN (58) ADRI PELDERS (47) CHRISTIEN VAN DE VEN (69) Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Piet van Zutphen De uitslag van de 4 stembureaus uit HaDee in de afgelopen 3 verkiezingen No Partij 2006 % 2010 % 2012 % 1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 583 12,17% 903 20,29% 1.379 31,43% 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 662 13,82% 635 14,27% 754 17,18% 3 SP (Socialistische Partij) 998 20,83% 689 15,48% 702 16,00% 4 Christen Democratisch Appèl (CDA) 1.968 41,08% 1.062 23,87% 611 13,92% 5 Partij voor de vrijheid (PVV) 253 5,28% 563 12,65% 339 7,73% 6 Democraten 66 (D66) 49 1,02% 283 6,36% 332 7,57% 7 50Plus 94 2,14% 8 Groen Links 149 3,11% 210 4,72% 72 1,64% 9 Partij voor de Dieren 57 1,19% 36 0,81% 56 1,28% 10 ChristenUnie 33 0,69% 23 0,52% 11 0,25% 11 Piratenpartij 5 11 0,25% 12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) - 0,00% - 0,00% 9 0,21% 13 MENS 13 7 0,16% 14 DPK 5 0,11% 15 SOPN 3 0,07% 16 Liberaal Democratische Partij 1 0,02% 0,00% 1 0,02% 17 AEP 1 0,02% 18 PVDT 1 0,02% 19 Overige partijen 38 0,79% 28 0,63% - 0,00% Aantal uitgebrachte stemmen 4.791 4.450 4.388 Kiesgerechtigden 5.699 5.640 5.605 Opkomstpercentage 84,07% 78,90% 78,29% Tekst: Bart van Schij del Foto's 22 | september 2012

Zie ook www.hadeejer.nl Ik vind het initiatief van de gemeente positief, want de kosten worden op lange termijn beperkt. Ik woon in een nieuwbouwwijk en heb zelf één zonnepaneel op het dak. Het is geen mooi gezicht, maar ik heb er geen last van. Over groene stroom is er veel onduidelijkheid, want ik weet niet precies wat groene stroom is. Hier mag wel meer over geïnformeerd worden. De gemeente is redelijk goed op weg, maar het mag beter. Het kan ook beter. Duurzaamheid mag beter gepropageerd en gepromoot worden in onze gemeente. Zelf heb ik al enige tijd groene stroom en ik ga er vanuit dat het groen is. Wel zou het goed zijn, als er meer informatie komt over groene stroom. Ik overweeg om zonnepanelen aan te schaffen. Zonnepanelen zijn lelijk, maar ik heb een plat dak waardoor niemand er iets van zal merken. Ik ben niet thuis in duurzaamheid en heb me er niet in verdiept. Wel vind ik duurzaamheid positief, want het is beter voor het milieu. Ik let wel op de kosten en daarom zal ik ook geen groene stroom aanschaffen. Groene stroom is onduidelijk en ik vraag me af of dit gaat werken, want ook andere mensen zullen op de kosten letten. Zonnepanelen moeten gewoon komen waar mensen het willen. Ik scheid wel mijn afval. Ik kom uit Den Bosch en daar hoefde dat niet, maar verder ben ik niet zo milieubewust. uurzamer, maar het kan nog beter? CORINA GLOUDEMANS (35) THEO VAN EERD (63) KYRA SPljKHOVEN (25) Weinig verschil Bij de keuze voor de grootste partijen is er zoals gezegd weinig verschil met de landelijke trends. En er wordt ook weinig afwijkend gestemd op “vreemde vogels”. Omstreeks 90% van de stemmen wordt uitgebracht op de 5 grootste partijen, zoals bijgaand staatje voor heel Bernheze laat zien. No Partij 2006 % 2010 % 2012 % 1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 2.335 12,95% 3.434 20,64% 5.331 31,67% 2 Partij van de Arbeid (PvdA) 2.351 13,04% 2.111 12,69% 2.903 17,24% 3 Socialistische Partij (SP) 4.063 22,53% 2.713 16,31% 2.776 16,49% 4 Christen Democratisch Appèl (CDA) 7.364 40,83% 4.046 24,32% 2.329 13,84% 5 Partij voor de vrijheid (PVV) 910 5,05% 2.354 14,15% 1.433 8,51% Totaal 5 grootste partijen 17.023 14.658 14.772 Totaal uitgebrachte stemmen 18.036 16.637 16.834 Percentage op 5 grootste partijen 94,38% 88,10% 87,75% Afwijking met verkiezingen voor de gemeenteraad De gemeenteraadsverkiezingen zijn moeilijk te vergelijken, omdat dan de lokale partijen meedoen. Toch is het merkwaardig dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 maar 950 mensen op de VVD stemden, oftewel 8,2%. Een opmerkelijk verschil met de verkiezingen van dit jaar voor de Tweede Kamer. Nog een ander groot verschil is het opkomstpercentage. Was het vroeger zo dat de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen altijd zeer hoog was, de opkomst van slechts 51,2% bij het stemmen voor de eigen gemeenteraad steekt schril af tegen de bijna 80% voor de 2e Kamer. Verbazing En dan tot slot een persoonlijke verbazing. Er is iemand in HaDee (en zo zijn er 14 in heel Bernheze), die op de verkiezingsdag opstaat, zijn stempas zoekt, een identificatiebewijs bij zich steekt, in de auto of op de fiets stapt, naar een stembureau gaat, zich meldt, een biljet invult en dan op De Partij voor de Toekomst oftewel Johan Vlemminx gaat stemmen. En dat in het geheim, dus je kunt er niet eens samen lol om hebben! Ik zou dolgraag willen weten waarom iemand al die moeite doet en niet rustig in zijn of haar bedje blijft liggen. 23 | september 2012

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=