d'n Hadeejer september 2012

Roxanne en Magda in Kenia ‘Je beseft hoe goed we het in Nederland hebben’ Jambo, Jambo (Hallo) lezers van de HaDeejer, Deze zomer reisde ik samen met mij n moeder Magda af naar Kenia. We v erbleven in Mombasa, de op één na (Nairobi) grootste stad van Ke nia. Voor een periode van 4 weken he bben we daar vrijwilligerswerk gedaan bij APDK (the Association for the Phsyically Disabled of Kenya). APDK is een rehabilitatiecentrum voor kinderen tussen 3-18 jaar met een lichamelijke handicap. Sommige kinderen zijn ook verstandelijk beperkt of hebben een co mbinatie van verschillende handicaps. Enkele vo orbeelden zijn een waterhoofd, klompv oeten en verlammingen. Binnen de kliniek bevin dt zich een ruimte voor fysiotherapie, e en gipskamer, een werkplaats waar ze aangepaste sc hoenen maken, een schooltje, slaaprui mtes en een eetzaal. Momenteel verblijven er 54 kin deren en er is plek voor 60 kinderen. De kinderen krijgen weinig of nooit bezoek, omdat d e ouders ver van de stad wonen. We h ebben kinderen gesproken die hun ouders al twee jaar niet gezien hebben. Ook komt het voor dat de ouders hun kind na het herstellen v an een operatie niet komen ophalen. Dit komt soms doordat de ouders geen geld hebben o m het kind groot te brengen of vanweg e schaamte. eerste indruk De eerste dagen waren best heftig en i ndrukwekkend. Het is er niet hygiënisc h zoals in Nederland en ook is er weinig aandacht voor de kinderen vanwege het tekort aan personeel en water. De herinnering van de eerste dag dat de kinderen strompelend over de vloer, kruipend, met looprekjes, in rolstoelen, groot en klein op ons afkwamen is onuitwisbaar. Dat was eve n wennen en ontroerend om te zien. Maar al gauw was er een klik met de kinderen en waren ze telkens weer blij als we er waren. We hebben de eer ste week de knop omgezet. Ook al zijn we geen chirurg of fysiotherapeut, toch konden we ons op ieder moment van de dag nuttig maken. Dat gaf een supergevoel. onze bezigHeden In de ochtenden assisteerden we in de therapiezaal bij oefeningen, of gewoon even een ‘highfive’ of op schoot zitten na een pijnlijke behandeling. Om 10.00 uur was het tijd voor thee met twee sneetjes brood. Door de vele verschillende niveaus deed het ene kin dje er een halfuur over terwijl de ander binnen een minuut klaar zat. Daarna assisteerden we op school me t activiteiten zoals verven, knutselen, s pellen of organiseerden we een stranddag met de kinderen of een man icuremiddag bij de meiden die niet uit bed kunnen. Omdat ze in Kenia Swahilli spreken was het soms wel lastig om te communiceren, maar dit brac ht veel grappige situaties met zich mee. Het uitleggen van zakdoekje legg en is dan zo makkelijk nog niet. traVel aMbulance Een essentieel voortraject van APDK is de Mobile Clinic. We zijn 3 dagen met de ambulance mee geweest, samen met e en fysiotherapeut en leraar. We bezoch ten kleine, primitieve dorpjes bestaande ui t lemen hutjes, en bij lokale gebouwtje s hadden ze dan spreekuur en adviseerden ze ou ders over scholing en verwezen ze hen door naar bepaalde instanties. Soms nemen ze ook kinderen mee naar APDK. tot Slot Een beetje gespannen begonnen we a an het avontuur en vroegen we onszelf af of we dit wel zouden kunnen. Voor de mensen die dit ook willen doen, advise ren we deze kans aan te grijpen en gewoon de drempel o ver te gaan. Op deze manier maak je h et echte Afrikaanse leven mee, en draag je ook bij aan bijvoorbe eld een ontwikkelingsproject als APDK, waar vrijwilligers erg hard nodig zijn. Daarnaast besef je meer da n ooit hoe goed we het hier in Nederland hebben. Voor eventuele informatie over de orga nisatie achter onze reis of donaties ver wijzen we je door naar www.dgfoundation.nl. Mocht u nog me nsen kennen die bijv. stage willen lope n of werkervaring op willen doen op medisch vlak, dat is mogelijk bij APDK. Bij overige vragen: liefsroxanne@hotmail.com. Travel-rolstoelen In de rubriek “HaDeejers over de grens” krijgen jongeren de gelegenheid iets te vertellen over hun verblijf in het buitenland. Wil jij je ervaringen met ons delen of ken je iemand die we kunnen benaderen? Stuur een berichtje naar: redactie@hadeejer.eu Hadeejers over de grens Kenia e i e e D o o n e Travel-ambulance Groetjes, (Kwa Heri – Tot ziens) Roxanne & Magda Hak 27 | september 2012

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=