d'n HaDeejer mei 2016

Nieuwe unieke kansen voor HaDee In de vorige uitgave van d’n HaDeejer stond al een mededeling over de nieuwbouwplannen. Peter van Boekel, wethouder in de gemeente Bernheze en Melissa van Driel en Thijs van Kessel, projectleiders van het nieuwe plan vertellen ons meer over de opzet ervan. Dit vooruitlopend op de informatieavond, die gehouden wordt op 1 juni a.s. in cc Servaes. “Het is een uniek concept,” aldus Peter. “Bij de ontwikkeling van het plan is er namelijk veel speelruimte voor geïnteresseerden. Vooralsnog is er geen projectontwikkelaar bij betrokken en dat is gunstig wat betreft de mogelijkheden en de betaalbaarheid”. Behoefte Peter vervolgt: “In december 2015 nam het college van burgemeester en wethouders het besluit om in alle kernen van de gemeente versneld te gaan bouwen. Er is de afgelopen jaren minder en te weinig gebouwd, terwijl er steeds meer vraag is naar allerlei soorten woningen. Nu trekt de woningmarkt weer aan en de economie is herstellende. Mensen durven weer te kopen.” De gemeente heeft in 2015 een woningbehoefteonderzoek gehouden. Op basis daarvan is per woonkern de kwantitatieve- en kwalitatieve vraag in beeld gebracht. En dat vertaalt zich weer naar de ‘woonvisie 20162021, creatief naar nieuw evenwicht’, die in juli door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Kansen Het project waar de gemeente als eerste mee aan de slag gaat, is Rodenburg. Dit plan was al in ontwikkeling maar wordt nu dus versneld gerealiseerd. En de manier waarop, is voor onze gemeente vernieuwend. Er komen circa 130 woningen op een oppervlakte van 7 hectare. Woningstichting ‘Kleine Meierij’ bouwt minimaal 20 sociale huurwoningen, dat staat vast. In het plan wordt 30% voor sociale woningbouw gereserveerd. Voor het overige is er veel ruimte om zelf initiatieven te ontplooien. Het is nu mogelijk om zelf of samen met anderen te bouwen. Dat kan in CPO-verband (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), IPO-verband (Individueel Particulier Opdrachtgeverschap – zelfbouw - red. ) of anderszins. Diverse types en soorten woningen zijn mogelijk: koop-, huur-, en starterswoningen; vrijstaand; tweekappers; rijtjeswoningen. De verdeling hiervan in aantallen gaat ook in overleg. Voor allerlei doelgroepen zoals senioren, jongeren en mensen met een beperking zijn er kansen om plannen te bedenken en uit te voeren. Thijs raadt aan om elkaar op te zoeken. “Dit is dé mogelijkheid om je stem te laten horen. We willen enthousiasme creëren. De gemeente stelt zich flexibel op.” Op 1 juni worden ook de grondprijzen bekendgemaakt. Deze zijn bepaald door een onafhankelijke taxatiecommissie en worden in mei door het college van B en W vastgesteld. Criteria Naast de keuzevrijheid heeft men uiteraard te maken met de regels en bouwvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Een aanvraag voor een bouw-/omgevingsvergunning wordt beoordeeld aan de hand van het bestemmingsplan. Hoogbouw, in de vorm van flats bijvoorDorps – landelijk – groenwonen in plan Rodenburg Tekst Thea van der Doelen Voorlopige schets: Aangeleverd door de gemeente 14 d ’ n hadee j er

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=