d'n Hadeejer september 2014

14 | d’n HaDeejer Aanleiding tot herinrichting Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is de Aa gekanaliseerd om te zorgen voor een vlottere waterafvoer. ’s-Hertogenbosch, waar de Aa en de Dommel samenkomen, ligt echter laag, waardoor er bij een grote waterafvoer problemen ontstaan. Om deze problemen op te lossen worden twee waterbergingsgebieden bij Berlicum ingericht. Daarnaast wordt gekeken hoe het water bovenstrooms beter vastgehouden kan worden, bijvoorbeeld door de beek weer te laten meanderen. Tevens wordt geprobeerd om in een zone van ongeveer vijfentwintig meter aan de oevers van de Aa de ecologie terug te brengen. Struweelvogels als de grasmus en de geelgors, maar ook de kamsalamander en de heikikker moeten zich weer kunnen verplaatsen en leven in het gebied. Tot slot komen er maatregelen om het peil in het huidige natuurgebied rond Kasteel Heeswijk te verhogen, in het kader van de verdrogingsbestrijding. “Dergelijke maatregelen treffen we in goede samenspraak met de omgeving. Voor landbouwbedrijven waarvan gronden in aanmerking komen om te worden ingericht en die willen meewerken, wordt naar passende oplossingen gezocht, zoals het compenseren in de vorm van vervangende grond. De praktijk leert dat hierdoor goede oplossingen worden gevonden. Onteigening is in dit project dan ook niet aan de orde,” aldus Jan Lubbersen. De voorbereidingen Voordat er plannen gemaakt zijn, is er al een heel groot vooronderzoek gedaan, bestaande uit zogenaamde deelstudies. Projectleider Bram Schlooz: “In oktober 2010 zijn we gestart met een 8-tal deelstudies om een antwoord te krijgen op vragen als: ‘Wat leeft er nu eigenlijk in die streek?’ Zo zijn er interviews met betrokken landbouwers gehouden waarbij gevraagd is, naar de betekenis van de plannen voor hun ‘Het zijn ingewikkelde puzzels die je samen moet maken’ Realiseren Ecologische Verbindingszone en verdrogingsbestrijding van de Aa Op het kantoor in ’s-Hertogenbosch vertellen Bram Schlooz (projectleider) en Jan Lubbersen (verantwoordelijk voor de grondverwerving) bevlogen over hun werkzaamheden vanuit het waterschap Aa en Maas, in het kader van de herinrichting van het gebied vanaf de Kilsdonkse molen tot aan Kasteel Heeswijk. tekst Berry van de Wetering fotografie Lianne Gabriëls Bram Schlooz en Jan Lubbersen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=