d'n Hadeejer mei 2014

maandblad voor Heeswijk en Dinther Jaargang 10 mei 2014

Doctor Heijmanstraat 4 5473 DA Heeswijk-Dinther Stefan Hoedemakers T 0413 - 28 09 56 M 06 - 41 39 54 65 Kleuradvies Decoratie Behang Boekt u nog handmatig uw bankafschriften? Rabobank en ABN-Amro hebben nu een automatische koppeling met Twinfield anders S Adviseurs Administratie Belasting MKB-advies www.sandersadviseurs.nl Eikenhoek 7, Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291242 info@sandersadviseurs.nl Uw administratie ook eenvoudiger? Neem vrijblijvend contact met ons op. S Gecertificeerd Twinfield partner

d’n HaDeejer | 3 voorwoord redactie We laten het geruisloos voorbij gaan, maar deze maand is het tien jaar geleden dat de eerste HaDeejer het levenslicht zag. Het ging om een proefnummer om te kijken of er draagvlak onder potentiële adverteerders was voor een lokaal magazine. Dat was er, want anno 2014 verschijnt er al tien jaar lang maandelijks een blad dat door velen met plezier gelezen én gemaakt wordt. Tien jaar lang heb ik als hoofdredacteur mee mogen werken aan D’n HaDeejer. Ik mocht een enthousiaste groep medewerkers aanvoeren en gezamenlijk maakten we er iedere maand iets speciaals van. Nu is voor mij de tijd gekomen dat ik voor de laatste keer het voorwoord schrijf. Ik stop ermee. Het is mooi geweest. Tien jaar HaDeejers maken is leuk, maar het vraagt ook veel van je. Als je dan ook nog merkt dat de ‘schwung’ er niet meer is en dat je op routine een blad aan het leiden bent, is het tijd om te stoppen. Tijd ook voor een frisse wind en we zijn heel blij dat we die gevonden hebben in de persoon van Berry van de Wetering. Hij is met ingang van 1 juni de nieuwe hoofdredacteur van D’n HaDeejer. Ik kijk terug op tien hele mooie jaren waarin we 120 HaDeejers fabriceerden. Ik durf te stellen dat het uniek is wat we doen: maandelijks een kwalitatief goed blad, dat volledig gemaakt wordt door vrijwilligers, gratis huis-aan-huis verspreiden. Ik ben er trots op dat ik daar mijn steentje aan bij heb mogen dragen. Met grote groet, Annemieke van der Aa Redactie Annemieke van der Aa (hoofdredacteur), René Kuijs, Ardith Manders, Harry Mikkers, Ad van Schijndel Medewerkers Robert Deckers, Thea van der Doelen, Henk Habraken, Marko Konings, Toon Konings, Liseth Kuijs, Matthijs van Lierop, Cathelijn van der Meijden, Jacques van der Meijden, Jeroen de Mol, Marijke van Oorschot, Rene van der Pas, Noortje van Schijndel, Bart van Schijndel, Jan Schuurmans, Wim Smits, Michel van de Wetering. Vormgeving Corina Gloudemans, Eveline van Rijbroek, Carlijn van der Steijn, Monique van de Ven, Henny Wijgergangs Fotografie Lianne Gabriëls, Jacques Worms, Sanne van Rozendaal, Eefje Voets Kopij/informatie Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@HaDeejer.eu Advertenties Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@HaDeejer.eu Vragen over bezorging Bel Toon Konings 06-53584742 E-mail: bezorging@HaDeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners € 36,00 incl. verzendkosten Druk Drukkerij Wihabo, Geffen Oplage 3300 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. fotografie voorpagina Sanne van Rozendaal maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Tien jaar 14 25

Heeswi jk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl Allround en veelzijdig in elektro Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw • Leefstijlcoaching • Timemanagement en stressbeheersing • E-coaching De Streepen 2 5473 PE Heeswijk-Dinther 06 44 74 60 74 info@moniquebarten.nu www.moniquebarten.nu Ben jij uit evenwicht? Vind je balans terug met: • Wandelcoaching • Biografie maken van jezelf • Gewichtsbeheersing op maat van den berg en zn. tegelwerken & tegelhandel Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig plaatsen en leveren van tegels en natuursteen! www.tegelzetbedrijfvdberg.nl Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

d’n HaDeejer | 5 JAARGANG 10 NUMMER 118 mei 2014 3 Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 ontmoeten in De tuin 11 coalitieakkoorD Iedereen blij 13 De Hike is terug 14 beat it familiezaken 17 Ingezonden ontgroening 19 Temperament lanDgeiten 20 ei-rups-pop en Dorpspraat 22 broers in Over de grens 25 annemieke gaat, berry komt 28 Reconstructie Hotel Cuijpers 31 Braaf zen toon kunnings 32 Voorbij de voordeur bij wilma 35 ZaKelijK beKeKen en ‘t plenkske 37 50 jaar gelee brug terug 38 Agenda ‘De fracties mochten hun zegje doen, maar behalve een bescheiden gepruttel van de VVD was iedereen content’ (pagina 11) 7 13 20 19 31

Deurtechniek Garage en bedrijfsdeuren William van Grinsven T 06-46098409 Hommelsedijk 37a 5473 RE Dinther www.vgdeurtechniek.nl info@vgdeurtechniek.nl HANS VAN DER DOELEN www. doe l enkeukens . n l BOXTEL Zorg en ondersteuning bij u thuis of bij ons thuis Voor al uw vragen over zorg- en dienstverlening kunt u contact opnemenmet het cliëntservicebureau, maandag t/mvrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Tel.: 0413 - 29 81 13, e-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl. www.laverhof.nl

d’n HaDeejer | 7 Samen met Wim Dortmans (51) vormen Jan en Jo het dagelijks bestuur. Theo Romijn en Wilson Bosch zijn de andere bestuursleden. Na het oprichten van de stichting werd er een tuinplan opgesteld. Wim: “We zijn begonnen met het planten van fruitbomen en hebben daarbij ook gelet op welke insecten en vogels dat trekt. Het eerste jaar tuinieren ging eigenlijk meteen heel goed. Ieder heeft een andere kwaliteit, de één kan goed organiseren en de ander werkt hard. Na drie jaar is de structuur van de tuin inmiddels goed zichtbaar.” Vrijwillig Jo: “De grond huren wij sinds 2012 van de Dintherse parochie. Daarvoor lagen er volkstuintjes, maar dat oogde wat slordig. We hebben onze plannen met hulp van het Brabants Landschap, de Postcodeloterij, parochie en Gemeente Bernheze kunnen realiseren.” Jo houdt de grasmat keurig bij. Elke donderdagmiddag is hij op de zitmaaier te vinden: “De eerste zaterdag van de maand komen we met zo veel mogelijk vrijwilligers. We krijgen dan veel werk verzet en het is ook nog eens gezellig. Ik zit ook in het Parochiebestuur en de onderhoudsploeg van het kerkhof. Ik ben dus vaak in deze hoek te vinden.“ Wim Dortmans vult aan: “Onze drijfveer is echt ‘laten ontmoeten’ en dan doelen we op mensen van alle leeftijden en met diverse achtergronden. Je zou de Ontmoetingstuin ook een activiteitenveld kunnen noemen.“ Drie jaar geleden ontstonden er plannen om wat te doen met het braakliggend terrein achter Cultureel Centrum Servaes en de Dintherse Kerk. Ook het kerkhof, de poel, akkerranden, het Servaespad en verdere omgeving werden bij de plannen van deze gebiedsinrichting betrokken. Initiatiefnemers Jan van den Broek (71) en Jo van Hemmen (70) zochten een enthousiaste club vrijwilligers bij elkaar en zo geschiedde. Nu ik dit schrijf is het 5 mei, Bevrijdingsdag. Omdat het thema van 4 en 5 mei dit jaar “vrijheid geef je door” was, wil ik daarom ook maar doorgeven, dat ik dit schrijf op 5 mei, Bevrijdingsdag. Gisteren was ik ook op de Nationale Herdenking in Heeswijk. Dat het een massaal gebeuren is, kan ik niet zeggen. Nee, je ziet daar jaarlijks nagenoeg dezelfde (oudere) mensen. Een van de sprekers was wethouder van Moorselaar. Hij hield daar ook, als SP wethouder, een vurig pleidooi voor de Europese Unie, hetgeen mij, ondanks dodenherdenking, een glimlach op mijn gezicht ontlokte. Jawel, de vrijheid is waardevol, want alleen in vrijheid kan men het bevrijdende gevoel leren kennen. Dat gevoel is een doorbreken van het sociale keurslijf van schijnheiligheid en onechte overtuigingen. Een lach in spontaniteit is bevrijdend, maar ook huilen kan dat zijn. Het is bevrijdend je te laten meeslepen door je eigen wezen, je oprechtheid, je ideeën. Je kunt alleen bevrijd worden, als je echt bent en er voor uitkomt wie je bent. Toch kan vrijheid nooit ongebondenheid betekenen, maar slechts afwezigheid van dwang. Want vrijheid zonder gebondenheid is als een auto zonder remmen. Of, zoals H. Phaff ooit schreef: “Vrijheid is datgene wat er overblijft, als aan de eisen der gemeenschap is voldaan.” Goh, dit leek wel een preek of een filosofisch gemijmer over vrijheid. Eigenlijk had ik het nog over de heropening van de vernieuwde Wereldwinkel, de Fairtrade Cadeauwinkel, willen hebben. Wel raad ik iedereen aan daar, in de Jonker Speelmanstraat, te gaan kijken. En ja, zou het uiteindelijk niet bevrijdend zijn als Heesch bij Oss kwam? Bevrijdend column Henk tekst Noortje van Schijndel fotografie Eefje voets Henk Habraken Een vierkante kilometer vol natuur en tuin V.l.n.r.: Jo van Hemmen, Wim Dortmans en Jan van den Broek Lees verder op pag. 8/9 Ontmoeten, samen werken en samen delen in de Ontmoetingstuin

8 | d’n HaDeejer Samenwerking Jo en Wim vertellen diverse plannen te hebben: “We zoeken continu de samenwerking met de omliggende partijen, zoals de Heemkundekring Wojstap, Jongerensoos I-meet, Cultureel Centrum Servaes en het Gilde. In de toekomst willen we ook het gehandicaptenplatform aan laten sluiten. We hebben met een paar van hen boeiende gesprekken gehad. Ieder heeft wat anders te bieden en wij willen daar als Ontmoetingstuin een bindende factor in zijn. Jo: “We zoeken naar slimme manieren van samenwerken en door het delen van elkaars kennis, vaardigheden en ruimten ontstaan voor relatief weinig kosten nieuwe kansen. Een aardig voorbeeld is de bloemsiergroep. De ruimten bij het cultureel centrum zijn meer geschikt voor vergaderen en minder voor handvaardigheid. De Soos I-Meet had hier wel een praktische ruimte voor.” Wim vervolgt: “De Wojstap weet natuurlijk alles over de lokale geschiedenis van deze vierkante kilometer. Zo is deze muur hier de oudste van Dinther. Daarachter lag vroeger het kerkhof en deze muur beschermde tegen het water uit het Aa-dal. De Wojstap gaat deze bijzondere zaken in kaart brengen en mogelijk zijn er volgend jaar al excursies. De Ontmoetingstuin maakt daar dan deel van uit.” Adopteren Op 12 en 19 april jl. was er een cursus ‘tuinieren voor kinderen’. Wim schreef hiervoor een cursusboek. Hier kwamen veel enthousiaste kinderen op af. Wim zegt nuchter: “Zo moeilijk is tuinieren niet. We leren hier door te ervaren en komen er samen wel uit. Vorig jaar zijn de kinderen uit de kleuterklassen van ’t Palet hier geweest. Kinderen kunnen een vierkante meter tuin adopteren om te tuinieren. Er zijn er nu twee voor ’t Palet, twee voor de BSO en de rest voor enkele enthousiaste kinderen. “ Er is door studenten van Regionale Vakopleiding Bouw (ReVaBo), een ROC voor de bouw, een insectenmuur gemetseld. Er staat een Zussen misha (8 jaar) en luca (12 jaar) Renswoude: “We telen sla, tomaat, prei en wortel en eten het meestal zelf thuis op. Het is leuk om hier te zijn. Het leukste is het zaaien. Vooral om te zien wat er dan uitgroeit.” janne Donkers (11) en nichtje lynn Timmer (8 jaar): “We zijn nu de plantjes eruit aan het halen en nieuwe aan het zetten. We moeten dan eerst het zand losmaken. De volwassenen kweken de plantjes eerst en wij planten het dan. Het leukste zijn de aardappels. Dan stop je een gedroogde aardappel in de grond en komt er een plantje uit!”” jo van den Boom (77) is elke woensdagochtend en soms op zaterdag in de Ontmoetingstuin te vinden: “Ik help mee de tuin te onderhouden: schoffelen en de planten verzorgen. Ik werk graag in de tuin, lekker buiten bezig zijn. Ik zet het liefste de plantjes uit en geniet van het resultaat. Dit is al het derde seizoen dat ik hier meedraai. We zijn meestal met z’n vijven aan het werk. Het sociale aspect is ook belangrijk. We leren van elkaar en proberen samen nieuwe dingen uit.”

d’n HaDeejer | 9 mooi tuinhuis, afkomstig van De Kersouwe, om koffie te drinken en bij te buurten. Het gebied kent een rijke biotoop met een grote diversiteit aan flora en fauna. In deze biotoop is veel ruimte voor amfibieën. Naast kikkers, padden en salamanders zijn er ook hagedissen. Naar de herkomst hiervan wordt nader onderzoek gedaan. Dit biedt wellicht kansen voor de toekomst van de tuin en zijn omgeving. Ook het IVN is al zijdelings bij de Ontmoetingstuin en omgeving betrokken. Wim: “Wij willen hier een biologische tuin creëren en daar komt de kennis van het IVN en de Belgische organisatie voor biologisch tuinieren Velt goed bij van pas. De ene vrijwilliger heeft meer interesse in bloemen, de ander in gewassen. Ik ga zelf dit jaar wijn maken van de druiven, die hier sinds drie jaar groeien. Alles is voor eigen gebruik, dus ook de wijn zullen we samen opdrinken.” Over vijf jaar? Wim: “Dan ligt er een pad tussen alle ‘ommetjes’ die je binnen de vierkante kilometer kunt maken, van het Wandelpad tot aan het Natuurspeelbos, is de tuin compleet met bewegwijzering en informatieborden en er is er volop samenwerking tussen alle omliggende verenigingen. We hopen met alle inspanning een omgeving te maken waar veel mensen graag komen voor informatie en ontspanning. “ De volgende stap is nog meer mensen bij de Ontmoetingstuin betrekken. Interesse? Neem dan contact op met het bestuur via jovanhemmen@gmail.com. Ellen Laurenssen (43) werkt bij Laverhof en is elke donderdagmiddag vanuit die positie actief bij CC Servaes met een groep ouderen: “Ik zet me dan in voor de dagbesteding van deze ouderen, die elkaar hier ontmoeten. Er zijn drie vrijwilligers, die me om beurten helpen. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg, is het mooi dat de gemeente dergelijke initiatieven – dicht bij de mensen - ondersteunt. Het programma wordt steeds verder uitgebreid en we zoeken ook de samenwerking op met de Ontmoetingstuin. ‘Ontmoeten’ staat ook echt centraal. Je ziet dat de ouderen elkaar ook buiten de donderdagmiddagen weten te vinden. Daar was het allemaal om begonnen!” laureen Vermeulen (9 jaar): “Ik kom meestal op donderdag. Opa houdt deze tuintjes bij als wij op vakantie zijn. Ik heb thuis samen met mijn broer ook een klein tuintje.”

Wat beweegt jou? H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T (Fitness) 0413-22 84 21 T (Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl • Fitness • Bedrijfsfitness • Spinning • Fitkids • Afslanken • Lymfedrainage • Fysiotherapie • Manuele therapie • Sportrevalidatie TE HUUR: Kantoorruimte Opslagruimte Ruimte voor ZZP-ers De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 06 21 66 61 28 info@pakhuys35.nl www.pakhuys35.nl Lekker in je vel met de Nora VPL Een stralende, jonge huid zonder ongewenste haargroei, couperose, acné of rimpels? DAT KAN! Het unieke lichtflitssysteem van de Nora zorgt voor definitieve haarverwijdering, huidverjonging en verbetering. Kom voor een GRATIS intakegesprek naar huidverzorgingssalon Marja! Gouverneursweg 6A Heeswijk-Dinther - T. (0413) 293 278 - www.huidverzorgingssalonmarja.nl SLIMMER COMMUNICEREN! De Dageraad 15a 5473 HD HEESWIJK-DINTER Tel 0413-741714 info@ slimtelecom.nl www.slimtelecom.nl

d’n HaDeejer | 11 opinie Verslag vanuit het ‘Bernhezer huis van de democratie’ Coalitieakkoord: hoopgevend en nietszeggend De opening Het eerste dat me opviel was het ‘openingsgebed’. Of eigenlijk was het geen gebed, want God kwam er niet in voor. Maar het was blijkbaar wel iets bijzonders, want we moesten allemaal gaan staan van de burgemeester. Bij geen enkel ander onderdeel van de agenda was dat het geval. Er werd gevraagd om wijsheid. Maar aan wie dat werd gevraagd, werd niet duidelijk. Het leek het meest op een compromis tussen het CDA (we willen wel iets wat op bidden lijkt) en de socialistische en liberale kant van de raad (bidden doe je niet in zo’n vergadering). aFscHeiDen Men begon met afscheid te nemen van de twee vertrekkende wethouders. In dit geval doet het gezegde “scheiden doet lijden” wel opgeld, want beiden hadden willen blijven. Daar kwamen ze ook rond voor uit. Maar ja, de kiezer had gesproken en kiezers wil is wet. Beide wethouders hebben veel verdiensten gehad voor Bernheze: Hans van der Pas acht jaar raadslid, vier jaar fractievoorzitter en vier jaar wethouder en Ad Donkers acht jaar raadslid en acht jaar wethouder. Hans van der Pas houdt er mee op en verlaat de politiek, maar Ad Donkers blijft nog minstens vier jaar als raadslid. De burgemeester gaf de scheidende wethouders de lof die ze toekwam en zelf antwoordde ze daar op een bescheiden manier op in een toespraak waar het woord ‘dank’ vaak in voorkwam. Het coalitieakkoorD Daar waren we voor gekomen! Peter van Boekel, aanvoerder tijdens de onderhandelingen, legde met hulp van een PPP (PowerPoint Presentatie) uit wat de onderhandelingen hadden opgeleverd en wat er dus de komende vier jaar ons, de Bernhezer burgers, te wachten staat. Enerzijds was het geweldig. Maar anderszins viel het tegen. Wat was er geweldig? De komende vier jaar wordt/blijft Bernheze een gemeente met de volgende kenmerken: duurzaam, innovatief, transparant, realistisch en met geloof in eigen kracht. Als dat waar wordt/is staat niets ons aller geluk in de weg. Wat viel er tegen? Al deze begrippen waren niet ingevuld. Je kon met de nadere toelichting die de coalitie gaf alle kanten op. Zowel een geweldige verbetering als een enorme verslechtering kunnen met verwijzing naar de PPP worden gerealiseerd. Maar als ik het goed begreep: daar was het coalitieakkoord niet voor. In een bestuursakkoord moet een en ander concreet worden uitgewerkt. Laten we daar maar op wachten. De woorden waren in ieder geval goed. Nu de juiste daden nog! De fracties mochten hun zegje doen, maar behalve een bescheiden gepruttel van de VVD was iedereen content, blij, tevreden en had er alle vertrouwen in. Ook de oppositie. nieuwe wetHouDers Tot slot werd een nieuw college samengesteld. Er was een geweldige eenstemmigheid. De wethouders Rien Wijdeven (Lokaal) en Rein van Moorselaar (SP) werden herbenoemd en Peter van Boekel (CDA) en Jan Glastra van Loon (D66) waren de nieuwelingen. En alle vier kregen ze 19 stemmen. We hebben toch 21 raadsleden zult u zeggen? Ja, dat klopt, maar Marko Konings en Jan Bouwman waren er niet. Dus alle vier werden ze met algemene stemmen gekozen. Dat biedt kansen voor samenwerking, ook met de oppositie. en was er nou ook nog iets over HaDee? Jazeker! In de afscheidsspeech van burgemeester Marieke Moorman voor de scheidende wethouder Ad Donkers werden uiteraard zijn verdiensten voor de gemeenschap geprezen. Gezien de aard van de partij waar hij lid van is kon een vermelding van onze dorpen niet onvermeld blijven. En zo werd Ad door de burgemeester begiftigd met de ere-titel ‘Mister Heeswijk-Dinther’. Maar dat was ook de enige keer tijdens de hele avond dat onze dorpen werden vernoemd. onze onvolprezen hoofdredacteur Annemieke berichtte mij het volgende: “In Heesch wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Zou jij eens willen kijken of er iets over HaDee in zit? en wil je daar dan iets over schrijven voor het volgende nummer?” Toen realiseerde ik mij dat ik in het hele bestaan van bernheze nog nooit bij een raadsvergadering aanwezig was geweest. Dat werd dan dus hoog tijd, want ik beschouw mezelf toch als een geïnteresseerd en betrokken burger. Dus toog ik, gewapend met pen en papier, naar ons bernhezer huis van de democratie. een klein verslag. tekst Bart van Schijndel

Heerlijk, die muesli’s, crunchy’s en graanvlokken van De Halm. Lekker veel keuze en helemaal bio! www.dehalm.nl Lekker van mij! Meerstraat 42, 5473 VX Heeswijk | Gemeente Bernheze | www.vanboxtelgroep.nl Sterk in uitzonderlijk werk TransporT Grond- en sloopwerken Containers Zand- en Grindhandel BBQ en Zo via Tweevoud Bestel makkelijk en snel op MAKKELIJK, HEERLIJK EN VOORDELIG! Onbezorgd genieten van een complete barbecue, gourmet of tapas www.BBQenzo.nl Bel 0800-2008 Zelf uw BBQ-pakket samenstellen? DE VOORDELEN GRATIS THUISBEZORGD • GEEN AFWAS • IN KOELBOXEN GELEVERD • ALL-IN PRIJZEN • VANAF 4 PERSONEN TE BESTELLEN • VELE EXTRA’S MOGELIJK • 365 DAGEN PER JAAR • UITSLUITEND VERSE PRODUCTEN

d’n HaDeejer | 13 INTERVIEW Als jonge tiener deed Anne Heesakkers (23 jaar) zo’n tien jaar geleden mee aan de Hike, een driedaags event voor de jeugd uit de brugklas, tweede en derde klas. In de jaren daarna verdween de Hike, maar door Heesakkers keert het doldwaze evenement voor de jeugd terug. Viertal blaast evenement van weleer nieuw leven in De Hike is terug van weggeweest Anne Heesakkers vond het door Stichting Ranja georganiseerde jeugdevent te leuk om te laten verdwijnen. Dat leuke wat ze zelf meemaakte, wil ze ook de toekomstige jeugd gunnen. “Het is zonde als dit evenement verloren gaat. Voor de onderbouw van de middelbare school zijn er niet veel activiteiten. Ik wil er graag voor zorgen dat zij actief blijven.” Anne had contact met Stichting Ranja en kreeg de kans om te proberen Hike een nieuw leven in te blazen. Remco van Heeren (23), Chantal van Oirschot (19) en Kim van der Sluis (24) sloten zich bij Anne aan en samen zorgen zij in oktober weer voor een Hike. “Het wordt een leuk evenement voor de jongeren in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. We gaan grote activiteiten organiseren,” vertelt Heesakkers over het evenement. Het viertal is nog druk bezig met de organisatie, maar een aantal evenementen kunnen zij alvast verklappen. “We gaan een spooktocht organiseren, een speltocht en een discoavond. Het leuke is dat kinderen kunnen leren om zelfstandig te worden“, zegt ze. “Natuurlijk is er wel begeleiding, maar wij zijn geen ouders. Zij zoeken zelf hun weg”, vertelt Remco van Heeren over het evenement dat start op vrijdag 10 oktober en duurt tot zondag 12 oktober. Kinderen die meedoen, blijven gedurende het hele weekend op de locatie waar de Hike plaatsvindt. “De locatie is geheim, maar is wel ergens in HDL,” voegt Anne toe. Gezellig Ze begint al helemaal te stralen als ze denkt aan de Hike 2014. “Ik heb er echt heel veel zin in. Wij vinden het leuk om met kinderen bezig te zijn en om dit evenement te organiseren. Zelf heb ik ook een supertijd gehad op de Hike. Ik voelde me toen echt ‘The men’. Het zit tien jaar later niet voor niets nog steeds in mijn hoofd. Als ik uitga in de Toren, spreek ik nog mensen die ik heb leren kennen tijdens de Hike. Tijdens dit evenement is het gewoon gezellig om nieuwe mensen te leren kennen en om onder elkaar te zijn.” Het is de bedoeling dat de organisatie de lijn gaat doortrekken en dat er ook in 2015 een Hike is. De komende editie van de Hike wil het viertal de boel eerst even aankijken. “We kijken wel hoe groot de animo is“, zegt Remco. “We hebben van Ranja in ieder geval veel vrijheid gekregen. Super dat we de kans krijgen om Hike weer te organiseren“, aldus Anne Heesakkers. Ranja: in de boot Anne en Remco, op de stuw Kim en Chantal De Hike is van vrijdag 10 oktober tot zondag 12 oktober. Wil je meedoen aan Hike of wil je helpen als vrijwilliger? Stuur dan een e-mail naar: hike@stichting-ranja.nl tekst Matthijs van Lierop fotografie René Kuijs

14 | d’n HaDeejer In de familie: René en Paul van Lokven Beat it: keivet drumwerk op maat Ze rolden op jonge leeftijd vanzelf in de muziek. Vader Nico bespeelde de bugel bij de fanfare en vervoerde het slagwerk met zijn aanhanger naar de diverse concerten. René (32) was negen jaar toen hij zich aanmeldde bij de ‘Koninklijke’. “Eerst heb ik nog een half jaar geblazen, maar dat lag me niet zo. Drummen was toch meer mijn ding. Eerst van Jo van der Pas les gehad, daarna van Wim van Zutphen. Door de jaren heen heb ik mijn diploma’s in de muziek gehaald, tot tambourmaître (dirigent, red.) aan toe.” Beroepsmatig Na een tijd in het bedrijfsleven en in het onderwijs actief te zijn, kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. In zijn leven neemt muziek beroepsmatig een steeds grotere plek in. Hij gaat lesgeven aan de slagwerkgroep van fanfare Echo der Bergen te Eerde. Zijn fulltime baan in het speciaal onderwijs gaat hij afbouwen en de focus wordt gelegd op de muziek. In 2008 wordt Beat It Slagwerkopleidingen opgericht. Ook broer Paul (27) gaat bij de drumband. Haalt óók zijn diploma’s. Het besmettingsvirus komt ook bij hem binnen en hij komt in 2013 fulltime bij René in dienst. “Naast het geven van les doe ik ook nog allerlei hand- en spandiensten. Als manager in het bedrijfsleven (Paul was onder andere bedrijfsleider bij de C1000, net als René, red.) had ik wel wat ervaring en dat komt me nu goed van pas. Je hebt je onderwijs- en managementdiploma’s en als hobby bespeel je slagwerk. Je hebt daarnaast altijd een eigen bedrijf willen hebben. Een optelsom, appeltje, eitje. In 2008 start René van Lokven Beat it Slagwerkopleidingen. Naast mede-eigenaar Paul Schepers is zijn broer Paul zijn rechterhand. tekst Rene van der Pas fotografie Jacques Worms V.l.n.r.: René en Paul van Lokven met Wes Welsing, een leerling op proefles. Locatie Veghel

d’n HaDeejer | 15 Instrumenten inkopen, mensen aansturen en de tent laten lopen. Aanpakken. ‘Kei vet’ en inspirerend vind ik dat, en heb daar enorme lol in. We hebben nog een tak instrumentenverhuur. Laatst een marimba naar Utrecht gebracht. Naast het zakelijke is er de creatieve kant. We componeren nieuwe muziek en adviseren slagwerkgroepen in muziekkeuzes.” groeimarkt In 2009 komt Paul Schepers erbij als eerste docent van buiten. In 2011 betrekt Beat It hun bedrijfspand aan het Heilig Hartplein te Veghel en in 2013 wordt Schepers medeeigenaar. Met nog drie nevenlocaties in St. Oedenrode, Uden en Zijtaart, de HaFa-tak (Harmonie - Fanfare), en maar liefst vijftien docenten maakt het bedrijf in korte tijd een enorme groei door. René desgevraagd over deze groeimarkt en zijn ondernemingszin: ”In de HaFa-tak maken nu 18 muziekkorpsen gebruik van onze diensten. We hebben nu 400 leerlingen. Dan hebben we nog de educatie. Voor zowel basis, voortgezet als beroepsonderwijs verzorgen we op maat workshops. Voor teambuildingsdagen, vriendenuitjes, kinderfeestjes en familiedagen zijn er mogelijkheden. Ik had altijd al de ambitie om iets voor mezelf te beginnen. Maar je bent zomaar geen ondernemer. Met mijn ervaringen opgedaan in het bedrijfsleven, onderwijs en in de muziek is het voor mij wel wat gemakkelijker. Ik haal er veel voldoening uit. We doen het met enorm veel plezier, anders hou je het niet vol. Onze werkuren zijn vaak van ’s morgens acht uur tot één uur ’s nachts. Je levert ook in. Mijn sociale leven staat op een heel laag pitje. Verjaardagen en vrienden schieten er bij in. Dat is wel jammer. Gelukkig komt mijn vriendin ook uit de muziekwereld en die snapt het wel. Ik speel ook niet meer bij fanfare St Willibrord. Het verenigingsgevoel is er nog wel. Je voelt je ook betrokken bij muziekkorpsen waar je les geeft. Het is fijn om altijd je broer in de buurt te hebben, hij is net zo betrokken als ik.” Hip Paul speelt nog wel in de slagwerkgroep van de fanfare, hij is tevens bestuurslid. Zijn vriendin speelt saxofoon in hetzelfde muziekkorps. ”Als je als broers elkaar kunt ondersteunen en je ziet de toko groeien, dat geeft enorm veel energie. Eigenlijk zijn we altijd met muziek bezig. Zelfs op vakantie komt het voor dat onze vriendinnen in het zonnetje een boek zitten te lezen en wij op de laptop een muziekstuk aan het componeren zijn. Slagwerk is hip. Als je een beetje ritmegevoel hebt, kun je op eigen niveau meedoen. Je kunt het in principe overal. Op tafel, op de kliko, op tonnen, op een bezemsteel of op een rioolbuis. Beat It heeft een allround pakket. Van de gewone drums en marimba tot en met bongo’s en conga’s.” www.beatitslagwerkopleidingen.nl Slagwerkdocent Job Schellekens. Naast hen een van zijn leerlingen Wilma van der Aa. Job geeft hier les op de marimba.

RETSELSEWEG 2 I 5473 HC HEESWIJK-DINTHER TEL. 0413 296 290 I FAX. 0413 296 291 INFO@BEUGT.NL I WWW.BEUGT.NL Beugt. Máákt uw vloer. Alle vloeren die hier worden verkocht komen uit eigen fabriek. Door strenge eisen aan houtselectie en houtbewerking, leveren wij uitsluitend kwaliteitsvloeren en panelen. www.humssjl.nl Uw speciaalzaak voor huishoudelijke artikelen en speelgoed www.marskramerhd.nl

d’n HaDeejer | 17 HEB JE IETS LEUKS TE MELDEN OF WIL JE JE MENING KWIJT OVER EEN VAN ONZE ARTIKELEN? schrijf een brief of mail dan naar d’n HaDeejer Ingezonden SPREUK VAN DE MAAND ‘De vlinDers vliegen weer volop in buik en in velD’ HaDeekupke Dirk verHoeven fotografie Jacques Worms “vegetarische taxi- chauffeur zonder auto!” INGEZONDEN BRIEF Geachte redactie, Als je een stukje voor de HaDeejer zit te schrijven vraag je je wel eens af of het zin heeft, of het wel gelezen wordt, of het invloed zal hebben. De ingezonden brief van Maarten van Santvoort in het vorige nummer stelde mij weer helemaal gerust. Hij had mijn stukje gelezen, hij had het begrepen en het zal ook invloed hebben als ik het goed heb begrepen. D66 zal in de toekomst niet meer kunnen worden beschuldigd van vaandelvlucht in Bernheze als het in Den Haag wat tegen zit. D66 zal Bernheze niet meer in de steek laten. Ook lang nadat Pechtold en D66 uit Den Haag verdwenen zijn, zullen D66-leden in Bernheze actief blijven. Wat de afgelopen 16 jaar is gebeurd, zal nooit meer geschieden. Als zo’n eenvoudig stukje zoveel oplevert, is dat alleen maar winst. Toch?! D66 zit terecht in de raad en heeft terecht een wethouder. Ik hoop dat ze bijeen blijven en hard gaan werken in het voordeel van ons allen. Ondanks alles met vriendelijke groet Bart van Schijndel Ontgroening Veel HaDeejers spreken met trots over hun groene gemeente. Tot vervelends toe. Ik ben er helemaal klaar mee. Het is geen politiek standpunt, maar het is groen links, groen rechts en groen recht door zee. Overal wordt het groen voor mijn ogen. Verstokte groenkijkers zeggen dan dat ik op de verschillende schakeringen groen moet letten. Maar, daar doe ik niet aan mee. Want dat lokt uit tot discriminatie. Groen is groen. Het wordt tijd voor meer kleur. Neem een voorbeeld aan de huizen achter op de Heilaren met hun leuke lollykleurtjes. Doe dat ook met uw woning of winkel. Ik ben niet voor brand stichten, maar een verkoold struikje hier en daar zou een welkome kleurwisseling zijn en een flesje zoutzuur kan kleurenwonderen verrichten. En in plaats van onkruid op braakliggende terreinen stel ik voor dat we daar wat grijs beton storten, een zwart asfaltpleintje aanleggen of een egaal gele zandverstuiving beginnen. Stuur ook wat klassen kinderen met emmertjes en kwasten de straat op en je krijgt vanzelf meer kleur. Eigenaren van groene auto’s moeten belasting betalen voor uitzichtvervuiling. Militairen mogen niet in werkkleding over straat en bij de supermarkt moeten boontjes, sla en avocado’s uit de schappen. Stop, de vergroening! Ik kan niet wachten tot het weer herfst wordt. Met de hartelijke groente van Harrie Droesen Beste HaDeejer, Supertof dat we zo’n mooi artikel hadden in de laatste HaDeejer. Ronja wil wel even mededelen dat ze niet in juni, maar op WoensDAg 2 JULI om 15.00 uur de première speelt. Dus iedereen is dan van harte welkom op De Kersouwe. Kijk ook op www.kersouwe.nl Jeugdproductie Ronja de Roversdochter open poDium in De kersouwe Het belooft weer een zeer gevarieerde avond te worden tijdens het Open Podium op vrijdag 6 juni in de Kersouwe. Paul de Graaf is een heel bijzondere singensongwriter en er komt twee keer cabaret van Judith van Berlo en van sing en songwriter Herman Jansen, beiden uit Eindhoven. ‘Onze’ Remco Kuijs treedt met gitaar en twee makkers op met eigen liedteksten en Ad van Schijndel wordt poëtisch ritmisch deskundig begeleid. Natuurlijk is er een koor: deze keer ZiZo (Zingen op Zondag) met minimaal 20 personen, waarbij Huub Sperber voor de pianoversterking zorgt. En vijf mannen uit Schijndel maken als Stasia volksmuziek uit alle werelddelen. Op de nominatie staan nog een optreden, Nederblues uit HaDee, maar die houdt het nog even open zoals dat bij dit podium past. De presentatie is in handen van Heleen van de Veerdonk. Entree gratis, aanvang 20.30 uur.

EEn 9 voor jE wErkstuk? Wij regelen het voor u. Geffen • Heesch • 073 534 07 00 • www.wihabo.nl Totaal Techniek b.v. Heeswijk T: 0413-292765 www.vanschijndeltotaaltechniek.nl •verwarming •loodgieterswerk •dakbedekking •sanitair •elektra •meet en regeltechniek •klimaatbeheer MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien

d’n HaDeejer | 19 De landgeit als alternatieve grasmaaier Eind jaren 50 dreigde de landgeit uit te sterven. Andere rassen zoals de Saanen- en Toggenburger geiten waren namelijk economisch interessanter om te houden, vanwege de productie van vlees en melk. Het Gooisch natuurreservaat schonk de laatste twee landgeiten (één geit en één bok) aan diergaarde Blijdorp en door een zorgvuldig fokprogramma werd het ras ‘gered’. KortjaKje Van HeeswijCK Dit is de voor- en achternaam van één van de tien landgeiten van Alex en Gerlinde. Andere voornamen zijn Nozem en Mammaloe. Dit voorjaar zijn er drie lammetjes geboren. Die hebben veel vrijheid aan de Meerstraat. Volgens Alex zijn er een paar duizend landgeiten in Nederland en ook in Ierland en Noorwegen komt een variant van dit ras nog voor. Wereldwijd en met name in Zuid-Europa en Afrika wordt er veel geitenvlees gegeten. Drie geiten wonen elders. Zij zijn ‘geleased’ door het ‘Eindhoven Museum’. Een erfgoedpark dat het leven verbeeldt in de prehistorie en de Middeleeuwen. Geiten komen we namelijk al heel lang tegen in ons landschap en ze behoren tot ons ‘levend erfgoed’ (historisch waardevol dierenras). belHamels en bokkenpruiken Landgeiten zijn langharig, bijziend, hebben een wipneus, een sik en kunnen diverse kleurschakeringen hebben. Er heerst een duidelijke rangorde binnen het geitenvolk. De hamels (gecastreerde bokken) worden vaak gebruikt bij schaapskuddes en lopen met een bel voorop. Vandaar de naam belhamels. De ‘jongens’ hebben een bokkenpruik, die het best zichtbaar is tijdens hun eerste levensjaar. Door de jeuk bij het groeien van de horens schuren ze langs palen en zo verdwijnt in de loop der tijd de bokkenpruik grotendeels. De horens in de vorm van een lier of ramshoorns blijven hun hele leven groeien. Op een gegeven moment zakken ze door hun poten vanwege het gewicht ervan en sterven. Een bok wordt ongeveer 9 jaar oud. De meisjesgeiten daarentegen hebben kleinere horens. Zij kunnen wel 16 jaar oud worden. Q-koorts Geiten met een zogenaamde ‘publieksfunctie’ moeten ingeënt worden tegen Q-koorts. Alhoewel daar hier geen sprake van is hebben Gerlinde en Alex de geiten laten vaccineren tegen deze ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Coxiella burnetii. Uit zeer recent onderzoek blijkt dat mensen vaak Q-koorts hebben opgelopen door het uitrijden van besmette mest. Tot nu toe werd aangenomen dat de besmetting rechtstreeks van geitenboerderijen kwam en dat dus vooral omwonenden van het geitenbedrijf ziek werden. temperamentvol “De missie van geiten is om alles kapot te maken. Een oud Zeeuws spreekwoord zegt, ‘Als je wilt leren vloeken, moet je geiten gaan houden’. Ze vreten alles kaal”, aldus Gerlinde. Daarom worden ze door onder anderen Staatsbosbeheer ingezet voor begrazing en heidebeheer. Ze houden ook van snoeihout en zijn daarin kieskeurig. Wat niet goed voor ze is, eten ze ook niet. (daarin kunnen we nog iets van ze leren, red.) Ze luisteren niet, maar verder zijn ze heel lief, vinden beiden. Daarnaast heeft elke geit ook nog zijn of haar specifieke karaktertrekken. En elke geit is te herkennen aan het geluid dat ze maken. Aan nat worden hebben ze een hekel, dus moest de fotografe al haar charmes in de strijd gooien om ze naar buiten te lokken. Een fotosessie in de sneeuw hadden ze weer wel leuk gevonden, want ze kunnen goed tegen de kou! Alex Dobbelsteen zocht in 2007 een alternatieve grasmaaier. Hij kocht hiervoor twee geiten van de achterburen. Dit bleken rasechte landgeiten te zijn. Hij verdiepte zich in het ras en werd lid van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL). Het hoofddoel van deze club is het bewaren van het oude nog vitale ras van de Nederlandse Landgeit. tekst Thea van der Doelen fotografie Sanne van Rozendaal ‘Als je wilt leren vloeken, moet je geiten gaan houden’ Gerlinde

20 | d’n HaDeejer Frank (32) en Brenda (30) van Aspert “Wij gaan het WK voetbal meestal met een aantal vrienden kijken in de kroeg, en dan vooral de wedstrijden van het Nederlands elftal.” Frank probeert thuis nog een aantal wedstrijden van andere landen te volgen en denkt dat Nederland wel de poule doorkomt, Brenda is minder positief en heeft er niet zo`n goed gevoel bij. Maar dat neemt niet weg dat beiden volledig in het oranje uitgedost het voetbal in de kroeg zullen aanschouwen. Willy van Schayk (68) Willy beleeft het WK voetbal het liefst thuis op de driezitsbank voor de televisie met een glas fris, wat nootjes en als het kan verder niemand om zich heen. “Als je alleen bent, is er niemand die stoort en mijn vrouw geeft niks om voetballen, die gaat liever kienen.” Willy hoopt dat Nederland ver komt, maar heeft er eerlijk gezegd weinig vertrouwen in; wel kijkt hij alle wedstrijden maar niet uitgedost in het oranje, want zoals Willy zegt: “Op mijn leeftijd ga je niet meer zo gekleurd door het leven.” Anja van de Wetering (51) “Ik heb niet zo`n verstand van voetbal, maar het WK gaan we meestal kijken bij ‘In d`n Ollie’. Dat is wel gezellig en er hangt een leuke sfeer. Ik ga dan meestal ook wel in het oranje, misschien dat het dit jaar wel een Bavaria-jurkje wordt, maar in elk geval iets oranjes. Als ik de geruchten hoor, gaat Nederland het niet redden deze keer en liggen ze er al snel uit maar dat weet ik ook niet. Zover reikt mijn voetbalkennis niet; ik ga puur mee voor de fun.” Dorpspraat Hoe beleeft Hadee het WKvoetba Joep Steur werkt in de medicijnendistributie in Den Bosch en woont in de Willebrordstraat. “Heel mijn leven al heb ik belangstelling gehad voor vlinders,” vertelt hij. “Ik ben opgegroeid langs het kanaal; thuis hadden we een grote tuin en we gingen veel wandelen in de natuur met de hond. In 1980 ben ik begonnen met noteren, eerst de dagvlinders, toen de nachtvlinders en tenslotte de micro’s. Ik heb daarvoor vooral veel buitenlandse boeken bestudeerd. Eind 2012 is van mij het boek ‘Vlinders in Het Groene Woud’ verschenen, dat ik samen met journalist Hans Horsten heb geschreven. Daaruit kun je leren hoe naar vlinders te kijken.” Het boek is een uitgave van het Natuur- en Milieu Centrum Schijndel en in tien reisverhalen worden in het boek vele vlinders beschreven, natuurlijk met bijbehorende foto’s. tekst Ad van Schijndel fotografie Joep Steur en René Kuijs tekst Matthijs van Lierop fotografie Lianne Gabriels Met Joep Steur op vlinderspeurtocht Van Icarusblauwtje tot Brandnetelbladroller Verslaggever Ad van Schijndel wandelde op een mooie maandag in mei om vijf uur ’s middags met Joep Steur door het natuurgebied rond kasteel Heeswijk. Ze speuren samen naar vlinders. Joep is lid van het IVN en gespecialiseerd in dag-, nacht- en microvlinders. Er schijnt een mooi zonnetje en tussendoor noteert Joep naam, soort en aantal. Het is een bijzondere ervaring.

d’n HaDeejer | 21 Sabine van Lamoen (41) “Lekker thuis op de bank met een biertje, kaasje, worstje en natuurlijk chips. We kijken met het hele gezin, mijn man en drie dochters, maar wie wil kan aanschuiven. Alle wedstrijden van het Nederlands elftal worden gekeken en bij andere wedstrijden is het zo: als we thuis zijn staat er voetbal op.” Sabine denkt dat Nederland het tot de kwartfinale gaat schoppen, “maar in het onwaarschijnlijke geval dat ze gaan winnen, ga ik naar Amsterdam voor de grachtentoer.” Luud van Loosbroek (63) “Ik probeer het zoveel mogelijk op televisie te volgen om te zien of Nederland ergens gaat komen. De eerste wedstrijd van Nederland gaan we met de hele familie kijken, want dan hebben we een familieweekend, dus dat zal wel gezellig worden. Tijdens dat weekend zal iedereen wel uitgedost zijn in het oranje. Daarna hou ik het thuis maar wat rustiger.” Luud probeert positief te denken, maar denkt toch dat Nederland na de eerste ronde naar huis kan. Margreet Verboon (52) “Ik probeer een aantal wedstrijden thuis te kijken gezellig met de kinderen en misschien nodig ik wel wat vrienden uit. Ik denk dat ik sowieso alle wedstrijden van Nederland ga kijken en misschien wel een paar meer, maar ik blijf er niet speciaal voor thuis. Wel gaan we lekker in het oranje met misschien nog wat schmink op gewoon gezellig. Of dat Nederland ver gaat komen weet ik niet, ik denk dat ze de poule wel overleven, maar daarna zal het snel gebeurd zijn, vrees ik .” Natuurwaarde Volgens Joep Steur zijn twee gebieden in Heeswijk-Dinther heel bijzonder en van grote natuurwaarde: de Klotbeek in Dinther en landgoed Kasteel Heeswijk. In onze tocht door de lanen wijst hij mij allereerst op het Kastanjemineermotje, de rups van de Dubbelstipsvoorjaarsuil en die van de stippel- of spinselmot. Verderop zien we de Dagpauwoog, het Kleine koolwitje en het Klein geaderd witje en in het natuurgebied achter de Looz Corswaremhoeve zit en vliegt het Icarusblauwtje, het Bont zandoogje, de Brandnetelbladroller alias Onkruidbladroller en het Pinksterbloemlangsprietje. Cyclus “In zijn cyclus, ei-rups-pop-imago, heeft elke soort zijn eigen ontwikkeling,” zegt de vlinderkenner. “De meeste vlinders leven gemiddeld enkele dagen of weken, maar de Citroenvlinder is een hele taaie. Het rupsenstadium duurt soms een maand, of veel langer, afhankelijk van de soort en van het weer. Sommige vlinders zijn heel verwend: het Gentiaanblauwtje bijvoorbeeld wil alleen als rupsenvoedsel de Klokjesgentiaan en deze zijn verder afhankelijk van bepaalde mieren. Het Landkaartje heeft als rups weer brandnetels nodig, maar wel tussen andere planten. De vlinder zelf leeft in veel milieus met allerlei nectarplanten.” Spuiten is natuurlijk slecht voor elke vlindersoort. Volgens Joep Steur zijn tulp, narcis, lelie en rododendron niet zo geschikt als nectarbron voor vlinders. “Gunstig zijn o.a. de vlinderstruik, floxen, lavendel, viooltjes, zonnehoed, kogeldistel, dropplant, afrikaantjes en vlijtig liesje. Veel bomen zijn weer belangrijk voor de rups van de nacht- en microvlinders. Biodiversiteit staat voorop en die vind je hier.” Voedselketen De biodiversiteit is volgens Joep het beste af te leiden uit het aantal soorten vlinders in een gebied. “Ze zijn ook heel belangrijk voor de voedselketen: veel rupsen zijn voedsel voor andere insecten en voor vogels. Een vleermuis pakt bijvoorbeeld de nachtactieve vlinder. En voor de mensen: een vlinder is aaibaar, dat is goed voor de natuurbeleving; mensen genieten, worden blij! Aantrekkelijke vlindertuinen vind je o.a. bij de Fazanterie, Interart en de tuin bij het abdij. Maar ook ieders eigen tuin biedt kansen.” Joep Steur gaat zich dit jaar vooral toeleggen op het inventariseren van nachtvlinders en geeft de gegevens door aan o.a. het Brabants Landschap. Daarvoor heeft hij toestemming voor het plaatsen van lampen en een laken. De vlinderwerkgroep van het IVN Bernheze/Oss heeft een uitgebreid programma. Wie interesse heeft, zie website, en je kunt je altijd een keer aansluiten bij een vlinderspeurtocht. al en wat verwacht je van het Nederlands elftal?

22 | d’n HaDeejer Twee broers in een bizar maar mooi land Tijmen en Quint van Houtum in Nepal Over de grens Nepal “Dag redactie, bij deze mijn verslag voor de Hadeejer. Er volgen straks nog een paar foto’s. De accu van mijn laptop is nu leeg en de stroom gaat hier pas over een paar uur weer aan.” Dat schreef tijmen Van Houtum op 4 mei vanuit Nepal. Hij is samen met zijn broer Quint in Nepal om stage-ervaring op te doen. Tijmen studeert aan de Hogeschool Utrecht optometrie en orthoptie. Quint volgt een opleiding aan Helicon Geldermalsen, Outdoor & Adventure. Tijmen: Op 1 april is mijn vriendin voor 4 maanden vertrokken naar Ghana, de dag erna stap ik ook in het vliegtuig. Mijn verblijf in Nepal zal grotendeels bestaan uit een stage in een oogziekenhuis in Pokhara, maar ik wil ook veel van het land zelf zien en natuurlijk mijn broertje Quint opzoeken, die al een maand in Nepal verblijft. privacy De stage begon de eerste dag al voortvarend. Toen ik na een dik uur wandelen door een broeierige hitte van 35 graden bij het ’Himalaya Eye Hospital’ aankwam, bleek het ziekenhuis gesloten, vanwege een feestdag. Het was niet de laatste keer dat ik voor een dichte deur stond, want ze vieren hier redelijk wat ’Holiday’. En het doorgeven van deze dagen schiet er wel eens bij in. De dag erna kom ik ‘s ochtends om 9 uur bij het ziekenhuis en loop tegen een rij van ongeveer 200 patiënten aan. Die staan daar om zich in te schrijven. De mensen die voor ’the general hospital’ staan, betalen 25 roepie (18 cent) voor een onderzoek, terwijl ze zonder rij, een onderzoek kunnen krijgen in ’the private hospital’ voor 125 roepie (90 cent). Het tekent de armoede. De eerste dagen assisteer ik op de screeningsafdeling, waarbij ik in recordtijd oogmetingen doe. Een aantal tolken, Nepalese studenten, die amper Engels spreken, helpen me. Privacy bestaat hier niet. In de onderzoeksruimte wachten 20 mensen, die zo nu en dan opstaan, om bij de te behandelen patiënt mee te kijken. staar Niet te geloven wat ik hier al tegenkom aan oogaandoeningen. Zonder in het oog te hoeven kijken, zie ik al de ergste staar. Sommige patiënten nemen alleen nog licht waar en anderen zijn helemaal blind. Later, tijdens de dagen dat ik met de oogarts meekijk, zie ik verschrikkelijke ogen met ernstige zweren en ontstekingen, die al ver voorbij behandeling zijn. Mensen die met klachten komen, waarbij in Nederland direct een vervolgtraject wordt ingezet, worden hier weggestuurd met het verhaal dat er niet zoveel aan de hand is. Een druppeltje of zalfje krijgen ze mee, omdat het ziekenhuis niet de mogelijkheid heeft iedereen te helpen. cHaos Het oogziekenhuis heeft ongeveer een kwart van Nepal onder zijn hoede. Niet alleen in het ziekenhuis zelf kan men terecht. Het personeel bereikt ook kleine bergdorpjes met auto’s en maakt soms lange trektochten naar de minder begaanbare dorpjes, hoog in de bergen, om daar mensen te screenen en soms zelfs ter plekke te opereren. Ik dacht dat het ziekenhuis chaotisch was, deze kampen zijn dat zeker. Alle ouderen van een dorp lopen uit om onderzocht te worden. Ze hebben geen idee wat er gebeurt, drentelen gedachteloos rond en staan constant in de weg. Het bezoek aan deze dorpjes is erg belangrijk, want hier kom je zeer ernstige gevallen tegen. Mensen die vaak niet weten dat er een behandeling mogelijk is. Het zijn bizarre, maar ook mooie positieve ervaringen. Opvallend is hoe vrolijk en opgewekt alle mensen zijn, hoe zwaar ze het ook hebben. Ze lachen en maken grapjes, zelfs als ze bijna blind zijn van de staar. Daar kunnen wij, Nederlanders, nog wel wat van leren. annapurna Na de soms inspannende dagen in het ziekenhuis ontsnap ik toch even aan de realiteit door naar ’lakeside’ te gaan in Pokhara, in de buurt van mijn guesthouse. Op mijn vrije dagen ga ik met de mensen die ik heb leren kennen een wandeling maken, of met een bootje het meer op, soms zelfs even zwemmen en geniet ik van het prachtige uitzicht op het Himalaya gebergte. Het is nu 4 mei als ik dit schrijf. Over een paar dagen vertrek ik met mijn broertje voor 2 weken deze bergen in, om een trektocht te maken naar het Annapurna basecamp. Dan zijn we helemaal van de buitenwereld afgesloten. Super veel zin hier in. Tijmen van Houtum

d’n HaDeejer | 23 Mijn naam is Quint van Houtum (19 jaar). Ik ben student bij het Helicon Geldermalsen, studie Outdoor & Adventure. Dat is een 4-jarige opleiding waarin ik en mijn studiegenoten ons specialiseren in de buitensport wereld. Wij worden opgeleid in de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde. Maar buiten de standaard vakken krijgen we ook: management, ontwikkelingspsychologie, fysiologie, sportvoeding, didactiek en groepsdynamica, met daarbij ook training in diverse buitensport activiteiten. nature trail De studie is verdeeld in de ene helft van de tijd studeren op school, en de andere helft stage lopen. Ik heb al diverse stages achter de rug bij bedrijven in België, Zweden en Schotland. Maar mijn grootste avontuur tot nu toe is Nepal, waar ik nu ben. Ik ben 2 jaar bezig geweest om een stage plek te zoeken en heb honderden bedrijven over de hele wereld aangeschreven. Uiteindelijk kon ik stage lopen bij 30 verschillende bedrijven in diverse landen. Ik heb voor Nepal gekozen omdat mijn broer Tijmen ook rond dezelfde tijd in Nepal stage ging lopen bij een oogziekenhuis, en ook omdat Nepal een van de extreemste buitensport landen is. Het bedrijf waar ik werkzaam ben heet ‘Nature Trail’. Het is gevestigd in de hoofdstad van Nepal, Kathmandu. katHmanDu Aankomen in Kathmandu is een overweldigende ervaring. De cultuurshock is enorm! Bergen afval langs en op de straten, religieuze mensen die vanuit het niets beginnen met het uitvoeren van vreemde rituelen waarbij schreeuwen een onderdeel is, en koeien die op de straten lopen en die kilometers lange files veroorzaken. Overal in de stad bieden mensen je iets aan en willen je van alles verkopen. Ook drugs. Werkelijk een stad waar de chaos overheerst. Het was wel wennen maar ik kan er nu ook van genieten. workaHolic Ik werk er zes dagen per week. Daar zal ik mijn handen wel aan vol hebben, dacht ik. De eerste twee weken ben ik vooral druk bezig geweest met het creëren van nieuwe activiteiten. Dat vereist veel kennis en onderzoek. Na twee weken had ik meer dan 35 geheel nieuwe programma’s gemaakt. Toen ik ze aan mijn baas liet zien, dacht hij dat ik gek was. “You made all of this in only two weeks, you crazy workaholic”, zei hij tegen mij. Vanaf toen heb ik wat meer om me heen gekeken in het kantoor, en wat blijkt: niemand voert ene drol uit. Vandaar dat mijn baas zo verbaasd was. Na een tijdje kreeg ik geen opdrachten meer. Dus nam ik zelf wat meer initiatief. Ik stelde voor om contacten te leggen met bedrijven en scholen in het buitenland. Dat is uiteindelijk goed uitgevallen. Ik heb relaties gelegd met bedrijven in de V.S., in Nederland en in Zwitserland. Dat houdt in dat mensen die via een van die bedrijven een reis willen maken in Nepal, door Nature Trail worden begeleid. Himalaya Buiten het werken in het kantoor is een ander onderdeel van mijn stage trektochten begeleiden. Maar omdat het verboden is als niet-Nepalees tochten te gidsen, kreeg ik de titel assistent-gids. Ik heb diverse wandeltochten bijgestaan als assistent gids, en geloof me als ik zeg dat Nepal een onwaarschijnlijk prachtig land is. Helaas heb ik nog niet veel van de Himalaya gezien. Maar over 2 dagen van nu (4 mei) vertrekken Tijmen en ik voor een 14-daagse trek naar het Annapurna basiskamp. Hier in Kathmandu is het 32 graden. In de bergen zal het minus 7 graden zijn. Namaste en Dhanyabad (vertaling: houdoe en bedankt) Quint van Houtum

EEn 9 voor jE wErkstuk? Wij regelen het voor u. Geffen • Heesch • 073 534 07 00 • www.wihabo.nl Totaal Techniek b.v. Heeswijk T: 0413-292765 www.vanschijndeltotaaltechniek.nl •verwarming •loodgieterswerk •dakbedekking •sanitair •elektra •meet en regeltechniek •klimaatbeheer MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=