d'n Hadeejer februari 2011

5 | februari 2011 Dorpsontwikkeling Heeswijk-Dinther nu echt van start! Succesvolle avond Een goed gevuld Cultureel Centrum Servaes was de beste illustratie van het feit dat Heeswijk-Dinther er klaar voor is. Er werd met veel trots over ons dorp en haar ‘parels’ gesproken. Ook door mensen die van oorsprong ‘van buiten’ komen en Heeswijk-Dinther als een warm bad ervaren. Het gaat dus niet slecht, maar er zijn ook zorgen. Er is te lang te weinig gebeurd in ons dorp. En dan gaat het vooral over het feit dat alle positieve zaken nog niet hebben geleid tot een bruisend centrum, een kwalitatief goede doorgaande weg en voldoende woningbouw op de inmiddels beruchte lege plekken in ons dorp. De bevolking is in 2010 zelfs teruggelopen met bijna 60 personen. Als er tijdig plannen worden gemaakt en we op tijd zijn met ideeën en maatregelen die ervoor zorgen dat Heeswijk-Dinther de kwaliteiten blijft houden die het nu heeft. En dat er nieuwe kwaliteiten aan kunnen worden toegevoegd. De zorgen De inwoners van HaDee kregen in de aanloop naar 15 februari de kans om een enquête in te vullen. Zo’n 250 HaDeejers maakten daar gebruik van. Naast veel positieve zaken kwamen daar ook zorgen in naar voren: - men blijft Heeswijk-Dinther ervaren als 2 aaneen gegroeide dorpen, met een eigen nestgeur; - de openbare ruimte is sfeerloos en de doorgaande weg is te onveilig; - op de onderwerpen ‘gemeenschapszin’ en ‘sociale veiligheid’ hebben de inwoners zorgen voor de nabije toekomst; - er zijn wensen op het vlak van voorzieningen: meer horeca, meer terrassen, meer mogelijkheden voor evenementen, meer verblijf- en logeermogelijkheden voor recreanten; Oplossingen Een groot deel van de avond stond in het teken van oplossingen. Dat gebeurde aan de hand van 5 thema’s, op de avond ‘kapstokken’ genoemd. Per kapstok enkele suggesties: - Het unieke van Hadee: de essentie is dat 1 + 1 meer kan zijn dan 2; zoek het in “kleine successen”; een nieuw “klein succes”wordt de HeeswijkDinther Feestweek!; haal de borden ‘Dinther’ en ‘Heeswijk’ gewoon weg, we tonen dan dat we één zijn; zoek de kleinschalige verandering: fysiek vernieuwen kost geld, mentaal vernieuwen alleen maar energie. - Wat beweegt de bewoners in Hadee: het cultureel centrum moet meer middelpunt worden, dat zorgt voor verbinding en ontmoeting; betrek ook verenigingen daarbij; zorg dat jongeren mee gaan denken; de Hadeejer(punt-nl) in de lucht houden. -Wonen en leven in Hadee: groter aanbod van starters- en en seniorenwoningen; een gemeentelijk serviceloket; meer aanbod voor de jeugd van 14-18; meer kunst in de openbare ruimte; mooiere entrees van het dorp. -De ruimte in/om Hadee: uitgaan van bestaande voorzieningen en bestaande (leegkomende) gebouwen; maak een wandelpromenade van de C1000 naar de doorgaande weg; bouw een kiosk op Plein 1969 en investeer in betere bestrating; gebruik de kerk in Heeswijk voor ateliers, een tentoonstellingsruimte en bijzonder wonen; zorg voor nog attractievere wandel- en fietspaden. - Economische kansen voor Hadee: werk aan verbindingen tussen het centrum en het buitengebied; maak een soort van park voor de nieuwbouw op de Ter Weer locatie, met horeca aan de zonkant van het plein (bij de hertenwei); verplaats de bibliotheek naar de kerk van Heeswijk. Wilt u meedenken en meedoen? Graag! De kapstokgroepen gaan de komende weken – op eigen initiatief – aan de slag. Als tussenstop naar een tweede grote bewonersbijeenkomst in het voorjaar, waar een eerste proeve van een Dorpsontwikkelingsplan voor Hadee wordt gepresenteerd en besproken, komen de kapstokgroepen ook nog eenmaal gezamenlijk bij elkaar. Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: René Kuijs Hier komt het foto onderschrift. Interesse om mee te doen aan een van de kapstokgroepen? Mail naar: info@denkmeeinhadee.nl Heeswijk-Dinther is er klaar voor. Het debat over de toekomst van ons dorp is op 15 februari nu echt losgebarsten. Na een half jaar van voorbereiding via een grote Initiatiefgroep en een voorzichtig openbaar startschot (met de IkVertelMeeZuil) op vrijdag 28 januari, was de bewonersavond in CC Servaes het echte begin van wat een inspirerend dorpsontwikkelingsplan gaat worden. Als de ‘vibe’ van de bewonersavond tenminste vastgehouden kan worden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=