d'n Hadeejer februari 2011

HaDee back @ school Jaargang 8 Nummer 2 februari 2011 En óók: IDOP in HaDee - Carnaval 2011 - Stichting HDL - Bijzondere hobby’s - Winnende vogeltjes - En nog veel meer

Voor meer informatie en aanbiedingen: www.beugt.nl Showroom: Retselseweg 2 Heeswijk-Dinther Tel: (0413) 29 62 90 Er zit wel degelijk verschil in houten vloeren Fabricage uit eigen fabriek Bovenlaag 8, 6 of 4 mm massief hout met een onderlaag van 12 mm berkenmultiplex. • Fabricage uit eigen fabriek: naar eigen wens, op maat gemaakt • Houtsoorten: meer dan 25 soorten • Behandeling: olie/was/hardwax/lakken • Extra opties: verouderen/borstelen/roken Nova-Vloer® Werkingsvrije vloer Showroom open: ma t/m vrij 09.00-17.00 uur za 10.00-16.00 uur Tevens uw badkamer specialist. Schoolstr 6b - 5473GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291695 - Fax: 0413-293642 Ook uw airco specialist. van den Akker vof voor al uw stukadoorswerk Meerstraat 12 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-292678

Inhoudsopgave 3 Voorwoord Sterren 5 IDOP in HaDee alles over de info-avond 7 Import met Sandra en Naomi en de column van Henk 9 Carnaval 2011 Jong en oud bouwt er op los 11 Avontuur! Theatertechnicus Hein van Crey 13 Fantesie, doar kunde pas wè mè aldus Toon Kunnings 15 Schatten in HaDee ‘In Heeswijk betaalde men contant’ 17 Ingezonden Geld inzamelen voor de kerk? 18 Groot interview meester Berry naar Boekel 21 Van den Bogaerde, André de wereld van een baron 22 Nieuw bij Stichting HDL en de Dorpspraat 25 Over de grens vanuit Curaçao Bon Tardi HaDeejers 27 Bijzondere hobby’s het glas-in-lood van Frans 28 Terug van weggeweest HaDee @ School 31 50 jaar terug in het nieuws Een Brug Terug 33 Winnende vogeltjes en heimwee naar De Speelman 34 Agenda in het teken van carnaval En ook: meester Berry naar Boekel Voorwoord Sterren Stichting Carnaval HDL ziet sterren. Wij doen daar graag aan mee. Ook als het bewolkt is, want volgens Henk Habraken wordt het vanzelf lente. Maar voorlopig is de r nog in de maand. Allereerst plukken we de sterren met de wagenbouwers van Jong en Oud: het is duidelijk dat de ouderen hun hemelse blik door moeten geven aan de jongeren. Ze zijn onderwijskundig goed bezig. Dat geldt ook voor Berry van de Wetering. Hij gaat zijn loopbaan voortzetten als directeur in Boekel. Zie het interview met de sportieve meester van ’t Palet. Nog meer ‘school’, en dus sterren, ziet u op de twee pagina’s waar de kinderen van Het Mozaïek aan het woord komen. Fotograaf Jacques Worms maakte een mooie prent voor de voorpagina. HaDee@school is terug van weggeweest en krijgt een vervolg in de komende nummers. Iedereen plukt de sterren op zijn of haar eigen manier. Bij de carnavalsstichting gaan dat Linda van Uden en Dennis Langenhuizen doen als lid van de raad van elf en als adjudant. Jong geleerd is oud gedaan. Wij wensen ze veel plezier, wie de nieuwe prins ook mag zijn. In deze HaDeejer kunt u verder ook verschillende sterren zien uit verleden, heden en toekomst. Want hoe groot was de ster van baron Van den Bogaerde? Waar vind je sterren op Curaçao, in het theater en in gebrandschilderde ramen? En: met een dorpsontwikkelingsplan, ziet men alleen maar sterren, of is men reëel bezig? Eén ding is zeker: elke ster heeft zijn eigen lichtkrans. Hopelijk is het tijdens de carnavalsoptocht helder weer. Veel leesplezier. De redactie D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Margriet Cobben Robert Deckers Noor Dohmen-Loeffen Henk Habraken Marko Konings Toon Konings Matthijs van Lierop Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol Rene van der Pas Bart van Schijndel Noortje van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Lobke Verhagen Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina Gloudemans Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Henny Wijgergangs Fotografie: Astrid van den Broek Trudy van de Wetering Jacques Worms Piet van Zutphen Kopij/informatie: Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Kastanjedreef 3, 5473 SE Dinther Advertenties: Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Jacques van der Meijden: 06-11472441 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 bezorging@hadeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3300 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Colofon Foto voorpagina: Jacques Worms 3 | februari 2011

Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Bernheze Maasland opent 17.484 nieuwe vestigingen. Rabobank Bernheze Maasland opent heel wat nieuwe vestigingen. Geen gewone vestigingen natuurlijk, maar comfortabele thuiskantoren. Ook voor u. Want vanuit uw eigen huis heeft u gewoon via uw eigen computer en webcam direct contact met onze adviseurs. Dit heet videochat en u kunt er de meest voorkomende bankzaken mee regelen: van betalen tot sparen en van verzekeren tot lenen. Zo heeft u de voordelen van thuisbankieren met persoonlijk contact! Heeft u geen webcam? Die krijgt u van ons cadeau* als u gebruik maakt van videochat. * Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.rabobank.nl/bernhezemaasland Iedereen zijn eigen Rabobank vestiging. Dat is het idee.

5 | februari 2011 Dorpsontwikkeling Heeswijk-Dinther nu echt van start! Succesvolle avond Een goed gevuld Cultureel Centrum Servaes was de beste illustratie van het feit dat Heeswijk-Dinther er klaar voor is. Er werd met veel trots over ons dorp en haar ‘parels’ gesproken. Ook door mensen die van oorsprong ‘van buiten’ komen en Heeswijk-Dinther als een warm bad ervaren. Het gaat dus niet slecht, maar er zijn ook zorgen. Er is te lang te weinig gebeurd in ons dorp. En dan gaat het vooral over het feit dat alle positieve zaken nog niet hebben geleid tot een bruisend centrum, een kwalitatief goede doorgaande weg en voldoende woningbouw op de inmiddels beruchte lege plekken in ons dorp. De bevolking is in 2010 zelfs teruggelopen met bijna 60 personen. Als er tijdig plannen worden gemaakt en we op tijd zijn met ideeën en maatregelen die ervoor zorgen dat Heeswijk-Dinther de kwaliteiten blijft houden die het nu heeft. En dat er nieuwe kwaliteiten aan kunnen worden toegevoegd. De zorgen De inwoners van HaDee kregen in de aanloop naar 15 februari de kans om een enquête in te vullen. Zo’n 250 HaDeejers maakten daar gebruik van. Naast veel positieve zaken kwamen daar ook zorgen in naar voren: - men blijft Heeswijk-Dinther ervaren als 2 aaneen gegroeide dorpen, met een eigen nestgeur; - de openbare ruimte is sfeerloos en de doorgaande weg is te onveilig; - op de onderwerpen ‘gemeenschapszin’ en ‘sociale veiligheid’ hebben de inwoners zorgen voor de nabije toekomst; - er zijn wensen op het vlak van voorzieningen: meer horeca, meer terrassen, meer mogelijkheden voor evenementen, meer verblijf- en logeermogelijkheden voor recreanten; Oplossingen Een groot deel van de avond stond in het teken van oplossingen. Dat gebeurde aan de hand van 5 thema’s, op de avond ‘kapstokken’ genoemd. Per kapstok enkele suggesties: - Het unieke van Hadee: de essentie is dat 1 + 1 meer kan zijn dan 2; zoek het in “kleine successen”; een nieuw “klein succes”wordt de HeeswijkDinther Feestweek!; haal de borden ‘Dinther’ en ‘Heeswijk’ gewoon weg, we tonen dan dat we één zijn; zoek de kleinschalige verandering: fysiek vernieuwen kost geld, mentaal vernieuwen alleen maar energie. - Wat beweegt de bewoners in Hadee: het cultureel centrum moet meer middelpunt worden, dat zorgt voor verbinding en ontmoeting; betrek ook verenigingen daarbij; zorg dat jongeren mee gaan denken; de Hadeejer(punt-nl) in de lucht houden. -Wonen en leven in Hadee: groter aanbod van starters- en en seniorenwoningen; een gemeentelijk serviceloket; meer aanbod voor de jeugd van 14-18; meer kunst in de openbare ruimte; mooiere entrees van het dorp. -De ruimte in/om Hadee: uitgaan van bestaande voorzieningen en bestaande (leegkomende) gebouwen; maak een wandelpromenade van de C1000 naar de doorgaande weg; bouw een kiosk op Plein 1969 en investeer in betere bestrating; gebruik de kerk in Heeswijk voor ateliers, een tentoonstellingsruimte en bijzonder wonen; zorg voor nog attractievere wandel- en fietspaden. - Economische kansen voor Hadee: werk aan verbindingen tussen het centrum en het buitengebied; maak een soort van park voor de nieuwbouw op de Ter Weer locatie, met horeca aan de zonkant van het plein (bij de hertenwei); verplaats de bibliotheek naar de kerk van Heeswijk. Wilt u meedenken en meedoen? Graag! De kapstokgroepen gaan de komende weken – op eigen initiatief – aan de slag. Als tussenstop naar een tweede grote bewonersbijeenkomst in het voorjaar, waar een eerste proeve van een Dorpsontwikkelingsplan voor Hadee wordt gepresenteerd en besproken, komen de kapstokgroepen ook nog eenmaal gezamenlijk bij elkaar. Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: René Kuijs Hier komt het foto onderschrift. Interesse om mee te doen aan een van de kapstokgroepen? Mail naar: info@denkmeeinhadee.nl Heeswijk-Dinther is er klaar voor. Het debat over de toekomst van ons dorp is op 15 februari nu echt losgebarsten. Na een half jaar van voorbereiding via een grote Initiatiefgroep en een voorzichtig openbaar startschot (met de IkVertelMeeZuil) op vrijdag 28 januari, was de bewonersavond in CC Servaes het echte begin van wat een inspirerend dorpsontwikkelingsplan gaat worden. Als de ‘vibe’ van de bewonersavond tenminste vastgehouden kan worden.

 Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl W. van Dijk Automobielbedrijf IN- EN VERKOOP EN REPARATIE Hommelsedijk 14 5473 RG HEESWIJK-DINTHER Telefoon (0413) 29 18 87

IDOP en carnaval “Een aantal bewoners van HeeswijkDinther heeft in 2010 het voortouw genomen om voor HaDee een integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) te maken,” las ik in de vorige HaDeejer. Dus HaDee krijgt ook zoals Loosbroek een kerncommissie, of zoals Vorstenbosch een Dorpsraad, die enthousiast een IDOP wil opstellen om zo vorm te geven aan het toekomstbeeld van HaDee. Dat plan wordt dan aangeboden aan de gemeente. Maar als ik de ingezonden stukken in de krant lees, die de voorzitter van de Vorstenbosche Dorpsraad op 25 januari en de voorzitter van de Loosbroekse kerncommissie op 29 januari publiceerden over de verhouding met de gemeente, dropen daar de frustraties van af. Hopelijk zien B en W het licht en maakt onze ‘dorpsraad’ geen plannen die een utopie blijken en voor de kat zijn viool zijn. Nee, dan denk ik liever aan carnaval. Sinds de oprichting van de Stichting HDL in 1972 zijn Heeswijk en Dinther tijdens carnaval echt één. Maar we weten dat carnaval slechts drie dagen duurt. HDL: behalve HaDee hoort Loosbroek, waar het carnaval zieltogend is, er ook nog bij. Nu hebben ze daar, uit eigenbelang, de Stichting De Kreuge opgericht. Want wil je in deze maatschappij iets bereiken, dan is een kruiwagen bijna onmisbaar. “HDL ziet sterren”, is de kreet van de Stichting Carnaval dit jaar. HDL ziet sterren, hoezo? Heeft de Stichting soms een bezoek gebracht aan de Kildonkse molen, hebben ze daar een klap gehad van de wieken en zien ze daarom sterren? Houdt Loosbroek zaterdagavond met carnaval een lichtoptocht omdat ze dan sterren denken te zien? Ik weet het niet, dat maakt geen bal, want het is zo weer lente! Henk Habraken column Henk Sandra Keyzer (34, Oss) woont met haar dochtertje Naomi (4) in de Veldstraat op nummer 8. Haar moeder is Lies Stevens en haar stiefvader Bert Gevers (voor de insiders ‘de lange Bert’). Met haar biologische vader heeft ze geen contact. Naomi komt op de eerste plaats, daarnaast gaat Sandra graag stappen. Ze heeft een broer, Mickel. En een zoals ze zelf zegt ‘uit de hand gelopen teckel’, genaamd Sam. Ze heeft een WAO uitkering en gaat in maart re-integreren in het arbeidsproces. Ze wil weer aan de slag. Ons kent ons Hadee was niet nieuw voor Sandra. Ze heeft een periode op de camping gewoond (daar woont haar moeder en ‘de lange Bert’ nog). Woonde een tijdje in Veghel, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in juni 2008 keerde ze terug naar HaDee. “Heeswijk-Dinther is gewoon fijn om te wonen. Ons kent ons. Jammer dat ‘d’n Ollie’ is afgebrand, was een leuke gezellige kroeg.” Ze beschrijft zichzelf als allesbehalve standaard, doet haar eigen ding. Net iets anders dan anderen. Is een levensgenieter, lacht graag. Haar familie komt oorspronkelijk uit Indonesië. Een nepindo noemt ze zichzelf, de lichtste van de familie. Van haar moeder heeft ze het zorgzame, wat ook inherent is aan de Indonesische cultuur. “Als vrienden van me in de problemen zijn kunnen ze dag en nacht bij me terecht. Voor mij persoonlijk hoop ik wel dat dit jaar beter zal zijn dan 2010. Een scheiding achter de rug, en een nichtje van me is vermoord. Dit laatste zie je op tv, of in een film maar als het realiteit wordt, is het erg bizar.” Zijn er nog vervelende karaktertrekken? “Ik kan behoorlijk eigenwijs zijn. Ik zie het terug in Naomi, ook zo’n hittepetit vol vuur. Maar eigenwijs heeft ook zijn goede kanten. Ik weet wel wat ik wil”. Brabander voelt ze zich. “In het algemeen zijn Brabanders gezellig en gemakkelijk in de omgang. Brabantse humor is echt iets aparts.” Ergernissen? “Haastige mensen in het verkeer en die zogenaamde kunstwerken die her en der geplaatst worden. Zoals die op Heilaren –Noord. Kosten handen vol geld, dat geld zou beter besteed kunnen worden aan mensen die het hard nodig hebben. Maar verder maak ik me niet zo druk om kleine dingen. Maak het jezelf niet te moeilijk. En zeker sinds mijn nichtje vermoord is, ga je relativeren. Vandaag ben je er nog, morgen kan het afgelopen zijn.” Ze voelt zich een vrije vogel. Houdt van pasta’s, biefstuk en een patatje op zijn tijd. “Ik ben geen chef-kok. Dan moet je bij mijn moeder zijn. De bami en nasi van haar zijn heerlijk.” Maakt geld gelukkig? “Nee, het leeft alleen gemakkelijker. Je moet gelukkig zijn met wat je hebt. Ik doe het met minder en ben gelukkig met Naomi en mijn vriend Robin. Ik geniet van het leven. En als het aan mij ligt, blaas ik mijn laatste adem uit in HaDee. Maar nu nog even niet. Er is nog zo veel te doen.” Tekst: Rene van der Pas Foto’s: Piet van Zutpen Import over HaDee Sandra, Naomi met Teckel Sam 7 | februari 2011

Glitters & Bijoux Made by M. Handgemaakte sieraden worden met veel liefde ontworpen en gemaakt. Ik werk uitsluitend met kristallen van Swarovski Elements in combinatie met hoogwaardig nikkelvrij metaal van Jolie. Ook voor heren. www.sieradenvanm.nl Ga voor dagelijks nieuws naar KijK snel op De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38 ACCU’S

Tekst: Michel van de Wetering Foto’s: Astrid van den Broek Het begint allemaal met een barbecue in augustus. Dan wordt er gebrainstormd en komen de sterke verhalen en wilde ideeën. Na de nodige drank gaat iedereen naar huis om zijn of haar idee na een paar maanden nog eens uit te leggen aan de rest van de groep om daarna tot het thema te komen. “Soms kunnen we meerdere ideeën combineren,” aldus Marc van den Boom. “Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een lang gekoesterde wens van mij, een spiegelwagen, gecombineerd met het thema Rock en Roll, een droom van Jos van der Pas. Dan beginnen we in oktober met het strippen van de oude wagen en de basis leggen voor de nieuwe wagen.” Een potje “In het begin zorgen de mannen veel voor het ruwe werk waar soms veel wordt verlast en vertimmerd. Ondertussen zijn vaak de vrouwen en kinderen bezig met de kleding en de kleine details, want echt alles wordt door ons zelf gemaakt,” vertelt Annemarie van den Boom. “Hier gaan vaak ook de grootste kosten in zitten, want stof en al die kleine details kosten nou eenmaal veel geld. We hebben natuurlijk een potje waarin we elk jaar een bedrag per gezin in storten en ook het prijzengeld komt hierin. Eén keer per jaar is er ook een grote carnavalsbeurs; daar proberen we dan wat spullen te verkopen van de vorige jaren en zo wat geld te genereren voor de nieuwe kleding. Ook hebben we ‘bouwweekenden’; dan slaapt iedereen hier en ontbijten we samen en bouwen we door tot diep in de nacht met daarna en tussendoor de nodige alcoholische versnaperingen. Maar het grootste genot is toch om te zien hoe onze kinderen schilderen, knippen en plakken, zonder hun zouden we het echt niet kunnen”. Eigen taak “We geven de kinderen ook echt allemaal een eigen taak, zo is Bo van Zutphen dit jaar ‘projectmanager kleuren’. Dat gaat helemaal geweldig en wij kijken dan over onze schouder mee en corrigeren waar nodig is. Maar dat hebben we nog niet gehoeven,” aldus William van Zutphen. “Het mooiste van de kinderen is als je ze een eigen taak geeft met daarna de waardering. Dan worden ze enthousiast en stelen ze met de optocht echt de show. De bedoeling is ook dat wij ze echt iets mee geven voor later, dat zij met hun vrienden ook weer een eigen wagen gaan bouwen. Alleen dan kun je de optochten in stand houden”. Succesvol Het team van Jong en Oud is door de jaren heen behoorlijk succesvol. Vanaf 2003 doen ze mee en vanaf 2006 tot en met nu zijn ze elk jaar eerste geworden in Heeswijk-Dinther. Ook in Vorstenbosch zijn ze vier keer eerste en een keer tweede geworden en daar doen veel wagens uit de omtrek mee; dus dat is al een hoger niveau. “En dan natuurlijk Eerde: daar doen echt alle mooiste wagens uit een straal van 30 kilometer mee,” vertelt men enthousiast. “Daar is ook een voorselectie en mogen 60 wagens mee doen. Dus het is al mooi als je daar mee mág doen, maar als je dan ook nog een keer derde, twee keer vierde en twee keer zevende wordt, dan is dat voor ons een mooi meetpunt dat we het goed doen.” Het thema van dit jaar is natuurlijk nog geheim, maar volgens Marc is het de droom van William die dit jaar uitkomt. Dus we zijn benieuwd. ‘Als kinderhanden iets maken is het toch leuker’ Jong en Oud bouwen samen een carnavalswagen Al sinds 2003 bouwen ‘Jong en Oud’ carnavalswagens om mee te rijden met verschillende optochten in de buurt. Het is begonnen als vriendengroepje maar ondertussen is het een enthousiaste groep van dertig mensen waarvan de leeftijd varieert tussen de 2 en de 48 jaar. Men is afkomstig uit Heeswijk, Doetinchem, Schiedam en Tilburg en allemaal hebben ze een passie om een zo mooi mogelijke carnavalswagen te bouwen. “De ververs” 9 | februari 2011

Avontuur! Zo omschrijft Hein van Crey zijn beroep als theatertechnicus. Uit het gesprek blijkt dat hier een man spreekt met liefde voor het vak. Naar zijn eigen zeggen biedt theater de mooiste en meest romantische manier om mensen iets uit te leggen op een prettig verpakte wijze. Lotte Vermeer, student theateropleiding aan het Koning Willem 1 College, had een gesprek met deze HaDeejer. Tekst: Redactie Foto’s: René Kuijs Na de middelbare school is Hein van Crey (1971) de opleiding tot timmerman gaan volgen, misschien niet de meest logische stap om dan het theater in te gaan, maar voor Hein wel. Hij was altijd al bezig met spelen en bij Theatergroep de Kersouwe kreeg hij ook de mogelijkheid om mee te bouwen bij de decorploeg, kleding te maken met de naaisters, biertjes tappen maar ook te helpen bij het licht en geluid. Alle disciplines vindt Hein leuk. Inmiddels is hij al 21 jaar werkzaam in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Op vrij jonge leeftijd kwam hij daar terecht en hij heeft het vak daar geleerd. Er zijn tegenwoordig ook opleidingen speciaal tot theatertechnicus. “Je moet liefde voor theater hebben, anders werkt het niet. Als je als technicus niet weet wat een acteur doormaakt, kun je niet voor hem werken,” aldus Van Crey. Veranderingen Toen Hein aangenomen werd als techniekhulpje, had hij geen idee wat hem te wachten stond. “Ik dacht: Het is theater, dus leuk. Mijn werkzaamheden nu zijn anders dan dat ze vroeger waren. Vroeger werd sowieso alles met de hand gedaan. Elk decorstuk en elke lamp die omhoog moest, alles werd met mankracht gedaan. Enorm slecht voor de ruggen natuurlijk. Dat is ook de reden dat het allemaal veranderd moest worden van de Arbo-wet. Alles werd gedigitaliseerd, geautomatiseerd en geprogrammeerd. Van de middeleeuwse weegschaal naar hightech computerbediening is natuurlijk een hele omschakeling. Dat was een bijzondere periode.” Het was een tijd waarin veel onduidelijkheid was; er was veel meer info nodig. Ze hebben als het ware het wiel opnieuw uit moeten vinden. De inspiciënten (productieleiders op de vloer) moesten precies weten waar een changement zat, hoe lang deze duurde, hoeveel changementen er zijn en wat er dan allemaal moet veranderen. In het begin moest dit allemaal ter plekke op papier gezet worden. Later werd dit van te voren gedaan zodat het al eerder in bezit was van het theater en men precies wist wat er nodig was. Voor elke discipline was het erg wennen. Première Hein is één van de drie specialisten in de Trekkenwand. Dat zijn alle trekroedes die boven het toneel hangen waar decor, licht e.d. aan gehangen wordt. Daarnaast weet hij natuurlijk ook veel van licht en geluid. “Het is van belang om goed samen te werken met de technici van het gezelschap. Als de één het licht uit doet, moet de ander het doek naar beneden halen. Er zijn namelijk bijna altijd 2 ploegen naast elkaar aan het werk. Eén ploeg die de voorstelling door en door kent en de andere ploeg die het theater door en door kent,” zegt Hein. Hij is blij met de plek waar hij nu zit: “Ik vind de afwisseling fijn, omdat ik bijna elke dag een andere voorstelling heb. Voor elke voorstelling is er een korte technische doorloop, maar het is bijna elke dag weer een première. Telkens doe je elke handeling voor het eerst en dat blijft spannend!” Hein van Crey, theatertechnicus bij Theater aan de Parade in Den Bosch Meebouwen aan een avontuurlijke illusie Hein aan de trekkenwand lees verder op pagina 13 11 | februari 2011

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther Tel. 0413-29 31 92 Fax 0413-29 35 20 Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Tel. 073-532 55 22 Fax 073-532 55 44 F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent info@soestacc.com H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T(Fitness) 0413-22 84 21 T(Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl Blijf in beweging • Fitness • Bedrijfsfitness • Arbeidsreïntegratie • Preventie • Sportrevalidatie • De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther Tel (0413) 291458 Fax (0413) 293495 info@cranen.nl www.cranen.nl V I E R J AAR GARANTIE! Bij Cranen Autoschade nemen wij ons werk serieus. Uit liefde voor het vak, waardoor we met niets minder dan topprestaties genoegen nemen. Niet voor niets verzorgen wij als Schadenet lid en FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel voor gerenommeerde verzekerings- en leasemaatschappijen. Wij geven dan ook vier jaar garantie op het uitgevoerde schadeherstel en stellen gratis vervangend vervoer ter beschikking. Al 40 jaar gespecialiseerd in schadeherstel

Petje af vur fantesie Fantesie is fantasties. Nee, wij mense onderskeije ons nie van de aander biste ès denkende wezens. ’t Feit dè ons hersekwabbe wè grotter zen dan die van ape of zellefs olliefante zi op zich niks. D’r zen zat mense mè hullieje kop vol hersecelle die soms veul stommer dinger doen dan welk aander bist dan ôk. Nee, ’t grôtste verskil is ’t feit dè wij fantesie hebbe. Fantesie, doar kunde pas wè mè. Ik vroag munèige af of dè Edison ojt de gloeilamp ùtgevonde zo hebbe essie nie z’n fantesie gebrùikt zo hebbe. Hij moetet in z’n beleving allang gezien hebbe. ’n Gloaze bùlleke dè licht gif ester stroom op sti, nee zonder fantesie kregde zowiets nie ùtgeprakkezeerd. Of wè denkte van al die gróte filesofe. Goei vurbilde van praktische fantesie. Ideeje die léve in iemes zunne kop, verwoord en ùtgedocht. Utgewerkt en opgeskrève en verheve tot wetenskap. ’n Goei stukske denkwerk mar minstes zoveul fantesie kwaamp er òn te pas, dè kan bekant nie anders. ’n Idee, ‘nen droom, ’n viesie, allemol in de wirreld van de fantesie. Fantesere ùm er iets mè te doen, iets ùt te vèine of fantesere alinnig mar ùm iets denkbeeldig te beleve. Kan skôn zen want fantesie is oneindig, in oew fantesie kan alles. Duzende boeke zender geskrève me de mist skôn verhale. Mar zo’n al die skrèvers gin fantesie gehad hebbe dan zotter van al die boeke niks terèècht gekomme zen. Lang nie aaltet zittet ‘m in ’t feit dè ge slim of stom bent. ’t Is de kunst ùm ’n bepaalde fantesie op zo’n menier te gebrùike dègge d’r iets òn het. Es vurbild ’ne wetenskapper die ’n hil nèj idee hi ùtgefanteseerd over ’n bepaald iets. In zunne kop wittie ’t en dan is ’t de kunst ùm ’t te bewijze dè ’t echt zo is; ùm ’t woor te make. Tja, hoe komde op ’t idee van ’n nèj idee? Dè gebeurt in ’t huukske van oewe kop wor oew fantesie zit. En of ge dan veul of wendig herses het dè duter eigeluk nie zoveul òn af. Mense mè meer herses zo’n anders bè vurbaat slimmer zen. Mense mè unne gróte kop dus. Ik ken wel wè mense mè unnen gróte kop, mar ik kan nou nie bepaald zegge dè ze zoveul slimmer zen dan aander. Nee, ’t innigste vurdeel van unne gróte kop is dè ge dan nojt gin tas hoeft meej te neme nor de winkel; alle bòdskappe paase dan in oew pet. De’s alles. Toko column Toon Discipline Überhaupt de hele theaterwereld bestaat uit samenwerken. “Iedereen werkt hard en voor ons is het handig om zo veel mogelijk informatie over de voorstelling te krijgen. Als je goede en duidelijke notes hebt, heb je minder kans op stressmomenten. Als iemand iets fout doet, heb je slechts een kort moment om het te herstellen, want alles gaat natuurlijk gewoon door.” Het is ook niet voor niks dat Hein vindt dat je geduld moet hebben als je dit vak uit wil voeren. “Je moet discipline hebben om opdrachten uit te voeren en bovendien moet je betrouwbaar zijn, het moet niet zo zijn dat er iemand gewond raakt, doordat jij niet goed oplet. Ik zou ons maar te vriend houden, want anders doen we gewoon het licht uit! Maar je moet natuurlijk verantwoordelijk zijn,” vertelt Hein van Crey. Een andere vereiste is dat je een groot voorstellingsvermogen moet hebben. “In het theater is niets te gek.” Als je geen uithoudingsvermogen hebt zul je het ook niet lang volhouden. Je maakt lange dagen in het theater. Gemiddeld van ’s morgens tien tot ’s avonds twaalf. Het is dag in dag uit hard werken. Op de vraag: wordt het beroep onderschat?, antwoordt Hein heel koel: “Nee. Het is minder bekend wat de technici allemaal bijdragen aan een voorstelling, maar dat is begrijpelijk. De erkenning komt bij het applaus. Vooral als de acteurs aangeven dat de techniek ook applaus verdient. Dat zijn toch de aangename momenten in het vak; dat je fijn hebt samengewerkt en het tot een goed eind hebt weten te brengen.” Illusie Een overvloed aan theater heeft hij nooit, maar in zijn vrije tijd gaat hij liever niet naar een theatervoorstelling. Hij heeft wel een voorkeur voor toneel en dansvoorstellingen. “Deze houden hun kracht en vorm, dat blijft hangen en is geen plastic wegwerptheater.” Hein is trots op het feit dat hij het al twintig jaar enorm naar zijn zin heeft, terwijl het lijkt alsof het maar tien jaar zijn geweest. Hij denkt dat zijn beroep in de toekomst qua basis hetzelfde blijft. Er zullen vast wel wat verfijndere technieken komen, maar er zullen altijd mensen moeten zijn om de techniek te bedienen. Zelf zou hij in de toekomst nog wel eens een familievoorstelling willen maken. “Ik weet alleen nog niet welke rol ik daar zelf in zou willen hebben. Regie of spel, of misschien inspiciënt.” Elke dag bouwt Hein mee aan een illusie en moet deze na een aantal uur weer afbreken, hoe moeilijk dat soms ook is. “Ach, maar we bouwen ook weer op!” vervolg van pagina 11 De toneelmeester in de coulissen 13 | februari 2011

Exclusief en betaalbaar MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien maandag gesloten 500 m² fietsplezier Ruim assortiment nieuwe en gebruikte mountainbikes, tour-, hybride-, kinder- en racefietsen. Hoofdstraat 15 Heeswijk-Dinther (0413) 291640 www.bikers.nl

Bij kasteel Heeswijk en bij de kerk in Dinther heeft respectievelijk eind december en eind januari een week lang een caravan gestaan met aan de buitenkant daarop plattegronden van Bernheze geschilderd. Verder hangen er portretten op van inwoners van de verschillende kernen. In de getransformeerde bouwkeet huisde Monique Broekman, een kunstenares uit Den Bosch. In opdracht van ‘Schatten van Brabant’ is zij bezig met een project, waarbij zij alle kernen van Bernheze aan doet en overal een week vertoeft. Monique Broekman gaat nog naar Vorstenbosch (eind februari), naar Loosbroek (eind maart) en Nistelrode (eind april). Men wil namelijk de geschiedenis en het culturele erfgoed koppelen en beleefbaar maken. Tekst: Ad van Schijnel Foto’s: Jacques Worms Historie “Elke dag is een avontuur”, vertelt Monique Broekman. “Bij kasteel Heeswijk kwamen op een dag wel 20 mensen langs. Elke dag heb ik twee vaste afspraken met allerlei verschillende personen, die elk hun eigen verhaal vertellen. Van varkensboer tot bouwvakker en pastoor. Er kwamen zelfs een dichter en een zanger langs. Ook de locatie roept veel verhalen op, heeft blijkbaar veel invloed gehad. Ik heb gesproken met een 70-jarig lid van de fanfare, over de honderdjarige Tonia van de Pas, over knopstoeltjes, over het verleden van het boerenbedrijf en de inslag van de bliksem, enz. enz. Van elk interview maak ik een opname per persoon en die kan men vijf minuten beluisteren op internet. Later komt er nog een cd en daarop zijn de opnames langer. Zo krijg je een mooi beeld van de historie van een dorp.” Verschil In Dinther bij CC Servaes proeft de kunstenares de sfeer van het dorp op een doordeweekse dag. “Eerst komen de vrouwen in sportbroekjes langs,” zegt ze, “dan komen de ouderen op bezoek en ’s middags gaan de kinderen naar muziekles. Toevallige passanten willen ook weten wat ik hier doe. De mensen zijn ongelooflijk warm en er is veel gniffelende humor. Men is serieus én relativerend, lachend om zichzelf.” Of er ook verschil is tussen Heeswijkenaren en Dinthernaren? “Ja en nee,” zegt Monique heel bedachtzaam. “Misschien is Dinther wat hechter en Heeswijk meer open. Ons dorp is niet mooi, zei iemand uit Dinther, maar dat is mijn moeder ook niet en toch hou ik van haar. En een Heeswijkenaar wist dat men in Dinther vroeger meer op de pof kocht als de kruidenier langs kwam; in Heeswijk betaalde men contant. Overal roept de omgeving de geschiedenis op, bv. een huis, wie daar woonden en hoe het veranderd is. Er zijn veel spannende plekken. In Heesch heb je veel gaten in de historie, maar gelukkig zijn er altijd mensen die iets doen en verbindingen leggen. In Heeswijk en Dinther is het voor import lastiger, want er is al veel en dan moet je je invoegen. Ik heb het idee dat het dorpsgevoel erg sterk is. Voor de kinderen is er amper verschil. Je bent bv. gewoon bij OpMaat.” Monique Broekman heeft onze dorpen verlaten. Misschien gaat ze nog een keer in Heeswijk staan, bij de kerk of bij de abdij. Men kan komen luisteren naar de interviews in de dorpen die ze nog aandoet. Ook kan men de opnames horen via haar website www.puckworks.nl. De geschiedenis verteld door de eigen inwoners ‘Schatten van Brabant’ in Heeswijk en Dinther “Elke dag is een avontuur” Monique Broekman heeft onze dorpen verlaten. Misschien gaat ze nog een keer in Heeswijk staan, bij de kerk of bij de abdij. Men kan komen luisteren naar de interviews in de dorpen die ze nog aandoet. Ook kan men de opnames horen via haar website www.puckworks. nl Ga naar ‘mobiele toeristinformatie’ en dan kun je alle dorpen aanklikken. Je vindt daar boeiende verhalen. In juli komt Monique Broekman terug bij kasteel Heeswijk. Dan is er een soort einddemonstratie waarbij alle gesprokenen en natuurlijk ook andere belangstellenden uitgenodigd zijn. Monique Broekman interviewt op maat 15 | februari 2011

www.heesakkersbeton.nl In onze moderne betonfabriek staat vakmanschap nog altijd garant voor kwaliteitsproducten. Of u nu zoekt naar een standaard prefabelement of een speciaal element op maat. Heesakkers Beton verzorgt de complete productie van uw betonelement. Wij staan garant voor praktische oplossingen die perfect aansluiten op uw wensen! 06-10069604 Stukadoorsbedrijf Jos van der Pas Heilarensestraat 62 5473 RB Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291096 E-mail: josstukadoor@home.nl

Jeugdprinses 2010 Marlou van Grunsven Een carnaval om nooit te vergeten !! Foto: Trudy van de Wetering HaDee kupke Ingezonden Prins Heerlijk en principe door Harrie Droesen Elk jaar tijdens de pronkzitting wordt de nieuwe Prins Carnaval bekend gemaakt. Dat lijkt me een tof baantje, dus heb ik de kwalificaties voor die jaarlijkse vacature bestudeerd. Ik kom tot de conclusie dat diploma’s of leiderschapsverdiensten geen vereisten zijn. Zelfs royaltykennis is geen voorwaarde. Allereerst denk ik dat een Prins Carnaval bier moet lusten. Anders valt hij te veel uit de toon. Op een sherrynipper of witte wijnneus zit niemand te wachten. Nog belangrijker is dat hij bier kan kopen. De Prins moet namelijk regelmatig rondjes geven. Bij voorkeur verdient hij zijn geld als middenstander, zodat die rondjes zakelijk gedeclareerd kunnen worden. Omdat het prinsenschap een enorme belasting is voor de geestelijke gezondheid moet hij een vrouw aan zijn arm hebben. Het hebben van een vrouw voorkomt ook een te hoog testosterongehalte, hetgeen goed is voor de rust in de gelederen. Haantjesgedrag is toch al moeilijk te voorkomen met al die veren op je hoofd. Ook wordt er een precedentenonderzoek gedaan door de plaatselijke pers. De prins moet helemaal clean zijn en zijn benoeming geheim kunnen houden. Al met al, zal ik als arme roddelende losbandige vrijgezel ook dit jaar wéér geen Prins worden. Maar, die eigenschappen zorgen er wel voor dat ik tijdens de carnaval de koning te rijk ben. Heb je iets leuks te melden of wil je je mening kwijt over een van onze artikelen. Schrijf een brief of mail dan naar de HaDeejer... Café De Zwaan is op zondag 30 maart gastheer van politiek café BRUG. Het is voor de eerste keer dat het café in HaDee wordt gehouden. BRUG is een initiatief van de SP afdeling Bernheze en wordt sinds 2005 zo’n drie keer per jaar in De Pas in Heesch georganiseerd. Het politiek café is een mix van politiek en amusement. Met lokale en landelijke onderwerpen, een speciale hoofdgast en lokaal cabaret wordt politiek op deze manier al snel een aangenaam middagje vertoeven. In het verleden waren onder anderen Jan Marijnissen, Fred Teeven, Emile Roemer, Prem Radakishun, Mark van de Veerdonk en de zanger Armand te gast. Het programma voor BRUG in de Zwaan was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er ruim aandacht is voor de toekomst rond de N279, ‘de kanaaldijk’. Hierover gaan politici en betrokkenen met elkaar in discussie. De presentatie van BRUG is in handen van de HaDeejers Hans Lakwijk en Annemieke van der Aa. Carnaval: een mooie ster straalt door de stomste kleren heen Eind vorig jaar kregen alle parochianen van de H.Willibrordusparochie een brief van het parochiebestuur. Een noodkreet. Er was een nijpend vrijwilligerstekort. Het voortbestaan van de parochie zou op het spel staan. Twee maanden later opnieuw een brief van de pastoor. Goed nieuws zou je denken, het vrijwilligersprobleem is opgelost. Maar nee, er wordt geen woord over gerept, integendeel, een nieuw probleem dient zich aan. De Heeswijkse kerk is nodig aan een restauratie toe. Kosten ruim een miljoen euro. Het is alom bekend dat het kerkbezoek in Heeswijk minimaal is (wat alleen nog maar terug zal lopen), daarbij opgeteld het probleem van de vrijwilligers, moet men zich dan niet gaan afvragen of de Willibrorduskerk nog toekomst heeft. En ruim (hoe ruim?) een miljoen euro gaan investeren. En als er nou geen alternatief zou zijn, HaDee kent nog twee RK kerken. In Dinther staat een pas gerestaureerde kerk en het kerkbezoek is daar uitstekend. De Abdij is ook nog een alternatief voor onze kerkgangers. Een optelsom. Zou dit nou niet het juiste moment zijn om de H.Willibrordus- en St. Servatiusparochie samen te laten gaan? Heeswijk en Dinther samen naar de kerk. Een van de pijlers van het geloof is toch verbroedering? Rene van der Pas 17 | februari 2011

“ Het blijft heerlijk in het onderwijs!” Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Jacques Worms Berry van de Wetering is een echte Dintherse. Hij is er geboren en getogen, zat er op de Servatiusschool en heeft er altijd gewerkt. Na de mavo, havo en pabo in Veghel liep hij lio-stage op de Wegwijzer en is daar meteen als onderwijzer blijven hangen in 1997. Hij kreeg toen groep vijf. Nu, na veertien jaar, verlaat hij het Dintherse onderwijs: hij wordt per half maart directeur aan De Regenboog in Boekel. HaDeeinterview met Berry van de Wetering 18 | februari 2011

Sportief Meneer Berry is heel sportief. Hij heeft bijna 10 jaar gevoetbald bij Avesteyn: “Altijd in het tweede, en we zijn ook zes keer tweede geworden, nooit eerste. Nu zaalvoetbal ik nog in De Zaert, zit nog in de quizcommissie bij Avesteyn en schrijf in het blôjke.” Een van zijn favoriete lessen op ’t Palet is de gymnastiekles. Befaamd is het ‘grote-meneer-Berry-spel’. “Dat heb ik ooit zelf bedacht,”zegt Berry. “Het is een spel met enkele pionnen, een kegel en een paar kasten. De leerkracht speelt alleen tegen de hele klas. Hij mag iedereen afgooien, de kinderen kunnen elkaar weer vrijgooien. Het is heel intensief én populair. Je hebt hem wel nat na een uurtje.” Trots is Berry op wat hij bereikt heeft met het schoolvoetbaltoernooi. “Je kon daar gewoon op inschrijven met één of twee teams. Vooral met de meiden hebben we veel bereikt. We hebben vier toernooien op een rij gewonnen. Begin jaren 2000 kwamen we uiteindelijk in de landelijke finale in Zeist. Het was uniek, maar onze meiden werden wel verrast door de iets fellere agressie van hun tegenstanders uit de stad. Het blijft een prachtige herinnering.” Breed bezig Vanaf 1997 heeft Berry van de Wetering op ’t Palet in verschillende groepen gewerkt. Begonnen in groep 5 had hij daarna respectievelijk een combinatie van 5 en 6, groep 6, groep 7, groep 4 en tenslotte weer groep 7. “Het liefste werk ik in de bovenbouw. Je bent op een breed vlak bezig, ik heb veel contact met de kinderen, met wat ze beleven. Je kunt met ze delen wat je zelf hebt meegemaakt. Dan geven ze zichzelf ook. Mijn hart ligt bij geschiedenis, bij de verhalen, en natuurlijk bij voorlezen. Mijn record is dat ik 14 boeken heb voorgelezen in groep 5/6.” Zelf schreef Berry een prachtig leesboek voor kinderen van 10 tot 12 jaar. ‘Nooit meer gewoon’ werd in 2007 uitgegeven en er zijn er meer dan 300 van verkocht. Liefhebbers kunnen dit boek nog bestellen bij hemzelf of via boekscout.nl. Acht jaar lang was Berry lid van de MR van ’t Palet. Hij was ook zes jaar voorzitter van de GMR van Novum, de combinatie van zes scholen waar ’t Palet bestuurlijk onder valt. “Ik heb daar veel geleerd op het gebied van beleid, ontwikkeling enz.,” vertelt hij. “Het voordeel van zo’n grote organisatie is toch dat je kennis en expertise kunt delen. Gezamenlijk kun je meer bereiken. Daarbij is de vertaling van het bovenschoolse naar de werkvloer zeer belangrijk. En dat is wel eens wisselend, ook in Dinther.” Zijn brede ervaring komt hem goed van pas in zijn nieuwe baan. Veranderingen Volgens meneer Berry heeft hij in Dinther altijd te maken gehad met rustige kinderen: “Ze zijn niet zoveel veranderd in 15 jaar. Ze verlangen misschien wel meer ruimte, zijn iets vrijer en hebben meer inbreng. Met de ouders ga je ook veel breder in gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Er is veel meer aandacht voor individuele zorg. Mede daardoor is er meer overhead gekomen, want er is meer verantwoording nodig. Ik vind dat de werkdruk voor ons als personeel duidelijk toegenomen is.” Zijn vakanties houdt Berry vrij voor zichzelf, zijn vrouw en de twee kinderen. “Ik kan dan lekker veel lezen, ik kan veel sporten en mezelf weer opladen.” Directeur in Boekel “Ik heb het hier in Dinther altijd prima naar mijn zin gehad,” zegt Berry, “als leerkracht, als coördinator en de laatste tijd als vervanger van de directeur. Hopelijk blijft er voor mijn collega’s iets hangen van wat ik gedaan heb. Het is De Regenboog in Boekel geworden. Een voorwaarde voor mij was dat het binnen een redelijke reisafstand was, want ik blijf in Dinther wonen. Ook moest het soort onderwijs aansluiten bij wat ik al ken: werken met groepsplannen, handelingsplannen en zelfstandig werken. Het is een overzichtelijke school in een dorpsgemeenschap, niet te groot met 260 leerlingen. Ik begin er blanco, zonder voorgeschiedenis. Het is een heerlijke uitdaging, want ik moet de school en veel nieuwe collega’s leren kennen.” Druk, druk! Berry van de Wetering heeft het de laatste jaren druk gehad door studie en werk. En dat zal in zijn nieuwe baan voorlopig zo wel blijven. “Toch hoop ik weer meer te gaan schrijven,” zegt hij, “columns voor Avesteyn en weer verhalen. Mijn collega’s van ’t Palet wens ik veel succes. ’t Blijft heerlijk in het onderwijs!” Het afscheid van Berry wordt net voor carnaval gevierd met de hele school. “Vrijdag voor carnaval is mijn laatste werkdag op ’t Palet. Het is dan toch feest, ik hoop alleen dat ze het niet te bont maken. Maar ik zie wel.” Berry van de Wetering wordt directeur van school in Boekel Palet maakt na veertien jaar plaats voor Regenboog “Misschien dat het grote-meneer- Berry-spel wel blijft bestaan” Directeur word je niet zomaar. Berry van de Wetering volgde allereerst de middenmanagementopleiding bij Magistrum in Eindhoven. Dat was zijn eerste aanzet voor een leidinggevende functie, die hij nu vervult als bouwcoördinator. Dat heeft niets met bouwen te maken, maar met de verdeling van het basisonderwijs in onder- en bovenbouw. Daarna heeft hij een tweejarige opleiding gevolgd tot schooldirecteur aan het Regionaal Educatief Platform (het REP), ook in Eindhoven. Berry: “Natuurlijk heb ik tussendoor nog allerlei cursussen gevolgd i.v.m. coaching, ict en dergelijke, maar ik moet nog afstuderen, mijn eindpresentatie is op 17 maart. Ik heb een ondernemingsplan gemaakt voor de school, gericht op het Palet. Daar kunnen ze na mijn afscheid nog mooi hun voordeel mee doen. Totaal heb ik drie keer gesolliciteerd, in Vorstenbosch, in St.-Oedenrode en nu is het dan raak in Boekel. Het gaat wel snel.” 19 | februari 2011

Welkom bij Restaurant Dinthers Eethuis Reserveer nu voor de Paasbrunch 1e & 2e Paasdag Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk Dinther - Tel: 0413-291187 Voor meer informatie bel of kijk op onze vernieuwde website www.dintherseethuis.nl Tijdens de carnaval alle dagen geopend Aangepaste menukaart ! Bij Dinthers Eethuis kunt u snel een hapje eten, maar ook uitgebreid Bourgondisch tafelen. Alleen, met z’n tweeën of juist in groter gezelschap. We doen er alles aan om het u volledig naar de zin te maken. Of u nu privé iets te vieren heeft of een zakelijke diner wilt organiseren, koffietafel, feesten & partijen, condoleances, buffetten, hapjes, catering, alles is bij ons mogelijk. CARNAVALS-INFO; Ma.7 Di.8 en Wo.9 maart zijn wij geopend tot 14:00 uur !Op deze 3 dagen vervalt uw vaste bestelling ! Donderdag t/m Vrijdag zijn wij gewoon open van 08:30 uur t/m 18:00 uur. Zaterdag tot 16:00 uur. +3 v o e d e r s t u i n & h o b b y huisje, boompje, beestje! C. van Lieshout & Zn. B.V. - Agrarisch warenhuis Meerstraat 32, 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291403, Fax 0413-293401, www.cvanlieshout.nl

Onder de titel ’Een andere wereld’ wordt van 3 maart tot en met 19 juni een tentoonstelling gehouden in Kasteel Heeswijk over de eerste van de baronnen van den Bogaerde. Hij was degene van de familie van den Bogaerde die in 1835 het kasteel van Heeswijk kocht en het daarna verbouwde en tot bloei bracht. Tekst: Bart van Schijndel De tentoonstelling is het gevolg van het beleidsplan dat Jacqueline Kerkhoff in 2007 liet opstellen met de bedoeling om Kasteel Heeswijk op de kaart te zetten en te zorgen dat meer bezoekers de burcht zouden bezoeken onder meer door tentoonstellingen zoals deze. Het is de bedoeling dat daarbij telkens een van de bewoners centraal staat. Het begin wordt dus gemaakt met de eerste Van den Bogaerde, André (1787-1855), die het kasteel Heeswijk bewoonde. Een andere wereld De naam van de tentoonstelling is zo gekozen om aan te geven dat de wereld van de baron écht een andere was dan die van de hem omringende burgers van Heeswijk. Als bestuurder (gouverneur van Brabant), man van adel, bevriend met het Huis van Oranje, speelde zijn leven zich inderdaad in een volstrekt andere wereld af dan van de burgerij van eenvoudige, arme keuterboertjes van Heeswijk, gelardeerd met een enkele ambachtsman en een enkele middenstander/koopman. Kunst, cultuur, architectuur, dat waren dingen waar de eenvoudige Heeswijkenaren zich niet mee bezig hielden. Omgekeerd had de baron hoogstwaarschijnlijk geen weet van de dagelijkse gang van zaken van een Heeswijks gezin. Thema’s Om een helder beeld te geven van deze belangrijke man uit de geschiedenis van Heeswijk, is gekozen voor de volgende zes thema’s, aan de hand waarvan het leven van de baron en zijn tijd geschilderd worden. Het zijn: 1. De Belgische Opstand. André van den Bogaerde was een Belg. Toen hij benoemd werd tot gouverneur van Noord-Brabant in 1830 was dat in het jaar dat de Belgische opstand uitbrak. Hij speelde daarna een belangrijke rol om onze provincie bij Nederland te houden en niet te laten behoren tot de opstandige gewesten die later samen België zouden vormen. 2. Zijn gouverneurschap. Dat de baron een belangrijke gouverneur is geweest in de 12 jaar van zijn gouverneurschap zal in de tentoonstelling in enkele aspecten van zijn bestuurderskwaliteiten aan de orde komen. 3. Zijn relatie met het Nederlandse koningshuis Aanvankelijk was zijn relatie met het Huis Oranje puur zakelijk, maar van lieverlee ontstonden er vriendschappelijke banden. Koning Willem II logeerde op het kasteel en er zijn brieven waarin de baron de koning adviseerde inzake kunstaankopen. De tentoonstelling zal een beeld geven van die vriendschap. 4. De economisch-sociale aspecten van zijn beleid en zijn tijd. André van den Bogaerde is van groot belang geweest voor de infrastructuur van Noord-Brabant. Hij liet de eerste provinciale straatweg aanleggen. Natuurlijk liep die langs het kasteel. Hij heet nog steeds Gouverneursweg. Maar hij was ook nauw betrokken bij de aanleg van een provinciaal verhard stratennet, ontginningen en het standaardiseren van een uniform karrenspoor, waardoor de wegen beter begaanbaar waren. 5. Zijn nevenfuncties en benoemingen. Hij stond aan de wieg van de oprichting van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en werd hun eerste voorzitter. 6. De bouwhistorie van het kasteel. Tenslotte zal de geschiedenis van de verbouwingen van het kasteel een onderdeel van de expositie vormen. Met vele afbeeldingen zal worden getoond hoe het kasteel van vorm veranderde sinds het aantreden van André van den Bogaerde. Expositie De openingsdagen van de expositie zijn: dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 17.00 uur. Op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt 3 euro (4 t/m 12 jaar) en 6 euro (vanaf 12 jaar). De expositie vindt plaats door het hele kasteel heen. Alle vertrekken zullen erbij betrokken worden, tot en met de keuken toe. Voor de jeugd zal een speciale ’educatieve speurtocht’ beschikbaar zijn. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt een boek/catalogus. Het boek Een andere wereld is verkrijgbaar in de museumwinkel en zal 29,50 euro kosten. Jacqueline Kerkhoff: ‘Het is een biografisch tentoonstelling’ De andere wereld van André van den Bogaerde André van den Bogaerde (1787-1855), de eerste Van den Bogaerde, die op kasteel Heeswijk woonde. 21 | februari 2011

Beroep? Gastvrouw bij het Sentiment voor 30 uur per week. Heeswijk of Dinther? Heeswijk, want daar ben ik geboren en getogen. Ik heb hier alles. Ik woon hier, m’n zoontje gaat hier naar de basisschool en sinds kort voetbal ik bij de dames van VV Heeswijk. Hoe ben je bij de Raad van Elf gekomen? Ik heb een grote mond gehad. Ik heb in de kroeg letterlijk tegen Hans van Hemmen gezegd: “Als er ooit vrouwen bij de Raad van Elf mogen, dan wil ik de eerste zijn!” In mei 2010 werd ik gebeld… Waar bestaan je taken uit? Er komt best veel bij kijken. Er zijn heel wat carnavalsactiviteiten, die georganiseerd moeten worden. Ik zit zelf bij de Ontbijtcommissie. Wij regelen de Ontbijtshow op zondagochtend. Is er nog geen enkele vrouw je voorgegaan? In Bernheze niet, maar misschien in andere carnavalvierende dorpen wel. Ik hoop dat er nu meer vrouwen bij de Raad van Elf komen. Marjo Lucker was eerste vrouwelijke Adjudant in HDL en zit nu bij de Hoge Raad. Moet je nu ook eenmannenpak aan? Haha, nee hoor. Ik ben samen met Marjo een pak op maat gaan uitzoeken. Alle vrouwen, die ons volgen, krijgen in de toekomst een soortgelijk pak. Ben je een echte carnavalsvierder? Ik heb vroeger al bij de Raad van Elf gezeten. Dat vond ik toen heel leuk. Ik heb altijd carnaval gevierd. Dat is trouElk jaar zoekt de caranavalsstichting een nieuwe prins, want prins ben je maar voor één jaar. Waarschijnlijk heet hij dit jaar Toon, Ton, Twan, Teun, Theodoor, Tien of Ties en komt hij uit Heeswijk. Andere functies kunnen gewoon aanblijven door de tijd heen. Zo stopt Henk Habraken al jaren, maar blijft toch zijn Dintherse mond roeren op podium of in ton. Prins zal hij niet worden. Wel nieuw bij de stichting zijn twee jonge mensen, Linda van Uden en Dennis Langenhuizen. Nieuw bij Stichting Carnaval HDL Zeker ga ik carnaval vieren! Ik ben een ras-carnavaller. Aangezien ik lid ben van de Juinders, zit het programma goed vol. We starten met de eerste deun, zondag de optocht, maandag de kindermiddag, eten met de prins en dinsdag sluiten we af met een dweilmiddag. We ‘dweilen’ dan door alle kroegjes in de omringende dorpen. We huren een grote bus waar iedereen in mee rijdt. Dit is altijd ontzettend leuk! Denkend aan de nieuwe prins, dan mag het van mij iedereen worden. Maar misschien is het Norbert van de Pas dit jaar wel. Wij zijn ongeveer 26 jaar lid van de carnavalsstichting geweest, dus ik vier zeker carnaval. Mijn man is 16 jaar adjudant geweest. Wij stonden erg dichtbij en toch is het nooit uitgelekt wie de prins werd. Alleen bij Mari Langenhuijsen werd er bij de pronkzitting ineens veel groen gebracht! Nu we gestopt zijn bij de stichting, hebben we meer tijd tijdens carnaval. Omdat mijn man uit Den Bosch komt, vieren we het nu daar. Verkleed in het rood, geel en wit! Ik doe nog wel samen met een vriendin mee met de pronkzitting. Dat blijft ontzettend leuk! Ja, carnaval ga ik wel vieren. De winkel is dan lekker dicht. Een paar jaar geleden was de winkel wel een keer open, maar dan hebben de klanten alleen maar onderbroekenlol! Sindsdien zijn we met carnaval dicht op maandag en dinsdag. Op zaterdagavond en zondagmiddag gaan we vaak gezellig naar de Toren. Ik ga helemaal verkleed en draag altijd een pruik! Dat vind ik erg leuk. Ondanks dat ik er van te voren niet zo mee bezig ben, blijkt het toch ook elke keer leuk om te horen wie er prins is geworden. HARRIE van der Heijden (68) JORINE van der Heijden (48) MARIA van den Berg (51) Dorpspraat Eerste vrouwelijke lid Raad van elf Stichting Carnaval HDL Linda (Hendrica Maria) van Uden, 26 jaar, woont in de Abdijstraat Motto (tijdens carnaval): “We moaken er un mooi fist van!” Tekst: lobke Verhagen Foto’s: Piet van Zutphen Tekst: Noortje van Schijndel Foto’s: René Kuijs 22 | februari 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=