d'n Hadeejer februari 2008

Gek op typetjes maandblad voor Heeswijk en Dinther Nummer 2 Jaargang 5 februari 2008

Heilige Stokstraat 8a 5473 GL Heeswijk-Dinther T. 0413 - 293 400 / 06 - 51514799 F. 0413 - 294 085 info@hinzenautos.nl Prijs inclusief APK, beurt en 3 maanden garantie. Geen inruil, aantrekkelijke korting. Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 19.00 uur Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur www.hinzenautos.nl

Verkeer Voorwoord Het verkeer in HaDee blijft voor de nodige discussie zorgen. Zo ook in deze HaDeejer. Alweer? Zult u zich misschien afvragen. Maar ja, het is nu eenmaal een hot item. Een weg die al maandenlang opengebroken ligt, een gemeente die besluit tegelijkertijd aan verschillende bruggen te gaan werken zodat het dorp moeilijk uit én in te komen is, een Hoofdstraat waar eindelijk wat aan gaat gebeuren (naar het schijnt tenminste..) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat te denken van de geparkeerde auto’s die her en der voor de nodige opstoppingen zorgen, zeker in de spits? Wat zouden de inwoners van HaDee ervan vinden? Leuk thema voor de Dorpspraat, zo vonden we. Uiteindelijk, want u mag best weten dat het binnen de redactie best wat discussie opleverde. Moeten we alweer het verkeer centraal stellen in een Dorpspraat? Het antwoord is ja. Zeker als je de antwoorden en de, vaak gefundeerde, meningen leest waaruit blijkt dat het een onderwerp is waar veel over gesproken en nagedacht wordt in HaDee. En daar gaat het uiteindelijk om in een rubriek als Dorpspraat. Maar er is meer. Veel sport met aandacht voor korfbal, voetbal en tennis. Een fotoreportage waarin de vele vrijwilligers eens centraal staan en weer een oproep voor een reünie. Veel leesplezier! De redactie. Colofon D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Robert Deckers Kelly Dortmans Henk Habraken Anita Jacobs Marko Konings Toon Konings Peter Kriele Hans Manders Riet Mariën Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol René van der Pas Bart van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina Gloudemans Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Fotografie: Astrid van den Broek Marlies Dortmans Kirsten van der Heijden Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: Uiterste inzenddatum: 10e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Advertenties: Uiterste inzenddatum: 17e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Harry Mikkers: 06-53222239 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3250 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 3

Rabobank Bernheze Maasland wil graag bereikbaar zijn en blijven voor alle klanten. Betalingsvormen als pinnen, chippen en internetbankieren zijn in korte tijd heel gewoon geworden. Maar als je (visueel) gehandicapt bent, is het gebruikmaken van deze voorzieningen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Om voor klanten met een handicap net zo goed bereikbaar te zijn als voor iedereen heeft de Rabobank de Random Reader Comfort ontwikkeld. Comfortabel De Random Reader is een soort rekenmachine die door elke klant gebruikt wordt om toegang te verkrijgen tot Rabo Internetbankieren. De Random Reader Comfort is echter ruim twee keer zo groot als de gewone Random Reader, heeft grotere toetsen, een groot display en een spraakfunctie. Hierdoor wordt Rabo Internetbankieren veel toegankelijker voor klanten met een beperking. De Random Reader Comfort wordt gratis aangeboden aan klanten met een (visuele) beperking. Aan klanten die geen beperking hebben maar die om andere redenen van de Random Reader Comfort gebruik willen maken biedt Rabobank Bernheze Maasland het apparaat aan tegen een gereduceerd tarief. Meer informatie Wilt u meer informatie over de Random Reader Comfort? Dan bent u van harte welkom op één van de kantoren van Rabobank Bernheze Maasland. Bellen kan natuurlijk ook op telefoonnummer (0412) 45 77 77 . Steeds duurder worden de huizen. Een beperkt aanbod aan woningen. En een huizenproductie die het woningtekort niet oplost. Starters op de huizenmarkt zijn niet te benijden. Rabobank Bernheze Maasland wil hen echter helpen de lasten te verlichten, de complexe wereld van notarissen, koopcontracten, taxaties inzichtelijk te maken en om partijen op het gebied van wonen samen te brengen. Daarvoor zijn er diverse initiatieven. Daar sta je dan, als jongere met een beginsalaris en plannen om te gaan samenwonen of trouwen in een koophuis. Maar waar moet je beginnen? Hoe weet je welke hypotheek het beste bij je past? De Rabobank biedt een aantal oplossingen en denkt actief met je mee. Een goed voorbeeld is de Rabobank Hypotheekhulp. Waarbij wij naast het verzorgen van de juiste hypotheek en verzekeringen, ook de rompslomp er om heen regelen, zoals de taxatie en notaris. Bovendien nemen we een flink deel van de bijkomende kosten voor onze rekening. Ook lokaal initiatief Ook lokaal denken wij graag mee. Een lokaal initiatief is bijvoorbeeld het speciale programma van de afdelingsvergadering Particulieren op woensdag16 april 2008. Hier komen een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de woningmarkt, zoals te weinig betaalbare starterswoningen, vergrijzing en leefbaarheid in de kleine kernen, aan de orde. Als Rabobank Bernheze Maasland brengen wij belanghebbende partijen bij elkaar. We willen hen inspireren tot vernieuwing en samenwerking op het gebied van wonen. Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op innovatieve ontwikkelingen en woonvormen voor starters & senioren. Zo zijn wij op allerlei gebied betrokken bij jou als starter op de woningenmarkt. Wij jij ook meer weten over welke hypotheek het beste bij jou past? Neem contact op met één van de adviseurs Hypotheken van Rabobank Bernheze Maasland: (0412) 45 77 77. & & Heeswijk Dinther uw bank Rabobank Bernheze Maasland Bankwinkel Heeswijk-Dinther Plein 1969, 1 5473 CA Heeswijk-Dinther Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank, grootste hypotheekverstrekker en vernieuwer. Random Reader Comfort Advertorial

“De architect is er in geslaagd om het karakter van het gebouw te behouden door o.a. gebruik te maken van de oude tegeltjes en glas-in-loodramen. Ook nieuwe delen aan de buitenkant passen goed bij de oude situatie. De entree is ruim en open, drempels zijn er niet, de flexibiliteit in diverse zalen is groot”, zegt Maria van de Nieuwenhuijzen. Martien van Genugten vult aan: “De mensen krijgen hier een warm onthaal en kunnen elkaar ontmoeten in dit prachtige huis. Daardoor ontstaan nieuwe ideeën.Ook de ruim 45 vrijwilligers voelen dat aan en door hun betrokkenheid voeden zij de (onderlinge) contacten.We kunnen al merken dat het gebouw vaker wordt gebruikt voor allerlei activiteiten.” Pilotproject Servaes heeft deelgenomen aan een pilotproject voor implementatie van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in gemeenschapshuizen. Daarbij stonden de volgende vier prestatievelden centraal: 1) het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen. 2) het geven van informatie, advies en ondersteuning. 3) het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 4) het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met beperkingen. Nu het gebouw eenmaal gereed is, gaat Servaes zich meer bezighouden met een participerende rol; ruimte bieden aan allerlei activiteiten. Het gebouw moet een scharnierpunt worden voor sociale contacten, waarbij de parochie een centrale rol zal blijven spelen. Zo leeft de gedachte om mantelzorgers meer ruggesteun te geven vanuit gemeenschapshuizen. Maar dat is een moeilijke materie, waarbij de vrijwilligers een professionele ondersteuning nodig hebben. En daarin heeft de gemeente een taakveld. Daarnaast leeft ook de ambitie om jeugd en jongeren meer mogelijkheden te bieden. Huiskamer Volgens Jan van de Broek wil Servaes een grote huiskamer voor Heeswijk-Dinther zijn. “In dit gebouw moet het gebeuren en gebeurt het ook. Kijk naar het verleden: 1) dit blad “d’n HaDeejer” is hier ontstaan. 2) de DOP (Digitale Ontmoetings Plek) is hier geboren. 3) de bridgeavonden op vrijdag zijn hier bedacht. Een ander goed initiatief zijn de kringgesprekken van het “Onderonsje” waar over allerlei onderwerpen wordt gesproken. De vrijdagavond is een vrije inloopavond waar elke dorpsgenoot kan komen kaarten, biljarten, of zo maar wat buurten. Straks kan dat aan de nieuwe stamtafel, waar, naar ik hoop, vele nieuwe ideeën worden geboren. We zijn op de goede weg. Onlangs nog is in het provinciehuis een conferentie geweest betreffende gemeenschapshuizen. Ons Servaes stond die dag centraal in een workshop.” Omgeving herinrichten De inrichting van het kerkplein zou men ook nog graag willen aanpakken, waardoor het geheel een betere uitstraling krijgt. De uitritten zijn momenteel onveilig en behoeven een reconstructie. Verder wil Servaes een ontmoetingspunt worden van waaruit men zou kunnen gaan wandelen en kennis maken met de prachtige natuur van het Aa-dal. Een opname in het wandelknooppunt zou een goede zaak zijn. Heropeningsprogramma Op 11 maart is dus de officiële heropening. Uiteraard zullen daarbij de drie grote partijen aanwezig zijn: de gemeente Bernheze, de provincie Noord-Brabant en de parochie St. Servatius. Verder natuurlijk ook de architect, de aannemers, etc. Maar Servaes pakt nog veel meer uit, want het blijft niet beperkt tot die ene dag. Tot en met zondag 16 maart staat het gebouw bol van activiteiten. Jong en oud zullen elkaar ontmoeten en uitdagen tijdens allerlei spelen. Op een kleurrijke huis-aan-huis folder worden talrijke mogelijkheden aangeboden om zich in te schrijven voor workshops. Lever snel de aanmeldingskaarten in. JvdM De vrijdagavond is een vrije inloopavond waar elke dorpsgenoot kan komen kaarten, biljarten, of zo maar wat buurten. “Volgens een onderzoek heeft elk individu méér vierkante meters nodig dan vroeger. Vanuit die visie hadden we een groter gebouw nodig. Maar we hadden natuurlijk ook te maken met het kerkbestuur als eigenaar van het gebouw en de gemeente als grote geldschieter. Na jarenlange voorbereiding is dit gebouw het resultaat geworden en ik denk dat alle drie de partijen gelukkig zijn met het eindresultaat”, aldus penningmeester Theo Romijn. Elkaar ontmoeten in de gezelligste huiskamer van HaDee Cultureel Centrum Servaes heropent op 11 maart

Tevens uw badkamerspecialist. Vraag naar onze showroomkaarten voor Wychen, Eindhoven of Zaltbommel Schoolstr 6 - 5473GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291695 - Fax: 0413-293642 HDM Draaikasten Op maat gemaakt berloo@hetnet.nl HOOFDSTRAAT 39 5473 AN HEESWIJK-DINTHER TEL. : 0413-291745 B L O E M S I E R K U N S T HEERLIJK GENIETEN BIJ EEN SPORTIEF WEEKJE ������������������� voor uw barbecue, gourmet en steengrill of warm/koud buffet ���������������������������������������� ������������������������ Heeft u iets te melden, mail het dan snel naar webredactie@hadeejer.nl

Leve de kip! Amper bekomen van alle uitbundigheid en ontwaakt uit de carnavalsroes, staan we al aan de vooravond van de lentemaand. Snevelbokkenland is gewoon weer HaDee. Toch waren het weer mooie dagen. Prins Len I bekeek de wereld eens door een andere bril dan Anders. Maar ja, dat maakt niks uit, want hij heeft brillen zat. Een van de hoogtepunten vond ik de optocht. Telkens verwonder ik mij weer over de creativiteit in Snevelbokkenland. Verrassend vond ik het, dat zelfs een levende kip meedeed. Later heb ik horen zeggen dat burgemeester Heymans daar verbolgen over was en er zelfs een extra B en W vergadering aan heeft gewijd. Dieronvriendelijk of dierenmishandeling, ik weet niet welke termen gebezigd zijn, maar ja, het is tegenwoordig een hype en ze willen meedoen. Bedenk o beste burgemeester, ruim 60 jaar geleden schreef D. Coster reeds: “Al te heftige liefde voor dieren is een vorm van mensenhaat.” Volgens mij beleefde deze kip de mooiste dag van haar leven. Normaal scharrelt ze wat in haar hok, staart ze verveeld naar de kont van een andere kip, moet ze verplicht een ei leggen en wordt ze, om de haverklap, lastig gevallen door een geile haan. Maar nu, in de optocht, maakte ze een koninklijke rondrit door HaDee! Zij voelde zich, denk ik, als prinses Maxima. Eigenlijk had ze ook willen wuiven naar al die idioten langs de weg, maar als kip moet ze dan te lang op één poot staan. Al met al heeft deze kip, volgens mij, het uitje van haar leven gehad. En ja, voor kip en voor mens wordt het ieder jaar toch ook weer lente! Henk Habraken 7 Het idee voor een nieuw jongerenkoor ontstond, toen er een grote groep moest stoppen in het kinderkoor, omdat ze te oud werden. Manon van den Broek vertelt: ‘Bij het kinderkoor Op Maat ging een groep meiden weg. Ze vonden het hartstikke jammer om te stoppen, maar het moest wel. Meiden van veertien jaar klinken heel anders dan kinderen van zeven. Dat gaat niet samen in één koor.Ook willen jongeren andere liedjes zingen dan kinderen.’ Eind september werd een workshop georganiseerd waar het jongerenkoor uit Berlicum kwam zingen. Jongeren uit HaDee konden meezingen met het koor. Er werd een dirigent gezocht en een repetitieruimte. Eind oktober kon het koor van start met vijftien meiden. ‘Omdat we alleen op zondag kunnen repeteren, van 18.30 uur tot 19.30 uur zijn er helaas nog vijf meiden afgevallen. Nu bestaat het koor uit tien enthousiaste meiden,’ zegt Manon van den Broek. Ada Maas dirigeert het koor. ‘Daar zijn we erg blij mee. Ze begeleidt het jongerenkoor uit Berlicum ook, dus ze heeft al veel ervaring.’ Repertoire Het koor is nu nog voornamelijk bezig met het oefenen van liedjes en het opbouwen van een repertoire. ‘We zijn pas een paar maanden bezig, dus ons repertoire is nog niet zo uitgebreid,’ vertelt Manon. ‘Straks als we een groter repertoire hebben, dan gaan we ongeveer zes keer per jaar tijdens de viering zingen en gaan we misschien ook meedoen aan wedstrijden en uitwisselingen met andere koren.’ Het repertoire bestaat voornamelijk uit liedjes uit de Top40 en musicals. ‘Voor de vieringen zoeken we natuurlijk wel liedjes uit die een boodschap hebben die bij een mis passen, zoals vriendschap, liefde of gelukkig zijn. Maar we zingen wel moderne liedjes, zoals Guus Meeuwis of uit High School Musical, want we zijn natuurlijk wel een jongerenkoor.’ Nieuwe leden ‘We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe leden. Dus iedereen die mee wil doen, of eens een kijkje wil komen nemen is van harte welkom tijdens de repetitie op zondagavond in het parochiehuis in Heeswijk.’ Aspirant-leden hoeven niet heel goed te kunnen zingen. ‘Nee,’ lacht Van den Broek, ‘het is belangrijker dat je van zingen houdt, het leuk vindt om in een koor te zingen en van een vlot repertoire houdt. Het is natuurlijk fijn als je een beetje kan zingen, maar je hoeft echt geen geoefende zanger te zijn. De gezelligheid en het samen zingen zijn veel belangrijker.’ MvE Van Guus Meeuwis tot High School Musical Nieuw jongerenkoor in HaDee op zoek naar leden HaDee is sinds oktober een nieuw jongerenkoor rijker. Een jongerenkoor dat nog geen naam heeft en bestaat uit meiden van twaalf tot achttien jaar oud. ‘Iedereen is welkom,’ vertelt pastoraal medewerker Manon van den Broek, wie het koor mee heeft opgericht, ‘maar we merken dat vooral meiden graag zingen en zich aanmelden. Jongens zijn ook van harte welkom hoor!’ Naschrift van de redactie Nadat het artikel was geschreven, hoorde de HaDeejer-redactie dat de repetities van het jongerenkoor tijdelijk niet doorgaan. Er zijn op dit moment te weinig leden. Als je tussen twaalf en achttien jaar bent en je houdt van zingen met een gezellige groep jongens en meiden, geef je dan op bij Manon van den Broek, 06-33050794 “De gezelligheid en het samen zingen zijn veel belangrijker”

• Aannemer van grond-, sloop-, maai- en waterwerken • Puinrecycling • Containerverhuur • Zand, grind en puingranulaat Internet www.dijkhoff.nl Heeswijkseweg 7 & Lariestraat 25 - Heeswijk - Tel. 0413-291391 - Fax 0413-291075 F EE S TCAF É MAART Heibloemsedijk 7 | Heeswijk-Dinther | hutjeopdehei.com VR07 THE TEQUILA STUNTMENTEAM IS BACK WITH…..!? Goaßstall Special Recept Night ZA08 OHHHH WHAT A NIGHT!! ONE NIGHT STAND VR14 GEWOON ONGEWOON XTRAORD I NARY ZA15 SWEETS 4 MY SWEETS VR21 LIK MAAR AAN M’N PAASLOLLY, POP! Lollypop ZA22 HET SPROOKJESBOS IS WEER GEOPEND! SPR I NG JAM 2 0 0 8 VR28 LIVE HAPPY OR DIE TRYING ZA29 IEDEREEN MET SKIPAS EEN GRATIS BORRELPAS! ZO09 NISTELRODENSEDIJK TE LOOSBROEK VANAF 10:00 UUR Mega Trekkertrekspektakel Ski�passenfest SEE YOU AT J. van Schijndel Notendreef 2 5473 SN Heeswijk-Dinther Tel./Fax: 0413-291106 B.g.g.: 06-51599960 Vloerenbedrijf e-mail: jvs.vloeren@hetnet.nl van den Akker vof voor al uw stukadoorswerk Meerstraat 12 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-292678 • Sfeervol restaurant met vernieuwde menukaart! • Het adres voor bruiloften en familiefeesten! • Nieuw: Themafeesten en theaterdiners! Voor uitgebreide informatie zie onze website Meerstraat 30b 5473VX Heeswijk- Dinther Tel: 0413 – 291800 www.aquarest.nl

9 Wat is je eerste film? Dat weet ik nog wel, dat was een film over zwervers die in actie kwamen. Ik heb die film een jaar of vijf geleden gemaakt (toen nog met een web-cam) samen met mijn vrienden. In het begin maakte ik wat comedy-achtige films, zonder script en met veel improvisatie. Sinds ik met de opleiding AV-productie aan het Koning Willem I College begonnen ben, heb ik meer kennis en vaardigheden gekregen en intussen is het allemaal veel serieuzer geworden. Wat is de laatste film die je gemaakt hebt? Dat is een film over “de kleine dingen van het leven”. Het is een opsomming van kleine dingen waar ik wel van hou en waar ik niet van hou. Plassen onder de douche bijvoorbeeld. Of een boek dat je had meegenomen op je strandvakantie waar maanden later, als je het nog eens wilt lezen, nog allemaal zand uitvalt. Met welke film ben je nu bezig? Met een film over de moraal. Ik heb een tijdje bijgehouden wat mensen minder goed aan mij vinden. In de film som ik op wat ik allemaal niet doe, maar wat ik volgens “de mensen” wel zou moeten doen. Ik laat zien dat ik toch iedere dag weer wakker wordt ondanks alle dingen die ik allemaal niet doe. Wat is er zo boeiend aan het maken van films? Het is mijn manier om mijn kijk op de wereld te laten zien. Je kunt je gevoel er goed in kwijt en je bent vrij, je kunt op beeld zetten wat jij graag wilt. Je bepaalt zelf wat er gaat gebeuren. Daarom sta ik ook liever achter de camera dan ervoor. Aan wie laat je de films zien die je maakt? Ik laat ze op school zien, daar worden ze beoordeeld en ik krijg er studiepunten voor. Ik laat ze ook aan vrienden zien. Als ik echt heel erg tevreden ben dan wil ik een film naar een festival sturen. Tot nu toe heb ik nog niets ingestuurd, ik ben nog niet tevreden. Waar haal je de inspiratie voor je films vandaan? Ik krijg de hele dag door ideeën! Nu, in de bus, op de fiets, overal! Ik ben constant bezig om de dingen die ik zie op te schrijven. Ik heb nog voldoende verhalen liggen die ik wil verfilmen. Mijn volgende film speelt zich af tijdens de 2e Wereldoorlog, maar ik heb ook het idee om een (dun) boek dat ik gelezen heb, te verfilmen. Ik heb geen voorkeur voor het maken van een bepaald soort films. Ik wil alles doen en me niet teveel op één ding vastpinnen. Wie is je grote voorbeeld op filmgebied? Dat zijn er wel een paar. Ik vind François Trufaut, Bert Haanstra, Wim Wenders, Jean-Luc Godard en Stanley Kubrick erg goed. Wat wil je uiteindelijk bereiken? Na deze opleiding (AV-productie aan het Koning Willem I College) wil ik naar de filmacademie in Amsterdam. Ik wil de studierichting regie doen. In die richting worden er maar drie mensen per jaar aangenomen maar ik schat mijn kansen toch wel goed in. Ik wil de film die ik voor deze opleiding als afstudeerproject ga maken, insturen naar de filmacademie. Die film gaat wel goed worden. Uiteindelijk wil ik mijn eigen vrije werk gaan maken. Grote producties? Ja, ik hoop dat mijn naam in de toekomst ook onder grote producties komt te staan, tenminste als het mijn eigen vrije producties zijn. AJ ‘Mijn manier om mijn kijk op de wereld te laten zien’ Pim Heerkens ziet zijn toekomst in de filmwereld Pim Heerkens (18 jaar) is dol op het maken van films. Zowel thuis als op school is hij er dagelijks mee bezig. Wat een jaar of vijf geleden is begonnen als leuk tijdverdrijf met vrienden, is inmiddels een serieuze zaak. Als het aan Pim ligt, gaan we nog veel van hem horen, en zien natuurlijk!

ACCU’S

Loes van Gerwen is 21 jaar en aanvoerster van het eerste team van Altior. Waarom zijn jullie zo goed? “Het was voor ons een grote verrassing. We zijn een jong team van 16 tot 26 jaar. Ons doel was handhaving, omdat we vorig jaar ook al gepromoveerd waren. Wat geholpen heeft, is dat we heel close met elkaar zijn. We werken hard, hebben alles voor elkaar over en zitten allemaal op dezelfde lijn. En we hebben veel lol samen.” Wat voor invloed heeft de trainer? “Leo Haerkens is er nu 3 jaar en hij bracht nieuwe inzichten. Hij liet iedere speelster opschrijven wat ze wilde bereiken. We wilden hoofdklasse spelen en dat is nu gelukt. Het eerste jaar werden wij kampioen in de veldcompetitie en nu 2 jaar achter elkaar in de zaal.” Wat verwacht je in de hoofdklasse? “Het zal ’n zwaar jaar worden en ik hoop dat we ons kunnen handhaven. Tijdens ’n wedstrijd wisselen we momenteel goede momenten af met zwakke. Straks kunnen we ons dat niet veroorloven. Dan zullen we de hele wedstrijd goed moeten zijn en tegen de mindere ploegen onze puntjes moeten pakken.” Jet van Gerwen is 18 jaar en is onlangs opgenomen in de nationale selectie voor onder de 19 jaar. Bij Altior speelt ze in het eerste en werd 2 weken geleden kampioen. Wat is jouw beste kwaliteit? “Het aanvallende spel ligt mij wel. Ik ben iemand die een actie wil en kan maken. Als ik in het aanvalsvak sta dan ben ik meer een aanvallende speelster dan een steunende type.” Waarom ben je geselecteerd? “Weet ik niet. Anne Lucius en Marly van Creij hebben ook goede prestaties geleverd tijdens de districtswedstrijden, maar zij werden net niet gekozen. Ik ben redelijk allround en heb een scorend vermogen.De club heeft me aangemeld voor de selectie van het district. Daar hebben we met 60 personen getraind en gespeeld. Ook de bondscoach was daar aanwezig en die pikte mij eruit met nog 15 andere.” Wanneer speel je een wedstrijd in het Nederlands team? “Tijdens de eerste 2 weken van maart hebben we een aantal trainingen. Op 15 maart staat er in Groesbeek een wedstrijd gepland tegen Duitsland. En dan maar hopen dat ik mee mag spelen. Ik ben er zonder meer al trots op dat ik bij de beste 16 van Nederland zit.” Danique van Lee is 15 jaar en is onlangs opgenomen in de nationale selectie voor onder de 16 jaar. Bij Altior speelt ze in het B1 selectieteam en is ze vaste reserve voor senioren 1 en dus ook daarmee kampioen geworden. Wat is jouw beste kwaliteit? “Mijn schot (van veraf schieten) is mijn sterkste kant. Meestal sta ik in de vang en pak heel vaak m’n schot.” Waarom ben je geselecteerd? “De club heeft me opgegeven voor de districtswedstrijden waar we met ongeveer 64 meiden hebben gespeeld. Het team waar ik in meespeelde werd districtskampioen. Daar liep ook de bondscoach rond en op het einde van de dag viel mijn naam. Ik schrok me rot. Ik had wel goed gespeeld en mijn lengte (1,82m) kan ook van belang zijn geweest.Als je een bal wil vangen is het wel handig als je groot bent.” Wanneer speel je een wedstrijd in het Nederlands team? “De bond is bezig om een wedstrijd in en tegen Zwitserland te spelen. Maar of dat door gaat is nog onbekend. Als het doorgaat zal ik nog hard moeten trainen om een basisplaats te veroveren. Ik zou het wel vet vinden om in het Nederlands team te spelen.” JvdM Het gaat goed met korfbalvereniging Altior. Onlangs werd het eerste team kampioen in de zaalcompetitie en promoveerde naar de hoofdklasse. Bovendien werden twee speelsters geselecteerd voor nationale teams. Met hen, en aanvoerster Loes van Gerwen, spraken we. 11 Korfbalvereniging Altior promoveert naar de hoofdklasse Lol en hard werken als ingrediënten voor succes

Voor meer informatie en aanbiedingen: www.beugt.nl Showroom: Retselseweg 2 Heeswijk-Dinther Tel: (0413) 29 62 90 Er zit wel degelijk verschil in houten vloeren Fabricage uit eigen fabriek Bovenlaag 8, 6 of 4 mm massief hout met een onderlaag van 12 mm berkenmultiplex. • Fabricage uit eigen fabriek: naar eigen wens, op maat gemaakt • Houtsoorten: meer dan 25 soorten • Behandeling: olie/was/hardwax/lakken • Extra opties: verouderen/borstelen/roken Nova-Vloer® Werkingsvrije vloer Showroom open: ma t/m vrij 09.00-17.00 uur za 10.00-16.00 uur M. Dobbelsteen Lariestraat 23 Heeswijk-Dinther Tel. 0413 - 291382 Mobiel 06 - 12097637 Stukadoorsbedrijf Jos van der Pas Heilarensestraat 62 5473 RB Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291096 E-mail: josstukadoor@home.nl 0413 29 15 90 www.heerkensinterieurs.nl Laag Beugt 1 Heeswijk-Dinther NAVARONE leverbaar in diverse maten: 204 cm, 234 cm en... maar liefst 279 cm lang.

Wè zodde gè doen? Ik hebbet wel dikker. Zo ès unne keer in Veggel. Loop ik doar te lôpe, kumter unne mens op me af. Hij laagt en zwèjt alsoffie me al in gin jôrre mer hè gezien. Ik kèk hum ôn en weet zeker dekkem nog nòjt heb gezien. Hij kikt men ôn en hij ruupt wè, en mè grôte paase kumtie op men af. En ikke mar denke “wie is diejen vent, en wè moettie van men?” Es de mens vlakbè men is blèf ik stokstijf stôn. Hij stikt zun haand ùt en ik steek m’n haand ôk mar ùt.Mar dan lùpt de mens neve men af en gif de mens aachter men ’n haand en ze noeme mekaars name. Al diejen tèt docht ik dettie ‘t tege men ha, ik waar d’r grif van verskote, lilluk essie waar. En ik vuulde munèige knap stom zo ès ik doar ston.Mè m’n stóm gezicht en m’n ùtgestoke haand stonnik te kèke nar twee kèrels die mekare stonne te knuffele. Ik wis nie hoe gauw dè’k weg moes komme. Zô stonnik pas bè de bushalte. Op ’n gegeven mement stopt de bus, op tet en alles. Stapter ’n vrouwke ùt. ’n Grif skôn vrouwke.Mooi lang blond krulhoar. ’n Fris gezichje en ’n skôn pekske ôn. Blèj ès ze waar begint ze entoesjast nar men te zwèje. Ikkke ôk meej blèj en ik zwèjde mar trug. ’t Blèje gezichje betrok efkes en toen liejp ze op men af, zwèjend en wel. Aachter men heur ik ’n mannestem iets roepe. Jolanda of zo iets zinnie. Ik docht nog “tege wie zottie ’t hebbe” en ik keek ùm. Ik zie unne mens stôn, olling int zwart en op z’n kin iets wè op unnen baard moes lèke.Wè rauw plukke hoor hattie op z’n kin. Ik kèk wir nar ’t knappe mèidje en ze is gestopt mè zwèje en ze huppelt nar me toe.Mar ze huppelt nève me af en valt in de èrem van diejen mens. Hij vat ze stevig vaast en ze beginne mekare te kusse. Zè mè d’r mooi rooj lipkes tusse die plukke hoor van de kèrel. En dorbè makten die twee ’n dil lebbergeluide en ik zin “Nou nou, kan dè nie wè minder.” “Ja sorrie” zin de mens, “mar we hebbe mekare ’n hallef joor niemer gezien, wè zodde gè doen?” vruugtie. “Wè ik zô doen?” zinnik. “Ik zô munéige vantevurre skère.” TK Er zijn nogal wat bijzondere straatnamen in Heeswijk en Dinther. Samen met heemkundekring De Wojstap ging de HaDeejer op zoek naar enkele betekenissen en dook in de archieven. Op zoek naar de toponiemen, de veld- en straatnamen. Deze keer twee bijzondere namen, de Steen- en Stokstraat en de Heilige Stokstraat, allebei straten langs het sportgebeuren in Dinther. Steen- en Stokstraat Deze straat is genoemd bij raadsbesluit van de gemeente Dinther van 24 februari 1953, maar wordt ook zo al genoemd in 1899. Men vindt op meer plaatsen de naam: Steenakker, dat in het algemeen slechte grond zal betekend hebben. Grond met veel stenen erin en daarom ook moeilijk te bewerken. Als we nu zien dat onder stok ook boomstronk wordt verstaan, dan zou het kunnen zijn dat die straat lag op of nabij grond waarin stenen en stronken zaten. Als we dan de naam vergelijken met de H.Stokstraat en de uitleg daarvan en er vroeger de uitdrukking: “stokgeld” = steengeld = geld betaald werd door een gevangene voor het hem verschafte levensonderhoud, dan zal vermoedelijk in zeer oude tijden de dorpsboom daar hebben gestaan, waaronder recht werd gesproken. Heilige Stokstraat Deze straat is genoemd bij raadsbesluit van de gemeente Dinther van 24 februari 1953. De Heilige stok was een “ledig stuk land”, dat toebehoorde aan de gemeente. Met toestemming van het dorpsbestuur kan iedere ingezetene er grond halen voor straten en stegen, of er zijn beesten en schapen laten weiden. Maar dit stukje grond diende tevens de kerk. Van oudsher werd daar halt gehouden, zo dikwijls als de processie uit de kerk was getrokken. Op de heilige plek stond een grote eik waaronder gepredikt werd. Om de eikenboom stonden vele kleinere bomen. De toestand was in 1500 en de eerste helft van 1600 zo, dat weide en grond aan de gemeente behoorden en de bepoting aan het kerkbestuur. Waren de heesters voldoende gegroeid tot opgaande eiken, dan werden ze door de kerkmeesters verkocht. Daar werd de grond op last van het kerkbestuur weer omgespit en opnieuw beplant met poten. De betekenis van “De heilige Stok” zelf is deze: tijdens de processie treffen de gelovigen op dit stuk land een offerblok aan, dat aan de aldaar staande eik was bevestigd. In de Zuidelijke Nederlanden draagt dit offerblok de naam “stok”. Het veld “de Heilige Stok” bewaart dus de herinnering aan de Heilige omgang (processie) die daar op gezette tijden samen kwam en waar gelovigen een offer-STOK aantroffen om daarin hun offers te werpen. Opgetekend door dr. H. Heijman (O.Praem.) † Uit: de Wojstapkroniek jaargang 2 nr. 2 van 1982 van de Heemkundekring. Peter Kriele de Steen- en Stokstraat en de Heilige Stokstraat 13

De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38 De Dageraad 15 COLOMBIAANS wit antiek INDIA Indische hardhouten kast  Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl Raadhuisplaza 2a tel.: 0413-296118

15 Internationaal jeugdvoetbaltoernooi in Dinther met Pasen Sport en ontspanning tijdens uniek evenement Voetbalvereniging Avesteyn uit Dinther combineert voor het tweede jaar een internationaal jeugdvoetbaltoernooi met een gigantisch feestspektakel. Men neme een grote tent met een paar Nederlandse artiesten, ongeveer duizend jeugdvoetballers uit binnen- en buitenland, een flinke dosis sportiviteit, een kleine zestig vrijwilligers plus een paar dagen goed weer en je hebt een geslaagd evenement. Soms lijkt iets organiseren niet zo moeilijk, maar dat er wel degelijk meer bij komt kijken blijkt uit een interview met medewerkers Henri Buermans en Nico van de Braak Goede Vrijdag 21 maart begint pas echt goed als ’s avonds in een grote tent op het voetbalterrein van Avesteyn het muziekfeest los barst met grote artiesten als het zangduo Nick en Simon, zanger René Schuurmans en de formatie Broadway. Het festijn wordt georganiseerd in samenwerking met café De Toren en een deel van de opbrengst gaat naar de jeugd van Avesteyn. Ook de opbrengst van de garderobe, het parkeren en het eten is voor de jeugd. “Van de opbrengst willen we ook echt iets tastbaars en blijvends doen voor de jeugd zoals verplaatsbare goals”, aldus Van de Braak. Brabant Cup Voor de 22e keer alweer wordt op zaterdag 22 maart en op Eerste Paasdag 23 maart het internationaal jeugdvoetbaltoernooi gehouden om de Brabant Cup. Dit evenement, dat al menigmaal door BMC uit Berlicum werd georganiseerd, wordt nu dus sinds twee jaar samen met Avesteyn uit Dinther gehouden. In totaal komen er zo’n duizend deelnemers met 24 teams uit landen als België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Wales. Maar ook teams van omliggende verenigingen en natuurlijk onze eigen teams van Avesteyn en BMC. De deelnemers moeten natuurlijk ook allemaal gehuisvest worden en dat lijkt makkelijker dan het is. Zo`n 250 jongens verblijven in het gymnasium Bernrode in Heeswijk, verder in Motel Nuland, Vinkeloord en vakantie- en kampeerboerderijen in de omgeving. Sportzaak De wedstrijden worden gehouden op de sportcomplexen van BMC in Berlicum en Avesteyn in Dinther. De jongste deelnemers spelen bij de F’jes en zijn 6 en 7 jaar; de oudste zijn 16 en 17 jaar en spelen bij de B`s. Het toernooiboekje dat in vier talen is gedrukt, beschrijft het verdere speelschema van alle dagen. De grote tent die vrijdags voor het muziekfeest wordt gebruikt, is de andere dagen het domein van de deelnemende teams en wordt gebruikt als kantine, kleedlokaal, opbergruimte voor tassen en er is zelfs een echte sportzaak ingericht. Golfslagbad “Het is natuurlijk niet alleen voetballen. ’s Avonds na het diner gaan we met zo`n 800 kinderen naar het golfslagbad in Oss”, zegt medeorganisator Henri Buermans. “Eigenlijk wil je hier helemaal niet bij zijn, wat een herrie! Maar wel leuk,” lacht Nico van den Braak. Overigens is het niet makkelijk om al die jeugd in toom te houden, maar het is wel een feit dat de buitenlandse clubs gedisciplineerder zijn dan onze eigen teams. Tolken Er komt veel bij kijken volgens de heren. Er is gezorgd voor EHBO, politie en brandweer zijn op de hoogte, er is een VIP locatie in de kantine, er kunnen zelfs tolken geregeld worden voor de buitenlandse clubs als zij dit zouden willen. Verder zijn er veel vrijwilligers nodig voor allerlei activiteiten; kortom een uniek evenement voor een club als Avesteyn. Aan het einde is er natuurlijk een prijsuitreiking met voor alle clubs een beker en voor iedere deelnemer een herdenkingsmedaille. Ook zijn er fairplay prijzen voor iedere categorie. Dus als u leuke wedstrijden wilt zien of zin hebt in een feestje, dan is dit een unieke kans. Voor vrijdag zijn er voor het muziekfeest nog kaarten te koop à 20 euro bij Paperpoint of café de Toren in Dinther. MvdW

� verwarming � loodgieterswerk � dakbedekking � sanitair Veldstraat 27 Heeswijk Tel.: 0413-29 27 65 Fax: 0413-29 30 00

Al vele jaren worden er ieder jaar 7 grote landelijke collectes verzorgd door een grote groep trouwe collectanten. Onlangs is helaas Corrie van Houtum overleden, hetgeen een groot verdriet voor haar familie en vrienden betekent, maar ook voor ons een enorm verlies is. Wij blijven haar altijd dankbaar voor haar grote inzet voor alle collectes gedurende tientallen jaren. Graag doe ik via deze weg een beroep op de mensen uit Dinther om zich beschikbaar te stellen om te collecteren.We streven ernaar de routes niet te groot te maken, zodat u zoveel mogelijk in uw eigen buurt kunt rondgaan.Als u zich bij mij meldt dan bespreek ik graag de bijzonderheden met u. Met vriendelijke groet, Paula Luykx-Terlingen, Edm. Van Dintherstraat 27, telefoon 293078 Collectanten HaDee Kupke Harry Hanegraaf gepensioneerd kalvermester, toneelspeler Ingezonden Brabantse bundel Ter gelegenheid van de nationale boekenweek van 12 tot 22 maart verschijnt bij het Brabants Genootschap de bundel ‘D’n duvel is oud’. Daarin staan 38 verhalen en gedichten in het Brabants dialect. Heeswijk, Dinther en Loosbroek zijn goed vertegenwoordigd, respectievelijk met Ad van Schijndel,Toon Konings enWout van Venrooij.Toon Konings schreef ‘De dinger die vùrbè gòn’. Aan de hand van oude foto’s beschrijft hij een dag uit zijn jeugd tot hij opeens beseft dat die jeugd definitief voorbij is. Ad van Schijndel vertelt in ‘Tis um te janke, Fons hè z’n boks gescheurt’ hoe het was ten tijde van het ziekenfonds en hoe hij het leven zag door zijn ziekenfondsbril. Het stukje van Wout van Venrooij heet ‘De gloeiende’ en verhaalt over de vrouw in de overgang, hoe zij steeds opvliegers krijgt, bijvoorbeeld tijdens het kaarten. Op 17 februari is de bundel gedoopt in Lith en nu voor 9,95 euro verkrijgbaar in de boekhandel. Jammer dat de jongeren al voor het zingen de kerk uit gingen 17

Gerdie van den Heuvel, altijd creatief met muziek ‘In het Brabants kun je meer gevoel kwijt’ Ze maakt al zo’n vijftien jaar elke zondag de misse onveilig met haar radioprogramma en treedt elke maand minstens twee keer op met haar groep “De Die en Ik’. Ze praat als een vrouwelijke Brugman en speelt graag allerlei typetjes. Ze is al ruim een jaar oma en hoopt dat binnenkort opnieuw te worden, en dat geeft frisse inspiratie. Hoog tijd voor de HaDeejer voor een gesprek met Gerdie van den Heuvel. HaDee interview 18 Geboren en getogen? Ger van den Heuvel, zoals iedereen haar hier noemt, is geboren als Gerdie van Rixtel in Berlicum. Na haar huwelijk met Jo van den Heuvel kwam ze in Dinther wonen en is ‘een echte Hezukdinterse geworden’. Na de huishoudschool heeft ze enkele jaren bij Cunera op kantoor gewerkt, maar is daarmee gestopt toen de kinderen kwamen, Job en Lot. Lot heeft een zoon: Daan, voor Ger een nieuwe inspiratiebron. “Ik ben jarig in maart en dus een vis. Daardoor ben ik veel te gevoelig en mag kleinzoon Daan bijna alles. Ik kan hem écht niet straffen als hij iets uitspookt. Maar het geeft veel vreugde en geluk; vandaar mijn laatste liedje ‘Daan’. Intussen word ik natuurlijk zelf ouder, en dat vind ik echt niet leuk, dus dat zet je er niet in! Er moet namelijk nog zo veel, ik wil nog zoveel doen. Maar goed, ik ben de vijftig gepasseerd en toen hadden mijn kinderen een prachtige rebus in de tuin gezet.” Hoe het allemaal begon De belangstelling van Ger van den Heuvel voor toneel enmuziek ligt ver terug.“Eigenlijk is het via de radio gekomen,” vertelt ze. “Ik speelde al jaren samen met Ron Bissels bij het Servaastoneel. Ron wilde Frekwent gaan starten en ze vroegen mij. Ik heb toen o.a. eerst techniek gestudeerd en na een jaar kreeg ik een eigen programma. Dat was eerst ‘Op de misse’ en is na de samenvoeging tot Bernheze ‘Op onze misse’ gewor-

den. Dat bestaat nu dus al vijftien jaar, want in 1993 maakte ik mijn eerste programma samen met Rob Lunenburg.” Elke week op zondagmorgen is het programma te beluisteren. Er wordt gezellige Brabantse muziek gedraaid. Sinds vier jaar werkt Ger samen met Sjef van Schalen uit Balkum, de grote promotor van het dialect. Eén keer per maand zit Toon Konings sinds kort ook in het programma. Ger gaat door: “Verder zat ik ook bij de Lachspiegel en heb een tijdje zangles gehad. Balkumse mensen zagen me daar en vroegen me voor een smartlappenfestival. Ik heb daar gezongen met Harrie van Helvoort. Wat later heb ik Wilhelm van de Wijgert gevraagd om samen iets te gaan doen. Zo ontstond mijn eerste typetje, Lieneke Semmeltrieneke.” “Verder zat ik ook bij de Lachspiegel en heb een tijdje zangles gehad.” De Die en Ik Na Wilhelm is Rico van Hoorn er bijgevraagd. Ger: “Zo ontstond in 1997 ‘De Die en Ik’. Rico is na zes jaar gestopt. Toen kwam Bert van Dinther met gitaar, thinwissel en banjo en sinds 3½ jaar Frank Gloudemans als toetsenist.We hebben intussen een programma met zo’n 30 luisterliedjes en 8 typetjes. Alles in het Brabants, in feite door mijn afkomst en woonplaats een mengsel van Balkums, waar ze èèpel zeggen tegen aardappelen, Hezuks (èrpel) en Dinthers (èlper). In het dialect kan ik veel meer gevoel kwijt, ik kan me beter uiten en de verhalen mooier vertellen. Het is je moederstaal. Je kunt de moderne tijd goed vertolken in het dialect. Het typetje Truijke is een omaatje van deze tijd. Ik zing nooit over vroeger.” Mooie Brabantse woorden Bladerend door wat fotoboeken geeft Ger tussendoor wat prachtige dialectwoorden zoals natuurlijk misse (=erf ) en betozzie (=stamp), maar ook munne zulder (=achterwerk), akkerdere, bèmmele (=slenteren), ’n sèpke (=dropje), skabbeliertje (=medaillon), en plèkstéél (gezegd van iemand die vieze kleren heeft. Ook kent ze aardig wat uitdrukkingen zoals ‘Wè gi den ted toch vlug, zin ’t vrouwke, en goijt mè de wekker’. Iemand die heel nieuwsgierig is heeft het ‘gruwelek van de gèit’. Zelf heeft ze altijd rode haren gehad, maar haar vader zei als ze daarmee geplaagd werd: ‘Béter rooi hóór op goeie grond, ès zwarte op ’n ezelskont’. Volgens Gerdie van den Heuvel wordt het dialectwereldje weer groter. Als voorbeeld noemt ze Spuit Elf, een Helmondse groep die ontstaan is uit Carnaval. “En het hoeft nooit oubollig te zijn.” “Truijke is mijn favoriet. Die komt ook elke maand bij de radio en heeft altijd iets met gezondheid.” Optredens De Die en Ik treden gemiddeld twee keer per maand op. “Maximaal drie”, zegt Ger, “want anders gaat de lol eraf. Totaal spelen we dan om en om de twee uur. Om de twee jaar is er een Brabantse avond in Balkum en dan vernieuwen we ons programma met liedjes en schetsjes. Ik bedenk alle teksten zelf, vaak ook (al fietsend) de melodie, en Wilhelm zet er dan de muziek onder. Ik gebruik nu ook een paar teksten van Wout van Venrooij. En een heel lief liedje voor mijn kleinkind Daan is nog heel vers. Elk optreden blijft kicken.” Typetjes Een sterke kant van Ger is het spelen van typetjes. Ze noemt er een stel op. “Truijke is mijn favoriet. Die komt ook elke maand bij de radio en heeft altijd iets met gezondheid. Het is een heel modern omaatje dat woont in een bejaardenhuis. Ze is eigenlijk altijd ‘tegen den dróót in’ en ze ‘gi over de schreef ’. Mieneke is het tweelingzusje van Lieneke Semmeltrienke. Ze is gèk mè d’r èige, en heeft veel mistitels zoals mis-baksel, mis-kroam en mis-kóóp. Verder heeft ze veel poedelprijzen. Ina Lawina is op skivakantie geweest met Fränzel, ze is met een herenfiets gevallen en kan nu jodelen. Daar zing ik dan ook een liedje bij. Jans is een vrouw met een kuisheidsgordel. Ze zuukt unne vent, mar kreg ’t slot niet los. Troeleke is een ADHD-kiendje. Ze is pas drie jaar, maar heel wijs en gaat met moeders mee naar allerlei optredens. Dan de Scharrelhen. Die zoekt alles bij elkaar; het is een heel zuinig type. Ze heeft een tas van een oude spijkerbroek gemaakt en haar onderbroek houdt ze zelfs een week aan.” Ger is weer bezig met een nieuw typetje, een vrouw die zich wil laten verbouwen. Misschien gaat ze Bo heten en van achteren Tox. Toekomst “Allereerst,” zegt Ger, “willen we op korte termijn een uitbreiding van de muziek- instrumenten met doedelzak en saxofoon. Je moet namelijk blijven vernieuwen.” Meestal treedt ze met haar groep op in het oosten van Brabant, zoals de komende tijd in Maarheeze, Zeeland, Veldhoven, De Reek enz. Op zaterdag 5 april komen ze in De Pas in Heesch. Kaartjes kan men daar bestellen. Ger heeft het er druk mee. Want behalve haar optredens heeft ze ook nog een atelier aan huis. Dat heet Sidhe, Keltisch voor heuvelvolk. Daar maakt ze poppen en beelden, meestal van zelfdrogende klei. Voor ongeveer 15 personen is er drie keer per maand een cursus. Verder hoop Ger binnenkort weer oma te worden. Ook dat kost tijd. 19 Truijke

- W. van Dijk Automobielbedrijf IN- EN VERKOOP EN REPARATIE Hommelsedijk 14 5473 RG HEESWIJK-DINTHER Telefoon (0413) 29 18 87

21 Revue ‘Ge moet mar zien’ Door: spelers van De Lachspiegel Locatie: Parochiehuis in Heeswijk Data: vr. 28 maart, za. 29 maart, za. 5 april Aanvang: telkens 20.00 uur Entree: € 7,50 p.p. Reserveringen: vanaf ma. 24 maart bij J. de Visser, Kunerastraat 16 Tel.: 0413-292640. Je kunt niet zeggen dat de gemeente niet voortvarend bezig is in HaDee. De Zijlstraat ligt al een half jaar open en in de krant hebben we gelezen dat er grootse plannen zijn met de Hoofdstraat (Traverse HeeswijkDinther heet dat in gemeentelijk jargon). Hopelijk begint men niet voordat de Zijlstraat echt helemaal klaar is. Alhoewel, alle verkeer tijdelijk door die straat of door de Balledonk is ook geen pretje. De planning van de gemeente is toch bijzonder. Twee bruggen tegelijk afgesloten, naar Berlicum en naar Vinkel, getuigt niet van slim verkeersbeleid. Bovendien gaan er hele weken voorbij dat er niets gebeurt volgens de aanwonenden. Half februari was er richting Middelrode gewoon nog een groot gat, zei onze fotograaf. Terwijl men toch al vijf weken bezig is. Het beperkt wel het sluipverkeer over de Gouverneursweg. Het probleem zit hem natuurlijk langs de Zuid-Willemsvaart. Tussen Veghel en de Middelrodese brug zit het verkeer klem in de spitsuren. Of zwaardere bruggen in Heeswijk en veranderingen in de Traverse iets oplossen, is nog maar de vraag. En een verbreding langs het kanaal is waarschijnlijk nog een brug te ver. De redactie Twee bruggen is één brug te ver De Lachspiegel speelt: ‘Ge moet mar zien’ Eind maart brengen medewerkers en spelers van De Lachspiegel weer een avondvullende revue voor het voetlicht. Het is de 59e revue en de 49e voor De Lachspiegel. Alle teksten voor de scènes en de liedjes zijn gemaakt door de spelende leden zelf. Het gaat om 11 sketches en 6 liedjes. Men speelt in het volledig vernieuwde parochiehuis. Vooral op het toneel en achter hebben de spelers meer ruimte. Reserveren blijft aangeraden, want met 140 bezoekers is de zaal wel vol. Vaste club Afgezien van de grime en de techniek telt de groep 10 leden. Er zijn acht vaste spelers, vier mannen namelijk Jan de Visser, Ger Sanders, Marc Kennis en Ad van de Ven, en vier vrouwen, te weten Marijke van Katwijk, Anja van Schijndel, Myranda Wijgergangs en Jean van de Middegaal. Voor muzikale begeleiding zorgt Jos Raaijmakers en Henk van Driel is een soort algemene coach die o.a. wat tekstregie doet. In feite regisseert men samen en elkaar. Vrolijke avond In ‘Ge moet mar zien’ zitten schetsjes die te maken hebben met HaDee zoals de Kildonkse molen en de kunstcamping, maar men gaat duidelijk breder.Zo komen de landelijke politiek aan bod, zoekt een vrouw naar een boer, wordt er flink wat ge-msn-d en gaan Grarus en Ajaan naar een bemiddelingsbureau. Ook houden drie dames, Matilde, Margriet en Berta een ingewikkelde wervingsactie. Scènes en liedjes lopen daarbij in elkaar over. Volgens de spelers kan men een vrolijke avond verwachten, vooral ludiek, soms spottend. En alles loopt door in een behoorlijk tempo, van tijd tot tijd ook voor het gordijn. Voor zeker 90% speelt men in het dialect, inclusief de liedjes. Jan de Visser: “Dat wordt weer drie keer volle bak, dè zulde zien!” AvS De werkzaamheden aan de bruggen gaan ‘gestaag’ verder De drie dames van de wervingsactie tijdens de repetitie

Bjorn v. Steenbergen (29) Als mensen hier in de Abdijstraat willen parkeren dan moeten ze hun auto maar bij de Tol of de oude Rabobank neerzetten, daar is genoeg parkeergelegenheid. Soms parkeren mensen hun auto voor de oprit van mijn ouders die hier wonen. Overdag hoeft er hier geen parkeerverbod te komen maar bijvoorbeeld wel tussen 5 en 7 uur ´s avonds. Dat is denk ik wel haalbaar. Nico ter Heerd (68) Een eenrichtingsweg zal wel niet kunnen maar er mag gerust een parkeerverbod komen aan een kant van de weg. Maar dan gaan ze misschien nog wel harder rijden, nu moeten ze soms nog afremmen voor geparkeerde auto´s. Ze rijden hier veel te hard. Wij hebben zelf geen last meer van het parkeren, wel van de herrie. Het parkeren is vaak maar een paar uurtjes. Marietje v.d. Ven (66) Als er een parkeerverbod komt, waar moeten de auto´s dan blijven. Ze moeten toch ergens parkeren. Mensen met een winkel vinden het erg als er hier niet meer geparkeerd mag worden. Ik denk ook dat ze nog veel harder gaan rijden hier als er een parkeerverbod komt. Het is hier wel vaak heel druk, tijdens het spitsuur kan ik zelf soms de weg niet opkomen. Dorpspraat vanuit de Abdijstraat en de Torenstraat: Geen wonder dat het pand aan Den Dolvert 5 in Dinther door de gemeente op de Rijksmonumentenlijst is geplaatst. Een statig en voornaam pand met een prachtige dubbele voordeur aan weerszijden geflankeerd door twee fraaie hanglampen en een viertal grote ramen met in de bovenluiken glas in lood. Het huis, één van de oudste in Dinther, kent een lange bewoningsgeschiedenis. Al vóór het jaar 1550 blijkt dat dit huis eigendom was van de schepen (raadslid) van Dinther, Wijnand Jan Suijskens. Zijn erfgenaam Jan, eveneens schepen, was gehuwd met Anna Spierings. In 1641 kwam het ‘huis met brouwhuis’, in handen van dochter Jenneke Suijskens die getrouwd was met Peter Claessen. En zo gaat de geschiedenis verder, ondoenlijk om alle bewoners te noemen. Wellicht aardig om te weten dat in het verpondingsboek (verponding is de vroegere naam voor belasting op vaste goederen) van 1718 het huis in bezit kwam van Willem Geerling Sjongers die er bier brouwde en er tevens een herberg op nahield, geen ongewone combinatie. In 1756, toen de brouwerij al behoorlijk vervallen was, werd een gedeelte van het huis verhuurd aan de weduwe Peincier die er een Franse school voor jongedames begon.Maar slechts kort, want in 1761 kocht Gijsbert Pulles de ‘herenhuizinge met zes royale vertrekken…’. Tot 1790 was er nog sprake van een brouwerij, maar in 1819 blijkt deze tot het verleden te behoren. In 1832 stond het pand te boek als een ‘huis van de derde klasse’. Dat betekent dat er twee huizen in Dinther waren die hoger waren geklasseerd. Aan dit ‘grote huis’ was links een klein huisje gebouwd dat in latere jaren toebehoorde aan de weduwe Van Zandvoort. Oudere Dinthernaren herinneren zich ongetwijfeld dat Pietje de kapper hier in de periode 1944-1963 zijn klanten knipte. In de jaren dertig van de negentiende eeuw werd notaris Pieter Gelpke eigenaar. Deze was vanaf 1835 tot 1852 ook nog burgemeester van Dinther. Nadien hebben er nog enkele notarissen 22 Van brouwerij tot notarishuis De geschiedenis van het pand aan Den Dolvert 5 Deze foto van rond 1910 van de jeugd van Den Dolvert. Links het huis (met veldwachter) waar nu de fam. Van der Heijden woont (Fotocollectie Heemkundekring De Wojstap)

vrij parkeren of parkeerverboden in HaDee? kantoor gehouden, waaronder J.P.G. Masman en Adr. M. Boll. De laatste was S. J. van Dieten die het rond 1900 kocht. Diens erfgenamen verkochten het 33 jaar later aan Harrie van de Ven die het huis samen met zijn vader en moeder betrok. In 1937 trouwde Harrie, die onder andere directeur van zaaddrogerij ‘Vigor’ aan de Abdijstraat was, met Marie Schuts. Het echtpaar bleef kinderloos. Huidige bewoners Het pand dat in januari 1997 eigendom werd van de huidige bewoners Mathieu en Ingrid van der Heijden met hun zonen Marijn (14) en zoon Evert (10) kent een aardige historie. Dit echtpaar dat in de jaren negentig op een boerderij op Hoog Beugt woonde, kreeg op zekere dag bezoek van Harrie van de Ven die hen vertelde dat hij op hun boerderij was geboren. Op deze kennismaking volgden bezoekjes over en weer. Hierdoor kregen Mathieu en Ingrid een aardige indruk van het indrukwekkende huis aan Den Dolvert. Toen door de aanleg van de A50 de boerderij aan Hoog Beugt moest worden afgebroken, verhuisde het gezin voor enkele jaren naar camping ‘De Wildhorst’. Harrie en Marie van de Ven die inmiddels achter in de tachtig waren, gunden de familie van der Heijden het huis aan Den Dolvert vanwege het feit dat deze het geboortehuis van Harrie op Hoog Beugt bewoonden. Daarbij speelde ongetwijfeld mee dat Mathieu bouwvakker is en het huis zodoende in goede staat zou blijven verkeren, een veilig gevoel voor Harrie en Marie. Toen Harrie in 2004 overleed, trok het gezin in het nieuwe huis. Spannend huis Als je via de eerbiedwaardige dubbele statige voordeur de hal binnenkomt, valt meteen de enorme hal met zijn mooie vloer en muren op. Vol trots tonen de eigenaren hun huis waarin ze heel wat hebben verbouwd en vertimmerd, maar waarin ze diverse authentieke elementen en kleuren als ossenbloed hebben gehandhaafd. Zoals daar zijn de grote kamers met hun hoge plafonds en de prachtige schoorsteenmantels van Akens blauwsteen en de oorspronkelijke houten vloeren. De tegels in de vloer van de fraaie keuken stammen uit begin negentiende eeuw. Ondanks de verbouwing is ook nog veel intact gebleven, zoals de diepe kelder waar Harrie, die in de oorlog in het verzet zat, menig onderduiker heeft gehuisvest. Naast hun eigen slaapkamer hebben de jongens op zolder nog een enorme ruimte waar ze zich kunnen uitleven met allerhande spelen, waaronder een grote biljarttafel. Zoon Evert toont glunderend een oude bajonet die gevonden is op zolder tussen het plafond en de kamer; spannend vindt hij dat. Achter het huis ligt een mooi aangelegde tuin met een enorme oude taxusboom. Daarachter bevindt zich nog een bos waarin oude fruitbomen. Terecht een spannend huis, dat door de historie heen een bijzonder karakter verwierf. Bron: ‘Heemkundige parels’ van Jan van der Leest. RM Rikie Martens (60) Ooit is een parkeerverbod wel nodig. Bijvoorbeeld hier op de kruising Torenstraat- Julianastraat- Heilige Stokstraat. In de Kastanjedreef en de Irenestraat is het ook heel erg. Sommige mensen zetten hun auto´s ook op plekken waar ze niets te maken hebben. Bij mij in de Kerkstraat staan soms ook auto´s op mijn oprit van mensen die ik niet ken. John v.d. Wijst (41) Een parkeerverbod is meteen zo rigoureus. Zaken hier, als de Toren en Ritchie worden dan ook weer beknot. Iedereen wil zijn auto toch graag voor zijn deur kwijt of probeert zijn auto toch zo dicht mogelijk bij de gewenste plek te krijgen. Het verkeer moet zich aanpassen. Je zou wel aan een kant van de weg een parkeerverbod kunnen maken. Leny Markus (57) Ja heel graag een parkeerverbod, en wel voor hele dagen. De auto´s moeten ze maar in de parkeervakken zetten en dan de rest van de straat vrijhouden. Het is een ellende hier ´s avonds, echt wel. Als er hier een keer iets gebeurt, een brand of een ongeluk, dan kan er geen hulpdienst doorheen komen. Ze kunnen wel wat extra parkeervakken maken in dit plantsoen. AJ 23 Het pand van de familie Van der Heijden met aan de voorzijde links zoon Evert en rechts Marijn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=