d'n Hadeejer april 2008

Een eeuw jong Lien van Driel maandblad voor Heeswijk en Dinther Nummer 4 Jaargang 5 april 2008

Brouwersstraat 13 5473 HB Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-228555 Fax. 0413-294260 jandewaaltransport@hetnet.nl Website www.jandewaaltransport.nl Jan de Waal JAN DE WAAL groente- en fruittransport bv H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T(Fitness) 0413-22 84 21 T(Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl Blijf in beweging • Fitness • Bedrijfsfitness • Arbeidsreïntegratie • Preventie • Sportrevalidatie • De Dageraad 12 5473 HD Heeswijk-Dinther Telefoon 0413 - 296023 Elke vrijdag op de markt in Heeswijk Raadhuisplaza 4 5473 CX Heeswijk-Dinther Tel.Fax 0413-292117 T r e n d y s i e r a d e n & H i p p e h o r l o g e s

Honderd Voorwoord De telefoon, auto, televisie, wasmachine en strijkijzer. Maar ook frisdrank, de spaarlamp, haarlak en tandpasta.Voor ons normale zaken, voor een honderdjarige zijn het gebruiksartikelen die hij of zij geïntroduceerd zag worden. De gedachte kwam even op toen vorige week de ‘mobiele’ in een emmer sop belandde en alle gegevens in één klap foetsie waren. Paniek! Want wat moet je vandaag de dag nu zonder je mobieltje? Lien van Driel uit Heeswijk zou er ongetwijfeld meewarig om moeten lachen. De mobiele telefoon, dat heeft ze maar aan zich voorbij laten gaan. Haar leven kende immers al zoveel nieuwigheden. Volgende maand hoopt Lien honderd jaar te worden en deze mijlpaal was voor ons reden bij haar op bezoek te gaan. Het levert een bijzonder interview op, én een mooie voorplaat. Verder dook medewerker Bart van Schijndel in de woningstoewijzingsoap die al enige tijd de gemoederen in Bernheze bezig houdt. Een van de gevolgen is dat een deel van Heilaren-Noord nog steeds een kale vlakte is. Terwijl er natuurlijk al lang met de bouw begonnen had moeten zijn. Diverse publicaties verschenen er inmiddels over, maar Bart zette een en ander eens overzichtelijk op een rijtje. Trouwens, grappig, die Heilaren. Vele tientallen huizen zijn er door de jaren heen wél gebouwd. Ooit, heel lang geleden was het één uitgerekte kale vlakte. Lien zal het zich ongetwijfeld nog wel kunnen herinneren… Veel leesplezier! De redactie Colofon D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Robert Deckers Kelly Dortmans Henk Habraken Anita Jacobs Marko Konings Toon Konings Peter Kriele Miranda Kroos Hans Manders Riet Mariën Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol René van der Pas Bart van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina Gloudemans Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Fotografie: Astrid van den Broek Marlies Dortmans Kirsten van der Heijden Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: Uiterste inzenddatum: 10e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Advertenties: Uiterste inzenddatum: 17e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Harry Mikkers: 06-53222239 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3250 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 4 3

Advertorial De Rabobank is niet alleen de meest vernieuwende hypotheekverstrekker, maar hecht ook veel waarden aan het behoud van een goede leefomgeving. Heb jij ook je woonplekje gevonden in het groene Bernheze Maasland? Wat is er mooier dan fietsend door je dorp te ‘cruisen’? Rabobank Bernheze Maasland heeft hiervoor nu de ideale combinatie. Wanneer je nu een hypotheek afsluit of je bestaande hypotheek bij de Rabobank verhoogt*, dan ontvang je een trendy Rabo Cruiser. Deze sportieve fiets is ideaal om op je gemak te genieten van het groen in je omgeving. Hij is niet alleen opvallend qua kleur, maar door de unieke vormgeving, modern en eigentijds. Kortom: een fiets waarmee je gezien mag worden! Meer informatie Wil je meer informatie over de Rabocruiser of meer weten over welke hypotheek het beste bij jou past? Kijk dan op www.Rabobank.nl/BernhezeMaasland of neem contact op met één van de adviseurs Hypotheken van Rabobank Bernheze Maasland: (0412) 45 77 77. *Vraag naar de actievoorwaarden Als coöperatieve bank zijn we van oudsher dichtbij en maatschappelijk betrokken bij onze leden, klanten en hun omgeving. Wij willen als Rabobank niet alleen nog meer betrokken en dichtbij raken, maar ook een partner zijn. Wij proberen mensen samen te brengen, voordelen te behalen op het gebied van (leef )milieu, natuur en landschap, om ú te helpen uw leefomgeving aangenamer te maken. Om dit samen met u te bereiken we onder andere het Coöperatief Dividend. Vorig jaar hebben 16 projecten die een positieve bijdrage hebben geleverd aan uw woon- en leefomgeving, een bijdrage gekregen uit het Coöperatief Dividend. Vorig jaar werd in totaal € 80.000,- uitgekeerd. Een van de projecten was Heemkundekring de Wojstap. Historische filmbeelden Vorig jaar deed “de Wojstap”, de heemkundekring voor HeeswijkDinther en Loosbroek een aanvraag voor het Coöperatief Dividend. Zij wilden oude filmbeelden van het gebied laten herstellen en opslaan op een moderne manier digitaal archiveren. Een project opgezet ván, voor en door de bevolking. De Heemkundekring was al in bezit van uniek, historisch beeldmateriaal van onder andere de bewoners van het kasteel, de missie in India, van de Abdij van Berne en van het landschap. Dit cultureel erfgoed wilde men veiligstellen door het te digitaliseren. Met name het restaureren van de oude filmpjes is zeer tijdrovend en gezien het specialistische karakter ook bijzonder kostbaar. Tijdens de jaarvergadering is de bruikleen overeenkomst officieel beëindigd en is er een half uur film gedraaid, mede dankzij het geld wat door de Rabobank beschikbaar is gesteld. “De Heemkundekring is de Rabobank zeer dankbaar voor hun betrokkenheid bij de gemeenschap en voor het gestelde vertrouwen in hun project”, aldus een van de vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben al diverse senioren groepen van de gerestaureerde beelden gebruik gemaakt. Een goed voorbeeld van een mooi project wat de Rabobank met plezier heeft ondersteund. Begin mei start de inschrijving voor het Coöperatief Dividend voor 2008. Ook dit jaar staan er weer 4 categorieën centraal; Zorg & Senioren, Cultuur & Natuur, Educatie & Jongeren enWijk & Gemeente. Houdt u dus de media in de gaten! & & Heeswijk Dinther uw bank Rabobank Bernheze Maasland Bankwinkel Heeswijk-Dinther Plein 1969, 1 5473 CA Heeswijk-Dinther Het is tijd voor de Rabobank. Uw ideeën worden ook in 2008 beloond. Huisje, boompje, fietsje

5 Volgens de Huisvestingswet kan in Nederland iedereen zich overal vestigen. Dus als de gemeente Bernheze in Heeswijk-Dinther een aantal woningen of kavels wil verkopen, dan kan volgens de wet iedereen, waar hij of zij ook vandaan komt, die woning of dat kavel kopen. Als er meer liefhebbers zijn dan huizen, dan wordt er een systeem bedacht om zo eerlijk mogelijk de beschikbare te krappe voorraad toe te wijzen. Daar wordt dan een puntensysteem voor bedacht. Een uitzondering werd gemaakt voor gemeentes die maar heel weinig mochten bouwen. Die gemeentes konden dan zogenaamde bindingseisen stellen. De potentiële kopers moesten dan bijvoorbeeld economisch (werk in het dorp) of sociaal (afkomstig uit, je familie in het dorp) gebonden zijn aan het dorp. Als je aan die bindingseisen voldeed kreeg je meer punten, kwam je hoger op de systeemladder en had je meer kans om de woning te kunnen kopen. Ook in Bernheze hanteerde het College van B&W, gewenst en goedgekeurd door de raad, zo’n systeem van bindingseisen, waardoor het heel moeilijk, zo niet uitgesloten, was voor niet-Bernhezenaren om een woning te kunnen kopen. De eigen bewoners werden voorgetrokken. De raad en het college waren het daar samen helemaal over eens. Illegaal Maar om bindingseisen te mogen stellen had men ontheffing nodig van de provincie. Bernheze had die ontheffing niet (volgens wethouder Daandels is deze ontheffing overigens nog nooit ergens verleend in Brabant) en dus was het stellen van bindingseisen in het puntensysteem illegaal. Zolang er niemand protesteerde ging dat prima.De provincie kneep een oogje toe, college, raad en inwoners waren tevreden.Maar in november 2006 heeft er iemand (van buiten Bernheze) bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en gezegd dat ook Bernheze de wet moet naleven en dat hij in aanmerking wil komen voor het kopen van een woning in Bernheze. In omliggende gemeentes is gebleken dat zulke bezwaarmakers, als ze voor de rechter komen, gelijk krijgen. Als de gemeentes dan toch de besloten uitgifte, met bevoordeling van de eigen bewoners, hanteren, lopen ze grote kans te worden teruggefloten. Het gevolg is: lange procedures, rechtsonzekerheid voor de inwoners. Het College in Bernheze besloot dus om bij uitgifte van woningen in het plan De Hoef in Heesch, over te stappen naar een open uitgifte, waarin iedereen mee mocht doen. Bernheze mag dus voortaan haar eigen opgestelde regels vanwege die bindingseisen niet meer hanteren en zal nieuwe regels moeten maken. Regels Het college zegde toe aan de raad om nieuwe regels te ontwerpen. Maar tijdens dit proces bleek al snel, aldus wethouder Daandels, dat veel dingen met veel andere dingen samenhangen en dat er niet zomaar snel even een nieuw systeem kon worden ontwikkeld. In december 2008 zal het college komen met een Nota Woningtoewijzingsbeleid (dat was al eerder toegezegd en afgesproken) waarin alle aspecten zullen worden meegekomen en waarin nieuwe en andere manieren zullen worden voorgesteld om toch meer te bouwen voor de eigen inwoners dan voor niet-Bernhezenaren. Zo kan er bijvoorbeeld iets worden gedaan met starterswoningen. De gemeente hoeft bijvoorbeeld aan niet-inwoners geen startersubsidie te geven en kan zo inwoners ‘voortrekken’. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), interne en externe juridische adviseurs hebben het College aangeraden ondertussen nog alleen volgens de wet te handelen en open uitgiftes te houden om geen rechtsonzekerheid voor “inloters” te veroorzaken. Het College heeft besloten zich daaraan te houden. Risico PP93 vindt dat het allemaal te lang duurt. Ze vinden, en hierin verschillen ze van mening met het College, dat er meer risico gelopen mag worden met de besloten uitgifte. Ze wijzen naar andere 4Vervolg op pagina 31 Heeft heibel in de gemeenteraad gevolgen voor Heilaren-Noord? ‘Het is een kwestie van risico’s inschatten’ In de gemeenteraad van Bernheze is stevige commotie ontstaan door toedoen van PP93. Volgens het Brabants Dagblad van 26 maart 2008 hebben SP en VVD zich achter PP93 geschaard in hun kritiek op het college van B & W inzake het woningtoewijzingsbeleid. Het CDA is het gedeeltelijk eens met de oppositie, ABB en Bernheze Solidair vinden het prima wat de wethouder doet en de OPG vindt de toon van de discussie te fors, deelt de mening van PP93 niet maar vindt wel dat er snel iets moet gebeuren. Het stilleggen van woningtoewijzing is overigens niet het gevolg van de discussie die PP93 heeft opgerakeld, maar is het gevolg van het in het verleden en thans gevoerde beleid van het College van B&W. De HaDeejer onderzocht of deze discussie en vooral de aanleiding tot de discussie gevolgen heeft voor het bouwplan Heilaren-Noord in Heeswijk-Dinther. Wat is er aan de hand?

www.bloofoon.nl Tevens uw badkamerspecialist. Vraag naar onze showroomkaarten voor Wychen, Eindhoven of Zaltbommel Schoolstr 6 - 5473GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291695 - Fax: 0413-293642 HDM Draaikasten Op maat gemaakt berloo@hetnet.nl HOOFDSTRAAT 39 5473 AN HEESWIJK-DINTHER TEL. : 0413-291745 B L O E M S I E R K U N S T

Import In deze rubriek laten we ‘immigranten’ aan het woord over hun wel en wee te HaDee. Deze keer viel de beurt aan Ester (33, geboren te Heerlen) en Michel (34, geboren te Munstergeleen) Beckers - Ten Voorde. Ester is procesarchitect (ontwerpen en begeleiden van vernieuwingsprocessen) bij de SNS bank in Den Bosch. Michel werkt bij dezelfde bank als beleggingsadviseur. Hun grootste hobby is reizen, het opsnuiven van andere culturen. Zij wonen sinds 2005 op Het Geleer nummer 1. Hoe zijn jullie in HaDee terecht gekomen? Ester: “We zochten in verband met ons werk een huis in de omgeving van Den Bosch. We woonden in Weert, en dat was toch iedere dag een eind rijden. Dit huis stond op internet, en dat leek ons wel wat, in ieder geval in een dorp, lekker rustig wonen. Van Heeswijk-Dinther hadden we tot dan toe nog nooit gehoord.” Michel: “Het dorp moest wel aan de basisvoorzieningen voldoen, en die waren er. We hebben het hier uitstekend naar onze zin. De mensen zijn vriendelijk en open. De Brabantse volksaard bevalt ons prima.” Wat is het beste wat je van je ouders hebt meegekregen? Ester: “Doorzettingsvermogen, niet te snel opgeven. En je best doen.” Michel: “ In welke situatie dan ook, altijd eerlijk zijn. Zelfs geen leugentje om bestwil. En ook je best doen.” HaDeejer, Brabander, Limburger, Nederlander, Europeaan of Wereldburger? Beiden, volmondig: “Brabander.” Grootste ergernis? Michel: “De verharding van de samenleving en de zogenaamde kleine criminaliteit, vandalisme, diefstal. Het niet kunnen respecteren van andermans eigendom.” Waar worden jullie blij van? Ester: “Als ’s morgens het zonnetje schijnt, en dan in de tuin ontspannen je krantje lezen. Van die eenvoudige dingen, daar worden wij blij van.” Wat is de beste keuze die je gemaakt hebt in je leven? Beiden: “Dat we met elkaar het leven wilden delen.” Je geeft een feestje, welke bekende persoon nodig je uit? Michel: “Ik kan voor ons beide spreken: Nelson Mandela. We zijn verknocht aan Zuid-Afrika. Zes keer zijn we daar tot nu toe geweest. Ik heb Ester op de Tafelberg ten huwelijk gevraagd, en we zijn er ook op huwelijksreis geweest. En Mandela staat voor ons voor Zuid-Afrika.” Ester: “Een enorme persoonlijkheid, altijd gestaan voor zijn gelijk. En als je dan zonder wrok het regime dat hem toch van zijn vrijheid beroofd had, tegemoet kunt treden, dat getuigt van een grote wijsheid en een nog grotere vergevingsgezindheid.” De milieuproblematiek wordt vaak overdreven. Ester: “Nee, zolang er nog geen duidelijkheid bestaat over de toedracht van de opwarming van de aarde, moeten we op onze tellen passen.” Het gezin is de hoeksteen van de samenleving? Beiden: “Ja.” Gezamenlijk motto? Beiden: “Pluk de dag, Carpe Diem, en geniet van de eenvoudige dingen.” Toekomst? Beiden: “In ieder geval is er een kinderwens, en onze toekomst ligt zeker in Brabant.” RvdP Harrie Droessen?? In d’n HaDeejer staat bijna altijd een ingezonden brief van een zekere Harrie Droesen. Wie Harrie Droesen is weet niemand en ik ook niet. Zelfs de redactie van dit blad kent hem niet. Harrie Droesen zal wel in HaDee wonen, maar zelfs in het telefoonboek vind je hem niet. Is Harrie Droesen de schuilnaam voor een Pool op de Wildhorst of voor een Alkaida terrorist? Is hij een soort geheimzinnige Zwarte Ruiter of Toon de Soep? Ik weet het niet. Mij lijkt Harrie import of een allochtoon, die nog steeds niet ingeburgerd is en zelfs het verschil tussen Heeswijk en Dinther niet kent. Dat is toch wel het minste dat iedereen behoort te weten! Toch zeurt hij in zijn ingezonden brieven steeds over alles wat er, volgens hem, in HaDee niet goed is. In de vorige HaDeejer schreef hij, dat hij een maand eerder geen brief ingeschreven had, omdat er in HaDee niets gebeurde. Dat klopt wel en daar heb ik ook regelmatig last van. Daarom schrijf ik nu maar over hem. Ook schreef hij: “Het wordt echt tijd voor wat meer rumoer en wanorde in HaDee.” Daarbij deed hij het verzoek aan alle creatieve anarchisten, om vooral toch wat spectaculairs neer te zetten in de komende maand. Nou, dacht ik, daarvoor heb je heus geen creatieve anarchisten nodig, want ik heb ervaren dat ik, als oude traditionele katholiek, de zaak ook behoorlijk aan het schijten kan brengen. Al met al blijft Harrie voor mij de grote onbekende en dat steekt mij. Wie mij als eerste kan vertellen wie hij is, kan bij ons gratis zijn zondagse boks of rok laten uitstomen. Henk Habraken 7

• Aannemer van grond-, sloop-, maai- en waterwerken • Puinrecycling • Containerverhuur • Zand, grind en puingranulaat Internet www.dijkhoff.nl Heeswijkseweg 7 & Lariestraat 25 - Heeswijk - Tel. 0413-291391 - Fax 0413-291075 J. van Schijndel Notendreef 2 5473 SN Heeswijk-Dinther Tel./Fax: 0413-291106 B.g.g.: 06-51599960 Vloerenbedrijf e-mail: jvs.vloeren@hetnet.nl van den Akker vof voor al uw stukadoorswerk Meerstraat 12 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-292678 F EE S TCAF É MEI 2008 Heibloemsedijk 7 | Heeswijk-Dinther | hutjeopdehei.com VR 02 Bij 3-jarig bestaan mag dit eeuwenoude ritueel zeker niet ontbreken! Friday the first 4 free ZA 03 Get it!! As hard it gets!?! Tribute To......!?! VR 09 Kiet of Dobbel! Leeeeeeeeeeeeeeeet’s play Dice Casino Royal ZA 10 Schijt aan Sonja Bakker dag. Ouderwets laaien en spaaien S.A.S. Dag VR 16 Vrienden van en vergelijkbaar met Pap & Pudding LIVE>>> Ad Zat & Wim Pin ZA 17 Maak je “klaar” voor een Xtreme “Hete” zomer Tropenkolder VR 23 Rocking all over the Hei! Entree gratis! LIVE> Burn Out, V.I.P. & MLC Europe ZA 24 Meer zielen=meer vreugd, Meer mensen=meer korting DrinkalongParty VR 30 DIKKE 90’s party met Dj Harmse & DJ Dave Turn on the 90’s ZA 31 3-jarig bestaan van het Hutje op de Hei! 3th Birthday

9 Precies twee jaar geleden is Peer Verkuijlen (1952) gestopt als wethouder van Bernheze. Politiek gezien doet hij niets meer binnen de gemeente. Hij is alleen nog lid van GroenLinks en PP93, maar verder niet actief. Maar hij zit echt niet stil. Zo is hij sinds een half jaar voorzitter van VV Heeswijk, “omdat ik altijd zeer relaxed op zondagmiddag naar het voetbal ging kijken en voorzitter van VVH is een leuke job”. Daar gaan we het hier verder niet over hebben. Peer heeft namelijk nog diverse andere interessante bezigheden, vooral buiten Bernheze. En als interim directeur van De Kleine Meierij heeft dat veel met HD te maken. Peer Verkuijlen heeft meteen na zijn aftreden een eigen adviesbureau opgericht, Verkuijlen Advies, voor raadgeving en begeleiding bij Ruimtelijke & Maatschappelijke ontwikkelingen. Hij werkt o.a. voor Oisterwijk en geeft daar advies over plattelandsontwikkeling waar het gaat om landbouw, natuur, recreatie en landgoedontwikkeling. Daarnaast is hij bezig voor de provincie. Peer: “Het Nationaal Landschap, Het Groene Woud is een groots project over elf gemeenten. Het gaat om de integratie van stad en platteland. Ik heb te maken met de opzet van een bestuurlijke organisatie én de organisatie van de uitvoering.” Ook is hij voorzitter van de Stuurgroep Maashorst. “Dat is een unieke club. Alle partijen die belang hebben bij de Maashorst zijn erbij betrokken: 4 gemeenten, de provincie, de Maashorstboeren, 9 milieuorganisaties, het Waterschap, Staatsbosbeheer, het streek VVV en Slabroek. Ze zitten op één lijn, en dat moet zo blijven!” Kleintjes Er bestaat ook een netwerk van interim wethouders bestaande uit 11 wethouders die zo ingezet kunnen worden. Het is een stichting en Peer Verkuijlen is voorzitter. Nog een kleintje vormt de vereniging Andere Wereld. De Wereldwinkel van HD moest namelijk verbouwd worden. Deze vereniging heeft het gebouw overgenomen van Essent. De wereldwinkel mag nu gratis gebruik maken van de ruimte. Peer is voorzitter. De Kleine Meierij Deze woningstichting met in totaal 3500 woningen houdt zich bezig met het bouwen en de verhuur van sociale woningen. De projecten zijn in het algemeen een combinatie van huizen voor verkoop, starters en huurwoningen. Bij de sociale huurwoningen moet enkele tienduizenden euro’s bij voor een redelijke huurprijs tot circa 500 huur per maand. Dat heet ‘aftoppen’ en dat geld haalt men uit de verkoop, waar dus winst gemaakt wordt. Peer Verkuijlen is interim directeur bestuurder van de stichting. Volgens Peer komt men in HDL nog wat woningen te kort: “We hebben hier 400 huurwoningen en daar zou nog een dikke 40 bij moeten voor senioren, gezinnen en éénpersoonshuishoudens. Ook zou ik een klein type starterswoningen willen bouwen tot bv. 130.000 euro. Zo kun je de jeugd helpen als begin van hun wooncarrière. Je bouwt voor mensen die anders niet aan de gang kunnen. Belangrijk is een gemixt bestand voor jong en oud.” Plannen Als interim directeur vindt Peer dat de relatie tussen HD (Bernheze) en De Kleine Meierij (DKM) versterkt moet worden. “Met de gemeente wil ik wel een plan maken voor de locatie Den Tol. In overleg, met een bouwer zonder projectontwikkelaar. Het is een prima inbreiding. Hetzelfde geldt voor de zgn. LHNO-hoek naast de Speelman. Met dit soort zaken willen wij graag mee denken én bouwen. En vergeet ook niet Ter Weer; daar hebben we goed contact en willen we met 4Vervolg op pagina 11 ‘De relatie tussen HaDee en De Kleine Meierij moet versterkt worden’ Peer Verkuijlen is voorzitter, voorzitter, en.. voorzitter ‘Je bouwt voor mensen die anders niet aan de gang kunnen’

11 4Vervolg van pagina 9 Bernezorg een mooi plan maken. Daarnaast hebben we ook een taak voor onderhoud en veiligheid. Daar zijn we als corporatie volop mee bezig en maken samen met gemeentes plannen voor de inrichting van een wijk.” Huurdersbelangenvereniging DKM beschouwt HDL als één wijk. Peer Verkuijlen: “Hier zou mooi een vereniging van huurders kunnen ontstaan zoals op andere plaatsen. Met een bestuur dat als klankbord fungeert. Nu zijn er alleen losse contacten, vaak vanuit een bepaalde klacht. Dán kan men de totale belangen behartigen. Er is wel ooit zoiets geweest binnen HDL, maar het moet weer opgepakt worden. De huurders moeten wel het initiatief nemen, en DKM ondersteunt. De bestuurskosten worden betaald en men krijgt zelfs een klein budget om iets in de wijk te doen. Er is ook een algemene klachtencommissie waar dan iemand in kan zitten.Wat mij betreft: hoe eerder hoe liever. Wie meer wil weten, moet eens kijken op www. dkmrosmalen.nl of kan mij natuurlijk bellen.Maar voor dat laatste moet je wel vlug zijn, want ik ben maar een interim.” AvS Schrijver Tim Krabbé te gast op gymnasium Bernrode Voorzitter Peer Verkuijlen. Een mooie straat in de Heilaren, gebouwd door De Kleine Meierij. Op donderdag 15 mei ontvangt de Bernhezer Kunstkring Tim Krabbé op gymnasium Bernrode. Na de eerdere toppers, Joost Zwagerman, Ronald Giphart, Rosita Steenbeek, Anna Enquist en Kader Abdolah heeft de BKK andermaal een geliefde schrijver gecontracteerd. Studenten van het gymnasium zullen met hem in gesprek gaan en op hun eigen wijze reageren op zijn werk. En Tim Krabbé vertelt en leest voor uit eigen werk. Leerlingen en ouders kunnen kaartjes bestellen via de school. Andere belangstellenden kunnen reserveren via info@debkk.nl en de bibliotheek of bellen naar 0413-292470. U bent te gast in de nieuwe aula van het gymnasium, ingang Abdijstraat. De avond begint om 20.00 uur. In 2007 verscheen ‘Marte Jacobs’ waarvoor Tim Krabbé de Max Pam Award kreeg voor het beste literaire boek van 2007. In de recensies sprak men over ‘een nieuw gouden ei’ en over ‘een intrigerende en ontroerende roman waarmee Tim Krabbé opnieuw bewijst dat zijn werk tot het beste behoort van wat onze vaderlandse literatuur biedt’. Dat zijn werk toegankelijk én spannend is heeft Krabbé al bewezen met ‘De renner’, ‘Het gouden ei’ (verfilmd) en ‘De grot’(verfilmd). Behalve schrijver is Krabbé altijd een fanatiek schaker en wielrenner geweest. Dat blijkt ook uit zijn werk. Hij ruim 25 titels op zijn naam staan. Zijn genres: poëzie, roman, novelle, kort verhaal, column, essay, biografie. Hij heeft zelf gezegd: ‘Iedereen heeft een leeftijd die hij zijn hele leven is. Toen we het daar in gezelschap eens over hadden, riep iemand tegen mij: “Jij bent dertien.” Ik vond dat een ongelooflijk compliment. In m’n hart ben ik ook hoogstens dertien, dat moet wel duidelijk maken wat ik van m’n eigen karakter vind.’ Gymnasium Bernrode heeft in de vijfde klassen een bijzonder project gemaakt van Tim Krabbé. En de leerlingen laten dat merken in hun reacties en tijdens het interview met de schrijver, in de prachtige nieuwe aula van het pasgeopende gebouw. Een leuke bijkomstigheid is dat net bekend is dat Krabbé het boekenweekgeschenk gaat schrijven voor 2009. Dat staat in het teken van ‘Tjielp, tjielp ofwel de literaire dierentuin’. Natuurlijk kan men ook boeken van Krabbé kopen en/of laten signeren. Het belooft een bijzondere avond te worden met een aparte schrijver. AvS Leerlingen lezen in boeken vanTimKrabbé.

COLOMBIAANS wit antiek INDIA Indische hardhouten kast 0413 29 15 90 www.heerkensinterieurs.nl Laag Beugt 1 Heeswijk-Dinther NAVARONE leverbaar in diverse maten: 204 cm, 234 cm en... maar liefst 279 cm lang. Stukadoorsbedrijf Jos van der Pas Heilarensestraat 62 5473 RB Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291096 E-mail: josstukadoor@home.nl Voor meer informatie en aanbiedingen: www.beugt.nl Showroom: Retselseweg 2 Heeswijk-Dinther Tel: (0413) 29 62 90 Er zit wel degelijk verschil in houten vloeren Fabricage uit eigen fabriek Bovenlaag 8, 6 of 4 mm massief hout met een onderlaag van 12 mm berkenmultiplex. • Fabricage uit eigen fabriek: naar eigen wens, op maat gemaakt • Houtsoorten: meer dan 25 soorten • Behandeling: olie/was/hardwax/lakken • Extra opties: verouderen/borstelen/roken Nova-Vloer® Werkingsvrije vloer Showroom open: ma t/m vrij 09.00-17.00 uur za 10.00-16.00 uur

13 Ze kunne ’t hèndig leuker make Ik moes wir is m’n belastinge opgéve. Ellek joar ’t zellefde liedje. Ellek joarmoetikwirwè formuliere invulle ùmer vervolges aachter te komme dè ‘k wir ’n dil geld ôn de belastinge moet géve. Echt ’n onplezante bizzigheid. Al ist alinnig mar ùmdèk ’t via de kompjoeter doe, en ik m’n òngifte diegietaal moet ondertékene. En dan blekt wir dè ik zô es ellek joar dè ik munnen diegiedeeej-inlog-kode niemèr weet. Dan mar wir ’n nèje kode ònvroage en dizze keer zurge dè ‘k ’t pepierke wor ’t opsti nie kwetraak. En dan vèin ik wir dek unnen hoop moeite moet doen ùm geld te betoale; tis eigeluk te gek. Onzinnig ôk, want volges men wete ze bè de belastinge genoeg over men ùm d’r aachter te komme wek ollemol doe en zodoende hoeveul van men sente dè ik òn hullie moet géve. Want ès ik m’n pepier fout invul dan krèg ik netjes ’n pepier trug dekket nie goewd heb ingevuld. Dan denk ik aalt: “Nou, ès ge ’t zo goewd wit, wurrum vroagdet dan?” Dè is ’t zellefde dan wanneer ik in unne winkel te heure zô krège: “Wè wilde afrekene?” En ès ik dan zeg “twee tientjes” dè zullie dan zegge: “Nee,nee meneer Kunnings, ge zit er nève.Tis 27 euro dertig.” Ik vèin dè sort dinger ierietant. En ’t ieritantse is nog dè ‘k altet meer moet betôle. Wè ik ôk zeg, zullie zegge altet dè ’t meer is wek moet betoale, ’t valt altet tege. Mar ja, bè de belasting zegge ze zellef: “Leuker kunne ze ’t nie make.” Nou volges men kunne ze dè hendig! Ik zógget bevurbild veul leuker vène ès ik unne keer ’n briefke zô krège van de belasting mè nèijoar: “De belastingdienst wenst oe ès trouwe klant ’n gelukkig nèijoar.Of ’n sort puntesiesteem; vur ellek joar dègge netjes oew formelierke het opgestuurd en netjes oew sentjes het betòld kredde ’n punt. En bè vèèf punte hedde één inkomste-belastingvrèj joar verdient. Of ’n aander spaorsiesteem. Dègge bevurbild kunt spare vur automaajls: vur elleken euro die ge botòld het, meugde unne kilemeter wegebelasting vrèj rèje. Of dègge vur elleke betòlde euro unne lieter bezine meugt tenke. En dan minus 90 sent aksijns. Kek, dè sort dinger zen wél leuk. En wè ik ôk heel leuk zô vèine? n Flisitasie. “Gefliciteerd meneer Kunnings mè oew 25 joarig lidmaatskap van de Belastingdienst. Hier is oewe gauwe lòzzie.” ToKo Er zijn nogal wat bijzondere straatnamen in Heeswijk en Dinther. Samen met heemkundekring De Wojstap ging de HaDeejer op zoek naar enkele betekenissen en dook in de archieven. Op zoek naar de toponiemen, de veld- en straatnamen. Deze keer de Flerustraat. Deze korte zijstraat van de Hoofdstraat in Heeswijk is zo genoemd bij raadsbesluit van 2 april 1964. Zelfs mensen die er wonen hebben geen idee vanwaar deze naam. Toch zit er een oude historie achter. De straat is genoemd naar Johan de Fleru. Johan de Fleru was in 1571 drossaard van Heeswijk en Dinther. Zijn opvolger was Berthold (Batholomeus) de Fleru, die van 1586 tot 1602 drossaard was. Zij waren door de graaf van Oost-Friesland, (vanaf 1555: Jan en vanaf: 1574 Maximiliaan, zijn zoon) Heer van Heeswijk en Dinther als zijn plaatsvervanger aangesteld. In het rechterlijke kwam de functie van drossaard overeen met de tegenwoordige officier van justitie, in het burgerlijke met die van burgemeester. In 1583 fungeerde Berthold nog als commandant op het kasteel van Heeswijk. Dat was in de 80-jarige oorlog, toen het gebied b e l a a g d werd door de Staatse troepen onder leiding van de Graaf van Hohenlo. Daar het kasteel in die tijd voor de troepen een haast onneembare vesting was, probeerde men nogal eens door een list (vergelijk bijvoorbeeld de inname van Breda in 1590 door het bekende turfschip) het kasteel te veroveren. Als voerlui vermomde soldaten slaagden er in op 1 april 1583 binnen de poorten van het kasteel te komen. De list mislukte en de gevangen genomen voerlui moesten zich voor de schepenen van Heeswijk verantwoorden. Zo bleef dus het kasteel voor de Spaanse zijde behouden. Bij brief van 22 augustus 1583 betuigde de Heeswijkse commandant Berthold van Fleru aan de heer van Helmond zijn trouw aan Philips II, koning van Spanje. In de Flerustraat is in de vorige eeuw nog een hele tijd de Flerubar geweest. Maar ook dat is geschiedenis. Bron: Het kasteel van Heeswijk door J.A.de Visser. De Brug dd.20-2-1948: “Ons Heem” door de Norbertijner witheer Dr.H.Heijman (O.Praem.). PK De Flerustraat

De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38 De Dageraad 15 Van Grunsven-Haerkens C.V. Heilarensestraat 35 5473 RA Heeswijk-Dinther T 0413 - 29 19 80 E info@vangrunsvenhaerkens.nl I www.vangrunsvenhaerkens.nl Sparen - Betalen - Beleggen Hypotheken - Lenen Internet Bankieren wij verzorgen een compleet en modern pakket bankproducten Kom binnenlopen of kijk op snsregiobank.nl  Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl Raadhuisplaza 2a tel.: 0413-296118

15 Buurtschap de Koffiestraat viert 25-jarig bestaan ‘25 joar ès ’n bruudse hen op ’n ei’ Buurtschap De Koffiestraat werd op 17 mei 1983 opgericht als voortvloeisel van het jaarlijkse KPJ handbaltoernooi. Destijds begonnen met 26 ingeschreven huishoudens is ze uitgegroeid tot een ‘koffieleutende’ vereniging met 65 huishoudens, goed voor 124 leden. Met het 25-jarig bestaan van de buurtschap is het ook een zilveren jubileum voor Nico van de Burgt (61) als voorzitter en voor Marcel van Doorn (63) als penningmeester. Destijds was bij de mensen in de Koffiestraat de achterdeur nooit op slot en je kon te allen tijde langskomen voor een bakje koffie. 25 Jaar geleden hoorde bij de buurtschap de straten Koffiestraat, Dieppoel en een stukje van de Nieuwlandsestraat. “We hadden een zestal bestuursleden,” vertelt Marcel, “en met een oud busje haalden we oud papier op. Toentertijd waren er veel kinderen in de straat van dezelfde leeftijd. De kinderen fietsten met elkaar naar school, kwamen bij elkaar spelen en brachten zodoende ook automatisch de ouders met elkaar in contact.” Veranderingen “Maar er is in die jaren wel wat veranderd,” vertelt Marcel verder. “De kinderen worden tegenwoordig apart per auto naar school gebracht en de achterdeuren worden voorzichtigheidshalve op slot gedaan. In het begin van de buurtvereniging waren het voornamelijk agrariërs in de Koffiestraat, en die hadden werkpaarden. Nu hebben ze paarden voor de hobby, ‘luxe paarden’. En destijds was er altijd wel iemand thuis, nu hebben ze beiden een baan en hebben ze het vaak druk. Toen waren de mensen rustiger.” “We hebben er een hoop werk mee,” lacht Nico, als antwoord op de vraag ‘hoeveel tijd kost het je, als voorzitter’. “Ach tijd, we organiseren jaarlijks diverse activiteiten zoals een barbecue, fietstocht, bowlen en elk jaar een excursie. Een van de eerste excursies was naar de deltawerken. Zes keer per jaar hebben we een kaartavond. Het is vooral leuk om te doen, en die tijd, tja. Leuk is bijvoorbeeld dat Mien Langenhuizen altijd naar de kaartavonden komt, al is ze slecht ter been. En die kan prachtig vertellen.” Mooi volk “Ja”, zo weet Marcel, “de Koffiestraat zit vol met prachtige mensen. Bijvoorbeeld Toon van Dijk, een echte Koffiestraatse. Staat altijd voor je klaar (en bezorgt D’n HaDeejer). Of Toon van Dijk en Toon van Boxmeer. Die twee zijn altijd met hun trekkers bezig en komen bij elkaar, per trekker, kijken hoe het er mee staat. Tegenwoordig horen ook de straten Hommelsehoeve, een gedeelte van de Hommelsedijk, een gedeelte van de Laageindsedijk, Stoppelveldseweg en de Heikantsedijk bij de buurt.”. “Ons oudste lid op dit moment is de 86-jarige Marie Langenhuizen, de jongste is Lars van Dijk van drie maanden,” weet Nico. “Een paar jaar geleden ging het wat minder met ons buurtschap en we hadden toen ook maar drie kinderen in ons bestand. Nu zijn dat er 26 en leeft het weer volop. De kinderen zijn een bepalende factor. Het 25-jarig bestaan van ons buurtschap willen we dan ook vieren op 17 mei als een gezellige familiedag.” Een feestelijke dag “Op 10 mei willen we de Koffiestraat versieren en daarbij hebben we een wedstrijd uitgeschreven wie de mooiste versiering aan zijn woning aanbrengt,” vertelt Nico. “Maar niet aan de bomen,” weet Marcel, “want daarvoor moeten we een vergunning hebben. We wilden ook een record vestigen om in de straat het meeste aantal koppen koffie uit te schenken. Maar dat is ook weer afgeketst in verband met een vergunning.Maar verder gaan we er wel een leuke feestelijke dag van maken en ook oud-leden zijn aangeschreven.” Aan stoppen denken Marcel en Nico nog lang niet. “Bij leven en welzijn gaan we door. We doen het goed, is wat we te horen krijgen als we informeren bij anderen om eventueel een taak over te nemen.” Ze spreken energiek en enthousiast over het buurschap en zoals ze zelf zeggen: “Ook al ´krult´het er wel eens, we hebbe unnen dikke nek en een bréje rug.” TK ‘De Koffiestraat zit vol met prachtige mensen’ Nico van de Burgt enMarcel van Doorn.

� verwarming � loodgieterswerk � dakbedekking � sanitair Veldstraat 27 Heeswijk Tel.: 0413-29 27 65 Fax: 0413-29 30 00

Ingezonden Voetzoekers Ik heb een paar weken geleden vernomen dat HaDee een hoog percentage pedicures heeft. Zo’n 15 fulltimers en nog zo’n 35 die het erbij doen. Pin me niet vast op de exacte aantallen want ik heb geen voet om op te staan. Ik kan me echter niet voorstellen dat al die pedicures ook volgeboekt zitten. Een groot aantal is vast chronisch op zoek naar klanten en kan geen voet aan de grond krijgen. De concurrentie onderling is zo groot dat men het gras voor elkaars voeten aan het wegmaaien is of elkaar voor de voeten loopt. Of zouden er in HaDee gewoon veel voetfetisjisten wonen die van hun hobby hun beroep gemaakt hebben? Zo’n groot aanbod aan pedicures gaat vast gepaard met een grote vraag. Waarom gaan wij HaDeejers zo graag een wit voetje halen? Zijn wij een echt voetvolk? Of vinden we dat we mooie voeten moeten hebben als we zonder sokken aan in bed stappen? Hebben de HaDeejers echt geld over voor hun voeten of leven ze op grote voet? Ik denk dat het gewoon een statussymbool is om te kunnen zeggen dat je naar de pedicure gaat. De HaDeejers lopen graag naast hun schoenen denk ik. Ik vind het namelijk raar dat we de voeten laten verfraaien terwijl de meeste mensen het prettiger vinden als ze bedekt zijn. Ik ben benieuwd wanneer we ook tandenpoetsers, ruggenschrobbers, neuspeuteraars of billenvegers kunnen inhuren. Bij meer nieuws zal ik u inlichten zodat u alles op de voet kunt volgen. Harrie Droesen Vanaf 1 mei is de buurtbus spotgoedkoop voor jongeren tot 12 jaar en voor 65+ers. Voor slechts 30 cent (enkele reis) kunnen zij van HaDee naar Loosbroek, Nistelrode of Heesch. Voor overige leeftijden kost een enkele reis 1,19 euro. Vanuit HaDee rijdt de bus van maandag t/m vrijdag om 08.10 uur, 09.10 uur, enz. Als je met de laatste bus mee wil,moet je om 18.10 uur langs de route gaan staan. Het vertrekpunt is bij Bernezorg in de Zijlstraat en de route gaat verder via de St. Servatiusstraat en Torenstraat naar Loosbroek. Het gemak van de buurtbus is dat hij overal stopt waar je in wil stappen.Het is maar een kwestie van je hand opsteken. HaDee Kupke Mariëtte van der Pas Koningin van de “typetjes” Spreuk van de maand Met op tijd een kop koffie kun je heel oud worden 17 Goedkope buurtbus

18 Drie beschuitjes met gerookt vlees. Het is iedere ochtend het ontbijt voor Lien van Driel – Spierings. Als ‘onze lieve heer het wil ’ wordt ze er dinsdag 20 mei honderd jaar oud mee. Een unicum in HaDee. “We proberen het maar zo lang mogelijk vol te houden.” HaDee interview “Mam, je komt in de HaDeejer.” “Ze moeten maar zien wat ze doen.” “Oh ja, haha, dat is ook zo…” Het zijn de eerste zinnen van het gesprek tussen dochter Annemie en Lien als zij de verslaggeefster bij haar moeder introduceert. De toon is gezet. Maar een blik op de glimlach die Lien tevoorschijn tovert, toont dat we de cynische opmerking ook weer niet te serieus moeten nemen. Iemand die 100 jaar wordt, verdient nu eenmaal een prominent plekje in de HaDeejer en stiekem vindt Lien het toch ook wel een eer. Maar bijzonder? “Ach waarom is het nou zo bijzonder als je honderd wordt? Komt de burgemeester misschien wel met een bloemetje? Ach, dan zal iemand hem wel ‘Je moet niet moeilijk doen over gerei dat over de datum is’

19 efkes moeten bellen niet?”Tja, nuchterheid is een eigenschap waarvan al snel duidelijk wordt dat Lien van Driel – Spierings niets tekort van komt. Honderd jaar wordt ze op 20 mei, maar de handdruk is nog ongekend ferm. Praten gaat af en toe wat moeilijk, maar gelukkig kan Annemie de gedachten lezen. De ogen staan helder en hoewel de rollator bij het lopen nodig is, is de tred soepeltjes. ”Sinds ze vlak voor haar 94ste verjaardag haar heup brak, heeft ze wel wat hulp bij het lopen nodig”, zegt Annemie. Feesttent Lien van Driel werd bijna honderd jaar geleden geboren als Lien Spierings in Den Dungen. Een jeugd op het boerenland. “Iedere ochtend voordat ik naar school ging, bracht ik de stieren naar de wei”, vertelt Lien. Op haar vijftiende ging ze werken als pastoorsmeid in het Noord-Hollandse Uitgeest. Ver weg van het vertrouwde Brabant, maar toch hield ze het er twee jaar uit. “Ik werkte daar graag in tuin, met de pastoor. En iedere ochtend luidde ik de klokken. Ik ben altijd heel gelovig geweest, een goed katholiek. Nog steeds bid ik elke dat twee gebedjes, natuurlijk doe ik dat”, zegt Lien terwijl ze zonder te haperen het ‘Lieve Heertje voor ik ga slapen….’ opzegt. “Onze lieve Heer heeft altijd goed over me gewaakt.” Een kleinzoon komt van het werk. Die zegt een beetje spottend ‘Jij wordt toch geen honderd?’, waarop Lien hem meteen van repliek dient: ‘Doar witte gij niks vanaf..’ Vilein, maar de ogen glunderen… Na twee jaar ging ze terug naar Brabant en tijdens een kermis ontmoette Lien in de feesttent Hein van Driel uit Heeswijk. In 1934 was er de verhuizing naar Heeswijk. Hein woonde in het huis op de hoek van de Hoofdstraat en de Dokter Boutkantstraat, waar hij een bakkerij met winkel had. “Overigens met een paardenstal achter de bakkerij, dat zou nu ten strengste verboden zijn”, lacht Annemie. ”We trouwden in de kerk om 8 uur ’s morgens, tijdens de mis. Zo ging dat toen”, zegt Lien. Na drie jaar kwam de pastoor aan de deur, er waren nog geen kinderen. Al snel kon het paar de geestelijke geruststellen: Lien raakte zwanger en uiteindelijk kwamen er tien nakomelingen. Hein stierf in 1981. “We hebben ons pap op het sterfbed moeten beloven dat we ons mam niet naar een bejaardenhuis zouden laten gaan”, zegt Annemie, die na een kleine verbouwing van het huis tegenover het ouderlijke huis haar moeder op latere leeftijd in huis nam. Paarden Iemand die honderd jaar wordt, heeft natuurlijk zo ontzettend veel meegemaakt, dat het niet even in een paar zinnen samen te vatten is. Herinneringen zijn er veel, ze onder woorden brengen bij een vreemde is een ander verhaal. Over de oorlog en het schuilen in de kelder bij Van Lith praat ze bijvoorbeeld liever niet, maar als het over de 31 (achter)kleinkinderen of over paarden gaat, beginnen de ogen weer te glunderen: “Met de paarden op concours, dat was echt mooi om mee te maken. Of met de ponykar naar oma in Den Dungen, dat was echt een dagje uit.” Ook de tram (!) die door Heeswijk en Dinther liep kan Lien zich nog goed voor de geest halen. “We lagen te schudden in bed als de tram langs kwam, zo dicht kwam die langs het huis.” Zwarte trouwjurk Op verzoek worden foto-albums voor de dag gehaald. Lien in een zwarte trouwjurk (‘Dat was toen gewoon’) tijdens haar trouwdag in 1934. Met het hele gezin op de Molenberg waar werkelijk nog een molen stond, en verder niets. “Ik heb veel zien veranderen natuurlijk”, zegt ze. “Maar met de komst van de wasmachine was je wel blij, hè mam”, grapt Annemie. Over was gesproken: tot haar negentigste ging Lien nog strijken bij diverse van haar kinderen. Nu brengt ze haar dagen vooral thuis door, twee dagen in de week gaat ze naar een bungalow van het verzorgingstehuis, daar wordt een kaartje gelegd of een spelletje gedaan. “Ik kan nog goed meedoen”, zo stelt ze. Thuis kijkt ze veel televisie, jarenlang waren The Bold & The Beautiful en As the world turns favorieten. Naar het Journaal kijkt ze niet zo veel meer: “Al die ellende, daar vind ik niks aan.” Of ze zit in haar stoel voor het raam, te ‘blieken’ zoals ze zelf zegt. Of ze slaapt. Iedere avond is er iemand van de familie voor gezelschap. “We kunnen haar niet meer alleen laten, zeker niet sinds de heupbreuk een paar jaar geleden”, verklaart Annemie. “Hoe wij als kinderen ermee omgaan? Ach, het sluipt er een beetje in hè. En dan opeens besef je dat ze bijna honderd is. Dat ze ouder wordt, beginnen we ook te merken, bijvoorbeeld aan haar korte termijngeheugen.” Onderzoek Lien heeft veel mensen overleefd. Haar man Hein, een kind en een paar schoonkinderen. Maar de genen in de familie zijn sterk: haar zus Kee stierf een maand voordat ze 101 zou worden, haar oudste zus werd 98 en een ander 95. Alleen Lien leeft nog, als enige van een generatie. Opvallend genoeg voor de Leidse Universiteit om er een onderzoek aan te wijden. “Op die manier willen ze zien of het alleen in de genen zit dat iemand honderd wordt, of dat de invloed van andere factoren ook groot is”, zegt Annemie. Familieleden deden mee aan het onderzoek waarbij naast bloedprikken en slijm opvangen ook gekeken wordt naar het eetpatroon. “Dat zal nog wel een paar jaar duren.” “Verder heeft ons mam nooit iets bijzonders gedaan of gelaten. Nooit gerookt bijvoorbeeld, maar wel enorm veel gesnoept”, zegt Annemie, terwijl ze wijst naar de blikjes snoep en toffees op tafel. “Daar moet altijd genoeg van in huis zijn!” “Goed eten”, vult Lien aan. “Dat heb ik altijd gedaan, en niet moeilijk doen over gerei dat over de datum is, of een gedutste appel, ik eet het altijd op. En iedere morgen beschuitjes met gerookt vlees. Maar ik zou jou echt niet kunnen vertellen hoe je honderd wordt.” “En onze lieve Heer heeft het altijd goed met me voor gehad. Ik heb mijn heup gebroken, mijn man vroeg verloren, een kind op jonge leeftijd moeten afstaan en ik ben twee keer aan mijn ogen geopereerd”, zegt Lien om aan te geven dat haar in een eeuw eigenlijk best veel bespaard is gebleven. Lien kijkt naar buiten, gedachten dwalen zichtbaar af. De vermoeidheid van een dagje ‘bungalow’ en een verslaggeefster op bezoek beginnen hun tol te eisen. Dan opeens: “Weet je wat ik wel nog graag zou willen? In de tuin werken. Dat wou ik dat ik nog eens kon…” De blik dwaalt weer af. Even later staat ze kwiek op uit de stoel. De rollator is het volgende houvast. Het is etenstijd en dus tijd om afscheid te nemen. Nog een laatste lach, nog een laatste handdruk. En vermoeid of niet: die is nog steeds stevig. AvdA ‘Iedere morgen beschuitjes met gerookt vlees’

Eetcafé “De Speelman” D E S P E E L M A N H E R B E R G zat 26 april, 21:00 uur, vrij entree: Al & The Black Cats + The Smelly Cats zon 27 april, 14:00 uur, 5 euro entree: Jonge Honden Festival zat 3 mei, 21:00 uur, vrij entree: Ba!l + Fatburger zat 10 mei, 21:00 uur, vrij entree: Band of Brothers + De Kern zat 17 mei, 21:00 uur, vrij entree: Lime zat 24 mei, 21:00 uur,vrij entree: Disorder woe 28 mei, 20:00 uur, vrij entree: Pop & co zat 31 mei, 21:00 uur, vrij entree: Juicy Lucy + Stash vrij 6 juni, 21:00 uur,vrij entree: Upsurge reunie-concert met Fatal Flowers-tribute en Blondie-tribute + Buurman Leuke cadeaus voor Moederdag 11 mei Jonker Speelmanstraat 10 5473 JD Heeswijk Dinther Aanbieding april en mei Rijst & Kooksaus voor € 3,25 www.wereldwinkels.nl

21 Leerlingen maken vanThe Wiz een sprookje uit Hadee Musical door scholieren van gymnasium Bernrode Nieuwe musicalgroep De organisatie van deze familiemusical is in de bekwame handen van de HaDeejers Niels Dijkhof (PR / sponsoring, vertaling tekst), Floor Cremers (regie spel), Bram van Grinsven (financiën) en Maartje Cremers (choreografie). Daarnaast maken ook Bo van Vliet uit Veghel (kleding / decor) en Jill van der Burgt (zang) deel uit van de organisatie. Nadat de toneelgroep op school ter ziele was gegaan hebben deze zes leerlingen vorig jaar het initiatief genomen om een musicalgroep op te starten. Intussen hebben ze het er behoorlijk druk mee. Zo moesten er kostuums en een decor gemaakt worden, er moest een auditie komen om de juiste acteurs te vinden (35 stuks!!), de tekst moest uit het Engels vertaald worden, er werd jacht gemaakt op sponsoren, de bankzaken moesten geregeld worden, er moest een stichting opgericht worden, etc. En dan wordt er sinds de herfstvakantie ook nog eens iedere vrijdagmiddag en zondagavond gerepeteerd. De door Niels uit het Engels vertaalde musicaltekst is verrijkt met (soms actuele) grappen die spontaan ontstonden tijdens de repetities. Dit alles resulteert straks in een echt familiespektakel dat aantrekkelijk is voor jong én voor oud. De Blauwe Kei Er komen maar liefst 3 voorstellingen in theater de Blauwe Kei in Veghel. Niels, Maartje, Bram en Floor hopen natuurlijk op uitverkochte zalen. De voorverkoop loopt al goed. Hoewel de musical een initiatief is van de leerlingen en niet van school, voelen ze zich enorm gesteund en gewaardeerd door alle leraren.Theo de Groot spant hierbij de kroon. Hij is de grote held van Niels, Floor, Bram en Maartje.Theo staat altijd voor ze klaar, hij weet alles en legt alles uit. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is komt hij iedere zondagavond in zijn vrije tijd de school openen en sluiten zodat de acteurs kunnen repeteren. Veel ervaringen Ondanks het feit dat Niels, Floor, Maartje en Bram erg veel plezier beleven aan het organiseren van de musicals, zijn ze niet van plan om verder te gaan in de musical- en toneelwereld. Floor weet nog niet voor welke studie ze na Bernrode gaat kiezen, Maartje wil geneeskunde studeren, Bram bouwkunde en Niels kiest voor Engelse taal en cultuur. Tijdens het organiseren van de musical hebben ze veel ervaringen opgedaan en dingen geleerd die ook tijdens deze vervolgstudies goed van pas kunnen komen. Zo heeft Bram het telebankieren onder de knie gekregen, laat die studiebeurs maar komen! Maar ook het leiding geven, het leggen van contacten met sponsoren en het oprichten van een stichting (om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het Prins Bernhard Cultuurfonds) zijn ervaringen die ze in de toekomst wellicht goed kunnen gebruiken. Nieuwsgierig geworden naar dit sprookje vanHaDee’se bodem? Floor, Bram, Maartje en Niels nodigen U van harte uit om naar een van de drie voorstellingen te komen kijken. Op zaterdag 31 mei is er een avondvoorstelling en op zondag 1 juni zijn er een middag- en een avondvoorstelling. Er zijn nog kaartjes beschikbaar. Een kaartje kost 7,50 euro en is te bestellen op de website van de Blauwe Kei (www.blauwekei.nl), dit is inclusief een drankje in de pauze. AJ Voor het tweede achtereenvolgende jaar brengen leerlingen van gymnasium Bernrode een musical op de planken. Was het vorig jaar “Wie van de Drie” dat ten tonele werd gebracht, dit jaar is de keus gevallen op ’The Wiz’. ’TheWiz’ vertelt het verhaal van Dorothy die de weg kwijt raakt en in Oz belandt. Daar gaat ze op zoek naar de machtige en magische tovenaar van Oz. Onderweg ontmoet ze de vogelverschrikker zonder verstand, de blikken man zonder hart en de laffe leeuw zonder moed. Samen gaan ze op zoek naar haar huis, een hart, verstand en moed. Ze komen erachter dat geloof in jezelf alle moeilijk- heden kan overwinnen. De cast en medewerkers van musical The Wiz.

We schrijven 1938. In dat jaar werd het tweede gebouw van het gymnasium aan de overzijde van de abdij op 15 november in gebruik genomen. Abt Henricus Stöcker had aan de Bossche architect H.M. de Graaf de opdracht voor de bouw gegeven. Rector Tharcisius van de Kamp had overigens over het ‘Studiehuis voor de Abdij van Berne’ waarvoor een bedrag van 140.000 gulden was geraamd, totaal geen inbreng. Oud-leerling (1910-1914) en schrijver Antoon Coolen liet zich zeer lovend uit over de nieuwe school en typeerde deze als een ‘dorado der humaniora’. Het onderhavige gymnasium was aangemerkt als ‘kleinseminarie’, een internaat waar jongens voor de eerste fase werden opgeleid tot priester. Hierna kwam het ‘grootseminarie’ waarna de priesterwijding volgde. Het nieuwe gebouw stond te boek als zowel onderwijsinstituut, internaat voor 120 jongens, en ‘uithof ’ voor een tiental Bernenses. Voor deze laatste groep had de abt een speciaal reglement bedacht dat inhield dat de vertrekken beneden, achter de klapdeuren ‘niettoegankelijk waren voor Vrouwen of Studenten of Bezoek’. Op de eerste verdieping waren er twee grote slaapzalen voor honderd leerlingen. Deze boden plaats aan vier rijen chambrettes met elk stromend (koud) water en als afsluiting tussen de bedden een gordijntje. Van privacy was nauwelijks sprake. Het gebouw kende nog andere minpunten, zoals karige veiligheidsvoorzieningen en nogal Jos v. Zutphen (75) Ik meen da ´t maar ´n klein bietje is.Aan het kapelletje wordt niets gedaan, vroeger veegde mijn vrouw het alle weken uit. Er moet ook veel meer bekendheid gegeven worden aan de dodenherdenking, nu weet niemand er iets van. De mensen die hier op 4 mei toevallig voorbij komen die weten niet eens wat er dan te doen is. Zelf gaan we wel ieder jaar naar de herdenking bij de kapel. Caroline v.d. Heijden (16) Ik denk wel dat er voldoende gedaan wordt. Wat zou je nog meer kunnen doen? Ik sta er zelf niet echt bij stil. Het interesseert me nu niet. Ik vind het wel goed dat ze iets van een herdenking doen. De slachtoffers hebben toch geholpen ons land te beschermen; dat hebben we toch aan hen te danken. Bernard Hermse (75) Eigenlijk hoort het afgelopen te zijn, maar dat kan niet want het is toch nooit afgelopen met de oorlogen. Ik denk niet dat de oorlog ooit afgelopen zal zijn. Ik doe zelf niets aan dodenherdenking. Dat heeft geen speciale reden, het is gewoon een stukje versloffing. Ik denk er wel aan. Je zou het wel willen vergeten maar vergeten kan je het niet, nooit. Dorpspraat vanaf het herdenkingsmonument en de markt: De geschiedenis van gymnasium Bernrode: periode 1938-1984 En zo zag een klas er in 1961 uit.Met als docent de norbertijn G. Godschalk De geschiedenis van gymnasium Bernrode, deel 2 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=