d'n Hadeejer november 2007

Nummer 11 Jaargang 04 November 2007 maandblad voor Heeswijk en Dinther Harry’s night

Heilige Stokstraat 8a 5473 GL Heeswijk-Dinther T. 0413 - 293 400 / 06 - 51514799 F. 0413 - 294 085 info@hinzenautos.nl Prijs inclusief APK, beurt en 3 maanden garantie. Geen inruil, aantrekkelijke korting. Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 19.00 uur Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur www.hinzenautos.nl Alléén als u voor klasse kiest!!! Neem vrijblijvend voor offerte contact met mij op Mobiel: 06 - 20906006 Tel.: 0413 - 291044 E-mail: dortmans@home.nl

Fraai Voorwoord Iets mooi of niet mooi vinden blijft een kwestie van smaak. En dat is nu eenmaal iets heel persoonlijks. De nieuwe Jonckerplaets roept wat dat betreft heel wat discussie op. Voor onze rubriek Dorpspraat vonden we het wel een fraai onderwerp: is een gebouw als Jonckerplaets nu wel of niet een verfraaiing voor HaDee? De goed onderbouwde antwoorden geven aan dat er wel degelijk over nagedacht wordt. Logisch, het is een bepalend gebouw in HaDee waar je niet omheen kunt. Gelukkig zijn de meeste mensen er, althans volgens de Dorpspraat, wel blij mee. Zo niet Harrie Droesen. Nee, Harrie ergert zich groen en geel, zelfs zo erg dat hij er maanden niet naar om heeft gekeken. Gewoon, om niet visueel gestenigd te worden. Hij komt wel met een oplossing: ga er gewoon in wonen als je het niet om aan te zien vindt. Ook blij zijn de mensen die het geluk hebben gehad een plekje te hebben veroverd in het nieuwe plan Heilaren-Noord. Die HaDeejers mogen zich in de handen klappen. Minder gelukkig zijn al die mensen die bewust hebben gewacht op de tweede fase van Heilaren Noord. Door de afschaffing van het huidige puntensysteem wordt de kans dat je als HaDeejer een plekje kunt veroveren stukken kleiner. Positief punt hieraan is dat we wellicht weer nieuwe input krijgen voor onze rubriek Import…. Alle mensen die op welke manier dan ook iets te maken hebben met het Cultureel Centrum zullen in elk geval wel blij zijn. Volgens onze medewerker Jacques van der Meijden, die alvast een kijkje nam in het nieuwe gebouw, ziet het er allemaal mooi uit. Dat, en veel meer, is allemaal te lezen in deze nieuwe HaDeejer. Wij zijn inmiddels druk doende met de voorbereidingen voor ons kerstnummer. Voor het eerst sinds het bestaan van d’n HaDeejer verschijnen we vlak voor kerst, en dat is voor ons reden om flink uit te pakken met een extra dik kerstnummer. Tot die tijd: veel leesplezier! Colofon D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Robert Deckers Kelly Dortmans Maartje van Eerd Henk Habraken Anita Jacobs Marko Konings Toon Konings Peter Kriele Hans Manders Riet Mariën Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol René van der Pas Bart van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina van Drunen Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Fotografie: Astrid van den Broek Marlies Dortmans Kirsten van der Heijden Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: Uiterste inzenddatum: 10e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Advertenties: Uiterste inzenddatum: 17e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Harry Mikkers: 06-53222239 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3200 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 11 3

Centraal gelegen Wim Bens, directievoorzitter van Rabobank Bernheze Maasland vertelt: “De huidige bankwinkel aan de Torenstraat voldeed niet aan alle eisen die wij als Rabobank aan een bankwinkel stellen. We hebben daarom gekozen voor een nieuw pand met een centrale ligging. Op de hoek van de Hoofdstraat en Plein 1969, gespiegeld aan de Mariuspoort hebben we nu een bankwinkel dichtbij het winkelend publiek. Er is hard gewerkt aan een nieuwe inrichting. De belangrijkste aandachtspunten zijn verbeterde parkeergelegenheid en meer privacy. We merken dat vooral dit laatste echt belangrijk is. In onze nieuwe bankwinkel gaan dan ook alle afspraken plaatsvinden in een spreekkamer. Verder krijgt de bankwinkel een volledige apparatenwand waarmee u uw geldhandelingen snel kunt uitvoeren.” Kennis en kunde “Het klinkt heel logisch dat je als Rabobank Bernheze Maasland een hoge mate van professionaliteit nastreeft, maar je moet het uiteindelijk wel waarmaken. Ik ben er van overtuigd dat enerzijds de kennis en kunde van onze medewerkers, samen met anderzijds onze nieuwe bankwinkel, het verhaal compleet maken. Vanaf maandag 26 november begroeten wij u graag in een nieuwe bankwinkel met alle voorzieningen van deze tijd, maar met een vertrouwde uitstraling. De geldautomaten staan zowel binnen als buiten, 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking. Natuurlijk kunt u tijdens openingstijden altijd binnenlopen voor bankzaken. Advies op afspraak blijft van 9.00 tot 21.00 uur mogelijk.” Meer informatie? Wilt u meer weten over het verloop van de bouw of over onze nieuwe bankwinkel? Neemt u dan gerust contact op met uw bank, (0412) 45 77 77. & & Heeswijk Dinther uw bank Rabobank Bernheze Maasland Bankwinkel Heeswijk-Dinther Torenstraat 1 5473 EK Heeswijk-Dinther Het is tijd voor de Rabobank. Een nieuwe bankwinkel met een vertrouwde uitstraling! Op de finaleavond maken we in Indiase sferen bekend welke leden en medewerkers naar India afreizen èn verdelen we het totaal bedrag van € 80.000 uit het fonds Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland. Leden De komende weken kunnen alle leden hun stem uitbrengen op hun favoriete project per categorie. Tot 17 november kan er gestemd worden met het insturen van de stemkaart. “Onze leden zijn belangrijk”, vertelt Wim Bens, voorzitter directieteam van Rabobank Bernheze Maasland. “Zij staan immers aan de basis van de coöperatie. Daarom zijn het de leden die uiteindelijk bepalen welke ideeën een deel van het dividend gaan ontvangen.” Benieuwd naar de projecten? Uit de ruim 39 projectaanvragen volgden 16 nominaties. Onze leden bepalen wie uiteindelijk op dinsdag 11 december een cheque in ontvangst mag nemen. Er zijn vier categorieën voor het Coöperatief Dividend van 2007; Zorg & Senioren, Cultuur & Natuur, Educatie & Jongeren en Wijk & Gemeente. Kijk ook op: www.rabobank.nl/ bernhezemaasland Eindejaarsbijeenkomst Om dicht bij de klant te zijn, is het van belang om in de kernen ook daadwerkelijk aanwezig te blijven. Vanaf maandag 26 november is de Rabobank met een nieuwe bankwinkel weer nadrukkelijk aanwezig in het centrum van Heeswijk-Dinther aan het Plein 1969 nummer 1; modern en eigentijds. Op vrijdag 23 november is het kantoor aan de Torenstraat niet geopend wegens de verhuizing en technische werkzaamheden van het ene naar het andere pand. De officiële opening en open dag is gepland in het begin van 2008. De openingstijden van de nieuwe bankwinkel blijven zoals u dat van ons gewend bent. Welke projecten krijgen een bijdrage uit het Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland? Dat is de grote vraag tijdens onze feestelijke Eindejaarsbijeenkomst op dinsdag 11 december. De keus is aan de leden van de bank. Advertorial

5 Asfalt in plaats van klinkers op Beugt Provinciale weg tussen Dinther en Veghel op de schop Samen met de buurtverenigingen werkt de gemeente aan een definitief ontwerp voor de inrichting. Begin volgend jaar wil men aan de gang gaan. De ergernis opwekkende verkeerssluis aan de rand van het dorp zal dan komen te vervallen. Ook de gemeente Veghel zal haar gedeelte van het viaduct tot aan het sportpark te zijner tijd aan gaan pakken. Bij de overgang van de weg van provincie naar gemeente is tevens een fiks geldbedrag meegekomen om de weg opnieuw in te richten. De gemeente maakte een voorlopig ontwerp voor de inrichting en nodigde de aanwonenden uit voor een workshop/informatiebijeenkomst. Wethouder Van de Ven wilde de weg asfalteren omdat de huidige klinkers op zijn, asfalt is onderhoudsvriendelijker en geluidsarmer. Ook zou er een nieuwe voorrangsregeling moeten gaan gelden, net zoals in de rest van de gemeente moeten wegen van rechts voorrang krijgen. Bovendien zouden plateaus aangebracht worden op de kruisingsvlakken. Op deze avond kwamen er zoals verwacht veel reacties. Reden voor de buurtverenigingen van Hoog en Laag Beugt om gezamenlijk met haar leden om de tafel te gaan zitten. Er werd een petitie opgesteld die door bijna alle leden werd ondertekend. Joan van den Boom, voorzitter van buurtvereniging Hoog Beugt: “De respons was geweldig. Vrijwel iedereen kon zich vinden in een aantal voorstellen, die we op papier hadden gezet. Het asfalteren van de weg kon op onze steun rekenen, maar het veranderen van de voorrangsregels vonden we niets. De veiligheid van de vele fietsers zou daarmee ernstig in gevaar komen. Nu heeft het fietspad overal voorrang en dat moet vooral zo blijven. Ook met de verkeers- plateaus waren we niet blij.” Vangrail “We vonden wel dat als we gingen reageren naar de gemeente dat we dan niet alleen zaken af moesten kraken, maar ook met andere, betere, voorstellen komen. Daarom opperden we dat de vangrail, die een paar jaar geleden in een gevaarlijke bocht geplaatst is, moest blijven bestaan. Kruisingsvlakken zou je met een kleur en markering op kunnen laten vallen. Verder kunnen de rijbanen op een paar plaatsen gescheiden worden middels een begroeide middenberm. Door het uit elkaar trekken van de rijstroken en een stukje verder weer bij elkaar te laten komen ontstaat er een optische wegversmalling waardoor bijvoorbeeld de verkeerssluis aan de rand van de kom kan komen te vervallen. Met de handtekeningen van vele buurtbewoners eronder stuurden we onze ideeën naar de wethouder”, aldus Van den Boom. Gemeente Wethouder Van de Ven van verkeerszaken was verrast door de goed onderbouwde reactie van de buurtverenigingen. Zelf had men nog geen definitieve uitgangspunten opgesteld, er was alleen nog maar een voorontwerp. Blij was hij met de betrokkenheid van de aanwonenden en hij beloofde zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoners. Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder en een delegatie van het bestuur van de beide buurtverenigingen. Daarin bleek dat de wethouder inderdaad de brief met opmerkingen en ideeën van de aanwonenden goed had gelezen. Binnenkort komt er weer een inspraakavond waarin de gemeente de nieuwe plannen zal presenteren aan de bewoners. De besturen van de buurtverenigingen hebben er na het vorige gesprek veel vertrouwen in. Van den Boom: “We zijn heel positief gestemd. Door de saamhorigheid van de buurt hadden we een groot draagvlak en heeft de gemeente goed naar onze inbreng geluisterd.” MK De provinciale weg N606 van Dinther naar Veghel is begin dit jaar overgegaan van de provincie naar de gemeente Bernheze. Daarmee is de weg vrij om Hoog en Laag Beugt net als de andere wegen in HaDee ook duurzaam veilig in te gaan richten. Vanaf de bebouwde kom tot aan het viaduct wordt het een zogenaamde erfontsluitingsweg in een 60 kilometerzone. Joan van den Boom

www.bloofoon.nl Tevens uw badkamerspecialist. Vraag naar onze showroomkaarten voor Wychen, Eindhoven of Zaltbommel Schoolstr 6 - 5473GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291695 - Fax: 0413-293642 HDM Draaikasten Op maat gemaakt berloo@hetnet.nl M. Dobbelsteen Lariestraat 23 Heeswijk-Dinther Tel. 0413 - 291382 Mobiel 06 - 12097637

Import over HaDee In deze rubriek geven ‘immigranten’ hun visie over hun wel en wee te HaDee. Dit keer gingen we naar de familie Loomans-Geraerts. Zij hebben op Nobisweg nummer 18 (waar voorheen Ben en Nelly van der Sangen woonden) een modern nieuw huis gebouwd, waar ze in 2006 hun intrek hebben genomen. Vader Frans (39, geboren in het ziekenhuis van Helmond en opgegroeid te Lierop), moeder Luciënne (38, geboren en getogen te Deurne) en de kinderen Rob (10), Stijn (7) en Suze (5). Ze hebben een hond, Dirk, een Cairn Terrier. Luciënne heeft Engelse taal - en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. Ze heeft van 1992 tot 2001 als beleidsmedewerker volkshuisvesting gewerkt bij de gemeente Deurne. Ze is nu huismoeder en ze zit graag achter de computer. Frans heeft diergeneeskunde gestudeerd te Utrecht en is dierenarts bij Dierenartsen Combinatie Aadal. In zijn vrije tijd is hij graag in de tuin bezig. Ze hebben elkaar leren kennen in 1994 op de kermis in Deurne en zijn in 1996 getrouwd. Zoon Rob zit in groep zes van De Bolderik en zit op tennis bij TV De Balledonk. Stijn zit in groep vier en voetbalt bij F4 van Avesteyn. Suze zit in groep twee, houdt van kleuren, knutselen en fietsen en haar lievelingskleur is roze. Hoe zijn jullie in HaDee terecht gekomen? Frans: “Door mijn werk bij de dierenartsenpraktijk ben ik in 1993 hier komen wonen. Ik kende Luciënne toen nog niet.” Luciënne: “En in 1995 ben ik hem maar gevolgd. Hij wilde niet meer weg uit Heeswijk-Dinther en intussen heb ik mijn draai hier ook gevonden. Het is een gastvrij en vriendelijk dorp. En je wordt niet beoordeeld op het feit of je wel of geen import bent. We voelen ons ook geen import meer. En we wonen in een leuke buurt.” Hadeejer, Brabander, Nederlander, Europeaan of wereldburger? Allebei voelen ze zich Brabander. Luciënne: “Veel studievrienden van ons zijn in de Randstad blijven hangen.Wanneer we bij ze op bezoek zijn geweest, zijn we altijd weer opgelucht als we de brug bij Zaltbommel over zijn.” Frans: “Door mijn werk ben ik vaak bij boeren en ken ik hele families. En “buurten” doen ze graag, de boeren en ik ook. Echt Brabants.” Merken jullie wat van de rivaliteit tussen Ha en Dee? Luciënne: “Stijn moest laatst met de “F-jes” van Avesteyn tegen Heeswijk.Daar gaat het dan, ook bij die kleintjes, weken van tevoren al over.Maar op een leuke manier.Wij kunnen de lol er wel van inzien.” Wat is het beste wat je van je ouders hebt meegekregen? Beiden: “Een vertrouwde, veilige en gezellige jeugd. En dat proberen we nu ook aan onze kinderen te geven.We zijn echte familiemensen.” Motto? Beiden, eensgezind: “Geen kapsones, doe maar gewoon!” RvdP De Sint? “Hoort de wind waait door de bomen, hier in huis waait zelfs de wind.”Zo luidt de eerste regel van een oud Sinterklaasliedje. Volgens mij is dat behoorlijk achterhaald want in HaDee zijn weinig huizen waarin het binnen bijna net zo hard waait als buiten. Als goed katholiek heb ik altijd vol ontzag geloofd in de goedheid van de Sint. Hij stond voor iets dat bijna vergeten lijkt: strikt anoniem geven zonder er zelf beter van te worden. Dit klopt dus helemaal niet meer en de Sint is nu voor mij slechts een oude gek. Trouwens als heilige is hij door de paus in 1970 van de officiële lijst afgevoerd. “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”, luidt een regel van een ander liedje. Dit is ook achterhaald, want Sinterklaas maakt geen verschil meer tussen zoete en stoute kinderen. Het maakt hem allemaal geen bal meer uit. Stoute kinderen worden nooit meer gestraft en de roe is al helemaal uit den boze. “O, kom er eens kijken, wat ik in m’n schoentje vind.” Ook al zo’n gek liedje, want op 5 december kijk je niet wat je in je schoentje vindt, nee, je mag blij zijn dat je je schoen, tussen al die rommel, nog terug vindt. Ik krijg de indruk dat Sinterklaas geen opvoedende taak meer heeft, maar wel alles doet om kinderen te paaien. Nee, Sinterklaas vertrouw ik helemaal niet meer. Als het maar geen pedofiel is denk ik wel ooit. Gelukkig stopt hij geen kinderen meer in de zak om mee naar Spanje te nemen. Henk Habraken Frans, Luciënne , Rob , Stijn en Suze 7

• Aannemer van grond-, sloop-, maai- en waterwerken • Puinrecycling • Containerverhuur • Zand, grind en puingranulaat Internet www.dijkhoff.nl Heeswijkseweg 7 & Lariestraat 25 - Heeswijk - Tel. 0413-291391 - Fax 0413-291075 F EE S TCAF É DECEMBER Heibloemsedijk 7 | Heeswijk-Dinther | hutjeopdehei.com VR 07 ZA VR 08 14 Wish night Let your wish be our command! Winter Jam 2007 Alleen als ie ijs- en ijskoud is!?! The Hippy Christmas Party Dj Harm Rudolph & Dj Dave Blitzen ZA VR & ZA 21 15 22 In Between Geen Sint, geen Piet en Santa is er ook nog niet Geld inzamelen voor het Serious Request Project van 3FM ZO 23 MA 24 Xanadu goed Glazen huis Geef je op en ga mee met de bus naar het glazen huis van 3FM Xmas eve Adam Iedereen thuis onder de kerstboom! Wij niet… knallen met die ballen! DI & WO 25 26 Kerst Cause there ain’t no party like a X-mas party VR 28 ZA 29 Lest Best!? Superafsluiter van 2007! Revieuwparty 2007 Onze harde schijf heeft ALLES opgeslagen! ZO 30 MA 31 Kaarten verkrijgbaar aan de bar! Dit jaar: betere schoonwatervoorzieningen in de wereld PRESENTS NEW YEARS EVE J. van Schijndel Notendreef 2 5473 SN Heeswijk-Dinther Tel./Fax: 0413-291106 B.g.g.: 06-51599960 Vloerenbedrijf e-mail: jvs.vloeren@hetnet.nl van den Akker vof voor al uw stukadoorswerk Meerstraat 12 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-292678

9 Scandinavische huizen op het Groene Eiland Zelfbouwers in Heilaren noord tweede fase kunnen van start De belangstelling op de informatieavond op 14 juni jl. was zó groot dat het gehele plan wel ingevuld had kunnen worden door zelfbouwers. Maar er waren slechts zeven vrije bouwkavels beschikbaar. Uiteindelijk schreven 36 kandidaten zich in. Met vier gelukkige stellen stonden wij onlangs op de bouwplaats. De zeven toekomstige bewoners zijn duidelijk gelukkig met hun kavel. Er moeten nog zestien woningen uitgegeven worden in Heilaren Noord 2e fase. Maar nadat één iemand gereclameerd heeft met een beroep op de wet die spreekt van ‘vrije vestiging’ is het hele college van Bernheze in zijn schulp gekropen en heeft het huidige puntensysteem voor woningtoewijzing per 30 oktober afgeschaft. “Men studeert nu op een nieuw systeem. Eind november zou de inschrijving en toewijzing plaatsvinden, maar dat zal nu wel later worden”, zegt een woordvoerster van de gemeente op 14 november jl. En of er ook veel HaDeejers (die meestal bewust gewacht hebben op deze serie van 16) tussen de gelukkigen zitten, is straks nog maar de vraag. JvdM Edwin en Sjouke van Kessel gaan wonen op de Hoven. Zelf bouwen was een droom die nu gaat uitkomen. De bouwstijl zal een beetje moeten lijken op wat er nu staat in de Schuurakker. “Als we eind 2008 in ons nieuwe huis kunnen wonen zou dat fantastisch zijn.” Ook Jeroen van Gerven en Marion Schepers gaan op de Hoven bouwen.”We vinden het leuk alles in eigen beheer te doen en zelf ons huis in te delen. Het totale plan spreekt ons aan en straks hebben we een vrij uitzicht richting abdij.” Peter en Annemarie van Erp gaan met hun kinderen Hannah en Bart wonen op het Groene Eiland. “In eigen beheer gaan we daar een huis bouwen dat een Scandinavisch karakter zal krijgen. Waarschijnlijk kiezen we voor een rode kleur.” Antoine en Anita van Helvoort en hun kinderen Jens en Caro bouwen ook een Scandinavisch huis op het Groene Eiland. “Wellicht gaan wij voor een blauwe kleur. Als we in maart kunnen beginnen hopen we ’n jaar later klaar te zijn.”

van den berg & zn. v.o.f. tegelhandel tegelzetten 5473 AK Heeswijk-Dinther Dr. Boutkanstraat 9 telefoon (0413) 29 12 49 fax (0413) 29 39 52

Berry van de Wetering is een echte Dinthernaar. Geboren en getogen in de Heilige Stokstraat heeft hij wel een tijd in Oss en Uden gewoond, maar hij is altijd bij Avesteyn blijven voetballen (in het tweede). Bovendien werkt hij al tien jaar als onderwijzer aan de basisschool in Dinther, eerst de Wegwijzer, nu ’t Palet. Sinds een klein jaar woont hij in de Abt van de Venstraat, ‘nét in Heeswijk’ zegt hij zelf. En nu heeft hij een jeugdboek geschreven ‘Nooit meer gewoon’. Een echt Dinthers boek dus? Berry: “Ja en nee. Het schrijven heb ik wel veel geoefend via Avesteyn. Voor de website schrijf ik al vier jaar elke vier weken een column. Die is wel verweven met voetbal, maar ik verwerk er de actualiteit in. Ik heb er intussen zo’n zestig geschreven en het is heel leuk om zo je ideeën te ontwikkelen. Tegelijk gebeurt er van alles met de kinderen in de klas, je merkt wat ze bezig houdt. Daardoor had ik al lang het idee om daar een verhaal van te maken. ‘Nooit meer gewoon’ is een mix van verzonnen en ooit gehoorde (red. dus Dintherse) gebeurtenissen. Er zitten zelfs enkele zelf meegemaakte voorvallen in, maar ik verwacht niet dat iemand die zal herkennen.” Waar gaat het verhaal over? Berry: “De hoofdpersoon Gijs, nog net elf jaar, ontmoet op een vakantiepark Tommie, ook elf jaar, en Maartje die wat ouder is. Gijs en Tommie lijken als twee druppels op elkaar. Als ze merken dat de onderwijzer van Gijs ook in dat park op vakantie is, nemen ze de proef op de som. En die proef slaagt wonderwel. Dan besluiten ze van gezin te ruilen met alle gevolgen van dien, die ze niet voorzien hadden. Meer verklap ik niet, dat moet je zelf maar lezen”. Voor welke leeftijd? Berry: “Ik denk dat het vooral geschikt is voor kinderen van 11 tot 13 jaar, voor jongere kinderen is het wat te moeilijk. Het past in hun belevingswereld. Ook de thema’s spreken hun aan denk ik, namelijk vriendschap en schoolbelevenissen, maar ook ontluikende liefde en de gezinssituatie met een sfeer van scheiding. Ik heb enkele hoofdstukken voorgelezen in groep acht en de kinderen waren enthousiast.” Hoe uitgegeven? “In februari had ik de tekst eigenlijk al klaar. Toen heb ik verschillende uitgevers het manuscript gestuurd en ben uiteindelijke terechtgekomen bij uitgeverij Boekscout in Soest. Op hun advies heb ik de laatste dertig bladzijden herschreven. Een collega heeft de kaft getekend en toen heb ik alles in augustus opnieuw aangeleverd. De uitgever verkoopt via hun webwinkel www.boekscout.nl. Daar kun je zelf telkens bestellen zo veel of weinig als je wilt. Ik zit dus niet thuis met een grote voorraad.” ‘Nooit meer gewoon’ wordt verteld via het perspectief van Gijs. Het is één stroom gedachten van hem met veel terugblikken, verdeeld over 23 hoofdstukken. En er gebeurt nogal wat. Ondergetekende heeft het in één heerlijke avond uitgelezen. Iedereen is welkom op de presentatie in ’t Palet op vrijdag 30 november om 19.00 uur. Dan is het boekje ook te koop en je omzeilt in ieder geval de verzendkosten. AvS 11 Mix van verzonnen en ooit gehoorde gebeurtenissen Berry van de Wetering debuteert met ‘Nooit meer gewoon’ Fragment, blz. 44 Zodra Tommie de hoek om is kijken we elkaar strak aan. Net als in de bunker blijft hij op een afstandje stilstaan. We cirkelen wat om elkaar heen. Ik bestudeer hem van top tot teen. Hij heeft een ander soort kleding, dat verschil is duidelijk, maar verder…Dezelfde kromme neus, het dunne haar zonder kapsel en zijn rechteroog zit een beetje verder dicht dan het linker. Het is echt ongelooflijk! ‘Wie ben jij en wat doe je hier?’ vraagt Tommie terwijl hij me recht aan kijkt. Ongeveer een maand geleden is het jeugdboek ‘Nooit meer gewoon’ van Berry van de Wetering verschenen. Hij heeft zich verdiept in de gedachtewereld van een elfjarig jongetje Gijs en rondom de hoofdpersoon een echt avonturenverhaal geschreven. Op vrijdag 30 november om 19.00 uur wordt het boek feestelijk gedoopt op ‘zijn’ school ’t Palet. Een mooi sinterklaascadeau, ook voor zijn oud-leerlingen, die kunnen ervaren hoe Berry prachtig kan vertellen. Of misschien wisten ze dat al.

Voor meer informatie en aanbiedingen: www.beugt.nl Showroom: Retselseweg 2 Heeswijk-Dinther Tel: (0413) 29 62 90 Er zit wel degelijk verschil in houten vloeren Fabricage uit eigen fabriek Bovenlaag 8, 6 of 4 mm massief hout met een onderlaag van 12 mm berkenmultiplex. • Fabricage uit eigen fabriek: naar eigen wens, op maat gemaakt • Houtsoorten: meer dan 25 soorten • Behandeling: olie/was/hardwax/lakken • Extra opties: verouderen/borstelen/roken Nova-Vloer® Werkingsvrije vloer Showroom open: ma t/m vrij 09.00-17.00 uur za 10.00-16.00 uur “Uw voordeel ligt in onze combinatie” www.epsbv.nl • Heeswijk-Dinther • 0413-296073

Zullie en ikke De vurrige keer skreef ik over vrouwe. Nie iedereen waar d’r van gesjarmeerd. Mar ik ha nie gezeet dè manne ollemol zô geweldig zen. Dùrrum um ’t goewd te make hier ’n stukske over mense, eh manne.Wor zal ik is beginne.Nou, d’r waar is unne kèrel die meziek makte. Es ik zeg dèttie Beethoven hètte, dan wit iedereen dè zunne meziek tot op d’n dag van vendaag geroemdwùrt.Mar waffur meziek dettie makte wissie op ’n gegéve mement zellef niemèr want hij waar stokdoof geworre. Dus miskien dinnie zómar wè. Dan hebbe we bevurbild Alfred Nobèl. Hij ha in z’n testement bepaald detter prijze gegéve moesse worre. Zô hedde bevurbild de Nobèlprijs vur de vrede. En dè terwijl hij ’t dienamiet hè ùtgevonde. En dienamiet en òrlog zen onlosmakelijk mè mekare verbonde. Hil z’n léve werktenie mè glieseriene en op ’t èind toen ie ‘t ôn z’n hart kreeg, kreeg ie ’t zellefs toegediend. Miskien wottie ‘erùtgôn mè ne knal ’. In Nederland kenne we Spienoza. ’n Groot fielesoof die zellefs vùrkùmt in de kánon van Nederland. Zellef hattie gin dubbeltje, mar toch zette ze zunne kop op ’n briefke van duzend gulde. Grappig is dè zunne naam vortleeft in ’n ùtdrukking. De ùtdrukking die ik in verbasterde vurm ken ès: “gô zô dur, en ge zult spinazie éte.” ’n Stripheld: Asterix. Net ès Obelix gruwelek sterk. Es ’n echte held verdedigt ie z’n dùrpke, en hij hi ôn ’n por slukskes van ’n drènkse genoeg ùm ’n hil Remeins legiejoen dur de lucht te lôte vliege. Hebbe we nog unnen héél bekende kèrul: Jezus. Ja, wie kentem nie, zô ik zegge. ’n Bietje vrimd zôdde kunne zegge en ochèrm ze han ‘m ont kruis getimmerd. ’t Is nog sunt. Lejonardo da Vinsie dan. Unnen arsjietekt, ùtvèiner, sterrekundige, skrèver en gô zô mar dur. Mar hij waar ôk skilder. Skilder van de Mona Lisa, die volges de miste mense mooi laagt. Zellef vèin ik dè ze mar drèug kekt; ‘n bietje ès ’n boerin mè kiespèin. Es ik nar heur kék, dan hek aalt de neiging ùm ôn heur te vroage “wor denkte nou ôn?” Mar kék ik zo nar dees willekeurig rèjke kèrels, dan komme toch dinger bè men op ès inteligent, sterk, knap, telentvol, geleerd enzo. Ollemol zen ze op deen of daander menier geniejaal. En wè denkte? Mè ùtzondering van ’n enkel skarreltje, ware al dees kèrels vrèjgezel. Net ès ikke. TK Er zijn nogal wat bijzondere straatnamen in Heeswijk en Dinther. Samen met heemkundekring De Wojstap ging de HaDeejer op zoek naar enkele betekenissen en dook in de archieven. Op zoek naar de toponiemen, de veld- en straatnamen. Deze keer de Schanseweg en de Gedwongen Arbeidstraat Schanseweg De Schanseweg begint op Hoog Beugt, kruist de Liniedijk en eindigt bij de Krommertsweg. De weg is zo al genoemd in 1899. “De naam houdt verband met de aanwezigheid van Franse troepen in de jaren 1792-1794,welke daar een schans (verdedigingswerk) zouden hebben opgeworpen. De Engelsen hadden in Dinther en in Heeswijk in 1793 en 1794 belangrijke stellingen, maar moesten hier voor de Franse oprukkende troepen wijken. Op een veld ter plaatse zijn diverse ijzeren staven gevonden, welke wellicht als laadstokken (stokken welke gebruikt zijn voor het aandrijven van kogels in de geweren uit die tijd) gediend kunnen hebben”. De Fransen hadden namelijk in februari 1793 (na de Franse revolutie) de oorlog verklaard aan de koning van Engeland, de koning van Spanje en aan de stadhouder van de Republiek der Nederlanden, zodat wij o.a.steun zochten in Engeland. Vandaar ook Engelse troepen in ons land. Gedwongen Arbeidstraat Een andere merkwaardige naam die tot vraagtekens leidt is een zijweg van de Vorstenbosseweg, namelijk de Gedwongen Arbeidstraat, zo ook al genoemd in 1899 De tekst van de straatnaamcommissie luidt als volgt:’”Wat beduidt deze naam? Moeten wij hier denken aan een soort volksgericht, waarbij iemand gedwongen werd arbeid te verrichten? Waarschijnlijk is het beter hier te denken aan de omstandigheid, dat de grond ter plaatse zo slecht was, dat men om die grond te bewerken wel gedwongen werd.” Tot op heden is daar geen andere verklaring voor gevonden. Uit: het archief van de voormalige gemeente Dinther, behorend bij het voorstel aan de gemeenteraad en aldus besloten in de raad van 24-2-1953. PK Schanseweg en Gedwongen Arbeidstraat 13

De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38 De Dageraad 15  Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl Raadhuisplaza 2a tel.: 0413-296118

Een warm gevoel bij het nieuwe Servaes “Als ik eraan kom gelopen gaan de deuren automatisch open. In de fraai gevormde hal zie ik tot mijn opluchting m’n olifantje waar ik vroeger mijn jasje aan ophing. Ook de volgende deur gaat vanzelf open en dan moet ik kiezen waar ik heen zal gaan. Over gevlamde tegels ga ik rechtsaf naar de garderobe waar vele jassen een plekje kunnen vinden. In de sanitaire ruimte springt de verlichting vanzelf aan en een leuk biesje onderbreekt de betegeling. Een invalidentoilet met beveiligingssysteem is ook aanwezig. De vloer van de grote zaal is onherkenbaar mooi opgeschuurd en het toneel is een behoorlijk stuk groter geworden. De nieuwe aanbouw is multifunctioneel: het kan door toneelspelers gebruikt worden of als opslagruimte. In de computerzaal is vloerbedekking aangebracht en alle bekabeling is keurig uit zicht. Maar hét centrum is natuurlijk de barzaal, annex parochiezaal. Als alle schuifwanden open zijn is dit één grote ruimte met een warmgekleurde vloer, voorzien van vloerverwarming. De kleurencombinatie tussen muren en interieur is prima gekozen. De bar heeft een prominente plaats en de fraai gevormde lampen erboven zullen vele bezoekers daarheen trekken. Men is erin geslaagd om een oud gebouw in een nieuw jasje te steken met een uitstraling die er zijn mag.” Het nieuwe cultureel centrum Servaes is bijna klaar. Onze medewerker Jacques van der Meijden mocht voordat de deuren officieel open gaan, vast een kijkje komen nemen en schreef het volgende verslag. 15 Op zoek naar ‘afscheidsklas’ meester Van Hooren Trudy van de Wassenberg – Van Padua is op zoek naar oude klasgenoten. Om precies te zijn naar leerlingen uit de klas van meester Van Hooren uit het jaar 1976/1977 van de Nortbertusschool in Heeswijk. ”Ik zou het leuk vinden om al die ‘kinderen’ van toen nog eens terug te zien”, verklaart Trudy haar oproep.Maar het valt niet mee na zo’n lange tijd. ”Ik heb de heer Van Hooren aangeschreven en hij kwam op het idee een stukje in de HaDeejer te zetten. Bij deze doe ik een oproep aan de mensen die in de afscheidsklas van de heer Van Hooren hebben gezeten om te reageren: Kastanjedreef 27, 0413-293204. Bij genoeg aanmeldingen ga ik proberen er iets leuks van te maken.” Bovenste rij: Harry van Alebeek, Gertie vd Cammen, Martie van Zutphen (+), John vd Heyden, Paul de Haas, Volker Brink, Richard van Zoggel, Hennie van Rixtel, Ronald vd Hurk (+), Jan van Lieshout, Francois van Schayk. Middelste rij: Dhr. Van Hooren, mevr.Van Os, Nelleke van Aspert, Ellen Heesakkers, Hetty vd Pas, Nancy Vermeltfoort, Wendy van Lijsel, Yvonne van Dortmont, Paul Verhoeven, Nanda vd Wijgert, Trudy van Padua, mevr. Bogmans. Nan-Kees Brouwers, Bea Heesakkers, Hans Verhoeven, Jacqueline van Zoggel, Annet Vos, Monique Wap, Marga van Zutphen, zoontje mevr. Bogmans, Kyra Swelheim, zoontje mevr. Bogmans. (niet op de foto: Annerie Deckers, Frank Verhoeven)

� verwarming � loodgieterswerk � dakbedekking � sanitair Veldstraat 27 Heeswijk Tel.: 0413-29 27 65 Fax: 0413-29 30 00

Ingezonden Visueel gestenigd Ik had er al even niet naar gekeken. Maar, pas geleden deed ik het weer.Wat is dat gebouw afzichtelijk zeg. Ik heb het natuurlijk over de rijzende stenen draak met stadsallures en kasteelambities in het centrum van ons dorp. Toen ik de fundering zag verschijnen dacht ik al: “dat wordt een mooi staaltje omgevingsvervuiling en kernverminking”. Om mijzelf niet te kwellen heb ik er dus maanden niet meer naar gekeken. Ondanks dat ik er bijna elke dag langskom. We moesten er met een boogje omheen vanwege de werkzaamheden. Ik denk echter dat ik dat in de toekomst gewoon uit vrije wil blijf doen. De naam “Jonckerplaets” was ook al zo verdacht chique dat er wel een addertje onder het gras moet zitten. Die - zeg maar gerust – koningscobra laat zich nu dus zien. De naam was duidelijk bedoeld om het aangezicht te compenseren. Ik denk dat het gebouw expres zo lelijk is gemaakt om hanggroepjongeren en –ouderen te demotiveren om zich in het centrum te vestigen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die in het centrum van HaDee willen wonen graag in dat gebouw willen zitten. Gewoon omdat je er dan niet naar hoeft te kijken. Harrie Droesen Op donderdag 28 december vindt weer een Open podium plaats in De Zwaan. Enkele mensen en groepen hebben zich al opgegeven, maar er is nog flink wat ruimte. Wie zich eens wil presenteren met muziek, zang, dans, poëzie, een goocheltruc of wat dan ook kan zich nog aanmelden bij Heleen van de Veerdonk, Rien Somers of Ad van Schijndel. Je kunt ook een tip geven, omdat iemand zelf misschien te bescheiden is. Graag voor 6 december even laten weten. Organisatie OP OproepOpen Podium Kerstinstuif Eijnderic Al tien jaar lang organiseert de Eijnderic in Heeswijk (Abdijstraat 43) een herfstinstuif voor kinderen van de basisscholen in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Dit jaar is er geen Herfstinstuif maar voor de verandering een kerstinstuif en wel op zaterdag 15 december. Op die dag kunnen kinderen tussen 10.00 en 16.00 uur aan allerlei creatieve activiteiten deelnemen. Deelname kost 2,50 euro. Aanmelding vooraf is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen, je inschrijven en aan de slag gaan. Maximaal 200 kinderen kunnen meedoen. Spreuk van de maand: Het college van Bernheze strooit weinig lekkers voor de woningzoekenden HaDee Kupke Hai Dan Ko Sinds 2 jaar eigenaresse Shang Hai chinees indisch restaurant 17

Als je bij Jan en Christine Heesakkers op de koffie bent in hun prachtige penthouse aan de Balledonk, heb je aan gezellige praat geen gebrek. Je blik wordt telkens naar het Aa-dal getrokken, waar ze heel ver op kunnen uitkijken en waar de natuur aan hun voeten ligt. En als Jan met een goed boek op zijn balkon zit, kan hij (hoewel nog jong, pas 55) in alle rust terugkijken op een geslaagd ondernemerschap, waarin hij het bedrijf Heesakkers Beton tot bloei heeft gebracht. Jan en Christine zijn nu 34 jaar getrouwd, hebben twee zoons en een lieve kleindochter en genieten elke dag van hun kinderen, hun kleinkind, hun huis en het feit dat ze geen echte zorgen meer hebben en relaxt in het leven kunnen staan.Het enige minpunt is dat de gezondheid minder is dan gewenst, maar daar leer je mee leven. En dat relaxt in het leven staan is ook wel eens anders geweest, want succes krijg je niet voor niets. Jos Heesakkers, de vader van Jan, was altijd al een ondernemend man. Hij begon als tuinman op het kasteel en toen hij trouwde trok hij met zijn vrouw in een kippenhok van de boerderij die nu de Looz Corswaremhoeve heet. Daarna werkte hij bij de Vlisco in Helmond, omdat hij daar in ploegendiensten meer kon verdienen en wat later kwam hij in dienst bij Jan van Lith in Heeswijk, die daar een houtverwerkingsbedrijf runde. Hij verhuisde naar de Veldstraat en omdat hij bij Jan van Lith op tarief werkte kon hij, als hij zijn target op het werk gehaald had, thuis nog wat bijklussen. Daar begon hij met het maken van kleine betonnen elementen, zoals betonnen schuttingelementen en waspalen. Op een gegeven moment werden die werkzaamheden voortgezet in de schuur van een huis aan wat nu de baron van de Bogaerdelaan heet en waar Ron Heesakkers nu woont. Toen Jan van Lith interesse toonde voor het bedrijfje en er in wilde investeren, dacht Jos (want zoveel ondernemer was hij wel): “Als die daar geld in ziet, dan kan ik het net zo goed zelf doen.” En zo ontstond in 1958 het bedrijf dat nu is uitgegroeid tot Heesakkers Beton. De beginjaren Naast de betonnen elementen, begon men met het maken van roosters in de tijd dat het verschijnsel drijfmest in opmars was. Die roosters hebben de eerste groei van het bedrijf mogelijk gemaakt. Hoewel het niet allemaal rozengeur en maneschijn was. Jan herinnert zich nog goed dat de eerste trilplaat gemaakt werd van een tweedehandse aardappelzeef, opgedolven bij een boer, en weet ook nog goed dat de eerste betonmolen werd aangeschaft. Alle beschikbare handen werden ingeschakeld, ook van de kinderen. En op een of andere manier slaagde Jos erin om allerlei mensen mee te laten werken. Als er een wagen cement moest worden gelost en er was visite, kreeg Jos het op een of andere Heesakkers Beton is een van de meest toonaangevende bedrijven in HaDee. Ron en Arjan Heesakkers zwaaien er nu de scepter, maar het was vader Jan die het bedrijf groot maakte. Inmiddels is hij enkel nog op de achtergrond actief. Hij geniet, met vrouw Christine, van zijn vrije tijd. ‘Je krijgt niets voor niets in het leven’ Jan en Christine Heesakkers van Heesakkers Beton genieten nu elke dag Christine en Jan Heesakkers 18

19 manier voor elkaar om ze voor goede woorden en een pilsje aan het werk te zetten. Zo verdiende Jos redelijk de kost voor zijn gezin met 10 kinderen. Wat voor hem altijd heel belangrijk is geweest is de vrijheid om zelf te beslissen hoe hij te werk ging en wat hij deed. Zelf de verantwoordelijkheid dragen, zelf de knopen doorhakken en zelf de gevolgen dragen van de besluiten die je hebt genomen. Dat is ook een trek, die Jan het meest in zichzelf herkent. Hij heeft, in tijden dat het minder goed ging, vaak genoeg het advies gekregen om het bedrijf aan de kant te doen en te gaan ‘werken’, maar zulke adviezen maakten hem alleen maar sterker in het besef dat hijzelf verantwoordelijk wilde zijn. De risico’s die dat met zich meebracht naam hij op de koop toe. De zoons nemen het over Het bedrijf groeide langzaam door en Jos kon het niet meer allemaal alleen aan. Zoon Hans kwam mee in het bedrijf en ook Jan werd erbij betrokken.Toen Hans wegens lichamelijke klachten het werk niet meer kon doen, werkte Jan met zijn vader samen verder. In 1978 kwam broer Ton erbij en toen vader Jos begon te tobben met zijn gezondheid, gingen de twee broers verder. De jaren 1978 – 1984 waren heel moeizaam in de bouw en toen het bedrijf in 1984 voor een grote en risicovolle keuze kwam te staan stapte Ton als ondernemer eruit en ging Jan alleen verder. Ton bleef wel zijn beste krachten geven aan het bedrijf als werknemer en heeft in die functie als uitvoerder van werkzaamheden en organisator uitstekend werk verricht en grote verdiensten voor het bedrijf gehad. Maar Jan was meer de ondernemer, die een uitdaging zag in risico’s nemen en verantwoordelijkheid dragen. Hij was ook degene die zag dat het minder zou worden met de roosters en dat het bedrijf over moest schakelen op andere producten. Zo kwam men terecht in de prefab betonelementen voor de bouw. De derde generatie Het begin van Jan als enige ondernemer was niet eenvoudig. Enerzijds ging het niet slecht met het bedrijf. De klandizie was tevreden, opdrachten waren er voldoende en de omzet groeide. Maar om een of andere reden leidde het harde werken en de groei van de omzet niet tot meer winst. Toen bleek dat alleen vakmanschap en hard werken nog niet tot succes hoeven te leiden. Ook financieel en fiscaal beleid horen bij het ondernemerschap. Dank zijn de juiste adviseurs op deze terreinen keerde het tij en langzamerhand ontstond een bedrijf dat zich uit de zorgen werkte en kon opstomen in de vaart der volken. Nu zijn er drie bedrijven, waar ongeveer 100 mensen werken. Daaromheen bevindt zich nog een heel netwerk van toeleveringsbedrijven en afnemers. De directie wordt gevoerd door de zoons Arjan en Ron Heesakkers, nadat Jan zich om gezondheidsredenen heeft moeten beperken in zijn werk. Heesakkers Beton heeft zich definitief bewezen in zijn branche. Naast standaard producten als kleine prefab producten, variërend van afdekbanden, dorpels, kantplanken, lateien, en gevelbanden, kan met er vooral terecht voor maatwerk. Als het daar om gaat is (bijna) alles mogelijk. Men kan terecht voor maatontwerp in de breedste zin van het woord en voor prefab betonproducten toegespitst op de woning-, weg-, utiliteits- en waterbouw. Je kunt dan onder andere denken aan: galerijplaten, balkonplaten, trappen, bordessen, gevelelementen, dakranden, balken, kolommen, luifels en dergelijke. En Jan en Christine? Hoewel ze allebei problemen hebben met hun gezondheid, staan ze positief in het leven. Ze genieten van het goede leven dat ze met hard werken en veel zorgen hebben verdiend. Jan adviseert nog in het bedrijf, doet daar nog wat klussen voor en coacht zijn zoons, voor zover nodig, maar die kunnen prima op zichzelf en op het bedrijf passen. En Jan heeft zich op de muziek gestort, iets waarvoor voorheen geen tijd was. De kinderen en de kleindochter zijn het belangrijkste in hun leven en ze hopen nog heel lang op dezelfde voet verder te kunnen gaan. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Jan’s muziekstudie zich op dit moment beperkt tot het leren spelen van Sinterklaasliedjes voor zijn kleindochter. “Verandert er iets in je plaats in de gemeenschap als je succesvol bent?”, is een laatste vraag van mijn kant. Het antwoord van Jan is typerend: “Ja, vaak heel positief. Je wordt bij de gemeente en op de bank bijvoorbeeld op een heel andere manier behandeld als een aantal jaren geleden. Dat is dan mooi meegenomen, maar dat doet me niet zoveel. Jammer is wel dat als je tegenwoordig ergens binnenkomt vaak niet meer Jan Heesakkers binnenkomt, maar de geslaagde zakenman van Heesakkers Beton. Dan kijken mensen met andere ogen naar je, terwijl Jan toch nog gewoon Jan is.” “En als mensen zeggen: die Heesakkers heeft toch maar geluk gehad, dan moeten ze ook eens bedenken dat er naast een portie geluk toch ook veel hard werken en bloed, zweet en tranen aan te pas zijn gekomen. En dat je niets voor niets krijgt in dit leven.” BvS “Toen we kleiner waren mochten we water bij de beton spuiten. Dat vonden we prachtig. Maar toen we sterker werden kregen we een schop en moesten mee de beton omzetten. Dat vonden we minder prachtig.”

Postbus 105 5473 ZJ Heeswijk-Dinther Tel. 0413-29 60 95 Viking Entertainment B.V. Zaterdag 1 december: 21.00 uur, vrij entree: Burnout + Rammbamm Zaterdag 8 december, 21:00 uur, vrij entree: Creep Zondag 9 december, 13:30 uur, 4e HaDee Café Vierkamp Zaterdag 15 december, 21:00 uur, vrij entree: Fatburger+ Exile Zondag 16 december, 13:30 uur, 3e editie Viskomkoep Zaterdag 22 december, 21:00 uur, vrij entree: 18 jaar De Zwaan met Quatz & friends Donderdag 27 december, 06:00 uur, Ochtendkrieken met Els en Marieke Donderdag 27 december, 20:30 uur, vrij entree, Open Podium Vrijdag 28 december, 21:00 uur, vvk 10 euro, Action in DC (ACDC-tribute) & Orange Blossom Special (Johnny Cash-tribute) Zaterdag 29 december, 21:00 uur, vrij entree: Woodstock Tribute Band ACCU’S St. Servatiusstraat 33 - 5473 GA Heeswijk-Dinther Tel. 0413 - 291102 - Fax 0413 - 293591 decohome@lieshout.nu DÉ SPECIALIST VOOR UW HELE HUIS VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN LIJSTENMAKERIJ SPIEGELS EXCLUSIEF: FOTOBEHANG GRATIS KLEURADVIES mooi mooier mooist De mooiste woonwinkel van de regio bevindt zich tegenwoordig in Heeswijk-Dinther. Van Zoggel Wonen & Zo is namelijk geheel ver- bouwd. Kom daarom naar onze open dagen op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september. Wij zijn namelijk erg benieuwd naar uw reactie. Natuurlijk staan er dan een hapje en drankje voor u klaar. Graag tot ziens in onze nieuwe winkel! Plein 1969 nr. 7 Heeswijk-Dinther t. 0413 29 20 57 info@vanzoggelwonenenzo.com www.vanzoggelwonenenzo.com Kof estraat 3b | Heeswijk-Dinther | 0413 - 292456 Kerstkalender Wij wensen iedereen een knusse, gezellige decembermaand toe! In de periode van 25 december t/m 2 januari zijn wij gesloten. 2 dec: Open Zondag Laatste inkopen voor de Sint of lekker shoppen voor de Kerst (10.00-16.00 uur) 14 dec: Vrijdagavond Koopavond tot 20.00 uur 16 dec: Kerst Inn Gezellig kerstshoppen met diverse akties en lekkernijen (10.00-16.00 uur) 21 dec: Vrijdagavond Koopavond tot 20.00 uur 23 dec: Open Zondag Laatste inkopen voor de Kerst (11.00-16.00 uur) 24 dec: Open Echt de laatste kans voor de Kerstinkopen! (11.00-14.00 uur)

21 Voorzitter Bob Barten, zelf ook endurorijder, is samen met een compleet team verantwoordelijk voor de organisatie van dit gebeuren. Ook Emmy van de Wetering die belast is met voorbereidingen, het secretariaat en de catering heeft er samen met haar man Ben vele uurtjes in zitten. ‘We zijn een jaar geleden begonnen met de voorbereiding’, aldus Barten ‘Het verkrijgen van een vergunning bij de gemeente en de onderhandelingen met Flora en Faunabeheer zijn natuurlijk tijdrovende zaken maar dat weet je van tevoren. Bij zo’n evenement heb je natuurlijk altijd tegenstanders waar ik me soms ook wel wat bij voor kan stellen, anderzijds heeft dit evenement de vorige twee edities bewezen dat we zeer voorzichtig omgaan met de natuur en kun je een paar weken nadien al niet meer zien dat we er geweest zijn. Ook de burgemeester vindt het een fantastisch evenement maar eist wel van ons dat we de route afstemmen met de desbetreffende organisaties. Op donderdag 29 november vindt er de hele dag een technische keuring plaats waar alles tot in de puntjes wordt gecontroleerd. ‘s Avonds is er een officiële receptie van 20.00 tot 22.00 uur voor genodigden. Vrijdag 30 november om 8.00 uur gaat de eerste van de plusminus 300 te verwachte rijders van start.’ Slijtageslag Volgens Barten wordt de start die overigens nog in het donker plaatsvindt bij café Stanserhorn, zeer spectaculair en zal de eerste rijder worden weggeschoten door burgemeester Heijmans. De internationale deelnemers rijden op één dag 4 ronden van zo’n 75 km met in iedere ronde 3 (afgesloten) snelheidsproeven; de nationale rijders leggen per dag 3 ronden af. Voor alle deelnemers wordt het waarschijnlijk een slijtageslag voor zowel mens als machine en zal ook het weer van grote invloed zijn. Bob Barten: ‘Om het niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor het publiek aantrekkelijk te maken hebben we dit jaar flink uitgepakt, de eerste proef (Rukven) staat geheel in het teken van Le Dakar. Op zaterdag staan nabij de proef een groot aantal Dakar motoren, auto’s en trucks te pronken en als de laatste endurorijder voorbij is (rond 12.00 uur) komen deze in actie en proberen het publiek een uur lang te vermaken. Op proef 2 nabij Vorstenbosch hoeven de toeschouwers en de deelnemers zich ook niet te vervelen. De proef bevat een aantal spectaculaire hindernissen zoals rijden over boomstammen, crossen door een oplegger en nog veel meer. Het publiek staat hier natuurlijk op een veilige afstand, ook kan de jeugd hier kennismaken met de motorsport d.m.v. de Yamaha jeugd opstapdag waarbij kinderen op een speciaal circuitje met kleine crossmotoren mogen rijden . De derde proef vindt plaats op en nabij Café Stanserhorn (Heeswijk); het is een gedeelte sluipdoor kruipdoor, en als afsluiting vindt de slotcross plaats. Verder barst het twee dagen lang van de actie met onder meer trail demo en miniracers en een industriestraat. Tijdens dit alles is het gehele evenement gratis toegankelijk voor het publiek.’ Op zaterdagavond worden de K.N.M.V. endurokampioenen bekend en vindt de prijsuitreiking en een groot kampioensfeest plaats bij café Stanserhorn met de band TILT. Natuurlijk zijn alle vrijwilligers die zich twee dagen lang hebben ingezet, hierbij aanwezig en waarschijnlijk zullen ze wel dorst hebben… MvdW Stichting Enduro Bernheze organiseerde al twee keer eerder een endurowedstrijd in onze gemeente. De K.N.M.V. was zeer onder de indruk van de organisatie die mede mogelijk werd gemaakt door de inzet van circa 200 vrijwilligers. Dit leidde tot het toewijzen van de Internationale Kampioensrit. Die vormt de traditionele afsluiting van het jaar, dit jaar dus in Bernheze op 30 november en 1 december. De jonge organisatie werd hierdoor zo enthousiast gemaakt dat men besloot om er een heus spektakel van te maken. Enduro: slijtageslag voor mens en machine Tweedaagse Internationale kampioensrit in HaDee

22 Het hoeft geen verbazing te wekken dat de gemeente rond 2000 haar oog laat vallen op het fiere pand met zijn hoog opgaande gevel en prachtige hoge ramen aan de Brouwersstraat 4 in Dinther. Een schitterende aanvulling immers op de lijst van gemeentemonumenten. In oude stukken wordt het perceel Brouwersstraat 4 in 1736 reeds genoemd. Het betreft dan echter een vroeger pand dat toebehoort aan de kinderen Paulus Hendrix Bunthof die het verhuren aan Hendrik Peters. Op een kadastrale tekening uit 1832 blijkt dat naast het genoemde perceel een steegje loopt, den Hulsakker genaamd. (De buren ter rechterzijde hebben nog een bordje met deze aanduiding op hun zijgevel staan.) In 1848 wordt het op dit perceel gelegen smidshuisje, erf, tuin en rijweg voor rond de 550 gulden door Jacobus van der Heijden verkocht aan de smid Cornelis van Lamoen. In het kadaster spreekt men van een ‘huis van de achtste klasse met erf en groot 4.70 are’. Sinds die tijd wordt er regelmatig van eigenaar gewisseld. Om en nabij 1885 wordt het huis echter afgebroken om plaats te maken voor een herenhuis dat in de voorgevel het jaartal 1890 vermeldt. De bouw gebeurt in opdracht van de in 1850 geboren Gerardus Petrus van Sleeuwen. Deze wordt ook wel ‘Grard d’n Brouwer’ genoemd vanwege het bezit van een brouwerij achter de boerderij ‘Het blauwe Kruis’ aan de Brouwersstraat 2. Gerardus is getrouwd met Maria van den Broek. Het echtpaar staat te boek als zeer welgesteld en bezit naast enkele grote boerderijen ook het vroegere melkfabriekje aan het Retsel. Men zou verwachten dat de echtelieden dan een zekere welstand vertonen, maar nee, volgens overlevering is het bij hen zuinigheid troef. Hun huwelijk wordt gezegend met twee kinderen, een jongetje en een meisje. Het knaapje overlijdt al snel en ook dochter Johanna blijkt gaandeweg een zwakke gezondheid te ontwikkelen. In 1893 wordt het huis met een uitbouw uitgebreid, in 1901 volgt een Tiny v.d. Broek (55) Ik hou zelf niet zo van nieuwbouw, ik hou meer van oude dingen maar ze gaan tegenwoordig overal zo aan de slag. Ze moderniseren overal, het hoort er bij. Ze moeten de mensen natuurlijk ook ergens kwijt. Het is toch wel aardig en met die winkels erbij zal het ook wel mooi worden. Diny (54) enWil (58) Deckers We vinden het allebei wel mooi. Eerst was het wel even wennen maar nu het er staat vinden we het wel mooier dan eerst en de winkels zijn nu lekker dichtbij. Het is een mooi gebouw en het is netjes gebouwd. Het mag gerust zo hoog zijn daar heeft niemand last van en je hebt een mooi uitzicht over het Aa-dal. Peer Verkuijlen (54) Ja ik vind van wel. Zeker vanuit het idee dat mensen in het centrum moeten wonen, dan is het op deze manier een fraaie oplossing. De verfraaiing zit hem in de kwaliteit en de stijl. Door de verspringingen en uitbouwen in het gebouw oogt het geheel ook niet te massief. De overgang van het dorpse naar het landelijke karakter is ook in orde. Alles bij elkaar is het goed gelukt. Dorpspraat: Zijn Mariuspoort en Jonckerplaets Historische panden in HaDee: Gemeentemonument: het statige historische pand van ‘Grard d’n Brouwer’

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=