d'n Hadeejer december 2023

d’n HaDeejer - 41 Klimaat robuust In de groenstrook van de Pastoor Maasstraat, onder Plein 1969 en nu ook onder de parkeerplaats van Raadhuisplaza is er een infiltratievoorziening van kratten aangelegd. Deze voorzieningen zijn aangelegd om regenwater vast te houden en te infiltreren in de bodem om verdroging in de kern tegen te gaan. Bij hevige regenval daarentegen wordt wateroverlast juist vermeden. Bomengranulaat Ook zijn er bij de nieuw aan te planten bomen, vakken met speciale grond gemaakt waarin de boom goed gedijt. Deze grond noemen we boomgranulaat en is onder de hoofdrijbaan verwerkt. Bomengranulaat is ontwikkelt voor het planten van bomen onder verhardingslagen die zwaar worden belast zoals parkeerplaatsen en wegen. Dit zorgt voor een draagkrachtige en waterdoorlatende groeiomgeving met genoeg voedingsstoffen én optimale groei van de bomen. Openbaar Vervoer Door de afsluiting van de Traverse kan het openbaar vervoer niet door Heeswijk-Dinther heen rijden, daarom zijn er nu twee opstapplaatsen: ter hoogte van de kerk in Heeswijk én een tijdelijke halte op Laag Beugt ter hoogte van de rotonde Hulsakker. Deze situatie blijft in fase 3 en hoogstwaarschijnlijk ook in fase 4 van toepassing. Woordje Wethouder Als je de betekenis van het woord ‘project’ opzoekt in de Dikke Van Dale of op Google, kom je tot de conclusie dat het verwijst naar “vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct” of “voorbereiding en uitvoering van een groot plan, activiteit of samenstel van activiteiten gericht op een welomschreven resultaat.” Deze definities weerspiegelen de essentie van wat een project inhoudt. Deze beschrijving is deels ook van toepassing op ons Traverse project. Bij de voorbereiding moet je niet alleen nadenken over ontwerp, financiën en wie de uitvoering zal doen. Maar daarnaast kijken we ook met een scherp oog naar de gevolgen voor onze directe omgeving. Traverse Heeswijk-Dinther Traverse Heeswijk-Dinther Advertorial Boomgranulaat onder hoofdrijbaan Voorgestelde busroute tijdens fase 3 en 4 Wethouder Marius Tielemans Foto: Wim Roefs

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=