d'n HaDeejer januari 2017

Documentaire Zembla Op 5 oktober deed Zembla in de documentaire ‘Gevaarlijk spel’ schokkende uitspraken: kunstgrasvelden met rubbergranulaat zouden stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid. De KNVB gaf snel aan dat zij geen reden zag voor paniek en dat er gewoon kon worden gevoetbald op de velden. Wel werd een onderzoek gestart door het RIVM. De besturen van de vier voetbalverenigingen binnen onze gemeente kwamen bij elkaar voor overleg. Bij de gemeente werden hun zorgen geuit, waarna deze direct toezegde zich te gaan oriënteren op alternatieven. Hierbij zou gekeken worden naar veiligheid, kosten en consequenties voor de bespeelbaarheid. “Niet op ieder kunstgrasveld kun je namelijk even fijn spelen,” vertelt Joep. “Op de nieuwere velden speelt het een stuk fijner, maar er zijn veel verschillen in prijs en kwaliteit.” Ondertussen werd nog wel gevoetbald op het kunstgras en werden leden en hun ouders ingelicht over de stand van zaken. “Er ontstond geen ophef binnen onze vereniging. Van ouders kwamen slechts drie reacties met vragen.” Onafhankelijk onderzoek Enkele dagen later werd Joep Adank gebeld door Omroep Maasland met de vraag of hij mee wilde werken aan een onafhankelijk onderzoek. Er zouden monsters van het veld van Avesteyn en een aantal andere verenigingen worden genomen en deze zouden worden onderzocht. “Dat was een lastige beslissing voor mij. We hadden met de andere voetbalverenigingen en de gemeente afgesproken dat we één lijn zouden trekken. Ik kon niemand bereiken en moest zonder overleg beslissen, maar ik heb ervoor gekozen om mee te doen.” Uit de resultaten bleek dat er kankerverwekkende stoffen aanwezig zijn in de rubberkorrels van het kunstgrasveld van Avesteyn. “Nu ons veld specifiek genoemd werd in relatie tot de ongezonde stoffen, konden we niet anders dan besluiten de velden in Bernheze niet meer te gebruiken, totdat er meer duidelijkheid zou zijn vanuit het RIVM. De gemeente stond hier gelukkig achter.” Logistiek was dit een uitdaging, maar uiteindelijk hebben de meeste wedstrijden gewoon plaats kunnen vinden. Er zijn wel trainingen uitgevallen. Toch voetballen Op 20 december publiceerde het RIVM de resultaten van haar onderzoek. Hieruit is gebleken dat de schadelijke stoffen in het rubbergranulaat nauwelijks vrijkomen en dat het risico voor de gezondheid verwaarloosbaar is. De verenigingen hebben hierop besloten om de kunstgrasvelden weer te gebruiken. Ook dit heeft niet voor ophef onder de leden gezorgd. “Onze leden waarderen het dat we, als een van de weinige verenigingen, besloten hebben om tijdelijk niet op de velden te spelen. Ze weten dat we hun gezondheid serieus nemen en vertrouwen ook de beslissing om de velden weer wel te gebruiken.” Toch is de kous hiermee nog niet helemaal af. “De gemeente heeft sport, milieu en gezondheid hoog in het vaandel staan en blijft gelukkig nadenken over alternatieven, hier verwachten we deze maand meer over te horen.” Naar aanleiding van een documentaire die wees op mogelijke gezondheidsrisico’s van spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat, werd er in onze gemeente tijdelijk geen gebruik gemaakt van deze velden. Inmiddels worden ze weer volop bespeeld. Met de voorzitter van voetbalvereniging Avesteyn, Joep Adank, blikken we terug op de afgelopen periode. De meeste wedstrijden gingen gewoon door Kunstgrasperikelen Joep Adank d ’ n hadee j er 13 Tekst Loes van Gerwen Fotografie Jaques Worms

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=