DnHadeejer_SEPT2016.indd - page 8

8
d ’ n hadeejer
een klein half uur les op woensdag-
en vrijdagmiddag. Het gaat bij ons op
de opleiding niet om de diploma’s, maar
om het speelplezier. daarna komen de re-
sultaten vanzelf.” emiel drumt zelf ook graag.
“dat doe ik in het lege kantoor in de timmerfa-
briek van m’n schoonvader. Zo heeft niemand er
last van, want het gaat wel hard.”
de leden van de slagwerkgroep doen regelma-
tig mee met solistenconcoursen. emiel heeft
zelf ook veel wedstrijden gedrumd. “Je oefent al
gauw een jaar voor een wedstrijd. daar heb ik
nu geen tijd meer voor over. als je wint, stroom
je door naar de brabantse en daarna de neder-
landse Kampioenschappen. Ik ben samen met
Jos Schuts, die ook slagwerkinstructeur is, regel-
matig nederlands Kampioen geworden. Hoe ho-
ger je komt, des te meer tegenstand je krijgt. Wij
versloegen een duo, dat aan het Conservatorium
ging studeren. daar waren zij niet zo blij mee!”
Rennen, zwoegen en zweten
In januari van dit jaar, begon de sportieveling
met een proefles bootcamp voor wat vrienden
en familie. bootcamp is een groepstraining die
conditie en kracht- en stabiliteitsoefeningen
combineert. de trainingen worden altijd in de
buitenlucht gehouden en hierbij wordt veelal
gebruik gemaakt van obstakels en materialen
die in de omgeving aanwezig zijn (lees meer op
bootcampheeswijkdinther.nl).
“Ik wilde graag meer sportles geven, dat is wat
ik graag doe. danique kwam met het idee van
de bootcamp, omdat het de laatste jaren steeds
populairder is en hier in het dorp nog niet werd
georganiseerd. na de try out, startte ik een Face-
bookpagina en ging het nieuws al snel rond.
Inmiddels heb ik vijftig deelnemers die één of
meerdere keren per week mee bootcampen.”
er zijn vijf lesmomenten van een uur en er is één
groep mannen. daar is zeker nog ruimte voor be-
langstellenden. “er is altijd niveauverschil, maar
iedereen kan op zijn eigen tempo meedoen. Ik
zorg wel dat iedereen bezig blijft. vrouwengroe-
pen vragen een andere benadering dan mannen.
er wordt wat meer gekletst. mannen geven het
ook eerder aan, als ze een oefening niks vinden.
en de competitie is binnen de mannengroep
groter, die geven nooit op. maar bij alle groepen
staat het plezier voorop en wordt er flink aange-
pakt. Iedereen verlegt elke training z’n grenzen.”
‘Het gaat
om het
speelplezier,
daarna komen
de resultaten
vanzelf’
‘De competitie is
binnen de mannen-
groep groter’
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44
Powered by FlippingBook