DnHadeejer_SEPT2016.indd - page 11

d ’ n hadeejer
11
Rien Dortmans
wAAr Heb je AL Die tijD
UitGeHAnGen?
“geboren op beugt in een verbouwde
hennenkooi, waar vroeger Thé Heesakkers
zijn betonfabriekje had. verhuisd naar de Jus-
titieweg, dat heette toen anders. daarna naar de
Kleine bosweg in de dodenhoek. daar ontmoette ik Toos,
ze was vriendin met mijn zus dien. Toos was negentien en
ik twintig toen we trouwden. We gingen wonen aan de riet-
dijk in vorstenbosch, daar was het altijd feest. na een jaar
verhuisden we naar de margrietstraat. daar werden onze
dochters merlin, Sharon en Kelly geboren. Zo trots als een
pauw waren we op die meiden, en dat ben ik nog steeds!
In 2012 toen we 43 jaar getrouwd waren, werd Toos ziek, in
augustus 2014 heeft ze ons verlaten.
een verschrikkelijke tijd die ik niemand gun. na haar over-
lijden heb ik vrij snel het huis verkocht, en ik woon nu naar
alle tevredenheid in de Willebrordstraat in Heeswijk.
Tja, het is wel Heeswijk……..grapje!”
wAAr HAnG je Het LieFst ronD?
“langs het veld en in de kantine van avesteyn, aan de wa-
terkant om te vissen of in de kroeg.
In Turkije op vakantie met mijn zus dien en haar man Wil
deckers.”
wAnneer Heb je Voor Het LAAtst De beest
UitGeHAnGen?
“nog niet zo lang geleden ben ik met dochter Kelly op stap
geweest in den bosch. eerst een terrasje bij ’t bosschenaar-
tje. al snel kwamen mijn stapmaatjes
magda en Wendy met haar nicht ons
‘versterken’. Toen naar café Effe Ted in
berlicum en naar Frappant. nog niet ge-
noeg gehad natuurlijk, een van mijn beste
eigenschappen. om drie uur stonden we voor
een gesloten deur bij de Zwaan,
‘dè lekt toch nerregus op, um drie ure al dicht’.”
metwie zoU je weL in De HAnGmAtwiLLen LiGGen?
“dat zijn er zo veel, maar als ik er dan toch een moet noe-
men, ze heeft iets met heibloemen, ha, ha, en ook met een
hangmat!”
wAt is je iDeALe rUstmoment?
“elke middag en avond na het eten hou ik siësta. dan hoeft
er ook niemand aan de deur te komen.
Ik kom niet van de bank af. ‘vur ginman’. Ik moet die rust
echt nemen, brabantse nachten zijn lang.”
wAt oF wie HAnGt je De keeL Uit?
“Mensen die van je willen profiteren en mensen die liegen.”
Voor wAt kom je DireCt De HAnGmAt Uit?
“op de eerste plaats voor een leuke vrouw. en voor twee
frikandellen speciaal, met extra curry, goed voor de choles-
terol en voor de dorst.”
wAAr Droom je bij weG?
“mooie vrouwen, vakanties en vette bluesmuziek.”
Tekst
rene van der pas
Fotografie
rené kuijs
logo
suze ooms
66 jaar,
Avesteyner
,
levensgenieter
en
vette
blues
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44
Powered by FlippingBook