d'n Hadeejer november 2015

Plein 1969 Voor de herinrichting van Plein 1969 is € 500.000,- uitgetrokken. Over de manier waarop het Plein moet worden ingericht, bestaat nogal wat verschil van mening. Voor de gemeente is het van het grootste belang, dat er voor de plannen een zo breed mogelijk draagvlak zal bestaan in de dorpen zelf. Daartoe lopen nog steeds gesprekken met Actief Burgerschap. In samenspraak met de gemeente zullen er binnenkort knopen worden doorgehakt. In hoeverre de ideeën van de drie kunstenaars een plaats zullen kunnen krijgen, hangt van deze gesprekken af. Het project ‘Begeleidwonen’ in de Abdijstraat Dit project loopt al jaren, zonder resultaat. Maar daar zal het komende jaar verandering in komen. • d e bestemming Maatschappelijk wonen is goedgekeurd in de raad; • d e ouders hebben een vereniging opgericht, die goed functioneert; • d ie vereniging is een werkverband aangegaan met de organisatie de Driestroom, die zich bezig houdt met zorg voor en met wonen en werken van mensen met een handicap; • é n, zeer belangrijk, er is een investeerder gevonden. Van wethouder Glastra van Loon mag ik noteren: “Als het niet fors tegenzit, kan de bouw in 2016 beginnen.” Sociale woningbouw Door het landelijk beleid kunnen gemeentes helaas geen vuist maken tegenover de woningcorporaties. Ze kunnen alleen zogenaamde prestatieafspraken maken. Maar als de corporaties niets willen (of kunnen) valt er met hen ook niks af te spreken. Het aantal sociale woningen in HaDee daalt, langzaam maar gestaag, sinds 2009 (van 428 naar 386). Ook voor 2016 zit er niets in het vat. Maar Rein van Moorselaar kan voor de verdere toekomst toch een lichtpuntje laten zien. Voor 2017 is er de afspraak en de toezegging dat Kleine Meierij 6 sociale woningen zal bouwen en in 2018 zullen dat er 14 zijn. Van Moorselaar benadrukt nog dat de gemeente pogingen onderneemt, om in die periode in Heeswijk-Dinther nog 30 van zulke woningen extra te laten bouwen. Maar zoals gezegd heeft de gemeente daar weinig over te zeggen. Ze kan in ieder geval niets afdwingen. Het fietspadenplan Er is € 275.000,- extra vrijgemaakt voor renovatie van het fietspadennetwerk. Voor HaDee zal in het voorjaar van 2016 bekeken worden, welke paden daarvoor in aanmerking komen. In datzelfde jaar kan er dan een begin mee worden gemaakt. Verbetering van de riolering In de Veldstraat wordt momenteel druk gewerkt aan een verbetering van de riolering. Maar ook voor de komende jaren zijn er voor onze dorpen nog meer plannen in deze richting. • 2 016: Werkzaamheden in Eikenhoek ter voorkoming van wateroverlast • 2 016: Afkoppelen hemelwater in de Willibrordstraat • 2 017: Renovatie riolering Torenstraat (samen met herstel straatwerk) • 2 017: Optimalisatie waterberging in Heeswijk-Dinther Noord (onder meer ringgracht abdij) • I n de periode 2017, 2018 en 2019 worden hemelwatervoorzieningen in Heeswijk-Dinther aangelegd (o.a. Zijlstraat en in het centrum). De totale investering bedraagt € 200.000,- De laatste mem De door Marko Konings, namens partij Blanco aangekaarte discussie dat HaDee aan de achterste mem zou hangen, is zo langzamerhand wegens gebrek aan bewijs wel verstomd. Nu meteen zeggen dat we helemaal vooraan zitten, is misschien wat overdreven, maar bovenstaande opsomming geeft toch aan dat we tamelijk kort bij de kop zitten. Rien Wijdeven Rein van Moorselaar d ’ n hadee j er 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=