d'n Hadeejer november 2015

Positief ... maar voorzichtig De wethouder financiën Jan Glastra van Loon constateert dat de bezuinigingen hun effect hebben gehad. De ingezette bezuinigingen van de afgelopen jaren gaan nog wel doorwerken, maar er komen geen nieuwe meer. Dat hoeft ook niet meer omdat: • Z oals gezegd, de genomen maatregelen effectief blijken te zijn; • D e grondverkopen stijgen en er dus weer wordt gebouwd; • D e door het Rijk opgelegde bezuinigingen worden gehaald. Daarnaast zijn er nog twee redenen omde toekomst optimistisch tegemoet te zien: • D e grondaankopen uit het verleden voor Heesch West drukten zwaar op de begrotingen. Vorige colleges hebben door de zure appel heen gebeten en daar zwaar op afgeboekt. Weliswaar is er nog geen meter verkocht en zonder voldoende verkoop of met verkoop tegen een minder goede prijs, wordt er toch nog verlies geleden. De grootste verliezen zijn nu echter afgedekt. • G emeentes moeten vanaf heden vennootschapsbelasting gaan betalen over niet-publieke taken. Dit is een nieuw fenomeen, waarvan geen enkele gemeente nog kan inschatten wat de kosten zullen zijn. Bernheze heeft € 200.000,-- kunnen reserveren voor dit doel. Daar kan dus eigenlijk geen tegenvaller meer inzitten. Al met al staat de gemeente er financieel niet slecht voor. Geen rare fratsen uithalen en op de centjes letten, is het devies. Maar dan zal het zeker wel gaan. En uit de investeringsplannen blijkt zeker dat HaDee niet vergeten wordt. Integendeel! Na deze ‘algemene beschouwingen’ met Glastra van Loon was het de vraag: En wat zal HaDee concreet merken van het beleid van dit college? De wethouders Rien Wijdeven en Rein van Moorselaar gaven daar hun toelichting op. De ontsluitingsweg “Alleseinenstaanopgroen!”zegtRienWijdeven.“Erzal intotaal € 5.500.000,- geïnvesteerd worden in de weg en een brug over de Aa. De provincie draagt € 2.000.000,- bij.” Het bouwbedrijf Ploegam uit Vinkel heeft de aanbesteding gewonnen. In januari 2016 zal er nog een uitgebreide voorlichting zijn voor inwoners van Dinther en Heeswijk, over het hoe en wat, de planning en de voortgang. Voor 31-12 2016 moet de weg klaar zijn. Er wordt gewerkt vanuit de kanaaldijk in de richting Dinther. Daarmee hebben de inwoners zo weinig mogelijk last van het onvermijdelijke werkverkeer. Als dan de weg in 2016 voltooid is, zal het jaar 2017 besteed worden aan onderzoek over de verkeersstromen door de dorpen: • h oe zal verkeer in de dorpen veranderen door de ontsluitingsweg? • waar ontstaan mogelijk nieuwe problemen? Op basis van dit onderzoek zal dan met o.a. Actief Burgerschap worden besproken welke maatregelen voor het dorp geschikt en nodig zijn om de kom veiliger en prettiger te maken. In 2018 kunnen die maatregelen dan worden uitgevoerd. Het is duidelijk dat de inwoners dus nog even geduld moeten hebben, alvorens hier concrete resultaten kunnen worden geboekt. De Gouverneursweg Voor de Gouverneursweg is € 150.000,- uitgetrokken. Het betreft hier normaal onderhoud in het kader van de verkeersveiligheid. Dat betekent dat de huidige stenen eruit gaan en dat er nieuwe stenen komen. Verder gebeurt er niets aan deze weg. De Willibrordstraat Deze straat staat al jaren op de nominatie om aangepakt te worden. Enkele jaren geleden zijn op verzoek van de bewoners de bomen gerooid, maar er is nog geen nieuw groen aangeplant. Rein van Moorselaar zegt: “De gemeente wil de renovatie samen met de bewoners doen, onder het motto: ‘Het is jullie straat. Hoe willen jullie het hebben?’ Natuurlijk zijn er wel enkele uitgangspunten, zodat bijvoorbeeld niet alle ruimte parkeerplek wordt. Maar binnen die uitgangspunten wordt met de bewoners de inrichting, het straatmeubilair, het groen en de bestrating uitvoerig besproken. Daarna wordt er een plan gemaakt, dat opnieuw wordt doorgepraat en dan pas begint de uitvoering. Een van de Bernhezer principes is bijvoorbeeld dat het hemelwater van het afvalwater wordt gescheiden. En natuurlijk moet men ook binnen de begroting van € 475.000,- blijven. Tekst Bart van Schijndel Fotografie Jacques Worms d ’ n hadee j er 19 Jan Glastra van Loon

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=