d'n Hadeejer februari 2015

d’n HaDeejer | 11 ‘Cito eindtoets niet meer medebepalend’ Hoe kijken jullie zelf naar deze wijziging? Joke Schopping, directeur van de Bolderik: “Op de basisschool wordt een kind gedurende acht jaar gevolgd en hebben we het kind goed in beeld. In het advies wordt de totale ontwikkeling van een kind meegewogen naast de toetsresultaten. Voor ons verandert er in praktische zin niets. Wij gaven altijd al adviezen voordat de uitslag van de Cito eindtoets er was, dat resultaat werd dus niet als zwaarst gewogen. Het later in het jaar afnemen van de Cito eindtoets vind ik een goede zaak. Daardoor is het schooladvies van de basisschool leidend en kan het resultaat van de Cito eindtoets niet medebepalend zijn voor de aanname van kinderen.” Peter van der Steen, vervangend directeur Het Mozaïek: “Wij zien de verandering alleen maar als positief. De citotoets wordt door kinderen, ouders en school vaak gezien als een soort van afsluiting of afronding van de basisschool. Dan past een toets later in het schooljaar, dus in april, veel beter dan een eindtoets in februari.” Gijs van Wanrooij, leerkracht groep 8: “Voor de kinderen was het een echte opluchting toen ze aan het begin van het schooljaar hoorden dat de eindcito in april zou zijn. Kinderen ervaren de toets toch als een heel belangrijk moment, iets waar ze erg tegenop zien en waarvan sommigen zelfs ziek worden. De druk is nu minder, nu ze weten dat de Cito-toets niet meer bepalend is voor de toelating.” Ruth van der Pol, bovenbouwcoördinator ’t Palet: “We vinden de wijziging een bevestiging van wat al in gang gezet was: de basisschool heeft de grootste stem. De adviesgesprekken in de commissie zijn intensief geweest, je wilt iedereen een passend advies geven. We zien dat ouders nu ook minder gaan shoppen voor externe onderzoeken, ze weten dat ons advies leidend is. Nu er geen tweede advies nodig is voor het VO, ligt er minder druk bij de eindtoets.” Wat merk je tot nu toe vanuit de kant van de scholen voor voortgezet onderwijs? Joke geeft aan dat ze vanuit het voortgezet onderwijs hier geen informatie over heeft. “Een enkele school nam al jaren een NIO-test af bij aangemelde kinderen. Zij zeiden altijd: ’Niet om niveau te bepalen, maar om meteen bij aanvang van het schooljaar een kind goed te kunnen begeleiden.’ Of zij dit blijven doen is mij niet bekend en ook niet of andere scholen dit gaan overnemen. Ik merk dat er vertrouwen is in onze advisering vanuit voortgezet onderwijs.” Op het Mozaïek zien ze dit jaar als een soort van pilot, vooral voor de VO-scholen HAVO en VWO. “In het VMBO-onderwijs heeft altijd de nadruk meer gelegen op het advies van de school. Daar is het minste veranderd. HAVO-VWO scholen hebben in het verleden heel sterk gekeken naar de uitslag van de eindcito. Twee positieve adviezen (schooladvies en uitslag eindcito) vonden ze noodzakelijk. Nu wordt er veel beter gekeken naar het schooladvies dat wij geven,” aldus Peter en Gijs. “Het lijkt of de scholen zich meer gaan indekken om iedereen op het goede plekje te krijgen,” zegt Ruth. “Het Zwijsen komt nu met brugklassen Mavo-Havo en Havo-VWO. We merken ook dat, met name de VO scholen uit Veghel, meer toenadering zoeken. Ze gaan aansluiting zoeken op een aantal (vak)gebieden. We kunnen nog meer afstemming bereiken als het gaat om de adviezen: eenduidig of tweeduidig.” Februari was traditioneel de maand waarin veel scholen in Nederland de Cito eindtoets afnamen in groep 8. De behaalde score door de leerling speelde een behoorlijke rol bij de keuze en mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs. Dit gaat in 2015 veranderen: de basisscholen geven vóór 1 maart een schooladvies, wat leidend is bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen voor de toelating geen extra toetsen of testen meer afnemen om het niveau van de leerling nader te bepalen. Pas in april volgt de eindtoets. Wij zijn nieuwsgierig hoe de drie basisscholen in ons dorp deze verandering tot nu toe ervaren. tekst Berry van de Wetering fotografie Jacques Worms

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=