d'n Hadeejer september 2014

d’n HaDeejer | 9 Goede bedoelingen verpakt in mooie woorden Alle goeds voor Bernheze! De redactie van d’n HaDeejer vroeg mij om het “Concept bestuursprogramma Bernheze 2014-2018” eens goed door te lezen en dan met name te letten op de rol die Heeswijk-Dinther erin speelt. Dat laatste was snel gebeurd: Heeswijk-Dinther komt vier keer voor in die nota. • het servicepunt wordt gesloten per 1 januari 2015; • de weg naar het kanaal wordt aangelegd (maar dat wisten we al); • er komt een pilot sociale woningbouw in HaDee; • het bestemmingsplan Retsel wordt afgerond. Voor de rest wordt HaDee niet expliciet genoemd. Maar (en dat kan velen tot troost strekken) datzelfde geldt voor de andere kernen van Bernheze. Zelfs (ongetwijfeld tot groot verdriet van Henk Habraken) staat nergens te lezen dat Heesch bij Oss zal worden gevoegd. tekst Bart van Schijndel fotografie aangeleverd Algemene Bernhezer nota B&W heeft zich in het bestuursprogramma maar zelden uitgelaten over de afzonderlijke kernen. De nota telt 11 hoofdstukken, die op dezelfde wijze zijn ingedeeld: • Wat willen we bereiken? • Hoe geven we dat vorm? • Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? Op deze manier worden de belangrijkste onderwerpen die in een gemeente spelen, één voor één aan de orde gesteld: het bestuur, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, cultuur en educatie, zorg, jeugd en werk, duurzaamheid, ruimte en wonen en financiën. Maar B&W hebben zich op de vlakte gehouden. Daarom worden de dorpen ook maar zelden vermeld. Vage en ambtelijke taal Er worden processen voortgezet en/of verbeterd, afspraken gemaakt, plannen opgesteld, er wordt onderzocht, gecontinueerd en versterkt, ontwikkeld en opgesteld. Ze willen, ze wensen, ze trachten, ze geven prioriteit aan en ze ronden af. En ze hebben veel en vaak ambitie. Een enkele keer maar, staat er dat iets “wordt gerealiseerd”. Verder wordt er natuurlijk gestimuleerd, ondersteund en ingehaakt op (ik las zelfs dat er wordt aangehaakt bij). Het voortouw wordt genomen en er wordt georganiseerd, er wordt geïnformeerd en er worden mensen bij betrokken. Er wordt in beeld gebracht en vormgegeven. En er wordt gewerkt aan een nieuw “zorglandschap”. En dat heeft dan niets te maken met het buitengebied. Alle goeds in het algemeen, maar soms ook concreet Op deze wijze wenst het nieuwe college ons alle goeds. Als het allemaal gerealiseerd wordt, wordt Bernheze een mooi paradijsje om in te wonen. Toch worden er ook een aantal concrete zaken genoemd, die ook voor Heeswijk-Dinther van extra belang zijn: • Voor alle inwoners staat de gemeente borg voor een sociaal vangnet voor hen die het nodig hebben. Bij de invulling ervan is het natuurlijk de vraag: “Wanneer vindt de gemeente dat je het nodig hebt?” Hier ligt een belangrijke taak voor de politieke partijen en de welzijnsinstanties; • Voor wat betreft zorg, jeugd en werk heeft de rijksoverheid de werkzaamheden (met een forse bezuiniging) over de schutting van de gemeentes gegooid. B&W gaat daar veel aandacht aan besteden, maar roept ook iedereen op om tijdig signalen af te geven over de nieuwe manier van werken. Hier moeten burgers dus attent zijn en op tijd aan de bel trekken; • Bernheze wil zelfstandig blijven, ongeveer zoals het nu is. Dus in de ogen van ons bestuur hoeft HaDee niet naar Veghel; • Bernheze is in 2030 energie-neutraal. Dus ook Heeswijk-Dinther; • Bernheze krijgt glasvezel, dus ook Heeswijk-Dinther; • De Wildhorst wordt in 2020 omgevormd tot een plaats voor enkel verblijfsrecreatie. Dat betekent dus dat er niet meer permanent gewoond mag worden; • In 2018 moet Bernheze het predicaat “Fairtradegemeente” verwerven. Dan doet dus ook Heeswijk-Dinther mee aan eerlijke prijzen voor boeren in ontwikkelingslanden; • De wijkverpleegkundige komt terug, dus ook in HaDee; • “Het ontplooien van ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten (voor de jeugd, BvS) wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de bewoners zelf”. Met andere woorden: de subsidie wordt afgeschaft; • Het persoonsgebonden budget blijft bestaan; • Bij woningbouw gaat de grootste aandacht naar huurwoningen. Er komt een pilot in HaDee.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=