d'n Hadeejer maart 2014

d’n HaDeejer | 15 Winst voor SP en D66, verlies voor alle anderen Bernheze volgt landelijke trend en ook weer niet Wat in ieder geval prima was, was de opkomst. Die was zelfs hoger dan vier jaar geleden. Waarmee Bernheze in ieder geval een lange neus trok naar Maurice de Hond. De uitslag Behalve D66 en SP heeft iedereen verloren. Het meeste verloor Progressief Bernheze, dat ruim een kwart van zijn achterban kwijtraakte, ondanks het uitstekende wethouderschap van Hans van der Pas. De ruzie rond de OPG heeft deze lokale partijen 2 zetels gekost. ABB/ BS/OPG hadden er samen 8. Lokaal en Blanco hebben er samen 6. Het CDA blijft trouw aan het beeld van een langzaam dalende achterban. Sinds 1993 is er een afname van het aantal kiezers en ook nu zet die daling zich voort. In vergelijking met 1993 daalde het aantal kiezers met 1.864 en heeft al 41,3% van de kiezers van toen een ander onderdak gezocht. Bij de SP zie je het tegenovergestelde: een stijgende groep aanhangers. Hoewel ze in 2002 niet meededen en dus 4 jaar afwezig waren, steeg het aantal kiezers vanaf 1993 met 888 van 1.191 naar 2.079, een toename van 74,6%. LoKaLe LijSten In heel Nederland nam de aanhang van de ‘lokalo’s’ toe. In Bernheze hadden de lokale partijen in 2010 (PB, ABB, NS, OPG) samen 5.959 stemmen oftewel 51,7%. Dit jaar (Lokaal, Blanco en PB) was dat nog maar 4.845 of 39,6% van de stemmen. Daarmee ging Bernheze dus duidelijk tegen de landelijke trend in. LanDeLijKe trenDS De SP is altijd zichtbaar in onze dorpen en spreekt in de raadsvergaderingen een duidelijk woordje mee. Dat hebben de kiezers beloond. Toch zal ook de SP wel een flink graantje hebben meegepikt van de landelijke opmars van de SP. Het tegenovergestelde deed zich voor bij Progressief Bernheze. Een goede wethouder en prima raadswerk voorkwamen niet dat PB (PvdA en Groen Links) mee de klappen van Samsom op moest vangen en een zetel verloor. En de drie zetels van D66 zijn voor 100% te danken aan Pechtold. Toen na 1993 D66 landelijk weinig meer voorstelde, liet deze partij het ook in Bernheze verder afweten. De afgelopen 16 jaar blonken zij uit door afwezigheid, niet alleen in de raad, maar in de hele gemeenschap. Nu lopen ze op de stroom van Pechtold weer binnen. Laten we ze het voordeel van de twijfel gunnen. Laten we hopen dat ze zich anders gedragen dan hun voorgangers in Bernheze en niet bij de eerste landelijke tegenwind de pijp aan Maarten geven. We wachten hun eigen prestaties af. college Het is niet onwaarschijnlijk dat burgemeester Moorman deel gaat uitmaken van een geheel nieuw college. Hans van der Pas beschikt maar meer over 2 zetels en maakt daardoor weinig kans. Kan Lokaal genegeerd worden? Zo niet, dan maakt Ad Donkers weinig kans op een tweede regeerperiode. Water en vuur kun je beter scheiden. Zal het CDA weer op het pluche plaatsnemen? De vraag is of de SP dan weer welkom is. Het zou zomaar kunnen dat CDA, Lokaal en D66 hun meerderheid (12 zetels) te gelde maken. Dan verdwijnt alle ervaring en komen er drie nieuwe wethouders. Samen met een prille burgemeester hebben is er dan een zeer onervaren college. Of kunnen we het houden op vier verfrissende nieuwkomers? analYse tekst en grafieken: Bart van Schijndel De stemmen zijn geteld, de kaarten geschud en de plekken aan de onderhandelingstafel zijn inmiddels ingenomen. De uitslag gemeenteraadsverkiezingen in Bernheze zorgden voor gejuich bij de winnaars en teleurstelling bij de verliezers. Bart van Schijndel maakte aan de hand van de cijfers een analyse. Analyse Winst voor SP en D66, verlies voor alle anderen Bernheze volgt landelijke trend, en ook weer niet De stemmen zijn geteld, de kaarten geschud en de plekken aan de onderhandelingstafel zijn inmiddels ingenomen. De uitslag gemeenteraadsverkiezingen in Bernheze zorgden voor gejuich bij de winnaars en teleur telling bij de verliez rs. Bart van Schijndel maakte aan de hand van de cijfers een analyse. W t in iede g val prima was, was de opkomst. Die was zelfs hoger dan vier jaar geleden. Waarmee Bernheze in ieder geval een lange neus trok naar Maurice de Hond. uitslag 2010 2014 Partijen Stemmen % Zetels
Stemmen % +/‐ +/‐
Zetels stemmen % CDA 2.975
25,8% 6 2.648
21,6% ‐327
‐4,2% 5 Lokaal (was ABB+BS) 2.766
24,0% 5 2.293
18,7% ‐473
‐5,2% 4 SP 1.650
14,3% 3 2.079
17,0% 429
2,7% 4 D66 ‐ 0,0% ‐ 1.888
15,4% 1.888
15,4% 3 Blanco (was OPG) 1.541
13,4% 3 1.324
10,8% ‐217
‐2,5% 2 PB 1.652
14,3% 3 1.228
10,0% ‐424
‐4,3% 2 VVD 950
8,2% 1 776 6,3% ‐174
‐1,9% 1 11.534 21 12.236 21 Behalve D66 en SP heeft iedereen verloren. Het meeste verloor Progressief Bernheze, dat ruim een kwart van zijn ac terban kwijtraakte, ondanks het uitstekende wethouderschap van Hans van der Pas. De ruzie rond de OPG heeft deze lokale partijen 2 zetels gekost. ABB/BS/OPG hadden er samen 8. Lokaal en Blanco h bben er sam n 6. Het CDA blijft trouw aan het beeld van een langzaam dalende achterban. Sinds 1993 is er ee afname van het aantal kiezers en ook nu zet vergelijking met 1993 daalde het aantal kiezers met 1.864 en hee van toen een ander onderdak ezocht. Bij de SP zie je het tegenovergestelde: een stijgende groep aanha niet meededen en dus 4 jaar afwezig waren, steeg het aantal kiez 1.191 naar 2.079, een toename van 74,6%. Lokale lijsten In heel Nederland nam de aanhang van de ‘lokalo's’ toe. In Bern partijen in 2010 (PB, ABB, NS, OPG) samen 5.959 stemmen oft Bl nco en PB) was dat nog aar 4.845 of 39,6% van de stemme s duidelijk tegen de lan elijke trend in. Landelijke trends De SP is altijd zichtbaar in onze dorpen en spreekt in de raadsve woordje mee. Dat hebben de kiezers beloond. Toch zal ook de S hebben meegepikt van de landelijke opmars van de SP. Het tegenovergestelde deed zich voor bij Progressief Bernheze. E prima raadswerk voorkwamen niet dat PB (PvdA en Groen Link Samsom op moest vangen en een zetel verloor. En de drie zetels van D66 zijn voor 100% te danken aan Pechtol landelijk weinig meer voorstelde, liet deze partij het ook in Bern afgelopen 16 jaar blonken zij uit door afwezigheid, niet alleen in gemeenschap. Nu lopen ze op de stroom van Pechtold weer binn van de twijfel gunnen. Laten we hop n dat ze zich anders gedrag Bernheze en niet bij de eerste landelijke teg nwind de pijp aan M hun ig n presta ies af. College Si 93 is er een fname van het aantal kiezers en ook nu zet die daling zich voort. In vergelijking met 1993 daalde het aantal kiezers m t 1.864 en heeft al 41,3% van de kiezers van toen een nder onderda g zocht. Bij de SP zie je het tegenovergestelde: een stijgende groep aanhangers. Hoew l ze in 2002 niet meededen en dus 4 jaar afwezig waren, steeg het aantal kiezers vanaf 1993 met 888 van 1.191 naar 2.079, een toename van 74,6%.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=