d'n Hadeejer februari 2014

d’n HaDeejer | 13 Verkiezingen 2014 1. Blijft Bernheze zelfstandig? Ik kon bij D66 geen uitspraak hierover vinden. De VVD wil een grotere gemeente en geen samenwerkingsverbanden. Met wie ze willen fuseren is niet duidelijk. PB en CDA zijn onduidelijk. Ze citeren het besluit van de huidige gemeenteraad (zelfstandig blijven), maar zelf staan ze overal voor open. Blanco, Lokaal, en SP zijn duidelijk voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Bernheze. 2. Blijft het servicepunt HD open? Blanco zegt uitdrukkelijk dat ze het steunpunt open willen houden. In de programma’s van Lokaal en VVD staat dat ze het willen afschaffen. Van PB mag het worden gesloten als er bezuinigd moet worden. Bij het CDA en de SP is geen uitspraak te vinden. D66 is wat vaag. Enerzijds wil men in de wijk service verlenen, maar anderzijds moet dat digitaal gaan gebeuren. Dus geen servicepunt. 3. Er zijn geluiden dat de welstandscommissie wordt afgeschaft en dat er vrijer gebouwd mag worden. Wie is daar voor? De VVD wil de zeggenschap van de Welstandcommissie beperken tot monumenten en beschermde dorpsgezichten. De partijen Blanco, Lokaal en D66 willen de commissie afschaffen. SP en PB doen geen uitspraak over dit onderwerp. Het CDA ook niet, maar wil wel minder regels. Misschien valt dit er dan onder. 4. Hoeveel woningen worden er in HaDee gebouwd de komende vier jaar? Een concrete uitspraak over aantallen is bij niemand te vinden, maar dat kan waarschijnlijk ook niet. Wat zo ongeveer iedereen wil is: - het aantal huurwoningen uitbreiden; - prioriteit voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking; - levensloopbestendige woningen en uitgifte van bouwkavels aan individuen en collectieven tegen aantrekkelijke voorwaarden; - het aanbod huurwoningen stimuleren; - de grondprijzen aanpassen; - CPO-projecten bevorderen; - de SP wil goedkope starterswoningen onder de € 150.000,- en huurwoningen onder de woningtoeslag. Speculatie moet onmogelijk worden gemaakt; - stimuleren dat er zelf gebouwd wordt (kan worden); - zolang mogelijk zelfstandig wonen; Met deze uitspraken kun je dus alle kanten op. Laten we hopen dat het de goede kant wordt. 5. Krijgen we glasvezel (ook in het buitengebied)? Als het aan Blanco, Lokaal, CDA, PB, en D66 ligt wordt dit zeker gerealiseerd. Bij de VVD en de SP komt dit begrip niet voor. 6. Blijft de openbare bibliotheek bestaan? In de programma’s van het CDA, de VVD, PB en D66 staat hierover niets. Of dat een goed of slecht teken is, is niet duidelijk. De SP wil evenals Blanco een basis voor alle kernen. Lokaal ondersteunt de bibliotheek. Onduidelijk is hoe en tot hoever. 7. Hoeveel wethouders krijgen we de komende vier jaar? VDD, D66, PB, SP en CDA doen geen uitspraak over dit onderhandelingspunt tijdens de formatie. Blanco en Lokaal spreken beide hun voorkeur uit voor 3 fte’s. 8. Gebeurt er nog iets met de drempels? Bij VVD, CDA en PB is niets te vinden over dit onderwerp.Blanco en Lokaal willen ze onderhouden en aanpassen aan de toegestane snelheid. Van de SP en D66 mogen drempels geen overbodige hinder veroorzaken. Van D66 mag zelfs een groot aantal verwijderd worden. 9. Wordt het leven in Bernheze duurder of goedkoper in de komende vier jaar? Daar is niets zinnigs over te zeggen op basis van de programma’s. Er zijn wel plannen om de riool- en afvalstoffenheffing te verlagen. Met name bij Blanco, Lokaal en de VVD. De VVD wil ook de OZB verlagen. D66 wil de rioolheffing koppelen aan het daadwerkelijk gebruik. De SP wil de koppeling aan de OZB juist handhaven. Niemand spreekt over verhoging van de belastingen of heffingen. Wat zijn de concrete standpunten van de partijen? Een antwoord op vragen. Of niet. Als je concrete vragen stelt, moeten daar in de verschillende programma’s toch ook concrete antwoorden op te vinden zijn? Maar het viel nog niet altijd mee, zo ondervond Bart van Schijndel in een poging concreet antwoord te krijgen op negen vragen die hij zich zelf stelde.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=