d'n Hadeejer maart 2013

d’n HaDeejer | 21 De emoties zijn de laatste weken hoog opgelopen in Heeswijk nadat wethouder Van der Pas op 17 januari zijn inmiddels beroemde ‘doorkijkje’ naar de toekomst heeft gegeven. Hij heeft omwonenden op die avond uitleg gegeven over de plannen om 11 CPO-woningen te realiseren op het voormalige Cuneraschool terrein in Heeswijk. Een prachtig plan waarmee een aantal jonge mensen hun idealen willen realiseren. Iedereen was daar enthousiast over, totdat …. de wethouder de details ging uitleggen en zijn ‘doorkijkje ’ naar de toekomst gaf. Wat bleek? Hij wil direct een weg aanleggen dwars door de speeltuin, en in fase 2 wil hij ook eens dit unieke speelveld en oude bomen voor een groot deel opofferen en volbouwen om het plan te kunnen financieren. Op die avond heeft de wethouder de aanwonenden aanvankelijk gerustgesteld en beloofd dat hun mening zou worden meegenomen in de plannen. Helaas bleek dat een illusie. In sneltreinvaart heeft de wethouder toen de plannen ongewijzigd ingediend: Elf dagen later, op 28 januari het plan voor wijziging van het bestemmingsplan, op 15 februari 2013 de aanvraag voor de omgevingsvergunning en als klap op de vuurpijl heeft de gemeente zichzelf op 4 maart ook een vergunning gegeven om onmiddellijk 27 prachtige oude bomen te mogen kappen. Op die avond bleek helaas ook dat de plannen voor het realiseren van woningen voor mensen met een beperking voorlopig weer worden uitgesteld wegens geldgebrek. Deze discussie loopt al meer dan 10 jaar! vervolg van pagina 15 Voor enkele aanwonenden zijn de gevolgen van de plannen om elf CPO-woningen te realiseren op het voormalige Cuneraschool-terrein reden bezwaar hiertegen in te dienen. In een open brief aan wethouder Hans van der Pas lichten zij hun bezwaren toe: ‘Woningbouw ja, maar niet ten koste van het speelveld’ In Heeswijk ligt een unieke speel/voetbalveld en speeltuin in een prachtig stukje groen gelegen tussen de Veldstraat, het Hopveld, de Boekweitveld en de Abdijstraat. Dit speelveld is in de jaren tachtig door actief beleid van de toenmalige wethouder Verkuijlen gecreëerd. De bewoners van de Veldwijk hebben toen samen met de wethouder hard gewerkt om dit veldje tot een centrale groene plek te maken, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en van de natuur kunnen genieten. Dat is goed gelukt, want 30 jaar later wordt dit speelveld nog steeds dagelijks gebruikt door kinderen uit de wijde omgeving die verder eigenlijk geen alternatief hebben. Edelachtbare, Wij als omwonenden van deze prachtige speelplek vinden het uitstekend dat u woningbouw mogelijk wilt maken. Het is goed om jonge mensen een kans te geven hun droom te realiseren. Als redelijke mensen willen we graag met u meedenken hoe dit het beste gerealiseerd kan worden. Daarom hebben we u een paar vragen gesteld: Waarom heeft u het plan zo duur gemaakt dat u de grond van dit unieke speelveld moet verkopen om het plan financieel mogelijk te maken? Waarom moet de veiligheid van spelende kinderen op het spel worden gezet door een onveilige ontsluitingsweg te maken naar het Hopveld, terwijl ontsluiting naar de Abdijstraat beter, goedkoper en veiliger is? Waarom kan de gemeente met ons belastinggeld wel 325.000 euro uitgeven om een café te kopen voor de bouw van 11 woningen en kan er geen geld worden vrijgemaakt voor woongelegenheid voor mensen met een beperking? Waarom wordt er een duur ondergronds waterbassin aangelegd om regenwater op te vangen terwijl er goedkopere en mooiere oplossingen zijn om ons eindelijk van onze rioolproblemen af te helpen? Tot op heden heeft u in uw ongetwijfeld drukke agenda geen tijd kunnen vinden om met ons hierover te praten. Zou dat in de komende weken lukken? Beste nieuwe bewoners van onze wijk, Wij hopen jullie snel te mogen verwelkomen in onze prachtige wijk. Om dit te realiseren zullen jullie nog wel met de edelachtbare wethouder moeten gaan praten. Met vriendelijke groet, De aanwonenden (meer dan 90%) van het unieke speelveld in Heeswijk

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=