d'n Hadeejer juni 2013

d’n HaDeejer | 23 Stichting Actief Burgerschap: betrokken bij je eigen toekomst Alleen ga je harder, samen kom je verder Actief Burgerschap wil de regie over belangrijke zaken weer meer bij de mensen van het dorp terugbrengen. En dat is juist nu van belang, omdat er belangrijke problemen opdoemen en tegelijkertijd de overheid zich steeds meer terugtrekt. Onze leefbaarheid is in het geding. De regie terugbrengen kan gebeuren door in de onmiddellijke omgeving van mensen zaken aan te pakken die hun leven veraangenamen en die hen in staat stellen om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen besluiten hoe ze willen leven. Op die manier krijgen burgers weer greep op hun bestaan en hun functioneren in een dorp als Heeswijk-Dinther. De drie grondbegrippen die hier bij horen zijn: • professioneel: je kunt niet verwachten dat iedereen overal verstand van heeft. Daarom moeten ideeën van burgers ondersteund worden door professionals. Ook bij de uitvoering heb je af en toe beroepsmatige hulp nodig. De Stichting betrekt die professionals erbij indien nodig; • betrokkenheid: de Stichting streeft er naar dat de burger optimaal betrokken is bij zijn eigen plannen. Er moet bij problemen niet meer in de eerste plaats gekeken worden naar “boven” om oplossingen en hulp. Zelf doen is 75% of meer, hulp van gemeente, instanties e.d. is minder dan 25%. Dat moet ook wel, want de overheid laat steeds meer liggen. • realisme: aan te pakken problemen moeten voor burgers concreet, reëel en behapbaar zijn. “De oorlog de wereld uit,” is een voortreffelijk streven, maar voorlopig door HeeswijkDinther niet te verwezenlijken. Met “‘t is allemaal niks,” kom je ook niet veel verder, maar aan de ergernis over de situatie rond de grond van Ter Weer is morgen iets te doen. Kijk om je heen en begin te werken aan dat wat je niet bevalt of wat je mist. Feiten Het bedrijf ZET is een van de professionele instellingen, die te hulp werd geroepen. ZET heeft onderzoek gedaan in onze dorpen over de vraag hoe onze gemeenschap in 2025 veranderd zal zijn en welke consequenties dat kan hebben. Miek van Dongen gaf een idee over de resultaten van het onderzoek dat ZET heeft gedaan naar de voorzieningen in HaDee omstreeks 2025. Daar springen duidelijk drie onontkoombare feiten naar voren waar rekening mee gehouden moet worden: • de ontgroening: hoe je het ook wendt of keert het aandeel van jongeren in onze samenleving loopt getalsmatig terug. Voor Heeswijk-Dinther zijn de getallen niet precies bekend, maar voor Bernheze geldt (en daar zal Heeswijk-Dinther niet ver vanaf wijken) dat het aantal inwoners HET BEGON ALS IDOP (INTEGRAAL DORPS ONTWIKKELINGS PLAN), EEN INITIATIEF UIT 2010 VAN GERTJAN ARTS, JAN VAN DEN BROEK EN JASPER VAN DOORN. IN 2011 KREEG HET PLAN ECHT GESTALTE IN DE VORM VAN INSPRAAKAVONDEN, MEEDENKEN, MEEWERKEN EN DE INDIENING VAN DE EERSTE PLANNEN. HET JAAR DAAROP GINGEN DE WERKGROEPEN AAN DE SLAG EN BEGIN 2013 MONDDE HET IDEE UIT IN DE STICHTING ACTIEF BURGERSCHAP. IN DIE KORTE TijD IS ER AL VEEL BEREIKT. RUIM VijFTIG VRijWILLIGERS, VijF WERKGROEPEN EN MEER DAN 400 BETROKKEN GEÏNTERESSEERDEN BEWijZEN DAT ACTIEF BURGERSCHAP LEEFT IN ONZE DORPEN. AFGELOPEN DINSDAG 11 JUNI RESULTEERDE DAT IN EEN BijEENKOMST IN HET CC SERVAES, WAAR VOOR ONGEVEER 75 DEELNEMERS EEN DOORKijK NAAR DE TOEKOMST WERD GEGEVEN tekst Bart van Schijndel fotografie René Kuijs

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=