d'n Hadeejer februari 2012

Jaargang 9 Nummer 2 februari 2012 En óók: Aanwonenden N279-Vijf jaar website - Hart voor het hertenkampje - Voorbij de Voordeur - En nog veel meer

Voor meer informatie en aanbiedingen: www.beugt.nl Showroom: Retselseweg 2 Heeswijk-Dinther Tel: (0413) 29 62 90 Er zit wel degelijk verschil in houten vloeren Fabricage uit eigen fabriek Bovenlaag 8, 6 of 4 mm massief hout met een onderlaag van 12 mm berkenmultiplex. • Fabricage uit eigen fabriek: naar eigen wens, op maat gemaakt • Houtsoorten: meer dan 25 soorten • Behandeling: olie/was/hardwax/lakken • Extra opties: verouderen/borstelen/roken Nova-Vloer® Werkingsvrije vloer Showroom open: ma t/m vrij 09.00-17.00 uur za 10.00-16.00 uur Tevens uw badkamer specialist. Schoolstr 6b - 5473GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291695 - Fax: 0413-293642 Ook uw airco specialist.

Inhouds opgave 3 Voorwoord 5 Aanwonenden N279 In het ongewisse 7 Column Henk Habraken Balen van de koudegolf 9 Voor groot en klein Topstukken in de Kersouwe 11 Toon over de kerk Sintreklôs op de prikstoel 13 Vijf jaar website De huiskamer van HaDee 17 Ingezonden Het schrikkeljaar verklaard 18 Alaaf! Optocht in woord en beeld 21 Passie voor Sport Nederlands kampioen Stijn 22 Hart voor het hertenkampje En de Dorpspraat 25 Over de grens In de Pyreneeën 27 Heeswijk in opspraak Plundering in de kerk 28 Voorbij de Voordeur Bij Maria van Daal 31 Zakelijk Bekeken Ambachtswerk op maat 33 Een Brug Terug 50 jaar geleden in het nieuws 34 Agenda Wandelseizoen van start D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers Robert Deckers Henk Habraken Marko Konings Toon Konings Matthijs van Lierop Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol Marijke van Oorschot Rene van der Pas Bart van Schijndel Noortje van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving Antje van Deursen Corina Gloudemans Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Henny Wijgergangs Fotografie Astrid van den Broek Lianne Gabriëls Trudy van de Wetering Jacques Worms Piet van Zutphen Kopij/informatie Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Kastanjedreef 3, 5473 SE Dinther Advertenties Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Jacques van der Meijden: 06-11472441 Vragen over bezorging Bel Toon Konings 06-53584742 E-mail: bezorging@hadeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners € 36,00 incl. verzendkosten Druk Drukkerij Wihabo, Geffen Oplage 3300 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto voorpagina: Jacques Worms Colofon 21 23 Voorwoord N279 De kiel is weer opgeborgen, de stem weer terug en de meesten van ons hebben het gewone (werk)leventje al lang weer opgepakt. Toch staan we in deze HaDeejer nog even stil bij carnaval in HaDee middels een fotoreportage over de optocht. Tijdens zo’n parade krijg je ook een mooi beeld van wat er leeft in het dorp. Okay, wildwest was een voor de hand liggend en veelgebruikt thema voor vele deelnemers; anderen gebruikten de actualiteit als inspiratiebron: de houdbaarheid van Boelhouwer, de samenvoeging met Maasdonk en vooral ook Ter Weer passeerden de revue. Indirect heeft ook het verhaal met de omwonenden van het hertenkampje in de Irenestraat met laatstgenoemd onderwerp te maken. Door een nieuw bestemmingsplan van Ter Weer en omgeving zou het dierenparkje moeten verdwijnen. Enkele bewoners staken daar een stokje voor. Hoe ze dat deden is te lezen op de pagina’s 22 en 23. Naast omwonenden is er ook een groep aanwonenden die in deze HaDeejer hun verhaal doen. Verslaggever Bart van Schijndel werd op pad gestuurd om eens te kijken hoe direct betrokkenen de verbreding van de N279 beleven. Wat schetste zijn verbazing? De aanwonenden van de kanaaldijk weten bar weinig wat de gevolgen voor hen zullen zijn van de nieuwe weg. ‘Ik zou graag met de instanties willen praten’, zegt een van hen. ‘Maar we hebben van niemand iets gezien of gehoord.’ De conclusie die Bart in zijn verhaal trekt is dan ook: overal is aan gedacht, behalve aan de mensen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Veel leesplezier De redactie 3 | februari 2012

Advertorial

Dus stuurde de hoofdredacteur mij op pad om eens ter plekke poolshoogte te gaan nemen. En wat schetst mijn verbazing, niemand weet nog ergens van. De meest gehoorde uitspraak is: “Hier is nog nooit iemand geweest!” Dat wil zeggen dat onze provinciale overheid wél besluit om de huizen van verschillende burgers te gaan onteigenen en slopen, maar dat diezelfde overheid niet het fatsoen heeft om zelfs maar contact op te nemen met hen die straks van huis, haard en eventueel kostwinning verdreven worden. de betrokkenen Jan van Zutphen woont het kortst bij Middelrode. Hij heeft een melkveebedrijf en handelt in tuindecoraties. Hij is pas 55 jaar en zal dus nog iets anders moeten gaan doen op een andere plek om zijn arbeidzaam leven vol te maken tot aan zijn 67ste. “Maar ik kan er niet eens over gaan nadenken,” zegt hij. “Want ik weet niet wanneer ik weg moet zijn en tegen welke prijs. En zo lang kan ik ook geen nieuwe plannen maken.” Maar met hem heeft niemand nog contact gehad. Via via heeft hij wel gehoord dat zolang er geen fiat voor aankoop is, er ook niemand zal komen. Wanneer er iemand op de stoep zal staan is onbekend. Het voormalige boswachtershuis is al aangekocht door de provincie en is nu bezet door anti-kraakbewoners. Het gebouw van de “mandenfabriek” staat te koop en van de familie Van de Wetering zijn geen gegevens bekend. Restaurant De Barones zal zeker gaan sluiten en wordt afgebroken. Maar bij navraag blijkt ook hier hetzelfde verhaal te gelden als elders: “We weten nog van niets! Nee, we kunnen er écht geen zinnig woord over zeggen.” Of ze elders opnieuw gaan beginnen? “Dat weten we niet. We hebben hier nog nooit iemand gezien die daar iets over kon zeggen.” gehecht Ton van den Berg woont als derde generatie in de boerderij waar zijn opa is begonnen in 1933 en waar zijn vader altijd de kost heeft verdiend. Hijzelf is alleen nog hobbyboer en qua inkomen niet meer afhankelijk van het bedrijf. Maar hij is wel in dat huis geboren, hij woont er met veel plezier en is eraan gehecht. Hij weet dat het op die plek afgelopen zal zijn en dat doet pijn. “Het stoort me ontzettend dat men niets laat weten. Niet over het tijdstip waarop, niet over de manier waarop, niet over de Lees verder op pagina 7. Aanwonenden Kanaaldijk in ongewisse over gevolgen verbreding N279 ‘er is hier nog nooit iemand geweest’ ‘Waar zou het nieuwe benzinestation van Stoker komen staan?’ ‘Waar opent restaurant De Barones haar poorten na de verplaatsing?’ ‘Wat gaan de bewoners aan de Kanaaldijk doen als hun huizen zijn afgebroken?’ Allemaal vragen, die steeds dringender worden nu uitvoerig in het Brabants Dagblad heeft gestaan dat de verbreding van de N279 doorgaat. 5 | februari 2012

Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: Trudy van de wetering  Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl Kinderopvang goed geregeld. Gastouderopvang: vertrouwd, flexibel èn voordelig Het combineren van werk en de zorg voor je kinderen is niet altijd makkelijk. Gastouders, bijvoorbeeld opa en oma of iemand anders uit je vertrouwde omgeving, kunnen uitkomst bieden. En wist je dat je daar een vergoeding voor kan krijgen? Ontdek je financiële voordeel op www.viaviela.nl Altijd bij je in de buurt ViaViela is een landelijk opererend gastouderbureau. Met ruim 65 vestigingen door heel Nederland is er altijd een vestiging bij je in de buurt. Wil je ook voordelige en vertrouwde opvang? ViaViela helpt je daarbij. Neem voor meer informatie contact op met ViaViela Uden, 06-33035843 / 0413-230001, uden@viaviela.nl Of kijk op www.viaviela.nl

Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: Trudy van de wetering column Henk Als u dit eind februari leest, staan we aan de vooravond van de lentemaand maart en begint die lente hopelijk al gauw een beetje te gloren. Dit stukje schrijf ik op 7 februari. Ik baal als een stier want een koudegolf teistert HaDee en vannacht heeft het weer twintig graden gevroren. In december en januari was het, volgens de statistieken veel te warm. Ik hoopte al dat de tijd zou verstrijken zonder een echte winterperiode, want daar heb ik een gloeiende hekel aan. Maar helaas, eind januari begon het te vriezen en een paar dagen later werd het land bedekt met een dik sneeuw tapijt en veranderde het in een Anton Pieck landschap. Hoewel velen die sneeuw prachtig vinden, vind ik het rotzooi en zie alleen de last en de ongemakken daarvan. Voor en achter het huis moet ik sneeuwruimen en de stoep vegen en als je daarmee klaar bent, begint het meestal weer te sneeuwen. Omdat mijn kippen wit zijn, vallen ze in de sneeuw helemaal niet op en het scharrelen lijkt mij zo ook geen pretje. Nou ja, de natuur is onvoorspelbaar en men kan haar alleen overwinnen door zich ernaar te schikken, denk ik dan. Of zoals Bill Thomson ooit zei: “Er is veel raadselachtigs in de natuur, o.a. het paren van egels.” En van dat oeverloos gemekker overal over de Elfstedentocht, krijg ik zowat een rayonhoofd. In Friesland 30 graden vriezen oké, als het hier maar dooit en voorjaar wordt. Of er een Elfstedentocht komt en zelfs wie er prins Carnaval wordt weet ik nu niet, maar wat ik al lang weet is dat Heesch bij Oss hoort. Henk Habraken Natuur Vervolg van pagina 5. prijs, al is het maar bij benadering. En zolang ik niet weet hoe lang mijn polsstok zal zijn, heeft het geen zin elders te gaan kijken en plannen te gaan maken.” Ton en zijn vrouw met hun vier zonen zullen onnodig nog een tijd in het ongewisse blijven over hun toekomst. Cowboyverhalen John Vorstenbosch, van het gelijknamig autobedrijf, heeft hetzelfde verhaal. “Ik weet dat een onteigeningsprocedure vrij snel gaat. Er zal een redelijke prijs worden betaald, maar de cowboyverhalen dat je daarna kunt gaan rentenieren kun je helemaal vergeten”. Ook hij heeft geen enkel bezoek of bericht gehad, noch van de provincie, noch van Rijkswaterstaat, noch van de gemeente. “Ik zou graag met de instanties praten. Zij willen mijn bedrijf hebben. Nou, dan heb ik een probleem. Het lijkt mij dat door een verstandig gesprek iedereen aan zijn trekken kan komen. Maar als je niemand ziet, is zo’n gesprek niet mogelijk.” Ton Stoker weet al wel wat er zal gebeuren. “In 1935 werd dit tankstation opgericht door Rijkers. In 1970 hebben wij het overgenomen. En nu zal er een einde aan komen. Er komt géén nieuw station.” Er is ongeveer een jaar geleden contact geweest tussen Rijkswaterstaat en de benzinemaatschappij Total en dat heeft geleid tot dat besluit. “Gelukkig zijn wij er niet afhankelijk van, want we hebben nog meer benzinestations. Maar jammer vinden we het wel.” mensen Vele jaren aan voorbereiding zijn vooraf gegaan, tientallen ambtenaren hebben zich ermee bemoeid, miljoenen euro’s zijn gereserveerd, massaal werd iedereen voorgelicht via artikelen in het Brabants Dagblad. Dat kon allemaal. Maar één ambtenaar uittrekken, om degenen wiens leven overhoop wordt gegooid te begeleiden of in ieder geval op zijn minst te informeren, is wat teveel gevraagd. Overal is aan gedacht. Behalve aan de mensen! 7 | februari 2012

Uw speciaalzaak voor huishoudelijke artikelen en speelgoed www.marskramerhd.nl TE HUUR: Kantoorruimte Opslagruimte Ruimte voor ZZP-ers De Morgenstond 35 5473 HE Heestwijk-Dinther T. 06 21 66 61 28 Ook in 2012 in Heeswijk Dinther Ook in 2012 in Heeswijk Dinther Ook in Bi j besteding van € 23,50 GRATIS 1,5 l t r. f les Coca Cola of Fanta Ook in 2012 elke zaterdag van 13.00 t/m 19.00 uur Op plein 1969 in Heeswijk Döner/Kebab vers van het spit Broodje Döner € 3,50 Broodje Köfte € 3,50 Dürüm Döner € 4,00 Kapsalon € 5,00 Schotel Döner/Kebab € 6,50 Vanaf eind februari ook broodjes shoarma, shoarmaschotels en gyros. Döner • Kebab • Köfte Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: René Kuijs

Bij de jeugd tekent Hanneke Jansen (33 jaar) voor de vijfde keer voor de regie. Ze is theaterdocent bij Pieter Breughel en geeft daar cursus aan kinderen, ze geeft freelance workshops en regisseert in de omgeving. Vorig jaar deed ze ‘Lipgloss in het sprookjesbos’ bij De Kersouwe. “Alice in Wonderland wordt dit jaar in heel Nederland in de natuurtheaters op een of andere manier gespeeld in het kader van het zoveeljarig bestaan,” vertelt Hanneke. Samen met Miep van de Doelen heeft ze er maanden aan gewerkt. “Het is een echt sprookje, maar we doen het wel hipper dan het bestaande stuk, met muziek en dans en de aankleding wordt ook hip. We laten het spelen vanuit school met een brugklasfeest en een onzekere puber. Het is hard werken, maar superleuk en gezellig met niet minder dan 24 enthousiaste spelers, van wie 5 jongens. Een heel stel werken er al lang samen, maar ze trekken telkens ook nieuwe mensen mee. Elke dinsdag hebben we sinds begin januari repetitie vanaf half acht.” In het stuk vlucht Alice naar het damestoilet en begint daar haar reis door Wonderland met veel rare figuren zoals natuurlijk het konijn en de hartenkoningin. Het decor wordt een echt vreemd land, schots en scheef. De kleding wordt door een groep dames zelf gemaakt. Wie mee wil helpen, is van harte welkom. Hoofdrol De hoofdrol van Alice in Wonderland wordt gespeeld door Joyce van Vugt uit Heeswijk. Ze doet al voor de 12e keer mee. “Ik speel een meisje van 13 jaar, hoewel ik al voor in de twintig ben. Maar ik werk veel met pubers. De onzekerheid van zo’n meisje wil ik heel erg benadrukken; Alice maakt ook een flinke ontwikkeling door en dat maakt deze rol zo heerlijk. Er is veel te zien door het samenspel met telkens andere figuren.” Les Miserables Les Miserables is een bekend verhaal met een aansprekende titel. De productieleiding is in handen van twee jongedames, Marieke Seesing uit Berlicum en Lotte Pernet uit Den Bosch. Net als vorig jaar regisseert Harold Schraven. Hij heeft het stuk in Someren al gedaan en daar was het een groot succes. Volgens Marieke wordt het stuk niet gespeeld zoals je verwacht: “Het decor is geen pittoresk Frans dorp en de liedjes uit de musical worden niet gezongen. Nee, er komt een rockband onder leiding van Katja Brooijmans met muziek uit de jaren ‘60/’70 en de entourage is de moderne tijd. Het idee erachter is dat opstand en rellen iets is van alle tijden.” In het stuk verstrijkt een tijdsbestek van 25 jaar. Een man wordt vrijgelaten, komt in een dorp en werkt zich daar op tot directeur en burgemeester. “In feite is het de geschiedenis van een ex-dwangarbeider,” zegt Lotte Pernet, “die opgejaagd wordt door een schim uit zijn verleden tegen de achtergrond van de revolutie. Daarvoor moeten diverse locaties gerealiseerd worden, o.a. een industrie-havengebied met damwanden en steigerpijpen. Het decor bepaalt de locatie.” In Les Miserables zitten vier grote mannenrollen en drie grote vrouwenrollen. Verder wel vijftig kleinere rollen, maar door de twee tijden waarin het verhaal speelt, kan er veel gedubbeld worden. Bij de repetities, voorlopig in Aquarest op woensdagavond, zijn meer dan vijftig enthousiaste spelers aanwezig. Eind februari zijn de rollen door Harold Schraven verdeeld. In augustus wordt Les Miserables zeven keer gespeeld. Op 20 mei is er een speciale theaterdag ‘Op de thee bij Alice’ en verder zijn oa. Theo Maassen, Gerard van Maasakkers, Spinvis en Huub Stapel al geprogrammeerd. En er zijn nog onderhandelingen met een beroemde Nederlandse zangeres. zie www.kersouwe.nl Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: René Kuijs Het belooft bij Natuurtheater De Kersouwe een jaar te worden met gerenommeerde stukken uit de wereldliteratuur. De jeugd speelt deze zomer Alice in Wonderland van Lewis Carroll en de grote productie is al aan het repeteren voor Les Miserables. En het aantal spelers dat zich spontaan uit de hele regio gemeld heeft, is groter dan ooit. Twee bekende topstukken in De Kersouwe Veel spelers in eigen producties Les Miserables en Alice in Wonderland Nelleke Dortmans en Joyce van Vugt Regisseuze Hanneke Jansen 9 | februari 2012

Bij aankoop van een nieuwe bril uit de nieuwe collectie! Bij aanschaf van een hoortoestel 1 jaar batterijen gratis v o e d e r s t u i n & h o b b y huisje, boompje, beestje! C. van Lieshout & Zn. B.V. - Agrarisch warenhuis Meerstraat 32, 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291403, Fax 0413-293401, www.cvanlieshout.nl Heeft u een feestje aan huis en zoekt u een nette toiletwagen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien Tekst: Matthijs van Lierop

column toon Ik ben pléntjes òn ’t kweke. Nee, ginne wiet, mar Oostindiese kers. Bè de winkel ston langs de kassa ’n groot rek mè ollemol zèkskes deròn. Zèkskes van plantezóód die ge ès briefkaart op kunt sture nar iemes. In uurste instansie vonnik ’t mar ’n arig ideej um iemes zóód te gòn sture. Mar toch kocht ik zo’n zèkske en um te prebere zô ik ’t nar munèige sture. Mar ik weet tegeworrig niemèr hoe ’t zit mè de poszegels. Die veraandere ùm d’n haverklap. Dus um ’t gemekkeluk te houwe din ik ’t zèkske me zóód gewoon bè munèige in de bus. Ikke skik jonge toen ik ’t sanderendaags er ùt holde. Ik ha de zeujkes gauw geplant, wotter gegéve en waachte mar. Mar ’t wil nog nie erreg ùtkomme, miskien ist nog te kauw. Miskien moekker ’n groeilamp bè zette, net ès bè wiet. Of miskien ’n aander plutske geve. Ik denk opins òn die wietkwékers die plèntjes han stòn op aparte plùtskes. Pas vonne ze ’n dil plèntjes onder ’n voetgangersbrug. In HD zender ôk wel zo’n leuke plotse ùm zowiets te doen. Ojt han ze ’n dil plèntjes gevonde in de kelder van de auw Hezikse bank. Leuk zo’n wietbank. Ik hauw wel van zo’n orzjienéle ideeje. Op ’n heel gewoon plùtske wor nojt gimman kùmt. ’t Winkelke van Henk Habrake bevurbild. Of in de kerk. Ja, de Hezikse kerk kùmt daluk toch leeg te stòn; plots zat vur ’n haffel plèntjes. ’n Por kèrres oogste en we hebbe geld zat vur ’t groot onderhauwd. Mar die Hezikse kerk hoef netuurluk nie leeg te stòn want d’r zen nog muggelukhede genoeg vùr. Net zo ès ’t witte huis in Amerika zo zò die kerk ’n onderkomme kunne zen vur Prins Karneval. Bovendien kunne we dan door de pronkzitting en de karnevalsmis hauwe. De kerngroep van IDOP kan derin en ze kunne vanùit ons èige ‘torentje’ bruuje over ideeje over wetter kan gebeure in HD. De sakrestie kan dan ’t kantoor worre van d’n HaDeejer. Bèntjes van HD kunne oefene op ’t koor en kunne miskien ’n liedje kompenere mè ’t groot orgel. Int portaal kùmt dan ’t survispunt vur burgerzake. Kuninginnedag kunne we dan in de kerk hauwe en d’n burgemister kan dan vanaf de prikstoel alleman toespreke. ’t Zelfde zo’n we kunne doen mè Sintreklôs. Hillemol bovenin zô ik ’n plùtske reservere vur irdergenoemde Henk Habrake. Want ès His bé Oss is, dan kan hij de klokke lúije. ToKo De klokkelúijer van Hezik “ès His bé Oss is” Tekst: Matthijs van Lierop Gymnastiek- en turnvereniging Sine-Cura is op 3 en 4 maart de trotse organisator van een grote regionale turnwedstrijd. Sportzaal De Zaert zal dan twee dagen van ’s morgens tot ‘s avonds in het teken staan van de kwalificatiewedstrijden voor de Nederlandse kampioenschappen turnen in de vierde divisie. Penningmeester Jolanda Kluijtmans en bestuurslid Marita van de Ven zijn hier maar wat trots op, want de laatste keer dat de vereniging deze wedstrijd mocht organiseren was negen jaar geleden. Aan de wedstrijd zullen 350 turnsters tussen de negen en twintig jaar uit heel Oost-Brabant meedoen die te bewonderen zijn op vier onderdelen, namelijk vloer, brug, sprong en balk. Vele vrijwilligers zullen deze dagen op de been zijn om de wedstrijd goed te laten verlopen. Sine-Cura hoopt op veel toeschouwers. “Het is zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen”, aldus Van de Ven, die benadrukt dat ook de selectie van Sine-Cura zelf mee zal doen. “We hebben zeker goede turnsters in huis die een mooie prestatie neer kunnen zetten.” Entree bedraagt voor kinderen tot 12 jaar 1,50 euro en voor volwassenen 3 euro. Kwalificatie NK turnen in de Zaert 3 & 4 maart 2012 Meer informatie is te vinden op www.sinecura.jouwweb.nl. 11 | februari 2012

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. Altijd een aantrekkelijke spaarrente. Wij zijn uw bank. Kom langs of doe de Rentevergelijker op regiobank.nl 2,0% 2,5% 3,0% RegioBank Spaar-op-Maat Vrij Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000 Rabobank InternetLoyaalSparen Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland Bron: MoneyView (2010) kantoor Heeswijk-Dinther Hoofdstraat 100A 5473 AT Heeswijk-Dinther T 0413-291980 E info@vangrunsvenhaerkens.nl I www.vangrunsvenhaerkens.nl Van Grunsven & Haerkens kantoor Middelrode De Berg 10 5258 KN Middelrode T 073-5032875 F 073-5036256 De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther Tel (0413) 291458 Fax (0413) 293495 info@cranen.nl www.cranen.nl V I E R J AAR GARANTIE! Bij Cranen Autoschade nemen wij ons werk serieus. Uit liefde voor het vak, waardoor we met niets minder dan topprestaties genoegen nemen. Niet voor niets verzorgen wij als Schadenet lid en FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel voor gerenommeerde verzekerings- en leasemaatschappijen. Wij geven dan ook vier jaar garantie op het uitgevoerde schadeherstel en stellen gratis vervangend vervoer ter beschikking. Al 40 jaar gespecialiseerd in schadeherstel DIENSTVERLENING OP MAAT Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer van uw financiële administratie. U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele jaarrekening en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming alsook privé. Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. Het team van Van Schayk adviseert u graag. Brouwersstraat 29 5473 HB Heeswijk-Dinther Telefoon 0413 29 28 94 WWW.VANSCHAYKVOF.NL

De site ontwikkelde zich door de jaren en groeide uit tot een volwaardige site met een zeer breed nieuwsaanbod. Als er wat gebeurt of gebeurd is dan vind je het terug op de website, uitgeschreven en voorzien van fotomateriaal. Op 3 maart bestaat de website vijf jaar en dat wordt gevierd met onder andere een geheel nieuwe lay out en prijsvragen op de site waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Huiskamer Omdat de overkoepelende Stichting Dorpsnieuws het idee had om te gaan participeren in de digitale nieuwsvoorziening werd in 2007 de website gepresenteerd. Een groepje van ongeveer tien vrijwilligers ging aan de slag met techniek, fotografie en redactioneel. Fotograaf van het eerste uur Wim van der Lubbe (67): “Hoofdredacteur was toen Paul van Zoggel, en we gingen zogezegd de boer op om de nieuwe site uit te dragen én ervoor te zorgen dat clubs of verenigingen dingen in gingen zenden. Maar het bleek al snel dat we zelf achter het nieuws aan moesten. Het duurde al gauw een jaar voordat mensen doorkregen dat er een site was, speciaal voor HaDee. Na dat jaar zaten we ongeveer op 100 bezoekers per dag. De sector techniek zorgde dat de site goed draaide, we bezochten activiteiten en plaatsten foto’s en de redactie zorgde voor teksten en vergaarde artikelen als politie- en nieuwsberichten. Gaandeweg groeide het bezoekersaantal, de groep medewerkers en ook het nieuwsaanbod. Ik zeg altijd dat de website de huiskamer van HaDee is; daar gebeurt alles.” Actie In mei 2010 nam Merlijn van der Wijst (24) het stokje over als hoofdredacteur van de digitale krant. “In het groepje waren toen veel oudere mensen dus dat was wel even wennen. Maar het scheelt dat ik een opleiding achter de rug heb op het gebied van communicatie (film- en televisiewetenschappen). We brengen dagelijks nieuws voor een brede doelgroep. Tegenwoordig zitten we op 700 á 800 unieke bezoekers per dag en dat stijgt nog steeds. We hebben ook ondertussen wat meer jonge mensen in ons team.” Ilse Brekelmans (21), actief in de redactie: “We hebben een lijst met alle verenigingen die we in de gaten houden en waarop alle activiteiten in het dorp staan. Redactieleden en fotografen pikken dingen uit de lijst die we vervolgens gaan brengen op de site.” Lees verder op pagina 15. In 2007 werd de website HaDeejer.nl in het leven geroepen. Een nieuwssite voor en door inwoners van Heeswijk en Dinther. Los van het blad D’n HaDeejer bouwde een groep enthousiaste vrijwilligers een geheel nieuwe website en bracht een digitaal nieuwsmedium over het wel en wee van HaDee. Vijf jaar digitaal dorpsnieuws van website hadeejer.nl Als eerste het laatste nieuws over Hadee hadeejer.nl is de huiskamer Van hd; daar gebeurt alles 13 | februari 2012

Tekst: Toon Konings Foto’s: Lianne Gabriels Micro-Dermabrasie Een nieuwe zeer effectieve behandelmethode voor huidproblemen Gouverneursweg 6A - 5473 AP Heeswijk-Dinther - [T] (0413) 29 32 78 [I] www.huidverzorgingssalonmarja.nl Huidproblemen? Rimpels Acne Huidvlekken Littekens Dofheid Huidveroudering Teveel zonlicht geboortekaartjes kinderkamerkunst fotografie geboortekaartjes 14 | februari 2012

Vervolg van pagina 13. Merlijn: “We krijgen redelijk wat ingezonden stukken als politieberichten en berichten van sportclubs als de voetbal,- tennis- en korfbalclubs. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk artikelen zelf te maken. Daarvoor zouden we graag wat meer medewerkers hebben.” Jubileum Op 3 maart wordt het vijfjarig bestaan van de website gevierd, al houdt het team van vrijwilligers niet echt een feestje. Wim: “Maar we beginnen dan wel met de fotoraadpuzzel. Maandelijks tonen we dan een fragment van een foto van bijvoorbeeld een gebouw in HD. Mensen kunnen dan raden en een leuke prijs winnen.” Merlijn vult aan: “Ook hebben we achter de schermen de site vernieuwd, een nieuw gezicht gegeven. Een heel nieuw ontwerp, alles beter gecategoriseerd en overzichtelijker. Daarnaast een speciale puzzel met diverse vragen. Het is mooi om te zien hoe de site in de vijf jaar is gegroeid. In bezoekersaantallen maar ook inhoudelijk. Al sluipen er soms ook wat kleine foutjes in. Lezers rekenen ons er soms op af. Maar ergens is het wel een compliment dat mensen ons zien als professionele website en verwachten dat we alles perfect doen. Maar het blijft een club met enthousiaste mensen met verschillende achtergronden die allemaal erg hun best doen.” Uniek Merlijn: “Wekelijks bekijken we de statistieken en kunnen we zien hoe vaak de artikelen zijn bekeken. Mooi om te constateren dat het bezoekersaantal nog steeds stijgt. We kunnen daar ook een beetje uit aflezen of we een artikel pakkend genoeg hebben gemaakt. Een website is een snel medium en bezoekers gaan er snel doorheen. Artikelen met pakkende koppen worden eerder aangeklikt. Een artikel over de jaarlijkse kerstboomverbranding kopte: ‘Brand op ’t Retsel’, en werd gelijk enorm vaak aangeklikt. We becijferen dan de unieke bezoekers, dat is dus per IP adres, per computer. Bijvoorbeeld in een huishouden waar meerdere mensen een artikel bekijken worden die bezoeken geteld als één bezoeker. Met veel foto’s maken we artikelen over bijvoorbeeld de dorpszeskamp of de pronkzitting; die zorgen voor echte pieken in de bezoekersaantallen. Het artikel over de pronkzitting met de bekendmaking van de prins was dit jaar goed voor maar liefst 1264 unieke bezoekers op één dag.” Interactief Op het moment telt het team achter de website een dikke twintig mensen van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. Suzanne Sperber (24) maakt foto’s en schrijft soms ook stukjes: “Je wordt in de groep snel wegwijs gemaakt over hoe alles werkt en hoe dingen beter gebracht kunnen worden. We hopen dat er steeds meer ingezonden gaat worden over bijvoorbeeld jubilea of buurtactiviteiten. Dat hoeft niet lang te zijn en met een foto erbij heb je al snel een leuk stukje.” Ook kunnen mensen reageren op de artikelen, en we worden steeds actiever op de sociale media als Facebook en Twitter.” Merlijn: “Ook willen we een mobiele versie van de site gaan maken zodat het ook op de telefoon te bekijken is. We hopen in de toekomst meer (jonge) mensen aan te trekken om het team te versterken, en om de toenemende input te verwerken. Maar natuurlijk zijn we erg blij met de enthousiaste inzet van alle huidige medewerkers.” w Tekst: Toon Konings Foto’s: Lianne Gabriels we Hopen dAt er meer ingezonden gAAt worden 15 | februari 2012

Tekst: Ad van Schijndel Totaal Techniek b.v. Heeswijk T: 0413-292765 www.vanschijndeltotaaltechniek.nl •verwarming •loodgieterswerk •dakbedekking •sanitair •elektra •meet en regeltechniek •klimaatbeheer

SPREUK VAN DE MAAND Heb je iets leuks te melden of wil je je mening kwijt over een van onze artikelen. Schrijf een brief of mail dan naar de HaDeejer... ZO ZOUT HEB IK HET… Door de carnaval bent u het vast al vergeten: begin deze maand was het glad in ons dorp. Omdat de gemeente nauwelijks strooit, ben ik er zelf op uit getrokken. U hebt mij wellicht zien lopen met mijn schep en kruiwagen met zout. Ik heb vooral gestrooid op plaatsen die gevaarlijk waren voor voetganger of fietser. Dankzij mij zijn er zo veel minder mensen gevallen en heb ik ons een hoop ziekenhuiskosten bespaard. (Eigenlijk moet ik daarvoor geld terugkrijgen van mijn verzekering.) Toen ik in Veghel zout was wezen halen, zag ik op de terugweg een scootmobieler tobben om de brug over de A50 op te komen. Ik kon dat niet aanzien. Ik ben meteen uitgestapt en gaan strooien. Toen ik al een tijdje bezig was, stopte er een politieauto. Twee agenten stapten uit en, alhoewel het mij duidelijk leek, vroegen ze toch wat meneertje aan het doen was. Ik was volgens hen in overtreding. Buiten het strooigebied mag namelijk niet gestrooid worden. Ik probeerde mijn goede daad toe te lichten, maar tevergeefs. Voor de brug staat duidelijk een bord met de woorden ”einde strooigebied”. Ik geloofde het niet, maar het staat er echt. Ik kreeg een boete en moest opzouten. Nu zit ik nog steeds met vragen: hoe kan het dat er wel geld is om zo’n bord te plaatsen, maar niet om 100 meter verder te strooien. En, hoe moeilijk kan het zijn om de Bernhezer strooiwagen en de Veghelse strooiwagen elkaar tegen te laten komen? Of strooi ik nu zout in een wonde? Harrie Droesen mArCel VAn doorn "Un vriendelijk woord,un glimlach brengt vur veul unnen mooien dag" HaDee kupke Een schrikkeljaar is een jaar met 366 dagen, in plaats van 365. Deze extra dag, een schrikkeldag, is ingevoerd om te voorkomen dat het kalenderjaar te veel gaat afwijken van het tropisch jaar. Een tropisch jaar (de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te draaien) is niet exact 365 dagen. Het is 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden. Als men zich van dat verschil niets zou aantrekken en de duur van een jaar op 365 dagen zou afronden, dan zou men na vier jaar bijna een dag tekortkomen (preciezer: 23 uur en 15 minuten). Met als gevolg dat na langere tijd de seizoenen ten opzichte van het kalenderjaar gaan verschuiven. TWEE KALENDERS Daarom heeft Julius Caesar in 45 v. Chr. de Juliaanse kalender ingevoerd met om de vier jaar een extra dag. Het begin van het jaar viel toen nog op 1 maart, daarom werd die dag er na 28 febr. aangeplakt. September was toen de 7e maand, oktober de 8e maand enz. (septem = 7, octo = 8, novem = 9, decem = 10). Tegelijk heeft men wel nieuwjaarsdag verschoven naar 1 januari. Maar, het verschil met het tropische jaar is geen zes uur, maar slechts 5 uur en een dikke 48 minuten. Daarom was dit een overcorrectie van ongeveer 3 dagen per 400 jaar. Na 1500 jaar liep men met de kalender een flinke week achter op het tropische jaar en zat men bv. nog in februari, terwijl het al begin maart zou moeten zijn. In 1582 werd in Rome de gregoriaanse kalender ingevoerd. Het verschil is dat de jaren die deelbaar zijn door 100 geen schrikkeljaar zijn, maar wel als ze deelbaar zijn door 400. Dus: 1900 niet, en 2000 weer wel. Zo werden de 3 dagen overcompensatie opgelost. Tegelijk maakte men de gecumuleerde achterstand in één keer goed door van 4 oktober 1582 meteen naar 15 oktober 1582 te springen (10 dagen werden dus overgeslagen). LEKKER SCHRIKKELEN Op 1 maart is het in heel Europa 1 maart. Eeuwenlang is dat niet zo geweest. In Engeland werd de gregoriaanse kalender op 2 sept. 1752 ingevoerd en men sprong toen naar 14 sept. Er kwamen opstootjes, want men eiste de 11 ‘verloren’ dagen terug. Schotland was eerder, nl. in 1600. Japan stapte over in 1893, Rusland na de revolutie in 1918, Griekenland pas in 1924 en tenslotte Turkije in 1927. 29 febr., schrikkeldag, blijft een bijzondere dag. Vrouwen mogen dan meer. Ze mogen mannen ten dans en zelfs ten huwelijk vragen, als die mannen dat steeds maar uitstellen. Er worden ook schrikkelbals gehouden. Wie op die dag jarig is, blijft eeuwig jong, want op je veertigste ben je pas tien. Sonja Barend is op schrikkeldag geboren. Ook zijn er bedrijven met speciale acties. Februari blijft een korte maand, maar je moet wel een dag extra werken voor hetzelfde salaris. Het fusionale schrikkeljaar heeft zeer veel schrikkeldagen Ingezonden De naam “schrikkeljaar” komt van het Middelnederlandse scricken, wat oorspronkelijk “met grote passen lopen” en ook “springen” betekende. sChrikkeljaar EN SCHRIKKELDAG Tekst: Ad van Schijndel 17 | februari 2012

de optocht ad te magniam Henisim vulla facidui smodipis ad eu faci bla commy nos eraessim zzriustrud magnisissis auguerosto enisi. Diatetu mmodolobore modo eugait amet la augiatuerat, velesto odit, consequisit lore delit alismod magna autat. Foto's: René Kuijs 18 | februari 2012

19 | februari 2012

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: ingezonden Voor al uw Verbouwingen, Onderhoud en Reparaties Timmerwerken, Metselwerken, Tegelwerken, CV installaties, Schilderwerken, Stukadoorswerken, Loodgieterswerken, Electrische installaties, Bouwkundige advisering, Bouwkundig tekenen, Bouwkundige beveiligingen, Tuinaanleg en Bestratingen. Tel. 0413 29 24 37 www.vandennieuwenhuijzen.nl VAN DEN B.V. 0413-293706 Lieke Schuts 20 | februari 2012

Het is 12 juni 2011 als hij als eerste uit de laatste bocht verschijnt voor de finish in de 8-kilometerlange wielerwedstrijd rondom het stadion van ADO Den Haag. De eindstreep is nabij en Stijn Hanegraaf ligt op een goede positie om de sprint te gaan winnen. Een andere wielrenner lijkt Stijn op de valreep te gaan passeren, maar zijn aanval komt te laat. Stijn finisht als eerste en is Nederlands kampioen wielrennen. “Ik kon het eerst niet geloven”, zegt Stijn. Moeder Peggy filmde de sprint met de camera en was door het dolle heen. “Ik werd bijna ingehaald op het eind, maar dat liet ik me niet gebeuren”, voegt Stijn er aan toe. Zoals in het profwielrennen werd hij gehuldigd op een podium en werd hem de Nederlandse kampioenstrui aangedaan. Twee meisjes kusten hem op zijn wang, terwijl hij tevreden de beker omhoog hield. Mama Na het behalen van zijn zwemdiploma werd het tijd voor een andere sport. Stijn ging voetballen bij Avesteyn, maar die sport bleek achteraf toch minder leuk. Via zijn moeder, die zelf heeft gefietst, kwam Stijn in contact met wielrennen. Het leuke aan deze sport vindt Stijn dat hij deze sport alleen kan doen en alleen prijzen kan winnen. Wielervereniging Schijndel kreeg er een lid bij en de jonge Dinthernaar begon met het fietsen van wedstrijden. Doordat Stijn vaak bij de eerste vijf finishte en daardoor punten pakte voor het algemeen klassement, werd hij uiteindelijk geselecteerd om aan het NK mee te doen. Prolongeren Eind maart gaat de wielercompetitie weer van start en kan Stijn zich opnieuw plaatsen voor het NK wielrennen. ”Ik zou heel teleurgesteld zijn, als ik niet mee zou mogen doen. Ik moet mijn titel wel verdedigen”, zegt Stijn beslist. In 2010 lukte het hem ook al om zich te kwalificeren, toen moest de wielrenner zich tevreden stellen met de derde plaats. Het liefst rijdt Stijn tijdritten en de sprint is zijn sterkste punt. “Mijn hoogste snelheid tot nu toe is 47,2 kilometer per uur”, vertelt de leerling van groep 7a van Het Palet trots. Moeder Peggy pakt de witte kampioenstrui erbij die Stijn won op het NK. Op de zijkanten staat sierlijk zijn eigen naam vermeld en op de borst de naam van de trotse sponsor. Hoogerland Stijns favoriete wielrenner is Johnny Hoogerland, die afgelopen zomer schitterde in de ronde van Frankrijk. De wielrenner werd bekend doordat hij door bleef fietsen, nadat hij door een koersauto werd geraakt en in het prikkeldraad belandde. Stijns moeder lacht. “Laatst tijdens het veldrijden viel Stijn van zijn fiets en lag zijn been open, maar hij fietste wel gewoon door.” Stijn lijkt wat betreft zijn doorzettingsvermogen dus wel een beetje op zijn grote voorbeeld. Maar hij zou ook graag de ronde rijden waar Hoogerland aan meedeed. ”Het lijkt me leuk om een keer de Tour de France te fietsen”, aldus Stijn. Dromen van de Tour de France De 9-jarige Stijn Hanegraaf werd genomineerd voor sportman van het jaar in de gemeente Bernheze, maar deze titel ging helaas aan zijn neus voorbij. Zijn nominatie had hij te danken aan het winnen van het NK wielrennen afgelopen jaar. Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: ingezonden Mijn hoogste snelheid tot nu toe is 47,2 kilometer per uur Passie voor sport wielrennen 21 | februari 2012

‘Ik zou het eigenlijk niet weten, want hier in het dorp werkt niks. Je wilt toch graag van de ene naar de andere winkel lopen. Wat je ook verzint, het is voor alles te klein, maar als ik dan toch moet kiezen, dan een winkel met kinderkleding. Ik heb drie kleinkinderen en een vierde is op komst, dus daar zou ik dan wel wat spullen kunnen kopen.’ `Het is me niet opgevallen dat de groenteboer weg is. Normaliter doe ik nooit de boodschappen, maar als ik toch een keer ga, dan houd ik van `one stop shopping`. Voor iets aparts, dat is bijna alles buiten de normale boodschappen, gaan we naar Den Bosch of Veghel. Maar iets van apparatuur zou er wel mogen komen`. Max zou een speelgoedwinkel wel leuk vinden.’ ‘Ik kwam nooit bij de groentewinkel, omdat ik altijd naar de markt ga waar twee groentekramen staan. Op de markt mis ik de man met de fournituren. Is er nu ergens een knoop vanaf, moet ik meteen het dorp uit. De enige etalage die je nu nog in het dorp kunt bekijken, is de boekhandel van de Abdij. Het is hier net ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van Geert Mak.’ dorPsPRAAT DE GROENTEBOER IS WEG, WAT MOET ER I MICHAEL (40) EN MAX (3) HEESSELS BETSIE VAN DRIEL (62) Tekst: Marijke van Oorschot Omwonenden bekostigen grotendeels zelf dieren-verblijf aan Irenestraat Het hertenkampje aan de Irenestraat is voor veel inwoners van Heeswijk-Dinther een vaste pleisterplaats. Toch is het niet vanzelfsprekend dat dit openbare dieren verblijf deze markante plek in het dorp inneemt. “We hebben het hertenkampje overgenomen van de gemeente en van Bernezorg,” vertellen Yvonne van der Mespel en Nico van Eerd, die beiden pal tegenover de locatie wonen. Buurtbewoners in de bres voor hertenkampje ANNEKE VAN DE RljDT (66) 22 | februari 2012

`Ik vind het jammer dat de groenteboer weg is. Ik ken Marion vanuit de brandweer en ik had het haar echt gegund dat de winkel zou slagen. Maar een leuk boetiekje met kinderkleding van het chiquere soort en houten speelgoed waar ik kraamcadeautjes zou kunnen kopen. Ja, ik zit midden in de baby’s, de prullekes`. `Ik wist niet dat de groentewinkel dicht was. Misschien is een sportzaak met een breed assortiment wel een mooi idee. En dan toch wel gericht op voetballen, want er is in HD een grote talentvollere club en een iets kleinere club, dus de zaak zal wel lopen. Het zou dan heel leuk zijn om er ook nog te gaan werken`. `Ach, is de groenteboer weg? Dat hadden we helemaal nog niet gezien of gehoord. Het is erg jammer, maar we snappen het wel. Een leuk winkeltje met allerlei snuisterijen`, vindt Vicky de beste oplossing. Sander:`Wat mij betreft een goede schoenwinkel, maar of dat haalbaar is, moet ik nog zien`. Karlijn zou het wel heerlijk vinden als er een snoepwinkel in zou komen.’ OET ER IN DE PLAATS KOMEN EN WAAROM? Zie ook www.hadeejer.nl JOELKA VAN DAAL (30) STEN VAN DEN BERG (18) VICKY (39), SANDER (38) EN KARLljN (7) FLOOR Stichting “Uit de krant hebben we moeten vernemen dat het kampje zou verdwijnen. Er was een nieuw bestemmingsplan voor de grond van Ter Weer en omgeving. Maar die plannen zijn allemaal afgeketst en het dierenparkje moest weg. Dat was 19 juli 2011. Toen zijn we een actie gestart om het dierenverblijf te behouden. Van de gemeente kregen we een maand tijd om een plan van aanpak op te stellen. Dus hebben we een stichting opgericht. Alle mensen in de buurt hebben hun medewerking verleend en nu bekostigen we voor een groot deel zelf het onderhoud. De grond huren we kosteloos van de gemeente. Het hekwerk en het dierenverblijf hebben we overgenomen van Bernezorg.’ Bok bij geit “En natuurlijk hebben we onze sponsoren. Jan van de Hurk bijvoorbeeld, een melkveehouder, hij sponsort de geiten, ganzen en ziet toe op de samenstelling van de dierenstapel. Zo nu en dan moet er namelijk een bok bij de geiten. Ja, moedertje natuur heeft zo zijn eigen wetten.” “Al 35 jaar bestaat het hertenkampje”, vertelt Nico van Eerd. “Ik kan er van genieten als oudere mensen met hun kleinkinderen rond scharrelen en samen de dieren voederen. Je ziet het plezier op hun gezichten. Het is een onbevangen plek, je raakt aan de praat en je leert elkaar kennen. Heel erg waardevol.” Zonne-energie Yvonne: “Bij Halte 5 staat een collectebus bij de kassa. Dan horen we van het personeel dat de klanten dat een leuk initiatief vinden. Bakkerij Doomerik levert twee maal per week de broodjes die niet verkocht zijn! Revival uit Loosbroek en bloemenmagazijn Miranda geven een financiële bijdrage en binnenkort plaatst elektricien Van Zutphen zonnecollectoren op het huisje. Die krijgen we in bruikleen. Van der Pas autobanden zorgt dan weer voor de accu’s om de zonne-energie op te slaan. Tevens sponsort Van Lieshout, agrarisch warenhuis, iedere maand een zak kippenvoer. Allemaal enthousiaste bijdragen. En niet te vergeten Jan van der Pas, onze vrijwilliger. Die staat dag en nacht klaar. ‘s Morgens om 6 uur is hij er al om de dieren water te geven.” Bijdrage Yvonne: “Mijn man stond eens met iemand te praten bij de dieren en die mevrouw vroeg aan hem wie betaalt dat eigenlijk allemaal hier? Toen vertelde hij dus dat de omwonenden voor een groot deel bijdragen. Een uur later werd er een enveloppe met inhoud door de brievenbus gegooid. Hartverwarmend.” Een bijdrage op rekening nummer 161.141.110 t.n.v. Stichting het hertenkampje, is zeer welkom. Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Lianne Gabriels 23 | februari 2012

Heeswi jk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl Allround en veelzijdig in elektro Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Tel. 073-532 55 22 Fax 073-532 55 44 Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther Tel. 0413-29 31 92 Fax 0413-29 35 20 info@soestacc.com www.soestacc.com Van Soest & Partners richt zich vooral op ondernemers uit het midden en kleinbedrijf, agrarische sector, vrije beroepsbeoefenaren en vermogende particulieren. In een open informele sfeer zijn wij onze cliënten van dienst. Werkelijke betrokkenheid en aandacht vinden wij daarbij onontbeerlijk. Wij verrichten o.a. de volgende diensten: Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Loonadministraties Juridische en fiscale adviezen Belastingaangiften Bedrijfs- en bedrijfsovernamebegeleiding Heerlijk, die muesli’s, crunchy’s en graanvlokken van De Halm. Lekker veel keuze en helemaal bio! www.dehalm.nl Lekker van mij! VESTIGINGEN Berlicum (gem. Sint-Michielsgestel) Veedijk 41 Heeswijk-Dinther (gem. Bernheze) Balledonk 33 CORRESPONDENTIEADRES Postbus 3, 5258 ZG Berlicum E-MAILADRES notarissen@wh.knb.nl TELEFOONNUMMER 073-503 22 55 FAXNUMMER 073-503 42 24 WEDEMEIJER EN DIELISSEN NOTARISSEN

Bises Anouk Brabantse gezelligheid in de Pyreneeën ANOUK KESSELEER HEEFT IN MEI 2010 HADEE VERLATEN OM HAAR DROOM TE VOLGEN: HET RUNNEN VAN EEN KLEIN BERGHOTEL IN HET MIDDEN VAN DE FRANSE PYRENEEËN. Alleen ‘bonjour’ zeggen is in dit deel van Frankrijk niet voldoende bij een begroeting van een bekende. Dag elijks kus ik de nodige mensen gedag en René schudt handen en kust ook links en rechts wat weg. Op de vraag ‘ça va’ wo rdt ook een eerlijk antwoord verwacht. Inmiddels is het voo r ons zo normaal, dat een vluchtig Nederlands ‘hoi’ ons wat kil aan doet. Een klein nadeel heeft het wel als je haast hebt, wa nt ook bij het uitrijden van het dorp is het meer dan normaal even te stoppen bij iedereen die buiten staat, en het hele begroetingsritueel uit te voeren, plus klein praatje. Midi Haast is overigens iets waar wij nog af en toe last v an hebben en wat men hier nauwelijks kent. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook tijd voor elkaar en het eten tussen 1 2 en 14 uur is dan ook heilig. Alles gaat dicht en men gaat samen in een restaurantje een middagmenu eten. Geen kl effe boterhammen die de avond daarvoor in het broodtr ommeltje gestopt zijn. Sowieso kan men zich hier het hebben van slechts één warme maaltijd nauwelijks voorstellen. Ons dorp ligt in het departement de Ariège. De Ariè ge is één van de armere departementen van Frankrijk, waar in de jaren ’60 en ’70 enorme leegloop plaatsvond. In die zelfde tijd trokken bevlogen jonge hippies juist naar de Ariège toe. Velen ambieerden het echte hippieleven en anderen ginge n voor een boerenbestaan, De hippies zijn er tot op de dag van vandaag nog en het boerenleven eveneens. Transhumance De veeteelt is hier kleinschalig en je moet denken a an schapen, geiten, koeien en paarden. Er zijn enorm veel kleine kaasmakerijen waar de lekkerste kaas vandaan komt. Schapen, koeien en paarden worden begin juni naar de hoger gelegen weiden gebracht, waar ze samen met een herder tot eind september blijven . Het naar boven gaan heet de ‘Transhumance’ en is altijd een groot feest. Voor onze Auberge loopt jaarlijks een kudde v an zo’n 2.000 schapen voorbij. Het hebben van een auto is hier noodzakelijk. Je ko opt een auto, je verzekert hem en je betaalt de brandstof. D at is het dan. Men kent hier geen wegenbelasting. Om het ja ar is er een verplichte technische controle, die serieus wordt ui tgevoerd, maar niets is ten opzichte van een Nederlandse AP K. Toch valt ons op dat het echte ‘wrak van de weg’ ook hier niet meer bestaat. Hier heb je een auto om jezelf te verp laatsen en dingen te vervoeren. De auto is geen statussymboo l. Bolchrysant Op 1 november is het Allerheiligen, wat hier een feestdag is. Een paar weken daarvoor kun je overal prachtig e bolchrysanten kopen. Als Nederlander zou je ze bij de voordeur zetten, maar hier is de enige bestemming van een bolchrysant een grafsteen op het kerkhof. Daar sto nden we dus met onze bloemen voor de deur! Zal nog wel ee n paar jaar duren, voordat dat normaal gevonden wordt. Overig ens geven de Fransen elkaar op 1 mei lelietjes-van-dalen, die s ymbool staan voor veel geluk. Kienen oftewel lotto wordt hier in de wintermaande n fanatiek gespeeld. Iedere gemeente organiseert wel een lotto . In de grote plaatsen is de hoofdprijs bijvoorbeeld een sco oter, maar bij ons is het een half varken. Ook in onze keuken hebben we, bij de bereiding van het eten voor een paar dorpsfeesten, de nodige halve of hele beesten voorbij zien komen. Voor hele kapoenen (grote geca streerde hanen), een varkensdij en een varkensschouder en hele kwartels, draaien wij onze hand niet meer om. Er zijn verschillen en er zijn overeenkomsten. Gelu kkig kent men hier de voor ons zo vertrouwde ‘Brabantse gez elligheid’, waardoor we ons hier gelijk thuis voelden en weten we dat we er nog wel een tijdje zullen blijven , maar …… zeg nooit nooit! ‘de ‘Transhumance’ is een groot feest’ In de rubriek “HaDeejers over de grens” krijgen jongeren de gelegenheid iets te vertellen over hun verblijf in het buitenland. Wil jij je ervaring en met ons delen of ken je iemand die we kunnen b enaderen? Stuur een berichtje naar: redactie@hade ejer.eu Hadeejers over de grens Frankrijk , 25 | februari 2012

Hoog Beugt 17 5473 KN Heeswijk Dinther Tel: 06 - 52 31 47 66 Fax: 0413 - 29 16 66 E-mail: info@beton-bouw.nl Internet: www.beton-bouw.nl E & E Betonbouw BV is een jong en dynamisch bedrijf en is werkzaam voor zowel bedrijven als particulieren. Wij beschikken over diverse bekistingssystemen, waarmee snel en vakkundig wanden, vloeren, kolommen en diverse andere constructie-elementen gerealiseerd kunnen worden. ZONNESCHERMEN ROLLUIKEN SCREENS WINDVASTE SCREENS HORREN RAAMDECORATIE GARAGEDEUREN TERRASOVERKAPPINGEN MARKIEZEN Heeswijk-Dinther - 06 546 90 294 - www.nauszonwering.nl

============================================================================================= In de 19e eeuw was het protestantisme de heersende godsdienst. Dat betekende in het katholieke zuiden o.a. dat de kerken in handen waren van het kleine groepje protestanten, dat onderwijzers, burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders meestal protestants waren. Zo ook in Heeswijk. De kerk was in handen van de protestanten, hoewel volgens De Noord-Brabander van 26 oktober 1847 de hele protestante gemeente in Heeswijk bestond uit de brigadier van de marechaussee en zijn vrouw. De burgemeester (tevens notaris) Pieter Gelpke was ook protestant. Het feit dat de belangrijkste posten te midden van een bijna 100% katholieke gemeenschap in protestante handen waren, leidde nogal eens tot ongenoegen en misverstanden. Op 25 september 1847 kwam dominee Deerns uit Dinther naar de Heeswijkse kerk. Hij kon zijn ogen nauwelijks geloven: de deur was geforceerd, overal in de kerk liggen lege basten van noten, zelfs op de Heilige Bijbel lagen de schillen. Het deurtje van de preekstoel was vernield en uit de Bijbel op de kansel waren platen gescheurd. Een der kerkgangers had op de Heeswijkse hei een los blaadje uit een gezangboek gevonden. De dominee concludeerde dat roomse onverlaten (wie anders?) zich hadden vergrepen aan de protestante tempel in hun haat tegen het Ware Woord Gods! Een paar weken later is er een diner van dominees in Den Bosch. Deerns vertelt daar over de “kerkplundering in Heeswijk.” De vondst van het ene blaadje uit het gezangboek is ondertussen aangegroeid tot her en der over de hei verspreide bladzijden van gezangboeken. De verontwaardiging is groot. De roddelmolen begint te draaien en leidt tot landelijke berichten. Door die landelijke publicaties is heel protestant Nederland ontzet over de grenzeloze brutaliteit van de roomsen uit Heeswijk. Burgemeester Gelpke onderzoekt het voorval en komt met een heel andere lezing. De sleutel van de kerk was in handen van een Heeswijkse (roomse) familie, die bij de kerk woonde. Die hadden de sleutel gegeven aan een jonge boekbinder, die had aangeboden Bijbels en gezangboeken opnieuw in te binden. Hij had er een aantal opgehaald en had vergeten de deur goed te sluiten. Hij had ook een aantal losse platen uit de grote Bijbel gehaald om die thuis bij te plakken en dan later weer in de Bijbel te binden. Verder had een meisje van 10 jaar in opdracht van haar moeder geprobeerd om binnen te komen om de kerk aan te gaan vegen, maar het slot ging te stroef. Met behulp van anderen lukte dat toch, maar daarna wilde de deur niet meer goed sluiten. ‘s Middags zien vier kinderen, met hun zakken vol noten, de deur op een kier staan. Die zijn nieuwsgierig hoe een kerk van de “protestaante” er van binnen uitziet en zij gaan naar binnen. Al gauw ontdekken ze dat het deurtje van de preekstoel zich prima leent om noten te kraken. De basten springen door de kerk, ook op de Bijbel. Dan zegt een van de kinderen: “Gade gij es preke,” waarop een ander kind de kansel beklimt. Als hij boven is roept een van de anderen: “Doar hedde den burgemister.” Van schrik probeert de jongen van de preekstoel af te rennen, maar komt ten val en sleurt het wrakke deurtje mee in zijn val. Het blijft in stukken liggen. Als Gelpke het ware verhaal openbaar maakt, slaat katholiek Nederland zich van pret op de knieën en voelt protestants Nederland zich in zijn hemd gezet. Daarmee is het verhaal afgedaan, ware het niet dat zijn geloofsgenoten toch nog probeerden Gelpke te laten ontslaan. Hetgeen overigens mislukte. Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp kan meer informatie vinden in de Heemkamer van HKK De Wojstap DE WOJSTAP KRONIEK IS HET TljDSCHRIFT VOOR HISTORISCHE PUBLICATIES OVER DINTHER, HEESWljK EN LOOSBROEK VAN DE HEEMKUNDEKRING DE WOJSTAP. Dit artikel verscheen eerder in dat tijdschrift als Kerkschennis te Heeswijk, J. Reijnen-ljsseldijk, Wojstap Kroniek, 2e jaargang, 1982, nummer 2, pag. 13-14. Heeswijk in opspraak in 1847 De “plundering” van de Heeswijkse kerk 27 | februari 2012

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=