d'n Hadeejer september 2011

Zijn vader was stukadoor en ook zijn broer Gerard heeft een stukadoorsbedrijf in Uden. Via vakantiewerk bij zijn oom Jan de Haas rolde Jos in 1977 in het vak. “Ik wist niet goed wat ik zou gaan doen. Hij adviseerde mij om het vak te gaan leren. En vakdiploma’s te gaan halen. Hij zag wel dat ik het in mijn vingers had. Ik had daar een uitstekende leerschool. Allerlei soorten werk van nieuwbouw tot restauratie en het dichten van kelders.” Jos haalde de diploma’s aspirant gezel, gezel en uiteindelijk meester stukadoor. Mausoleum Door de zwaarte van het beroep, met als gevolg een tennisarm was de meester stukadoor in 1990 genoodzaakt het over een andere boeg te gooien. Hij ging les geven op het Centrum Vakopleiding totdat dit opgeheven werd. “Toen heb ik gekozen voor een eigen bedrijf. Bewust kleinschalig, minder zorgen en groter betekent ook vaak verlies van kwaliteit. Via een samenwerkingsverband van stukadoorsbedrijven leid ik ook stukadoors op. Jordy van Houtum is een van hen. Onlangs heeft hij me nog geholpen bij het stukadoren van het mausoleum van de familie van den Bogaerde van Terbrugge. Een mooi karwei. Dat opleiden geeft ook voldoening. Nu gaat Jordy ook als zelfstandige aan de slag.”Voldoening haalt Jos ook uit tevreden klanten. “Er is niets mooier dan een verbouwing die helemaal kaal is. Dan samen met de klant naar een oplossing zoeken en het resultaat is naar tevredenheid van de klant, maar ook zeker van mezelf.” Continuïteit De laatste mode in het stucwerk is strak en glad pleisterwerk en spachtelputz (decoratieve wandafwerking in allerlei mogelijke kleuren). En stucwerk in plaats van tegelwerk in badkamer en toilet. Mond tot mond reclame is de beste volgens Jos van der Pas. De crisis laat ook zijn sporen na voor zijn bedrijf. “Mensen denken toch eerder na voor een verbouwing. Maar al met al mag ik niet klagen. Voor continuïteit is kwaliteit belangrijk en daar sta ik voor.” Op Bernrode wordt Grieks en Latijn gegeven. Als herinnering voor de (oud) studenten hierbij een paar stukjes tekst die zij (nog) moeten kunnen begrijpen. Homerus schreef rond 800 voor Christus het beroemde verhaal van de zwerftochten van Odysseus. De beroemde beginregels luiden aldus: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλα πλάγχθη, ἐπει Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε. Bezing mij, o Muze, de vindingrijke man, die zeer veel rondzwierf, nadat hij de heilige stede van Troje verwoest had. Julius Caesar schreef in 40 voor Chr. ‘De bello Gallico’. Hierbij de eerste paar zinnen. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important. Heel Gallia is verdeeld in drie delen. In één daarvan wonen de Belgen, de Aquitani in een ander en in het derde diegenen die in hun eigen taal Celtae genoemd worden en in de onze Galli. De Belgae zijn de dappersten van allemaal, omdat ze het verst verwijderd zijn van de cultuur en de beschaving van de provincia en er slechts zeer zelden kooplui tot bij hen reizen en die dingen invoeren, die bijdragen tot het verwijven van de geesten. Kennis van de Griekse goden is ook absoluut noodzakelijk binnen een klassieke opleiding. Vandaar hier een overzicht. Tussen haakjes ook de Latijnse naam. • APHRODITE (Venus: liefde, vruchtbaarheid, schoonheid) • APOLLON (Apollo: orakel, boogschieten, ziekte en gezondheid, muziek en de zon ) • ARES (Mars: oorlog, krijgslust) • ARTEMIS (Diana: maan, jacht, kuisheid, maar ook vruchtbaarheid) • DEMETER (Ceres: landbouw en graan) • DIONYSUS (Bacchus: wijn en feesten) • HADES (Pluto: dood, rijkdom, god van de onderwereld) • HEPHAESTUS (Vulcanus: smeedwerk, vuur en ambachten) • HERA (Juno: vrouw van Zeus, beschermt het gezin, vrouw en huwelijk) • HERMES (Mercurius: handel, verkeer, dieven, boodschapper van de goden) • HESTIA (Vesta: haard en familie) • PALLAS Athena (Minerva: wijsheid, krijgskunst en het handwerk) • POSEIDON (Neptunus: zeeën oftewel water en aardbevingen) • ZEUS (Jupiter: oppergod, hemel en aarde, bliksem-slingeraar) Tekst: Rene van der Pas Foto: Lianne Gabriëls Tekst: Ad van Schijndel Tekst: Rene van de Pas Foto: Lianne Gabriels Hij had een uitstekende leerschool bij Jan de Haas. Daar ontstond de liefde voor het vak. Sinds 2004 werkt Jos van der Pas als zelfstandig ondernemer. Kwaliteit staat hoog in zijn vaandel. Onlangs heeft hij het mausoleum van de familie van den Bogaerde vanTerbrugge ‘gestukt’. ZAKELIJK bekeken KWALITEIT GEWAARBORGD BIJ JOS VAN DER PAS Ken je klassieken! Jordy van Houtem en Jos van der Pas voor meer info: josstukadoor@home.nl, gsm 0610701114 31 | september 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=