d'n Hadeejer juli 2011

Het lijkt soms wel of de inwoners van HaDee zich niet erg druk maken over een mogelijke samenvoeging van Maasdonk met Bernheze. Is dat vanuit het idee: “Het zal toch al wel geregeld zijn.” Of schort er iets aan het serieus nemen van de inwoners door het gemeentebestuur? De gemeente Heeswijk-Dinther is destijds tegen de zin van de bewoners ontstaan en na 24 jaar (1969-1993) weer tegen de zin van de bewoners opgeheven. Bernheze idem dito en dreigt nu na 18 jaar (1994-2012) weer te worden opgeheven. Is het dan een wonder dat de bewoners dan denken: “Ze doen toch wat ze graag willen. Het zal mijn tijd wel duren.” Ze vergeten twee dingen: • de opdracht aan de huidige bestuurders is om te onderzoeken wat het beste is voor de twee gemeenten en niet om een samenvoeging tot stand te brengen; • dat wij er weinig last of gemak van zullen hebben klopt helemaal niet. De race is nog lang niet gelopen. De inwoners uit HaDee kunnen nog steeds invloed uitoefenen op hun politieke partijen om een juiste beslissing te nemen. Rust nodig Peer Verkuijlen: “Uit eigen ervaring met Bernheze weet ik dat de eerste bestuurlijke periode na een samenvoeging (4 jaar dus) vrijwel geheel opgaat aan het opzetten van een goede organisatie. Tijd voor nieuwe plannen is er nauwelijks. Er was veel energie voor nodig. Met veel inzet is het wel gelukt om de nieuwe gemeente-organisatie voor Bernheze goed op de rails te krijgen. Nu is de gemeente ongeveer op orde. Financieel staan we er niet slecht voor, bestuurlijk gaat het ook redelijk en de bewoners van onze kernen zijn volgens mij best tevreden. We moeten zorgen voor de verdere uitbouw van de kwaliteit en dat moeten we niet weer op zijn kop zetten omdat er iets met Maasdonk moet gebeuren. Ook al heb ik daar zeker begrip voor.” Onrust “Bernheze met 30.000 inwoners heeft de samenvoegingsperikelen dus wel opgelost. Met deze omvang en deze ambtelijke organisatie kan Bernheze goed verder. In Maasdonk met 10.000 inwoners gaat dat niet lukken en wordt naar Bernheze gekeken om dat mee op te lossen. Waarom zou alleen Bernheze dat doen hetgeen weer een tijd lang onrust en weinig stabiliteit zal geven? In mijn ogen ligt de oplossing meer in de regio.” En Peer vervolgt: “Wil het zin hebben, dan behelst zo´n herindeling een samenvoeging van bestuurlijke, ambtelijke, politieke en ook maatschappelijke verbanden waarbij ieders culturen, routines en rolpatronen op elkaar moeten worden afgestemd.” Volgens Peer Verkuijlen wordt inpassing van medewerkers in de organisatie een probleem en personele voordelen zijn er nauwelijks, er zijn immers (ook terecht) geen gedwongen ontslagen. Bovendien mag je ervan uitgaan dat de medewerkers in Bernheze voldoende gekwalificeerd zijn. Het is niet oneerbiedig bedoeld, maar ook hier zit geen toegevoegde waarde. Een ander kritiekpunt van Peer gaat over het proces. “Een belangrijke voorwaarde voor een dergelijk zwaarwegende beslissing is dat de bevolking ook problemen moet ervaren.” Volgens Peer is dat niet zo. “Het proces is ook niet begonnen vanuit de bevolking of vanuit de volksvertegenwoordigers. Wat je wel ziet gebeuren is dat er nu telkens wordt geroepen dat het noodzakelijk is en “ja” dan gaat vanzelf iedereen er in geloven dat het onontkoombaar is. Lees verder op pagina 13 Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: Jacques Worms ‘Je zou een nieuwe, goed lopende organisatie een tijdje met rust moeten laten’ Is de samenvoeging BernhezeMaasdonk wel zo verstandig? Peer Verkuijlen was tot 2006 ruim elf jaar wethouder van Bernheze. Hij was eveneens wethouder in Lith tot 2011 en werkte mee aan het fusieproces tussen Lith en Oss. Hij is voorzitter van Stuurgroep de Maashorst, voorzitter van de projectgroep Aa-dal en bekleedt nog diverse functies in het verenigingsleven. Hij weet van wanten als het gaat over besturen. Daarom is het interessant om zijn mening te vragen over de eventuele samenvoeging tussen Maasdonk en Bernheze. Peer Verkuijlen 11 | juli 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=