d'n Hadeejer januari 2011

Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) voor HaDee in de maak ‘We willen onze voorzieningen wel behouden’ In 2010 zijn er drie voorbereidende bijeenkomsten geweest met een grotere initiatiefgroep (zie kader), waaruit een kleinere kern is samengesteld die het IDOP-karretje trekken: Jan van den Broek, Jasper van Doorn en Gertjan Arts. Jan van den Broek licht het proces toe: “In 2011 krijgen alle geïnteresseerde bewoners de kans om mee vorm te geven aan het toekomstbeeld en de bewonersagenda voor de komende jaren. Dat wordt neergelegd in het IDOP dat vervolgens wordt aangeboden aan de gemeente. Daarmee weet de gemeenteraad van Bernheze wat bewoners van Heeswijk-Dinther zelf willen en belangrijk vinden.” Inzet “Wat vooral heel belangrijk is”, vult Gertjan Arts aan, “is dat we dan zelf ook als bewoners weten waar we in de (nabije) toekomst aan moeten werken voor ons dorp. Er gebeurt op allerlei plekken, op allerlei momenten en vanuit de vrijwillige inzet van bewoners en ondernemers al heel veel in Heeswijk-Dinther. Met het IDOP kunnen we de inzet met elkaar dezelfde kant op richten. HeeswijkDinther zal de komende jaren niet zo heel erg hard meer groeien, op de langere termijn misschien zelfs krimpen en we willen onze voorzieningen natuurlijk wel in volle glorie behouden! Daar zullen wij ons als bewoners ook voor moeten blijven inzetten.” Gertjan benadrukt dat dat helemaal belangrijk wordt als de herindeling met Maasdonk doorgaat, want dan zijn we niet 1 van de 5, maar 1 van de 8 kernen. “Goed om dan op een rij te hebben wat we werkelijk belangrijk vinden in ons dorp, zodat we dat ook helder kunnen communiceren met de gemeente en andere partijen die belangen hebben in Heeswijk-Dinther.” ‘Denk-mee-in-HaDee’ Jasper van Doorn heeft binnen de kerngroep samen met De Beuk het proces en de communicatie verder uitgewerkt: “In de eerste maanden van 2011 zullen er diverse stappen worden gezet. Onlangs hebben bewoners een videoboodschap in kunnen spreken op de zogenaamde Ik-VerTel-Mee-zuil. Ook hebben we in januari een enquête onder bewoners uitgezet. Daaraan kan zowel digitaal als op papier worden deelgenomen door HaDeejers.” In de enquête (die in een korte tijd is in te vullen) worden uw mening en ideeën gevraagd over Heeswijk-Dinther, nu en in de toekomst. Aanmelden kan op het e-mailadres: info@denkmeeinhadee.nl. Met vermelding van uw voornaam, achternaam, geslacht en e-mailadres, ontvangt u digitaal de enquête en een duidelijke uitleg. U kunt de enquête op papier ontvangen door uw postadres door te bellen aan een van de drie kartrekkers. “Op 15 februari vindt er in CC Servaes (vanaf 19 uur) een grote en voor iedereen toegankelijke bewonersavond plaats waar de in januari opgehaalde informatie met alle bewoners wordt gedeeld, doorgesproken en de eerste contouren van het toekomstbeeld 2025 worden verkend. Bewoners worden hierover bijtijds op de hoogte gesteld”, vervolgt Jasper. Voor meer informatie: - Jan van den Broek, 06-22407261 / broek86@home.nl - Jasper van Doorn, 06-29073776 / info@jaspervandoorn.nl - Gertjan Arts, 06-19112112 / gertjanarts@msn.com De grotere IDOP-initiatiefgroep Gerard Barten, Joan van den Akker, Annie Oosterholt, Dick Rakhorst, Katja Habraken-Brooijmans, Toine van der Heijden, Margreet Verboon, Hans van Lankveld, Jan van den Broek, Pie ter-Jan van Hoof, Joep Adank, Henry van Zutphen, Ton Linders, Richard v an Cleef, Jan Nelissen, Jasper van Doorn, Gertjan Arts, Astrid van der Geld, Jo van Hemmen, Jan van Zutphen, Jacques van der Meijden , Hans van Sleuwen, Herman Krol, Peer Verkuijlen, Willy van der Steijn, Bart Haerkens, Sabine Sleddens, Kees van den Boom Een aantal bewoners van Heeswijk-Dinther heeft in 2010 het voortouw genomen om voor HaDee een integraal dorpsontwikkelingsplan te maken. Zo’n plan – in de wandeling IDOP geheten – wordt in Noord-Brabant door meer dorpen gemaakt. In Heeswijk-Dinther is het doel om een toekomstbeeld 2025 op te stellen met een bewonersagenda voor de komende jaren. De gemeente Bernheze en de provincie Noord-Brabant hebben in het najaar van 2010 beide een financiële bijdrage beschikbaar gesteld en bewoners van HaDee steken nu zelf de handen uit de mouwen. Daarbij worden zij ondersteund door het bureau De Beuk (in de persoon van Eduard van Vloten) dat veel ervaring heeft met toekomst- en bewonersagenda’s. Tekst: Gertjan Arts Foto: René Kuijs Vlnr Gertjan Arts, Jasper van Doorn, Jan van den Broek 9 | januari 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=