d'n Hadeejer december 2011

Jaargang 8 Nummer 12 december 2011 En óók: - HaDeejerkaarten - IDOP HaDee - Kerstgedachte - Solidair met India - Crisiskerstmenu - En nog veel meer 4 | december 2011

H a n s v a n d e r D o e l e n K e u k e n D e s i g n V a n H o r n s t r a a t 3 5 2 8 2 N A | B o x t e l . T 0 4 1 1 6 7 7 5 9 3 F 0 4 1 1 6 7 7 0 9 4 . w w w . d o e l e n k e u k e n s . n l . k c d @ d o e l e n k e u k e n s . n l Slotmanifestatie Kinderspel op kasteel in kerststemming HORECA, TROUWEN, EVENEMENTEN, FEESTELIJK, ZAKELIJK Kasteel 4 | 5473 VA Heeswijk-Dinther | Tel. 0413-292352 info@kasteelheeswijk.nl | www.kasteelheeswijk.nl Van 26 t/m 30 december is de BRASSERIE iedere dag geopend vanaf 11.00 uur 3 | december 2011

5 | december 2011

De spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen.Wie hier bij het hoogste aantal ogen gooit, mag de eerste worp doen, waarna, hij zijn pion evenveel vakjes vooruitzet als hij ogen heeft gegooid. De onderstaande spelregels moeten echter goed inacht worden genomen: Wie bij de eerste worp 4 en 5 gooit, moet in eens doorgaan naar nr 53, wie bij de eerste worp 6 en 3 gooit, gaat ineens door naar nr 26. De vakjes waar van de nummers in een gele achtergrond kleur staan hebben een bijzondere betekenis: Een rood nummer in een gele achtergrond: nogmaals eenzelfde aantal vakjes vooruit. Voor de vakjes met een zwart nummer-raadpleeg je de spelregels: nr6-brug. Ga verder naar 12. nr19-herberg. Sla één beurt over. nr31-put. Rustig afwachten, totdat men er door één van de medespelers wordt uitgehaald. nr42-doornstruik. Terug naar nr37. nr52-gevangenis. Wachten tot dat men door één van de andere spelers wordt bevrijd. nr58-dood. Helemaal opnieuw beginnen. Komt men op een vakje, waar al de pion van een medespeler staat, dan moet men terug naar zijn oude plaats. Om het spel te winnen, moet bij de laatste worp het juiste aantal worden gegooid om nr63 te bereiken; gooit men teveel, dan moet vanaf nr63 worden teruggeteld; komt de pion daar bij op een gansje, dan moet nogmaals eenzelfde aantal vakjes worden teruggeteld. 6 | december 2011

Inhouds opgave 3 VOORWOORD 5 MET DE BESTE WENSEN Speciale HaDeejerkaarten 7 MOOIER EN BETER IDOP HaDee officieel van start 9 SOCIALE WONINGBOUW Wel of geen toekomst? 13 VAN BEEK TERUG NAAR ‘T RETSEL En engelehoor in Toon z’n soep 15 KERSTGEDACHTE Van Maarten van de Weijer 17 INGEZONDEN Komt allen tezamen 18 KERSTQUIZ 2011 Crypto’s en gevels zoeken 21 PASSIE VOOR SPORT Tennistopper Yorn 22 TERUGBLIKKEN OP 2011 En bezuinigen in de Dorpspraat 25 SOLIDAIR MET INDIA Joke van Zupthen 27 VOORDELIG SMULLEN Het HaDeejer crisiskerstmenu 33 BRUG TERUG 50 jaar geleden in het nieuws 34 AGENDA De Lachspiegel is er klaar voor! D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther REDACTIE Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel MEDEWERKERS Robert Deckers Henk Habraken Marko Konings Toon Konings Matthijs van Lierop Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol Marijke van Oorschot Rene van der Pas Bart van Schijndel Noortje van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering VORMGEVING Antje van Deursen Corina Gloudemans Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Henny Wijgergangs FOTOGRAFIE Astrid van den Broek Lianne Gabriëls Trudy van de Wetering Jacques Worms Piet van Zutphen KOPIJ/INFORMATIE Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Kastanjedreef 3, 5473 SE Dinther ADVERTENTIES Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Jacques van der Meijden: 06-11472441 VRAGEN OVER BEZORGING Bel Toon Konings 06-53584742 E-mail: bezorging@hadeejer.eu JAARABONNEMENT NIET-INWONERS € 36,00 incl. verzendkosten DRUK Drukkerij Berne, Heeswijk OPLAGE 3300 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto voorpagina: René Kuijs Colofon 21 26 Voorwoord KERSTMENU Men neme boerenkoolsoep, als tussengerechtje Dim Sum, Kip Piccate voor het hoofdgerecht en tiramisu met stoofpeertjes na. Een menu dat je wellicht in geen enkel restaurant krijgt voorgeschoteld, maar wel in deze HaDeejer. Het is het crisiskerstmenu dat door vier horecaondernemers uit HaDee is samengesteld. We lieten ze de vrije hand. De enige opdracht die de restaurants meekregen was dat het menu voor vier personen niet meer mocht kosten dan 25 euro. Want het is crisis en dat zijn tijden waarbij iedereen wat meer op de kleintjes moet letten. Ze zijn in hun missie geslaagd, zoals te lezen is op pagina 27 en verder. Naast een bijzonder kerstmenu is ook de kerstquiz niet meer weg te denken uit de HaDeejer van december. Tonny van Liempt en Ad van Schijndel staken de koppen bij elkaar en het resultaat is een quiz die volgens ons aan menig kerstdis weer voor de nodige discussie zal zorgen. Veel plezier ermee! En een derde vast item in ons kerstnummer is natuurlijk de kerstwens van de medewerkers die gepaard gaat met een leuke foto. Stonden we vorig jaar nog uren te bibberen in de kou om de kerststal met inhoud zo natuurlijk mogelijk na te bootsen, dit jaar was een warme fotostudio het decor en hoefden we niet meer te doen dan even vriendelijk te lachen naar fotograaf René. Opmaakster Antje maakte er vervolgens een ganzenbord van waar alle kopjes ingeplakt werden. Er kan gespeeld worden over de hoofden van de HaDeejer-medewerkers heen. Als dat geen leuke uitdaging is… Rest ons nog om iedereen ook vanaf deze plaats een mooi kerstfeest toe te wensen en alle goeds voor 2012. Maak er wat moois van. De redactie 7 | december 2011

Advertorial

Tekst: Ad van Schijndel Foto's: Jacques Worms Het nieuwe pad brengt zeker veel vers blad. Een goed 2012! Het mag ook wel een beetje minder joh! Een goed 2012! Kom op, Je kunt niet uit blijven stellen. Een goed 2012! Ook thuis kan het gezellig zijn! Een goed 2012! De beste wensen Wehebbenvoor de lezers vand’nHaDeejer vier nieuwjaarskaartenontworpenmet een tekst. Debedoeling is dat jedieopstuurt naar een inwoner van Heeswijk-Dinther, natuurlijk met ook een persoonlijke wens op de achterkant. Kies iemand die past bij kaart en tekst. Daarbij slaat de foto op het afgelopen jaar en de tekst is een boodschap voor de toekomst. Je moet ze zelf wel even afdrukken. Ga daarvoor naar www.hadeejer.nl. Daar vind je tips hoe dat moet. Gebruik wel stevig papier. Wie even bij zijn of haar ‘geliefden’ langsfietst, heeft niet eens een postzegel nodig. De redactie

 Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl

Het centrum van Heeswijk-Dinther moet mooier, fraaier en dynamischer worden. Dat was te horen op de verschillende bijeenkomsten. Is het grote marktterrein wel zo nodig? Kan er niet wat meer sfeer gemaakt worden? Wat missen we en wat kunnen we toevoegen? Allemaal vragen waar een werkgroep zich nu mee bezig houdt. Het centrum aanpakken, stap voor stap met een duidelijk perspectief op mooier, beter en fraaier vanuit een nieuw en inspirerend ontwerp. Kwaliteit die past bij Heeswijk-Dinther met medewerking van de vele belanghebbenden in en rondom het centrum. De werkgroep ‘centrum’ is sinds de zomervakantie bezig en zal binnenkort met een schetsplan op de proppen komen. ACCOMMODATIES Deze werkgroep is gestart met het inventariseren van alles wat er in Heeswijk-Dinther ‘in de aanbieding’ is: een grote diversiteit aan ‘vierkante meters’, waar veel (vrijwilligers)werk in en achter zit. Beter afstemmen, meer gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Dat kan nu al. Naar de toekomst toe wordt bekeken wat er (bijvoorbeeld vanwege de vergrijzing) nog extra nodig is: in kwantiteit en kwaliteit. En rekening houdend met mogelijk nieuwe ‘vierkante meters’die in de aanbieding komen (leegstaande gebouwen), zoals zeer waarschijnlijk de kerk in Heeswijk. NETWERKGROEP Deze groep houdt zich bezig met het doorontwikkelen van de samenhang en binding binnen de gemeenschap van Heeswijk-Dinther, met bestaande en nieuwe initiatieven. De maandelijkse HaDeejer en hadeejer.nl zijn er al en die dragen zeker bij tot die binding. Vanuit het ontwikkelingsprogramma wordt verder doorgedacht op het nog intensiever inzetten van digitale communicatie en interactie (Ecafe), maar ook de papieren media worden niet vergeten. Op hadeejer.nl wordt een aparte pagina ingericht voor ‘Samen sterk Heeswijk-Dinther’. Het IDOP is gereed, maar het debat in Heeswijk-Dinther over en het werken aan haar toekomst met het ontwikkelingsprogramma als basis, wordt vanzelfsprekend gewoon voortgezet. Voor meer informatie: Gertjan Arts, 06-19112112. Het eerste resultaat van het werk dat door inwoners van Heeswijk-Dinther in het kader van IDOP werd verzet in 2010 en 2011 is gereed. Het heet officieel ‘Samen sterk Heeswijk-Dinther - ontwikkelingsprogramma van een dorp met een verhaal’. Het programma vertelt zijn eigen verhaal, stelt zijn eigen prioriteiten en is al in uitvoering. Drie werkgroepen zijn al aan de slag. column Henk Verleden en toekomst. Het zijn twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met het einde van het jaar en de aanstaande jaarwisseling. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. “Het is altijd weer verbazingwekkend hoe snel het ellendige heden in een goede oude tijd verandert,” zei Gustav Knuth eens. Maar, denk ik dan, als men begint met de “de goede oude tijd” te loven, is dat het teken dat men ertoe begint te behoren. En de toekomst is uiteindelijk alweer het verleden van onze kinderen. Toch is het bijna kerstmis en is 2011 nagenoeg voorbij. Wat het nieuwe jaar brengen zal, ligt nog opgesloten in de toekomst. Daarom wens ik iedereen alle goeds toe voor 2012. “Inwoners van Heeswijk-Dinther kiezen niet voor eigen dorpsraad,” las ik laatst in de krant. Volgens mij is dat natte vingerwerk en zijn daarover nooit verkiezingen gehouden. Het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (Idop) wordt nu geleid door een initiatiefgroep. “Een van de hoofd-items in het Idop is het creëren van een “kloppend hart”. “De twee dorpen hebben nog steeds ieder een eigen “nestgeur”, las ik ook. Nou en? Heeswijk en Dinther mogen van mij hun eigen “nestgeur” behouden. Nu we het toch over “nestgeur” hebben, wil ik u wel zeggen dat ik, in deze kersttijd, Bernheze beschouw als een kerststal of kerstgroep. Ik zie Heeswijk en Dinther als Jozef en Maria met Loosbroek als het kindje Jezus. Vorstenbosch is het schaap en Nistelrode is koning Herodes. En Heesch? Heesch is de ezel, want u weet dat de ezel bij de Oss hoort. Henk Habraken Verleden en toekomst IDOP Heeswijk-Dinther officieel van start Stap voor stap naar mooier en beter Tekst: Bart van Schijndel Foto: Piet van Zutphen 11 | december 2011

Exclusief en betaalbaar Uw speciaalzaak voor huishoudelijke artikelen en speelgoed www.marskramerhd.nl Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V. Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V. Adviesburo Jan van Gerwen B.V. De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie adeejer_BPA AJG_kleur.indd 1 19-10-2011 21:52:29 Wel oppasoma of -opa maar nog geen subsidie? Doe dan nu de subsidiecheck op www.viaviela.nl U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u! © Sanoma Uitgevers B.V.

Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: Jacques Worms Gemeente vrijwel machteloos na privatisering van de corporaties Het volgende verhaal doet de ronde in onzedorpen:“Alle huurwoningen zijn te koop aangeboden aan hun bewoners. Bovendien wordt elk huurhuis dat leegkomt meteen in de verkoop gegooid. Op die manier wordt de sociale woningbouwuitgekleed en afgebouwd. En de gemeente doet er niks aan.” De redactie van de HaDeejer wilde wel eens weten of deze verhalen juist waren en stuurde mij op pad om bij de gemeente (wethouder Hans van der Pas) en de woningcorporatie De Kleine Meierij (directeur-bestuurder Simon Jansen) te informeren naar het waarheidsgehalte van deze verhalen. Moeilijk Simon Jansen begint met op te merken dat de situatie op de woningmarkt op dit moment wel erg moeilijk is. “De gemeenten mogen niet zelf bouwen, de projectontwikkelaars doen het niet, particulieren willen soms wel, maar willen altijd eerst hun eigen huis verkopen en dat valt tegenwoordig niet mee. Dus wie blijven er over? De woningbouwcorporaties. Maar die zijn door allerlei extra heffingen (Vennootschapsbelasting en de Vogelaartax bijvoorbeeld) aardig wat geld kwijtgeraakt aan de landelijke overheid. Dus daar ontbreekt vaak ook het kapitaal.” Gemeente “De gemeente speelt maar een kleine rol”, aldus Hans van der Pas. “Sinds de privatisering van de sociale woningbouw is dat gedeelte van het beleid in handen van de corporaties. Er wordt wel regelmatig overlegd en er wordt een zogenaamd prestatiecontract afgesloten tussen De Kleine Meierij en de gemeente Bernheze. Dat wil zeggen dat we wederzijds afsprakenmaken en dat we elkaar daaraanmogen houden. Bijvoorbeeld de gemeente zorgt voor infrastructuur en De Kleine Meierij zorgt dan voor een aantal huur- en een aantal koopwoningen. Het overleg en de afspraken zijn goed, maar formeel heeft de gemeente geen zeggenschap over de sociale woningbouw. De gemeente heeft ook geen dwangmiddelen, zoals bijvoorbeeld geld.” Simon Jansen, directeur van De Kleine Meierij: “We zijn onlosmakelijk verbonden met de gemeentes waarin wij werken. Zonder die samenwerking haddenwe amper recht van bestaan. Dus wemoetenwel zeer goed letten op een goede werkverhouding met de gemeentes. Maar formeel zijn we onafhankelijk.” De gemeente kan dus weinig of niets doen en kan niet bepalen wat, hoeveel enwanneer er gebouwd zal worden. Als burgers daar bezwaar tegen hebben, moeten ze bij de “grote”politiek zijn, die de marktwerking op dit gebied heeft ingevoerd. Vraag je af of je op de kampioenen van de marktwerking (VVD en D66) hebt gestemd of op hun marktgedogers (PvdA, CDA en Groen-Links). Je moet je in ieder geval op dit moment neerleggen bij het feit dat de (sociale) woningbouw is onttrokken aan de democratische besluitvorming. De rol van De Kleine Meierij In Heeswijk-Dinther beschikt Kleine Meierij over 408 huurwoningen, waarvan het merendeel eengezinswoning is (239). Daarnaast bezit men appartementen met (20) en zonder (9) lift, HAT-woningen beneden (25) en boven (25) en kleine eengezinswoningen (82) en ook nog 8 maisonettes. In het jaarverslag 2010 staat dat de corporatie in HaDee bezig is met de voorbereidingen voor de realisatie van 53 woningen: 34 koopwoningen (19 eengezinswoningen en 15 startersappartementen) en 19 huurwoningen (4 eengezinswoningen en 15 huurappartementen). Woningbouwcorporaties (dus ook De KleineMeierij) worden niet meer gesubsidieerd (noch landelijk, noch door gemeentes) en moeten financieel hun eigen broek ophouden. Dat is een reden om alle woningbouwprojecten, die over het algemeen jaren geleden gepland zijn, op basis van de huidige economische omstandigheden nogmaals tegen het licht te houden en te kijken of er nog vraag is naar de geplande woningen en het dus nog financieel verantwoord is de projecten doorgang te laten vinden. Scheefwonen Welke mensen kunnen huren? In Europa is bepaald dat huur met overheidssubsidie alleen kan worden toegestaan aan degenen die 33.614 euro of minder per jaar verdienen. De norm is dat bij alle huurhuizen van overheid en semi-overheid 90% van de huurders in die categorie moet vallen. Mensen die meer verdienen kunnen dus niet huren van De Kleine Meierij. Maar er zijn nogal wat mensen die boven de 33.614 euro verdienen en op dit moment toch in huurhuizen wonen. Dat dateert nog uit de tijd toen die Europese regel er nog niet was. Het kan ook zijn dat ze, sinds ze in die huurwoning wonen, meer zijn gaan verdienen. Dat zijn dus huurders die in een te goedkope woning zitten. We noemen dat scheefwonen. Je kunt die mensen er niet zomaar uitzetten. Simon Jansen van De Kleine Meierij Het einde van de sociale woningbouw? Lees verder op pagina 11 13 | december 2011

MARI JACOBS bv T i m m e r f a b r i e k De morgenstond 5 Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291962 fax 0413-292085 www.timmerfabriekjacobs.nl Kozijnen Ramen Deuren Hefschuifpuien

Wethouder Van der Pas Woningen Cuneraschool Vervolg van pagina 9 Een manier om deze huurders te bewegen om door te stromen is ze hun huizen te laten kopen. Dat is voordelig voor de koper (op de duur) en daarmee verwerft De Kleine Meierij dan tevens kapitaal om nieuwe (huur)huizen te bouwen voor hun doelgroep. Problemen De inkomensgroep van tussen de 33.000 en 45.000 euro heeft weer een ander probleem. Zij mogen niet huren (want ze verdienen teveel) en ze kunnen niet kopen (want de huizen zijn te duur). Daarom bouwt De Kleine Meierij ook (relatief goedkope) koopwoningen. Via marktonderzoek, waar ook de gemeente aan meedoet, wordt goed onderzocht wat de trend is op gebied van wonen. Daar probeert men dan op in te spelen. En hier kan de gemeente wél iets doen. Zo wordt er in Heeswijk op de plek van de voormalige Cuneraschool een zogenaamd CPO-project van de grond getild, waarbij starters door samen te bouwen de prijzen omlaag kunnen brengen. Dit is een initiatief van de gemeente Bernheze. Datzelfde geldt voor de plaats van het voormalige gymnasium. Alleen wordt hier een plan voor seniorenwoningen ontwikkeld. Wachtlijsten Mensen die een sociale huurwoning zoeken dienen zich in te schrijven bij Woonservice, een samenwerkingsverband van woningbouwcorporaties uit Den Bosch e.o. Hoe lang je ingeschreven staat voor je aan de beurt bent hangt af van een heleboel factoren zoals inkomen (Europese regelgeving), leeftijd (alleen senioren komen voor een seniorenwoning in aanmerking), voorkeur voor een soort woning, wijk of plaats, medische indicatie etc. De Kleine Meierij noch de gemeente kon zeggen hoeveel inwoners van Heeswijk en Dinther op de wachtlijst staan. Op de site vanWoonservice staat wel een verantwoording van het aantal inschrijvers, maar alleen voor Den Bosch. Te koop tenzij... De verkoop van huurhuizen is een landelijk beleid. Den Haag heeft bepaald dat er ongeveer 1 miljoen huurhuizen verkocht moeten worden in het kader van de bevordering van het eigen woningbezit. Men hoopt daarmee tevens meer gemengde wijken te creëren, waarin allerlei soorten huizen staan en dus allerlei soorten mensen komen wonen. Deaannamedatallehuurhuizentekoopzijnmoetgenuanceerdworden. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden aan verbonden. Simon Jansen: “Er moet altijd een bepaald aantal huizen blijven voor mensen onder die grens van 33.000 euro. Hoeveel dat er zijn, wordt mede bepaald door de gemeente en vastgelegd in het zogenaamde prestatiecontract.”Volgens die norm zijn e r op dit moment voldoende huurwoningen, maar er zitten nu gezinnen in een aantal huurwoningen die meer verdienen dan die 33.000 euro. Hans van der Pas merkt nog op: “Weliswaar zijn de huizen aan de huurders te koop aangeboden, maar de praktijk is dat lang niet iedereen tot koop zal overgaan. Alleen kun je het niet maken om de ene huurder wél zijn huis te koop aan te bieden en de ander niet. Er zullen dus voldoende huurhuizen blijven. Bovendien worden er ook weer huurhuizen uit de opbrengst bijgebouwd.” Samenvattend betogen de heren Jansen en van der Pas het volgende: • de huizen zijn inderdaad te koop aangeboden aan de huurders; • er zullen voldoende huurhuizen overblijven om in de behoefte te voorzien; • er worden koopwoningen gebouwd omdat er voor de inkomensgroep tussen 33.000 en 45.000 euro ook een probleem is ontstaan binnen de huidige woningmarkt; • huurhuizen worden verkocht vanwege een richtlijn van de landelijke overheid om 1 miljoen huurwoningen te verkopen in het kader van de bevordering van het eigen woningbezit; • huurhuizen worden verkocht om doorstroming te bevorderen; • met de opbrengst worden weer woningen gebouwd, ook huurwoningen; • de gemeente is inzake de sociale woningbouw vrijwel machteloos na de privatisering van de corporaties en kan dus niets doen dan zo goed mogelijk afspraken maken met De Kleine Meierij. Maar als die niet willen of kunnen of hun prioriteiten elders leggen, heeft de gemeente daar niets over te zeggen. 15 | december 2011

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther Tel (0413) 291458 Fax (0413) 293495 info@cranen.nl www.cranen.nl V I E R J AAR GARANTIE! Bij Cranen Autoschade nemen wij ons werk serieus. Uit liefde voor het vak, waardoor we met niets minder dan topprestaties genoegen nemen. Niet voor niets verzorgen wij als Schadenet lid en FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel voor gerenommeerde verzekerings- en leasemaatschappijen. Wij geven dan ook vier jaar garantie op het uitgevoerde schadeherstel en stellen gratis vervangend vervoer ter beschikking. Al 40 jaar gespecialiseerd in schadeherstel

13 | juni 2011 De Binckhorst Na enkele verhuizingen hebben Peter en zijn vrouw Rita hun nieuwe fietsenzaak op industrieterrein Het Retsel gevestigd en zijn dealer van Gazelle, Sparta, Cortina en het exclusievere merk RIH, maar ze verkopen ook merken als Batavus en de bekende kinderfietsen als Loekie Kiddy en vele andere merken. Ook de elektrische fiets ontbreekt hier niet en voor allerlei onderdelen en fietsbenodigdheden kan men hier terecht. Peter levert ook fietsen en onderdelen aan zorginstellingen als de Binckhorst en aan De La Salle in Boxtel, die een eigen fietsenwerkplaats hebben. Tandems Eén dag in de week onderhoudt en verzorgt de fietsenspecialist het politie fietsenkorps van District BrabantNoord in Den Bosch. Ook verhuurt Peter nog steeds fietsen, hoewel dit minder is dan vroeger. “Ook aan groepen voor outdoor activiteiten verhuur ik veel fietsen en ik heb zelfs twee aanhangers om de fietsen op locatie te brengen en op te halen,” aldus Peter. “Ook verhuur ik nog enkele tandems en heb ik permanent enkele fietsen bij hotel-restaurant de Leijgraaf staan voor de gasten.” Rita zorgt voor de verzekeringen en registratie en het aanmelden van de elektrische fietsen. Ook spaart Peter zo`n 50 ingeruilde kinderfietsen per jaar op. Die schenkt hij één keer per jaar aan een goed doel in Roemenië. Verder heeft Peter een goede service en staat klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Hij hoopt dat de mensen eens een kijkje komen nemen op de Morgenstond 27 in Dinther. Zó, ze zender wir; de feestdaag. We zitte wir mé z’n alle òn de krintemik mè spijs en de worstebréujkes. We vèine engelehoor in de soep en blinkende riefelkes van kerstslingers komme we over ’n por mónd nog tegen in de vloerbedekking. En netuurluk hebbe we ôk snùw. We spuite snuw op de kerstbom en misskien detter buite ôk wel ’n pekske wittighet lig. Snùw; volges zangeres Keet Boesj hebbe de Eskimoos vijftig woorde vur snùw. Wij houwe ’t int Brabants gewoon be één woord. Snuw is gewoon snuw. Dees feestdaag valle aalt in de winter en mé de kauw blève we dan lekker binne. We stoke de verwarming op en éte ons éige dik òn gebakke fezant en éigesgemakte pap. Samemè femielie of vriendemake we ’t gezellig, trekke ’n fleske wijn ope en buurte wè over ’t afgelope joor en vroage ons èige af hoe ’t ollemol zal gòn mè de kriesis enzo. Want volgend joor hebbe we wir minder te vertere. Mar wel wir meer te asvaltere. Want d’r komme wir weeg bè, aander wege worre bréjer gemakt en we meuge harder rèje. Margoewd, we zulle wel zien hoe ’t ollemol zal gòn. Misskien gòn we wel wir trug nar de ‘goeien auwen tet’. De tet van de gulde. De tet dè we nog mè dees daag bordspellekes dinne. Mè de hil femielie gòn ligge Ganzeborde of Mens Erger Je Niete. Of ’n pùtje skrebbel. Mar nee, d’n tet van skrebbele is vùrbè. We gòn ollemol in de kamer zitte en dan vatte we onzen aaifoon. Urelang gòn we dan nor ’t skerme zitte loere en doen Wordfjoet tege mekare. Wordfjoet is eigeluk skrebbele mar danmè oewe tillefoon. Hil volsksstamme zender tiggeworrig al mè bezig en hebbe ’t op durren tillefoon gedauwnlood van de ep-stoor. ’n Smartfoon noeme ze zo’n ding. Ik docht dè smart int Engels slimbetekende. Mar ik vèin ’t mar ’n stom ding. Ik woogde munèige unne keer òn zo’n spelleke mar ’t stom ding kende ginéén Brabants woord. Door zaat ik dan mè m’n prachtige woorde ès gienswijd, alzeléve, pesjonkele, smeuke, striemel, griebelgrauw en meer van die dinger. Niks kende ’t stom ding! Nee, dan gif men mar ’t bordspel, door kannik gewoon net nerlegge we’k mar wil. Zellefs int Brabants dijalekt. Ik docht òn die Eskiemoos die in hullie iegloos zaate te hauwe mè hun vijftig woorde vur snùw. Zò Wordfjoet die wél ollemol kenne dan? ToKo column Toon Tekst: MIchel van de Wetering Foto’s: Piet van Zutphen Van Beek tweewielerservice terug naar Het Retsel Na vijf jaar bij fietsenzaak Kemps in Schijndel te hebben gewerkt dacht Peter van Beek in november 1980 dat de tijd rijp was om voor zichzelf te beginnen. Hij kocht samen met zijn vader een pandje in Den Dungen. Na 10 jaar verkocht hij de zaak aan een werknemer en kocht hij een huis in Heeswijk-Dinther waar hij opnieuw begon met een grossierderij in fietsonderdelen. Hij verkocht en verhuurde ook fietsen en maakte kabels op maat, waarin hij zich onderscheidde. ’t Is mar ‘n spelleke ‘Misskien gòn we wel wir trug nar de ‘goeien auwen tet’ 17 | december 2011

Aangezicht Oksels Bikinilijn Borst Armen Rug Benen Baard Gouverneursweg 6A - 5473 AP Heeswijk-Dinther - [T] (0413) 29 32 78 [I] www.huidverzorgingssalonmarja.nl Ongewenste haargroei?

13 | juni 2011 Het was me het jaartje wel! Dat gaat zeker op voor 2011. Precies tien jaar geleden werden de guldensbiljetten vervangen door de euro. Grote delen van Europa kregen één munt, met veel voordelen voor bedrijfsleven en consument; het reizen werd gemakkelijker, geen eindeloos gewissel meer met Franken en ander buitenlands geld, om maar wat te noemen. Inmiddels staat de euro door de financiële crisis stevig onder druk. Veel landen in Zuid-Europa staan voor grote aanpassingen in economie en maatschappij. Ook in ons land worden de gevolgen van de economische crisis sterker merkbaar. Van regeringsleiders wordt daadkracht gevraagd. Ook onze maatschappij staat in de steigers. De grootste vakcentrale van ons land, de FNV, gaat zich in 2012 omvormen naar een nieuwe vakbeweging. Ons pensioenstelsel wordt wel het beste stelsel ter wereld genoemd. Maar het is wel gaan kraken. We zoeken naar een nieuwe en rechtvaardige balans tussen rechten en plichten van oud en jong. Kortom het is alle hens aan dek. Het zijn spannende tijden. Ook in Hadee staat verandering voor de deur. In zijn eerste interview meldde onze nieuwe burgemeester dat hij ´niet op de winkel komt passen’. Dat is maar goed ook. Vroeger zag je bij werkzaamheden vaak een bord: ‘wegens verbouwing gesloten’. Tegenwoordig lees je meestal: ‘de verkoop gaat gewoon door, onze excuses voor het ongemak’. Dat geldt ook voor onze gemeente, waar de fusie met Maasdonk voor de deur staat. Het zoumij niet verbazen als er nogmeer uitbreiding in het vat zit. In de jaren negentig zochten Hadee en Nistelrode samenwerking, en we kregen Heesch erbij. Dat zou zomaar weer kunnen gebeuren; Bern- h e z e samen met Maasdonk, en in 2015 krijgen we er dan Landerd ook bij! Ik ben benieuwd wat Henk Habraken daar van vindt. Want past Zeeland niet heel mooi bij Uden? Nieuw vertrouwen De crisis van onze tijd wordt ook wel een crisis van vertrouwen genoemd. Dat mensen elkaar niet meer vertrouwen. En dat heeft dan ook financiële consequenties. Mensen hebben een zekere achterdocht tegen elkaar. Werken aan vertrouwen kost tijd en moeite. Of dat nu gaat over situaties in je familie, op het werk of bij een vereniging. Het feest van Kerstmis is daarbij voor mij uitzien naar het vertrouwenwekkende licht dat komt. Natuurlijk gebeurt dat ook letterlijk: de dagen gaan weer lengen en dat is vanaf januari al goed merkbaar. Maar Kerstmis gaat een laag dieper. Met de komst van het Kind toont God ons een nieuw model van leven. Het feest van Kerstmis daagt ons uit ons eigen leven in de steigers te zetten, en geeft ons de hoop op een nieuw begin. Tekst: Maarten van de Weijer Foto’s: Lianne Gabriels Kerstgedachte: in de steigers De advent loopt ten einde, Kerstmis is in aantocht. Een moment van bezinning met het vieren van de komst van het kind van Nazareth. En daarna beginnen we aan een nieuw jaar. Tijd om even terug te kijken op het voorbije jaar en uit te zien naar wat komen gaat. Kerstgedachte door Maarten van de Weijer, Norbertijn, Abdij van Berne in Heeswijk. Het gedicht is van een onbekende monnik. Menswording en God schept de aarde tijd en ruimte de mens en god wórdt aarde lichaam, adem, mens God met de mensen mensen met God Menswording Crisis en verandering Ook de abdij staat in de steigers. We beginnen met de kerk, later volgen de gebouwen links van de kerk, behalve het Slotje. Het betreft deels achterstallig onderhoud en ook restauratie van muren, kozijnen, dakgoten en dakspanten.Het totale project bedraagt € 1,3 miljoen. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de voormalige Dienst Monumentenzorg heeft een bijdrage toegekend van ruim € 0,5 miljoen. De abdij wordt bewoond door 22 norbertijnen. Daarnaast verblijven er jaarlijks vele honderden gasten en daggroepen. De gebouwen zijn het ons waard, we zijn er trots op en wij blijven positief werken aan de toekomst. 19 | december 2011

Totaal Techniek b.v. Heeswijk T: 0413-292765 www.vanschijndeltotaaltechniek.nl •verwarming •loodgieterswerk •dakbedekking •sanitair •elektra •meet en regeltechniek •klimaatbeheer 20 | maand 2011

SPREUK VAN DE MAAND Heb je iets leuks te melden of wil je je mening kwijt over een van onze artikelen. Schrijf een brief of mail dan naar de HaDeejer... KOMT ALLEN TEZAMEN door Harrie Droesen De Nederlanders zijn een reislustig vo lkje. Wij vinden het fijn om te gaan kampe ren en ergens anders met gelijkgezinden op een kluitje bij elkaar te kruipen. Dit gebeurt ook in het klein. Groepjes jongeren en ouderen brengen, bijvoorbeeld rond een bankje, samen de tijd door. Eerst hadden we in HaDee zelfs een officiële hangplek. In ambtenarentermen heet dat een JOP (jongerenontmoetingspunt) . Een officieel JOP bestaat jammer genoeg niet meer. We hebben in HaDee wel een SOP (seniorenontmoetingspunt): cultureel centrum St. Servaes. Maar dat centrum is niet altijd open. Daarom is tijdens sluiting stijden de ingang van het centrum, compleet met afdak, asbak en bankje s, een prima plek om rond te hangen. Die ingang moet daarom officieel het nieuwe JOP worden. Dat zal zeker de integratie tussen jeugd e n ouderen in HaDee bevorderen. Echter, om te overnachten heb je toch een fatsoenlijk grasveld nodig. Het Ter Weer terrein is daar uitermate geschikt voor. Daar kunnen ouderen en jongeren perfect rondhangen en kamperen. Om politiek correct te zijn noemen we het Occupy HaDee . Laten we daar deze kerst mee beginnen. Neem kerstdinerresten me e en deel die uit. En om de echte kerstsfeer te creëren maken we er gewoon een beestenstal van. Want kerst, hangen, kamperen en bezetten zijn in principe allemaal smoesjes om een feestje te beginnen. Ik ruik de geur van kerst en het nieuwe jaar de geur van overtrokken crisis en de dood ook de geur van een nieuw gelukkig paar de geur van heerlijke weken wittebrood. De bomen staan klaar en zijn weer vers gekapt mijn vader die zijn laatste levensadem zoekt ik heb het toch maar weer een jaartje gelapt maar het komend jaar sta ik als wees geboekt. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft geschoffeld, het onkruid uit mijn tuin en leven, heb uitzonderlijk met mijn vrienden meegeleefd mijn tijd, lijf, liefde, dierbaren zijn in me verweven. Het ouderlijk huis van mijn kinderen is verkocht ik heb hun tranen van onvermogen opgevangen ook heb ik de zin van het leven dit jaar gezocht maar oh wat blijf ik naar komend jaar verlangen. Charles Steijger, 30-11-2011 JAN VAN EERD Juiste mentaliteit plus spontaniteit resulteert in kwaliteit HaDee kupke ‘Sommige kerstballen zijn dit jaar wat blauw uitgeslagen’ DE GEUR VAN 2011 Ingezonden Foto: Piet van Zutphen 21 | december 2011

Samenstelling quiz: Tonny van Liempt en Ad van Schijndel Foto's: Lianne Gabriels Tjonge, wat was die kerstquiz moeilijk vorig jaar! En veel! Maar de echte doordouwers kwamen er wel uit. Dit jaar doen we het wat rustiger aan. Het is nu eenmaal crisistijd, zegt men. Je kunt je fantasie weer kwijt in de tien crypto’s. Alle antwoorden hebben uiteraard met HaDee te maken en moeten met een hoofdletter. De redactie heeft er eentje afgekeurd, te moeilijk vond men. Dat was ‘Zo’n geschreeuw bereikt nooit zijn doel, zelfs niet in de kerk (8)’. Bij deze, voor de echte liefhebbers. Voor de foto’s moet je weer rond gaan fietsen. Het zijn allemaal gevels uit onze dorpen. De foto’s zijn vanaf de harde weg gemaakt door Lianne Gabriëls. Noteer straat en huisnummer. Ons advies is net als vorig jaar: doe het niet alleen, maar praat erover en ga samen op stap. Dan kom je nog eens ergens. Na 40 jaar laat deze voorname boom haar jonge takken vallen (3) Met een beetje wringen kwam je in deze straat wel omhoog (13) Wie zijn vrouw liefheeft, neemt een tweede auto (7) ’t Was een mooie plant, maar toch is het over (9) Heerlijk toch, zo lekker in de lucht (11) 22 | december 2011

De derde prijs wordt geschonken door Bloofoon. Hier kun je een Bluetooth speakerphone/minicarkit in ontvangstnementerwaarde van 55 euro. Er zijn weer mooie prijzen te winnen, gratis beschikbaar gesteld door enkele ondernemers. Inleveren op Kastanjedreef 3, of insturen naar redactie@hadeejer.eu, uiterlijk 7 januari. Stuur gerust in, ook al heb je ze niet allemaal gevonden. Succes! De eerste prijs ter waarde van 150 euro wordt geschonken door Trend Zien en Horen. Je ontvangt van Lên van Houtum een waardebon, die je in zijn zaak vrij kunt besteden. De tweede prijs ter waarde van 100 euro wordt geschonken door van Esch Tweewielers. Uit handen van Victor van Esch ontvang je een waardebon, die je vrij in zijn winkel kunt besteden. Dát zijn mijn notarieel vastgelegde oeverplanten (9) Het blijft Uniek dat je hier de weg niet kwijt raakt (9) Hou hem wel in als je hier boven bent (8) Het is heel wat met die mijnwerker (10) De achterkant van dit vat is onroerend goed (9) 23 | december 2011

Voor al uw Verbouwingen, Onderhoud en Reparaties Timmerwerken, Metselwerken, Tegelwerken, CV installaties, Schilderwerken, Stukadoorswerken, Loodgieterswerken, Electrische installaties, Bouwkundige advisering, Bouwkundig tekenen, Bouwkundige beveiligingen, Tuinaanleg en Bestratingen. Tel. 0413 29 24 37 www.vandennieuwenhuijzen.nl VAN DEN B.V. Lieke Schuts

Tekst: Michel van de Wetering Foto: Piet van Zutphen Tekst: Matthijs van Lierop Foto's: Lianne Gabriels PASSIE voor sport YORN (14) WAS MAAR LIEFST AL ZEVEN KEER CLUBKAMPIOEN ‘Yorn begint al meteen te lopen wanneer hij een bal ziet’ DE TOPPER VAN DE BALLEDONK Yorn van der Wijst tennist voor zijn plezier en de gezelligheid, maar ongetwijfeld zullen de prijzen hem ook veel deugd doen. “Ik weet niet meer hoeveel prijzen ik heb gewonnen. Twaalf of zo?,” zegt Yorn nadenkend. Zijn ouders en zus Ilvy speelden al tennis, dus het is niet verwonderlijk dat Yorn zelf ook de baan op ging. De jongen zag zijn zus wedstrijden spelen en dat leek hem ook wel wat. Yorn meldde zich aan bij De Balledonk en had meteen succes, want Yorn werd in zijn eerste jaar al clubkampioen bij de mini’s. “Het leuke van tennis is om tegen een bal te slaan en dat je in je eentje wedstrijden wint,” vertelt Yorn, die al zeven keer clubkampioen werd. De meest recente clubtitel was wel de mooiste. “Ik wilde meedoen aan de clubkampioenschappen dubbel- en enkelspel in mijn eigen leeftijdscategorie, maar mijn teammaatje Evert van der Heijden deed niet mee,” legt Yorn uit. Hij heeft toen meegedaan aan het clubkampioenschap tot 14 jaar en tot 17 jaar. “Het kampioenschap tot 17 jaar heb ik dus gewonnen.’’ Dat Yorn won was bijzonder, gezien hij enkele jaren jonger is dan de andere deelnemers. Twee clubs Yorn van der Wijst is actief bij twee tennisverenigingen. Zijn wedstrijden speelt de havoleerling van het Elde College in Schijndel bij De Balledonk, maar trainen doet Yorn bij Frisselstein in Veghel. “De trainingen vind ik bij Frisselstein serieuzer en beter,” vertelt Yorn. Problemen met De Balledonk zijn er helemaal niet. “Ik blijf mijn wedstrijden gewoon in Heeswijk-Dinther spelen. Ik heb hier mijn vrienden en heb het erg naar mijn zin.’’ Yorn merkt wel dat hij beter is geworden sinds hij in Veghel traint. Wat zijn sterkste punt is, vindt hij moeilijk te zeggen. “Ik speel zonder veel kracht om te slaan, maar ik kan wel goed richting geven aan de bal. Ook haal ik veel ballen.’’ Dat de jongen slechts 1,52 meter lang is, werkt hem dus zeker niet tegen. Vader John (lachend) geeft zijn zoon gelijk: “Als Yorn een bal ziet, begint hij al meteen te lopen.’’ Miriam Oremans Het hoogtepunt beleefde Yorn in september 2010 toen hij een wedstrijd mocht dubbelen samen met Miriam Oremans, voormalig Nederlands toptennisster. Dit gebeurde tijdens een clinic op De Balledonk. “Ik weet nog dat ik een heel mooi punt maakte en Miriam toen zo blij was dat ze voor me op de knieën ging,” vertelt Yorn vol trots. “Natuurlijk hadden we die wedstrijd toen gewonnen,”glundert hij vervolgens. Keuze Naast het tennis speelt Yorn voetbal in de C1 van Avesteyn in Heeswijk-Dinther. Kiezen tussen voetbal en tennis vindt Yorn moeilijk. “Veel mensen hebben me al gevraagd wat ik liever doe, maar ik weet nooit een antwoord te geven,” zegt de blonde tennisser terwijl hij zijn hoofd schudt. En als hem wordt gevraagd in welk van de twee sporten hij beter is? “Dan zeg ik tennis!,” lacht Yorn. Buiten tennisvereniging De Balledonk kent Yorn van der Wijst weinig succes, maar op de clubkampioenschappen hoopt niemand de 14-jarige tennisser als tegenstander te treffen. Yorn tennist al acht jaar en wist zeven keer beslag te leggen op het clubkampioenschap in zijn leeftijdscategorie. 25 | december 2011

Ik ga in 2012 bezuinigen op de boodschappen zoals snoep en bloemen. “Ook de uitjes naar de film worden dan wat minder. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel de ziekenfondspremie omhoog gaat en hoeveel huurtoeslag ik ga krijgen, maar financieel ga ik er zeker op achteruit. Het maakt me niet uit om 2e hands kleding te kopen, maar schoenen moeten goed zijn en daar bezuinig ik niet op. Ook wil ik mijn kinderen hun hobby’s in muziek en sport laten behouden”. Stef Haerkens (16, rechts) werkt bij de C1000. “Daar verdien ik genoeg om niet te hoeven bezuinigen”. Chiovanny Eijkemans daarentegen is op 29 oktober van dit jaar vader geworden van dochter Angel. “We hebben een babyborrel gegeven en daar hebben we nuttige cadeaus gekregen. Ik moet wel gaan bezuinigen, omdat ik voor Angel alles wil kopen. Daarom ga ik dit jaar geen vuurwerk afsteken. We gaan wel met de familie op vakantie, iedereen betaalt het zelf. Ik zit nog op school en studeert voor helpende in de zorg, maar ze wil uiteindelijk graag iets met kinderen gaan doen. “Ik werk bij de Jumbo en hoef niet te bezuinigen. Mijn ouders sponsoren me op z’n tijd en het geld dat ik bij de Jumbo verdien, leg ik apart om op vakantie te gaan. Het stappen blijf ik ook zeker doen, dus voor mij gaat er niks veranderen”. Tekst: Bart van Schijndel/Noortje van Schijndel Foto’s: Trudy van de Wetering Tekst: Marijke van Oorschot Foto's;Piet van Zutphen DONNY ABBENES EN MAARTEN HERMANS OPENDEN 1 JULI 2011, NA EEN MAAND VOORBEREIDING, CAFÉ ZAAL JAN VAN ERP AAN DE ABDIJSTRAAT. EN DAT MIDDEN IN DE CRISIS! Donny: “We hebben eigenlijk nooit bij de crisis stilgestaan. We hebben allebei wat met horeca. ‘t Zit bij ons in de genen. En als je iets graag wilt, is het niet erg om hard te moeten werken als andere mensen vrij hebben.” Maarten: “Er was in Heeswijk eigenlijk geen dorpscafé meer met allerlei gebeurtenissen van trouwen tot begrafenis. Een café met verenigingen, voor jong en oud. Dat had altijd bij Jan en Annie van Erp gekund, dus dachten wij: “Waarom nu niet?” Donny: “En we hebben er helemaal geen spijt van. Je maakt veel uren, maar je weet waar je het voor doet. We zijn druk bezig met de opbouw en we denken zeker dat het zal lukken.” Maarten: “Ja, we hebben nu Kantlijn, met deze week al de première van een nieuw stuk, een nieuwe biljartclub en een dartclub die al competitie spelen. En dat verenigingsaspect willen we graag nog wat verder uitbouwen. We zijn begonnen met het organiseren van zaterdagavonden van allerlei soort, voor jong en oud. Daarmee willen we mensen die ons nog niet kennen, kennis laten maken met de zaak. We willen een spetterend OudNieuwfeest en we werken nu al aan een carnavalsfeest à la Jan van Erp”. Donny: “Het is hard werken, maar hartstikke leuk. En het komt helemaal goed!” BRAND - OP 24 FEBRUARI 2011 VERANDERDE HET LEVEN VAN RENÉ VAN DIJK EN MARGO VAN DIJK - VERKUIJLEN VAN HET ENE UUR OP HET ANDERE VOLLEDIG. HUN HUIS AAN DE ST. SERVATIUSSTRAAT BRANDDE AF. Margo: “Het was een uur of elf ‘s avonds. René was niet thuis, de kinderen sliepen al (de kinderen in koor: “Nee, we sliepen nog niet.”), toen de tv plotseling uitviel. Ik rook wel vaag iets, maar dacht toen dat er een zekering gesprongen was. Tot onze zoon beneden kwam en zei dat er vlammen uit een stopcontact kwamen. Naar boven en inderdaad, rook en een beetje vuur. Wij vlug 112 gebeld en water gehaald om te kijken of we zelf iets konden doen. Maar voor we het wisten, was er veel rook en meer vuur en toen de brandweer er was, sloegen de vlammen uit het dak. En daar stonden we met alleen de kleren die we aanhadden, mijn handtas, telefoon en de laptop van school.” René: “Wat het meeste impact heeft, is dat je je “thuis” kwijt bent. Je bent ontheemd. Wij zijn redelijk nuchter, maar het is vooral de onzekerheid van “hoe zal het verder gaan?”, “wat doet de verzekering?”, “wanneer kunnen we waar naar toe?”. We hebben allebei een week verlof genomen om alles te regelen. We hadden niks meer, moesten alles kopen of lenen of bij elkaar scharrelen. We hebben enorm veel hulp gehad, soms van wildvreemden.” Margo: “Het zit er gelukkig bijna op. In de Kerstvakantie denken we in het huis te trekken. Maar één ding weten we zeker: geen open haard. We hebben alle stookhout opgeruimd!” ILSE VAN KEULEN (17) STEF HAERKENS (16) MARION VAN WAAS (43) Terugblikken op een bewogen jaar DORPSPRAAT Ga je in 2012 bezuinigen of niet 26 | december 2011

t? Ik vindt de vraag moeilijk. “Mijn vrouw heeft toevallig deze week een vast contract gekregen en ik heb ook een vaste baan. Anderhalf jaar geleden werd ik ontslagen, toen zag het er financieel anders uit. Onze zoon van 23 jaar studeert volgend jaar af en dan komt er een heel kapitaal vrij. We willen wel naar een kleiner huis, maar dat kost 40.000 euro meer dan ons eigen huis. Maar nee hoor, ik ga en hoef niet te bezuinigen. Maar ik zal vanavond één la trappe minder drinken op de tennisbaan”, lacht hij. Ik ga nergens op bezuinigen. “Ik kan maar weinig dingen goed, maar roken wel, dus dat ga ik zeker niet minder doen. Ik doe niet zoveel anders dan werken. Mijn auto heb ik al 12 jaar en vorig jaar had ik nog geen 2000 km gereden. Tijd is het grootste probleem, anders zou ik wat meer willen sporten. Ik ben al jaren niet meer met vakantie geweest, het geregel en de onrust is het me niet waard om weg te gaan”. Ik ga nergens op bezuinigen. “Ik mis nog niks in mijn portemonnee. Ik doe af en toe een klusje metselen of tegels zetten. Ik ben alleen, heb een dochter, die bij mijn ex woont en waarvoor ik alimentatie moet betalen. Misschien blijf ik dit jaar in Nederland, omdat ik de badkamer zelf ga verbouwen. Vakantie is wel belangrijk voor mij. Verder doe ik geen overdreven dingen, vat gewoon mijn pilske en als ik weg wil, ga ik weg. Ik ben toevallig ook nog naar de kapper geweest, daar heb ik ook niet op bezuinigd”. Zie ook www.hadeejer.nl KAMPIOEN Camiel van Doorn, aanvoerder van Heeswijk 1: “Na de winterstop stonden we 3e of 4e. Vervolgens wonnen we alle belangrijke wedstrijden en stonden we vier wedstrijden voor het eind bovenaan. Met Pasen moest we thuis tegen Mierlo-Hout. Bij winst waren we kampioen. Helaas verloren we met 3-0, maar als we de laatste twee wedstrijden wonnen, werden we alsnog kampioen. Bij Mulo uit, zij konden degraderen, verloren we echter met 2-1. Toen leek het verkeken! Mierlo-Hout stond de laatste wedstrijd bovenaan en Prinses Irene 3e en zij speelden die laatste wedstrijd tegen elkaar. Thuis tegen Boekel stonden we in de rust met 1-0 voor. Mierlo-Hout stond toen 1-0 voor bij Prinses Irene. Wij kwamen met 2-0 voor en Prinses Irene maakte de 1-1 tegen Mierlo-Hout. Wij letten toen meer op de reacties van het publiek, dan op ons spel. Vervolgens beslisten wij onze wedstrijd met 3-0 en Prinses Irene scoorde 2-1. Niels van Helvoirt deed live verslag vanuit Nistelrode. Toen Prinses Irene met 3-1 voorkwam, was het feest op het veld! Het kampioenschap viel dit jaar samen met het 60-jarig bestaan van VV Heeswijk en de oplevering van de nieuwe kantine en kleedkamers. De dames werden de dag na het jubileumfeest ook kampioen. Ons succes is te danken aan de combinatie van jonge, goede voetballers en een aantal ervaren spelers in ons team. De sfeer is goed en hebben veel voor elkaar over. In de 2e klasse is alles nieuw en leuk. Hoe meer we kunnen voetballen en hoe hoger het niveau van de tegenstander, des te beter het lijkt te gaan!” DROOMBAAN Wendy van Doremalen: “Ik werkte in een administratieve functie bij Meijga BV, maar voelde dat dit niet mijn droombaan was. Ik dacht er al langer over om iets met mijn passie, honden, te gaan doen. Ik ben altijd al een dierenliefhebber geweest. Via mijn schoonmoeder kwam ik op het idee van honden trimmen. Ik ben me erin gaan verdiepen via Internet en werd enthousiast. Mijn vriend Rolf stond achter mijn keuze. Begin 2009 ben ik begonnen aan de opleiding ‘Honden toiletteren’. Eén dag in de maand kreeg ik theorieles en ik moest zestig dagen stage lopen, voordat ik examen mocht doen. Ik ben toen één dag in de week minder gaan werken om stage te kunnen lopen bij een salon in ’s-Hertogenbosch. Ondanks de lange dagen, waren dit echt uitstapjes voor mij. Omdat ik zo enthousiast was, voelde het niet als werken. Het duurde zo wel een hele tijd voor ik genoeg stagedagen had. In april 2011 heb ik mijn diploma behaald en ben ik meteen fulltime begonnen in mijn eigen hondentrimsalon Dox. Ik had toen zelf al een klein klantenbestand. Daniëlle van Lieshout stopte met haar trimsalon en gaf haar klanten mijn visitekaartje mee. Daar heb ik veel nieuwe klanten aan overgehouden. Ik sta 100% achter mijn keuze en heb nog geen moment spijt gehad. Ik kan nu zelf mijn agenda indelen en heb veel vrijheid. Het bevalt me erg goed om heel de dag met honden te werken!” Voor sommige HaDeejers was 2011 een bewogen jaar omdat ze, in positieve of negatieve zin, iets bijzonders meemaakten. Speciaal voor D’n HaDeejer blikken ze terug. ANTOON VAN DEN BRAND (45) BART VAN GENUGTEN (39) ANDRÉ VAN VEGHEL (51) 27 | december 2011

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Tel. 073-532 55 22 Fax 073-532 55 44 Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther Tel. 0413-29 31 92 Fax 0413-29 35 20 info@soestacc.com www.soestacc.com Van Soest & Partners richt zich vooral op ondernemers uit het midden en kleinbedrijf, agrarische sector, vrije beroepsbeoefenaren en vermogende particulieren. In een open informele sfeer zijn wij onze cliënten van dienst. Werkelijke betrokkenheid en aandacht vinden wij daarbij onontbeerlijk. Wij verrichten o.a. de volgende diensten: Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Loonadministraties Juridische en fiscale adviezen Belastingaangiften Bedrijfs- en bedrijfsovernamebegeleiding Heerlijk, die muesli’s, crunchy’s en graanvlokken van De Halm. Lekker veel keuze en helemaal bio! www.dehalm.nl Lekker van mij! VESTIGINGEN Berlicum (gem. Sint-Michielsgestel) Veedijk 41 Heeswijk-Dinther (gem. Bernheze) Balledonk 33 CORRESPONDENTIEADRES Postbus 3, 5258 ZG Berlicum E-MAILADRES notarissen@wh.knb.nl TELEFOONNUMMER 073-503 22 55 FAXNUMMER 073-503 42 24 WEDEMEIJER EN DIELISSEN NOTARISSEN

‘Verschrikkelijk wat met die kinderen gebeurt’ “Zowel hier als in India heb je een organisatie, en daar heb je ook een algemene coördinator,” vertelt Joke. “Dat is pater Norbertijn, Arulanandu, die hier pas nog op bezoek is geweest. In elke deelstaat in India worden de projecten ook weer aangestuurd door een pater. Daarnaast gaan er donaties naar andere organisaties, zoals de Sacred Heart Brothers en naar een andere abdij, ook Norbertijnen. Verder wordt er veel samen-gewerkt met zusters. Er valt dus genoeg te regelen.” GESCHIEDENIS In 1923 zijn de eerste paters Norbertijnen vanuit de abdij in Heeswijk naar India vertrokken. Ze hadden daar een missiepost en deden vooral sociaal werk. In 1984 heeft men een zelfstandige abdij gevestigd in Jabalpur in centraal India. Dat is de abdij van Jantara. De activiteiten bleven tot 2005 in handen van de Abdij van Berne. Toen is het een zelfstandige stichting geworden. Er zitten twee Norbertijnen in het bestuur en de vestigingslocatie is Abdijstraat 49 gebleven. De stichting is werkzaam in zeven deelstaten. “Ik ga twee keer per jaar op bezoek,” zegt Joke van Zutphen, “want elk project moet elk jaar bezocht worden voor goed contact en een zekere controle. Het is goed dat er overal een coördinator is: de paters vormen een stabiele organisatie, ze kennen de situatie ter plekke en zorgen voor een stuk duurzaamheid. Zij blijven! Er zijn 92 paters in India, echt van alle leeftijden. Die gemeenschap daar is te vergelijken met 50 jaar geleden hier, ze groeit nog en neemt allerlei initiatieven.” STRAATKINDEREN Heel apart is volgens Joke bijvoorbeeld het opvangen van straatkinderen. “Veel kinderen van 6 tot 15 jaar leven op straat. Het is echt verschrikkelijk wat er met die kinderen gebeurt. Ze worden opgevangen en uit de criminaliteit gehaald en komen tijdelijk in een tehuis. Ik ben in Mumbai in de sloppenwijken geweest; de stad heeft duidelijk twee gezichten.” Joke van Zutphen is in oktober vier weken naar India geweest. Vanaf Mumbai heeft ze een reis gemaakt naar het noorden en oosten en o.a. de Hardoidorpen bezocht “Daar leven veel kasteloze mensen, heel traditioneel. De vrouwen zijn achtergesteld en de Ursulinezusters hebben er groepen opgericht om vrouwen bewuster te maken van hun rechten. Ze geven er informeel onderwijs, want zeker op het platteland is dat erg slecht. Het is een pril project en wij betalen mee in de kosten.” ONDERWIJS Daarnaast heeft Joke van Zutphen verschillende particuliere scholen bezocht die gerund worden door de Norbertijnen. De doelgroep daarbij zijn ‘dalits’ (kastelozen) en ‘tribals’ (stammen), die aan de onderkant van de samenleving staan. “We geven de kinderen kans op onderwijs. De scholen zijn zeer gewild en groeien hard. De overheid doet niks. Bijna 60% van onze uitgaven gaat naar scholenbouw. Gelukkig zijn sommige scholen al zelfvoorzienend. Een klasje bouwen en inrichten kost al gauw € 15.000,-. Tegelijk zit hier een probleem. Er is uitbreiding nodig maar ook de Nederlandse overheid bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking.” PRIJZEN Solidair met India houdt zich bezig met meer dan 100 projecten en in 2010 werd er met meer dan 1,2 miljoen euro gewerkt. “De prijzen zijn ongeveer 10% van hier, dus je kunt er enorm veel mee. Een probleem is wel dat voedsel en bouwen enorm in prijs stijgen. Het geld komt van enkele bedrijven met flinke bedragen, van kerkelijke instellingen, andere stichtingen en particulieren. Wie iets wil doen, kan bv. denken aan het opknappen van een huisje (€ 450,-) of doneren voor een fiets (€ 56,-) of naaimachine (€ 100,-).” Joke van Zutphen heeft enorm veel indrukken opgedaan tijdens haar laatste bezoek. Eind januari gaat ze weer, naar de andere projecten. “En ik blijf dit werk doen,” zegt ze. “Het is onmisbaar.” Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Jacques Worms Joke van Zutphen is werkzaam voor de stichting Solidair met India Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de stichting, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk, tel. 0413-299209, en/of de site raadplegen: www.solidairmetindia.nl. Sinds anderhalf jaar is Joke van Zutphen uit Heeswijk bureaumanager bij de stichting ‘Solidair met India’. Tot juni 2010 was zij kopersbegeleider in de bouw. Een flinke verandering! Ze coördineert de werkzaamheden van de vrijwilligers en is contactpersoon voor India. 29 | december 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=