d'n Hadeejer april 2011

Emile van Zutphen (31) is al 23 jaar bij het Dinthers gilde. Als vendeliertje is hij begonnen en hij groeide uit tot een van de besten. Emile is tevens bestuurslid en daardoor zeer betrokken bij de organisatie van de kringdag. “Maar”, zegt Emile, “dat is een dag die in het verleden nogal langdradig was. Het concept was al tientallen jaren hetzelfde. Het begon met een uitgebreide erewijn, dan een vaak veel te lange optocht, waardoor de wedstrijden pas om drie uur konden beginnen en de prijsuitreiking lang uitbleef. Met name het Dinthers gilde heeft daar al jarenlang tegen geageerd. De tijd heeft niet stilgestaan en we moeten durven veranderen.” Het Dinthers gilde straalt in de persoon van Emile van Zutphen dynamiek uit en past dat dan wel in het, wat wel eens gezegd wordt ‘oubollige’ gilde? “Daar moeten we juist van af”, zegt Emile, “de tijd heeft niet stilgestaan. We moeten vlotter en flitsender worden. Toeschouwers moeten we in een korte tijd veel indrukken laten opdoen.” Hoe wil je bereiken dat die toeschouwers naar het terrein komen en er blijven? “Dat gaan we in ieder geval proberen door alle activiteiten op één veld te laten plaatsvinden. Het wordt dit jaar een zeer compact gebeuren. Toeschouwers staan rondom dat ene veld waar tegelijkertijd diverse wedstrijden plaatsvinden. Je kunt alles in één oogopslag waarnemen. Door nog veel meer veranderingen die we hebben doorgevoerd proberen we een positieve sfeer te creëren. Toespraken moeten korter worden, juryleden krijgen minder tijd om tot een beoordeling te komen, waardoor wachttijden aanzienlijk bekort worden. Het tijdschema wordt beter gehanteerd en omdat alles op één veld wordt gedaan, wordt het veel overzichtelijker. Ook maken we de dag aantrekkelijker met muziek en entertainment. Er komt een parcours, waar alle aanwezige kinderen (dus ook toeschouwers) aan kunnen deelnemen. Verder is er een spectaculair onderdeel toegevoegd: het ringsteken door de standaardrijders.” Komen de deelnemende gilden voor een verrassing te staan? “Nee”, zegt Emile, “want zo werkt dat niet. Wij hebben al lang geleden onze ideeën op papier gezet. Daarmee zijn we naar de commissies in de kring gegaan en we hebben vele malen over ons plan gesproken. Vorig jaar zomer zijn op onze uitnodiging diverse gildebroeders uit de kring naar Dinther gekomen om proef te draaien. We hebben daar een filmopname van gemaakt en die vervolgens aan de commissies laten zien. Zo kon in groter verband iedereen zien wat onze bedoelingen zijn.” En de gildebroeders gingen daar zonder slag of stoot mee akkoord? “Nee, natuurlijk niet. Dat hadden we ook niet verwacht. Uiteraard is er later nog wat aan geschaafd. Wij hebben overigens ook niet de pretentie om het ei van Columbus gevonden te hebben. Onze bedoeling was en is om een kringgildedag in een nieuw jasje te steken. Door onze inzet gaat dat gebeuren en we dagen alle gilden uit om hieraan deel te nemen. Later zal er nog uitvoerig geëvalueerd worden en ik ben ervan overtuigd dat we zullen constateren dat het nog anders kan.” Tekst: Jacques van der Meijden Foto’s: Piet van Zutphen Sint Barbaragilde uit Dinther daagt andere gilden uit op 15 mei Jaarlijkse Kringgildedag in een nieuw jasje Liefst dertien gilden uit de omgeving vormen samen de gildenkring ‘Hoge Schuts’. Op zondag 15 mei komen zij allen naar Dinther om deel te nemen aan de jaarlijkse kringdag. Deze dag heeft als motto meegekregen: ‘De Uitdaging’. ‘Er is een spectaculair onderdeel toegevoegd: namelijk het ringsteken door standaardrijders’ Gildefeestprogramma “De Uitdaging” - Vrijdag 13 mei: Feestavond voor iedereen met als klapper een optreden van Dean Saunders, winnaar van Popstars 2011. Aanvang 20.00 uur. - Zaterdag 14 mei: Jeu de boules toernooi voor iedereen. Aanvang 13.00 uur. - Zondag 15 mei: 09.00 uur: H. Mis in de St.Servatiuskerk mmv. het gildekoor 10.30 uur: Optocht, Raadhuisstraat, H.Stokstraat, Kerkstraat, Schoolstraat, Raadhuisplein, Feestterrein 11.30 uur: Massale opmars 12.00 uur: Aanvang koningschieten en overige wedstrijden 13.30 uur: Jeugdhappeningmet parcours voor alle aanwezige kinderen 16.30 uur: Ringsteken standaardrijders 18.00 uur: Muziek en entertainment 22.00 uur: Sluiting Het feestterrein is achter het gildehuis, Raadhuisplein 21b. Het parkeerterrein voor auto’s is bereikbaar via de AA-Kantstraat. Vendeliers Emile van Zutphen Ringsteken 5 | april 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=