d'n Hadeejer april 2011

Terug van weggeweest in de HaDeejer: HaDee@school! Kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool krijgen de kans twee pagina’s te vullen met datgene dat hen bezig houdt. Deze keer leerlingen van De Bolderik. Interview Jan Smit 1. Hoe vaak repeteer je in de week? ‘Nooit haha’. 2. Wat vond je de leukst waar je ooit bent geweest? ‘New York dat was wel echt de mooiste plaats waar ik geweest ben, en je kan er ook nog eens fijn winkelen’. 3. Hoe ben je begonnen met je carrière? ‘Nou ik ben begonnen toen ik 10 was, ik zat in een kinderkoor. Er was nog een zanger nodig en er waren audities toen werd ik gekozen’. 4. Heb je het nou heel druk of niet? ‘Eigenlijk niet, maar de laatste tijd moet ik wel veel vergaderen. Vanmiddag heb ik er bijvoorbeeld twee en dan ben je toch de hele dag bezig’. 5. Wat doe je in je vrije tijd? ‘Nou zoals ik al zei vergader ik veel, ook over de toekomst en over alles wat geregeld moet worden voor een optreden. Daarnaast loop en sport ik heel veel’. 6. Wat doe je als je ziek bent voor een optreden? Niet optreden. Het is belangrijk dat je er 100 % voor kan gaan en zo niet dan is het optreden ook niks, dat heb ik wel geleerd. 7. Waarom wilde je in de muziekwereld werken? ‘Zoals ik al heb gezegd, ik ben op mijn 10de met muziek in een kinderkoor begonnen. Ik heb er eigenlijk niet echt voor gekozen maar ik denk dat ik er wel voor geboren ben. Ik heb alleen mijn school niet kunnen afmaken,’ maar ik heb daarvan geleerd dat het wel belangrijk is’. 8. Moet je veel reizen? ‘Niet echt ik moet alleen soms voor de optredens naar België en ik moet wel wat door Nederland reizen’. Groetjes Willem, Sam, Teun, Jasmijn, Anouk & Kris HaDee school @ Foto’s: Jaques Worms Uitwisseling Op de Bolderik hebben we al jaren een uitwisseling met een partnerschool in Duitsland. De school staat in Konigswalde. Dat ligt in het Ertsgebergte. Elk jaar gaan een aantal kinderen en leerkrachten naar die school op bezoek. De kinderen die dit jaar zijn meegeweest, Sam van den Broek, Teun van Rooy, Willem van Doorninck, Kris Willems, Jasmijn Langenhuizen en Anouk van der Ven, hebben er een verslagje van gemaakt: Deeerstedagdatwegingenrijden,dedenweer10uurover.Toenweaankwamenstondendegezinnenalop onstewachten.KrisenJasmijnzatensamenbijAntoniaenAnoukzatbijCharlotteineengastgezin.Willem, Teun,enSamzatenookineengezinenzijhaddenhetooknaarhunzin.Toenweerwarengingenwesnel etenennawatkletsengingenweslapen.Devolgendedaggingenweomkwartvoor9naarschoolvoorhet Sprachenfest(talenfeest).Daargingiedereeneenliedje,dansjeoftoneelstukjevoorbereidenineenanderetaal.WijmochtenmeemeteenEngelseleraarenhebbentoeneentoneelstukjegeleerd.Dathebben we’smiddagslatenzienaaneenvollezaal.NaschoolgingenwemeteennaardekerstmarktinAnnabergBuchholz.Daarliepenweeerstwatrondenkregenwijeenwafelvanonzegastouders.Daarnagingenwe bijeenkraampjeietsknutselen,datduurdebestlangdusdaarnagingenwenaarhuis.Dieavondgingen wenaarhetrestaurantvandemoedervanCharlotte.Hetsneeuwdeookheelerghardenerlagveel sneeuw,datzagerheelmooiengezelliguit.Dedagdaarnamoestenwehelaasalweernaarhuis.Wij vonden het super leuk en zouden het nog wel een keer willen doen! Groetjes Willem, Sam, Teun, Jasmijn, Anouk & Kris 28 | april 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=