Sommigen komen een dag per week,
anderen een weekend, de een blijft twee
weken in de vakantie, de ander een paar
dagen. Maar allemaal genieten ze van de
ongedwongen sfeer en de huiselijke ge-
zelligheid. Een genieten dat niet alleen
voor de kinderen zelf belangrijk is. De
meeste kinderen wonen thuis en hebben
feitelijk continu aandacht en verzorging
nodig. De weekendopvang ontlast ou-
ders, broers en zussen en geeft rust en
ruimte. Het verblijf wordt betaald uit het
zogenaamde persoonsgebonden budget
en de opvang valt onder Kleur Kinder- en
Jeugdzorg.
Opvang
Al vanaf de oplevering van de nieuw-
bouw, bijna vijf jaar geleden, heeft Kleur
de twee huizen in gebruik als opvang. Op
de eerste verdieping is een muur doorge-
broken, waardoor de panden met elkaar
verbonden zijn. Dit is vooral ’s nachts van
belang, wanneer er één slaapwacht in
huis is voor de twee afzonderlijke groe-
pen. In elk huis kunnen maximaal acht
kinderen verblijven, met gedurende de
dag twee begeleiders. Eén van die bege-
leiders is Marit van Schaijk uit Loosbroek.
Hoewel ze pas 21 is werkt ze alweer vier
jaar met veel plezier op de Beukendreef.
Door de week volgt ze de opleiding So-
ciaal Pedagogisch Hulpverlener, in het
weekend werkt ze bij Kleur. “En dat is
hartstikke leuk,” vertelt ze enthousiast.
“Ik ga altijd fluitend naar mijn werk. Het
is hier flexibel, je bent heel vrij in wat je
doet. En voor de kinderen die hier ko-
men, moet het ook echt vrije tijd, vakantie
en weekend zijn. Ze leren hier veel, bij-
voorbeeld sociale omgang met anderen,
maar hoeven minder op tijd te doen.”
Vast programma
In totaal komen er 52 kinderen en jonge-
ren uit de regio Uden, Veghel, Oss naar
de Beukendreef. Het ene weekeinde ko-
men de jongere kinderen, het volgende
weekend is iedereen boven de 12 jaar.
Elk kind is anders, maar allemaal heb-
ben ze een verstandelijke beperking of
ontwikkelingsstoornis, meestal gecom-
bineerd met gedragsproblemen. Struc-
tuur en duidelijkheid zijn belangrijk voor
deze kinderen, dus met alle vrijheid heeft
een weekend toch een redelijk vast pro-
gramma. De kinderen worden vrijdag
rond zeven uur gebracht, de ouders blij-
ven nog even kletsen en dan wordt er
samen thuis iets gezelligs gedaan. Met
de kleintjes kleuren, met de groten een
spelletje en later tv kijken. Op zaterdag
doet de groep samen boodschappen bij
de C1000 en ’s middags wordt er als het
kan iets leuks georganiseerd. “Het bud-
get hiervoor is niet groot, een paar euro
per kind per weekend. Maar daar word je
heel creatief van. We sparen bijvoorbeeld
kortingsbonnen, of twee filmkaartjes voor
de prijs van één, of we gaan naar Bedaf.
Er is vaak niet veel geld nodig om toch
iets aparts te doen.”
Samen uit
Als je vijftien jaar bent, wil je uitgaan.
Dat zie je je broer, zus of de buurkinde-
ren ook doen. Het hoort erbij, maar voor
een kind dat anders is, kan het moeilijk
zijn om zich in de drukte te mengen. Ook
daar wordt door de begeleiders aan ge-
Aan de Beukendreef, in een dubbel woonhuis met uitzicht op de velden, is het
een komen en gaan van mensen. Toch woont er niemand. Hier worden verstan-
delijk beperkte kinderen en jongeren van vijf tot achttien jaar na school, in het
weekeinde en tijdens vakanties opgevangen.
‘Ik ga altijd fluitend naar mijn werk.....’
Tekst: Margriet Cobben Foto’s: Marlies Dortmans
dacht. “Wij gaan vaak op zaterdagavond
naar De Toren. Jeroen kent ons en weet
dat we komen. Hij zet dan nootjes op de
bar, het biljart is open en voor de drukte
begint, zijn wij alweer weg. Voor de jon-
geren is dit echt hun ding, het is stoer en
ze vinden het heerlijk gekend te worden.”
Ook bij de vele evenementen die Hees-
wijk-Dinther kent zijn de kinderen van
Kleur trouw aanwezig. En binnenkort is
daar het eigen evenement, het vijfjarig
bestaan. Dit wordt in de huizen zelf, met
de kinderen, gevierd.
Bijzondere kinderopvang bestaat vijf jaar
‘Kleurkinderen’ genieten
op de Beukendreef
Hier komt het foto onderschrift.
9 | september 2010
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36