Merlijn: “Paul was op zoek naar iemand
die zijn taken over wilde nemen en
kwam via mijn vader bij mij terecht. Ik
ben net afgestudeerd en heb nog geen
baan, dus heb nog wel wat tijd over voor
deze nieuwe hobby. Wim van de Lubbe
en Jan Burger hebben me in het begin
erg geholpen. We zijn onderverdeeld in
drie takken; techniek, redactie en foto-
grafie. Ieder heeft zijn specialiteit.”
Paul: “De bezoekersaantallen zijn erg
goed. Het is een uitdaging om ook het
jongere publiek te blijven trekken. Dat
moet lukken met Merlijn als hoofdredac-
teur. Na een jaar van voorbereidingen
door een groepje enthousiastelingen,
naar aanleiding van een oproepje in de
Hadeejer, was het vier jaar geleden zo-
ver. Nu zijn we met 15 à 20 vrijwilligers
actief. Het is vrijwillig, maar niet vrijblij-
vend. Ik had door mijn werk geen tijd
meer om het goed te doen. Ik ben sinds
kort voor mezelf begonnen in de IT en
projectmanagement (Professionals Uni-
ted). Ik blijf wel betrokken bij de stich-
ting als ‘projectmanager’ en techneut.”
Nieuwsgaring
Paul: “Het is haast ongelooflijk hoeveel
er gebeurt in Heeswijk-Dinther. Dat viel
me pas op toen we de site lanceerden.
We hebben een goede samenwerking
met verschillende sportclubs en ver-
enigingen. In het begin was het echt
pionieren. Wat zetten we wel of niet op
de site? Wanneer is iets reclame? Wat
doen we met overlijdensberichten?
Wel of geen nieuws uit Loosbroek? We
hebben veel discussies gehad.” En vol-
gens Merlijn hebben ze die nog steeds.
Merlijn: “Mijn streven is om iedere dag
nieuwe berichten te plaatsen, daarvoor
heeft iedere redacteur een vaste dag
om te plaatsen. Nieuws over de KBO,
sport en over voorstellingen in de Ker-
souwe… al het nieuws is het welkom.
Dat hoeven geen kant-en-klare berich-
ten te zijn. Onze redacteuren en foto-
grafen kunnen de gebeurtenissen ook
verslaan.”
Toekomst
“Ik heb tijdens mijn studie film- en tele-
visiewetenschappen aan de Universiteit
van Utrecht veel onderzoek gedaan naar
oude en nieuwe media in de samenle-
ving,” zegt Merlijn. “Ik wil de site wat
meer gaan promoten. Onze
doelgroep zou naar hadee-
jer.nl moeten surfen in plaats
van naar Kliknieuws voor het
laatste nieuws uit ons dorp.
Daarom is het belangrijk om
up-to-date te blijven. Paul is
een goede motor achter de
site geweest. Dat wil ik ook
worden.” Merlijn wil gaan
experimenteren met video
en Twitter uitbreiden. Ook
discussiefora of blogs beho-
ren tot de mogelijkheden en
er lopen voorbereidingen om
de papieren Hadeejer op de
website leesbaar en door-
zoekbaar te maken.
“We kunnen altijd meer jonge redactiele-
den, techneuten en fotografen gebruiken.
Nieuwe energie en een frisse kijk zijn wel-
kom!” Paul: “Ik heb ontzettend veel ver-
trouwen in Merlijn. Ze heeft zich in korte
tijd al sterk geprofileerd. Ze is betrokken.
De artikelen worden wat vlotter geschre-
ven en er is meer aansluiting met de jon-
gere inwoners van Heeswijk-Dinther. Het
belooft veel goeds!”
Sinds enkele weken is Merlijn van der Wijst (23) hoofdredacteur van
.
Zij heeft het stokje overgenomen van Paul van Zoggel (35). Toen ze haar vroegen was ze nog
op reis in Australië, maar ze zei meteen ‘ja’.
“De maandelijkse papieren Hadeejer,
die de diepte in gaat, en de website
met snel en actueel nieuws, zijn een
goede aanvulling op elkaar.”
Tekst: Noortje van Schijndel Foto: Jacques Worms
Merlijn van der Wijst nieuwe hoofdredacteur website
Hadeejer.nl: elke dag actueel nieuws
5 | september 2010
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36