H a n s v a n d e r D o e l e n
K e u k e n D e s i g n
V a n H o r n s t r a a t 3 5 2 8 2 N A | B o x t e l . T 0 4 1 1 6 7 7 5 9 3 F 0 4 1 1 6 7 7 0 9 4 . w w w . d o e l e n k e u k e n s . n l . k c d @ d o e l e n k e u k e n s . n l
Oktober

‘Licht valt door de ramen
Stof danst door de lucht
De zalen in een rood oranje gloed
Stralen vallen samen
Laag en langzaam op de vlucht
Oktober stroomt weer even door het bloed’

















Abdijstraat 53 • 5473 AC Heeswijk
t. 0413 - 291330 •
G
e
ï
n
s
p
i
r
e
e
r
d
p
a
p
i
e
r
e
e
n
b
r
o
n
v
a
n
k
e
n
n
i
s
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 36