Ooit begonnen de broers Erik en René van den Berg in hun
schuur met het maken van keukens, vooral voor familie en vrien-
den. Bijna twintig jaar later is Van den Berg keukens en maat-
interieur een succesvol bedrijf waar tien mensen werken, met
een showroom, grote werkplaats en klanten uit het hele land.
“Ik denk dat we ons onderscheiden door
het maatwerk dat we leveren”, stelt Erik.
“Mensen komen met ideeën en wensen
die we tijdens een gesprek op een rijtje
zetten. Vervolgens wordt de keuken in
concept op papier gezet en weer met de
klant doorgenomen zodat alles tot in de-
tail naar wens is. We hebben ook een ei-
gen ontwerpster in huis. Daardoor creëer
je unieke keukens en, zoals gezegd, pre-
cies op maat. Wat betreft inbouwappara-
tuur is er de keuze uit alle (top)merken.”
Maar het zijn niet alleen keukens die Van
den Berg levert. Ook andere meubels
in huis worden gemaakt. “We hebben
de machines, ervaring en kennis in huis
om het totaalconcept te kunnen bieden.
Boekenkasten, badkamermeubels, in-
loopkasten, tafels, omtimmeringen voor
radiatoren en televisiekasten zijn geen probleem”, somt Erik op.
Van den Berg keukens en maatinterieur is gevestigd aan De
Morgenstond 25.
Zakelijk
Bekeken
Er zijn bedrijven die het ondanks
de economische crisis toch voor
de wind gaat. Simpelweg omdat
ze kwaliteit leveren waar mensen
voor willen blijven betalen. Zo’n
firma is Van den Berg keukens en
maatinterieur aan De Morgenstond.
Tekst: Annemieke van der Aa Foto’s:Trudy van de Wetering
Ook maatwerk voor andere meubels in huis
Keukens op maat bij Van den Berg
René en Erik van de Berg
Tekst: Annemieke van der Aa
Het Goddelijk Varken van Hans Dortmans
Op het Nederlands Film Festival is
dinsdag de documentaire-film
Goddelijk Varken in première gegaan.
Het is de eerste film van oud-HaDee-
jer Hans Dortmans en gaat over het
varken Dorus.
Hans Dortmans, zoon van Frans en
Margo Dortmans aan de Edm. van Din-
therstraat, groeide op te midden van de
varkensboeren. Zijn vader werkte als
consulent voor de Brabantse varkens-
houderij. Hans (1961) woont tegenwoor-
dig in Amsterdam en werkt sinds 1995
aan documentaires, als researcher, sce-
narist en assistent-regisseur met produ-
cent Pieter van Huystee en regisseurs
Heddy Honigmann, Frans Bromet, René
Roelofs en Leo de Boer. Dit is zijn debuut
als regisseur.
De documentaire Goddelijk Varken volgt
het varken Dorus tijdens zijn tweede le-
vensjaar. Dorus heeft een goed leven
op het erf van scharrelslager Gerard
Zwetsloot. Gerard verkeert namelijk in
de stellige overtuiging dat het vlees van
een gelukkig varken beter smaakt dan
dat van een treurig varken. En dus voedt
hij elke twee jaar een eigen varken op, in
zijn achtertuin. Door hun gezamenlijke
wandelingen wordt Dorus zelfs een lo-
kale beroemdheid. Maar aan het eind van
zijn tweede jaar, komt Gerard voor een
moeilijke keuze te staan: is de liefde voor
het beest sterker dan de liefde voor het
vlees?
De documentaire toont Gerards gemeng-
de gevoelens jegens Dorus. Die beelden
worden afgewisseld met interviews met
mensen die verschillende relaties met
varkens en hun vlees hebben. De film
is een persoonlijke zoektocht naar de
haat-liefde verhouding met het varken.
Ook de ouders van Hans hebben een
rol in de film. Zij vertellen en laten zien
hoe de slacht er op de boerderij aan toe
ging. “Een rijkdom was dat!” Ondertus-
sen bedienen ze met vakkundige handen
de worstmachine waarmee ze zelf braad-
worst maken.
Internationaal heeft de film grote belang-
stelling getrokken: Goddelijk Varken ging
in wereldpremière op het Full Frame fes-
tival in de VS en is tevens genomineerd
voor beste korte documentaire op het
Taiwan International Documentary Festi-
val in oktober.
De film wordt maandag 4 oktober, We-
relddierendag, om 23.00 uur uitgezonden
op Nederland 2.
Voor info:
31 | september 2010
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36