D’n HaDeejer, maandblad
voor inwoners van
Heeswijk en Dinther
Redactie:
Annemieke van der Aa
René Kuijs
Tonny van Liempt
Jacques van der Meijden
Harry Mikkers
Ad van Schijndel
Medewerkers aan dit
nummer:
Margriet Cobben
Robert Deckers
Noor Dohmen-Loeffen
Henk Habraken
Marko Konings
Toon Konings
Matthijs van Lierop
Cathelijn van der Meijden
Jeroen de Mol
Bart van Schijndel
Noortje van Schijndel
Jan Schuurmans
Wim Smits
Lobke Verhagen
Michel van de Wetering
Vormgeving:
Antje van Deursen
Corina Gloudemans
Carlijn van der Steijn
Monique van de Ven
Henny Wijgergangs
Fotografie:
Astrid van den Broek
Marlies Dortmans
Trudy van de Wetering
Jacques Worms
Piet van Zutphen
Kopij/informatie:
Uiterste inzenddatum:
1e van de maand
E-mail:
Kastanjedreef 3, 5473 SE Dinther
Advertenties:
Uiterste inzenddatum:
15e van de maand
E-mail:
Bel Jacques van der Meijden:
06-11472441
Vragen over bezorging:
Bel Toon Konings 06-53584742
Jaarabonnement
niet-inwoners:
€ 36,00 incl. verzendkosten
Druk:
Drukkerij Berne, Heeswijk
Oplage:
3300 stuks
D’n HaDeejer is een uitgave van
Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever.
Colofon
Inhouds
opgave
3 Voorwoord
Afscheid
5
Merlijn komt, Paul gaat
7 Column Henk
Sex in plaats van devotie
9 Kleurkinderen
Bijzondere opvang
11 Soldaatje spelen?
Paintballen in HaDee
13 Column Toon Kunnings
Soep en èlleper
15 Schaken om gebak
Taartentoernooi Caïssa
17 Ingezonden
Wijn en Wereldwinkel
18 Interview
De meester neemt afscheid
21 Dorpsgezichten
Onbegaanbaar trottoir
22 Dorpspraat
en weerman Jos van Schijndel
25 Over de grens
Stefan vanuit Engeland
27 Koning Piet
op spooktocht met de fanfare
28 Fotoreportage
Het gilde op het kasteel
31 Zakelijk Bekeken
en een goddelijk varken
33 Brug Terug
50 jaar geleden in het nieuws
34 Agenda
Foto’s van vroeger
En ook:
Dorps-
gezichten
en Agenda
Voorwoord
Afscheid
Mooie foto hè op de voorpagina, gemaakt door fotograaf Jacques Worms? Het is
directeur Fred Lennings temidden van enkele leerlingen van De Bolderik. Hij neemt na
veertig jaar afscheid van het onderwijs. Eigenlijk wilden we hem in de vorige HaDeejer
daarover al interviewen, maar Fred hield de boot af. “Er moeten natuurlijk ook foto’s
gemaakt worden en omdat het schoolvakantie is zijn er geen kinderen. Ik vind dat die
ook op de foto moeten, dus laten we het maar een maandje opschuiven”, zo was zijn
motivatie. Wij begrepen het niet zo goed, maar wie het interview met de ‘meester’ leest
op pagina 18 en 19 snapt waarom. Fred is nog echt zo’n onderwijsman die de leerling
centraal stelt. Bijna wilden we zeggen ‘ouderwetse onderwijsman’, maar niets is min-
der waar. Hij ging vernieuwingen niet uit de weg, kijkt trots terug, maar spreekt ook zijn
zorgen over het huidige onderwijs uit.
De Bolderik heeft, net als de overige basisscholen, de eerste weken van een nieuw
schooljaar er op zitten. De vakanties zijn weer achter de rug. Als er één onderwerp
veelbesproken is deze zomer, is het het weer. Het leek soms of de lente moeiteloos
over is gelopen in de herfst. De hoeveelheid regen in augustus was niet om vrolijk van
te worden. Maar wat blijkt? De HaDeejers vonden het allemaal wel meevallen, zoals
te lezen is in de rubriek Dorpspraat. ‘De mensen reageren erg snel naar het moment’,
stelt amateur-weerman Jos van Schijndel, die de enige KNMI-meter in HaDee heeft en
met wie we een gesprek hadden over het weer. De pessimist moet maar een paraplu
meenemen, is het advies van Jos. En zo is het maar net. Niet zeuren, en gewoon zor-
gen dat je gazon groen blijft!
Veel leesplezier!
De redactie
3 | september 2010
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36