In het kader van de Monumentendag presenteerde het Sint Wil-
lebrordusgilde uit Heeswijk zich onder natte weersomstandig-
heden op het kasteel in Heeswijk. Het gilde gaf diverse demon-
straties, een uitgebreide tentoonstelling was er te bezichtigen in
de Wapenzaal en voor alle informatie omtrent het gilde kon men
terecht bij de gildebroeders.
Janne (5) en Nienke (3) Oskam, dochtertjes van gildebroeder
Geert Oskam, zijn de jongste leden van het Sint Willebrordus-
gilde. Het gildegebeuren is er thuis met de paplepel ingegeven.
Tekst: Tonny van Liempt Foto: Trudy van de Wetering
28 | september 2010
Open Monumentendag op zondag 12 september
Impressie
in HaDee
Het publiek kan op de binnenplaats van het kasteel
genieten van een demonstratie bazuinblazen- groeps-
blazen en met tamboers. Later op de dag mag ook het
publiek meeblazen en trommen.
Gildebroeders Richard Vermeulen en
Dré van de Wijgert geven een demon-
stratie vendelzwaaien. Iedere beweging
van het vendelgebed heeft een beteke-
nis. Hoofdman Jan Schakenraad geeft
uitleg aan het publiek tijdens het ven-
delen.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36