Het idee om een spooktocht te organiseren was bij de orga-
nisatie al enkele jaren bekend, ook dat de opzet hiervan veel
moeite zou gaan kosten. “Om van zo’n idee een goede, mooie
en gethematiseerde activiteit op te zetten is veel moeite nodig.
Het kost ons evenveel kracht als we deze spooktocht voor ie-
dereen organiseren dan voor alleen onze leden. Dat leidde er
toe dat wij als organisatie besloten hebben deze activiteit voor
iedereen te openen. Iedereen die durft mag aan onze spook-
tocht deelnemen”, vertelt Van Oss.
St. Willibrord organiseerde nooit eerder een spooktocht, maar
probeert ieder jaar één keer groots uit te pakken met een ac-
tiviteit die de deelnemers niet meteen een hand vol geld kost.
“Er gaat een behoorlijke investering aan vooraf, maar toch blij-
ven we activiteiten opbouwen. De commissie is erg enthou-
siast en ook volgend jaar komt er weer een spooktocht. Wij
hebben een kijkje genomen bij een spooktocht bij een andere
vereniging in Veldhoven. Zij kregen 800 deelnemers op de
been, dat moet in HaDee toch ook lukken?”
Meelopen?
Op zaterdag 30 oktober is iedereen vanaf 19.00 uur van harte
welkom in Blokhut De Vlegelhut aan de Kaathovense Dijk 4a in
Heeswijk. De tocht start om 19.30 voor de leeftijden tot 10 jaar.
Elke 5 minuten start er een groep. De spooktocht voor iedereen
ouder dan 10 jaar volgt aansluitend. Vooraf aanmelden kan via
internet op
en dan ontvang je ook
al vooraf de exacte starttijd. Aanmelden voor aanvang op de
avond zelf kan ook, maar let op: vol is helaas vol.
Koning van het gilde, maar wat betekent dat voor jou?
“Het is de hoogste eer die een gildebroeder kan overkomen.
Door het koningsschap krijg je nog meer een kijkje in de keu-
ken van het gilde. Je wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor de
vergaderingen van de overheid (het bestuur) en daar mag je
over allerlei zaken meepraten, je hebt echter geen stemrecht.
Eén jaar lang ben je het visitekaartje van het gilde.”
Hoe ga jij jouw koningsschap uitdragen?
“Als koning denk ik dat ik weinig kan veranderen in een jaar
tijd. Door een positieve inbreng zal ik proberen de betrok-
kenheid wat groter te maken. De kringgildedag van de Hoge
Schuts in 2011 in Dinther zal in een nieuwe stijl gepresenteerd
worden en ik ben blij dat als koning te mogen meemaken.”
Wat verwacht je van de komende twaalf maanden?
“Iedereen heeft mij een mooi jaar toegewenst en ik hoop dat het
dat ook zal worden. Het zal tevens een druk jaar zijn, omdat je
als vertegenwoordiger van het gilde gevraagd wordt om vaak
aanwezig te zijn, zowel bij vreugdevolle als droevige momen-
ten. In de kleine kring van de Hoge Schuts en de grotere kring
Maasland doet men een beroep op je aanwezigheid. De afge-
lopen week was een fijne week. De teerdag, H. Mis, installatie
en receptie zijn zeer intens geweest en heb ik positief ervaren.”
Hoe ben je als koning herkenbaar?
“Allereerst draag je het koningsvest. Dat is een vest waar schil-
den ophangen die de laatste 15 koningen aan het gilde hebben
geschonken. Het is namelijk gebruikelijk dat de koning aan het
einde van zijn koningsschap een schild laat maken en dat aan het
gilde schenkt. Het duidelijkste herkenbare is echter dat de koning
nog een zilveren vogel aan een ketting draagt.”
Al vijftien jaar heeft Piet van Zutphen (69 jaar) geprobeerd om tijdens
het koningsschieten het laatste stukje van de vogel naar beneden
te schieten. Dit jaar lukte hem dat en op 12 september werd hij als
koning geïnstalleerd.
27 | september 2010
De Koninklijke Fanfare St. Willibrord houdt op zater-
dag 30 oktober een grootse spooktocht in de Hees-
wijkse bossen die voor iedereen toegankelijk zal zijn.
Deze avond wordt mogelijk gemaakt door vijf leden
die al eerder betrokken waren bij de opzet van de
Toermee fietstocht. “Verder worden we geholpen
door dertig vrijwilligers om deze spooktocht voor
mogelijk te houden”, aldus organisator Adco van
Oss.
Spooktocht voor
‘iedereen die durft’
Tekst: Matthijs van Lierop
Tekst:Jaques van der Meijden Foto: René Kuijs
HaDeejer-fotograaf Piet van Zutphen koning van het St. Barbaragilde
Koning Piet is trots op zijn zilveren vogel
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36