Wat valt je op als je Engeland binnen-
komt… iedereen rijdt aan de linkerkant van
de weg. Mocht je voor de eerste keer met
de auto naar Engeland gaan, ben dan extra
alert wanneer je rechtsaf wilt gaan op een
tweebaans rotonde. Halverwege de jaren
’60 heeft een Engelse ingenieur de ‘mini
roundabout’ ontworpen en deze kom je in
het dagelijks verkeer dan ook overal tegen.
De Engelse automobilist is zeer beleefd. Zo
word je vaak voorgelaten, wanneer je de
weg wilt oversteken of je oprit wilt verlaten.
Maar waarom rijden de Engelsen links? Het
antwoord lijkt te komen uit een tijd waarin
iedereen het paard (en wagen) gebruikte.
Bij het passeren van andere ‘weg’-gebrui-
kers was het veiliger om dit aan de linker
kant te doen, zodat men het zwaard kon
trekken met de rechterhand, als dat nodig
was. Maar hoe ging het er dan aan toe op
Kasteel Heeswijk? Ten tijde van de ridders
was iedereen linkshandig en reed men aan
de rechterkant van de weg...
Breakfast
Gelukkig zijn er tegenwoordig aardig wat
Nederlandse producten te vinden in de
Engelse supermarkten, waardoor het
verlangen naar pindakaas, stroopwafels
en pannenkoeken niet langer afhankelijk
is van import. Hagelslag op brood, iets
wat iedere Nederlander normaal vindt,
wordt hier als zeer vreemd ervaren om-
dat het iets is voor op cakes en taarten en
zeker niet op brood. Het Engelse woord
voor hagelslag ‘hundreds and thousands’
slaat vanzelfsprekend op de hoeveelheid
hagel. Mocht je niet genoeg hebben aan
een boterham met hagelslag, dan kun je
in de meeste pubs terecht voor een ‘all
day breakfast’. Dit ontbijt kun je op elk
moment van de dag bestellen en garan-
deert een volle maag. De zondagmiddag
staat bij vele Engelsen in het teken van
het ‘roast dinner’ of ‘Sunday roast’. Dit is
een traditionele maaltijd met vlees, aard-
appelen, groenten en jus. Overgebleven
groenten worden vaak de volgende dag
opgebakken en geserveerd als ‘bubble
and squeak’ bij het ‘full English break-
fast’.
Schooluniform
Het onderwijssysteem in Engeland is
vergelijkbaar met dat in Nederland. Ieder
kind tussen 4 en 16 jaar heeft recht op
onderwijs dat door de overheid bekos-
tigd wordt. Als 4-jarige start je de Pri-
mary school in het ‘Reception year’ met
daarna year 1 t/m 6. Year 7 is het eer-
ste jaar op de ‘Comprehensive school’.
Na year 11 gaan leerlingen door naar de
2-jarige ‘Sixth form’ vervolgopleiding, dat
ze voorbereidt op het college en daarna
de universiteit.
Traditie is iets waar in het Engelse onder-
wijs veel waarde aan gehecht wordt en
het dragen van schooluniformen op ba-
sisscholen en het voortgezet onderwijs is
hier een voorbeeld van. Er wordt streng
gecontroleerd op de lengte van de strop-
das en op verschillende scholen is het
dragen van nagellak uit den boze.
Spotless
Het gaat niet zo voorspoedig met de En-
gelse economie. De teruggang lijkt ech-
ter geen invloed te hebben op het aan-
tal nieuwbouwwoningen dat verschijnt.
Hoewel de meeste Engelsen de vloer-
bedekking op de badkamer tegenwoor-
dig hebben ingewisseld voor moderne
tegels, is het idee van een inbouwtoilet
vaak net iets te vooruitstrevend. Veel wo-
ningen hebben vloerbedekking op de be-
gane grond en het is een gewoonte om
bij het bezoeken van familie/vrienden je
schoenen uit te doen bij de voordeur om
zo de vloerbedekking ‘spotless’ te hou-
den. Als je dus op bezoek gaat bij Engel-
sen, wees er zeker van dat het uittrekken
van je schoenen de luchtkwaliteit niet te-
veel aantast, of dat je een paar pantoffels
bij je hebt.
Groeten en houdoe uit Huish.
‘Hagelslag op brood wordt hier als zeer vreemd ervaren’
Traditional sunday roast
Full english breakfast
Stefan van Hooft, eigen foto’s
Stefan van Hooft (38 jaar) woont en werkt sinds 2006 in Somer-
set, Engeland. Na ruim 20 jaar ging hij eindelijk samenwonen
met zijn penvriendinnetje.
Stefan van Hooft vanuit Somerset, Engeland
Op je sokken op de ‘spotless’ vloerbedekking
HaDeejers
over de grens
Engeland
Groeten van Stefan van Hooft
In de rubriek “HaDeejers over de grens”
krijgen jongeren de gelegenheid iets te vertellen
over hun verblijf in het buitenland. Wil jij je
ervaringen met ons delen, of ken je iemand
die we kunnen benaderen? Stuur een berichtje
naar: redactie
@
hadeejer.eu
25 | september 2010
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...36