Fred Lennings is op 19 oktober 1947 in Haarlem geboren. Hij
kwam uit een niet-religieus gezin en heeft zijn hele leven te
maken gehad met openbaar onderwijs, eerst als leerling, als
student en later als leraar en directeur.
Hij volgde in Haarlem de HBS en de Openbare Kweekschool.
In 1970 studeerde hij af om meteen verder te gaan aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde daar MO ge-
schiedenis. Zoals gebruikelijk in die tijd studeerde je voor een
MO-akte naast een baan en Fred werkte dan ook als leraar
geschiedenis op de MAVO in Midden-Beemster. Maar al gauw
merkte hij dat hij zijn ideeën over onderwijs in het voortgezet
onderwijs helemaal niet kwijt kon. Hij wilde zijn onderwijskun-
dige vleugels uitslaan, maar daarvoor beperkte het voortgezet
onderwijs teveel.
Na twee jaar hield hij het dan ook voor gezien en in 1972 stap-
te over naar het basisonderwijs als onderwijzer in Hillegom.
Het zuiden
Kort daarna ontmoette hij zijn Marlies uit Den Bosch. Maar
dat was wel erg lastig vrijen met die vele kilometers tussen
Hillegom en Den Bosch. Hij moest kiezen. Zo kwam hij in 1973
als onderwijzer terecht op de Nutsschool in de Kruiskamp in
Den Bosch. En het beviel de Noord-Hollander zo goed in Bra-
bant (ze woonden intussen in Berlicum) dat hij er niet meer is
weggegaan. Van zijn 40 jaar in het onderwijs heeft hij er 37 in
het zuiden gewerkt. In 1978 werd hij gevraagd om als ‘bouw-
heer’ (zowel letterlijk als onderwijskundig) op te treden bij de
op te richten openbare school in Oirschot. Toen die school er
na acht jaar op alle manieren goed bijstond, wilde Fred dat
kunstje nog wel eens herhalen, maar dan geleerd hebbend van
de ervaringen van de eerste keer. In 1986 kreeg hij die kans in
Heeswijk-Dinther, toen een initiatiegroep van een aantal ou-
ders daar openbaar onderwijs realiseerde.
Ook als leden van de dorpsgemeenschap hebben Marlies en
Fred hun rol gespeeld. Marlies onder anderen bij de Kersou-
we, de Museumboerderij en samen met Fred bij het IVN en
Fred als vrijwilliger bij kasteel Heeswijk. Maar het werk voor
school vraagt natuurlijk zoveel tijd dat de vrije tijd beperkt is.
Waarom basisonderwijs?
Ondanks zijn vervolgstudie is Fred niet meer naar het voortge-
zet onderwijs gegaan. De basisschool biedt meer mogelijkhe-
den voor individuele begeleiding van kinderen, meer kans om
aan hun belangstelling tegemoet te komen. Op De Bolderik
is het hele systeem daar op gericht en zelfs het gebouw is
Als Fred Lennings, de directeur van de openbare
basisschool De Bolderik, over onderwijs praat, ver-
andert zijn hele houding. Dan wordt zijn stem indrin-
gender, hij praat veel meer met handen en voeten en
zijn ogen beginnen harder te blinken. Je ziet aan alles
dat dit onderwerp hem zeer ter harte gaat. En ook
na een onderwijs-carrière van 40 jaar is dat vuur nog
niet geblust. Binnenkort neemt hij afscheid van ‘zijn’
Bolderik.
Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: Jaques Worms
Directeur Fred Lennings neemt afscheid van De Bolderik
Het onderwijsvuur bleef
veertig jaar branden
‘Het komt er soms op neer dat de
directeur doet wat de PABO nalaat’
18 | september 2010
HaDee
interview
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...36