Na een kleine reorganisatie bij Xcessive Entertainment, ook
bekend als So.We.Ci Events, gaat het organiseren van evene-
menten en bedenken van concepten onverhinderd door. Dus
ook het dance-
feest Xplozion, dat
al vijf jaar met veel
succes wordt ge-
houden in de za-
len Stanserhorn en
Feestcafé Xanadu.
Area 1
(zaal Stanserhorn)
”Onder het motto
‘Mooi was die tijd’
is er dit jaar geko-
zen voor Oldskool.
Beter bekend als
Early Rave oftewel
ouwe kneiters! Nie-
mand minder dan
Grif K.E. gaat het
publiek opwarmen
voor onze jeugd-
helden.
Grif K.E (Maarten Laheij) draaide in de jaren ’90 in het Grifke
in Schijndel. Als geen ander wist hij de nummers, toen nog op
vinyl, in elkaar te mixen. Wie kent nou niet de Thunderdome
CD’s van ‘vroeger’? Dj Rob, Gizmo en Vince hebben vele van
deze albums gevuld. Veel klassiekers zijn dan ook van hun af-
komstig. We zijn dan ook vereerd om hun te mogen ontvangen
op deze speciale editie van Xplozion. Voor de afsluiter van de
avond gaan we terug naar het heden. Speciaal uit Italië over-
gevlogen komt Tommyknocker het karwei afmaken in de Hei”,
aldus mede-organisator Roy van der Heijden.
Area 2 (voorheen Feestcafe Xanadu)
”Het is Techno wat hier de klok slaat. Op het Plus concept
wordt verder geborduurd. De nieuwe generatie Techno-helden
zit eraan te komen. Herschell & Planck, Dubbel & Dwars, Boy
Lamoen, Pete Saunders, Ricket en Dave Knoxx weten wat ze
doen en dat zullen ze laten horen ook.”
Tickets
Om 21.00 uur gaan de deuren van Zalen Stanserhorn open.
Om niet voor verrassingen te komen koop je je tickets in de
voorverkoop. De tickets zijn te koop bij Zaal/Restaurant Stan-
serhorn en Paperpoint in Heeswijk-Dinther. Online Tickets zijn
te koop via Timoco op Partyflock en soweci.nl.
Voor meer info kijk je op soweci.nl
Ondanks dat Feestcafé Xanadu in maart jongs-
leden haar deuren heeft gesloten, zal het dancefeest
Xplozion op 30 oktober voor de zesde keer HaDee op
haar grondvesten doen trillen.
Dancefeest voor de zesde keer in Stanserhorn en Xanadu
Techno en oldskool op zesde Xplozion
Voor meer info kijk je op
soweci.nl
Tusse de soep en de èlleper
’t Is september. Bekant oktober zellefs. De skeij van de seizoe-
ne. Zo ès ik int vùrjóór aalt ùtkèèk nar de zómer, zo ist int noa-
jóór aalt ’t tegenovergestelde. De winter, nee doar kék ik nojt nar
ùt. Est immol winter is dan vèin ik ’t nie erg, mar nou zo in sep-
tember vèin ik ’t niks. De daag die donkerder en korter worre.
Nouja, dé wil zegge: de daag zen eve lang allinnig ist korter licht.
En ’t wurt kauwer; de kachel moet wir gestókt worre en moejers
kan wir ònt breie komme.’t Ganzebord kan wir ùt de kast en ’t
Zjeu de boel spel d’r wir in. Nee int noajoor zitte we in d’n tus-
sentet. Gevange tusse zómer en winter en overgeleverd òn de
wisselvallige stuiprekkinge vant weer. Ja, ’n bietje somber ben
ik d’r soms van. “Och dè hurt er bè”, denk ik dan, “ik moet ge-
woon efkes wenne.” Ja dan wissel ik m’n Smurfe dekbedje ùm
vur de Flinstoons. Want de smurfkes zen aalt in durren blóten
buik en dé’s gin gezicht in de winter. Gin wonder desse blauw
zen, wanne. En rond dees tet doek wè dikkere sokke òn m’n
voewte, en vur extra wèrmte hebbik in de winter ôk aalt dikkere
veters. De klok moet aalt ’n uur trug mar dè gi me te hard, dus
ik doe aalt twee kirres ’n hallef uur.
D’n tussentet, eigeluk ’n arig woord. Ja, want ge het tet, of ge
het gin tet, dertussenin gi eigeluk nie. Dan hedde net zowiets
ès tussen de middeg, dèhebbik nog nojt gesnapt. Want tusse
de middeg en wè? Tusse de middeg en mèrge, dan zô ’t wel
kunne. Tja, ge zegt toch ôk nie tusse de oavend? Net zowiets
vèin ik aalt van ‘tusse de lakes’. Ik weet nie hoe dè mè ullie
is, mar tusse de lakes lig ik nojt. Wel ojt onder de lakes of ’n
dutje erop.
Tusse zómer en winter hebbe we de herfst en die begos dees
joor op 23 september ùm nege over véf smèrges en dus zitte
we nou in d’n tussentet. Um ’t zo mar te zegge: ’t is ‘tusse de
winter.’ ’t Blef ’n arig iets dè tusse.
Tusse is eigelek nojt niks, nou ik er over noa denk. Tusse wal en
skip, of er tusse genomme worre. ’n Tussegerecht stelt dik nie
veul veur en ès iemes tussenbei moet komme dan ister mistal
gedonder. En dan hebbik ’t nog nie ins over dinger ès ‘husse,
mè oew neus ertusse’.
ToKo
Tekst en foto zijn ingezonden
Tommy Knocker is op 30 oktober de afsluiter.
column
Toon
13 | september 2010
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...36