Vader en zoon richten Paintball-baan op in Heeswijk
Soldaatje spelen of toch een echte sport?
Peter Olijslagers (53), geboren in Vught
maar sinds 1980 woonachtig in Dinther,
en zijn zoon Rob (22), wel geboren in
Dinther, kwamen toevallig met paintball in
aanraking zoals zo velen. “Maar bij ons
bleek het meer te zijn dan een spelletje”,
aldus Rob. “We kochten al snel ons eigen
materiaal en zochten een baan op in de
buurt waar we regelmatig te vinden wa-
ren. Ik zag het ook steeds meer als een
echte sport.”
Paintball-league
In paintball heb je eigenlijk drie verschil-
lende spelversies volgens Rob: “Woods
dat is echt in de bossen en struiken. Dan
heb je Scenario, dat is een soort soldaat-
je spelen met nagebouwde dorpen en
zo. En dan heb je nog Sup’air, de echte
sportvariant die ik ook beoefen. Dit ge-
beurt op een heel klein veld met opblaas
obstakels en hier zitten ook heel veel re-
gels aan verbonden.”
Er zijn niet zo heel veel banen in Neder-
land waar de sportvariant wordt beoe-
fend. Dus als Rob moet gaan trainen, dan
moet hij altijd naar Almere of Zoetermeer,
aldus Peter die zelf niet meer zo vaak
speelt. “Ook als hij naar het buitenland
moet voor een wedstrijd, maak je dus
behoorlijk wat kilometers. Dit was ook de
reden waarom ik zei: kunnen we niet hier
in Heeswijk-Dinther proberen een baan
te realiseren. Wij hebben een geschikte
locatie gevonden op Rukven 3 naast de
vakantieboerderij Hoeve Weltevreden.
‘Veiligheid staat
bij ons hoog in het
vaandel’
We zijn begonnen met een Scenario-
veld, maar de bedoeling is dat er ook
een Sup’airveld zodat waar we in de
toekomst ook de Nederlandse Paintball
league hier in Heeswijk-Dinther kunnen
houden. Die toezegging hebben we ook
al van de Nederlandse Paintball Bond.”
Wat is Paintball?
Paintball beoefen je met een marker (ge-
weer ligt nogal gevoelig in Nederland). Dit
is vroeger ontstaan in Canada om vee of
bomen te markeren vanuit een helikopter.
Later is dit een sport geworden. Het is de
bedoeling om met verschillende varianten
in een team of individueel eigenlijk een
soort van soldaatje te spelen en elkaar
te raken met een verfballetje (markeren).
Er is veel discipline en het is een sociale
sport. Aan de marker zit een flesje met ho-
gedruk en er bovenop zit een hopper waar
de milieuvriendelijke verfballetjes in gaan.
Deze balletjes bestaan uit een gelatine-
schel met daarin uitwasbare waterverf.
“Veiligheid staat bij ons hoog in het vaan-
del”, aldus Rob en Peter, “want zo’n bal-
letje gaat behoorlijk hard en er mag dus
ook niet van korte afstand geschoten
worden. Ook heb je een masker en hand-
schoenen en een overall aan. Bovendien
zijn er marshalls (scheidsrechters) aan-
wezig tijdens de spellen om de regels en
veiligheid te handhaven.”
Open dag
“Wij zijn dit niet vanuit een commercieel
standpunt begonnen”, vertellen de twee
verder. “Natuurlijk doen wij vrijgezellen-
en kinderfeestjes om het geheel betaal-
baar te maken, maar ons doel is ook om
de sportmensen hierheen te krijgen en
paintball tot een serieuze sport te ma-
ken. Voor de kinderfeestjes hebben we
aangepaste markers die veilig zijn voor
kinderen vanaf 8 jaar. Ben je nieuwsgierig
geworden of wil je het zelf eens een keer
proberen, dan hebben wij elke eerste
zondag van de maand een open dag om
eens nader kennis te maken.
Ook is er een mogelijkheid om lid te wor-
den van onze club.”
Wil je meer informatie dan kun je terecht
bij Ro
85 of
Paintball staat bij de meeste mensen bekend als een spelletje met verf-
geweren wat je tijdens een vrijgezellenfeestje doet, maar het blijkt steeds
meer een echte sport te worden populairder te worden in Nederland. Peter
en Rob Olijslagers (vader en zoon) uit Dinther werden vier jaar geleden na
een spelletje zo enthousiast dat ze sindsdien bijna wekelijks op de baan
waren te vinden. Ze vonden dat het tijd werd dat er in Heeswijk-Dinther
een paintballbaan kwam om zo meerdere mensen met deze fantastische
sport kennis te laten maken. En natuurlijk is er ook plaats voor een vrijge-
zellen- of kinderfeestje.
Tekst: Michel van de Wetering Foto’s: Astrid van de Broek
11 | september 2010
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36