d'n Hadeejer november 2009

Jan Bouwman (OPG) gaat er weer vier jaar tegenaan ‘Tevreden, maar er zijn ook punten van kritiek’ Jan werd geboren in Arnhem in 1951. Hij woont sinds 1989 in Heeswijk-Dinther met zijn vrouw Annelies. Ze hebben drie kinderen. Jan heeft altijd gewerkt bij gemeentes (o.a. in Gemert, Maarsen, Mill en St. Hubert en Rhenen), de laatste 25 jaar in een leidinggevende functie. Hij is nu sinds 1 jaar griffier in de gemeente Neder-Betuwe. Griffier is een nieuwe functie, ontstaan nadat de dualisering van de gemeenteraad werd ingevoerd in 2002, waarbij de wethouders geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad. De raad had toen behoefte aan een eigen secretaris, adviseur, ondersteuner, organisator. En dat is de griffier geworden, niet te verwarren met de secretaris van de gemeente. “Er is een gezonde kruisbestuiving tussen mijn werk als griffier en het raadswerk”, zegt Jan. Top 3 De aanstaande verkiezingen zal de OPG opnieuw ingaan met de huidige top 3. Hoewel de ledenvergadering de lijst nog moet vaststellen mag worden verondersteld dat Ad Donkers, Jan Bouwmans en Joop Akkermans opnieuw de lijst zullen aanvoeren. Bij de laatste verkiezingen van 2006 was de OPG qua grootte de 6e van de 7 partijen in de raad met 11, 4% van de stemmen. De OPG vindt zijn draagvlak voornamelijk in HeeswijkDinther en heeft ook het imago van een HaDeese partij. Dat vindt Jan geen probleem. Men is dan ook niet van plan daar de komende jaren wijziging in te brengen. De OPG haalde in 2006 in heel Bernheze 1.492 stemmen, waarvan 384 in Heeswijk (25,7%), 826 in Dinther (55,4%) en 147 in Loosbroek (9,9%). Kritiek Volgens Jan Bouwman is de OPG over een aantal zaken van het huidige college tevreden, maar er zijn ook verschillende punten van kritiek. De samenwerking tussen het college en de raad is goed. Ook het onderling overleg tussen de coalitiepartijen stemt tot tevredenheid. Verder zijn er natuurlijk in de afgelopen periode verschillende zaken bereikt. Jan noemt onder meer: • er is hard gewerkt om de ontsluiting van het Retsel te verwezenlijken. In de volgende periode moet het nu echt gerealiseerd worden; • het Steunpunt is blijven bestaan, tegen de wens van verschillende partijen in; • het Cultureel Centrum St. Servaes is gerealiseerd; • het gymnasium Bernrode is opgeleverd en functioneert als school en als middelpunt van vele activiteiten in HaDee; • de milieustraat voldoet weer aan de eisen die gesteld worden. De kritiekpunten komen allemaal samen bij de ruimtelijke ordening. Met name de invulling van de zogenaamde inbreidingslocaties is een probleem. In Heeswijk-Dinther gaat het dan over de open plekken van d’n Tol en Ter Weer en de invulling van de Cuneraschool en het oude gymnasium Bernrode. “Men had deze open plekken al jaren kunnen zien aankomen”, aldus Jan Bouwman. “Het college is gewoon te laat begonnen met het maken van plannen. En op het moment gaat alles even moeizaam, traag en stroperig.“ Ook de afwachtende houding van het college inzake het milieubeleid baart de OPG zorgen. Eerlijkheidshalve geeft Jan toe dat de SP vanaf het begin stevig aan de bel getrokken heeft, maar te weinig steun heeft ondervonden, ook van de OPG. “Maar dat is in de afgelopen vier jaar wel veranderd. De OPG (en ook andere partijen) willen zeker meer aandacht voor het milieu, met name de fijnstofproblematiek in Bernheze, nu we tot de top 5 van vuile plaatsen behoren.” Tot slot noemt Jan als een van de minpunten het woningtoewijzingbeleid. Het hele proces heeft te lang geduurd, heeft tot vertraging van uitgiften geleid en verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Uitbreiding Hoe denkt de OPG over de uitbreiding van Bernheze met bijvoorbeeld Maasdonk? “Ik ben op voorhand geen tegenstander,” zegt Jan. En als we doorvragen zegt hij, dat als hij moet kiezen, vóór is. Bernheze zal dan ongeveer 45.000 inwoners tellen en daar ligt voor Jan ook ergens de grens. “Dan is een gemeente sterk genoeg om zelfstandig te kunnen functioneren, dan zijn er maar weinig gemeenschappelijke regelingen nodig en is er voldoende bestuurskracht om de “bedreigingen” van Den Bosch, Oss en Uden/Veghel het hoofd te kunnen bieden. De eigenheid van de kernen kan dan via dorpsraden worden gewaarborgd.” Jan denkt ook niet dat de OPG daardoor overbodig zal worden als lokale partij. De dorpsraad zal een andere verantwoordelijkheid hebben dan een politieke partij. Vooral nu besloten is dat er voor iedere Lees verder op pagina 11. In 2001 werd Jan Bouwman lid van de OPG en in 2002 kwam hij in de raad. Gedurende de afgelopen 4 jaar was hij de fractieleider, omdat Ad Donkers naar B&W verhuisde. Na twee periodes is er weer voor de volgende 4 jaar een beroep op hem gedaan. En hij vindt het werk nog steeds zo waardevol en leuk, dat hij ook voor de volgende periode in de OPG wil functioneren, samen met Ad Donkers en Joop Akkermans (resp. wethouder en raadslid). En wie weet zit er wel een 3e raadslid in en weer deelname aan de coalitie. Daar gaan ze bij de OPG in ieder geval voor. Tekst: Bart en Ad van Schijnel. Foto’s: kirsten van der Heijden Jan Bouwman, fractieleider van de OPG. Gemeenteraadsverkiezingen 2010 9 | november 2009

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=