d'n Hadeejer november 2009

“Verbinden en samenwerken zijn de kernwoorden,” aldus Jan van den Broek De Dorpsraad als moderne Heilige Eik De burger is niet meer betrokken bij het beleid! Er is een kloof tussen burger en bestuur! Mensen interesseren zich niet meer voor politiek! Deze (voor)oordelen lees je regelmatig in de krant en beluister je op radio en tv. Maar is dat waar? Kijk en luister eens naar gesprekken aan de bar of tijdens verjaardagen. Wat zijn de plannen met Ter Weer? Waarom is de plaats van d’n Tol nog steeds leeg? Wanneer komt de ontsluiting Heeswijk-Dinther en waar? En hoe ziet de Hoofdstraat er daarna uit? Waarom wordt er op het Retsel gegraven en vinden ze echt dingen uit de Romeinse tijd? Waar blijft dat fietspad tussen …. Fuseren met Maasdonk is een uitstekend idee. Ben je gek, Bernheze is nou al te groot! Alle maatregelen en plannen die mensen raken, daar hebben ze ideeën over, daar zijn ze bij betrokken. Alleen weten burgers vaak niet hoe ze die betrokkenheid kunnen uiten en hoe ze hun ideeën in kunnen brengen bij hun bestuurders. Politieke partijen lijken te afstandelijk en te formeel. Bij verenigingen wordt het vaak aan het bestuur overgelaten. En toch zijn er in Heeswijk en Dinther zeer veel burgers, die zeer betrokken zijn bij de leefbaarheid van hun dorp. Hoe kunnen er anders zoveel verenigingen en stichtingen floreren. Op alle gebieden zetten mensen zich in: sport, cultuur, zorg voor anderen etc. Maar betrokkenheid moet georganiseerd en gekanaliseerd worden. Anders blijven het losse flodders, individuele acties en bloeden ze vaak dood. Dorps(p)raad(t) Stel je de vroegere Germaanse dorpsgemeenschappen voor. Daar werd onder een grote boom (De Heilige Eik) gesproken over de belangrijke zaken, werden besluiten genomen en werd recht gesproken. Dat hebben wij in Heeswijk-Dinther tegenwoordig wat anders georganiseerd, maar het beeld van de centrale dorpsboom blijft een goede. Jan van den Broek heeft in zijn dromen het idee om samen met vele anderen een dorpspraat op te richten om de dorpsraad te kunnen organiseren. De dorpspraat (samenspraak, inspraak, medezeggenschap, bijeenbrengen van kennis en kunde) moet leiden tot adviezen en voorstellen aan de politiek en vele andere belanghebbende partijen. De dorpsraad moet de praat organiseren en stimuleren. Het sleutelwoord is communicatie. Nu zijn we in Heeswijk-Dinther gezegend met d’n HaDeejer en met de Digikrant (waarvan Jan van den Broek ook al een van de initiatiefnemers was). Via die kanalen kan een heleboel informatie worden verstrekt en kan de communicatie “van boven naar beneden” tot stand worden gebracht. Wat nog ontbreekt is de communicatie “van beneden naar boven”. En daar moet de Dorps(p)raad(t) voor gaan zorgen. Verticaal en horizontaal In Heeswijk en Dinther zijn tientallen stichtingen en verenigingen actief op velerlei gebieden. Die hebben allemaal hun eigen organisatie en hun eigen belangen. Ze zijn verticaal, in kolommen uitstekend georganiseerd. Wat Jan van den Broek als ideaal voor zich ziet is dat die organisaties veel meer horizontaal gaan werken. Dat ze gebruik maken van elkaars kennis en kracht. Dorps(p)raad(t) kan daar een belangrijke rol in spelen. Een voorbeeld: het IVN en De Wojstap hebben beide het behoud van het cultuurlandschap, natuur en cultuur, in hun doelstellingen staan. Maar ze hebben daar te weinig contact over, terwijl samenwerken voor de hand zou liggen. Verbanden leggen tussen de kolommen zou dus in een ideale dorpsgemeenschap een belangrijke plaats innemen. De Dorps(p)raad(t) kan het initiatief nemen, stimuleren en organiseren. Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: René Kuijs Dintherse Eik De gemeenteraad heeft in november besloten om onder anderen voor de kernen Heeswijk en Dinther (of voor de kern Heeswijk-Dinther) een IDOP te laten maken. Een IDOP is een Integraal DorpsOntwikkelingsPlan. Weliswaar moet het college van B&W dit idee nog overnemen, maar de partijen die het hebben voorgesteld verdienen alvast lof voor hun initiatief. In zo’n plan bespreken dorpsbewoners samen met het gemeentebestuur de toekomst van hun kern. Maar wie moet er in Heeswijk en Dinther namens het dorp met het gemeentebestuur praten? Daar heeft Jan van den Broek ideeën over. Over die ideeën sprak de HaDeejer met hem. Heeswijkse Eik Jan van den Broek bij de eik tussen Heeswijk en Dinther 27 | november 2009

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=